בתשובה ליובל רבינוביץ, 27/12/01 0:52
כפיה דתית? 50046
א.אני לא מדברת עם הקוראים אלא איתך! ולכן הצרכים של הקוראים האחרים לא מפריעים לי יותר מידי! אתה מנסה להתחמק!
ב.תכתוב לי פה את התשובות על מגילת אסתר לא יהיה לי נח לנדוד בין שני הכתבות. אם אתה רוצה שיראו את זה גם שם אתה יכול לעשות העתק והדבק.
ג.נניח שהעולם נברא לפי התאוריה שלך איך נוצר החי? (צומח חי ומדבר)
ד.מצאתי לך מקור שבו כתוב שכדו"א עגול!
בזוהר (שנכתב ע"י רבי שמעון בר יוחאי לפני כ-‏2000 שנה) כתוב:כל ישובא מתגלגלא בעיגולא ככדור (כל הישוב-כלומר,העולם והאנושות שעליו-מתגלגל בעיגול ככדור.) אלין לתתא ואלין לעילא (אלה-כלומר חלקם-מתגוררים למטה, בתחתית הכדור, ואלה למעלה) וכל אינון בריין משניין בחזווייהו משנויא דאוירא, כפום כל אתר ואתר,וקיימין בקיומייהו כשאר בני נשא.(וכל אלה הבריות-המתגוררים בחלקים השונים של הכדור-שונים בחזותם-בצבעם,בקלסטר פניהם וכד',-מחמת שינוי מזג האוויר,כפי מזג האוויר של כל מקום ומקום.אולם עומדים הם כשאר בני האדם.) ועל דא אית אתר בישובא (ועל כן יש מקום בעולם)כד נהירין לאלין,חשיך לאלין. לאלין יממא ולאלין לליא.(כאשר אור לאלה חושך לאלה.לאלה יום,ולאלה לילה).ואית אתר דכוליה יממא,ולא אישתכח ביה ליליא בר בשעתא חדא זעירה.(ויש מקום בעולם שמואר תמיד ולא ימצא בו לילה,אלא זמן מועט .) וכו'.דהכי כתיב (שכך כתוב)אודך על כי נוראות נפלאתי נפלאים מעשיך!(תהילים קל"ט) ורזא דא איתמסר למאריהון דחוכמה (וסוד זה נמסר לבעלי החוכמה-חוכמת התורה) וכו' (הזוהר ויקרא דף י',א')
חז"ל מצהירים שמקור מידע זה אינו ממחקר אלא נמסר להם לבעלי-חוכמת התורה. האם אין די בכך להוכיח שהתורה מן השמים היא?
ה.אני לא מתייחסת כרגע למאמר שלך על הדת כי אין לי זמן עכשיו לקרוא אותו
ו.כאשר אני מתעלמת מנושא אני מתעלמת מכולו לא מחלקו (ואני בד"כ משתדלת לחזור לנושא הזה)
ז.שכחת לשנות בכותרת את הסימן שאלה לסימן קריאה!
מחכה לתגובה.
ח.בוא נעזוב כרגע את העיברית יש הגיון במה שאמרת.
ט.אם התעלמת מישמעל אני אמורה להבין מזה שאתה מסכים?
יעל.
כפיה דתית!! 50053
א+ב. באייל הקורא את מדברת עם הקוראים ולא איתי. אם את רוצה לדבר איתי, לחצי על השם שלי ושלחי לי הודעת דואר אלקטרוני. אין שום היגיון לפזר את הדיון על מגילת אסתר על פני סיפור שעניינו תקשורת המונים.

ג. זו לא התאוריה שלי. זו דוגמא לתאוריה הבנויה על פי המתודה המדעית. יש גם תאוריות המסבירות כיצד נוצרו החיים, הבנויות גם הן על פי אותה מתודה. אין אינן קשורות לתאוריה על יצירת העולם. אחד מהמרכיבים החשובים של כל תאוריה מדעית הוא אפשרות ההפרכה, כלומר: אם ימצאו משהו שאינו מתיישב עם התאוריה, יש לשנותה או לבטלה. מובן שבדת היהודית אין שום מגבלה מעין זו. איך נוצר החי? השאלה הגדולה היא איך נוצרו לראשונה פרודות בעלות יכולת שיכפול עצמי. הן נוצרו באקראי. עד כמה שידוע לי הצליחו ליצור בתנאי מעבדה שרשראות מולקולריות בעלות שלד פחמתי, שגם השתכפלו. אני חייב לומר שאין לי פרטים נוספים, ואשמח אם מישהו מהקוראים יביא סימוכין נוספים.

ד. יפה. אני מבין שכבר לפני 200 שנה היה מישהו משכיל דיו כדי ללמוד את חוכמת המצרים הקדמונים. יש חילוקי דעות באם עניין הארץ הכדורית התגלה למצרים הקדמונים 600 שנה לפני ספר הזוהר (http://www.sover.net/~rc/deep_secrets/measuring/inde...) או לארטוסתנס, יווני שחי במצרים, 200 שנה לפני ספר הזוהר (http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/lectu...). אבל אני ביקשתי מקור תנ"כי, ולא ספר חיצוני מאוחר. היות שבתנ"ך מסופר על בריאת העולם, ועוד ניסים וקשקושים (שמש בגבעון דום), הגיוני לחפש דווקא שם את דעת קדמונינו על העולם.

ז. אני מתנצל. הוספתי סימן קריאה אחד כדי לכפר על העוון.

ט. לאו דווקא. כאמור - היו הרבה נקודות, והיה קשה להתייחס לכולן. זכותו של בן לרשת את אביו אינה תלויה ביחסים המשפטיים שבין אמו ואביו. ההבטחה הפשוטה היא "כי לך ולזרעך נתתי את הארץ הזאת". ההבטחה תתקיים גם אם בני ישמעאל ירשו את הארץ, גם אם לטעמך מוצאם מצד האם אינו מכובד דיו.

מכל הסיפורים הכרוכים באברהם אבינו, סיפור ישמעאל הוא אחד מהשניים שהייתי רוצה שלא יהיו. מאד לא נוח לי עם הסיפור שבו אברהם מגרש למדבר את בנו ואת אם בנו מחמת הצקותיה של אשתו. זהו חטא שקשה לכפר עליו. בהתחשב בכך שבסיפור עקידת יצחק הוא ניסה לרצוח את בנו השני, יתכן שהדברים מתאזנים (דבר שאינני יכול לומר על מצבו הנפשי של מישהו ששומע קולות המצווים עליו להקריב את בנו).
כפיה דתית? 50915
מצטערת על האיחור יש בעיה עם המחשבים שאני כותבת מהם בד"כ.
א+ב.אני מדברת איתך! במקום שפתוח לקריאה וביקורת של אנשים אחרים. ואם בכתבה הזאת היתה סיבה להכניס את הדיון על שידורים ביוה"כ (ברור שחייבים להכניס את הנושא אם לא זה היה פוגע בשלמות הכתבה) אין שום סיבה לא להכניס פה דיון על מגילת אסתר (בד"כ אין לי מספיק זמן לגלוש בין 2 הכתבות). אתה שוב מנסה להתחמק!!!!!!!!!!!!! (המשפט האחרון זה החלק העיקרי של התשובה שלי).
ג.א. אם לא אכפת לך השפה שאתה משתמש בה קצת גבוה (אם את מנסה להראות גאון-זה בסדר אבל אם לא)בבקשה תוריד את הרמה הלשונית(אפשר לכתוב בצורה מכובדת ובכל זאת קריאה-זה לא דברים מנוגדים)
ג.ב והשרשראות האלה גם הפכו לגוף (בטוח) ויצרו לעצמם אמצעי הגנה והם גם היו מצליחים לעשות את זה מחוץ לתנאי מעבדה...(זה רק אם לא הבנת שיש הבדל בין תהליך טבעי שנעשה בטבע לתהליך טבעי שנעשה במעבדה) ולא נראה לי שזה יכול לקראת לבד מחוץ לתנאי מעבדה.
ג.ג. עדיין לא הצליחו ליצור תא או אטום.
ג.ד. בקשר למה שאמרת פעם קודמת שנינו מסכימים שחייב להיות משהוא ראשוני אני אומרת שזה א-לוקים אתה אומר שזה הענן גז שלך (או מה שזה לא היה)בכול אופן זה היה משהו דומם,ומדומם לא יכול לצאת משהו חי (חוץ מאשר אם אתה חושב כמו פעם שמעוף מקולקל נולדים זבובים וכד').
ד.אל תתחיל לחפש תרוצים-במציאות לפני כמה זמן אנשים התחילו להכיר בעובדה שכדור הארץ עגול.
ה.שכחת לרשום ה' ו-ו'
ו.במכתב האחרון כתבת שהזוהר טעה אז אם לא הבחנת דווקא הקטע שבו מצאת את ה"טעות" זה קטע שהוא מסקנה של חז"ל.
ז.מה הייתי עושה בלי הסימן קריאה שלך?
ט.א.למה אתה כותב שזאת דעתי? חוץ מזה אם אני לא טועה הגר היתה שיכת למשפחת מלכי מצרים וזה לא סותר את זה שהיא היתה שפחה ולכן בנה היה עבד ועבד לא מקבל ירושה.ומכיוון שיצחק היה היורש של אברהם בתפקידו בעולם ההבטחה יכולה להתקיים רק בו.
ט.ב.שרה אמרה לאברהם לגרש את ישמעאל בגלל שהוא היה הורס את החינוך של יצחק ושכחת לציין שגם במקרה של ישמעאל אברהם עשה זאת בעקבות ציווי של ד' שאמר לו לעשות את דבר שרה.
ט.ג. אני משערת שבחיים לא ראיתה נבואה ולכן אתה לא יכול לשפוט את אברהם על ה"קולות" שציוו עליו לעקוד את יצחק.
י.אתה יכול להפנות אותי לפחות אתרים ממילא אני לא הולכת לרוב האתרים שאתה כותב אבל אתה יכול להמשיך לכתוב שמות של אתרים אם אתה עושה את זה לרווחת הקוראים האחרים (זה יכול לספק לך תרוץ טוב כדי להמשיך להתחמק).
י"א.כדי שהמכתבים שלנו ימשיכו להיות קשורים לכתבה אז יש לי בשבילך כאן הצעה (שאתה לא חייב לקבל ובבקשה אל תפתח אותה לדיון): תשמע קצת פחות תקשורת אנטי דתית.
י"ב. גם לא קשור אבל מעניין אותי אם אתה מגדיר את עצמך ימני או שמאלני.
מחכה לתשובה ומצטערת אם לפעמים אני יותר מידי צינית (יכול להיות שזה לא קורא אף פעם!)
יעל
בכל ויכוח כזה משחקים עם הכותרת? 51017
ג. ב. דווקא לפי מה שאני שמעתי ניסו לשחזר במעבדה את התנאים המשוערים של כדה"א בזמן המשוער של הווצרות החיים הראשונים, כדי לראות האם אפשרית הווצרות אבני הבניין של החיים.

ג. ג. ליצור ממה? להזכירך, יצרנו זה לא מכבר כבשה. יותר מרשים מתא אחד. ואטומים אפשר ליצור כל הזמן, כשאלקטרון ופוזיטרון נפגשים הם יוצרים לפעמים פוזיטרוניוּם, ואנחנו יכולים לדאוג להפגיש אותם. זה נקרא אצלך ליצור?
אם כוונתך שאנו לא מסוגלים ליצור חלקיקים יסודיים, ובכן, זה נכון. למעשה, זה נכון לפי הגדרה. הרי כל עוד החלקיק נקרא יסודי, זה בגלל שאנו לא יכולים ליצור אותו מחלקיקים בסיסיים יותר...

ג. ד. כאן יש לי שני דברים לומר. ראשית, אין זה נכון שמדבר דומם לא יכול לצאת משהו חי. דעי - את, כמו כל שאר האנושות, בנוייה ביסודך מפחמן - יסוד שבצורתו הטהורה וודאי שהוא דומם (הוא בא בצורת גרפיט, יהלום, ועוד כל מיני מבנים גבישיים), שנית, והרבה יותר חשוב: אלוהים אצלך הוא דומם?? כתבת: "חייב להיות משהוא ראשוני אני אומרת שזה א-לוקים ... בכול אופן זה היה משהו דומם". הגישה הרגילה של הדת אל אלוהים היא כאל כל דבר חוץ מדומם, אשמח לאבהרה.

גלעד

(רק הערה צורנית, אם תוכלי לרווח את הודעותיך עם אנטר מידי פעם, יקל עלי לקרוא אותן)
בכל ויכוח כזה משחקים עם הכותרת? 97791
ג.ב. ומה קרה?

ג.ג. אנחנו אולי יכולים ליצור אטום אבל זה רק בתנאי מעבדה ותסכים איתי שהטבע זה לא מעבדה. ובקשר לכבשה דולי אני יוצאת מנקודת הנחה שלפני שהעולם נוצר לא היו תאים חיים כי לא היתה אטמוספרה ואותי לימדו בשיעורי ביולוגיה שכל דבר חי גם בצורתו הבסיסית ביותר לא יכול לשרוד בלי אויר. למרות שעכשיו בדקים אם יש חיים על אחד מתוך 16 הירחים של צדק שנקרא אירופה.

ג.ד אנחנו בנויים מחומרים דוממים אבל אנחנו לא נוצרים מהם לשום דומם אין גנים ולכן הוא גם לא נושא את האפשרות ליצור חיים.
ג.ד.א כשאמרתי שזה היה משהו דומם התכוונתי לענן גז או מה שזה לא היה. בכל אופן לאור העובדה שמעולם לא ראיתי את האלוקים אני לא יכולה להגיד לך מהו למרות שאני משערת שהוא משהו שמעבר לטבע.

יעל
(יש רווח בין השורות... בשבילך ולרווחת הקוראים האחרים (אם יש כאלה)).
בכל ויכוח כזה משחקים עם הכותרת? 98412
ב. הצליחו. אאל"ט, נוצרו חלבונים דומים לחומצות אמינו, אבני הבניין של החיים.

ג+ד. במעבדה אנו מנסים לדמות את הטבע בניסויים כגון אלה. כשאת אומרת "לפני שהעולם נוצר" את מתכוונת ע"י השכינה או בגישה הפיזיקלית? אם הראשון, אז אין לי מה להוסיף (חוץ מזה שאין שכינה, אבל לאמשנה), אם השני, אז נכון, לפני שכדה"א נוצר, לא היו על פניו חיים.

אחרי שהוא נוצר, ונוצרה האטמוספירה שלו (האוויר), כבר כן. תא חי עם גנים זה פיתוח מאוחר יחסית (בן שתי מיליארד שנה, כמדומני), ויש מספר תאוריות המסבירות כיצד היה יכול להווצר מחומר דומם. אני שוב אפנה אותך ל"שען העיוור" או "הגן האנוכי" של דוקינס. התרגומים מצויינים, וראיתי שהם עולים 30 ש"ח בצומת ספרים, או בחינם בספרייה הקרובה לביתך.

ה. אילו דברים יש מעבר לטבע? בעצם, יותר בסיסי: מהו טבע, לשיטתך?
תיקונים קלים 98415
ב. "חלבונים דומים לחומצות אמינו"? חומצות אמינו הן אבני הבניין של החלבונים.

יש עדויות לתאים מלפני כ 3.5 מיליארד שנה.

(אז מה? אז כלום. תודה, סליחה ושליחה)
תיקונים קלים 98416
ואללה, הפכתי את הביולוגיה שלי.
בכל ויכוח כזה משחקים עם הכותרת? 99145
ג=ד. אני מתכוונת לשני המקרים.
וממה בכלל לפי דעתך נוצר החומר הדומם הראשון?
ה.כל מיני דברים.
כשאני עומרת טבע אני מתכוונת לדברים חומריים שניתן למדוד/לבדוק וכו' באמצעים מדעיים.
לא כל מה שלא ניתן למדוד לא קיים למשל אתה לא יכול להגיד שאין לאנשים דמיון כי אי אפשר למדוד זאת.
(כבר סיפרו את הבדיחה על המורה הקומוניסט שאמר לתלמיד שלו שאין אלוקים כי לא רואים אותו והתלמיד ענה שלמורה אין שכל כי לא רואים אותו...(והמבין יבין...))
לא כל דבר שאנחנו לא מבינים לא קיים!
בכל ויכוח כזה משחקים עם הכותרת? 99147
ד. לא יודע.
ממה לדעתך?

ה. את אומרת שהדמיון האנושי אינו חלק מהטבע? למה, בעצם? הרי האדם הוא חלק מהטבע, השכל שלו גם, והדמיון שלו הוא חלק מהשכל שלו. אמת, לא חלק מהמוח שאני יכול להצביע עליו במדויק, אבל אז מה.

לא ניתן לכמת בכלים מדעיים (זאת אומרת, לתת חיזוי) את מזג האוויר. האם זה אומר שמזג האוויר אינו חלק מהטבע?
בכל ויכוח כזה משחקים עם הכותרת? 100179
ד. אם אתה מאמין באלוקים ואתה מאמין שהוא כל יכול (אבל אתה לא) אז אתה יכול להאמין שהוא יכול לברוא משהו מכלום.

ה.1. האמת היא שנראה לי שכן אפשר למצוא חלק מסויים במוח שמצביע על הדימיון אבל העקרון הוא שיש דברים שאי אפשר להסביר/להוכיח/להדגים וכו' באמצעים מדעיים.
(לדוג' אסטרולוגיה תנסה להסביר איך הכוכבים משפעים על אנשים (ואני כן מאמינה שאסטרולוגיה נכונה באותה מידה שאני מאמינה שאסור להשתמש בה)) קח לדוגמא מה שאנשים רואים(!!!) אחרי שהם מתים (במוות קליני).

ה.2. אני לא דברתי על לחזות אלה על למדוד ואתה בהחלט יכול למדוד ולהסביר מזג אוויר באמצעים מדעיים.(עצמת רוח כמות גשם סיבות להוצרות הגשם וכו')
את עובדת כוכבים ומזלות! 100180
אסטרולוג - מדען עשתורת!
אמונה באסטרולוגיה - אמונה בפולחן העשתורת!
את עכו"ם! את עובדת עבודה זרה!
תתביישי!
את עובדת כוכבים ומזלות! 103340
אני לא עובדת לכוכבים ולא מאמינה בכח עצמי שלהם (אם את חוזה את מזג האוויר את עובדת את אמצעי החיזוי?) וחוץ מזה שאני אמרתי שאני לא מתיעצת באסטרולוגים!
בכל ויכוח כזה משחקים עם הכותרת? 100232
סליחה, אני לא אמור לכתוב דברים כאלה מתוקף תפקידי וטל בטח נורא יכעס עלי, אבל זו ללא ספק אחת ההודעות המשעשעות יותר שקראתי לאחרונה...
למה להסביר "איך הכוכבים משפיעים על אנשים" כאשר ברור לחלוטין שהכוכבים לא משפיעים על אנשים אלא, לכל היותר, שרלטנים ש"קוראים בכוכבים" משפיעים עליהם?
בכל ויכוח כזה משחקים עם הכותרת? 100248
ברור לחלוטין?
אולי לך
בכל ויכוח כזה משחקים עם הכותרת? 103336
לא אמרתי שכל אסטרולוג בימינו הוא דובר אמת בעיקר לא מדורי האסטרולוגיה ( לא מסתבר שלמיליוני אנשים בעולם שנולדו באותו חודש הולכים לקרות אותם דברים) אבל באופן עקרוני ניתן לחזות דברים לפי הכוכבים. כנ''ל לגבי קריאה בכף היד וכד'.
דווקא באופן עקרוני 103338
לא ניתן לחזות דברים (אישיים) לפי הכוכבים.
לא 103339
כן? הכיצד? האם יש הוכחות אמפיריות שנבחנו במבחני "עיוורון כפול" שאישררו את זה?
לא 103346
לא אבל יש אלפי דוגמאות אנקדוטליות.
אני לדוגמה היה כתוב לי בהורוסקופ שזה זמן להכרויות חדשות, ושמכתב שיגיע ישנה את דרך הסתכלותי על העולם. ובאמת קיבלתי מכתב מערוצי זהב שהם גילו שאני מחובר פיראטי ומורה לי להתנתק לאלתר וכשהתקשרתי להודיע להם שאין לי מושג על מה הם מדברים ואני לא מחובר לכבלים בכלל הם שלחו טכנאי מאוד נחמד (ירון אזולאי שמו, הוא איחר בעשר דקות והתנצל רבע שעה, מי אמר שאין תודעת שירות בישראל?). עכשיו אני רואה את העולם דרך אנטנה.
באופן עקרוני 103342
אולי תסבירי את העקרון הזה.
בכל ויכוח כזה משחקים עם הכותרת? 103343
תראי לי אחד שבאופן עקבי צודק באמירותיו. בסוף כל שנה מפרסמים העיתונים הגדולים ''פאנלים'' של אסטרולוגים, שמספרים מה יקרה בשנה הבאה. משום מה, אף פעם לא מפרסמים פאנלים שמשווים בין מה שנאמר שנה שעברה למה שקרה...
בכל ויכוח כזה משחקים עם הכותרת? 103350
אתה סתם משמיץ. עובדה שכל האסטרולוגים המובילים חזו את נפילת ברית המועצות ואת ההתקפה ב 11.9, והאסטרולוגים בארץ חזו את רצח רבין. הם רק לא רצו לפרסם את זה ברבים שלא תהיה פניקה
בכל ויכוח כזה משחקים עם הכותרת? 103356
הראה לי כלכלן אחד שבאופן עיקבי צודק בתחזיותיו.
האם זה אומר שכל חקר הכלכלה מופרך מיסודו?
מה לגבי תחזיות מזג אויר? תחזיות פוליטיות?
בכל ויכוח כזה משחקים עם הכותרת? 103358
הראה לי כלכלן או חזאי אחד שטוען שמדובר במדע מדויק. אנשים שנותנים תחזיות פוליטיות הם באמת לא יותר טובים מאסטרולוגים. (:

מאחורי כלכלה ומטאורולוגיה יש תיאוריה ברורה ובת-הפרכה (ואכן מפריכים אותן, לפעמים, ומציעים תיקונים). אין דבר כזה מאחורי האסטרולוגיה. סתם, מישהו אמר פעם, ומאז כולם עובדים לפי אותם כללים.
בכל ויכוח כזה משחקים עם הכותרת? 103357
אכן, כדאי יהיה לגזור ולשמור תחזיות בשביל הקטע...
ידועה האנדקוטה על האסטרולוג שהציע את שירותיו למערכת "הארץ", והם ענו לו משהו בסגנון, שהוא יכל לחזות מראש את סירובם להצעתו...

מי שבאמת משועמם יכול אולי לעשות שירות לציבור בעניין - או שבאחד מביקוריי הבאים בבית אריאלה (אחרי השביתה) אסתכל על התחזיות השנתיות (מעניינת במיוחד זו של שנת תש"ס, זו שהחלה במלחמת הימים הנוראים והסתיימה בארועי ה-‏11 בספטמבר), ואנציחן באייל לדראון עולם...
תחזית אחת שמשום מה אני כן זוכר (אך לא זוכר איזה אסטרולוג), משנת ה-‏40 למדינה (1988), אמרה שבשנת ה-‏80 יהיה שלום בין ישראל וסוריה, והגבול ביניהן יעבור בנהר הליטאני (לבנון תיעלם). כולה נשארו 26 שנים לבדוק...
בכל ויכוח כזה משחקים עם הכותרת? 103366
בשביל מה בכלל הם ענו לו? הוא הרי ידע את זה
כפיה דתית! 51053
נראה שאת מנסה לכפות את דרך השיח שלך על הקוראים. גזרותייך להפעם:

1. אל תפנה אותי לכתבה אחרת באייל. זה קשה לי, ואני מעדיפה לרכז את כל הדיון כאן. זה שזה נראה לך לא סביר לא מעניין אותי ומעיד על התחמקות.
2. אל תישמע או תיראה אינטליגנטי. ברור שאתה רק עושה את עצמך.
3. אל תיתן קישורים ברשת. אני ממילא לא אקרא אותם, ואתה סתם מתחמק (איך אני מתחמק כשאני נותן לך קישור המבסס עמדה שאני מצהיר עליה?)

אין לי מה להעיר לעניינים אלה. הם מעידים עלייך טוב יותר משאצליח לנסח בעצמי.

ולטענותייך:
א.+ב. עם 13 סימני קריאה, שהם, לדברייך, החלק העיקרי של תשובתך. הבנתי. שום דיון באייל לא מקובל עלייך פרט לנוכחי. שיבושם לך. מעניין אם יש עוד מישהו מבאי האתר המאמין שבכך שאני מפנה אותך לדיון אחר, רלוונטי יותר, אני מנסה להתחמק. אני מוכן להתחייב שאענה על השגותייך בעניין מגילת אסתר אם יתקיים אחד משני המקרים הבאים:
* תעלי את השגותייך במקום המתאים (לנוחותך, לחצי בעזרת כפתור העכבר על הקישור: דיון 178).
* מישהו מעורכי האתר יכתוב כאן שזה רעיון טוב להגיב כאן ולא שם.

ג. הפרודות נוצרו באקראי, ובמעבדה הצליחו לגרום מחדש לאותו תהליך על ידי שיחזור התנאים הראשוניים. בינתיים זו נראית הוכחה הרבה יותר חזקה מאשר קיומו של אלוהים, הנסמך רק על דעות שגובשו הרבה לפני שהוצגה לעולם המתודה המדעית שאיפשרה הטלת ספק. זה מה שכתבתי, ואת מתעקשת לכתוב שאמרתי משהו אחר. היצירה הנוכחית שלך היא ענן הגז. עמוד הענן היה, כמדומני בצד שלך, לפני שגז.

ד. אהבתי את "תירוצים במציאות". המציאות היא המקום הטוב ביותר לחפש. אני מבין שמראי המקומות שנתתי לא רלוונטיים. בעצם, הזכרתי את התנ"ך כמראה מקום. אני מבין שגם הוא לא רלוונטי. האמת היא שהעולם היה שטוח עד שנכתב ספר הזוהר, ומאז הוא עגול.

ה.+ו. לא התייחסתי אליהם משום שאמרת שאין לך זמן עבורם, או משהו בדומה לזאת. את מתעקשת לחזור אליהם? בבקשה, רק כתבי איזה שהוא תוכן בר התייחסות. גם את ח' לא ציינתי, משום שהדיון שם הסתיים.

ו. היכן כתבתי ש"הזוהר" טעה? אינני מכיר את ספר הזוהר. דובי כתב שהזוהר טעה, לכי תתעמתי איתו.

ז. לא יודע.

ט. כתבתי "לטעמך" ולא "לדעתך". טענת שבשל היות ישמעאל בנה של שפחה, הוא עבד באופן אוטומטי. סיבה טובה לזנוח את כל העולם המוסרי של אנשים שהחזיקו בדעות כאלה. הגר היתה שייכת למשפחת מלכי מצריים? אולי בדמיונם הרטוב של פרשני המקרא. כיצד מישהי ממשפחת המלוכה המצרית תתגלגל להיות שפחתה של אשת מהגר? בתנ"ך כתוב רק: "...ולה שפחה מצרית ושמה הגר." (בראשית, טז, א).

י. כבר עניתי לעיל.

יא. לבקשתך - אינני פותח את הצעתך לדיון.

יב. קשה לענות על רגל אחת. כנראה שלפי הגדרתך אני ימני. לעומקו של עניין אני משוכנע שכיבוש נאור הוא אפשרי, אינו תרתי דסתרי ואינו מלה גסה. הבעיה היא שלא ניסינו אותו מעולם. אנחנו הפעלנו כיבוש רע, שרק הרשות הפלשתינאית רעה ממנו, הן לישראלים והן לפלשתינאים. בסופו של דבר לא תהיה ברירה, אלא לכבוש מחדש את שטחי הרשות הפלשתינאית, ולכפות שם ממשל תקין, כולל הקצאת משאבים גדולים מאד כדי להעלות שם את רמת החיים. אני לא מכיר שותפים רבים לדעתי. אני מניח שלכשנכבוש את הרשות הפלשתינאית, איחשב לשמאלן, משום שאני מאמין שיש לאפשר שם משטר דמוקרטי תקין והתארגנות פוליטית, שיתכן שתהפוך פעם למדינה. כנופיית הרוצחים השולטת ברשות הפלשתינאית כיום לא תצמיח מתוכה את המנהיגים הדמוקרטיים העתידיים.
כפיה דתית! 57942
אם אתם לא שמים לב אתם בכלל לא מדברים לעיניין איבדתם כל טעם לנושא
תפרשו !!!!
כפיה דתית? 50058
רק אציין שהשכינה הטעתה את כותבי ספר הזוהר. אין בעולם מקום ש''מואר תמיד ולא ימצא בו לילה אלא לזמן מועט''. יש שני מקומות בעולם בהם יש יום חצי שנה ולילה חצי שנה...
לעניין כדור הארץ העגול 59104
סקירה של מקורות יהודיים שעסקו בצורת כדור הארץ ומרכזיותו בעולם: http://www.daatemet.org.il/daathalacha/he_earth.html
לעניין כדור הארץ העגול 60425
עזוב רגע את כדור הארץ.
אני רוצה שתגיד לי אם אתה מסכים איתי שאסור לאכול טרפות (מבחינת היהדות.) ושיש לכך הגבלות ברורות (מה מותר לאכול ומה אסור) ושחרקים אינם כשרים (פרט למין מסוים של חגבים) ושהאיסור הוא לאכל את בשר בע''ח או דברים שהוא מיצר (חלב ביצים וכו')
לעניין כדור הארץ העגול 60587
נראה לי שכל מה שכתבת בהודעתך הוא נכון.
לא הבנתי לאן את חותרת. היהדות מצאה לנכון לאסור על אכילת מאכלים מסויימים, השד יודע למה.
האיסור על עירוב חלב ובשר נובע מאי הבנת הנקרא.
לעניין כדור הארץ העגול 60698
אפילו האיסור לאכול טרפות מוכיח ידע שלא ידעו במשך שנים למשל: מותר לאכול דבש דבורים למרות שדבורים אסורים באכילה למרות שהיה סביר להניח שבתהליך הפיכת הצוף לדבש מתערב בצוף כל מיני חומרים מגוף הדבורה שהופכים אותו לדבש (אתה בעצמך אמרת שאתה מסכים שבעיקרון אסור מבחינת ההלכה לאכול מהטרפות או ממוצריהם) היום מתברר שלדבורה יש שני קיבות אחת לאוכל ואחת לדבש והאינזים שמיצרת הדבורה ושהופך את הצוף לדבש מתפרק אחרי התהליך.

האיסור לאכול טרפות הוא מטעמי צער בע"ח השחיטה ביהדות הכי פחות מכאיבה לבע"ח למרות שהיו שניסו לשכנע את היהודים שהמתת בע"ח במכות חשמל מכאיבה פחות לחיה מתברר שלכל בע"ח הכשרים אין עצב (יחיד של עצבים(לא קשור לעצוב)) בצוואר ולכן לא כואב להם כשוחטים אותם (לעומת בע"ח שאינם כשרים)

כאשר כתוב בתורה שמותר לאכול בע"ח מפריסי פרסה שוסעת שסע ומעלי גרה מוזכרים שני בע"ח יוצאי דופן (חזיר ושפן) ואלו הם שני בע"ח היחידים שיוצאי דופן כל בע"ח אחר אם הוא מפריס פרסה שוסעת שסע הוא גם מעלה גרה ולהפך.

דוגמא אחרת: ברית מילה היא דווקא בגיל שמונה ימים מתברר שעד גיל שמונה ימים רמת חומרי הקרישה בדם נמוכה בגיל שמונה ימים רמת הקרישה בדם היא 110% ואח"כ היא יורדת ל100%

אז גם הדברים האלה זה ניחוש פראי או יד המקרה?
כמה מילים על דבש 60733
מתוך האתר חופש (http://www.hofesh.org.il/religion_merchants/claims/c...)
"בטבלאות מקצועיות של תכולת דבש תוכלו לראות כמה אנזימים (Invertase למשל), שמיוצרים בבלוטה מיוחדת בגוף הדבורה (Hypopharyngeal gland). הם אלו שהופכים את הצוף לדבש, אבל הם לא הולכים לשום מקום לאחר מכן."
ובקשר לטיעון השפן והחזיר, כדאי לקרוא את http://www.hofesh.org.il/articles/god/claims2.html#C... .
70513
לפחות בקשר לשפן אתה יכול לפנות לאנציקלופדיה לחי והצומח בא"י בחלק של היונקים תחפש את השפן!!!
תחסכי לי חיפוש? 70516
אין לי את האנציקלופדיה עכשיו, איזה מהעובדות לכאורה שכתובות כקישור של חופש לא נכונה?
תחסכי לי חיפוש? 70521
תחסכי לי חיפוש? 70524
מצטער, לא מצאתי בקישור תמיכה לטענה ש"ואלו (חזיר ושפן, ס.) הם שני בע"ח היחידים שיוצאי דופן כל בע"ח אחר אם הוא מפריס פרסה שוסעת שסע הוא גם מעלה גרה ולהפך." (תגובה 60698), ולא מצאתי איזה מהעובדות לכאורה שצוטטו בחופש אינן נכונות.
תחסכי לי חיפוש? 70526
למען האמת, המאמר שקישרתי אליו קשה לקריאה ולא עיינתי בו. הפניתי אליו כי אני יודע שהוא מתיימר לענות לקושיות "דעת אמת"; אם מישהו מצליח לקרוא אותו, להבין את תשובותיו ולהחכים את כולנו, יבורך.
תחסכי לי חיפוש? 70529
הוא טוען (לא בסדר הזה, אבל זה יותר לוגי):
א. הארנב מעלה גירה בצורה דו-שלבית, ובניגוד לבע"ח אחרים, הוא חייב לעשות זאת כדי לשרוד. חזירים יכולים לשרוד בלי לאכול את הצואה שלהם.
ב. אף אחד לא יודע מה זה שפן, ואין שום סיבה לחשוב שמה שאנחנו קוראים לו שפן הוא אכן השפן התנ"כי.
תחסכי לי חיפוש? 70727
וכמובן, אם אף אחד לא יודע מה זה שפן, אז מי יודע מה זה חגב? או עז? או גמל?
תחסכי לי חיפוש? 70997
לא את כל בעלי החיים והצמחים הנזכרים במקורותינו אנו מכנים היום באותם השמות. הידעת כי לדעת חוקרים רבים הירק המכונה במקרא "קישוא" הוא זה אותו אנו מכנים "מלפפון", ו"מלפפון" הוא בעצם מלון?
זהו ענין למחקר זואולוגי ובוטני. הזיהוי של "שפן" עם "שפן הסלע" לא עבר ברציפות בקרב דוברי העברית (בניגוד לזיהוי "עז", שהיא חיה נפוצה בהרבה בין היהודים), אלא נעשה בעזרת תיאורים שונים של השפן הנזכר במקרא והשוואתם לחיות הבר שאנו מכירים היום.
תחסכי לי חיפוש? 71000
יש כאן מבחר של חיות, לטיפולך:

בכל מקרה, הסברה שאני מכיר דווקא כן מדברת על רציפות שפן -> אי-שפן -> איספניה -> Spain (לאו דווקא עברית אבל שפות שמיות קרובות)

זה הזמן להזכיר שיש במזרח הרחוק סוג של חזיר שמעלה גירה?
תחסכי לי חיפוש? 71002
את פרשת שמיני אני מכיר היטב. לא הבנתי מה רצונך שאעשה - שאסלסל בקולי בטעמי המקרא?
האם אתה טוען שהשם "Spain" הגיע מהמילה "שפן"? זה נשמע כמו וורט לסעודה שלישית. יש לך הפניה?
על החזיר מעלה הגרה תוכל לקרוא בעשרות ספריו המרתקים של הרב בא-גד שליט"א (כל הספרים אותו דבר, רק הכריכה ושם הספר הוחלפו). כמו כן תוכל לקרוא בספרים אלו על משולש ברמודה והתינוק עם שני הראשים.
תחסכי לי חיפוש? 71004
רציתי שתפרט עבור אילו מבעלי-החיים יש לנו קשר ישיר ועבור אילו אין (עוזניה למשל?). וכן, למיטב ידיעתי מקורו של השם Spain הוא בשפה שמית כלשהי, פיניקית אם אני זוכר נכון, ומקורו בשפני-הסלע שהספנים (הפיניקים?) ראו על מצוקי ספרד. אין לי לינק ביד, אבל אולי עמית מנדלסון יוכל להרחיב (עמית, אתה שם?). לא הבנתי את ההערה לגבי החזיר מעלה-הגרה.
תחסכי לי חיפוש? 71005
מגניב - הלינק הבא אכן טוען את טענתך
תחסכי לי חיפוש? 71893
זה מה שמפריע לך?! כתוב שם גם ש"קוני איילנד"‏1 זה גם "אי-שפן"...

1 מקום מושבו של לונה-פארק ענק.
תחסכי לי חיפוש? 72586
רק היום קראתי את כל שלל התגובות...
אף פעם לא שמעתי על האפשרות הזו, וקשה לי להאמין בה.
ספדר נזכרת פעם אחת בתנ"ך בספר עובדיה "וגלות ישראל אשר בספרד".
לא בטוח שמדובר על ספרד של היום. אם כן, יש להניח שהשם הפיניקי היה דומה (ואז מן הסתם אין רגליים ל"אי שפן").
שנית, לחז"ל מיוחס הביטוי 'חלומות באספמיא'. אספמיא היא ספרד של ימינו, יש להניח שאם השם היה נגזר משפן הוא היה יותר דומה (אישפניא?)

שלישית, בספרד אין שפנים. זהו מין אפריקאי שמגיע לארץ-ישראל וסוריה.
בספרד יש ארנבונים, סוג קרוב לארנבת השדה הישראלית, ומה שמוכרים בחנויות חיות על תקן ארנבת.
כיוון שיש ארנבות ושפנים גם בלבנון, והם בכלל לא דומים, אני לא מאמין שהספנים הפיניקים יכלו להתבלבל בין השניים, וממילא היו קוראים למקום 'אי ארנבת'...
מישהו מכיר אולי שמות פניקיים של בעלי החיים האלו?
הסתייגות אפשרית - אם היו בעבר שפני סלע בספרד. לי לא ידוע דבר בעניין.
מיהו שפן 72620
הממ... אני קצת בוש ונכלם., למרות שאני לא מסכים איתך לגבמרי לגבי גזירת שמה של ספרד מ"אספמיא" ושמעתי את הטענה לגבי מקור השם יותר מפעם אחת. בכל מקרה, האם יש לך מידע אחר בסוגיית "מיהו שפן?"
מיהו שפן 72621
דומה שאין לנו ספק בזיהוי השפן התנ''כי
למשל ''הרים הגבוהים ליעלים, סלעים מחסה לשפנים'' - עדות חותכת לבית גידולו הטבעי של שפן הסלעים בארץ.
לעומת זאת יש יסוד סביר להנחה שהחלפנו בטעות בין שועל ותן של התנ''ך
''שועלים קטנים מחבלים בכרמים'' ושלוש מאות שועלי שמשון אלו סיפורים שמתאימים הרבה יותר לחיה שאנו קוראים לה כיום תן מאשר לשועל.
אבל זה סיפור אחר לגמרי.
מהי אספמיא 72690
רש''י זיהה במפורש את ספרד עם אספמיא, בעקבות תרגום יונתן. פרשנים אחרים כתבו על קורדובה שבאספמיא.
מהי אספמיא 72695
כן. התכוונתי שאני לא מסכים שספרד בהכרח הייתה הופכת ל''אישפניה''.
תחסכי לי חיפוש? 73063
ספרד המוזכרת בתנ''ך, כמו גם צרפת, כמעט בוודאות אינן המדינות המכונות כיום בשמות אלה.
תחסכי לי חיפוש? 73115
לגבי צרפת - ציינתי איפשהו באייל שצרפת התנ''כית היא העיר צרפנד בלבנון, דרומית לצידון.
ספרד, סביר שאינה זהה לארץ ספרד של ימינו. אבל גם לא נראה לי שיש זיהוי ברור לספרד התנ''כית.
כמה מילים על דבש 70982
ועוד מאמר משעשע על השפן והארנבת, http://www.daatemet.org.il/pamphlets/he_pamphlet3.ht...
כמה מילים על דבש 70984
לא רק שהלינק לא עובד, כשחיפשתי את המילים שפן וארנבת, יצאו אפס תוצאות.
צודק, סליחה 70985
לעניין המילה 60739
אולי בגלל שרמת הקרישה בדם הכי גבוהה ביום השמיני בחרו דווקא את פרק הזמן הזה?

נראה לי הגיוני להניח שהיהודים לא היו הראשונים. יכול להיות שעמים אחרים מסיבותיהם הם ביצעו את המילה, והבינו שהיום השמיני הוא המתאים ביותר - אם זה באמת נכון.

אלוהים לא צריך סיבות פרקטיות למצוות שלו - הקשר בין העיתוי המוצלח ביותר למילה לבין העיתוי למילה עצמה רק מגביר את התחושה של נוהגים אנושיים לגמרי.
לעניין כדור הארץ העגול 62833
האם פרסת שפן היא סגולה למזל טוב?

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים