הערות שונות 116798
קראתי את המאמר והשתוממתי לראות שמה שאמור היה להיות השוואה בין ארה"ב לישראל התברר כסקירה בראשי תיבות מקוצרים.

מהמעט שאני יודע, החוקה האמריקאית נכתבה בזמן יחודי מאד וחד פעמי, על ידי פילוסופים-מדינאים בשעה שעדיין לא היתה בכלל "אומה אמריקאית". בניגוד לרושם שעלול להתקבל מהמאמר שמתחיל את ההיסטוריה של החוקה האמריקאית משנת 1857, אני חושב שהחוקה נכתבה והתקבלה בשני העשורים שבין 1770-1790. להדגיש את העניין שהחוקה לא התחילה כחוקה לכלל האומה כדאי לציין שהחוקה הראשונה שהתקבלה היתה זו של מדינת ווירג'יניה, כשבמשך כמה שנים אחר כך, תוך כדי מלחמת העצמאות, התנהל מאבק פוליטי בין פדרליסטים לאנטי פדרליסטים שהתנגדו לחוקה, כשבסוף אושר נוסח מתוקן של החוקה על ידי 12 מדינות בשנת 1787.

אולי אפשר להשוות את המצב המדיני-חברתי באמריקה של סוף המאה ה18 לשנות השלושים והארבעים בפלסטינא, ואת אנשי הרוח המדינאים האמריקאים לדמויות כמו ברל כצנלסון, משה סנה ואחרים. אבל אני חושב שצריך לזכור שישנם הבדלים רציניים בין התהליך שהביא להקמת מדינת ישראל לבין מה שקרה באמריקה. אבות האומה האמריקאית גדלו על מסורת פוליטית חברתית מערב אירופאית בת מאות שנים שמשתקפת בעקרונות החוקה והתוספות כמו הניירות הפדרליסטיים וכתב הזכויות bill of rights. האם ניתן כיום להקים בישראל מבנה חוקתי-חברתי יסודי כמו באמריקה שהיתה אז כמעט לוח-חלק?

מיסדי המדינה נשאו עליהם את ההסטוריה היהודית-דתית כנטל, עול או מטען רב ערך (בהתאם להשקפה). בניגוד מסוים למיסדי ארה"ב שהתחנכו על המהפיכה הצרפתית, החוזה החברתי, העקרונות הפילוסופיים של לוק. גם לניסיון הרע שצברו המייסדים מרודנות והתנשאות השלטון האנגלי היתה השפעה מכרעת על השיטה בה ניבנו המוסדות הפוליטיים, עצמאות והפרדת רשוית תוך פיקוח הדדי וחשדני. למשל, בניגוד למה שכתוב במאמר, שופטים עליונים בארה"ב לא מתמנים על ידי הנשיא אלא חייבים לעבור אישור של הקונגרס והסנט, בישיבות פתוחות לציבור ולעיתונות.

תומאס פיין אמר שהחוקה האמריקאית היא לא דבר שהממשלה עושה למען העם אלא מעשה של עם שמקים לעצמו ממשלה. האם זה המצב בישראל היום? האם אפשר לנתק או לפחות להקטין את הסחר-מכר הפוליטי (הבלתי נמנע) מהמחשבה העמוקה וארוכת הטווח שדרושה לכתיבה של חוקה?

לא ברור לי מה בדיוק הקשר בין הנושא המרכזי של המאמר - השוואה בין ישראל לארה"ב מנקודת מבט של חוקה - לבין תיאור מקרים שונים שבית המשפט העליון האמריקאי דן בהם. אגב, מהי הסיבה לקביעה הנחרצת שבוש זכה בשלטון באמצעות להטוט חוקתי. ראשית, שיטת הבחירות האמריקאית שקבועה בחוקה ובחוקים הפדרליים ובחוקי המדינות, היתה ידועה מראש מזה מאתיים+ שנים. שנית, בוש לא היה הראשון שקיבל פחות קולות מצביעים אבל זכה בבחירות.

אבל, אולי נקודה יותר חשובה היא בקשר לדיוני בית המשפט העליון האמריקאי. אם כבר מזכירים פסיקות בעלות חשיבות גדולה שקשורים ישירות לנושא החוקה ומעמדה, נראה לי שצריך להזכיר את מרברי נגד מדיסון משנת 1803. הפסיקה הזו היא היסטורית כי בו קבע בית המשפט העליון ברשות מרשל שחוקים מסוימים נוגדים את החוקה ולכן הם מבוטלים. המשפט הזה קבע את מעמדה העליון של החוקה, את סמכות בית המשפט העליון לבקר ולבטל חוקים של הרשות המחוקקת ומכאן גם אולי את מעמד והילת ה"ברית הקדושה" (כמו ברית בין הבתרים) של החוקה האמריקאית. המשפט הזה קבע את עקרון הפרדת הרשויות שאותו הכניסו המייסדים לחוקה, בחששם וחוסר אמונם במערכות השלטון. הפסיקה הזו ביססה את עצמאות הרשות השופטת (כמובן בסייגים, כי הרי בסופו של דבר שופטים נבחרים על ידי הרשות המבצעת והמחוקקת, הפוליטיקה, שאמורה לייצג את העם, אם כי כיום אולי זו צורה של פלוטוקרטיה יותר מדמוקרטיה).

בקשר לפסיקת הולמס במשפט של הסוציאליסט דבס שהתנגד למלחמה, בה הולמס הכניס את דבס לבית סוהר על סמך עקרון "הסכנה הברורה והמיידית". אולם, בתוך פחות משנה, אותו שופט עליון, בשם אותה חוקה, שינה את עמדותיו וזיכה אנרכיסט עולה חדש מרוסיה מאשמת הסתה. אז טבע הולמס את אחד היסודות לחופש הביטוי "כוחה של האמת להתחרות בשוק המחשבות". אני חושב שזו נקודה חשובה המראה עד כמה עליון מעמד חוקי היסוד. הרבה אנשים לא בדיוק מבינים את זה, אך פה אולי טמונה עוצמתה וגם חולשתה של אמריקה (בתקווה שההשפעה של החולשה יותר קטנה). עד כמה שאני יודע, אפילו הזכות למרוד בשלטון שמורה לאזרחים מכח החוקה, לקיים מליציה ולשאת נשק.

המשפט הזה מהמאר צרם לי "החרדים והימין, חוגים שלעולם אינם אומרים נואש..." שבו במפורש (כמו שמסתבר גם מהמשך המאמר) שחוקה היא כביכול התינוק הבלעדי של חוגים ליברליים-שמאלנים-חילוניים. עצם העובדה שמשפט כזה מופיע במאמר שמנסה לקדם (נסיון קצת נאיבי, קצת פתטי, קצת חסר תוחלת, אם כי אולי נסיון שאסור להפסיק) חוקה. כמו שכתבתי בהתחלה, מכיוון שחלון ההזדמנויות, בהשוואה למצב כתיבת החוקה האמריקאית, חלף, נסיון לכפות חוקה נידון לכישלון מראש. יכול להיות שיש כאלה שיאמרו שצריך "לכפות" דבר מה חיובי בכוח, או בתרגיל מסריח או מריח. השאלה היא האם נראה שיש כוח פוליטי-חברתי שיכול לעשות מהלך אלים כזה, בולשביקי או פשיסטי כזה?

אהרון ברק כתב פעם שיצירת חוקה כתובה ונוקשה היא ממשימת הדור. צריך אולי לזכור שחוקה לא קיימת בחלל ריק אלא על בסיס תשתית חברתית איתנה, תודעה של סטנדרטים וכללים מקובלים של התנהגות פוליטית, חברתית וכלכלית. ארה"ב גם לא היתה צריכה להתמודד עם הבעיתיות העצומה שנובעת מהגדרת מדינת ישראל כמדינת היהודים, או מדינה יהודית, או כל גירסה שכוללת מרכיב דתי-לאומי-אתני-גזעי (בחרו את המתאים) בהגדרת מהותה של המדינה.
הערות שונות 116810
חשוב גם להבחין בהבדל המהותי בין האתוס האמריקאי (הפרוטסטנטי, על פי וובר) של הצלחה בכוחות עצמך והיחס לשלטון כאל דבר שלא צריך ואסור שיתערב בענייניו של הפרט, לבין האתוס הישראלי (הסוציאליסטי, או המפא''יניקי) של ''מגיע לי'', שבו זכויות אינן דבר נשגב ומטאפיזי שקיים עבור כל אדם מטבע בריאתו, אלא שהן נפרטות לפרוטות והופכות לזכות לכסף מהמדינה.
הערות שונות 116842
א. המאמר דווקא אינו מנסה לקדם את רעיון החוקה, אלא את ההיפך

ב. לא הייתה לי שום כוונה לסקור את ההיסטוריה של החוקה האמריקאית. רציתי רק להראות שאין שום קשר בין מה שכתוב בחוקה לבין הפרשנות שלה, שנעשית בשרירותיות על ידי השופטים

ג. הלהטוט המשפטי בפסיקה בעניין אל גור היה הקביעה כי אם קלפיות ייספרו ידנית, אנשים שונים יחליטו איזה פתק כשיר ואיזה לא, ולא יהיה קריטריון שווה ואחיד. על כן, ספירת קלפיות ידנית היא הפרה של זכות השוויון.

הרבה קולמוסים נשברו כדי להראות כמה מגוחך הנימוק הזה, והוא אכן מגוחך.
הערות שונות 116926
האם אתה לא חושב ש"פרשנות החוקה נעשית בשרירות על ידי השופטים" איננו משפט שרירותי?

אני לא משפטן אבל אני חושב שאחד העקרונות עליהם מושתת היחס בין החוקה למציאות המשתנה עוצבו על ידי השופט הולמס: "סעיפי החוקה אינם נוסחאות מתמטיות שתמציתן בניסוח; זהו אורגניזם חי... חשיבותם חיונית, לא פורמלית; יש להסיק זאת לא תוך השוואה מילונית של מילים, אלא על ידי בדיקת מקורות הסעיפים ומסלול צמיחתם". (מזכיר את היחס הפרגמטי של רבני עבר מסוימים למשנה). על סמך העקרון הזה גם אמר השופט מרשל (זה מהמשפט ההיסטורי משנת 1803) שזוהי "חוקה שאנו יוצרים אותה" על סמך הנסיון המצטבר של המערך החוקתי הכולל.

דווקא הבחירות של 2000 מראים לך את מעמדה של החוקה. אולי תומכי גור רואים בפסיקה תעלול משפטי, ותומכי בוש רואים בזה פרשנות יצירתית. אלן דרשוביץ כתב שהחוקה נאנסה והנשיאות נחטפה וכותבים מימין כתבו בדיוק היפך. אבל מה שחשוב זה שהמהומה שכחה והנשיא הוא הנשיא ובית המשפט הוא בית המשפט.

חוקה שלא נשענת על נכונות לקבל אותה לא שווה כלום. השאלה כאן היא של ביצה ותרנגולת - האם קודם צריך לבסס נורמות חברתיות בסיסיות ואז ליצור חוקה או צריך ליצור חוקה כדי לכפות את הנורמות האלה? כפיה יכולה לבוא רק כשיש שני תנאים (1) קטסטרופה, כמו סיום מלחה"ע-‏2 בגרמניה (2) מחויבות דמוקרטית של הכופים שלא לנצל לרעה את הכוח שלהם לבניה טוטליטרית אלא להעביר את השלטון לצורה זו או אחרת של רפובליקה דמוקרטית. ברור שזה לא המצב היום.
ג'ורג' וו. בוש 117335
"הפסיקה האחרונה בארץ האבסורדים השיפוטיים הבלתי מוגבלים, העניקה לג'ורג' וו. בוש את הנשיאות, אף שאין מחלוקת על כך שאנשים רבים יותר, במדינת פלורידה ובארה"ב כולה, הצביעו לאל גור"

Really ? all recounts in Florida show that Bush did get about 1000 votes more then bush in that state. Where do you get your information from? Looks like the pseudo intellectuals in Israel and the U.S.A have a lot in common
ג'ורג' וו. בוש - correction 117337
"הפסיקה האחרונה בארץ האבסורדים השיפוטיים הבלתי מוגבלים, העניקה לג'ורג' וו. בוש את הנשיאות, אף שאין מחלוקת על כך שאנשים רבים יותר, במדינת פלורידה ובארה"ב כולה, הצביעו לאל גור"

Really ? all recounts in Florida show that Bush did get about 1000 votes more than GORE in that state. Where do you get your information from? Looks like the pseudo intellectuals in Israel and the U.S.A have a lot in common

ג'ורג' וו. בוש - correction 117340
הקינעה ,םילבגומ יתלבה םייטופישה םידרוסבאה ץראב הנורחאה הקיספה"
םיבר םישנאש ךכ לע תקולחמ ןיאש ףא ,תואישנה תא שוב .וו 'גרו'גל
"רוג לאל ועיבצה ,הלוכ ב"הראבו הדירולפ תנידמב ,רתוי

Really ? all recounts in Florida show that Bush did get about 1000 votes
more than GORE in that state. Where do you get your information from? Looks
like the pseudo intellectuals in Israel and the U.S.A have a lot in common
ג'ורג' וו. בוש 117376
It’ wasn’t easy to read your post. here are the facts: Gore won the popular vote in the U.S.A. by more than 1 million votes. however, GWB won in Florida by more than one thosand votes and won the national electoral vote and therefore was elected president. It had happened a few times is the past that the winner of the popular vote lost the electoral vote. to say that GWB lost in FLORIDA is an ignorant statement.
ג'ורג' וו. בוש 118041
התברר שאחר מניית כרטיסי ההצבעה שלא נוקבו היטב, אך כוונת הבוחר הייתה ברורה מהן, ג'ורג' בוש ניצח בהפרש של שני קולות...
ביהמ''ש העליון הורה שלא לספור את הכרטיסים האלו.

עם זאת, חלק מהמצביעים בפלורידה לפטריק ביוקנן התכוונו בעצם להצביע לאל גור, וטופס ההצבעה, שהיה פגום והוכן באופן המנוגד להוראות החוק, בלבל אותם.

כך שדי ברור שבסופו של דבר, רוב המצביעים בחרו בגור.
ג'ורג' וו. בוש 118074
ok. you do the news! However, 2 recounts show that GWB had won by 1000 votes. the intentions of Pat’s voters are nothing but speculation. as you say about intentions in your country: "haderech legehinom retzufa bekavanot tovot"
have a happy new year and thank you for you response.

P.S. I have lived in your country half my live and I can tell you that it feels a lot better to live in a country that has a constitution and respect for human rights. Israel will get there one day (I hope) when religious sentiments subside. but then again, maybe not…

ג'ורג' וו. בוש 118079
לדעתי האישית, ניצחונו של גורג' בוש היה טוב ליהודים, אבל זו לא סיבה לעוות את מה שקרה.
מדהים כמה תומכים רפובליקנים הגיבו בצורה דומה לשלך לתוצאות, והראו בכך שהם מוכנים לעצום עיניים מול העוול הגדול ביותר אם הוא משרת את צורכיהם. גילוי מטריד על טבע האדם.

בארה''ב אין שום זכות אדם שמכובדת יותר מאשר בישראל, לבד אולי מהזכות לגירושין אזרחיים.
שכחת נישואין 118082
דת ומדינה 118085
גם גירושין וגם נישואין הם חלק מזכויות הפרט בארה"ב הנובעות מההפרדה בין דת ומדינה, כפי שכתב cant. בנוסף, בחלק מהמדינות מקבלים נישואין חד-מיניים, ובכל המדינות מקבלים נישואין יהודיים רפורמים וקונסרבטיבים.
דת ומדינה 118107
באשר לנישואין אזרחיים, כאמור, גם בארץ הם לא בעיה גדולה. הגירושין הם הבעיה.

שימי לב לפי מה שכתבתי במאמר. לפי ביהמ"ש העליון בארה"ב בפסיקה מ-‏1986 (שכנראה תתהפך בזמן הקרוב) מותר לכלוא אדם בשל יחסים הומוסקסואליים בהסכמה (או אפילו בשל יחסים הטרוסקסואליים אנאליים). לא יאומן כי יסופר. בישראל המצב הזה כבר מזמן לא קיים.

העבודה שכמה מדינות בארה"ב הן ליברליות במיוחד אינה קשורה לחוקת ארה"ב הפדרלית אלא לחוקותיהן ולחוקיהן שלהן.
שכחת נישואין 118104
בכוונה לא הזכרתי נישואין, כי אין בעיה ללכת לקונסוליה זרה (שרנסקי סידר את זה) ולהתחתן. אין כאן פגיעה של ממש בזכות אדם.
ג'ורג' וו. בוש 118087
The U.S. Supreme Court based on their interpretation of the CONSTITUTION rightfully certified the election results. As you may recall it was a split decision with some powerful dissenting opinions. Please don’t try to analyze my response as typical Republican response. A. I am an Independent (not Republican not Democrat. B. By doing so you only make my point that there are a lot of similarities between American and Israeli pseudo-intellectuals.

As for human rights: Israel does have a strong human rights record as the only democratic country in the Middle East. However, you have a long way to go to reach the human rights level in the U.S.A.

ג'ורג' וו. בוש 118100
חוכמה גדולה. אני תוהה מה היו אומרים על מצב זכויות האדם בארה"ב לפני כמאה וחמישים שנה: עבדות, גירוש שבטים אינדיאנים מעל אדמתם _לאחר_ שנחתמו הסכמים (שלפי החוקה עדיין תקפים) המשאירים את השטחים הרלוונטיים בידיהם, וכדומה. והיום? מעצרים מנהליים, מלחמות לא-חוקיות, סיכולים ממוקדים מעבר לאוקיינוס, חוסר ייצוג בבתי הנבחרים של כל מליוני אזרחי מחוז הבירה, וכן הלאה.
אני בטוח שאנשים שיותר מעורים בחברה האמריקאית (אייך, נגה?) יוכלו לספר לך קצת יותר.
ג'ורג' וו. בוש 118103
Yes. America had it’s problems and made great progress in the last 250 years..
Israel was on the right track for many years; not any more though. This makes me sad and I hope things will get better for you. In order to make any progress, the first step must be writing a constitution.

ג'ורג' וו. בוש 118106
עד כמה שאני יודע, לרוב מדינות אירופה הנאורות, המצליחות, והמשגשגות, אין שום חוקה, והן הצליחו להתפתח מביב-שפכים מלא בכפייה דתית ותורות גזע ולאומנות לאוסף נאור של לאומים גאים. או משהו כזה.
ג'ורג' וו. בוש 118109
I’m afraid you are wrong. Most western European countries do have a constitution. A constitution, however, does not necessarily make a country civilized or enlightened. I would not say that most European countries have a better human rights record than Israel. No at all!
ג'ורג' וו. בוש 118141
בריטניה היא היחידה שאין לה חוקה.
ג'ורג' וו. בוש 118108
למרות הטון המתנשא במיוחד של cant שמרגיז אותי בכל פעם, אני מסתייגת מההשוואה. כן, בישראל זכויות הפרט נרמסות יותר מאשר בארה"ב. אבל ישראל וארה"ב הן שתי מדינות מאוד שונות. כבר כתבתי קודם שהפרדת הדת מהמדינה בארה"ב (כמו ברוב מדינות העולם הנאור) היא משמעותית ביותר מבחינת זכויות פרט, ובמיוחד למישהי כמוני (חסרת דת).
עם זאת, השמרנות האמריקאית עולה על זו הישראלית, במיוחד בגלל שבניגוד לארץ, השמרנות כאן היא לא נחלתם של מתי מעט, אלא של חלק נכבד מהאוכלוסיה. הצנזורה בטלוויזיה, למשל, יכולה להוציא כל אחד מדעתו, כמו גם חוקי השתיה והעישון הנוקשים (בניו-יורק).
אני בשום פנים ואופן לא מצטרפת לגישה של cant - אם ישראל רוצה לאמץ מודל, קיימים מודלים טובים הרבה יותר מארה"ב לשוויון זכויות.
ג'ורג' וו. בוש 118110
Nogah,

I agree with everything you stated in your post. Including “haton hamitnase…”
(can’t help it, spent too much time in Israel… just kidding)

ג'ורג' וו. בוש 118111
אילו מודלים למשל?
ג'ורג' וו. בוש 118113
מתוך המאמר:

Countries with ratings of 90 or above were Australia, Austria, Belgium, Benin, Canada, Costa Rica, Czechoslovakia, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States, Uruguay.

הנה, יש לנו המון מודלים לאמץ.
ג'ורג' וו. בוש 118282
ומה היית מציע? להעביר את כל הקולות שקיבל ביוקנן לגור?
ג'ורג' וו. בוש 118295
הפיתרון הטוב ביותר היה לערוך מחדש את הבחירות בפלורידה.
שכן טופס הבחירות היה לא חוקי. הגמישות של החוק הישראלי הייתה מאפשרת פיתרון כזה בקלות, לעומת הנוקשות התחוקתית האמריקאית.

בעניין פלורידה, יש טענה שהרבה אסירים מורשעים לשעבר, שלפי חוקי פלורידה (המעוותים ?) לא רשאים להצביע, הצביעו. רובם שייכים לשכבות החלשות והצביעו לדמוקרטים. כך שבסופו של דבר, העוול החוקי לא היה רק כנגד גור.

אגב, הנה עוד זכות אדם מפוארת של החוקה האמריקנית. מצב שבו אדם שהורשע לפני 20 שנה בשוד וכבר שילם את עונשו לחברה במאסר, אינו יכול להצביע. אכן, ארוכה הדרך עד שנגיע אנחנו הישראלים למצב זכויות האדם בארה"ב.
ג'ורג' וו. בוש 118375
The ballots (‘tofsey bbchirot’) in Florida were designed by a democrat and were legal (even though some voters found them misleading). Your statements about convicted man not able to vote show a complete lack of understanding on the American federal system. Every us resident must follow 2 sets of laws: federal laws and state laws. The law that prevents convicts from voting is a local Florida state law. Convicts in some other states can vote. I hope this helps..
נמאס. 118378
תגיד, אתה תמיד היית כל כך מלא זלזול כלפי אחרים, או שזה משהו שנדבק אליך בחו"ל?
נמאס. 118388
No. I just don't like those 'know it all’ pseudo-intellectuals. I find them to be ignorant small-minded one-sided people. We have too many of them here in America.
נמאס. 118407
I count at least one.

almoni 118409
I count 2
איך שלא יהיה 118471
אם אתה כאן כדי להישאר אולי תנסה לעבור לעברית בעזרת זה-

בצד שמאל למעלה יש "מקלדת עברית".
[ותודה ליובל רבינוביץ' הממציא, שאישר שימוש חופשי בכל רחבי הרשת].
איך שלא יהיה 118533
אסתי

Thank you. that's really nice of you. I've already tried the following
link: http://www.hevre.co.il/hebkb.htm and it's just too slow.

Thank's again.

לא יכול
איך שלא יהיה 118619
חפש תוכנה בשם Hebrew writer V3.0
ג'ורג' וו. בוש 118577
מוטב שלא תרצה לי על שיטת הממשל הפדרלית בארה"ב בטון של מורה המדבר לתלמידו המפגר. אני מניח שבקיאותי בנושא גדולה משלך.

לגופו של עניין, סעיף 2 בתיקון ה-‏14 לחוקה האמריקנית מאפשר במפורש לבטל את זכות הבחירה כעונש על עבירה. הוא אכן אינו מחייב לעשות זאת, ומעולם לא טענתי כך.

אגב, סעיף 3 בתיקון ה-‏14 אולי רלוונטי לפרשת עזמי בשארה ואחמד טיבי. הסעיף מאפשר למנוע ההתמודדות בבחירות מנושא משרה שהגיש סיוע לאויב.
ג'ורג' וו. בוש 118626
OK Shai,
you do know something about the US constitution. the fact that some states revoke voting rights from convicts and or prisoners does indicate that the U.S. constitution allows this. otherwise those state rules would have been overturned by the U.S. federal courts due to unconstitionality. however, I don't agree with your statement that suggests that revoking voting rights of criminals is somehow anti human rights. do you think that convicted murderers and rapists should have the right to vote? I don't.

ג'ורג' וו. בוש 118643
למה לא בעצם? במה רוצחים ואנסים שונים ממישהו שמעל במיליארדי דולרים וגרם לעשרות אלפי משפחות לפשוט רגל ויד? (כן, אם תהית, אני שואל ברצינות גמורה)
ג'ורג' וו. בוש 118735
convicts who serve time in jail can lose their right to vote regardless of their crime. my "killers and rapists" example was not necessary. as for the difference between killers and "big fish" thieves, that is another subject that has to do with your definition of basic human morality.
''רוצחים ואנסים'' 118648
איזה אחוז מאלו שנשללה מהם זכות ההצבעה בגלל ישיבתם בכלא הם רוצחים או אנסים? הווה אומר, דמגוגיה בגרוש.
''רוצחים ואנסים'' 118736
if you want to have a conversation here, please present you arguments and refrain from personal attacks such as
"דמגוגיה בגרוש"
ג'ורג' וו. בוש 118714
ראשית, התנצלות על קורטוב הבוטות שהפגנתי בתגובה הקודמת. לעניין עצמו:

א)זכויות אדם הן עניין הנתון לזמן ולתקופה. פעם הזכות לא להיות עבד לא עמדה לך אם צבע עורך היה שחור. בימינו שלנו מקובלת במערב זכותו של עבריין להשתקם ולהשתלב בחברה שילוב מלא אחר ריצוי עונשו. בארה"ב הזכות הזו נפגמת. דבר זה בוודאי שמקשה על כתיבת שיר הלל לזכויות האדם שם.

ב)בישראל ישנה קיצוניות הפוכה, שבה עבריין רשאי להצביע תוך כדי מאסרו. אפילו אם הוא אחראי אישית לכך שאחד המועמדים אינו מתמודד אלא נח בין רגבי עפר. ייתכן שנוהג זה הוא מרחיק לכת.
ג'ורג' וו. בוש 118730
convicted criminals who serve time in jail lose most of their freedoms, for a certain period of time, as punishment for their crime. why the special concern with "the right to vote "?
however, in some states convicted criminals lose their right to vote for life! in other words, they cannot vote even after they are released back to society. this is wrong and needs to be changed; but hey, no system is perfect.
ג'ורג' וו. בוש 118743
מדוע הדאגה המיוחדת לזכות להצביע? מכיוון ששלילתה מאסירים פותחת פתח לנצחון בבחירות ע"י הכנסת תומכי האופוזיציה לכלא.
יש עיתון ללבנים ועיתון לשחורים. 118762
אני מעריך שהאסירים (רבים מהם שחורים) באמריקה ‏1 הם ברובם מצביעים פוטנציאלים של המפלגה הדמוקרטית.‏2
בבחירות הנוכחיות הם יכלו להכריע שגור יהיה נשיא.
ככה שאם הרפובליקנים יאבקו נגד ניסיון לשינוי החוק האוסר על אסירים להצביע גם אחרי ריצוי העונש זה לא יפתיע.

1 כמה כאלה יש? מיליון? בטח עם אסירים משוחררים שרוצים מדיניות רווחה מדובר במיליוני קולות אבודים לדמוקרטים.
2 או ש"השמרנות הרחומה" גרמה לכל השחורים להתפקד לבוש.‏3
3 אחלה נושא לסקר אגב,השמרנות הרחומה מעלה בי אסוציאציה של...
יש עיתון ללבנים ועיתון לשחורים. 118763
אני מודה לך על הפירוט. את הטענה ''בבחירות הנוכחיות הם יכלו להכריע...'' צריך לגבות במספרים, כמובן. צריך לזכור שבארה''ב, בגלל הצורך ''להירשם לבחירות'', שיעורי ההצבע בקרב חסרי-בית ועניים נמוכים יחסית ממילא.
יש עיתון ללבנים ועיתון לשחורים. 118768
א. לגבות במספרים תמיד רצוי,אך כמו שנאמר: תגובה 118636

ב. את הקושי שמעורר הרישום פותרים ה"אלפרונים".

ובכלל,כתבתי "יכלו" באינטונציה השערתית.‏1 מצטער אם היא לא עברה.

1 דוגמא: פופק *יכול* להוציא מאיות.
יש עיתון ללבנים ועיתון לשחורים. 118769
א+ובכלל. יש הבדל, כמובן.
יש עיתון ללבנים ועיתון לשחורים. 118791
answers to Mitz Petel (PJ) & Eyal Arsi,

1. the number of would be voters that can't do so because they are convicts or ex-convicts is completely negligible. and, as PJ wrote, most poor people are not registered voters and usually don't bother to vote.
2. I really hope that one day black people in America would be considered potential voters for a democratic ticket that includes a jewish candidate for vice president.
ג'ורג' וו. בוש 117401
לא הבנתי למה אתה מגיב אלי, ועוד עם ציטוט ממה ששי שמם כתב.

אגב, אני מקווה שלא התבלבלת בתנועות הדיקדוקיות שבניק שבחרת...
ג'ורג' וו. בוש 117406
I intended to respond to the original article. sorry...
reading your juvenile response I am not surprised you had difficulty understanding my post.
ג'ורג' וו. בוש 117473
You might be sorry once, forgiven for twice but trice is too much and the forth shows an exhibitionistic oaf.
ג'ורג' וו. בוש 117546
take it easy little man..
הערה: 117469
המלה cant אינה שיבוש של הצירוף can't, אלא מלה אחרת, שמשמעותה "עגה" או "ניב," בדרך כלל בהקשר של ארגון לא-חוקי או מחתרתי, כגון "pirates` cant," או "thieves` cant."
הערה: 117483
יש גם "קאנט" עם U במקום A. תבדוק לבד מה זה.
הערה: 117490
שיבוש של המלה הלטינית לפות, אם אינני טועה, המשמש ככינוי-גנאי באנגלית.

מדוע העלית את זה?
הערה: 117498
כי חושדתני שלכתיב הזה כיוון רב''ינו.
לא יתכן, הרי רב''ינו תם. 117500
לא יתכן, הרי רב''ינו תם. 117502
מממ... מיתמם.
אגב, לתרגם ל''פות'' זה ממש לא זה. עדיף משהו כמו כוס.
אבל אם כבר עלה התרגום הזה, אולי המתנצל עם האנגלית הצולעת יקרא לעצמו הפותה, תי''ו סגולה, כדי שיהיה לנו סט.
לא יתכן, הרי רב''ינו תם. 117561
ומה מקור המלה "כוס?"
לא יתכן, הרי רב''ינו תם. 117563
מערבית. "כוסה מחשי" (חציל ממולא). למה דווקא חציל ממולא? יופי של שאלה.
קישוא, ולא חציל, כמובן. איכס חצילים. 117564
לא יתכן, הרי רב''ינו תם. 118890
ומה המקור האטימולוגי של "כוסה", אם כך? אני מניח, כמובן, ש-"כוסה" משמעו "ממולא", ו-"חושה" משמעו "קישוא"...
לא, ''מחשי'' זה ''ממולא''. 118893
לא, ''מחשי'' זה ''ממולא''. 118895
אה. יש עדויות או מקורות לטענה? על פניו ההסבר שלי נשמע לי יותר סביר. לא שזה משנה, אלא שאני שונא לטעות בציבור...
לא, ''מחשי'' זה ''ממולא''. 118898
עכשיו כשאני חושב על זה, לפי ספר הלימוד שלי לערבית מדוברת, ''מחשי'' זה אכן ממולא. אם תחשוב על זה, יש לזה גם מבנה של תואר, כמו ''טפשי,'' ולא של שם עצם, כמו ''כסא.''
לא, ''מחשי'' זה ''ממולא''. 118948
וכותבים את זה ''קושא מחשי''. אדון חרדון למעשה טוען שהמילה הערבית לציון איבר המין הנשי נגזרת משמו של פרי הדומה בצורתו לאיבר המין הגברי דוקא.
מהריח. 120097
צדפות נחשבות לאפרודיזיאק 120156
מי שרוצה לעורר תשוקה מינית יכול/ה לאכול דודאים או כנפי יתושים כתושים בעורבים ביין. אבל צדפות זמינות יותר וגם טעימות יותר. כשאוכלים אותן חיות (נא, אולי עם מעט רוטב חומץ ולימון), אומרים שהתשוקה המינית מתעוררת פלאים.

לצדפה יש סימול חזק מאד לאבר המין הנשי.

ראשית, צריך "לפתוח" את הצדפה, וכש"מפשקים" את שני חלקי הצדף מתגלה תוכן "רירי" עם מרקם של נוזל צמיגי וגושי קשים יותר אבל רכים לנגיסה. את הצדפה לא ממש אוכלים אלא "מלחכים" במצמוץ שפתיים. דגים (פרי ים) נחשבים לסמלי פריון, אולי כמו זרע בתוך נוזל. כמו לאיבר הנשי, לצדפה יש "ריח של מין" מאד מיוחד, ריח של דגים, ים, מלח, חומץ, ריח שדומה מאד לריח של האבר הנשי. לא סתם, כי הם מפרישים חומר כימי זהה, ששכחתי איך קוראים לו.

אולי גם לקישוא יש אותה אסוציאציה (בלי הריח)?
אגב 120159
איך קוראים לעץ ההוא, שיש לו ריח של זרע?
נדמה לי שחרוב. 120226
צדפות נחשבות לאפרודיזיאק 120199
"דגים... נחשבים לסמלי פריון, אולי כמו זרע בתוך נוזל"

אם התכוונת שזה מקור עתיק לדימוי עתיק, אז לא: בעולם העתיק מן הסתם הכירו את הנוזל בלבד. תאי זרע, כמה שהיום הם דימוי מובן מאליו, מן הסתם לא היו ידועים לפני המצאת המיקרוסקופ. (ואחרי המצאתו... מי היה הסוטה שהחליט להציץ ראשון בנוזל הזה?)
למה סוטה? 120202
צדפות נחשבות לאפרודיזיאק 120213
נו טוב, בסדר.

אבל בכ''ז, צדפות חיות זו חגיגה מינית של חמשת החושים.
ערבית, בלי קשר למחשי 118902
עוד עדות 118962
סבתי (פלשתינאית גאה) קוראת ''קוסא'' לכל סוגי הקישוא (בייחוד זה שברוטב עגבניות ובצל) ולא רק לממולאים.
לא יתכן, הרי רב''ינו תם. 118833
מן הסתם מאותו שורש ממנו באו גם "כיס" ו-"כוס" (בחולם). השווה גם "כוס -> כוסית" ל-"נקב -> נקבה".
לא יתכן, הרי רב''ינו תם. 118873
אדון חרדון אינו מסכים: תגובה 117563
הערה: 117539
actualy my full name is " can't tell " get it ? (no, nothing to do with cunt..)
cant = tuc-linder 117582
(The one who say : I am not kellety)
He had promised he is going to find a new name, which we could not find him in.
I think he failed.
זה באמת הכרחי? 117606
בזזט! 121965
בוא'נה, אתה מנחש רע.
ראשית, אני כותב עברית וההוא שלא יכול כותב רק אנגלית.
שנית, הוא רפובליקני ואני תומך עלה ירוק. לא נראה לך סותר?

יאללה, חפש את חברייך.
''יאללה, חפש את חבריך'' תגיד לאחותך (בצירוף ד''ש) 122089
למרות שעקרונית תשובות בסגנון "יאללה חפש את חבריך" לא נראות לי ראויות לתשובה, בכל זאת אענה הפעם:
יש תמיד אפשרות, שבמקום שבו היית בשבועות שנעדרת, לא היתה לך תוכנה תומכת עברית.
וכשאתה פיכח מן העלה הירוק, או נמצא בתת הישות האחרת, יתכן שאתה רפובליקני (ועל רקע זה מובן, מובן בהחלט היה הצורך שלך בעלה ירוק. כי אם אתה רפובליקאי אין לך תשועה).
אבל אתה מכחיש, אז נאמין לך.
כאילו שזה ממש מה שטורד את דאגתי.
לילה טוב.
לא תשאי שמי לשווא 117566
אתם העוברים בין המילים העוברות* 117623
אם כבר מילים, אז לשי שמם:

איך הוגים את שם המשפחה שלך, והאם זה קשור עם שורש ש-מ-מ?

-------

* מחמוד דרוויש, אזא"מ (מזמן. פעם זה עורר סקנדל אדירים. היום מי זוכר)
הערות שונות 118046
"פרשנות החוקה נעשית בשרירות על ידי השופטים" - זהו משפט שאני עומד מאחוריו והוכחתי אותו היטב במאמר.

בחירות 2000 אינן אומרות דבר בעד החוקה. אם היה קורה דבר דומה בישראל, שאין בה חוקה, גם אז לא הייתה פורצת פה אנרכיה. או שהיו סופרים את כל הקולות או שהיו עושים בחירות חוזרות. האפשרות שביהמ"ש העליון בישראל היה מכריע את הבחירות (מן הסתם לטובת השמאל) אינה סבירה שכן ביהמ"ש העליון פה הוא חלש מדי.

כאמור, אני מסכים שאין מקום לחוקה לא היום, ואולי גם לא בכלל.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים