אתאיזם אמיץ (נורמטיבי בניגוד לאפיסטמי) והתפנית: זניחת הדו-תאיזם 121127
הדת ניתפסת על ידי רבים כדכאנית והרת-תעוקה.
האם מקורה של תעוקה זו בדואליזם המניכאיסטי השגור בתפיסה הדתית -

דואליזם של:
***************

אנחנו מול הם
לבן מול שחור
טוהר מול טומאה (כשהיהדות מעצימה דואליזם זה, ראה דיני טומאה)
הטובים מול הרעים
האלוהות מול השטניות

אם הבעייה היא בדואליזם המניכאיסטי (טוב מול רע) המפעפע ברוב הדתות, הרי שהדת והרוח הרליגיוזית עשויים להפוך למקור שנאה ושפיכות דמים עצימים.

אבל גם הריאקצייה לדת,
*************************

במידה שהיא לוחמנית כנגד מה שנתפס כדיכוי - גם ריאקצייה זאת עשוייה ללקות ברוח השנאה הרליגיוזית במהותה.

במדה שהריאקצייה האנטי דתית הינה עדיין תחת המבנה הדואליסטי, ויונקת בלי משים ובלהט מהמהות אותה היא שוללת
הרי שאף היא עשוייה להיות חדורה ברוח השנאה הדואליסטית של:

אנחנו מול הם
לבן מול שחור
בני אור מול בני חושך

וכיוצא בזה וברוח זאת.

אתאיזם אמיץ-נורמטיבי מול אתאיזם אונטולוגי/אפיסטמי
***************************************************************

עם זאת, היכן שקיים דיכוי דתי - הן נאכף חוקית והן המעוגן ברוח נקמנית כבדה והרמטית, דומה שגם אנשים שאינם בהכרח אתאיסטים, יוצאים כנגד הדיכוי המנוגד לרוח החייה והיוצרת.

זאת בניגוד לחברה אזרחית בה הדת מופרדת מהמדינה, שאינה אוכפת הרמטיות חונקנית.
פרדוקסלית, דווקא בחברה בה קיימת הפרדה כזאת, תמצא פחות הן את הדיכוי ההרמטי והן את הריאקצייה לו - ולכן - פחות את הלוחמנות והשנאה.

לכן רק בחברה אזרחית יתכן חופש דת רוחני מלא, ללא אפולוגטיקה.

במדה שקיים דיכוי דתי, הרי אז ניתן לדבר על אתאיזם אמיץ, דהיינו אתאיזם נורמטיבי: *מן הראוי* שהאנשים לא יכניסו את האל לחיים הציבוריים, המדעיים החברתיים וכד'.

וזאת בניגוד לאתאיזם אפיסטמי (מתוך תפיסת אי-קיום האל כבר-ידיעה):

כלומר אף אם הינך מאמין במדה זו או אחרת, הן בהשגחה פרטית או באל של הפילוסופים כשם שהאמינו ניוטון, איינשטיין, פסקל ולייבניץ, גם אז, כעמדה אמיצה, תבין את הרעה והדיכוי שהאמונה יכולה לגרום.

בנסיבות כאלה סביר שלא תעצים באופן אפיסטמולוגי ותבוני את התודעה הרליגיוזית העשוייה להיות מקוטבת ברוחה.

שכן ההזדמנות תחתף בהינף להוט על ידי קנאים ותעצים את הרעה המרחפת על החברה בכללותה.

כל כך משום שהאמונה לא נאכפת על ידי האל הטוב, אלא על ידי אנשים, תכופות שרלטנים המנצלים את האמונה הספונטנית הטבעית לצבירת כוח אדיר וטובות הנאה כלכליות גורפות.

ראו הקישור הבא:

בנסיבות של דואליזם תאיסטי כזה פועלת תנועת "שינוי" כיום, ואכן היא חדורה גם ברוח להט האיון הרליגיוזי משהו, גם אם, יתכן, במדה רבה של צדק.

בהקשר "שינוי" ניתן לכנות זאת "קוצר רוח רדיקלי":
שכן ניתן לזהות ב"שינוי" אווירה מסויימת של קוצר רוח רדיקלי:

זאת בבחינת:

יותר לא ימכרו לנו דברים המעיקים עלינו וקושרים משקלות לצוארנו - משקלות הניקשרים באמצעות פילפול ארכני המסביר "למה זה טוב".

- הדת: בסדר, אם זה כל כך טוב, למה זה נראה ומריח כל כך רע, דוחה ומעיק?

הדת היא תעוקה לרבים ו"שינוי" מיצגת זאת.
***********************************

- סוציאליזם: נראה כבר יותר סביר, אנשים הנראים ונשמעים נהדר, אחראים, חומר אנושי מצויין לרוב.

אבל "אני אומר לכם" - מיותר, גם כאן ניקשרים משקלות לצוארנו תוך המלצה על דברים לא סבירים: "השמאל בניגוד לדתיים הללו נראה טוב, אבל מעשיו אינם
רצויים".

- המזרחים, התרבות המזרחית: "צריך לאמר את האמת" - אלה תכופות עושים לנו ת'מוות.

תעוקה תרבותית - ניתן לאמר.
*************************

אלה הם דברים פשוטים אך בעלי משקל קיומי גבוה בחיינו. לכן שינוי הינה במידה רבה "פופוליזם" של תעוקות, ואיני אומר זאת בלשון גינוי. לכן שינוי סוחפת המונים. האם תצליח גם לצקת תכנים חדשים ולהיות גורם מעצב?

____________

האם קיימת אלטרנטיבה מושגית בסיסית למבנה הרליגיוזי הדואליסטי?
************************************************************************************************

האם ניתן להחלץ מ"בקבוק הזבובים" fly bottle
של שנאה ושנאת נגד?

ראו מאמרי על מבנה הבסיס הטריוני (משולש, לעומת דואליסטי/מניכאיסטי) ומושג החסד הרליגיוזי-קיומי.

3 כנקודת סינגולריות יחידה בקבוצת המספרים הטיבעיים
******************************************************************************************************

ראו גם את המתימטיקה או ההוכחה המתימטית שפיתחתי המראים ששלוש הינו נקודת הסינגולריות היחידנית בכל קבוצת המספרים הטבעיים:

ראוי גם לקרוא את כל הפתיל המופיע מתחת למאמר, העשוי להיות אולי, נקודת ציון תרבותית ומושגית שאין להגזים בחשיבותה.

______________

השירה והקיום
********************

וראוי, למען מה שהצרפתים מכנים Esprit לקרוא המאמר הבא:

האלה הלבנה, הנאמנות והבחירה ודרך האינטגרטיביות:

ולמה אני מדבר על אתאיזם אמיץ נורמטיבי, בניגוד לאתאיזם אונטולוגי (הנוגע לשאלת הקיום) ואפיסטמי (הנוגע לשאלת הידע - אודות האל)

משום שהתאולוגיה הינה עמוקה כים, ואין טעם רב להתחיל במהלכים טעוניים שטחיים אודות "אי קיום האל". כתבתי כאן לבעל מאמר מסויים, שהוא הוכיח בכשרון כה גדול את אי קיומו של האלוהים, עד שאפילו אלוהים השתכנע שאינו קיים.

בצעד הבא שאלתי את הכותב "ומניין שאתה קיים" ובניתי אנטי-תאולוגיה סביב שמו (תאוס - אלוהים. תאולוגיה - חשיבה תבונית אודות האלוהים. צ'ציקולוגיה - חשיבה תבונית אודות קיומו של צ'ציק).

אתאיזם אמיץ (נורמטיבי בניגוד לאפיסטמי) והתפנית: זניחת הדו-תאיזם 121138
הבעייה במה שכתבת, במישור הפוליטי, היא ששינוי היא כלל אינה מפלגה אתאיסטית( לא אתאיזם אמיץ ו*בוודאי* לא אתאיזם אונטולוגי או אפיסטמי, כמו שקראת לזה).
שינוי היא מפלגה שמדברת בהקשר הדתי נגד מפלגות שמייצגות את הציבור *החרדי* ולא הדתי, ולכן אין בינה לבין פילוסופיה אנטי-דתית דבר וחצי-דבר(אולי חצי-דבר כן, רק בגלל צירוף-מקרים ולא אידיאולוגיה סדורה).
האתיקה הציבורית מעוגנת במטפיזיקה 121192
לכל אדם - גם לבעל באסטה, גם למדען ואפילו לבולס שיקמים, מאמין חרדי או מכשף יש מטאפיזיקה אישית (הנחות כלליות אודות טבע המציאות). כפי שאני כותב בספרי (חלוקת קשב) ע"מ 111 :
________________

תכופות אמנם יאמץ הפרט כעין "עסקות חבילה" של מערכי עמדות, תפיסות והנחות כלליות שגובשו על ידי אחרים.
אבל אנו סבורים שבהתייחסות למצבי היום-יום "מבצבצים" מערכי העמדות המהותיים שלו, והם ניתנים לאיתור.

לעיתים דווקא במצבי היום-יום הבנליים ביותר עשויות להיחשף הנחותיו הכלליות של האדם על טבע המציאות הפיזית והחברתית, כגון:

- "נראה לי שהמציאות משתנה מרגע לרגע, וכמעט אף דבר אינו נשאר קבוע אפילו לזמן קצר"

או

- "בעצם אפשר לומר שהחיים זה ג'ונגל שבו כל אחד מנסה לחטוף כמה שיותר"

------------------
[הערה מתודולוגית: אלה פריטים משאלון של "מטאפיזיקה טבעית אישית" שבניתי.
השאלון הינו גבוה הן במהימנותו הפנימית [ Cronbach's alpha = .89 ] והן בתקפות חיצונית - מתאם ספירמן עם הקריטריון החיצוני - שהינו ביצוע מטלה כפולה -
הינו r= .66 . כן נערכו ניתוחים נוספים, כוללים וכלפי חתכים שונים, תוך מיפויים הכוללים ניתוח גורמים Factor analysis ].
------------------------

במובן זה, לכל פרט יש מערכת הנחות כעין פילוסופיות, מטפיזיקה אישית (כלומר הנחות כלליות ביותר על טבע המציאות) שהיא תוצר האירגון הקוגניטיבי שלו בפעולות-גומלין עם הסביבה (באיזו מידה התייחסויות אלו מכתיבות את התנהגותו וקובעות לגביה, ובאילו אופני התנהגות מדובר - זו כבר שאלה שונה לגמרי).

___________

וכיצד ניווכח בהשפעתה של התפיסה המטפיזית על ההתנהגות הציבורית?

אילו:

היית חרדי המאמין באלוהים-חי ובכורח לעבוד אותו "בכל לבבך".

לא סתם כי "כך אמרו", "כך נהוג" אלא -

אלא עקב תפיסה מטפיזית ואונטולוגית שלך:

1) כזו הרואה במציאות בכללותה ודרך עיצובה את היענות וציות היקום בכללותו והאדם בפרט לרצון האל.

2) וכאשר מציאות זאת מותנית כמובן בכך שהאל הזה קיים, ומפעיל השגחה פרטית.

3) ולכן, קיים כורח אנושי, כמעט בבחינת הכרח מטאפיזי לעבוד את האל.

הערות משלימות:

א) מציאות האל ניתפסת הרי על ידי המאמין כמעצבת את העולם "בצורה הנכונה", ועליך "לעשות רצונך כרצונו" אם ברצונך להשתלב בסדר הדברים הנכון והאמיתי.

ב) זאת כש"אמיתי" מוגדר כאן, לא רק כ"קורספונדנטי למציאות", "תואם את המציאות" אלא ביחוד:

אמיתי = תואם את כוונת האל.

שהרי לפי תפיסה מטפיזית זאת:
האל הוא הוא המציאות - בבחינת מציאות מתפתחת ולא נייחת.

אילו -

כזאת היתה תפיסתך המטפיזית, ולכן, עקב המטפיזיקה ה"אלוהית" שלך, כזה היה צו הפעולה או צו הגיוס הפנימי והקולקטיבי שלך -
וכי לא היית מנסה לאכוף דברים שונים על הסביבה החברתית והציבורית?

זאת במטרה "על מנת לקדם את העולם כפי שהוא ראוי שיהיה, דהיינו כפי כוונת האל".

שאלת המיליון דולר:

ואיך תדע מהי כוונת האל, שהינה כה חשובה, לפי המטפיזיקה שלך?

והתשובה: בפועל, בפרגמטיקה הישראלית - תכופות כוונת האל אינה אלא רצונו של העסקן הדתי, בדומה למטיפים האומרים:

Last night Jesus spoke to me.
And you know what he said ?
He said, Man –

האתיקה הציבורית מעוגנת במטפיזיקה 121209
[הערה מקדימה:תסלח לי אם אני מתייחס כרגע רק להיבט הפוליטי הישראלי ולא להיבט המטאפיזי. לזה תבוא התייחסות כשאני לא אצטרך להכין עבודה גדולה על החיבור "חוקת האתונאים"]
התגובה שלך מבהירה למעשה שהתפיסות המטאפיסיות הדתיות באות לידי ביטוי כזה או אחר בפוליטיקה הישראלית.
מה שאני שאלתי, בעקבות תגובתך המקורית, הוא:איפה אתה רואה מימוש של התפיסות האתאיסטיות בתוך הפוליטיקה הישראלית.
יכול להיות שאם היית עורך את המחקר שלך בקרב מאות אלפי ישראלים, היית מגלה שישנם אתאיסטים רבים מאוד(למרות שאני מסופק בכך), אבל אני לפחות לא רואה סימן לה במצעים של המפלגות הפוליטיות. המפלגות היחידות שמראות סימנים כאלו הן חד"ש(בגלל האידיאולוגיה המרקסיסטית שעומדת בבסיסה) וצומת(שמייסדה כלל אינו יהודי לפי ההלכה). אבל שתי המפלגות הללו הן מפלגות קולקטביסטיות להפליא כל אחת בדרכה.
שינוי לטעמי בהחלט אינה אתאיסטית לא בהצהרות וגם לא במטאפיזיקה המוחבאת בתפיסותיה המוצהרות.
המטפיזיקה ביסוד האתיקה הצבורית בישראל 121375
אסף היקר,

חשבתי אתמול על הנושא שחידדת, גם לאחר שזנחתי את המחשב, ויצאתי לאן שיצאתי (כפי שאמר בגין כשנשאל על ידי עיתונאי אם מובראק גם ביקר בירושלים ושהה שם לפחות לילה אחד - "אין שואלים גבר איפוא בילה את הלילה...").

מה יש לנו ביד?

המטאפיזיקה משפיעה על האתיקה וההוייה הציבורית.

שאלת בהקשר לזה: איפוא אתה רואה מימוש של תפיסות אתאיסטיות בפוליטיקה הישראלית.

והתשובה הפשוטה - לפוליטיקה הישראלית ברובה אין אלוהים.
*****************************************************************
יש המנסחים זאת גם אחרת - לית דין ולית דיין, או "גנגסטריזם פוליטי".

אנו ראינו זאת לאחרונה בתופעות כגון "היבחרות באמצעות ספסרות" מצד אחד של המפה הפוליטית, ותופעת ההחשכה (של המסך) מהקצה הפוליטי השני (משל בארה"ב היו מחשיכים את מסכי הטלויזיות מחוף אל חוף בזמן הסברת הנשיא קלינטון את עניין מוניקה, להבדיל).

אפשר להגדיר זאת כאתאיזם מעשי.
*********************************

ניתן להבחין בתופעה גם בהנגדה בין רטוריקה של מדינת רווחה וסעד - ובין הזקנים הנוברים בפחי הזבל למצוא פת לחם, עקב "קצבאות הגימלאים" המגוחכות.

הקולקטיביזם והאדם
***********************

הקולקטיביזם שכה רווח בארצנו - מתבטא בין היתר באמירת ה"סמוך" המפורסמת.

דהיינו, מישהו אחר "ידאג לעניין" - לא אני. למה לשבור את הראש?

האם זאת אמונה באדם או בקולקטיב?
************************************

האם זאת וריאצייה של הומניזם - אמונה בכוחם של רוח האדם החופשי או רוח הקולקטיב (בתנאי שזה "לא אני") לפתור בעיות מרכזיות ולהתמודד באופן אפקטיבי עם המציאות?

לא ממש.
זוהי אמונה ש"הדברים איכשהו יסתדרו". משהו בסגנון "הזמן מוצא מרפא לכל".

בקיצור - הבעיות לא יפתרו אלא יתעממו בתודעה - דהיינו בפרקטיקה - הן ירדו מסדר היום התיקשורתי והציבורי.

זוהי אמונה והסתמכות על זכרונו הקצר של האדם - היפוכה של האמונה ברוח האדם.

ניתן לכנות זאת המטפיזיקה של הדיסאינטגרציה האנושית - האמונה שהאדם הינו יצור מינורי בעל חוסר יושרה מובנה באופן פנימי.

חוקר התנהגות בעלי החיים (אתולוג) וחתן פרס נובל קונרד לורנץ מכנה זאת:
Der Abbau des Menschlichen - רופפות הצלם האנושי.

מה יש לנו כאן? אי אמונה בקיום האל. וגם אי אמונה באדם.
ובעצם אי אמונה במציאות.

דלותה של המציאות
************************
המציאות ניתפסת במטפיזיקה הציבורית כחסרת סדירות וכאוטית , דהיינו כזו המאפשרת הצגה שלה באיזה אופן שתרצה. אם ז'אן פול סארטר דיבר על "כוחן של הנסיבות",
הרי המטפיזיקה הפוליטית השגורה בחיים הציבוריים בארץ דוגלת ב

"נזילותן של הנסיבות".
****************************

לכן, את המטפיזיקה הרווחת הן בשיח הציבורי והן באתיקה הציבורית המתופעלת בפועל (בניגוד לרטוריקה שלה) ניתן להבהיר באמצעות

שלושת השלילות הגדולות:
************************

אין אלוהים - אתאיזם מעשי
*************************

אין אדם - דיסאינטגרציה אנושית, Der Abbau des Menschlichen - (למה תמיד רק אנגלית?..).
******************************************************************************

אין מציאות סדורה - desimeration דס-אימפרציה (אימפרטום ברומית - סדר)
******************

האם אתה יכול להעלות בדעתך שטקסט שווה ערך ברוחו ל"חוקת האתונאים" היה ניכתב בארץ, 2400 שנה לאחר הטקסט האתונאי?
המטפיזיקה ביסוד האתיקה הצבורית בישראל 121406
לא מדובר במובארק, למיטב זכרוני, אלא דווקא בבגין ובביקור שלו בלבנון בהקשר של הסכם השלום של 83'. הציטוט מופיע בספרו של רפי מן "לא יעלה על הדעת". אשתדל לוודא זאת הערב.
המטפיזיקה ביסוד האתיקה הצבורית בישראל 121504
השאלה שריחפה אז ברקע היתה האם מובראק ''מכיר'' בירושלים כבירת ישראל.
הוא היה אמור לנסוע לשם בשעות אחר הצהרים של יום שהייתו השני (או השלישי) - נערכו לו אז סיורים בארץ, קיבוצים וכיוצא בזה. והשאלה שנשאל בגין היתה אם מוברק ישהה בעיר פרק זמן ''סביר''.
המטפיזיקה ביסוד האתיקה הצבורית בישראל 121576
מובארק? ערך סיורים בקיבוצים? לא, במקרה, סאדאת?
ראש ממשלה וג'נטלמן 121887
שלילי. מתוך "לא יעלה על הדעת" של רפי מן, עמ' 15

"אין שואלים גבר היכן בילה את הלילה"

"ב- 1 בספטמבר 1982 יצא ראש הממשלה מנחם בגין ממלון קרלטון בנהריה, שם בילה את חופשתו, למתקן צבאי בצפון הארץ, לפגישה עם נשיאה הנבחר של לבנון, בשיר ג'ומייל. השיחה בין השניים נמשכה במשך מרבית שעות הלילה, ובמהלכה התברר כי אף שג'ומייל היה לנשיא בזכות כיבוש חלקים נכבדים בידי צה"ל, אין הוא ממהר לחתום על הסכם שלום עם ישראל, כפי שדרש ממנו בגין

"למחרת, שודרה בקול ישראל ידיעה על כך שראש הממשלה קיים התייעצות לילית עם שר הביטחון אריאל שרון ועם שר החוץ יצחק שמיר. כאשר נשאל על כך השיב בגין: "לעולם אין שואלים גבר נשוי היכן הוא מבלה את לילותיו" (שיפר, כדור של"ג, עמ' 120) "

מובארק, אגב, למיטב ידיעתי, ביקר במדינת ישראל פעם אחת, ב- 6 או 7 לנובמבר 95', בהלווית יצחק רבין.
לאחר שמאלתרים הברקה, נוטים להשתמש בה שוב בהזדמנויות אחרות 121897
מדוע על בסיס ארוע אחד, אתה פוסק שהוא היה היחיד מסוגו?

גם אחד וגם יחיד? זה כבר לא הכרחי לוגית.

אני זוכר זאת באופן שאין לטעות בו - קיימת אצלנו הערכה של טיב הההיזכרות הספציפית - מוצקה, בערך, או אולי, ואולי לא - תהליך הנקרא מטא-קוגניציה - זוכר אני את השאלה והתשובה:

- ו-X (סעדאת או מוברק) גם ישהה [בלשון עתיד] את הלילה בירושלים?
- אין שואלים גבר וגו'.

כפי שאתה רואה, הסיטואציה *נחרתה* בזיכרוני, אך הזכרון, מעבר לעצם הסיצואציה *באופן כללי*, ו*משפטי המפתח* הללו, כולל גם *פרמטרים עמומים*: באיזו שנה, סעדאת בביקורו השני (זוכר כמעט בברור שלא היה זה הביקור הראשון) או מוברק?

אם אתה *יודע* בוודאות שמוברק מעולם לא ביקר בישראל (אלא, זוכרני, ניפגש עם ההנהגה הישראלית באל-עריש או משהו בדומה - אך האם לא ביקר בישראל גופה ב-‏82 לאחר רצח סאדאת ולפני מלחמת לבנון? גם כאן הדברים אינם "חדים" אצלי, ואני מתעצל כרגע לבדוק, הגם שיש לי טכניקות חיפוש יעילות ברשת..) אם אתה יודע זאת בוודאות,
כנראה מדובר בביקורו השני של סאדאת בארץ.
הלוגיקה של ''אחד, יחיד ומיוחד'' 121914
1) אתה מביא תאור מצב או תכונה כלשהי של אדם או חייה.

2) השאלה היא - האם קיים אובייקט כלשהו שנושא אטריבוט זה? למשל "חד קרן" unicorn - הינו אוסף של תכונות שונות (4 רגליים, בעל קרן אחת בלבד במרכז מצחו, דומה לצבי מבחינות מסויימות נניח, וכד').
נתת איפיון. האם קיים במציאות אובייקט כלשהו עליו חל איפיון זה? במקרה של חד קרן - לא קיים. במקרה של אלוהים? איש איש ודעתו אם אכן יש בפועל אובייקט הנושא את התכונות, המצבים, הפעולות בהיסטוריה וכד' המיוחסים לאלוהים. האם האלוהים "קיים" רק בספרים, בנארטיבים, ובמרחב ההבנה האמונית? אבל אנו שואלים אודות קיום במציאות, והרי הטענה התאיסטית היא שהאל קיים במציאות, "כבודו מלא עולם". תשאל, רגע, מהי המציאות?

אינך שואל שאלה זאת, ואינך מניח כלל שהמציאות היא תלויית פרשנות ברוב מצבי היום-יום ואף במצבי תפעול האינטלקט - בשעה שאתה נוהג, מחבק אישה, מכין ארוחה, עוסק במחקר ופיתוח, מציב תכנון אורבני, נוטע גן: רמזור אדום הוא רמזור אדום, בניין צריך להיות יציב ועמיד [אבוי ליציבות אם תהיה "תלויית פרשנות": היחסיות והפרשנות קיימות רק מצד הטוען לחפותו בבית המשפט, במקרים כמו "אולמי וורסאי" - המהנדס, אנשי מחלקת מנהל הנדסה בעיריית ירושליים, הקבלן תאב הבצע [לכאורא, או שהורשע כבר?] ודד היא צ'יצי'.

אז אם אתה מוצא אובייקט אחד המתאים לתאור, תוכל לאמר: יש *לפחות* אובייקט אחד כזה (שהינו ברבור שחור, או שהינו ברד שירד בדרום ספרד אתמול, למשל - שהרי יתכן שאתמול כלל לא התקיים בדרום ספרד ארוע ירידת ברד כזה).

[אגב, הרחבה של מיטת הסדום הזאת, המתייחסת גם למצייני זמן ומציינים אחרים (שהרי הארוע יכול להיות נכון לגבי היום אך לא לגבי אתמול הינה הלוגיקה של המערכות המודליות]

ובכן, יש לפחות מקרה-בפועל אחד כזה בו נאמר "אין לשאול גבר --"
ובלוגיקה פשוטה מסדר ראשון: E'(X) Mx
('E מייצגת E הפוכה) כלומר יש *לפחות* X אחד כזה ביקום המקבל התכונה M .

אין כימות זה סותר את האפשרות שיש גם מקרים נוספים בעלי איפיונים כאלה.

לכן אמר הרמב"ם - שהיכיר את הלוגיקה האריסטוטלית - על האלוהים: "אחד, יחיד ומיוחד".
דהיינו יש לפחות "אחד" כזה בעל תכונות האלוהים, לא רק לפחות אחד כזה, אלה גם "אין שני" (יחיד"). והוא גם מיוחד unique, כלומר שונה בתכונותיו מכל אובייקט שנוכל לדמיין "איך הוא" how it is like (דהיינו כזה שיתפס בדימיוננו כבעל תכונות ספציפיות, מורכבות ומפליגות ככל שיהיו), ואם כך, אזי האל הוא מעבר להבנתנו.

ואם הוא מעבר להבנתנו, שהרי שאין לשייך לו תכונות ספציפיות, לכן לא ניתן בעיקרון לאמת את קיומו.

אבל האובייקט הבלתי ניתן-להכרה הזה קיים, והוא יחיד. "ההגדרה" היא באמצעות הכימות, אך לא באמצעות תכונות ומאפיינים.
"אטריבוט"- זאת מילה נרדפת לפרדיקט? 127941
"אטריבוט"- זאת מילה נרדפת לפרדיקט? 128670
הוא מטאפיזיקאי
"אטריבוט"- זאת מילה נרדפת לפרדיקט? 128834
נכון שהוא מטפיזיקאי ואפיסטמולוג בעיקר, אבל בתגובה שלמעלה הוא הזכיר כמה מהמאפיינים של הלוגיקה הפורמלית הבסיסית, למשל כמת יישי מתחשיב הפרדיקטים(שמיוצג ע"י E הפוכה). לכן סיקרן אותי, ואני עדיין שואל את המבינים בלוגיקה בפורום: האם "אטריבוט" זו מילה נרדפת לפרדיקט?
"אטריבוט"- זאת מילה נרדפת לפרדיקט? 128835
למיטב הבנתי, פרדיקט הוא מקרה פרטי של אטריבוט. פרדיקט מחלק את העולם לשניים, על כן הוא יכול לקבל אחד משני ערכים. למשל, הפרדיקט "גבוה מ 1.70 מטר" יכול לקבל את הערכים "כן" ו"לא". לעומתו, אטריבוט יכול לקבל אחד מאוסף בדיד או רציף של ערכים. למשל, האטריבוט "השעה הנוכחית" יכול לקבל 24 ערכים שונים.
"אטריבוט"- זאת מילה נרדפת לפרדיקט? 128868
הוא לא מטאפיזיקאי ולא אפיסטמולוג הוא סתם זבלן מוח
העירו לו על אי דיוק בעובדה היסטורית
והוא ענה שאין לדעת אם דיק או לא, שכן רק האל הוא יחודי מיוחד וכל שאר החרטא מבחינה לוגית.
כמה רבועים לפני זה הוא מתלונן חוסר מציאות סדורה

ללמדך שאין קשר בין שמוש בלוגיקה למציאות סדורה.

ורק להוסיף לי אין מושג קלוש מה זה אטריבוט ומה זה פרדיקט.
המטפיזיקה ביסוד האתיקה הצבורית בישראל 121586
חן חן על תגובתך. כמה הערות:
א. טוב, אם נצא מתוך הנחת-היסוד שלך שמגדירה "אתאיזם מעשי" כהסתכלות פוליטית פרקטית שמתעלמת מערכי-מוסר בסיסיים וגם מלוגיקה פנימית של המעשים(את המילה לוגיקה לא הזכרת)ומתייחסת רק לתוצאה המיידית תוך התעלמות ממטאפיזיקה ומאתיקה- הרי שאני מסכים איתך שהאתאיזם המעשי שולט כאן. אני חייב לאמר שההגדרה הזו מפקירה את המילה אתאיזם ומוציאה אותה מכלל שימוש שמטרתו לאמר- אני אינדיבידואליסט שמתנגד לרעיון ההשפעה המוסרית הטרנסצנדנטית על חיינו. לכן אני אישית לא הייתי משתמש בהגדרה כזו.
ב. לגבי הקולקטיביזם השולט בחברה הישראלית אני מסכים איתך לחלוטין. השאלה שמסקרנת אותי היא אם כל רעיון הציונות מתחילתו לא מחייב קולקטיביזם כזה. תפיסת "נזילותן של הנסיבות" שהזכרת נראית לי כתפיסה שהנחתה את הציונות מראשיתה,לא?
ג. הערה פוליטית קטנה- נדמה לי שאתה לא הוגן במיוחד כשאתה מרמז ש"צד פוליטי"( אני מניח שהתכוונת לשמאל) היה אחראי להשתקת שרון. אני חושב שאחראית לכך תפיסה דמוקרטית מעוותת שמנסה למנוע מה"ציבור"(עוד מושג מגעיל) השפעות בלתי רצויות, משל היה בובה. לא ה"שמאל" במובן הפוליטי של הארץ אחראי לכך.
ד.יפה, הצלחת להכניס את ההערה האישית השולית שלי על "חוקת האתונאים" לטקסט. לשאלה: בוודאי שיש אנשים שמסוגלים לכתוב חיבור כזה גם במצבנו היום. האם 99% מהציבור היה טורח להתעניין בו? האם 90% מהחכ"ים היו מסוגלים להבין את התפיסה הפילוסופית הרחבה שעומדת בבסיסו? בזה אני מסופק מאוד.
אתאיזם אמיץ (נורמטיבי בניגוד לאפיסטמי) והתפנית: זניחת הדו-תאיזם 131601
ולראייה : שינוי הולכת עם המפדל לממשלה.שום אתאיזם לא יכול להיות עם צעד כזה (ולא שהם לא אמרו את זה עוד לפני הבחירות).

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים