מספר הירהורים 159804
בתגובה זו אנסה לסכם מספר רעיונות שעלו גם בתגובות אחרות שפירסמתי בחלק הראשון של מאמר זה, ואני מתנצל מראש אם דברים אלו עשויים להישמע כחזרה על עצמם.

אם יש דבר אחד שמאיר כהנא הטיב להבין מהרבה ישראלים-ממוצא-יהודי אחרים (ואני בכוונה משתמש במושג זה), הרי שזהו זיהוי הבעייתיות במציאות הדתית החבוייה של מדינה זו, אשר בסופו של דבר נסמכת על מסורת מסויימת המכילה בתוכה [גם] בדלנות דתית ואתנית, וזאת למרות נסיונות הציונות התיאורטית והמדינית לנסות ולמצוא נתיב של נורמאליזציה וחילון כאלטרנטיבה לזרמים אלו במסגרת עיקרון חילוני שביקש להתבסס על הגדרה ואמונה דתית, תוך דחיפת האוקסימורון והסתירות הפנימיות עמוק אל מתחת לשטיח.

יש לשער שאת הדבר הזה היטיב מנהיג תנועת 'כך' להבין ולהפנים, היות וכנראה היה אדם בעל חוש נדיר לגילוי חולשות אנושיות לצורך תרגומם המעשי למשנה פוליטית סדורה; כהנא הבין את הבעייה ההגדרתית של ישראל ואת הסתירה הקיימת במציאות הדמוקרטית שהיא מציעה במסגרת הסגרגציה (ההפרדה בין הקבוצות הדתיות השונות בישראל) המעשית שהיא כופה על כלל תושביה, ולתוך חור-שחור זה היטיב לחדור ולהתבסס, כשהוא מערער ומציב את מה שהובן ופורש כפרובוקציות וסימני שאלה על כל צעד ושעל אפשריים במסגרת הדרך בה בחר, שבמידה מסויימת הינה חרפה-קטנה לעומת החרפה-הגדולה הנגזרת ממציאות הסגרגציה האמורה, שאינה מאפשרת קיום מערכת חילונית ריבונית אחידה עבור כלל אזרחיה ‏1, וזאת ללא שום קשר ישיר לסכסוך החיצוני עם הערבים ו/או הפלסטינאים במקרה זה, סכסוך שאין לשיטתי לראות בו את ישראל כאשמה בלעדית.

אני מאמין שכהנא זיהה היטב את חולשת הדעת החילונית בנקודות שבחר להציג, וסימן לעצמו כמטרה את עירעור החילוניות הישראלית בשלבים, כמו גם הצגת ערוותה של היהדות הדתית לשיטתו, כשהוא מנתר ומדלג בנקודות רגישות ביותר במה שק.ג. יונג מכנה כ'תת המודע הקולקטיבי' של הקבוצה בה חי. מבחינה זו צודקת גב' כהנא כשהיא מציינת שאדם זה הווה מעין איום ואתגר לאקסיומות מקובלות בנפש הישראלית שמתבטאים להבנתי באיום על פירוש מעמד הקורבן בנארטיב היהודי (הנדרפות כהוכחה לצידקת הדרך), פירוש חדש לשנאת ישראל (מיהו אנטישמי?), פירוש אחר לקיום 'גאה' במדינת ישראל היהודית (מי רשאי להיות אזרח ומי לא), פירוש ל'חיים הנכונים' במדינה זו (יעודה הדתי של ישראל לכאורה) ועוד.

מבחינה זו התעמתות הממסד עם כהנא היתה שאלה של זמן, וסתימת פיו היתה כמעט ובלתי נמנעת, וזוהי אולי ההוכחה לחריש המאוד מסויים שביצע בנוף הפוליטי בישראל: דומה שהאיש הצליח להתחבר אל הפחדים הישראלים-יהודיים העמוקים ביותר, ולשדר אליהם ומתוכם גם לאחר מותו.
מאחר והחברה הישראלית טרם השכילה להבין שהגדרתה כ'יהודית' חייבת לקבל תוקף תרבותי בלבד שאינו תוקף דתי, הצליח כהנא לגרום לבילבול רב במסגרת המושגים עימם בחר להשפיע, כשהוא יוצר אנאכרוניזם מכוון בפירושו את יעודה ה'יהודי' של מדינה זו.
ובכלל, מקריאה כללית בכתביו מתקבל הרושם שכהנא בסך הכללי שולל בפירוש מדינה ריבונית חילונית המקיימת זהות יהודית-תרבותית כללית (מבחינת התרבות, לוח השנה והמועדים) ודמוקרטית (מבחינת שוויון הזכויות והחובות כלפי אזרחיה ללא הבדל דת ומוצא), ויותר מכל מעוניין במדינת הלכה דתית, המעמיקה והכופה את ההפרדה בין היהודי ללא יהודי עד לאופציית סילוקו של זה האחרון מתחומיה, והמתחמת ומצרה את צעדיו של החילוני היהודי באופן דרסטי, היות ואינו יכול או רשאי לחיות את 'חילוניותו'.

אני משער שכהנא הבין שחולשת הדעת החילונית לא תוכל זו להעמיד עיקרון ברור של שייכות פרטיקולארית מעבר לנוסחת 'מיהו יהודי' במתכונתה הפוליטית הבלתי ברורה, ועל כן בחר לחדור ללב ההגדרות הפנימיות שאותן ביקשה ומבקשת עד היום החברה הישראלית להדחיק, במעין סטטוס-קוו לא ברור. דומה כי כהנא היה האיום הישיר ביותר על סטטוס-קוו זה, כנראה גם בקרב חוגי בעלי הכיפה השחורה ו/או הסרוגה, היות וגם בקירבם גרם לסחף ולאקטיביזם, אולי מהפירוש הישיר של דבריו אל תוך מציאות 'מדינת ההלכה' שביקש לברוא.

אם בוחנים באופן שקול את הדברים השונים העולים מפירסומיו, הרי שמתקבלת ההרגשה שהאיש בסופו של דבר תיכנן מודל בלתי דמוקרטי בעליל כמו גם בדלני וגזעני (במובנו המודרני של מינוח זה, שפירושו אפלייה קיצונית על רקע שוני אתני) במידה שהיתה מערערת את מדינת ישראל באופן אירוורסבילי, ואף גורמת לפירוקה ולהתבקעותה הבלתי נמנעת, ובכך דומה כי האיש הצטרף אל אלו שמייחלים למה שאני מכנה כ'אפוקליפסה מטהרת', שפירושו הגיגים בדבר פעולת 'נקיון' בסיסית לצורך 'ביעור הרע' לשיטתו, שתקרב במידה רבה גאולה יהודית פנימית מטהרת במעין קרב אחרון על חורבות הר הבית, שככל הנראה דאג לפני כן לטאטאו משיקוציו.
לא מן הנמנע שכהנא מצוי, מבחינה זו, במחנה דומה למחנה של מנהיגים כאריזמטיים אחרים בהיסטוריה, שהיטיבו להכיר את החולשות הקולקטיביות מהם סובל עמם, וזאת מפאת העובדה שבאו 'מבחוץ', כגון זה שהגיע מאוסטריה לגרמניה, ואחר שהגיע מקורסיקה לצרפת.

יש לשער כי החשש הישראלי-יהודי-חילוני מתבטא בהקשר זה אולי בתחושה בכך שחלק רעיונותיו היותר בעייתיים לא נעלמו או פסו מן העולם, וכי הם עדיין מצויים באופן רדום בתוך החדרים הפרטיים והכמוסים של הנפש הישראלית-יהודית, ולו מפאת קיומה המוסתר או הגלוי של מה שמתקרא כ'בעייה הדמוגראפית' במקום זה, שהנו שם הקוד המרכזי להמשך המצב הפנימי הקיים.

_______________

1 בג'ורנאל שלי התקיים דיון מעניין מאוד באספקט אחר של נקודה זו, הקשור ברעיון 'מדינת כל אזרחיה', אשר לשיטתי אינו מהווה פיתרון או אלטרנטיבה במתכונתו הנוכחית למדינה יהודית (תרבותית) ודמוקרטית (חוקית), היות ובבסיסו דורש הרעיון מאזרחיה הישראלים-ממוצא-יהודי לפרק באופן חד צדדי את מרכיבי זהותה היהודית של מדינתם, גם מבחינה תרבותית.

לאלו מכם שמעונינים להביט בדיון שהקיים בסוגיה זו
מספר הירהורים 159826
שכחת את זה שהגיע מגרוזיה לרוסיה ואת זה שהגיע ממצרים לפלסטין.
מספר הירהורים 160084
התנועה/מפלגה/קבוצה אידיאולוגית של המנהיגות היהודית,
היא במידה רבה היורשת האידיאולוגית של תורת כהנא כיום.
בהבדל אחד,אולי מרכזי,הדחיה של הקורפוס המערבי/ליברלי היא דחיה ערכית תוך קבלת מימדים אחרים של קורפוס זה,בעיקר טכנולוגים,כלכליים.
הטענה המרכזית,שניצניה החלו אולי עם כהנא,היא שהציונות החילונית כמו המערב השוקע,הגיעה לסוף דרכה האידיאולוגית.והסתירות הפנימיות שבתוכה גורלן להכריע אותה ולפרק אותה מפנים.
הזהות היהודית החדשה מבית מדרשו של כהנא ויורשיו,נותנת מענה אמיתי יותר לבעיות השעה,ויוצרת זהות הוליסטית ושלמה של קיום יהודי.שיתן מענה הן לאיומים מחוץ הסכסוך.והן לאיומים מפנים,התפרקות האידיאולוגיה החיצונית והכשלים של חברת השפע הקפיטליסטית.
כמובן שהם עתידים לרשת את הארץ.
מספר הירהורים 160113
עקרונית אני מסכים לקווים הכלליים של הניתוח שערכת, אולם אסור להתעלם מן העובדה שכהנא הצליח להתחבר היטב לפחדים העמומים באיזור הדימדומים הישראלי של 'בעיית הדמוגרפיה' לצד 'עם לבדד ישכון'.
ישראל העכשווית, בניגוד למדינות אחרות, הינה מדינה שהתהוותה באופן 'מלאכותי' על טריטוריה שלפי מסורתה היתה שייכת לה מאז ומתמיד בהתאם להבטחה אלוהית. דבר זה לא רק שיוצר אנאכרוניזם, אלא חסר תקדים בקנה מידה מערבי אחר, שאינו מתקיים ברמה זו, ומקיים בתוכו מתח חריף כפי שהדבר בא לידי ביטוי במאבק על דמותה של מדינה וחברה זו.

זו היתה הרמה אליה ומתוכה כהנא שידר, ולכן היטיב לחדור למה שאני מכנה 'תת מודע קולקטיבי' ולערוך בו שמות, בניגוד לאחרים מהימין הקיצוני הישראלי, שלא ממש מחפשים לחדור לשם בצורה הישירה בה נקט (למרות שאולי מזדהים עם תוכן דבריו).

ניתן בזהירות להניח, כי לו היתה ישראל נוצרת ובאה לעולם באוגנדה, יש לשער שכהנא היה לא יותר ממשהו הדומה למנהיג האפריקנרי הגזעני לה-בלאנש, שאכן נימק את ערכיו בגזענות מגבה; כהנא עשה זאת גם כן, אך טען שהוא חוזר לשורשים ומקורות עתיקים, ובמידה רבה כמובן שלא כל כך טעה: דברים בעייתיים אלו קיימים ביהדות המיקראית, וכאן מתחיל פרק האנאכרוניזם שמתגלה כחד פעי ובלבדי למקרה ישראל.

זו גם הסיבה שימין קיצוני עולמי אחר די שונה מימין קיצוני ישראלי ו/או יהודי, אך זהו כבר נושא אחר.
מספר הירהורים 160138
ורק לסבך את הסיפור,
קים כאן גם פאן משיחי אפוקליפטי,שניצה מכיון שהיא פונה כאן אל ציבור חילוני ישראלי ברובו,לא ממש הבליטה.

ועוד הערה: הציונות הסוציאליסטית עד שנות השבעים אולי,היתה במידה רבה המצפן של אותו תת מודע ישראלי.הדלק שלה סיפק את הנדבכים החילוניים לאותו תת מודע.
הימין למעט ז'בוטינסקי אולי,מעולם לא בנה מערכת ערכים חילונית משל עצמו שאותה יכל לטעון אל תוך המערכת הישראלית.אלא הסתפק במערכת ערכים יהודית ללא עוגן פנימי משל עצמה.

החלל בתוך הזהות הישראלית החילונית ,עם שקיעתה של אותה ציונות סוציאליסטית,לא נתפס על ידי אף עוגן אידיאולוגי חילוני דומיננטי.כהנא,גוש אמונים ואף ש"ס החלו את מסעם לתוך אותה ישראליות תוך שהם מושכים לכיוונים דתיים חדשים.
מספר הירהורים 160140
אכן, לא סתם 'אפוקליפטי', אלא 'אפוקליפטי מטהר', כפי שציינתי בתגובתי הראשונה.
אלף סליחות על הנוקדנות המוגזמת לחלוטין, 160731
אבל זה חזק ממני: טר-בלאנש.
אלף סליחות על הנוקדנות המוגזמת לחלוטין, 160755
ירדן,

אני מודה לך על התיקון, ואיתך ועם הקוראים הסליחה.

אויגן טר בלאנש, שאא''ט הכוונה 'אדמה לבנה'.
מספר הירהורים 160139
כמובן שהזהות היהודית מעולם לא הייתה הוליסטית וחסרת סתירות. להיפך היהודים תמיד היו ידועים ב''מחנאות'' שלהם. ולמעשה טוב שכך, כי דינמיקה זו היא גם מפרה-עד גבול מסויים. ומכאן האבסורד ו''חוסר היהודיות'' שבחזונו האוטופי של כהנא.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים