מקצת מהפסול ברב כהנא זצ''ל ובמשנתו 160231
משנתו של כהנא - שבאה לידי ביטוי מפורש בכתביו (למשל, בספרו "אור רעיון") - אינה אלא *דעת ההלכה, כפי שהוא מבין אותה*.

תפיסה יסודית במשנתו הינה, כי "אין להשוות את ישראל לעמים, כי נפשם ונשמתם של ישראל נתקדשו ונתעלו על ידי בחירת הקב"ה בהם לתפקיד הנעלה של בחיר ובכור ה' יתברך". וההבדל בדרגה שבין ישראל לגויים הינו אותו הבדל שבין בני האדם בכלל ובין החיות והבהמות. כלומר, עם ישראל נעלה מכל העמים ונמצא בדרגה רוחנית ובדרגת קדושה גבוהה משל יתר העמים.

http://www.kahane.org/hebrew/or/or14.htm#פרקכא

הרב כהנא זצ"ל מבסס את משנתו על ציטוטים רבים מההלכה, ומעיון בציטוטים אלה נראה, כי אמונתו של הרב כהנא בכל הנוגע למעמדו המיוחד של עם ישראל אינה תפיסה חריגה ביהדות ואפשר גם שהיא משקפת את עמדת הרוב ביהדות המסורתית.

תפיסה יסודית נוספת של הרב כהנא היא, שמדינת ישראל צריכה להיות מדינת הלכה, דהיינו שחוקיה יתאימו להלכה ומכל מקום לא יסתרו אותה.

שתי תפיסות אלה מחייבות שלוש מסקנות חשובות:

האחת, שתפיסתו (וככל הנראה תפיסת היהדות המסורתית) גם אם אינה גזענית ממש, הרי ריח חריף מאד של גזענות נודף ממנה.

השנייה, כהנא אינו גזען יותר מהיהדות המסורתית בעצמה.

השלישית, ששני היסודות הנ"ל אינם מקובלים על הרוב המכריע של אלה, המוגדרים ומוכרים ע"י היהדות עצמה כיהודים, כמוני למשל.

לפיכך, מעבר להתנגדות המוסרית והטבעית (טבעית בכל אופן למי שרואה עצמו הומניסט, כמוני) לגזענות, שתי תפיסות היסוד הנ"ל יוצרות שסע עמוק מאד בעם היהודי, וזה - לדעתי - דבר רע מאד.

ואולם, חשוב לציין, כי אין בשני היסודות הנ"ל של משנת הרב כהנא זצ"ל (והוא זצ"ל, למרות תפיסותיו הנ"ל, משום שהיה אוהב ישראל שרצה בכל מאודו בטובת ישראל, גם בדרך שאינה מקובלת על רבים מאד) כדי לפסול את *כל* עמדותיו בכל הנוגע לסכסוך הערבי-ישראלי.

בעניין זה חלק לא קטן מהשקפתו היה והינו חכם, צודק ונכון (לדעתי, כמובן, גם אם לא מאותם נימוקים דתיים-הלכתיים שלו).

ואולם, שתי תפיסותיו הנ"ל, ובמיוחד זו עם הריח הרע, גרמו לכך שגם החלק החכם והצודק הנ"ל של השקפתו נדבק באותו ריח רע ומנע, ומונע גם כיום, מרבים וטובים לעמוד על צדקת הדברים בעניין זה.

יתירה מזאת, השמאל, ביחד עם אלה שהתנתקו במידה רבה *מהלאום היהודי*, ניצלו ומנצלים זאת היטב ומציגים את כל את עמדת ה"ימין" בנוגע לסכסוך הישראלי-ערבי כעמדה גזענית, והם מציגים את הרב כהנא כראייה לכך.

ואלה מקצת הנזקים החמורים שהרב כהנא זצ"ל גרם, גם אם בלי משים ובלי כוונת זדון, כמובן.

וכבר אמרו, שהדרך לגיהינום רצופה כוונות טובות.
מקצת מהפסול ברב כהנא זצ''ל ובמשנתו 160233
הוא זצ''ל לפי תפיסתך. יש אנשים, שבגלל ה''דרך שאינה מקובלת על רבים מאד'' יסתפקו בז''ל.
מקצת מהפסול ברב כהנא זצ''ל ובמשנתו 160234
זה בסדר, ומובן.
העצוב הוא, שיש יהודים (יהודים?) שהבעיו שמחה, כאשר הוא נרצח, ויש כאלה שהביעו *שמחה* גם כשבנו בנימין וכלתו נרצחו (ומספר ילדיהם נפצעו, חלקם קשה).
קשה לי להסתגל למציאות, בה יהודים יגיבו כך על רצח של אחיהם, ובמיוחד כשהמרצחים אינם אוייבנו, גם כשיש מחלוקת חריפה ביניהם. זה גם לא אנושי, לדעתי.

לדעתי, זהו סימן להתנתקותם (המלאה או החלקית) של אנשים כאלה מן העם היהודי.
פורים שמח 160249
אני מכיר אישית יהודים (יהודים?) שהביעו שמחה לא מעטה כאשר יהודים (יהודים?) אחרים נרצחו. לא רק שהם נרצחו 'סתם' אלא ע"י בני עמם היהודים (יהודים?). אני מכיר באופן אישי רבים הנמנים על קבוצה המגדירה את עצמה כיהדות ציונית, אותם יהודים (יהודים?) לא הסתירו את שביעות רצונם כאשר רה"מ רבין נרצח והגורם שמנע מהם לפצוח בשירה היה הפחד מחקירת השב"כ, הם אפילו נמנעו מלנקוט במנהג יהודי (יהודי?) עתיק שבו מאחלים 'פורים שמח' לאחר גילוי עמידה יהודית איתנה כנגד אויבנו.

על אף שאני נמנה על אלו הנקראים (יהודים?) על פי ראיית העולם שלך ושל ביבי לא שמחתי כאשר כהנא נרצח בדיוק כפי שאיני שמח כאשר אני שומע על כל רצח אחר של יהודי, יהודי? או סתם עכו"ם.
האמת היא שגם לא הזלתי דמעה. כהנא הוא אדם בוגר אשר בחר במודע את דרכו שהיתה דרך של אלימות. ניצה התגאתה במכתב ההכרה ששלח לו פסיכי אחר מהצד השני, שניהם יודעים שדרכם תהיה מלווה בנפגעים וקרבנות.
אנשים מסוג זה מנופפים בחרב פיפיות אשר בדרך כלל דווקא פוגעת בלא הבחנה באנשים שלאו דווקא מסכימים עם דרכם של המטיפים לקיצוניות.
לכן, אם כבר נגזר שדרכם של המטיפים הפונדמנטליסטים תביא לפגיעה בבני אדם הרי שמן ההגינות שאותם יצרים אפלים אותם הם משחררים מהבקבוק יפנו בסופו של דבר אל אותם מנהיגים.

לעולם לא אשמח לשמע ידיעה על קטל, אך בעולם לא מושלם כמו שלנו אתנחם בידיעה שאותם נפגעים הם האחראים לעידוד מעשי האיבה, תהיה צורת אבר המין שלהם ככל שתהיה.
פורים שמח 160253
ברוך השב.
וברוכים הנמצאים, רבי דורון הגלילי הי''ו 160262
פורים שמח 160267
תודה.
אחרות העם 160261
לדעתי, אל לו ליהודי לשמוח אף פעם - ובמיוחד לא במופגן ובפומבי - על כך שיהודי נרצח. כך אני סבורה באופן כללי, כערך מוסרי.

ולכן גם אלה, כמוני, הסבורים שרבין סיכן את עצם קיומה של המדינה במהלכיו המדיניים, לא היו צריכים *לשמוח* כלל על רציחתו, ובודאי שלא בפומבי ובמופגן.

אחדות העם היהודי הינה תנאי חשוב ביותר והכרחי, גם אם לא מספיק, להישרדותה של ישראל.

לדאבון הלב, כבעבר, קיים פילוג קשה בעם היהודי במספר לא קטן של עניינים, ורצח רבין הינו ביטוי מובהק של הפילוג במקצת התחומים.

יחד עם זאת ראוי לציין - בלי לפגוע בנ"ל ולמעשה בלי קשר לנושא ה"שמחה" לרצח יהודים - כי יש הבדל בין רצח הרב כהנא ובנו וכלתו ובין רצח רבין, שזה האחרון נעשה ע"י יהודי ממניעים אידאולוגים, לטובת עם ישראל (כפי שנראה ליגאל עמיר), בעוד שאלה הראשונים נעשו ע"י אויבי ישראל, ומשנאת ישראל.

וכמו שאמרתי על הרב כהנא אומר על יגאל עמיר: הדרך לגיהינום רצופה כוונות טובות. מעשהו נעשה ללא ספק בעיני מתוך אהבת ישראל ולטובת עם ישראל, לפי השקפתו, אך בפועל הוא הזיק לעם ישראל.

לסיכום - מצד אחד, רצח רבין "קל" יותר לעיכול (משום שהמניע לביצועו היה טובת עם ישראל), אך מצד שני, הוא "קשה" יותר לעיכול (משום שבפועל הוא מחזק ומרחיב את הפילוג בעמנו ותורם בכך להעצמת הסכנה לעצם קיומה).
אחדות העם 160276
1. הקש לוגי המשתמע מדבריך הוא שליהודי מותר לשמוח במידה ונרצח גוי. אם הייתי שופט את עמדתך על פי החברה המקוריים אשר התהלכו כאן לפני יותר מאלפיים שנה הייתי מוצא את השקפתך כ'לא יהודית'.
2. את מחזיקה בשתי מערכות מוסר, האחת כלפי יהודים והשנייה כלפי 'סתם אנשים'. אני מוצא זאת בלתי מוסרי לחלוטין.
3. אחדות העם היהודי נתונה בסכנה לאורך כל עברה. בד"כ מי שמאיים על האחדות הם קבוצות שוליים אשר מחזיקות בדעה כי רק הם נושאים את דגל היהדות האמיתי ולכן על כולם להתיישר על פי דרכם או לטעום את נחת זרועם. החל מהסיקריקים, חורבן בית שני ועד לפלגים ביהדות החרדית, ותנועות ימין קיצוניות בזמננו אנו, הגישה אחת היא.
כבר אמרתי בעבר כי מקריאה במקורות האמיתיים של עמנו נראה שאני עונה על ההגדרה 'יהודי' יותר מרבים מהמחנה שאת כה תומכת בו. ההבדל ביני לבין אותם יהודים (יהודים?) הוא שאני לא מנסה לכפות את דרך חיי על אותם מסכנים שלא רואים את האור.
4. תקראי שוב את החלק בתגובה שלך המתייחס ליגאל עמיר. אותה מערכת ערכים כפולה שלך מונעת ממך להבין שכל מעשי האלימות האלו מונעים משנאה ושאר רגשות אפלים - לא טובת ישראל ולא בטיח. ההבדל היחיד שאני מוצא בין שני המקרים הוא שאם רצח בניו של כהנא נעשו ע"י רוצח שפל שכוונתו היתה פשוט לרצוח ולפגוע הרי שהרוצח 'שלנו' פעל מתוך אותה שנאה חולנית אך בנוסף גם ידע שמעשהו ישפיע על מליוני אנשים שלאו דווקא מבקשים שינוי בדרכם.
לסיכום, את יהודיה מסורה אשר פועלת לאיחוד עמנו רק שהיהדות שלך לא כוללת כנראה יהדות רפורמית, פלגים מינוריים אחרים, שמאלנים (ראי ביבי והרב כדורי) ועוד כל מיני עגלות ריקות. לאחר שהרחקת בגישתך זו את רובו המוחלט של העם היהודי בעולם אני בטוח שפעילותך לאחדות תתבצע בצורה הטובה ביותר.
עצם העובדה שאת מחזיקה בשתי מערכות מוסר נפרדות כלפי יהודים ואלו שאינם יהודים היא עובדה המצערת אותי. בכך שאת מודדת את ערכיותו של מעשה על ידי שקלול צורת אבר מינו של המבצע וכן העובדה שבגיל 13 הוא בילה כחצי שעה במקום מהודר שם נזרקו עליו סוכריות, היא דבר פסול בעיני.
אחדות העם 160281
לעניין המשפט האחרון - אלה לא רק הטקסים המעצבים יהודי. דיברו פה פעם על ''נשמה יהודייה''. האמונה היא שלגויים יש פשוט סוג אחר של נשמה.
אחדות העם 160289
סוג ב'?
אחדות העם 160294
נו, כן.
אחדות העם 160295
יפאני.
לא תנוח ולא תשקוט עד שלא תראה בזולתך בגדר גזען.
כולם גזענים, אהה....
אחדות העם 160291
טעית בהיקש ה"לוגי" שלך, וכלל לא ברורה לי הלוגיקה שהובילה אותך למסקנה המוטעית, כאילו יש לי "שתי מערכות מוסר, האחת כלפי יהודים והשנייה כלפי 'סתם אנשים"'. לא רק שההיקש שגוי, אלא נראה לי שהסקת זאת משום שאתה מייחס לי (ללא כל יסוד) תפיסה *גזענית*.

ובכן, לדעתי אדם בריא בנפשו צריך להבחין בין אוייבים ובין כאלה שאינם אוייבים, ובכלל ה"אוייבים" יכולים להיות גם *יהודים*. ואני מקווה שמקובל עליך, שאין הכרח להיות *גזען* כדי לערוך את ההבחנה האמורה.

ואוייב לדידי בהקשר של הסכסוך הישראלי-ערבי הינו מי שכופר בזכות היהודים על ארץ ישראל, שסבור כי ארץ ישראל שייכת לערבים וכי על היהודים ל"החזיר" אותה להם, ו*פועל* לשם סילוק היהודים מארץ מישראל וכן מי ששונא יהודים באשר הם יהודים (אנטישמי) ו/או פוגע בהם באשר הם יהודים.

ו*אוייב* אין "רוצחים" אלא *הורגים*.

וגם כאשר נהרג אוייב יש לנהוג על פי הכלל היהודי: "בנפול אויבך אל תשמח", גם אם אפשר להבין תחושת *הקלה ורווחה* של יהודי לשמע מותו.

ועל אחת כמה וכמה שאין לשמוח, כאשר נרצח או נהרג לא-יהודי שאינו בגדר אוייב. ובמקרה כזה לא ברור לי למה ומדוע יהודי צריך לחוש אפילו רק הקלה או רווחה.

ולגבי יגאל עמיר - "שנאה חולנית" ו"רגשות אפלים" כלפי מי שנתפס ע"י השונא/בעל אותם "רגשות אפלים" כמסכן את המדינה יכולה לנבוע - ונובעת בדרך כלל - דווקא מאהבת ישראל ומחרדה לקיומה.
לכן, יגאל עמיר הוא אכן רוצח, אך הוא אינו "רוצח שפל". ובניגוד לדעה הרווחת (בעיקר בשמאל), אין הוא ראוי ליחס האכזרי, המשפיל והבלתי אנושי ולתדמית השטנית שהשמאל יוצר לו. בבחירה בינו ובין סתם רוצח למען בצע כסף, יגאל עמיר עדיף בעיני, משום שהוא רצח ממניע אידואולוגי לטובת עם ישראל (כפי שנראה לו).

ועוד טעות בידך - היהדות שלי כוללת רפורמים ו"פלגים אחרים", לרבות שמאלנים ואתיאסטים. בחלק הראשון הבעתי את דעתי לגבי מיהו יהודי, ואמרתי שאני בעד הפרדה של הלאום היהודי מהדת היהודית וביסוס הגדרת ה"יהודי" לצורך קבלת אזרחות בישראל בעיקר על הלאום.

ובאשר לברית המלה או לחגיגת בר-מצווה (ולכל מנהג יהודי אחר, שאינו סותר ערכים הומניים) - יש להם, לדעתי, ערך ותפקיד חשוב (במיוחד ללא-דתיים) בהגדרת היהודי וביצירת הלאום היהודי, בנפרד מהדת.

והייתי רוצה לטעון טענה כללית - השמאל מבטא תפיסה שכלית חסרת "נשמה". בדומה לאשה, שיש לה אף יפה, עיניים יפות, שדיים יפים, רגליים יפות, שפתיים יפות וכו' - אך קשה לומר שהיא יפה בכללותה. יש דבר כזה.

בנוסף, השמאל צודק עקרונית בטענות רבות שהוא טוען לגבי בני האדם בכללותם, אך הוא טועה טעות מרה ומחיל עקרונות אלה בצורה שגויה על מדינת ישראל והסכסוך היהודי-ערבי, ומכאן טעותו.
אחדות העם 160316
לעניין התגובה הקצרה והתמוהה שלך אומר כי לא השתמשתי במונח גזענות ולא הדבקתי לך תווית זו. ישנו פתיל אחר בו אחרים דנים בהגדרת המושג ועושים זאת טוב ממני. אני מתייחס לבעיה הערכית שמתעוררת ברגע שאת שופטת את המשקל המוסרי של בני אדם על פי הנתון המופיע בתעודת הזהות שלהם תחת הסעיף לאום.
לגבי ה"לא תנוח ולא..." אני מאמין שאת מוותרת בדיעבד על אמרה זו.

לגבי תגובתך האחרונה:
הגעתי למסקנה זו מתוך הפסקה הראשונה שבה את מכריזה כי אסור אף פעם לשמוח על רצח יהודי. כלומר את קובעת את ההתיחסות המוסרית שלך לגבי ארוע קשה כרצח על פי דת הקרבן. את מוסיפה ומבקשת להתאים את התגובה לאותו רצח (כלומר אמת המידה הערכית החברתית) על פי אמונתו של הנרצח. אני מצטער אבל ההתנסות הכי קרובה שלי למפגש עם חברה החיה על פי קודים אלו (מעבר לחברה החרדית/אולטרא ימנית) היא כפר בקשמיר שבו ראיה פשטנית וגסה זו מביאה להם רק צער ויגון.

הייתי רוצה לשמוע ממך מה יכול להפוך יהודים לאויבים על פי השקפתך. את אומרת שאויב הוא מי שכופר בזכותו של העם היהודי על א"י. האם זה כולל יהודים ישראלים המוכנים להגיע להסדר עם האויב אשר יכלול מסירת שטחים מסויימים לשליטתו? האם מייסדי המדינה הם אויבים לאחר והסכימו להצעת החלוקה?

בנושא יגאל עמיר את הרי שוב מחזיקה בחרב הפיפיות ומתעלמת מהסכנה. על פי תפיסתי ראשי הציבור עליו נמנה עמיר מהווים סכנה לארץ ישראל בכלל ולחיי משפחתי בפרט.
האם במידה ואפעל באלימות כלפי אותם אנשים המעמידים את המפעל הציוני בסכנה תוכלי להבין את מעשי כנובעים מאהבת ישראל?

אם אין לך שום בעיה עם תפילת נשים בכותל, נשים מכהנות כרבניות לכל דבר, עלית בנות לתורה וכו' הרי שבשעה שאת צוברת נקודות זכות אצלי את בעצם מציירת מצב אוטופי דמיוני אשר במציאות רחוק מכל אחדות חברתית.
באותה נשימה את מסבירה את חשיבותם של טקסים אורתודוקסים - ואם מדובר ביהודי שלא מבצע את אותם טקסים? או ישמור אלוהים, מבצע אותם בצורה אחרת מהנהוג?

הייתי רוצה לטעון טענה כללית - הימין מבטא תפיסה רגשית חסרת "לוגיקה". בדומה לתינוק אשר מתעלם מכל נתון אוביקטיבי, מכל אילוץ או מכשלה וממשיך לצווח כאשר הוא רוצה בדבר מסויים. יש דבר כזה.
בנוסף, לפני שאנו מתרחבים ונבלעים בוויכוח המפלצתי 'מי יותר טוב שמאל או ימין' בואי ונבהיר קודם את סוגית המיון שאת עורכת בין נימולים לערלים.
מקצת מהפסול ברב כהנא זצ''ל ובמשנתו 160299
לא שמחתי במותם (של בנימין ואשתו, לא הייתי בעל תודעה פוליטית כשמאיר כהנא נרצח), אבל אני מודה שגם לא נעצבתי על ליבי. מה שחשבתי אז, פחות או יותר (וסליחה מראש מניצה) היה ''אשמתם''.
מקצת מהפסול ברב כהנא זצ''ל ובמשנתו 160346
לגבי הרצח של כהנא.
פלשתיני רואה בכהנא אויב.הרי הוא מטיף לסלקו מביתו
אחד הסיכונים שבכך הוא שפלשתיני כזה או אחר,ירצח אותו כדי שלא יגרש אותו מביתו
אחד כזה אכן עשה זאת
לא משינאת ישראל אלא משיקולים תועלתניים.
גם גנדי הטיף לגירוש הפלשתינים מישע'.אחת הריזיקות היא שמשהו מהצד השני יחסלו על מנת שלא יבצע את תוכניתו.
זה אכן קרה.משיקולים תועלתניים.
לא משינאת ישראל(אולי גם.איני יודע)
את הארכידוכס פרדיננד הרגו הסרבים,כדי שאוסטריה תוותר על בוסניה וקרואטיה ותעבירן לסרבים.האם הרוצח היה שונא אוסטרים? אולי לאומן סרבי.והוא התחיל את המלחמה הגדולה
מקצת מהפסול ברב כהנא זצ''ל ובמשנתו 160378
לא אנושי או לא יהודי?
בתור בין אנוש הייתי מעדיפה שכל השולל את האנושיות יירחק ממערכת קבלת ההחלטות (רצוי, אם ניתן, לא בשיטה של רצח).

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים