talking about movies... 112993
After reading the article, I can not stop thinking about the movie ”Weg The Dog” (I’m not sure what name it was given in Hebrew). So most of the arguments here about truth or fault are really irrelevant. With the available technology any director can present any event in any way he wishes. Long gone the days where what you see is what had happened. It’s sad but it’s the reality and we all have to learn to live with it, and that’s way I enjoyed so much reading through the comments.
מי משלם את משכורתו של הצנזור? 113116
מעבר לפולמוס שעוסק באמינות המידע שמציג הסרט ומחוץ לדיון בשלילתם או בהצדקתם של דיעות ימניות או שמאלניות, ניצבת לה העובדה הפשוטה שנקיטת הצנזורה בסנקצייה פאטרונית נגד הסרט "ג'נין ג'נין" של באכרי, משחקת היטב לידיו של מנגנון התעמולה הפלסטיני/ערבי.
אותו מנגנון, אשר ככל מנגנון תעמולתי, מבקש להפעיל מניפולציות על הזיכרון הקולקטיבי לשם טשטוש העובדות ההיסטוריות, אשר הובילו את הישראלים והפלסטינים לפזז במחול הכובש והנכבש בו הם שרויים ולשם הצגת הישות הישראלית/ציונית ככזו שרודה ומתעמרת בקורבן מקרי, שהיה עסוק לתומו בענייניו.
בכך, למעשה, עושה הצנזורה הישראלית את עבודתם של אלו אשר היא מבקשת להילחם נגדם.
מי אמר אירוניה ולא קיבל?

האפקטיביות של מעשה הצנזורה, על סמך מוגבלות יכולתה להעלים את הסרט ואת המודעות לקיומו ותכניו, היא לפיכך, כינונו של ז'אנר קולנועי חדש:
"פילם-שאהיד".
הלכך התכוון המשורר?
לו הייתי ע''ב... 113117
האם נראה לך שהצנזורה לא יודעת שהיא "עושה [...] את עבודתם של אלה אשר היא מבקשת [לדעתך] להילחם נגדם"?
לו הייתי ע''ב... 113142
אוף, רציתי לפצוח בזה בעצמיץ ביום ראשון כאנטיתזה...
לו הייתי ע''ב... 113144
שלא לדבר על כך שבכרי מכין עתירה לבג"ץ, ועל מצב כזה כבר דובר בפסקה השנייה של תגובה 75081 .
נסיון נואש להבין 113148
הצנזורה צינזרה בכוונה על-מנת שהבג"ץ יפסוק נגדה והסרט שיוקרן אחרי כל הפרסום הזה יזכה לאחוזי צפיה גבוהים. למעשה, הצנזורה פעלה כאן כסוכן סמוי של המועצה לעידוד הסרט הישראלי. "אפילו הצנזורה בישראל לא הצליחה להשתיק אותו" נשמע לי כמו מקדם מכירות לא רע בכלל עבור המפיצים בחו"ל, כך שלא הייתי פוסל על הסף גם את האפשרות שמר בכרי עצמו פעל מאחרי הקלעים כדי להשיג את הפסילה הנכספת, ואלמלא הייתי פוחד מתביעת דיבה הייתי קושר את זה גם לפעילויות מסוימות שבוצעו, לכאורה, ע"י בני משפחת הבמאי לפני זמן לא רב ואשר משרתות את האינטרס הזה.

כמובן, ישנה גם האפשרות שמדובר בטפשות גרידא‏1, אבל אני יודע שב"אייל" שונאים תיאוריות פשוטות אם אפשר להחליפן בקונספירציות מתוחכמות מבית מדרשם של הע"ב(מים?).
_________
1- כדוגמת הפיאסקו סביב ספרו של אוסטרובסקי על המוסד, שודאי הגדיל את תפוצת הספר באחוזים ניכרים.
נסיון נואש להבין 113155
"'טפשות גרידא' איננו הסבר" הוא מאבני-היסוד של הגישה הבלבנית, ככל שהצלחתי ללמוד עליה. כמו שכתבתי בפתיל אחר כאן, למיטב ידיעתי הקרנות מסחריות של סרטי תעודה בישראל הן תופעה נדירה, וכשמדובר בסרטי תעודה ישראליים - תופעה שאיננה קיימת כלל בעשר-עשרים השנים האחרונות. אז האם התכנית של בכרי הייתה שהסרט יוצג בפני אולמות מלאים בכל רחבי הארץ למשך שבועות רבים תוך הנבת רווח נאה למפיקיו? אני מפקפק בכך.
אתה שואל אותי? 113156
אני עוד לא הגעתי לעיסוק בשאלה הזאת, אני עוד מנסה לפענח את רצח רבין - אני עוד לא סגור אם זה היה פרס או יוזמה פנימית של השב''כ.
ובעניין אוסטרובסקי 113158
נניח שעומד להתפרסם ספר על המוסד, שמכיל מידע שישראל לא מעוניינת בחשיפתו. האם יש הבדל בנזק הנגרם בין אם הספר נמכר ב-‏10,000 עותקים, שמהם 20 נקנו ע"י שרותי-ביון זרים או ב-‏1,000,000 עותקים, שמהם 22 נקנו ע"י שרותי-ביון זרים? אני לא רואה שום הבדל. לכן החשש ש"אם לא נצליח, הספר יופץ בהרבה יותר עותקים מאשר לולא ניסינו" איננו צריך להשפיע על מה שכן או לא עושים בנסיון למנוע כליל את תפוצתו.
ובעניין אוסטרובסקי 113196
אני דווקא כן רואה הבדל. סתם ספר של מישהו שטוען שהוא היה סוכן מוסד זה דבר אחד, וספר שהמדינה מנסה ככל יכולתה למנוע את הפצתו זה דבר אחר לגמרי.

ומכאן יסיקו המעונינים שהספר ההוא מלא דיסאינפורמציה ופרטים מטעים וכל הקרב האבוד מראש שנוהל נגדו היה במטרה להעניק לו את האמינות המקווה. אלא מאי? גם אותם עשרים ושניים שרותי ביון זרים לא נולדו אתמול, ובעקבות הדדוקציה הפשוטה הזאת הם מסיקים שהכתוב בספר הוא עורבא פרח, ומכאן שהמטרה הוחמצה בכל זאת. אלא אם כן זה רק הרושם שרצינו לעורר מלכתחילה כדי לטשטש את האמיתות שבספר, שפרסומן עלול היה לגרום נזק רב. חד גדיא, חד גדיא.

מי שזה מזכיר לו קטע מ"הנסיכה הקסומה" יכול רק לקוות שיש לנו את החיסון המתאים, כך שאין מה לדאוג.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים