בתשובה לtahmar1900, 24/09/08 22:48
גם אתה צודק 491448
''לפני עיוור לא תתן מכשול''.
ההצדקה הדתית לכפיה באשר היא.
גם אתה צודק 491458
לדעתי הצדקה יותר נפוצה היא תפיסת העם כישות אחת שמעשי חלקים מתוכה משפיעים על הכוליות. אין ''גאולה פרטית'' בעולם הזה, אלא דור שראוי או לא ראוי להיגאל או להיענש. הברכות והקללות לא ניתנו ליחידים. ומכאן גם נובעת תפיבת הערבות ההדדית - המעשים שלך משפיעים גם עלי וההיפך.
גם אתה צודק 491462
אבל המשגיחה לבושה כפי שהיא לבושה בין אם היא משגיחה על הנבחנות ובין אם היא מסולקת מבית הספר והולכת להתלונן בפני המפקח, כך שמבחינת החשבון הכולל של עמישראל אין שום רווח מאיסור כניסתה.

ואם תאמר שחשב המנהל שבזכות האיום היא תתרצה ותחליף מלבושיה לפחות לפרק זמן מסויים ונמצא שזכינו בננו-מצווה, אענה שגם אם כך היא, הרי שמשראה שאין היא מתרצה והיא פונה לאחוריה ועוזבת, היה עליו להרשות לה להכנס בכל זאת. אחרי ככלות הכל תעודת בגרות לבוגרות האולפנא יכולה לעזור להן בעתיד בנשיאת עול כלכלת הבית, ולשחרר את אברכיהן ללימוד תורה ולקירוב המשיח. הלא כך?
גם אתה צודק 491477
ואם התלמידות תראנה את לבושה של המפקחת, וזה ימצא חן להן, וילכו אחרי שקר החן והבל היופי? אין זה תפקידו של המנהל לעשות את חשבונותיו של אלוהים (תיפח רוחם של מחשבי קיצים). הוא צריך לשמור על נפשן הרכה של תלמידותיו ולא להביאן לידי מחשבות חטא ולא לידי ניסיון וכולי.
גם אתה צודק 491478
יפה אמרת, אבל זה מוביל אותנו לנימוק שהביאה נועה.
גם אתה צודק 491495
לא אמרתי שהנימוק שנועה הביאה אינו נכון. רק שהוא לא הנימוק הנפוץ ביותר.
גם אתה צודק 491780
ואני טענתי שהנימוק הנפוץ לא תופס במקרה שלפנינו.
גם אתה צודק 491782
אל תהיה נוקדני. זה לא הולם אותך.
גם אתה צודק 491886
אל *כש*תהיה נוקדני.
גם אתה צודק 491901
זאת לא נוקדנות. זה מסע צלב.
גם אתה צודק 491931
זו אינה נוקדנות
גם אתה צודק 491482
...מאידך גיסא, אם המשגיחה תעזור להן בקבלת תעודת הבגרות בזמן, והתעודה תעזור להן למצוא מקצוע רווחי כלשהו, אז לבושה הפרוץ, ר"ל, של אותה משגיחה יכול לחסן אותן מעט בפני התלבושות שייראו בהמשך בעבודתן, לא?
גם אתה צודק 491494
כאמור, אין זה תפקידו לעשות את חשבונותיו של ה' יתברך. הופקדו בידיו נשמות זכות וטהורות ועליו לשמור עליהן מכל רע.
גם אתה צודק 491513
אך אם נידרש למחשבה קצת קונספירטיבית: היתה למנהל בית הספר משגיחה קבועה שהיתה נותנת לעזור לתלמידת. הגיעההשמועה למישהו במישרד החינוך והוא החליט להחליף את המשגיחה. היה מעניין לראות איך היתה לבושה המשגיחה הקודמת.
גם אתה צודק 491497
אני מניח שהמצווה הזו מופיעה באותו פרק יחד עם ''אל תפרש את המצוות כפי שהן כתובות, אלא התפלסף עליהם כדי שיתאימו לאינטרסים שלך, אני אדוני''.
גם אתה צודק 491502
''על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל''. - הצידוק להנפצת חומרות ואיסורים שלא היו ולא נבראו וה' לא ציווה ולא עלתה על לבו.

וכל מי שאומר אחרת, אומרים לו שהוא קראי.

זה בדברים י''ז יא', ואילו ''לפני עיוור לא תתן מכשול'' מופיע בויקרא י''ט יד'.
גם אתה צודק 491538
ומה עם "את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם אותו תשמרו לעשות לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו"?
זה מדברים י"ג א'.
גם אתה צודק 491656
"מנהג ישראל - דין הוא!"

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים