בתשובה לליאור גולגר, 12/11/01 1:35
10x god, your'e not 43189
אני אתחיל מהסוף, הסיכוי שנשיונל ג'אוגרפיק תיפסל לשידור הוא לא רלוונטי, העובדה היא שתקדים יס מאפשר לפסול אותו מבלי להפוך את המדינה ממדינה דמוקרטית למדינת הלכה, רק צריך שיהיה הסכם שלום או העברת תקציב גורליים על הפרק, והופה, שס מאכילים אותך קש.
וחזרה להתחלה, המדינה אכן אוסרת עלי, באופן בלתי דמוקרטי לשדר פורנו. העובדה כי ההכרעה בדיון נעשתה, יחסית, באופן דמוקרטי לא אומר שההחלטה דמוקרטית. ההבדל ברור וידוע ואינני רוצה להביא דוגמאות. (כן, לזה התכוונתי ולא מתאים לי להביא את זה לתוך דיון על פורנו).

אתה שוב מנסה לגרור את שלושת העניינים, שלמרות הדמיון ביניהם הם שונים, לתוך דיון אחד. לא סתם הפרדתי ביניהם.

אני באמת לא מבין איך אתה טוען לאנרכיזם כשהמנטרה היא אני נגד כל שינוי מהדעות השמרניות ביותר שמתקבלות בחצי רמאות לכנסת כל עוד לא תהיה אנרכיה, וברור לי כי אנרכיה לא תקום ולא תהיה ולכן אני נגד כל שינוי. לו היית אנרכיסט היית בעד כל שינוי שמוביל לאנרכיה, אולי לא חייבים להתחיל מהסוף, שיחרור כל האסירים, אבל דווקא חוקים יותר ליברלים הם נקודת ההתחלה.
החלטה א-דמוקרטית בהכרעה דמוקרטית 43205
ההבדל לא ברור לי כלל ואשמח לקבל הבהרות אם לא דוגמאות. מה זאת אומרת שההחלטה הלא דמוקרטית הוכרעה באופן דמוקרטי? מה לא דמוקרטי באיסור להעלות ערוץ פורנו לשידור טלויזיוני? מעבר לכך שאני תומך בהחלטה, אני לא חושב שהיא התקבלה בחצי רמאות. ונניח שמרצ לא היתה מתגייסת נגד הפורנו, ונניח שהחוק היה עובר אך ורק בזכות איומים מפורשים לפירוק הקואליציה מצד הסיעות הדתיות. נרחיק לכת ונאמר שהיית מחתים את כל חברי הכנסת החילוניים על הצהרה לפיה לדעתם האישית אין לאסור על שידור פורנו, ורק שיקולים קואליציוניים צרים עשויים להביאם להצביע אחרת - האם אז היית אומר שההחלטה התקבלה באופן לא דמוקרטי? אם כן, כדאי שנלבן בינינו כמה הגדרות יסודיות בדמוקרטיה יצוגית.

אני נגד לגליזציה של סמים, זנות, הימורים ופורנו בטלויזיה. לשמחתי כך סבור גם המחוקק. זה כשלעצמו לא הופך אותי לשמרן, ולא אטרח להפריך זאת בדוגמאות נגדיות. הקו הלוגי שאתה מציג בפסקה האחרונה מופרך מיסודו, ואני מקווה שאתה מודע לכך.
"אני נגד כל שינוי מהדעות השמרניות ביותר שמתקבלות בחצי רמאות לכנסת כל עוד לא תהיה אנרכיה, וברור לי כי אנרכיה לא תקום ולא תהיה ולכן אני נגד כל שינוי" - קשקוש מוחלט, תסלח לי, אין לי מה להתייחס קונקרטית.
"לו היית אנרכיסט היית בעד כל שינוי שמוביל לאנרכיה" - רצח ערבים חפים מפשע על בסיס שוטף יוביל בסופו של דבר לטרנספר מרצון של רבים מהם. לו הייתי טרנספריסט הייתי בעד רצח ערבים חפים מפשע על בסיס שוטף?
אני אנרכיסט = אני סבור כי אנרכיה היא צורת השלטון האופטימלית. לא רק האידאלית (אם אפשר לתאר כלי במונחים אידיליים בכלל), האופטימלית. לא בגלל זה נהגתי במהירות כפולה מהמותרת (1), לא בגלל זה אני נגד זנות חוקית, שמשמעה סחר במין נשי. אין צורך לשוב ולהזכיר שבאנרכיה אין חוקים, ושם באמת לא אכפת לי מה תעולל לעצמך ולצאצאיך הפותים.
בנקודה זו של הדיון סבורני שאין כל קשר רציני בין הדיון בזנות וכו' לבין הדיון באנרכיזם. עד כה קישרתם בין השניים רק לצורך ניגוח מופרך מטיפוס "ברור לי כי אנרכיה לא תקום ולא תהיה ולכן אני נגד כל שינוי". זה לא לעניין.

(1) כלומר... ליאגר גולור עשה זאת... אתה בטח מבלבל אדון שוטר...
למבין ברמיזא... 43375
אני לא אומר שההחלטה לא התקבלה בצורה דמוקרטית נהפוך הוא, ההחלטה התקבלה בצורה חוקית ודמוקרטית לעילא. גם המפלגה הנאצית בגרמניה עלתה לשלטון באופן דמוקרטי לחלוטין. החוק אינו דמוקרטי כיון שהוא סותר את חוק יסוד חופש הביטוי שהוא מאושיות הדמוקרטיה. אי אפשר לבטל את חופש הביטוי סתם, וגם לא אם נראה כי הנושא חשוב מאוד. חופש הביטוי ניתן לביטול אך ורק במקרים קיצוניים ביותר, אך בארץ כל זאת לא קיים כמובן, כי הדמוקרטיה שווה ל...

סביר שלו היית בעד טרנספר לא היית בעד רצח ערבים חפים מפשע, מצד שני סביר גם שכן היית מתעלם מהתעמרויות של חיילים בערבים במחסומים, ובוודאי שלא היית בודק בחומרה טענות כנגד "רכישת בתים ערביים בכפיה".
קשקוש?
תגובה 43001
אני טוען שהכיוון הנכון לאנרכיה הוא באמת לא בשיחרור אסירים המוני אלא בחקיקה יותר ויותר אנרכיסטית, אולם אתה מעדיף להאמין כי אנרכיה פה לא תהיה(וטוב שכך?).

יובהר בזאת כי אינני אנרכיסט ואינני שואף לאנרכיה, כל הדיון בנושא הוא לשיטתך.

ההבדלים בין סמים לפורנו לזנות? שלושתן אמנם סוגיות מוסריות, מנקודת ראותך. מנקודת ראותי אחת סותרת את חופש הביטוי (פורנו), אחת חסרת סיכוי ובמקרה כזה עדיף מיסוד (זנות) ואחת טיפשית, נובעת מדעות קדומות ומשוללת כל היגיון (סמים קלים או משפחת הסמים 'ץ).
למבין ברמיזא... 43408
לדעתי האיסור על שידורי פורנו, כמו גם פסילת פרסומות בוטות (מה בוטות - דוחות!) בערוץ 2, אינו מנוגד לחופש הביטוי. אבל אני לא משפטן, ואם תציג את נוסח החוק מול נוסח האיסור, אסכית ואשמע.

לא הבנתי איך התגובה שקישרת מתייחסת לדבריך המסוימים ההם.

לגבי חקיקה יותר אנרכיסטית, באמת ובתמים איני יודע. אני שב ומזכיר עד כמה אנרכיה היא מצב שברירי ועדין. לא פשוט להמשיך ולקיים חברה בלי חוקים ובלי מסים. אם אתה סבור שזה אפשרי בימי חלדי (גם אם לא רצוי, לשיטתך) אזי אשרי המאמין - ואשמח להידבק באמונתך, באותות ובמופתים או לפחות בהסברים.

כיוון שהדיון עומד ככל הנראה בפני מיצוי אבקש להודות לכבודו. לדעתי הגיע הזמן שתעבור להשתמש בשמך, אבל זו כבר החלטה שלך.
למבין ברמיזא... 43427
אגב, אין "איסור על שידורי פורנו". איסור כזה, לו היה נחקק, היה מועמד מיד לביקורת בג"ץ (פגיעה בחופש הביטוי, נגיד) ומן הסתם מתבטל חיש קל. מה שיש הוא כמה מגבלות מטופשות למדי על השידורים, שמשמעותן המעשית זניחה. ה"איסור על שידורי פורנו", אם כן, לא שונה במהותו מה"איסור על פיתחת מסעדות" (כלומר: אין איסור, אבל יש תנאים).
למבין ברמיזא... 43560
למבין ברמיזא... 43521
החוק גורס כי מותר לשדר פורנוגרפיה, אך בתשלום מיוחד לכל צפיה. רוצה לומר, הוא נוגע בענין הטכני של הסדרת התשלומים.
בעבר היה אסור על הכבלים לגבות תשלום שונה עבור חבילות ערוצים ("טירינג"). האם היתה זו פגיעה לא-דמוקרטית בחופש הביטוי?
למבין ברמיזא... 43557
כמובן שאיסור על טירינג הוא לא פגיעה בחופש הדיבור. רוחו של החוק שאומר שדווקא על פורנו חלות הגבלות שידור ו\\או הסדרי תשלום שונים היא פגיעה בחופש הביטוי,המטרה בחוק היא להגביל את השידורים, באיסור על טירינג הכוונה היתה כללית נטו.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים