בתשובה ליוסי גורביץ, 25/05/00 0:22
התחסדות קדושה 5200
אווופפ, הפסקתי בשורה העשירית בערך.
אתה שרלטן חסר תקנה.
אתה חושב שכל הדתיים שטורחים לענות לך פה באריכות, שונאים אותך? או לחילופין החינוך שלהם נכשל? כל המחזירי בתשובה למיניהם הם אלו שחינוכם נכשל? למה הם משקיעים כל כך הרבה אם לא מתוך אהבה?
חבל שסיפור העצוב שלך, והטראומות שוודאי עברת בילדותך, גוזרים את יחסך המעוות אל היהדות.
התחסדות קדושה 5209
העצבים פגו, עברתי שנית על תגובתך וראיתי שאתה מתייחס ליחס היהודי לגוי בלבד - על כך (בלבד) אני מתנצל.
מכיוון שהיחס לכל טענותך יקח כמה שעות אתייחס לטענתך כאילו גזל גוי מותר.

גל גוי אסור מדאוריתא והגוזל עובר בלאו של "לא תגזול" ו "לא תחללו את שמי"

אחרי שתעיין ברשימת המקורות תחזור אלי אם המסקנות שלך יהיו אחרות:

גמרא ב"ק דף קי"ג. קי"ג:
תוספות שם ד"ה יכול יגלום עליו, ד"ה היכי קאמינא לך, ד"ה שלא ימשכנו.
פני יהושע על התוס' שם.
רי"ף על הגמרא שם.
חו"י על הריף.
רא"ש שם.
שמ"ק שם.

גמרא ב"ק לח.
תוס' שם ד"ה מפראן הופיע.

גמרא ב"מ קי"א. קי"א:

גמרא ב"מ סא.
תוס' שם ד"ה לעבור עליו בשני לאווים.

גמרא סוכה ל.
תוס' שם ד"ה מתוך

גמרא סנהדרין נז.

רמב"ם הלכות גניבה פ"ז הל' ח
הגהות מימוניות על הרמבם שם.

רמב"ם הלכות גזילה פ"א
כסף משנה שם הל' ב'.

טור חו"מ שמ"ח.

שו"ע אהע"ז כ"ח א'
ביאור הגרא שם ס"ק ה'
ב"ש שם ס"ק ה'
חלקת מחוקק שם ס"ק ג'

שו"ע או"ח תרל"ז
מ"א שם ס"ק א'
קה"ח קכ"ח ס"ח

ים של שלמה ב"ק פ"י סימן כ'
שלטי גיבורים על הריף ריש פרק לולב הגזול
שו"ת מהרי"ו ויל קל"ח.
שו"ת חכם צבי שאלה כ"ו
אנציקלופדיה תלמודית ערך גזל גוי.
ירושלמי ב"ק פ"ד הל' ג'.

אולי יש לך עוד מקורות שלא מופיעים פה עליהם התבססת ומשנים את התמונה? אשמח לשמוע.
התחסדות קדושה 5498
כמי שעובדת אצל אדם חרדי
וחשופה לניסיונות שלו כמו של כל המחזירים בתשובה
להחזיר גם אותי בתשובה
או לחילופין ¢רק שאלך לסמינר ערכים פעם אחת לפחות¢
הרשה לי לתקן אותך
הקמתה של מדינת הלכה בארץ ישראל היא אחד מיסודות האמונה החרדית הבסיסית ביותר®
בתפיסת העולם החרדית­דתית יהודי שאיננו סר למרות התורה¬
הוא טיפש¬ בור ¢תינוק שנשבה¢ או רשע
את הטיפשים והבורים יש חובה הלכתית להחזיר בתשובה

אותם מחזירים בתשובה שלדעתך עושים זאת מאהבה
עושים זאת רק במטרה לקבל נקודת זכות עאלק בעולם הבא

עצם המחשבה שיש קבוצת אנשים שמחליטה עבור קבוצה אחרת
איזו דרך חיים טובה יותר עבורם
יש בה התנשאות וחוצפה

daatemet@netvision.net.il

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים