בית ספר ישראלי 123219
בתשובה למיץ פטל
שאלת אותי איך להקים בית ספר ישראלי משותף.
אפשר להציע כמה מודלים של בית ספר ישראלי משותף לכל הילדים, ואחת היא לאיזה מילאט שייכות משפחותיהם (על המושג "מילאט" ראו תגובה 121494).

ביישוב נווה שלום, ליד לטרון, הוגשם מודל אחד. יישוב זה הוקם כפרי חזון שלום של נזיר נוצרי בשם ברונו הוסאר, והצטרפו אליו כחברים אנשים בעלי רקע שונה של דתות ושל עדות. מכיוון שיש בו משפחות יהודיות וערביות, הוקם ביישוב זה בית ספר שהכיתות בו מתנהלות בעברית ובערבית זו בצד זו. אחד המורים מלמד בעברית ומורה אחר מלמד בערבית. המקצועות השונים נלמדים בשתי השפות.

אפשר לתאר מודל שונה במקצת, שאולי יקנה יתר נוחות למשפחות העומדות לשלוח את ילדיהן לבית הספר. במודל זה מאכלס בית הספר הישראלי כיתות מקבילות. באחת מהן מתנהלים הלימודים בעברית ובמקבילתה – בערבית. בית ספר (יותר נכון, אולפן) בדגם כזה הוקם מייד אחרי מלחמת ששת הימים בעיר העתיקה בירושלים. מחנך ותיק באולפנים לעברית (שמו קלמן, אך לצערי אינני זוכר ברגע זה את שם משפחתו), הקים אותו במנזר אחיות ציון בעיר העתיקה. היו בו שתי כיתות מקבילות: באחת למדו התלמידים עברית ובאחרת – ערבית. הלימודים התנהלו לפנות ערב ובערב, כי אלה היו השעות העיקריות שהתלמידים היו פנויים בהן. הכיתות היו מסביב לאולם נרחב, ובהפסקה הארוכה שבין הלימודים היו כל התלמידים משתי הכיתות מתכבדים בשתייה חמה ובעוגות. ההפסקה הארוכה עשתה את שלה ונרקמו הרבה יחסי ידידות בין התלמידים משתי הכיתות.

בית ספר כזה, אפשר להקימו בכל יישוב שגרים בקרבתו דוברי עברית ודוברי ערבית זה בצד זה. הלימודים בו צריכים להיות בעלי תוכן אחיד לאורך כל הכיתות המקבילות. היסוד ההומני חייב להיות היסוד העליון במערכת הלימודים והחינוך. יש מקום ללמוד את עיקרי הדתות הגדולות בבית הספר, ואף חלקים מספרי הקודש שלהן, אבל זאת ללא הטפה לשמור אמונים לדת או לעדה שהתלמידים "שייכים אליה". יש אלמנטים משותפים לכל יושבי הארץ שלנו וזה צריך להיות היסוד המשותף. חג הנטיעות המקובל בבתי הספר העבריים הוא דוגמה לערך ישראלי משותף, אבל גם רוב החגים האחרים, בין חגי היהודים בין חגי דתות אחרות, מקורם בתופעות הטבע ועונות השנה, שהם משותפים לכל המין האנושי (הרחבתי על כך בספר "ציפורניו של אשמדאי", פרק רביעי). כל התלמידים בכל הכיתות צריכים ללמוד את שתי השפות במידת עומק ניכרת. אינני רוצה להאריך כעת, אף כי ברור שיש צורך בפירוט רב על פרטים שונים. מה דעתכם?
אני אישית בעד. 123224
אני מרגיש בחסך העז, שיש לי כתוצאה מחוסר הלימוד של הערבית באותה הרמה של העברית, בביה"ס. אם כי, עלי לשאול האם כוונתך ללימודי ערבית כאלה גם בבי"ס, שאינם נמצאים ליד ריכוזים ערביים.

לגבי לימודי עיקרי הדת, האם ילמדו גם עיקרי דתות שאין להן ייצוג רב בארץ, כגון הבודהיזם, השינטו, הקונפוציאניזם, המורמוניזם, וכן הלאה? אילו יותר, אילו פחות, ומדוע?
בית ספר ישראלי 123269
למה כיתות מקבילות? מה רע במודל של נווה שלום?
סימביוזה 123290
חג הנטיעות ייחגג בכיתות היהודיות, ובמקבילות הערביות יחגגו בו בזמן את חג ההצתות. דוגמא לשיתוף פעולה שלא היה כמותו מאז הסרט ''הילד'' של צ'פלין.
''הנער'' 123304
ובפסח התלמידים הערבים ישלחו לערבב את הטיח ולבנות את אולם ההתכנסויות והתלמידים היהודים יקימו מחסומים בין כיתה לכיתה.
אוטו סימביוזה 123309
בפסח הילדים היהודים יכינו מצות מדם של הילדים המתאבדים הפלשטנים.
אוטו סימביוזה 123314
בחנוכה הילדים היהודים עם מחנכם הדגול אביגדור אסקין יקריבו ראש חזיר בפתח מסגד אל אקצה.
אוטו סימביוזה 123318
הילדים הפלשטנים ילכו באותה שעה לציר צלבי קרס על בתי כנסת.

וחוץ מזה חזיר על הר הבית זה טומאה. אפשר לחילופין ללכת לשתות יין במסגדים הרבה יותר חינוכי.
אוטו סימביוזה 123320
יין שותים בפסח (לא בחנוכה) במחסומים.
גם המסגד שם זה טומאה, טומאה בטומאה תרפא.
ובסוכות אפשר להרוס להם בתים עם בולדוזרים, שיחוו מה זה לגור בסוכה שהיא משל לארעיות האדם כאן.
לסכך מצוין ישמשו ענפי מטע הזית שעבר חישוף.
בית ספר ישראלי 123298
במועצה האזורית משגב קיים בית ספר דו לשוני.
אינני תושב המועצה, ואינני בקיא בפרטים, אבל נדמה לי שמדובר בדגם דומה לזה של נוה שלום, בהבדל אחד מהותי: לישוב נוה שלום באו אנשים בעלי מודעות חברתית/פוליטית מסוימת, להוכיח את יתכנותו של דו-קיום יהודי ערבי. לעומת זאת המועצה משגב כוללת בתוכה יישובים קהילתיים עבריים (ונדמה לי שגם לאחר בג"ץ קציר אין בהם קבלה מסיבית, או אפילו ספוראדית, של תושבים ערבים), וישובים ערבים קטנים אשר המועצה האזורית "הוקמה מסביבם".
בית ספר ישראלי 123303
אפילו ביישוב קציר עצמו יש מספר משפחות ערביות (יש שני חלקים ליישוב).
בית ספר ישראלי 123308
ודאי, קציר הוא test case וחלון ראווה. (ואינו במשגב)
כמה משפחות ערביות יש ברקפת? בעצמון? בצורית, בגילון? בכל הישובים היהודיים ברחבי המועצה האזורית משגב?
בית ספר ישראלי 123312
הישובים שציינת לא הוקמו על אדמות שהופקעו מערבים לפני יום האדמה המפורסם?
כי אם כן לא הגיוני שיפקיעו קרקע מערבים כדי לתת להם אח"כ לגור בישובים שיוקמו על האדמות האלה.
בית ספר ישראלי 123316
מה פתאום? הפקיעו קרקע מהערבים על מנת להקים ישובים על האדמות האלו? מאיפה בא לך רעיון העוועווים הזה?

הקרקעות הופקעו לצרכי הצבא ("בטחון המדינה"). לאחר שהופקעו נזכר הצבא שהוא כבר לא זקוק להן, אלא שזה כבר היה מאוחר, מדי, שכן הפקעת קרקעות היא כידוע תהליך בלתי הפיך. מכיוון שנשארנו עם קרקעות שלא היה לנו מה לעשות בהן, אז רק בשביל שלא יתבזבזו, הוקמו עליהן הישובים האמורים.
בית ספר ישראלי 123323
חייבים להודות שאילולא אותה הפקעה לא היה קרקע להקמת בית הספר הדו-לשוני המחנך לדו-קיום וסובלנות.
בית ספר ישראלי 123358
אני מכיר מישהו שבנותיו לומדות בבית ספר זה. יש לציין קושי שעוזי אורנן לא מזכיר: התלמידים היהודים צריכים להשקיע הרבה מזמנם בלימוד ערבית, וההיפך, ועדיין, סביר שהישגיהם בכיתות שהלימודים בהן הן לא בשפת אימם יהיו נמוכים יותר, יחסית. יתרה מכך, הזמן המושקע בלימוד ערבית הוא זמן שהיה יכול להיות מושקע בלימוד יותר אינטסיבי של עברית, חשבון, מחשבים, וכו'; בימינו ההישגיים, שבהם הורים רואים בגן טרום-חובה הכנה ללימודי משפטים, גם זו בעיה.

זו אולי לפחות חלק מהתשובה לשאלתה של אסתי מתגובה 123269

אגב, לכל אלו שהריצו דחקות על מנהגי החג של הילדים היהודים והערבים, לפחות פעם אחת זה לא היה מצחיק: התלמידים הערביים בבית הספר באים, בין השאר (אולי בעיקר?), מעראבה וסכנין, שני כפרים שהיה בהם אקשן באוקטובר 2000, ובית הספר היה צריך איכשהו להתמודד עם זה. ועוד אנקדוטה: לדברי המכר שלי, התלמידים הערביים שם באים מבתים הרבה יותר עשירים, בממוצע, מהיהודיים. זאת מכיוון שהיהודים שם הם רוב ילדי הישובים היהודיים במועצה‏1, ואילו בקרב הערבים בית הספר הוא מבוקש מאוד, ומעטים זוכים ללמוד בו.

1 שנדמה לי שהם בחתך סוציואקונומי מעל הממוצע ליהודים בישראל, מה שעושה את העניין למעניין עוד יותר.
בית ספר ישראלי 123398
רובם המוחלט של התלמידים בביה''ס בנווה שלום, הם אינם בני המקום, אלא תושבי הישובים (היהודים והערבים) שבאזור.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים