מדוע הם מתאבדים? 137116
אבדן הסולידריות אינה הבעיה 137156
מה אתה טוען בעצם?
שבני הזוג קנר התאבדו בגלל שאתה ואני לא מסכימים לממן את חובותיהם מכיסנו?
מדוע הם מתאבדים? 137203
אני רחוק ממחנהו הפוליטי של שר האוצר ומתפישת עולמו הכלכלית, אבל מישהו מוכן לציין סעיף אחד בתוכנית הכלכלית שגורם למעמד הבינוני "לגלוש אל העוני ולאבד תקווה", כדברי המאמר המלונקק למעלה?
החריג היחיד - עובדי המדינה, שבאמת יפגעו.
מדוע הם מתאבדים? 137206
חלק לא קטן ממעמד הביניים מקבל קיצבאות.
לחלק ממעמד הביניים יש קרובי משפחה שמקבלים קצבאות.
חלק ממעמד הביניים מקבל הנחות במס.
חלק ממעמד הביניים עומד לפני רכישת בית.
מדוע הם מתאבדים? 137211
בנוסף:
חלק ממעמד הביניים שולח את דור ההמשך ללימודים אקדמאים (שמחירם יעלה).
כל מעמד הביניים משלם ארנונה.
מעמד הביניים מחוייב לשלוח את ילדיו למערכת החינוך (המקוצצת).
מעמד הביניים תלוי במשטרה שתשמור על החוק.
מעמד הביניים שותה מים.
והכי חשוב, מעמד הביניים לא יהיה מעמד ביניים אם המעמד הנמוך לא יוכל לחיות ברמת חיים סבירה.
מדוע הם מתאבדים? 137234
אפשר הסבר לטענה האחרונה?
מדוע הם מתאבדים? 137240
אני רוצה לנצל את התגובה הזו שלך כדי לשוב ולמחות על דחיקתה הזדונית של המילה ''לקבל'' מהשפה העברית.

הנה, מחיתי.
אפשר לנסות 137273
אם המעמד הנמוך לא יוכל לחיות בצורה סבירה, אז או שהמעמד הנמוך לא יחיה בצורה סבירה, מה שיגרור את הורדת מעמד הביניים למעמד הנמוך החדש, או שהמעמד הנמוך לא יתן גם למעמד הביניים לחיות בצורה סבירה.
מדוע הם מתאבדים? 137296
הפגיעה במעמד הביניים היא מזערית - נכון, מחיר המים יעלה (65 אג/מ"ק, עניין של 100 ש"ח לשנה) הארנונה תעלה ב-‏5% (300 ש"ח בשנה לדירה לא קטנה), ושכ"ל יעלה חזרה ב-‏17% (1500-2000 ש"ח).
לעומת זאת - אגרת רשות השידור תבוטל (640 ש"ח), רפורמה בשווקי התקשורת והחשמל ויצירת שוק מישני למשכנתאות שצפויה להוריד מחירי השרותים הנ"ל (אגב - מישהו בדק בכמה התייקר החשמל לאחרונה, בלי רפורמות וצלצולים?), תקרות מס בריאות וביטו"ל יוחזרו (אבל זה לעשירון העליון...) והכי חשוב - מס הכנסה, ביטו"ל ומס בריאות יחדיו לא יעלו מעל 49% (וזה לגמרי לא לעשירון העליון בלבד).
אבל כל זה מישני לעומת הדבר החשוב מכל - קיצוץ בתקציבי הממשלה (מגזר ציבורי, הסדרי פנסיה, רשויות מקומיות, התחמקויות ממס, בקרה תקציבית משופרת, ביטול פטורים ממס ועוד). נכון, חלקנו יפגעו נקודתית שכן אנו נהנים מחלקן הקטן של ההסדרים שיבוטלו (הורים ל-‏5 ילדים או מגדלי ביצים בגליל הצפון מזרחי שהוריהם עלו מטרנסלבניה), אבל בסך הכל - עומס התקציב מוטל תמיד על המעמד הבינוני -המעמד הנמוך לא מגיע לסף המס והמעמד הגבוה יודע איך להתחמק ממנו. ככל שהעומס יוקל, ייטב למעמד הבינוני.
מדוע הם מתאבדים? 137306
אתה שוכח שחלק גדול מהעומס מנוצל לצרכי המעמד הבינוני.
מדוע הם מתאבדים? 137313
זהו, שלא.
רוב ההטבות/הקלות שיקוצצו אינן משרתות את המעמד הבינוני (שוב, מלבד אלו שנמנים על המגזר הציבורי)- חלקן פוגעות בעיקר במעמד הנמוך (בעלי 4+ ילדים), חלקן מממנות את המנגנון ומקורבים (מועצות דתיות, מימון מפלגות), תקציבי העברה, הטבות מס לעשירון העליון.
מדוע הם מתאבדים? 137454
זהו, שכן.
גם משפחות עם ילד או שניים מקבלות קצבאות ילדים.
גם (רק?) משפחות מהמעמד הבינוני לוקחות משכנתא.
גם משפחות מהמעמד הבינוני שולחות את הילדים לבתי הספר הציבוריים.
גם (בעיקר?) משפחות מהמעמד הבינוני שולחות ילדים לאוניברסיטאות בארץ.
גם משפחות מהמעמד הבינוני נהנות משמירת החוק והסדר ע"י המשטרה.
גם משפחות מהמעמד הבינוני נהנות מתקצוב המועצות הדתיות.
גם משפחות מהמעמד הבינוני משתמשות בבתי החולים הממשלתיים.

האוצר ממשיך לפזר דיסאינפורמציה, היה אפשר לצפות שאחרי ששמענו הבטחות מופרכות וראינו חישובים שקריים מאותם פקידים תחת שר האוצר הקודם, שניקח אותם בקצת פחות אמון. יש מקום לקיצוץ רחב, אפשר לקצץ בתקציב הביטחון ע"י החזרת תנאי השירות של משרתי הקבע לשפיות, אפשר להוריד את מספר השרים בממשלה (מי היה זה שהבטיח 18 שרים), אפשר למסות רווחי הון, אפשר לאחד רשויות מקומיות, אפשר לפרק ישובים מבודדים שעלות אבטחתם גבוהה, אפשר לבטל הנחות מיסוי לא סבירות וכו'. אבל ההחלטה של שר האוצר, פקידיו וראש הממשלה היא לא לקבל את ההחלטות היותר קלות פוליטית והפחות נכונות כלכלית וחברתית.
מדוע הם מתאבדים? 137457
קצבאות לשני הילדים הראשונים - לא יפגעו. קצבה לילד השלישי מקוצצת קלות, עיקר הפגיעה בילד 4+
משכנתא - לא מצאתי שום פגיעה. להפך - יצירת שוק מישני תועיל לנוטלי המשכנתאות.
בי"ס ציבוריים - איזו פגיעה?
אונ'- הסכמתי והתייחסתי.
משטרה - הסכמתי שהפגיעה אינה סבירה. כנראה שהאוצר השתכנע, כי אתמול פורסם שמסכימים להתפשר בעניין זה. במקום אחר באייל הבעתי אתמול את דעתי שמלכתחילה הוכנסה המשטרה ע"מ שהאוצר יוכל להראות ויתור.
מועצות דתיות - אני חושב שעלית על משהו - איחוד 2 משרות הרבנים הראשיים בכל מועצה למשרה אחת תגרום לפגיעה נוראית במעמד הביניים. אני אישית לא אוכל להסתדר בלי רב אשכנזי בקריית אונו, אבל זה רק אני.
בי"ח - לא מצאתי פגיעה, אבל יתכן שלא קראתי לעומק.

אני מסכים עם רוב האמור בחלק השני של דבריך, לגבי מקורות קיצוץ חלופיים. גם התוכנית נתלית באילן גבוה ומסכימה איתך, כי היא כוללת את רובם מלכתחילה.
מי אמר דיסאינפורמציה 137476
לא קראתי את כל ההצעה http://www1.mof.gov.il/calcalit.pdf , ובעקבות תגובתך אני מניח שגם אתה לא, אבל כאמור, כדאי לא להקשיב לדיסאינפורמציה שמפזרים פקידי האוצר, כזכור הם אלא שטענו שבינואר הנטו של כולנו יעלה פלאים. חיפוש פשוט בהצעה העלה את הלוקשים הבאים:

קצבאות לילדים - שים לב לסעיף 1 ע"מ 89.
משכנתאות - קרא את הפרק "החטיבה להתישבות" ע"מ 106 ו"שינויים בתקציב הסיוע בדיור" ע"מ 138

בתי ספר - קרא את סעיף 7 ע"מ 11 "צמצום הוצאות השכר במגזר הציבורי", סעיף 2 ע"מ 15 "צמצום "זחילת" השכר במגזר הציבורי", ע"מ 21 "ייעול מערכת גמולי השתלמות לעובדי הוראה",נספח א ע"מ 18, נספח בע"מ 165 ועוד.

משטרה, האוצר הכניס מספר עיזים לתוך התוכנית, יכול להיות שהמשטרה היא אחת מהם, סביר שהקיצוץ במועצות הדתיות הוא העז העיקרית...

אתה יכול להסתדר בלי רב ראשי בקרית אונו, אבל כשתרצה להתחתן, ונישואים אזרחיים הרי לא יהיו, אתה זה שיצטרך לעמוד עוד כמה שעות בתור...

בי"ח קרא, בבקשה, את ע"מ 118-120 "צמצום הוצאות במערכת הבריאות"

התוכנית כוללת את חלקם הקטן, ולדעתי, רק כעיזים שיצאו בהמשך. הפגיעה במעמד הביניים היא, כמו שהסברתי, קשה, הפגיעה במעמד הנמוך היא קשה מאד. בישראל, המרחק ממעמד הביניים למעמד הנמוך קטן בהרבה מאשר ממעמד הביניים למעמד הגבוהה.
מי אמר דיסאינפורמציה 137500
אני מסכים שהאוצר מפזר דיסאינפורמציה. דברי לא מבוססים על דברי האוצר.
הארת את עיני בענין בי''ס ובי''ח. אני מסכים שיש פגיעה. השאלה היא האם נבדוק את התוכנית דרך המשקפיים הפרטיות של כל אחד מאיתנו, או שנסתכל בזוית רחבה יותר - ללא קיצוץ ניכר בהוצאות הממשלה (שחלקו כואב) נגיע למצבה של ארגנטינה. זהו המתכון המהיר ביותר למחיקת המעמד הבינוני.
כולנו ניפגע במידת מה - אני מניח שאין אדם ששום חלק בתוכנית אינו נוגע לו (שלילה משולשת...). אבל - בנוגע למעמד הבינוני הפגיעה מתאזנת מול הרפורמה במס הכנסה. למעמד הנמוך - אני מסכים שהפגיעה קשה.
מי אמר דיסאינפורמציה 137557
עיקר הדיסאינפורצאציה הוא בקשר לרפורמה במס. את הקיצוץ אפשר לעשות בדרכים יותר סבירות, שמתחשבות בכלל האינטרסים במשק.
מי אמר דיסאינפורמציה 137508
> אתה יכול להסתדר בלי רב ראשי בקרית אונו, אבל כשתרצה
> להתחתן, ונישואים אזרחיים הרי לא יהיו, אתה זה שיצטרך
> לעמוד עוד כמה שעות בתור...

המדינה במצב כלכלי בין הקשים שהיו בתולדותיה ואתה מתנגד לקיצוץ במועצות הדתיות כי ב1-3 פעמים שאתה מתחתן בחיים אתה תצטרך לעמוד קצת יותר בתור?

ברור שהתכנית היא תכנית שמקצצת בתקציב ופוגעת בשירותים שהמדינה מעניקה, זאת מאחר ומצב המשק קורא לתכנית כזו.
אם היה מתגלה נפט והיו לנו כמה עשרות מיליארדי דולר מיותרים, אז מן הסתם אפילו ביבי הרשע היה מציג תכנית אחרת.

---
הערות ספיציפיות לגבי התכנית:

לגבי המשטרה עדיין אף אחד לא הסביר לי מדוע התכנית המקורית פגעה בשכר השוטרים בכך שניתקה אותו מההצמדה לצה"ל. (כאשר תקציב השכר הכולל עדיין היה מוצמד).

אם קראת את התכנית אז אתה יודע שהשכר הריאלי במגזר הציבורי עלה ב10 השנים האחרונות הרבה יותר מאשר במגזר הפרטי. בכלל, בישראל יש מגזר ציבורי ענקי (נדמה לי שכשליש מהעובדים במשק הם במגזר הציבורי). לכן נחוצים קיצוצים במגזר הציבורי.

גמולי ההשתלמות הובילו לשחיתות בקנה מידה ענקי (סיפורי לטביה וכו' במשטרה וכן של יו"ר הסתדרות המורים) ובהחלט הגיע הזמן לבטל אותם.
זהירות: איש קש לפניך 137556
לא אמרתי שאני מתנגד לתוכנית, ומכאן, בטח שלא אמרתי למה אני מתנגד לתוכנית.

הבעיה היא לא רשע או לא רשע, הבעיה היא אמין או לא אמין, הנסיון לטעון שרק העניים העצלנים והחרדים הקרציות יסבלו הוא שקר גס. כל מי שאין לו לובי פוליטי חזק מספיק, ישלם. לכן, עובדי חברת החשמל לא ישלמו, משרתי הקבע לא ישלמו, המתנחלים לא ישלמו, החרדים ישלמו קצת (זה עונשו של מי שלא חבר בממשלה) וכל השאר ישלמו (אלא אם שינוי תיזכר שהיא אמורה לייצג את מעמד הביניים)...

--------------

לגבי המשטרה, אני לא כלכלן, אבל מטרת התוכנית היא לחסוך בהוצאות, אם פחות כסף יצא לתשלום משכורות, פחות כסף יגיע לסך כל השוטרים (צמצום הביורוקרטיה לא תחסוך כל כך הרבה, אם בכלל), ולכן גם בממוצע שכר השוטרים ירד (או שמספר השוטרים יקטן, שתי האפשרויות רעות למעמד הביניים). זה חשבון בסיסי.

אני מסכים שצריך לקצץ במגזר הציבורי, רק חושב שאפשר לקצץ יותר במערכת הביטחון, ופחות במערכות הרווחה, הבריאות והחינוך.

בקשר לגמולי ההשתלמות, בשורה התחתונה, תשלם פחות למורים, תקבל מורים פחות טובים, תשלם פחות לשוטרים, תקבל שוטרים פחות טובים וכו'. צריך, לנסות למצוא דרכים טובות יותר לתגמל עובדים טובים ומוכשרים, אבל הביטול רק ירחיק אותם...
מדוע הם מתאבדים? 137460
קצבאות הילדים עבור שני הילדים הראשונים הן כ 150 שקלים לכל ילד. בהחלט לא סכום שיעביר אדם ממעמד הביניים לעוני.
מדוע הם מתאבדים? 138237
עוד מקום בו לא יקצצו http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2532034,00.h...

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים