בתשובה למאור ציון, 17/11/15 9:18
המאור החדש של השמאל 667702
זו בהחלט מולדתם כפי שהסברתי. מולדת היא המקום בו אדם נולד. יושבי מחנות הפליטים בסוריה - מולדתם היא סוריה. אין להם שום תביעה על הארץ הזאת.

הפוריטנים השתמשו בתנ''ך כדי להצדיק את העבדות - השחורים הם בניו של חם, לכן נגזר עליהם להיות עבדים.
המאור החדש של השמאל 667723
ההתנגדות לעבדות (בארה"ב) החלה בתנועת הקוויקרים (תנועה דתית) והתבססה (מספרית) הרבה יותר על אוונגליסטים מאשר על הומניסטים.
תומכי העבדות התבססו על שלל טענות, בעיקרן חוקתיות, כלכליות ותועלתניות, כשה"טענה התנכית" היתה בעיקר שלאברהם היו עבדים, ושישו לא נשא דרשות כנגד העבדות.
מי שקצת מכיר, יודע שמושג העבד התנכי (שלא גופו אלא פירות עבודתו שייכים לאדון, ושעבדותו מוגבלת בזמן של 7 שנים) שונה לחלוטין ממושג העבד האמריקאי, שהיה רכוש בעליו לכל החיים.
המאור החדש של השמאל 667726
מי שקצת מכיר, יודע שמושג העבד התנ"כי שציינת מוגבל לעבדים עבריים בלבד. כנאמר: כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם.

עבד כנעני הינו רכוש בעליו לכל החיים, אם כי יש סייגים שנועדו למנוע התעללות של האדונים בעבדיהם הכנענים - בשונה מהעבד האמריקאי.
המאור החדש של השמאל 667730
זה לא רלבנטי. מתנגדי העבדות היו נוצריים, לא יהודים, להם לא היה אכפת אם העבד עברי או כנעני.
המאור החדש של השמאל 667738
רלוונטי כדי למדוד אם התנ''ך באמת מתנגד לעבדות, או מהן ההגבלות שמציב התנ''ך על העבדות.
בדיוק כמו שרלוונטי להבין כיצד התנ''ך מגדיר ''גר'', לעניין מחאת השמאלנים שנותנים לכושים להניף שלטי ''ואהבת את הגר''.
המאור החדש של השמאל 667747
התנך מתנגד לעבדות באופן עקרוני אך מקבל אותה כרע הכרחי בהתאם למציאות הכלכלית בזמן כתיבתו.
המאור החדש של השמאל 667749
אם כן, לדבריך התנ"ך היה רלוונטי לזמן כתיבתו בלבד, ולא נועד להיות נכס צאן ברזל המתאים לכל תקופה?
המאור החדש של השמאל 667751
נהפוך הוא, הערך המוסרי של התנגדות לעבדות הוא נכס צאן ברזל - אז והיום. מה שהשתנה אלו הנסיבות (המהפכה התעשייתית) שמאפשרות קיום ציבילזציה נטולת עבדות לחלוטין.
המאור החדש של השמאל 667753
לא שאלתי אותך על ההעדפות המוסריות שלך. שאלתי אותך לגבי כוונת התנ''ך, כפי שמייחסים לו מאמיניו.
המאור החדש של השמאל 667755
כוונת התנ''ך ברורה והיא נגד כל צורה של שעבוד בידי אדם בכלל, ועבדות בפרט.
המאור החדש של השמאל 667760
מעניין. כשאני עיינתי בתנ''ך ראיתי שם תמיכה בצורות רבות של שיעבוד ועבדות בכללן. אחת הדוגמאות מצוטטת לעיל.
המאור החדש של השמאל 667765
הפרשנות שלך מעניינת מאוד. הרי לפי היהדות, כולנו עבדי השם, ואין אדם יכול להיות עבד של שני אדונים.
המאור החדש של השמאל 667769
זו לא הפרשנות שלי. פרשני המקרא כתבו שרוצעים את אוזנו של עבד הרוצה להשאר עם אדונו בגלל שאותה אוזן שמעה בהר סיני "כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם" - לי בני ישראל עבדים, לי ולא לאחרים. עבדי הם, ולא עבדים לעבדים.

לעומת הגויים עליהם כתוב בספר דברים: כי-תקרב אל-עיר להילחם עליה, וקראת אליה לשלום. והיה אם-שלום תענך ופתחה לך, והיה כל-העם הנמצא-בה - יהיו לך למס ועבדוך.

ועדיין יש צורת שיעבוד אחרת - לא של עבדות כפשוטה, אותה התנ"ך מציג כצורה חברתית נאותה: שום תשים עליך מלך. ושם נכתב כי אסור לבני ישראל לשעבד עצמם למלך נכרי.
ואיזה מן שיעבוד יש להם כלפי אותו המלך? - שמואל הנביא מפרט: מיסים שונים בכסף וטובין ולקיחת טובי הבחורים והבחורות ובעלי המקצוע לשירותו.
משם לומדים חז"ל ועל סמך זה פוסק הרמב"ם שזה דין המלך מן התורה.
המאור החדש של השמאל 667779
שטויות. אם התנ''ך היה מתנגד לעבדות הוא היה אוסר אותה. בדיוק כמו שהוא אוסר עבודה זרה, באופן מפורש ובלי תירוצים. אני לא רואה שכתוב בתנ''ך ''תראו, עקרונית לא טוב לעבוד אלילים, אבל בגלל שזה כל כך מעוגן במציאות החברתית אז מותר בתנאים כך וכך...'' לא. כשהתנ''ך רוצה הוא מסוגל לתת איסורים קשים מאד, מעניין שדווקא בעבדות הוא בוחר להתחשב ולהקל.
המאור החדש של השמאל 667776
מודל העבדות העברית הוחל גם בצפון אמריקה ואף קדם ליבוא עבדי-עולם מאפריקה. קראו לזה indentured servitude.
המאור החדש של השמאל 667887
נכון, וזה בדיוק מה שכתבתי - עד למשפט של ג'ון קזור, הדין ללבנים ולשחורים היה זהה (עבודה צמיתה ל7 שנים שבסופן העבד יוצא לחופשי ומקבל במתנה שטח אדמה ממעבידו), אנת'וני ג'ונסון (בעל העבדים) טען שמכיוון שבמולדתו - אפריקה - נהוגה עבדות במובנה הקלאסי, ומכיוון שגם הוא וגם עבדו אפריקאים - הרי שצריכים להחיל עליהם את חוקי מולדתם ולאפשר לו לשעבד את קזור למשל כל חייו. התקדים הזה גרם לבסוף לכך שגם לבנים הורשו להחזיק עבדים שחורים.
המאור החדש של השמאל 667745
זו לא מולדתם. החשיבה כאילו מולדת היא המקום בו האדם נולד ותו לא היא שטחית ומתעלמת מההיסטוריה. מולדת היא מושג לאומי, לא אינדיבידואלי.
ארץ ישראל היא מולדתו של העם היהודי, והיתה מולדתו גם לאורך הגלות. מולדתם של בן גוריון וז'בוטינסקי היתה ארץ ישראל, לא פולין ורוסיה בהתאמה.
אפילו אתר השמאל הקיצוני ויקיפדיה מגדיר מולדת כ''שטח אדמה או חבל ארץ אשר לעם יש זיקה היסטורית ארוכה אליו. שטח בו נוצרה הזהות הלאומית של העם. שטח טריטוריאלי זה אינו בהכרח מקום הולדתו של האדם, אלא השטח הטריטוריאלי שבו נולדה אומתו''.
המאור החדש של השמאל 668087
החשיבה כאילו מולדת היא "מהיכן הגיעו אבות-אבותיי לפני מיליארד שנה" היא פנטזיונרית, מנותקת מהמציאות, רוויית פרדוקסים ומאפיינת אנשים שאינם חיים בהווה ומעדיפים לשקוע בדמיונות הסטוריים. אנשים שלא מבינים שמה שמשנה זה מה המצב כיום, ולא מה היה המצב לפני אלפי שנים. זה שהמונח "מולדת" כפי שאתה מתייחס אליו קיים בדמיונם של אנשים רבים - זו מציאות מצערת, אבל תודה לאל שאי אפשר לתבוע בעלות על שטח ע"ס זה, אחרת כל אדם בעולם היה זכאי לאזרחות דרום אפריקנית.

ואיך לעזאזל ויקיפדיה זה שמאל קיצוני? אתה מודע לכך שגם אתה יכול לערוך את ויקיפדיה נכון?
המאור החדש של השמאל 668089
אתה מודע לכך שהעריכות שלך בוויקיפדיה נבחנות על פי צוות של אנשים שיכולים לשכתב או לבטל אותן, ולחסום אותך אם העריכות שלך לא מוצאות חן בעיניהם?
המאור החדש של השמאל 668090
ליתר דיוק: לבטל אותה: אם אתה לא מסוגל לנמק אותה היטב.

לחסום: מי שלא טורח לפעול לפי הכללים, ובפרט מי שנכנס למלחמת עריכה. כל אחד יכול לערוך את ויקיפדיה, אבל צריך לשמור על הסטוריה סבירה וכאשר יש מחלוקות להגיע להסכמה בדף השיחה ולא בערכים.

כצפוי, כל אחד חושב שוויקיפדיה מוטה מדי נגד הצד שלו. משיחות עם עורכים שונים בוויקיפדיה, זה נכון לרובם.
המאור החדש של השמאל 668091
כלומר - לכאורה כל אחד יכול לערוך, אבל את האישור הסופי נותנת קבוצה קטנה ומאוד מסוימת.
המאור החדש של השמאל 668092
לא. במיוחד לא למובן המסויים של ''מסויימת''.
המאור החדש של השמאל 668093
ודרך אגב, כמובן שמלחמות ימין־שמאל אינם הסכסוכים היחידים שיש בוויקיםדיה. אתה מוזמן לבקר בערכים על חסידויות שונות ולראות סכסוכים מהם.
המאור החדש של השמאל 668162
:)
המאור החדש של השמאל 668172
ההנמקות צריכות להיות בגבול הרציונליות; שלך רחוקות מכך. עם הנמקות כמו שלך, אין לך מקום גם במכון שלם.
המאור החדש של השמאל 668192
הרי לך.
אני חושב שההנמקות שלך אינן רציונליות. מכאן שאם אני אחראי על ויקיפדיה, אתה לא מנמק היטב את העריכות שלך, ולכן אני משנה אותן חזרה. אם אתה מתעקש, אני חוסם אותך. ואם אתה אחראי על ויקיפדיה, אני לא מנמק היטב את העריכות שלי, ולכן אתה מוחק את העריכות שלי ולבסוף חוסם אותי.
המאור החדש של השמאל 668097
נתחיל בזה שאתה בור ועם הארץ ‏1:
אבות אבותיך לא הגיעו לכנען לפני מיליארד שנה, גם לא לפני מליון, סה"כ לפני אלפי שנים בודדות.
מקור האדם לא בדרום אפריקה אלא (לפי התיאוריה המקובלת) דווקא במרכזה. אבל כמובן שזה לא העיקר, העיקר הוא היכן התגבשה זהותו הלאומית של העם, לא היכן הוא עבר במסעותיו אל המנוחה והנחלה (האם אנחנו טוענים שמצרים היא מולדתנו? בבל?)
אפשר גם אפשר לתבוע בעלות על טריטוריה על סמך היותו מולדת, למעשה רוב הלאומים כיום טוענים לבעלות על טריטוריה זו מתוקף היותה מולדתם. יתר על כן, אם אין תוקף לטענה זו, מדוע אתה מקבל אותה מפי ה"פלסטינים"?
ויקיקפדיה הישראלית משקפת את דעותיו של ה"ביורוקרט הראשי" שלה (שמגן על על הלטיפונדיה שלו בחירוף נפש), דוד שי, שהוא איש שמאל קיצוני.
---
1 מי שמכנה לאומיות בתור "פנטזיה מנותקת מהמציאות ושקועה בדמיונות היסטוריים" שלא יתבכיין אם הוא מקבל את גמולו.
המאור החדש של השמאל 668098
אני מניח שבהשוואה לך‏1 רוב תושבי ישראל נמצאים בשמאל הקיצוני.

לוויקיפדיה העברית יש שלושה בירוקרטים, דוד שי, ערן, ואריאל (slav4). כמובן שהביורקרטים אינם עורכי תוכן. כמובן שהם לא מגנים על אחוזתם בחירוף נפש. אבל כאשר עורכים ותיקים נתקלים על מי שעומד על דעתו ומנסה בחרוף נפש להכניס תיקונים לא מנומקים, הם נאלצים לעבור למכשירים מהסוג של חסימות (הם מיועדים למי שלא יודע להתדיין).
המאור החדש של השמאל 668100
דוד שי הוא הביורקרט הראשי (והיחיד שמערב את דעותיו הפוליטיות), והוא עצמו תיאר עצמו כאיש שמאל קיצוני.
המאור החדש של השמאל 668103
אין דבר כזה ''בירוקרט ראשי''. דוד שי הוא מוותיקי האתר (ולפעמים מתייחסים אליו כמייסד. הוא כמעט היחיד שנשאר פעיל מאותה תקופה). אבל זה לא אומר שיש לו זכות יתר. מעבר לכך, לבירוקרטים אין זכות יתר לעריכת תוכן והם אינם קובעי מדיניות.

לא זכור לי גם שהוא תאר את עצמו כאיש שמאל קיצוני. זכורים לי מקרים שבהם הוא תיקן עריכות שלי לכיוון ימין (מצטער, אין לי כרגע קישור, אני אשתדל למצוא מאוחר יותר).
המאור החדש של השמאל 668119
אל דאגה, אתה לא מחדש, אני מכיר את המיתוס הזה "מולדת" כפי שאתה מתאר אותו. לדעתי, זה מיתוס שגורם המון נזק ומוטב היה אם יעלם מן העולם ויפה שעה אחת קודם. תודה לאל שזאת באמת המגמה. שאנשים יפסיקו להתרכז בדמיונות ומיתוסים ויתחילו לחיות.

"למעשה רוב הלאומים כיום טוענים לבעלות על טריטוריה זו מתוקף היותה מולדתם."

לא ממש. המגמה כיום היא ששבדיה שייכת לאזרחי שבדיה ולא ל"עם השבדי". בכלל, רעיון הלאום נמצא בצניחה חופשית החל מסוף מלכ"ע ה 2 נוכח תהליך הגלובליזציה. אולי עוד נזכה לחזות סוף סוף בהתמוטטותו של המיתוס הזה, במהרה בימינו אמן, ובהחלפתו במיתוס טוב יותר.
המאור החדש של השמאל 668181
אה,כלומר כשכתבת "מולדת",התכוונת במשמעות שאתה אישית המצאת? לא משעמם איתכם.

אתה כמובן הבנת הכל הפוך-רדידות,נהנתנות,ללא חזון,ומלאי פחדנות העמים באירופה המערבית (בניגוד להוריהם שהורישו להם את השפע המאפשר והמנוון) מתכחשים לכל אידאל קולקטיבי ובכך מפקירים את עתידם לקבוצות שיש להם את כל הנ"ל.

מכיוון שאתה שמאלני (ולכן טועה בכל דבר בצורה כמעט מושלמת) לא נחכה יותר מחודשים בודדים ונראה איך המציאות מתהפכת לך על הפנים כשדאעש יכריחו את האנשים הרקובים באירופה להתאפס.
(כמו בארץ,גם שם אין ספק שהרבה מהם יהיו מוכנים למות ושיאנסו להם את הילדים,רק שלא יצתרכו לעשות משהו)
המאור החדש של השמאל 668183
כרגיל, אתה נובח בלי להבין מה אני אומר. אני מסכים שהאירופאים רופסים מדיי אל מול האסלאם. אני מתנגד להגירה המונית של מוסלמים אל אירופה, זה יוביל לאסון. אני חושב שאירופה צריכה לפתו חזית כנגד דעא''ש. אבל אתה כהניסט - לא מסוגל לראות צבעים. יש רק כהנא ושמאל קיצוני, אין יכולת להבין מורכבויות. ככה זה - הפשיזם מנוון את המוח.

המילה מולדת מוכרת גם במובן שאני מתכוון - יש מולדת אישית ויש מולדת לאומית.
המאור החדש של השמאל 668193
אז נניח שהבלגים מתעוררים למחצה. הם עדיין לא זורקים את האורקים החוצה, אבל הם מטילים עוצר על בריסל.
מה דעתך להטיל עוצר על חברון או שועפט או כל מקום אחר שמנפיק לנו טרור?
המאור החדש של השמאל 668202
לא חושב שעוצר זה פתרון טוב לטווח רחוק
המאור החדש של השמאל 668204
הפתרון של אל חוסייני היה מצויין לטבח הקרוב.
כשיחלקו סוכריות תעצום את העיניים חזק חזק ועדיין תרצה לתת להם מדינה כדי שיהיה שלום.

אני אומר שנתחיל בקטן. ילד שזרק אבן יעלה לאביו 10,000 ש"ח תוך שבוע עד הליכים משפטיים.
ילד שזרק בקט"ב יעלה לאביו 100,000 ש"ח.
תומכי טרור מממנים ומטיפים מגורשים לעזה.
טרוריסטים מחסלים.

לטווח רחוק עם אכיפה יסודית תוך שבוע תקבל אחלה שקט.
אל תסביר למה לא. תציע משהו.
המאור החדש של השמאל 668197
יותר מלהבין מורכבות אני מתקשה לזהות מורכבות,מה מורכב בטענות שלך?
הבעיה שלך (אחת מהן) אם יורשה לי,היא הצורך להכניס למגירות דברים-אין בעיה עם "פשיזם קיצוני" ולא עם "שמאל קיצוני"-אלו הגדרות שתוכל להכניס מה ומי שאתה רוצה מתי שאתה רוצה,(מי כמוכם יודע.)
הבעיה היא עם התכנים.לדוגמה-מבחינתי כל מי שמתייחס ברצינות לזה שיש דבר כזה עם פלסטיני הוא מטורף,או כל מי שחושב שניתן לסיים מלחמה בלי לנצח או להיות מנוצח הוא מטורף.-בשני המקרים האמת כ"כ ברורה,כל ילד שלא גר בארץ וספג את הרעל האנטישמי מהתקשורת יגיד לך את זה ב2 ד' (בהנחה שהוא יודע את כל העובדות).

מה במה שראיתי אותי אי פעם כותב אתה מזהה כפשיסטי?

למה אתה מתכוון כשאתה אומר "מוכרת גם במובן שאני מתכוון"? מוכרת למי?
אם היא כ"כ מוכרת לא תתקשה להבין עשרות דוגמאות של שימוש במונח "מולדת אישית" נכון?
עזוב עשרות,תנסה שתיים.
המאור החדש של השמאל 668199
הנה בבקשה:

"המדינה או המקום בה אדם נולד -או- בה נולדו אבותיו."

""ועל כן בהביטי עתה אל הירח, ואזכור את ימי ילדותי, את בית אבותי ואת עיר מולדתי" ("כולנו מסובין", בוקי בן־יגלי)"

"בלשון ימינו, "מולדת" היא הארץ שהאדם נולד בה. אולם, בלשון המקרא, המילה "מולדת" נזכרת לפעמים במשמעות של "משפחה":"

מתוך מילון השפה העברית:

"מוֹלֶדֶת
הארץ שבה נולד האדם."

זה מה שעולה מחיפוש זריז בגוגל
המאור החדש של השמאל 668206
אה,המולדת הזאת,אני חוזר בי,לא הגדרה שאתה המצאת,אתה רק משתמש בה בצורה דמגוגית ומניפולטיבית.

אני גם אשתמש במילון בדודה הטובה ויקי- מולדת

אתה כתבת:"החשיבה כאילו מולדת היא "מהיכן הגיעו אבות-אבותיי לפני מיליארד שנה" היא פנטזיונרית, מנותקת מהמציאות, רוויית פרדוקסים .."-כשזאת ההגדרה היחידה בויקי.
אתה בטח שואל למה יש רק את רעיון המנותק והפרדוקסלי בויקי וללא ההגדרה שלך,כפי שאתה רואה את משמעותה של המילה "מולדת",נכון?
זאת משום שהיא לא קיימת באמת בשיח.ההגדרה המקובלת בשיח של "מולדת" היא מה שאור כתב.

כשמישהו מבקש ממך להשתמש ב"פלאפון" שלך,אתה מבין שהוא רוצה לבצע שיחה ולא לסחור בתיק המניות שלך נכון?

כשביקשתי דוגמאות התכוונתי לדוגמה לציטוט שמישהו אומרת לחברו "מהיא המולדת שלך?",והוא מתכוון להייכן הוא נולד.
המאור החדש של השמאל 668222
באמת שאין טעם להתווכח על הגדרות. אני חושב שאדם שנולד וגדל במקום X אבל רואה את מולדתו כמקום Y בגלל שאבותיו אולי היגרו משם לפני מיליון שנה, וחושב שצריך להנדס מחדש את כל המציאות הגאו-פוליטית לפי איך שהיו הדברים לפני מיליון שנה (האפריקאים צריכים לחזור לאפריקה, הערבים לחצי האי ערב, האמריקאים לאירופה ושאר קשקושים) במקום להסתכל על מה הם פני הדברים כיום ומשם לנסות ולמצוא פתרון צודק, הוא אדם בלתי מעשי שחי בדמיונות ובפנטזיות. זה הכל. ואני חושב שהשימוש הזה במונח "מולדת" רווח למדיי בשיח היום יומי, אבל באמת שזו לא הנקודה החשובה.
המאור החדש של השמאל 668240
אבותיהם של כל האנשים בעולם היו באפריקה לפני מיליון שנה. מה שמפחיד בחזרה כל כך הרבה שנים אחורה הוא שרובם של מי שיצאו מאפריקה עברו דרך ארצנו הקטנטונת בדרך (נכון?) ולכן ארצנו היא גם המולדת שלהם.

מצד שני זוהי ההצדקה לכיבוש אפריקה ע"י האנגלים והצרפתים: חזרו למולדת.
המאור החדש של השמאל 668305
המקרה שאתה מתאר הוא מקרה דימיוני.
המולדת של העם היהודי אינו "...רואה את מולדתו כמקום Y בגלל שאבותיו אולי היגרו משם לפני מיליון שנה.." המולדת של העם היהודי היא חבל הארץ שבה "קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי."
המאור החדש של השמאל 668322
מה זה חשוב איפה הוא קם או איפה הוא עוצב? נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים יצרנו בעיקר כשהיינו בגולה, מאז שחזרנו לפה הדרדרנו קצת בקטע הזה. בעיני כל זה לא חשוב, ואני חושב שייטב לכולם אם יאמצו את הגישה הזאת. זה הכל.
המאור החדש של השמאל 668332
שאלה טובה,זה חשוב כי זאת הסיבה שהיא מולדתו של העם היהודי.כאן הכל התחיל ולכאן שאפו בכל הדורות.
זה הרעיון של מולדת בכלל ובפרט לעם היהודי,אין בעיה שתראה בהגדרה של מולדת=מקום לידה,רק לפני שתדרוש זאת מהיהודים שמחפשים מקום תחת השמש שלא יהרגו אותם,תדרוש זאת משאר העולם.
ומה הבעיה שלך עם הראיה במולדת כמו שהיא?
המאור החדש של השמאל 668379
לי זה לא אומר כלום. אני בהחלט חש שייכות לארץ הזאת, אבל זה בגלל שגדלתי בה. יכול להיות שאם הייתי חוזר בזמן הייתי מצביע נגד הרעיון. אבל מה זה משנה עכשיו? אנחנו כבר פה. זה הבית וצריך להלחם עליו.
המאור החדש של השמאל 668423
לקולקטיב יש משמעות בשבילך?
המאור החדש של השמאל 668436
ברור, זה חלק מלהיות אנושי
המאור החדש של השמאל 668447
אז אתה תתמוך בקולקטיב שרואה בשטח מסויים את ביתו הלאומי שבוא הוא יהיה אחראי על חייו ויקבע את עתידו?
המאור החדש של השמאל 668464
אם אף אחד אחר לא גר כרגע באותו שטח מסויים
המאור החדש של השמאל 668476
מז"א שטח מסויים?
אף אחת מאלו שאתה מכנה "התנחלויות" לא קמה על ישוב ערבי.
המאור החדש של השמאל 668483
לכן אני לא בעד פינוי התנחלויות כעקרון
אין טעם להתווכח על הגדרות 668401
אם הגדרות לא חשובות בעיניך או (בעיני מי שמחפש צדק) היית תומך בבעלות היהודית של ארץ ישראל.
הרי אינך מפקפק בבעלות הערבים על ארצות ערב.
אבל לא, אתה מציג עמדה שטוענת כביכול בשמם של הצדק המוסר והמצפון וכדי להפגין את העוול שגרם היהוד אתה מאמץ מעשיות "אותנטיות לאללה" לתמיכה במסירת שטח נוסף לערבים גם כשברור שהערבים אינם מקבלים נוכחות יהודית ופניהם אינם להקמת מדינה אלא להרס.

אזכיר שוב את האתגר שנשאר כבר שנים מיותם: מסמכים המאשרים שהיה כאן עם פלסטיני או מדינה לפלסטינים לפני שהגיעו הציונים.
ואחזור על כך שהבריטים העבירו 50% מהבית היהודי להקמת הממלכת האשמית.
הטיעון שהציגו היה שהוויתור היהודי על השטח הכרחי להקמת המדינה שבדרך.

אותה צביעות מלמעלה זכתה לכינויים כי אנוכי ורוב הציבור היהודי מזהים את אימוץ הדמיונות והפנטזיות כשמנגד אותה התכחשות שכביכול מנומקת כאנטישמיות גרידא. זה לא משנה אם אנטישמיות מודחקת, מוסוות, מודרנית או מושהית. התכחשות למולדת היהודית ומנגד קבלת קיומו ומולדתו של העם הפלסטיני אינה מאפשרת לקבל הסבר אחר שיניח את הדעת.
אין טעם להתווכח על הגדרות 668434
מי אמר שאני לא מפקפק בבעלות הערבים על ארצות ערב? אין לשום עם שום זכות על שום ארץ.

"אתה מציג עמדה שטוענת כביכול בשמם של הצדק המוסר והמצפון וכדי להפגין את העוול שגרם היהוד אתה מאמץ מעשיות "אותנטיות לאללה" לתמיכה במסירת שטח נוסף לערבים גם כשברור שהערבים אינם מקבלים נוכחות יהודית ופניהם אינם להקמת מדינה אלא להרס."

אין לי איך להייחס לזה, זה סתם גיבוב שלא קשור לשום דבר שאמרתי. איפה בכלל דיברתי על מסירת שטחים בדיון הזה? מה זה שייך? יש לי הרגשה שאתה מתווכח עם איזה אבטיפוס של שמאלן שיש לך בראש.

"אזכיר שוב את האתגר שנשאר כבר שנים מיותם: מסמכים המאשרים שהיה כאן עם פלסטיני או מדינה לפלסטינים לפני שהגיעו הציונים."

מה אתגר בזה לא הבנתי? ואם לא הייתה תודעה פלסטינית נרחבת לפני 67, אז מה? מה זה אומר? הרי גם העם היהודי התחיל להתהוות מתישהו לא?
אין טעם להתווכח על הגדרות 668442
לא זכור לי שבדיון הזה טענת שלפלסטינים אין זכות למדינה. יכול להיות שאני מדמיין אבל הדיון הנוכחי כמו רבים אחרים מתרחשים לצילו של האיום במסירת יהודה ושומרון.

הבאת שאלת לעניין. מעניין תוך כמה זמן מתהווה עם, מה גורם להתהוותו ועד כמה מתקיימים בו הסממנים שמאפיינים עמים.
האם כל האנשים שלא סובלים את מצב עגומה נחשבים לעם? האם כל הערבים נחשבים לעם?

אם התודעה הפלסטינית נוצרה בקרב בני העם הערבי שלא הצליח להעלות בדעתו שיהודי ישלוט בארץ מדובר בתודעה ערבית ולא בתודעה פלסטינית.
אין טעם להתווכח על הגדרות 668470
"מי אמר שאני לא מפקפק בבעלות הערבים על ארצות ערב? אין לשום עם שום זכות על שום ארץ."
נו... אז איפה הבעיה?
אם אין לערבים זכות על ארץ ישראל, למה אנחנו צריכים לוותר להם עליה? למה אסור לנו להתיישב שם בדיוק כמותם?
למה הם לא יכולים להסתפק בכל הארצות שכבר יש להם?

למה לא שמים לב, שהתביעה כלפי היהודים לסגת מיהודה ושומרון והגולן, מקדימה את התביעה לסגת מכל הארץ שבין הירדן לים, ומקבילה לתביעתם של את שטחי הוותיקן ועוד מקומות באירופה ?
אין טעם להתווכח על הגדרות 668481
אני בעד מדינה פלסטינית כי אני לא מעוניין לשלוט עליהם, לא לגרש אותם ולא לספח אותם. לכן זה הפתרון היחיד.
אין טעם להתווכח על הגדרות 668486
ואני בעד סיפוח השטח ורפטריאציה של הפולשים הערבים כי אני לא מעוניין במדינה ערבית (נוספת), וגם לא לשלוט עליהם, לכן זהו הפתרון היחיד.
אין טעם להתווכח על הגדרות 668489
ברור. לכן נישאר יריבים אידיאולוגיים
אין טעם להתווכח על הגדרות 668521
בעיניך מדובר על יריבות אידיאולוגית.
בעיני הציונים מדובר בסיוע לאוייב בקרב התודעתי.
תתכחש לקרב התודעתי או לא הוא קיים ואתה מצדד בעמדה שמזרימה אלינו שקרים, אנטישמיות, חרמות וטרור רצחני מדי יום.

אני לא מנסה לשכנע אותך להפסיק להאמין בשטויות רק מנסה להצביע על הפער שבין הקלילות המגניבה שמלהגת חוכמות רב תרבותיות והגיונות חדשים נטולי מולדת ובעלות מול עוצמות הכאב ומשקל דיני נפשות- כולל נפשות של ערבים. הרי היהודים בסופו של דבר בגלל אותה תמיכה אידיאולוגית בשקרים טרור ואנטישמיות יצטרכו לקום ולהילחם שוב על ביתם.
אין טעם להתווכח על הגדרות 668526
בעיני האזרחים השפויים כאן, מדובר בניסיון שלך ושל פנאטים כמוך להפוך את ישראל, ה*מולדת* שלי, לגרסא יהודית של איראן. ואנחנו לא ניתן לזה לקרות. על מולדת נלחמים. אז כן, יריבות אידיאולוגית זה בדיוק מה שזה. גם אני לא מנסה לשכנע אותך - הפתרון הוא מאבק.

נ.ב

המשפט הראשון בפסקה השניה שלך לא ברור בכלל, חסר לך שם נשוא
אין טעם להתווכח על הגדרות 668537
"אזרחים שפויים" זו קבוצה שכולה מסתכמת ב...10 מנדטים?
גם המלכה אליזבט אמרה לחוסים בבית המשוגעים: אתם השפויים, אבל אנחנו הרוב...
אין טעם להתווכח על הגדרות 668555
לא נעים לי להגיד, אבל הכוח האלקטורלי של האנשים שחושבים כמוך - וב"כמוך" כוונתי - ממש כמוך - מדינת הלכה פאשיסטית, חוקי גזע, צבא אנסים ומרצחים וכל הג'אז הזה - הוא בערך מנדט ורבע מהבית היהודי‏1, ועוד 2 מנדטים מאגודת ישראל‏2 ועוד 1 מש"ס לערך‏3.

1 כי רובם, בכל זאת, דתיים שפויים, אז הם לא חותמים על כל העסקה אלא רק על חלקה
2 כי מדינת הלכה סבבה, אבל להלחם? השתגעת?
3 שבל נשכח שחלק מקהל הבוחרים שלה הולך לגולני. ובכלל יוצא למועדון אחרי הקידוש בשישי, ובשבת הולך לים אחרי התפילה בבית הכנסת עם אבא.
אין טעם להתווכח על הגדרות 668558
נעים לי מאוד להגיד לך, שאין לי מושג על מי אתה מדבר כשאתה מצייר את הדמות הדמיונית עליה כתבת.
כמו כן, אני סמוך ובטוח שכמעט ואין יהודים בארץ המתאימים לדמות הדמיונית שבנית.
אין טעם להתווכח על הגדרות 668590
במקום לענות לנאורים שיודעים עם מי ועל מה הם מדברים אולי תביא עוד מחסנית מהדובון שליד התפילין מאחורי.
אין טעם להתווכח על הגדרות 668656
נוסעים לחגוג את פורים במערת המכפלה?
אין טעם להתווכח על הגדרות 668663
כבר יש לי טרמפ בוואן של ברסלבים אז ניפגש שם.
תביא רימונים במקום נפצים. אתה יודע, לאווירת החג.
אין טעם להתווכח על הגדרות 668673
כל הברסלבים בקטע? איזו שמחה תהיה שם!
אחרי זה כולם יוכלו להתבודד...
אין טעם להתווכח על הגדרות 668598
1. לפעמים קורה שאומה שלמה מאבדת את שפיותה, ודי לגודווינא ברמיזה
2. כמו שאמרו לך - בתור כהניסט שתומך בעבדות שחורה, גם אתה לא בדיוק בלב ליבו של המיינסטרים, אז מי שגר בבית זכוכית וכו'
אין טעם להתווכח על הגדרות 668657
2. כמובן שזה התחיל בתגובה 668526, בה כתבת לנמר שהאזרחים השפויים מתנגדים בנחרצות למדיניות שלו.
לאחר שפקפקתי בכמותם של השפויים עליהם אתה מדבר, פקפקו בכמות האנשים "כמוני". אבל זו הוצאה מהקשר.

אם נסלק את הקרנף מהמשוואה, עוד נשארו לך מספיק אנשים כמו הנמר והדב, הקוף ואפילו האריה, שכתב בכמה הודעות שאינו מתנגד עקרונית מטעמים מוסריים לטרנספר או תגובות כוחניות יותר, אלא שהוא מסתכל על זה מהצד המעשי - אם זה ישפר את המצב או לא.

אם נבחן את הדברים בקנה מידה רחב יותר, יש לך את יאיר לפיד שהצהיר שהוא לא מוכן לשבת עם הזועבי'ס, וכל אלה שהצביעו לו או הצביעו ימינה ממנו, שמבחינתם יכסחו את כל הערבים העיקר שיבוא כבר שקט לארץ הזאת.

וסתם הערת אגב לעניין השפיות, אני בטוח שאתה מודע לכך שאחרים המתנגדים לדעתך בטוחים שהם השפויים ושדווקא אתה והחושבים כמוך מובילים את עמישראל לאבדון. אז נשחק בפינג-פונג של ויכוחים מי השפוי ומי יצא מדעתו המזערית?
אין טעם להתווכח על הגדרות 668678
ברור - לא התכוונתי לשפיות במובן הרפואי. וברור שזה עניין של פרספקטיבה. בסופו של דבר, הפתרון הוא מאבק כוחות. ויכוחים הם ספורט אינטלקטואלי נחמד, לא יותר
אין טעם להתווכח על הגדרות 668589
הקיבעון הנוראי לא מאפשר לך להבין את הנאמר ולא את דמותו הססגונית של הניק שעונה לך בערב שבת.
הפתרון שלך ושל הערבים הוא מאבק.
אנחנו חכמים בלונדינים חזקים ונואשים יותר. רוצה להמר מי ינצח?

בדרך לסעודת מסאחן בעיר ערבית.
אין טעם להתווכח על הגדרות 668613
הקרנף גר בליבריה, שנמצאת מערבית מאיתנו.
אין טעם להתווכח על הגדרות 668618
מולדת הערבים בערב הסעודית שנמצאת מזרחית מאיתנו.
התרבות הנאורה שאתה מצדד בעמדתה קיפחה בחוק בני גזע מסויים ועכשיו מבקשת מהם הגנה מפני הפרסים.
נאורות, זה פשוט הורס.
אין טעם להתווכח על הגדרות 668629
הכיבוש הערבי היה דורסן תרבותי. האוכלוסיה הכבושה אימצה את השפה והתרבות הערבית. זה לא הופך את כל מי שחי בארצות ערב ובארץ לצאצאי אנשים מערב הסעודית.
אין טעם להתווכח על הגדרות 668641
נכון, אבל זה לא הפריע לנאורים לאמץ את האנטישמיות שבתרבות הערבית ולא את האגדות על העם שנולד כך פתאום מעצם שיבת היהודים.
אין טעם להתווכח על הגדרות 668667
אני? אני בסך הכל הסברתי לך, איך הקרנף כותב בשבת. שבת עוד לא נכנסה בליבריה.

לא מאמין לי? שאל אותו!
אין טעם להתווכח על הגדרות 668638
יכול להיות משעשע אם החתולאים יאתרו אותו ואז יספרו לשכניו מה הוא חושב עליהם.
אין טעם להתווכח על הגדרות 668648
משעשע כפליים לשמוע את הנאורים משווקים את רעיון ''שתי מדינות לשני עמים'' בעזרת חשש מפני רוב ערבי.
הגזענות של מרצ. לא יוצאים מזה בחיים.
אין טעם להתווכח על הגדרות 668668
לא. טיפטיפה ידיעת היסטוריה, וקצת עיניים לראות מה קורה במדינות סביבנו.
אין טעם להתווכח על הגדרות 668718
גם את חובבת MEMRI?
-כבוד.
אין טעם להתווכח על הגדרות 668616
הקודמים שחשבו שהם ''חכמים בלונדינים חזקים ונואשים יותר'' לא זכורים לטוב.
אין טעם להתווכח על הגדרות 668639
עולם הדימויים הברלינאי שלך ושל חבריך צפוי ומייגע.
אין טעם להתווכח על הגדרות 668677
אחרי שרוצחים שליש מהעם שלך, אתה נעשה רגיש לדברים כאלה.
אין טעם להתווכח על הגדרות 668679
או לא רגיש בכלל,משום מה איפה שהם באמת נמצאים אתם מסרבים לראות
אין טעם להתווכח על הגדרות 668696
אולי אתה צודק, אבל צריך דם קר כקרח כדי לתאר את משאת הנפש שלך כ- ''חכמים בלונדינים חזקים ונואשים יותר''.
אין טעם להתווכח על הגדרות 668719
תוריד בלונדינים, עשיתי פסטיבל חינה ועכשיו כולנו ג'ינג'ים.
בשיער, לא באופי כן?
אין טעם להתווכח על הגדרות 668633
לא יודע אם ''קיבעון'' בהכרח, אבל משהו בהחלט לא מאפשר לי להבין את ההודעות שלך. ובלי צחוק רגע, כשאני קורא מאמרים אקדמיים הבנת הנקרא שלי בסדר גמור, בחיי, ויש לי גם תעודות שיוכיחו את זה. אבל אז אני יושב מול אחת ההודעות שלך ומגרד את הראש חצי שעה, מנסה להבין את ההקשר.
אין טעם להתווכח על הגדרות 668644
קיבעון בהכרח אבל לצערי כן?
מאמין בדמיונות ולא מסוגל להבין.
אין טעם להתווכח על הגדרות 668491
"לשלוט עליהם" בגבולות הקו הירוק אתה כן מוכן?
אין טעם להתווכח על הגדרות 668500
לא. בתוך מדינת ישראל הם אזרחים שווי זכויות פחות או יותר
אין טעם להתווכח על הגדרות 668582
אז אתה תומך בסיפוח?
אין טעם להתווכח על הגדרות 668596
של גושי ההתנחלויות הגדולים
אין טעם להתווכח על הגדרות 668602
למה לא של כל יו"ש?
אין טעם להתווכח על הגדרות 668603
כי יש שם מלא ערבים
אין טעם להתווכח על הגדרות 668604
הם יהיו תושבים- לא אזרחים בשלב הראשון.שום בעיה,הדמוגרפיה לצידנו.
אין טעם להתווכח על הגדרות 668506
אם כן, כורח המציאות היא לגרש שוב מאות אלפי יהודים שכבר יושבים שם.
לגרש את הערבים אתה לא מוכן ואת היהודים כן?
אין טעם להתווכח על הגדרות 668515
איך הגעת למאות אלפי? למה שלא נספח את גושי ההתנחלויות הגדולים אלינו?
אין טעם להתווכח על הגדרות 668519
כי זה יוצר מובלעות ושטחים בלתי רציפים. זה יוצר בעיות בטחוניות ושלטוניות.
אין טעם להתווכח על הגדרות 668527
אין סיכוי שאהיה מוכן לגירוש של מאות אלפי אנשים - זה גם לא פרקטי משום בחינה. יש פתרונות שהוצעו בעבר וניתן ליישם כיום - פתרונות שכוללים סיפוח של הגושים ופינוי של כמה התנחלויות מבודדות. אני יודע שמדובר בסיכון בטחוני עצום אבל נראה שאין ברירה.
אין טעם להתווכח על הגדרות 668538
עדיף סיכון בטחוני עצום על פני גירושם של יוצרי הסיכון הבטחוני?
  אין טעם להתווכח על הגדרות • נדב
  אין טעם להתווכח על הגדרות • אביר הקרנפים
  אין טעם להתווכח על הגדרות • נדב
  אין טעם להתווכח על הגדרות • אביר הקרנפים
  אין טעם להתווכח על הגדרות • נדב
  אין טעם להתווכח על הגדרות • מאור ציון
  אין טעם להתווכח על הגדרות • הפונז
  אין טעם להתווכח על הגדרות • מאור ציון
  אין טעם להתווכח על הגדרות • הפונז
  אין טעם להתווכח על הגדרות • מאור ציון
  אין טעם להתווכח על הגדרות • אמ
  אין טעם להתווכח על הגדרות • אביר הקרנפים
  אין טעם להתווכח על הגדרות • נדב
  הנה באה הרכבת בואו ילדים לשבת • הפונז
  אין טעם להתווכח על הגדרות • מאור ציון
  אין טעם להתווכח על הגדרות • אביר הקרנפים
  אין טעם להתווכח על הגדרות • מאור ציון
  אין טעם להתווכח על הגדרות • נדב
  אין טעם להתווכח על הגדרות • מאור ציון
  אין טעם להתווכח על הגדרות • אריק
  אין טעם להתווכח על הגדרות • ארז לנדוור
  אין טעם להתווכח על הגדרות • מאור ציון
  אין טעם להתווכח על הגדרות • נדב
  אין טעם להתווכח על הגדרות • מאור ציון
  אין טעם להתווכח על הגדרות • נדב
  אין טעם להתווכח על הגדרות • אביר הקרנפים
  אין טעם להתווכח על הגדרות • נדב
  אין טעם להתווכח על הגדרות • אביר הקרנפים
  אין טעם להתווכח על הגדרות • נדב
  אין טעם להתווכח על הגדרות • אביר הקרנפים
  אין טעם להתווכח על הגדרות • שוטה הכפר הגלובלי
  אין טעם להתווכח על הגדרות • נמר טמילי
  אין טעם להתווכח על הגדרות • יוסי
  אין טעם להתווכח על הגדרות • נדב
  אין טעם להתווכח על הגדרות • נמר טמילי
  אין טעם להתווכח על הגדרות • אישקש
  אין טעם להתווכח על הגדרות • נדב
  אין טעם להתווכח על הגדרות • אישקש
  אין טעם להתווכח על הגדרות • אביר הקרנפים
  אין טעם להתווכח על הגדרות • נמר טמילי
  אין טעם להתווכח על הגדרות • מאור ציון
  אין טעם להתווכח על הגדרות • נדב
  אין טעם להתווכח על הגדרות • מאור ציון
  אין טעם להתווכח על הגדרות • הפונז
  אין טעם להתווכח על הגדרות • מאור ציון
  אין טעם להתווכח על הגדרות • הפונז
  אין טעם להתווכח על הגדרות • מאור ציון
  אין טעם להתווכח על הגדרות • אישקש
  אין טעם להתווכח על הגדרות • נמר טמילי
  אין טעם להתווכח על הגדרות • נדב
  אין טעם להתווכח על הגדרות • נמר טמילי
  אין טעם להתווכח על הגדרות • נדב
  אין טעם להתווכח על הגדרות • נמר טמילי
  אין טעם לשכב על הגדרות • אריק
  אין טעם להתווכח על הגדרות • נדב
  המאור החדש של השמאל • מאור ציון
  המאור החדש של השמאל • מאור ציון
  המאור החדש של השמאל • נדב
  המאור החדש של השמאל • צפריר כהן
  המאור החדש של השמאל • רון בן-יעקב
  המאור החדש של השמאל • צפריר כהן
  המאור החדש של השמאל • נדב
  המאור החדש של השמאל • מאור ציון
  המאור החדש של השמאל • אריק
  המאור החדש של השמאל • מאור ציון
  המאור החדש של השמאל • נדב
  המאור החדש של השמאל • הפונז
  המאור החדש של השמאל • אישקש
  המאור החדש של השמאל • נדב
  המאור החדש של השמאל • מאור ציון
  המאור החדש של השמאל • אביר הקרנפים
  המאור החדש של השמאל • נדב
  המאור החדש של השמאל • הפונז
  המאור החדש של השמאל • נדב
  המאור החדש של השמאל • הפונז
  המאור החדש של השמאל • מאור ציון
  המאור החדש של השמאל • הפונז
  המאור החדש של השמאל • נדב
  המאור החדש של השמאל • הפונז
  המאור החדש של השמאל • נדב
  המאור החדש של השמאל • הפונז
  המאור החדש של השמאל • נדב
  המאור החדש של השמאל • נדב
  המאור החדש של השמאל • צפריר כהן
  המאור החדש של השמאל • מאור ציון
  המאור החדש של השמאל • הפונז
  המאור החדש של השמאל • נדב
  המאור החדש של השמאל • תשע נשמות
  המאור החדש של השמאל • הפונז
  המאור החדש של השמאל • צפריר כהן
  המאור החדש של השמאל • צפריר כהן
  המאור החדש של השמאל • אישקש
  המאור החדש של השמאל • נדב
  המאור החדש של השמאל • אישקש
  המאור החדש של השמאל • נדב
  המאור החדש של השמאל • אריק
  המאור החדש של השמאל • הפונז
  המאור החדש של השמאל • אריק
  המאור החדש של השמאל • הפונז
  המאור החדש של השמאל • נדב
  המאור החדש של השמאל • נדב
  המאור החדש של השמאל • אריק
  המאור החדש של השמאל • נדב
  המאור החדש של השמאל • נועה ו
  המאור החדש של השמאל • אמ
  המאור החדש של השמאל • אישקש
  המאור החדש של השמאל • נדב
  המאור החדש של השמאל • אישקש
  המאור החדש של השמאל • נדב
  המאור החדש של השמאל • נמר טמילי
  המאור החדש של השמאל • נדב
  המאור החדש של השמאל • אישקש
  המאור החדש של השמאל • נדב
  המאור החדש של השמאל • אישקש
  המאור החדש של השמאל • אישקש
  המאור החדש של השמאל • נדב
  חד קרן הספגטי המעופף • הפונז
  חד קרן הספגטי המעופף • נדב
  חד קרן הספגטי המעופף • אישקש
  חד קרן הספגטי המעופף • תשע נשמות
  חד קרן הספגטי המעופף • הפונז
  חד קרן הספגטי המעופף • אישקש
  חד קרן הספגטי המעופף • הפונז
  חד קרן הספגטי המעופף • צפריר כהן
  חד קרן הספגטי המעופף • אישקש
  המאור החדש של השמאל • אישקש
  המאור החדש של השמאל • הפונז
  המאור החדש של השמאל • נדב
  המאור החדש של השמאל • הפונז
  המאור החדש של השמאל • מאור ציון
  המאור החדש של השמאל • צפריר כהן
  המאור החדש של השמאל • צפריר כהן
  המאור החדש של השמאל • מאור ציון
  המאור החדש של השמאל • צפריר כהן
  המאור החדש של השמאל • מאור ציון
  המאור החדש של השמאל • אמ
  המאור החדש של השמאל • נדב
  המאור החדש של השמאל • הפונז
  המאור החדש של השמאל • הפונז
  המאור החדש של השמאל • נדב
  המאור החדש של השמאל • ידידיה

חזרה לעמוד הראשי

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים