בתשובה למיכאל שרון, 28/02/02 15:17
נומה, משה הפעוט, המתוק 58938
נא לשים לב -משה: מכיל בדומה לישוע, את השורש "ישועה". אך גם למשות: "כי מן המים משיתיהו"
שוב, ישועה, כרוכה ב"למשות מן המים".
משה האטימולוגי 58941
"מוסיס" הוא סיומת נפוצה לשמות מצריים קדומים. משמעה בן- (תותמוסיס= בן-תות).
השם העברי "משה" עם ההסבר של ""כי מן המים משיתיהו" הוא נסיון מאוחר לפרש את השם.
משה האטימולוגי 58942
Does "mossis" include the root Maris, mere?
Mossis 59045
Maybe "Mossis" in Egyptian includes roots related to water
For example "yi'mass" as in Va'yimass Levavam -turned into water - may be a root taken from Egyptian
נומה, משה הפעוט, המתוק 58943
ואפשר למצוא עוד כהנה וכהנה, ולהמציא כאוות נפשנו.
מיכאל = מי כאל, כלומר, אין מישהו שהוא כמו האל.
דובי = דו-בי כלומר: שניים בעברית ושניים בלטינית, כלומר - המתורגמן האולטימטיבי.
קובי דרורי, לא עולה לי משהו ספציפי. משום מה אני נזכר באבשלום דרורי. מעניין אם יש קרבת משפחה.

להט השכנוע העצמי שלו, כחרב המתהפכת, ללא פקפוק, הוא המפחיד אותי. דבר זה משותף להרבה דתות. הוא גם בטוח שבספר שלו יש "הוכחות" ומצטט מדען שפקפק באבולוציה כמנגנון יוצר מינים לפני כ-‏50 שנה (מזכיר את דברי מאמיני כת החתול ב-‏692, שציטטו רופא שאמר לפני 80 שנה שהאינסולין מזיק).
נומה, משה הפעוט, המתוק 58944
We can learn something from Ethymology, as reflecting ancient developements and historical processes
Ancient Geneology 58945
My thesis is the the ancient geneology and the originating formation of some key words reflect co-occuring historical processes and major social developements

Ancient Geneology 58949
הגיוני, אך יתכן שיש יוצאי דופן, כך שאינני יודע עד כמה ניתן להוכיח את התזה הזו.

דוגמא לשם יוצא דופן הוא ''וייצמן'' שם משפחה שיכול להיות אשכנזי או צפון אפריקאי. אינני זוכר את ההסבר המדוייק, אך שמעתי פעם שמקורות השם ידועים, ואין שום קשר בין הוייצמן האשכנזי לוייצמן הצפון אפריקאי (נדמה לי שהצפון אפריקאי מתייחס לשם של מקום).
Ancient Geneology 58959
בדרכי הביתה מנמל התעופה בן גוריון, לאחר סיום ביקורי בניו יורק, לפני שני קייצים, התברר לי קיום של בני נאורי מכיוון בלתי צפוי לחלוטין. מסתבר שיש משפחת אופים מאד ידועה בשם נאורי מטוניס. אדם שפגשתי שאל אותי האם אני שייך למשפחה זו, והתאכזב לשמוע אחרת.

שם משפחתי, כפי שסביר להניח שסיפרתי, הוא עברות של ליכטזון.
Ancient Geneology 58987
The son of light? Oh dear
Ancient Geneology 58990
יתכן שסבי חשב ש-"בן-אור" יהיה עברות יומרני מדי.

מדוע "אוי ויי," דרך אגב?
Ancient Geneology 59039
וייצמן האשכנזי פירושו ''איש התבואה''.
ומיכאל פירושו באמת ''מי כאל''.
נומה, משה הפעוט, המתוק 58950
Kat Hachatul? Do you have a link?
נומה, משה הפעוט, המתוק 58957
ב-‏692 ניסינו לדון בצורה עניינית בשאלה מה ההצדקה לניסויים בבעלי חיים. נתקלנו שם בכת תמהונית שחבריה שיכנעו את עצמם שאף ניסוי בבעלי חיים במהלך 1800 שנה לא הביא לתוצאה חיובית כלשהי.

את תמיהתי מקיום דת החתול הבעתי כאן: תגובה 39170

את דוגמת האינסולין שהביא אחד מחברי הכת ניתן למצוא כאן: תגובה 35454

אגב, חלק מאנשי הדת מתייחסים באופן שלילי לחתולי בית, כפי שהראה טל כהן בסוף תגובתו: http://www.haayal.co.il/reply.php3?id=692&rep=36...

אם אתה רוצה לקרוא את כל הדיון, תיאלץ לפנות יום שלם. כתובתו היא דיון 692
כתות ודתות אחרות 59064
ומנקודת מבט מעט שונה:
בדיון הנ"ל, דנו בייחס הרצוי לניסויים בבעלי חיים. את הדיעות שהוצגו ניתן לתחום בין שתי הקיצוניות הבאות:

א. הזכות של אדם להפנות את הסדיזם הטבוע בנפשו לעינוי בע"ח היא זכות יסוד שחייבת להיות מוגנת בחוק יסוד.
ב. על כל האנושות לבצע התאבדות קולקטיבית בכדי שלא לפגוע בטבע.

למזלה של האנושות, רוב המתדיינים החזיקו דעות שניתן למקמן במרכז הציר הנ"ל. במהלך הדיון, התבררה ההסכמה הבאה, אם כי לא נוסחה בבהירות:
אם נסמן בציר את המצב המצוי בארץ כ-A, ואת המצב הרצוי כ-B, אזי A נמצא יותר לכיוון א' מ-B.

למרות זאת, נתקלנו בדיון בכת תמהונית, שנכנה אותה בקיצור "כת טומני הראש בחול", ושה"ה רבינוביץ נמנה עמה, אשר לא הסכימה אף להסכמה זו.
כתות ודתות אחרות 59091
בדיון לא היתה שום הסכמה.
ההשמצה שלך, מר דביר, אינה מגובה בעובדות. כתבתי שניסויים רבים הם מיותרים, אולי רובם, אך לא ניתן לקבוע מראש איזה ניסוי הוא מיותר.

אבל אל תיתן לעובדות להפריע לך.
כתות ודתות אחרות 59167
כל הדיון הארוך הנ''ל סבב, הסתובב וטייל סביב השאלה מה המצב הרצוי, ועל שאלה ערכית זו לא הושג בדל הסכמה. לעומת זאת, גם התומכים בניסויים בבע''ח, הסכימו לכך שהפיקוח לעיתים אינו הדוק דיו ושיש ניסויים מיותרים.
לכן (לפי הבנתי מהתגובות), רוב המתדיינים היו סומכים ידיהם על הפסוק שרשמתי בתגובתי הקודמת, המדבר רק על היחס בין הרצוי והמצוי, ולא על מהותם של הרצוי והמצוי.

לשמחתי, ייתכן שהכללתך ב''כת טומני הראש בחול'' היתה מוקדמת. מהודעתך הנ''ל, אני מבין שגם אתה מסכים לכך שהמצב הרצוי לעומת המצוי נמצא יותר בכיוון מאמיני ''כת החתול'' מאשר מאמיני ''כת הלותח'', וזאת ללא ניסיון לרמוז על השתייכותך הדתית.
כתות ודתות אחרות 59175
האם אף פעם לא ניתן לדעתך לקבוע מראש איזה ניסוי הוא מיותר?

ואם כדבריך לא ניתן לקבוע דבר כזה מראש, מה הופך ניסוי כלשהו למיותר בדיעבד? זה שהוא לא הצליח? והרי זה כל היופי במדע בסיסי: אתה אף פעם לא יודע אם ומתי ישתמשו באופן כלשהו בידע שאתה מקבל ממנו.

לדעתי, ניסוי שמישהו במקום אחר בעולם כבר ביצע בשלמותו הוא מיותר עוד בטרם החל. זה לא אומר שכל שאר הניסויים הם לגיטימיים, אבל חלק גדול מהניסויים המתבצעים בפועל הם זהים למעשה לניסויים שכבר בוצעו בעבר במקומות אחרים. הסיבות לכך כוללות את הרצון (המובן כשלעצמו) של מוסדות מסוימים לא לשתף ידע עם מוסדות אחרים בטרם עת, כדי שהם יהיו הראשונים שיצאו בתגלית כלשהי, וכן את העובדה שלא משקיעים מספיק בהקמת מאגרי מידע אוניברסליים שיאפשרו לאתר במהירות ובקלות יחסית האם ניסוי מוצע כבר התבצע במקום אחר בעבר. בקביעה הזו אני מסתמך על מה שנאמר לי על ידי אדם שיושב בוועדת האתיקה של מוסד אקדמי גדול בישראל. למרות שתפקידו הוא לבחון ניסויים מסוימים ולפסול אותם למשל מהסיבה שהם כבר בוצעו במקום אחר, הוא טוען שאין בידיו כלים לגלות דבר כזה בזמן סביר, ולכן בפועל ולמעט מקרים חריגים מאד מאשרת הוועדה ההיא את כל הניסויים המוצגים בפניה והיא מתפקדת למעשה כחותמת גומי.
כתות ודתות אחרות 59179
ניסוי שנעשה כבר במקום אחר בשלמותו הוא מיותר? סלח לי אם אחלוק עליך. כל החוכמה במדע היא האפשרות לחזור על ניסויים. זה מה שמבדיל בין Nature לבין Anecdotal Psychic Occurences Monthly. לו היו, כדבריך, נמנעים מלבצע ניסוי שכבר בוצע במקום אחר, הרי כל מובן הביקורת המדעי היה נופל.
If it's not repeatable - it's not science.
כתות ודתות אחרות 59182
אין שום קשר לביקורת מדעית. כפי שהיית מבין לבד אם היית קורא בעיון את הדברים, הכוונה לא היתה לניסוי שנעשה מתוך כוונה לחזור על ניסוי שנעשה בעבר, אלא במפורש דובר על הניסויים שנעשים מתוך אי-ידיעת החוקר שניסויים זהים להם בוצעו כבר בעבר במקום אחר.
ראיתי צורך לחדד הנקודה. 59183
אבולוציה, מדע או אמונה 59023
אני לא בקטע של להתווכח על שמות. לגבי אותו מדען ג'י מילר, קצת כבוד, האדם הזה אינו סתם מדען, היה נחמד אם היית מציין כי הוא חתן פרס נובל לגנטיקה. כשרוצים להשמיץ משמיטים מה שלא עולה בקנה אחד עם ההשמצה נכון? איזו חוצפה יש לך להשוות חתן פרס נובל שעמד בקריטריונים מחמירים עם איזה שהוא רופא אלמוני. אגב במחשבה שניה יש משהו בדבריו של הרופא הנ"ל, אם רוצה אתה לתקן מעט את הרושם שעשית, חפש באינטרנט על אינסולין ותמצא בעצמך כי אינסולין ברמות גבוהות פוגע בכלי הדם, ולכן זה מאוד לא בריא להציף את הדם בסוכרים פשוטים הגורמים לעליה חדה ברמת האינסולין ומכאן לפגיעה בדפנות כלי הדם.
מאז אותו מדען התווספו כל כך הרבה הוכחות, ולא כאלו שנמצאו ע"י הראלים. במיוחד לאחר שנת 2000 כאשר המחקרים בגנום האנושי התפתחו הממצאים פשוט זורמים שוב ושוב ומעלים ספק רציני לגבי אמיתותה של תאורית האבולוציה שלמעשה היא חסרת הוכחות, ואין אני מדבר על ברירה טבעית ושינויים בתוך המין עצמו. אגב במה אתה כן מאמין שיצר את כל הגיוון בטבע?
אבולוציה, מדע או אמונה 59034
מה זה "סתם מדען"?

>"כשרוצים להשמיץ משמיטים מה שלא עולה בקנה אחד עם ההשמצה נכון?"
לא יודע. נראה שאתה המומחה לזה. זו לפחות הטכניקה שלך כשאתה משמיץ את אלי אשד. שים לב שהוא מקפיד בכבודך הרבה יותר משאתה מקפיד בכבודו. זה משום שהוא הרבה יותר נחמד גם ממך וגם ממני.

>"אינסולין ברמות גבוהות פוגע בכלי הדם"
מה אתה אומר? גם אמונות אזוטריות בריכוז גבוה פוגעות בשיקול הדעת של האדם. אתה רוצה להצטרף לדיון ב-‏692? בבקשה. לא חסרים שם מטורללים, ואני משתדל לענות לכולם. לגופו של עניין, מה שאתה אומר על האינסולין הוא נכון, וחסר כל קשר לדעה שאליה הוא מתייחס.

הלינק ל-‏692 (שהוא סקר: מה עמדתך בנוגע לניסויים בבעלי-חיים?): דיון 692

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים