בתשובה לארז לנדוור, 03/03/19 9:08
הצבעת מחאה 704509
האם אתה יכול להביא דוגמה יחידה לכך שמוכיחה שמדובר ב"בעלי תורת הגזע"?
הצבעת מחאה 704510
לא חסר. יש אפילו משותפיהם לסיעה.
הצבעת מחאה 704511
תגובה 704509
הצבעת מחאה 704513
אלה הדברים שמתכוונים אליהם כשאומרים שחוקי כהנא הם כחוקי נירנברג.

לטובת חסרי הפייסבוק:
אלה קווי הדמיון שבין האידיאולוגיות:

1. כהנא: הקפאת הדמוקרטיה, השעיית הבחירות והזכויות הפוליטיות העיקריות, הקמת ממשלה חזקה ותקיפה כדי להציל את העם ולחלצו מהמשבר. בחוקי נירנברג: זהו החוק הראשון, זמן קצר לאחר העברתו קיבלה המפלגה הנאצית את הכח מהפרלמנט הגרמני.

2. כהנא: מדינה יהודית תאסור נישואים מעורבים וקיום יחסי מין בין יהודים לגויים המהווים את הסכנה הגדולה ביותר לעם בישראל, על ידי הקמת ׳משמר כבוד היהודי׳. כמוכן יעשו מאמצים להפסקת ההתבוללות. בחוקי נירנברג: כמעט מילה במילהֿ, רק במקום ׳יהודים׳ כתוב ׳ארים׳, ובמקום ׳גויים׳ כתוב ׳יהודים׳. משמרות ה"אס אה" הפכו ל׳שומרי הכבוד היהודי׳.

3. כהנא: ערבים יסולקו מכל תחומי התעסוקה בחוקי נירנברג: הנאצים היו יותר אנושיים, ואיפשרו ליהודים להמשיך במקומות עבודה פרטיים, אך הם סולקו מכל המקומות הממשלתיים והציבוריים.

4. כהנא: תוכרז ריבונות העם היהודי על כל ארץ ישראל מכח ׳ההבטחה׳ והתקוה הבלתי פוסקת לשיבה ארצה. יוטל איסור על ויתור השטחים אשר שוחררו בשנת 1967. תותר התישבות יהודית בכל ארץ ישראל

6. כהנא: ביטול הסכמי קמפ דיויד. בחוקי נירנברג: ביטול הסכמי ורסאי.

7. כהנא: הוצאת חד"ש מחוץ לחוק. בחוקי נירנברג: הוצאת כל המפלגות הסוציאליסטיות והאיגודים המקצועיים מחוץ לחוק.

8. כהנא: תכנית הלימודים בבתי הספר הממלכתיים תשים דגש על לימודי היהדות על מנת לחזק את הרגשות הציוניים והגאוה היהודית. בחוקי נירנברג: תכניות הלימודים בכל בתי הספר ישימו דגש על ההסטוריה הגרמנית ועליונות הגזע הארי כדי לחזק את אהבת המולדת והגאווה הגרמנית.

9. כהנא: הקמת רשות ממלכתית חדשה לשידורי טלויזיה ורדיו בעלת אופי יהודי לאומ. בחוקי נירנברג: הקמת מניסטריון לתעמולה שירכז בידיו את כל הסמכויות על הרדיו, הסרטים והתרבות ואשר מירצם יופנה לבנית הגרמני החדש.

10. כהנא: איסור על מכירת מזון בלתי כשר. בחוקי נירנברג: איסור על שחיטה כשרה ומכירת מזון כשר.

11. כהנא: ביטול חופש הביטוי והאומנות איסור הפצת פורנוגרפיה וצנזורה בקולנוע ובתיאטרון. בחוקי נירנברג: בדיוק אותו הדבר, אלא ששם הוסיפו גם צנזורה על ספרים.

12. כהנא: ביצוע הפלות יוסדר לפי החוק היהודי. חוקי נירנברג: איסור מוחלט על ביצוע הפלות ועידוד כלכלי למשפחות אריות מרובות ילדים.

13. כהנא: תאסר פעילות מיסיונרית בישראל. בחוקי נירנברג: חל איסור מוחלט על גיור ומי שיעבור עליו יאסר.

14. כהנא: הריסת המסגדים בהר הבית וגירוש המוסלמים. בחוקי נירנברג: ועדה מיוחדת תעודד עזיבת יהודים את שטח הרייך.

15. הקפדה על לבוש קביל על הדת היהודית ומתן הוראות לתיירים בדבר התנהגות ולבוש הארץ הקודש.

בדצמבר 1984 הגיש כהנא לנשיאות הכנסת שלוש הצעות חוק פרטיות (שצומצמו לשתיים עם פנייתו לבג"ץ) שעסקו במעמד יהודים לעומת לא יהודים, הגבלות אזרחות, הגבלת זכות בחירה, הטלת מיסים מיוחדים על שאינם יהודים, הגבלות מגורים, איסור על נישואי "תערובת", יחסים מחוץ לנישואים והפרדת תלמידים.

ח"כ מיכאל איתן מהליכוד ערך טבלת השוואות מסודרת למדי בין ההצעות הללו לבין החוקים הנאציים משנת 1935, הידועים כחוקי נירנברג. הנה, על קצה המזלג כמה דוגמאות שהביא ח"כ מיכאל איתן מההצעות הגזעניות של כהנא:

א. הפרדת תלמידים -
בחוקי נירנברג: חל איסור על תלמידים יהודיים ללמוד בבתי ספר גרמניים. מותר להם ללמוד אך ורק בבתי ספר יהודיים.

הצעת כהנא: כל מוסדות החינוך בארץ ישראל יהיו נפרדים ליהודים וללא יהודים.

ב. מניעת מפגש בין בני נוער -
בחוקי נירנברג: אסור לשתף תלמידים ותלמידות לא-אריים בביקור באכסניות נוער. "בלתי נסבל שתלמידים יהודיים ישתתפו באירועים של בתי ספר שבהם הם עלולים לבוא במגע גופני עם תלמידים גרמניים".

הצעת כהנא: יבוטלו קייטנות, מתנ"סים וכל המוסדות המעורבים. יבוטלו כל התוכניות הממשלתיות העלולות להביא לקרבה בין תלמידים יהודים וערבים, יבוטלו ביקורי תלמידים יהודיים וערביים לכפרים ולבתים, יבוטלו נסיעות וביקורים בחו"ל וכו'.

ג. הפרדה בחופי רחצה -
בחוקי נירנברג: אסור ליהודים להיכנס לבריכות שחייה ציבוריות. במקומות קיט ומרפא יש להפריד בין היהודים ללא יהודים. לשם כך יש לאכסן יהודים בבתי מלון ובפנסיונים נפרדים. במקומות קיט ומרפא, שבהם מתקנים לשימוש משותף של רבים, יש להפריד בין יהודים ללא יהודים. אם אין אפשרות להפרדה תיאסר כניסת יהודים.

הצעת כהנא: יוקמו חופי ים נפרדים ליהודים וללא יהודים ללא הבדל באיכותם. בן עם הנמצא בחוף הים המיועד לבן העם השני יהיה צפוי למאסר של חצי שנה.

ד. הגבלות מגורים -
בחוקי נירנברג: דירות בברלין ובמינכן שהושכרו ליהודים, לא יושכרו מחדש ליהודי, לאשתו או למפעל יהודי ללא אישור מיוחד.

הצעת כהנא: לא-יהודי לא יגור בתוך תחומי שטח השיפוט של העיר ירושלים.

ה. נישואין ואישות -
בחוקי נירנברג, "החוק להגנת הדם הגרמני והכבוד הגרמני" (ספטמבר 35):

נישואים בין יהודים ובין נתיני המדינה בעלי דם גרמני או בעלי דם קרוב לו - אסורים. נישואים שנערכו בניגוד לחוק הנ"ל - בטלים, גם אם נערכו בחו"ל לשם עקיפת חוק זה. יחסים מחוץ לנישואים בין יהודים ונתיני המדינה, בעלי דם גרמני או בעלי דם קרוב לו – אסורים. יהודים אינם רשאים להעסיק במשק ביתם נתינות המדינה בעלות דם גרמני או בעלות דם קרוב לו, שהן בנות 45 או למטה מגיל זה.

הצעת כהנא, "חוק למניעת ההתבוללות בין יהודים ללא-יהודים ולקדושת עם ישראל": אסור ליהודי אזרח ותושב המדינה להינשא ללא-יהודי. בנישואי "התבוללות" שכבר נערכו, יוכרחו בני הזוג להיפרד לאלתר. אסור ליהודי אזרח המדינה לקיים יחסי אישות עם לא-יהודי.

קשה שלא להגיע למסקנה, כותב ח"כ איתן - שההצעות הכהניסטיות נלקחו ועוצבו מתוך חוקי נירנברג ובהשראתם. הטענה שיש להצעות אלו בסיס הלכתי וכי זוהי "תורת ישראל הקדושה", רק הופכת את העניין למפחיד יותר, לא לקביל יותר. אם זוהי "תורתנו הקדושה", אזי אין היא "נצחית", ואינה מתאימה לזמננו, היות שיש בה, כלשון ביהמ"ש, "פגיעה מהותית במרקם החיים הדמוקרטיים".

ועכשיו יבוא הצדיק התורן ויגיד שדעות אלו מייצגות חלק מהעם וצריך לתת להן מקום בייצוג הציבורי ובצד השני גם יש קיצוניים - מרצ. זוכרים מה אמר אינשטיין על אינסופיות היקום?
הצבעת מחאה 704516
הסעיפים האלה הם אכן חוקים אנטי דמוקרטיים וגזעניים, ובאמת מזכירים את חוקי הנאצים. האם הם מופיעים מפורשות בחוק שהציע כהנא? מה שיש אצלי בראש הוא דברים שאמר כהנא בהרצאה ששמעתי לפני המון שנים בבאר שבע בהיותי סטודנט, ואז לא היה זכר לכל אלה. בזמנו גם נחשפתי לחילופי דברים שהיו כאן באייל עם ניצה כהנא כלתו של כהנא ואני לא זוכר חומר כזה. אם זה נכון, זה חדש לי ורב משמעות. אילו היו אנשי "עצמה יהודית" נשאלים מפורשות על דעתם בנושאים האלה ואומרים שהם תומכים בכל אלה לא הייתי מצביע עבור הבית היהודי כפי שחשבתי לעשות לפני פרסום החלטות היועמ"ש. אבל שמעתי ראיונות בעיקר עם בן גביר ומעט עם ד"ר בו ארי ולא שמעתי זכר לכל אלה.

אחרי שכתבתי את המשפט האחרון הלכתי לאינטרנט לחפש ומצאתי דברים של בן גביר שבהם הוא מבדיל בפרוש בין דרכה של עצמה יהודית ובין "הצעות חוק כאלה ואחרות של כהנא מלפני שלושים שנה".
לסיכום, אכן הצעת החוק של כהנא מלפני שלושים שנה אם היא דומה לסעיפים שהבאת פסולה לחלוטין, אך "עוצמה יהודית" מכריזה בפרוש שאין זו דרכה.
אוסיף רק שבזמנו נפסלה רשימתו של כהנא לרוץ לכנסת, ואני עד כה שללתי את הפסילה הזאת. אבל אם הסעיפים שהבאת אכן אוטנטיים ובאו מפי כהנא, והוועדה שפסלה אותו נחשפה להם, הפסילה הייתה בהחלט מוצדקת.
הצבעת מחאה 704518
הם שינו את ניסוח המצע של כהנא אבל דוגלים באותם דברים ורואים בעצמם בצדק את ממשיכי דרכו. לא לחינם הרב פרץ יצא נגדם.
הצבעת מחאה 704521
הפקודה האחרונה קובעת.
הצבעת מחאה 704533
לא מצאתי את הצעת החוק המקורית של כהנא, ומאד הייתי רוצה לראות אותה, כי אני לא כך מאמין שהסעיפים בקישור זה באמת אוטנטיים. למשל "הקפאת הדמוקרטיה". זה כתוב במקור או שזו פרשנות? אני שמעתי את כהנא במו אזניי וראיתיו במו עיני. זה לא מסתדר לי.
הצבעת מחאה 704540
אני לא חושב שכהנא הציע הצעת חוק לביטול הדמוקרטיה או להקפאתה ואם הציע, מן הסתם היא נפסלה על הסף. למעשה, שתי הצעות חוק שכהנא כן הגיש, אחת לשלילת אזרחות של לא יהודים ואחת להפרדה בין יהודים ולא יהודים במקומות מגורים, בילוי ופנאי, וכן איסור על נישואים וקיום יחסי מין בין יהודים ללא יהודים, נפסלו על ידי נשיאות הכנסת, אך עתירה לבג”ץ אילצה את הכנסת לדון בהן.
עם זאת, כהנא לא ניסה להסתיר את דעתו על הדמוקרטיה, ובספרו “אור הרעיון” כתב במפורש: “ברור, שלעומת הגוים והתרבות הזרה שהמליכו על עצמם כערך עליון את המושג של דעת העם, הכרעה לפי דעת רוב העם, תהיה מה שתהיה, והוא הנקרא דמוקרטיה, אין התורה סובלת שטות זו. לא יתכן שהבל והרס ורשעות ותועבה יהיו כשרים ומקובלים, אך ורק בגלל שרוב של טפשים או בורים או רשעים קבעו כך. אין המר הופך למתוק ואין החושך הופך לאור גם אם רוב העם או אפילו כל העם קבע כך. אין האדם חפשי לקבוע דבר נגד מצוות בוראו ונגד חוקיו, שהרי אין עבד חפשי למרוד באדונו. החלטה של מלך או של העם כולו הנוגדת את ציווי ה', הרי היא בטלה ומבוטלת ואינה אלא כעפרא דארעא”. (אור הרעיון, פרק כ”ב)
הצבעת מחאה 704573
הצעות החוק של כהנא גם לפי הגרסה שלך אינן ראויות, כמו, כמובן, הציטוט מספרו שהבאת.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים