בתשובה לערן בילינסקי, 15/05/02 15:31
אינטלקטואליזציה של מערכת הביטחון 69797
זאת לא אמורה להיות אקדמיה צבאית אלא אקדמיה לביטחון לאומי. ביטחון לאומי כולל כל נושא חיוני לשרידותה של מדינת ישראל לרבות: אסטרטגיה, מבצעים, ניהול, כלכלה, חינוך, תקשורת, טכנולוגיה, מדע יחסים בינלאומיים, המערכת הפוליטית, תרבות ואמנות ומה לא?!
אינטלקטואליזציה של מערכת הביטחון 69800
אהמ... אז מה ההבדל בדיוק בין "המכללה לבטחון לאומי" ל"אוניברסיטה"?
אינטלקטואליזציה של מערכת הביטחון 69802
זאת אכן תהיה אוניברסיטה שתהיה שונה משאר האוניברסיטאות בנושאים אלה:

א. כל החומר הסודי של המדינה יהיה גלוי לסגל שלה.
ב. היא תתמחה רק בנושאי ביטחון לאומי וכל הנושאים אחרים יטופלו בהקשר של ביטחון לאומי.
ג. היא תכשיר את הסגל הבינוני והבכיר של מערכת הביטחון לפחות.

להלן מכתב ששלחתי לאריאל שרון לאחר היבחרו לתפקיד ראש הממשלה:

לכ'
ראש הממשלה
מר אריאל שרון
ירושלים

מר שרון הנכבד,

מאז מלחמת ששת הימים ישראל הובסה בכל מלחמותיה: במלחמת ההתשה (1968-1970), במלחת יום הכיפורים, (1973), במלחמת לבנון (1982), באינתיפאדה הראשונה (1987-1993), במלחמת דרום לבנון (1970-2000), והיא הולכת ומובסת במלחמה המתנהלת היום נגד הפלסטינים. בשלושים ושלוש שנות התבוסה שבהם לא היה לצה"ל הישג מערכתי אחד, שלטו בישראל ממשלות מן השמאל ומן הימין, ואתה היית חבר באחדות מהן. מכאן המסקנה שהתבוסות אינן פועל יוצא של אידיאולוגיה פוליטית או מדיניות לקויה כפי שסבורים רוב הישראלים.

מאז מלחמת יום הכיפורים אני טוען בספרים במאמרים רבים כי מערכת הביטחון של ישראל נבנתה עם הקמת המדינה, על יסודות רעועים, כי היא בתהליך של קריסה וכי מצבה זה מסכן האינטרסים החיוניים של ישראל, עד כדי סיכון עצם קיום המדינה, יותר מכל גורם אחר, לרבות הצבאות הסדירים הערביים וארגוני הטרור הפלסטינים.

טיעוני זה ניפץ מערכת שלמה של אמונות, דעות אידיאולוגיות ומיתוסים, הנמצאים בתשתית התרבותית של מדינת ישראל. כדי למנוע ממני להכניס את הטיעון הזה לסדר היום הלאומי עשו המערכת הפוליטית בישראל, מערכת הביטחון, האוניברסיטאות ואמצעי התקשורת יד אחת להחרימני ולהפוך אותי ל"פרסונה נון גרטה" בזרם המרכזי של החברה הישראלית. למרות המחיר האישי הכבד ששילמתי ועדיין אני משלם, הקשר התרבותי נגדי מחניף לי ומכניס אותי לחבורה נכבדה מאוד של אנשים יהודים ולא יהודים שהוחרמו בהיסטוריה.

אני אמשיך להשמיע את טיעוני ואקבל באהבה את שיוכי ל"כת הטמאים" של המדינה היהודית. אבל לא במצבי האישי עסקינן אלא במצבה הביטחוני המדרדר של מדינת ישראל. ללא מערכת ביטחון יעילה אין שום דרך להחזיר את הביטחון לתושביה היהודים של מדינת ישראל ולשכנע את הערבים ליישב את הסכסוך בדרכים מדיניות.

ומכיוון שאין לי דרך להגיע אליך באופן אישי, שהרי אתה מוקף בעוזרים ויועצים השותפים להחרמתי, אני שולח אליך את הצעתי במכתב גלוי. אני מקווה שתתייחס אליה ברצינות, שתתאמץ להתעלות מעל חשבונות אישיים ומפלגתיים, שתגלה כושר החלטה וכושר מנהיגות להוביל את המהלך המוצע, שישנה לחלוטין ההיסטוריה של מדינת ישראל שיביא לתושביה ביטחון ושלום כפי שהתחייבת במסע הבחירות שלך.

אקדמיה לביטחון לאומי
א. הצורך

1. הציוויליזציה הנוכחית, שתחילתה בביות הדגנים, הקיטניות ובעלי החיים, ומעבר מליקוט מזון וצֵיד בעלי חיים - ליצור מזון, לפני כעשרת אלפים שנה, נוצרה על ידי זינוק אינטלקטואלי של מין האדם, המתואר בספר בראשית כאכילה מפרי עץ הדעת.

2. הלקח העיקרי של הציוויליזציה הנוכחית הוא שכושר השרידה של מערכות אנושיות נמצא ביחס ישר לאיכות העומק האינטלקטואלי שלהן. בארבעת אלפים השנים האחרונות עיצבו את פני חברת האדם בעיקר ארבע תרבויות: התרבות העברית, התרבות היוונית, התרבות הרומית, והתרבות האנגלו-אמריקאית. לארבע תרבויות אלה היה בסיס אינטלקטואלי באיכות גבוהה, שאיפשר להן לשרוד, לגבור על סכנות גדולות ואתגרים קשים ולעצב את החברה האנושית.

3. על מנת שמדינת ישראל תמשיך לשרוד ותתגבר על כל האיומים המסכנים אותה, עליה להעמיק מאוד את בסיסה האינטלקטואלי. לכך התכוון דוד בן גוריון באמרו שעלינו להיות "עם סגולה".

4. למערכת הביטחון של ישראל אין כלל עומק אינטלקטואלי. זאת מערכת סגורה שהנתונים האמפיריים החיוניים שלה חסויים, ולכן אין לה שיח והיזון חוזר אינטלקטואלי עם מערכות אחרות. אבל גם לו היה היזון חוזר, לא היה בו ערך רב, כי באוניברסיטאות בישראל אין פיתוח תיאוריות ביטחוניות ואין הוראה של תחום זה. מערכת הביטחון של ישראל, על כל אגפיה ושלוחותיה, מנוהלת בעזרת השכל הישר של אנשיה, ניסיונם האישי והשכלתם בתחומים אחרים (משפטים, ניתוח מערכות, מזרח תיכון וכו'). מערכת הכשרת הקצינים בצה"ל, לכל אורך שרשרת הפיקוד, היא קצרה מאוד ביחס לצבאות אחרים, והיא נשענת על מורשת הקרב של צה"ל, שהיא אוסף של מיתוסים לא מבוססים. היא ניזונה מלימוד מקצועות מגוונים באוניברסיטאות, שאין להם קשר לדיסציפלינה ביטחונית.

5. התוצאה: מערכת הביטחון של ישראל פועלת בתת אופטימום הולך וגדל. מאז מלחמת ההתשה שהתחילה למעשה מיד אחרי מלחמת ששת הימים, אין מערכת הביטחון מגַבּה מטרות לאומיות. הסיבה העיקרית למסירת שטחי מולדת לרשות הפלסטינית היא חוסר יכולתו של צה"ל להכריע בשדה הקרב את הצבאות הערביים והמחיר הגבוה באופן יחסי שהוא שילם ומשלם במלחמות הסדירות ובמלחמות הזעירות. הדבר בה לידי ביטוי במלחמת יום הכיפורים, במלחמת לבנון, במלחמת דרום לבנון ובאינתיפאדות השונות.

6. חוסר הגיבוי והמחיר ההולך וגדל של ההגנה על שרידותנו הלאומית חוללו את מרד בשר התותחים – פעילות של ארגונים כמו "שלום עכשיו" "ארבע אמהות" ו"יש גבול". מרד זה חולל שינוי ערכים ותפיסות דרמטיים בציבור בישראל בזמן קצר מאוד ביחס ביחסם של היהודים לארץ ישראל ואפילו ביחס לירושלים, ביחס למדינה הפלסטינית, ובהתיחסות לציונות בכלל.

7. מסקנה: האמצעי היחיד היום העשוי לשפר את תפקודה של מערכת הביטחון ולחולל מפנה בערכים הלאומיים, הוא הקמתה של אקדמיה לביטחון לאומי שתיטול על עצמה את הכשרת המפקדים בכל זרועות הביטחון, את חקר הווית הצבא והמלחמה, את פיתוח תיאוריות הביטחון, את חקר האירועים הביטחוניים ואת הפקת הלקחים.

8. חייבת להיות הפרדה בין הגוף המכשיר בעלי מקצוע והגוף המשתמש בהם. תנאי הכרחי לפעילותה התקינה של אקדמיה זאת הוא אי תלותה בצה"ל. כפי שלא יתכן שארגון הקבלנים יכשיר מהנדסים, וקופת חולים תכשיר רופאים כך לא יתכן שצה"ל יכשיר אנשי מקצוע הראויים לשם הזה, במשמעות העמוקה והמדויקת של המונח "מקצוע".

ב. מבנה האקדמיה ותפקידיה

1. ההחלטה על הקמתה של אקדמיה לביטחון לאומי בעלת מעמד בלתי תלוי בצה"ל היא של ראש הממשלה.

2. לאחר ההחלטה יוקם צוות של בכירי המומחים לביטחון לאומי בישראל, בכל התחומים, שיגבש את הרעיון לכדי ביצוע.

3. האקדמיה לביטחון לאומי תוקם על פי חוק של הכנסת והיא תהיה כפופה לראש הממשלה.

4. האקדמיה תהיה אוניברסיטה לכל דבר והיא תעניק את כל התארים האקדמיים בתחום הביטחון הלאומי.

5. באקדמיה לביטחון לאומי ילמדו את כל המקצועות האקדמיים הלומדים באוניברסיטה לרגילה כמו כלכלה, יחסים בין לאומיים, שיטות מחקר וכו' אך בהתייחסות מיוחדת לתחום הביטחון הלאומי תוך פיתוח דיסציפלינות מתאימות.

6. האקדמיה תחליף את בית הספר לקצינים של צה"ל, את פו"ם ואת המכללה לביטחון לאומי. ילמדו בה גם ממלאי תפקידים מזרועות הביטחון האחרות וממלאי תפקידים בשרות המדינה .

7. הקמת האקדמיה והחזקתה לא יהוו נטל כבד על תקציב המדינה, משום שהיא תחליף את המוסדות הקיימים ותייעל את אופני הלימוד וההכשרה. לצורך הקמת האקדמיה ולמימון חלק מפעולותיה ניתן יהיה לגייס תרומות בכל העולם היהודי, כפי שנהוג במערכת האקדמית.

8. ראוי היה לקבל את ההחלטה מיד ולהתחיל בהכנות. אני עומד לרשותך למלא כל משימה לחיזוק שרידותה של מדינת ישראל.

**********************************

ראש הלשכה אורי שני אישר את קבלת המכתב ואמר שהוא הועבר לעיונו של שרון. ראש הממשלה עדיין מעיין בו.
אינטלקטואליזציה של מערכת הביטחון 69805
אם אני מתעלם מהיסורים העצמיים שאתה כל כך מתענג עליהם, נושא ההכשרה האקדמית לקצינים איננו מופרך, כמו שכמה מגיבים ניסו להראות.

הכשרת הקצונה הצהלית שונה מזו של צבאות המערב, כמו ארה''ב או בריטניה. הקצין יוצא משורות החוגרים אחרי שעבר מסלול זהה לאלה שישרתו תחתיו אחרי הסמכתו לקצונה. הניסיון שנצבר בצורה כזו הוא חיוני לתפקוד קצינים ברמות נמוכות, שלא לדבר על הקשר החזק שנוצר בין המפקד לפקודיו. אבל מצד שנו, המסלול הזה כובל את המ''מ לראיה צבאית מנקודת מבטו של הטוראי, וכשהוא מתקדם בסולם הדרגות, חוסר ההשכלה הכללי והצבאי הופך לו לרועץ.

אם אני מבין, אתה ממליץ על ווסט-פוינט ישראלי (שם דווקא מתאים הגדה-המערבית) שהוא מסלול אקדמי-צבאי נפרד ממסלול החיילות הרגיל (בלי לחסום קידום של חוגרים).
אינטלקטואליזציה של מערכת הביטחון 69812
אין הגאולה נקנית אלא בייסורים ולכן רצוי לא להתעלם מהם. השאלות האופרטיביות אינן רק אינטלקטואליות אלא גם אקסיסטנציליות.

ולגופו של דיון:

1. אינני מציע ווסט פוינט ישראלית אלא משהו חדש לחלוטין. וסט פוינט היא חלק אינטגרלי מצבא ארצות הברית ואני מציע מוסד בלתי תלוי בצה"ל.
2. בווסט פוינט אין פיתוח של תובנות חדשות אלא הוראת מורשת הקרב של צבא ארצות הברית + השכלה כללית והרחבת אופקים. אני מציע פיתוח דיסציפלינה ביטחונית אקדמית שיטתית.
3. בוסט פוינט מכשירים את הקצין הזוטר ואני מציע שבאקדמיה לביטחון לאומי יתחילו את ההכשרה מן הקצין הבינוני דהיינו מפקדים לגדודים ומעלה במתכונת של לימודים אקדמים מתקדמים. בעלי דרגות קצונה נמוכות יותר יוכשרו בצה"ל.
4. וסט פוינט איננה המועצה לביטחון לאומי, ואני מציע שהאקדמיה לביטחון לאומי תהיה גם המועצה לביטחון לאומי.
אינטלקטואליזציה של מערכת הביטחון 69832
ונניח שהפרדנו את מב"ל מצה"ל ואיחדנו אותה עם המועצה לביטחון לאומי(זה לא אותו דבר נכון?)

מה יקרה, האם צה"ל יתחיל להכות בערבים? האם מספר האבידות יצנח? אם נשווה את המערכות בשדה הקרב לשחמט אזי הרבה יותר קשה להמציא אסטרטגיות חדשות מאשר להשתמש בקיימות ביעילות
אינטלקטואליזציה של מערכת הביטחון 69838
לא הפרדת מב''ל מצה''ל ואיחודה עם המועצה לביטחון לאומי יביאו את השינוי, אלא רפורמה בהכשרת הקצין. קצינים ברמה גבוהה יותר יביאו לתיפקוד טוב יותר של מערכת הביטחון כפי שאיכות הרופאים קובעת את תפוקד מערכת הבריאות, ואיכות מורים קובעת את תפקוד מערכת החינוך.
אינטלקטואליזציה של מערכת הביטחון 69835
מדוע לשיטתך לא הובסנו בששת הימים ואף קודם?(ללא אקדמיה).
אינטלקטואליזציה של מערכת הביטחון 69850
מבצע "מוקד"(לגרושו)

ואם אוכל להצטרף ולשאול כיצד צה"ל שהכשרת הקצינים אצלו היא גרועה ואף הכשרת הקצינים הזוטרים היא לא טובה (אמרת פעם שקורס הקצינים בבה"ד 1 הוא על מתכונת קורס מפקדי מחלקות בההגנה או משהו בסיגנון)

איכה טייסנו טובים ומוצלחים כל כך והאם הם מוצלחים גם היום?
אינטלקטואליזציה של מערכת הביטחון 69873
במלחמת העצמאות הערבים תפקדו גרוע יותר מאתנו וניצח מי שהיה פחות גרוע. ב"מבצע קדש" (1956) לחמנו לצד אנגליה וצרפת נגד מצרים. במלחמת ששת הימים תמה המלחמה אחרי שלוש שעות כאשר שר המלחמה המצרי המרשל עמר נתן פקודת נסיגה וכל יתר הימים היו מרדף באש חיה מול מטרות אנושיות.

ערכה העיקרי של מלחמה הוא הלקחים שניתן להפיק ממנה למלחמה הבאה. בגלל אופיו אנטי אינטלקטואלי של צה"ל הוא לא הפיק לקחים משלושת המלחמות הראשונות והלקחים (הליקויים) חזרו על עצמם. אלא שאז תפקוד הערבים השתפר ואנחנו שלמנו ומשלמים מחיר כבד.
אינטלקטואליזציה של מערכת הביטחון 69918
בארצות הברית דיסיפלינה נפרדת של בטחון לאומי הינו עניין בסיסי, החל מ-Westpoint (שבן אחותי הינו בוגרה וקצין מיקצועי בעל סמכויות נרחבות בצבא ארה"ב כיום), וכלה במסלול מיוחד באוניברסיטת Georgetown בוושינגטון.

דבריך מזמנים את התגובה, המאוחרת מדי, המלווה כל Fiasco ,
"אבל כמובן, מדוע לא חשבו על זה קודם"?
אינטלקטואליזציה של מערכת הביטחון 70004
1. האם חוקרים באקדמיה (במידה ויהיו שם חוקרים) יוכלו לפרסם מאמרים בהתבסס על החומר הסודי של המדינה?
2. איזה קשר יש בין נושאי ביטחון לאומי ו/או איזה הקשר אפשר למצוא בין ביטחון לאומי למדע (להבדיל מטכנולוגיה), תרבות, אמנות ומה לא?

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים