לדעתי פיספסת בגדול 177156
הדיון בקרב הציבור יכול להיות על מוסר, חוק ואתיקה. בקרב הפוליטיקאים, אלה מקבלים תוקף משני לעומת השלכות מעשיות של כל פעולה.
כלומר, גם אם תוכיח באותות ובמופתים (ולא הוכחת לדעתי) שהפצצת אזרחים היא חוקית, אתית ומוסרית ואפילו כורח המציאות, כל אלה לא תקפים מול הלחץ הבינלאומי שמזמינה כל פגיעה באזרחים. מאחר וישראל אינה אדון לגורלה, וכל העולם ובני משפחתו מחכים לנו מעבר לפינה כדי להתערב ולהשליט את רצונם באזור (שרוב הזמן אינו חופף לרצון הממשלה המכהנת), הרי שזו צריכה לשקול היטב כל פעולה מסוג זה.
בהיבט זה, דווקא האופן בו חוסל שחאדה היה עשוי להפסיק לחלוטין את החיסולים הממוקדים בשל לחץ בינלאומי (והם אכן הוקפאו לזמן מסויים).
גם לדעתי פיספסת בגדול 177157
משום שהתעלמת מחלקם הכפוי של הילדים במלחמה הזו. החל ממוחמד דורא, עבור דרך שלהבת פס, וסיים בילדים שנמו את שנתם בבית שבו התגורר שחאדה ובאלו שסעדו עם הוריהם במסעדת מקסים.
אתה צריך לנסח עצמך שוב 177158
כדי שאבין איך תגובתך קשורה לשלי.
קבל התנצלות 177159
היא מכוונת לכותב המאמר, לא אליך.
לטעמי לא הבנת את המאמר 177171
מהתרשמותי מהמאמר הכותב אינו מדבר על ענייני המוסר שנוגעים בפגיעה באזרחים בענייני המלחמה, אלא מדבר על חוסר הפרקטיות שבאיסור כזה. זה אחד מאותם הדברים שאנשים עושים על שאינם מוסריים אלא מכורח המציאות, הרבה פעמים אנשים משקרים וכולנו יודעים שזה מעשה אינו מוסרי אך מעשה שרובינו חייבים לעשות בסיטואציות מסויימות.

ובקשר לדבריך, אני חושב שלפחות הישראלים שרואים את הבעייתיות בהבדלת אזרחים וחיילים (כפי שמוזכרים במאמר) צריכים להבין את הקושי העומד בפני הצבא לא לעבור על חוקים שאינם מתאימים למציאות. והם גם צריכים לחשוב על כך מעט לפני שהם מכריזם בקולי קולות על פשעי מלחמה.
אני שמח שהתרשמת מהמאמר 177190
אם שמת לב, הוא מתחיל במשפט "האם הגיע הזמן לבחינה מחודשת של עקרונות מוסר המלחמה?" וממשיך משם בדיון על ההיבטים המוסריים והאתיים/חוקיים. גם אתה ממשיך בכך בתגובתך על שני חלקיה.
אני טוען שפולמוס חביב זה, שנטחן עד דק בציבור, אינו רלוונטי כלל בפוליטיקה. האלמנטים הנשקלים ברשות המבצעת בבחינת אופן ביצוע פעולה הם רק בהיבט המעשי - כלומר השלכותיה על המציאות המדינית, לחצים שתיצור או תפיג, וכיו"ב.
אני שמח שהתרשמת מהמאמר 177213
בניגוד אליך, אני סבור שהדיון הציבורי בנושא כלל לא התחיל. מדובר בשקר מוסכם, המתבטא בדברים כמותם אמר השר יוסף פריצקי: אין לנו מלחמה עם העם הפלסטיני, יש לנו מלחמה בטרור. וחברו השר פורז אמר: אם ליד המחבל עומדים אזרחים חפים מפשע, עדיף לוותר על הפעולה ולאפשר למחבלים לברוח. מי שלא מבין שמלחמות אינן מתנהלות אלא בין עמים ואוכלוסיות ממשיך לחשוב שניתן לנהל מלחמות סטריליות בהן אתה פוגע במטרות נקודתיות ובכך משיג את מטרותיך.
הסוגייה היא מוסרית ומעשית בעת ובעונה אחת, ולא ניתן להפריד בין הדברים, שכן אילו מבחינה מעשית לא היתה בעיה, אזי ההיבט המוסרי לא היה מתעורר כלל.
אני שמח שהתרשמת מהמאמר 177306
הסוגיה היא אכן מוסרית ומעשית כאחד, אבל באופן המפריד בין המבצעים לציבור. הציבור, כמו גם מאמרך, דן (וממשיך לדון) במישור המוסרי, עם נגיעה במישור המעשי.
הרשות המבצעת בהחלט מנגנת על האספקט המוסרי בפניותיה לציבור, בניסיונות כאלה או אחרים לעצב דעת קהל, אך בבואה לשקול האם לבצע או לא לבצע פעולה מסויימת, לא קיימות כמעט דילמות מוסריות, אלא מעשיות בלבד.
אני שמח שהתרשמת מהמאמר 177442
אבל ההשלכות המעשיות נובעות מתוך הדיון המוסרי. אם העולם (או לפחות האמריקאים) יקבלו את הטענה כי הרג אזרחים הוא מחוייב המציאות ואינו בלתי-מוסרי, הרי שההשלכות המעשיות של פעולות שתפגענה באזרחים תהיינה שונות בתכלית.

כלומר, הדיון המוסרי הוא חשוב, משום שעל בסיסו ניתן לפתוח בהסברה ברחבי העולם, ואם נצליח לזכות באהדה של (חלק מ)העולם לטענותינו המוסריות, אזי נוכל לפעול מעשית באופן שונה (ונוח יותר עבורנו?) מאשר כיום.
אני שמח שהתרשמת מהמאמר 177472
אני מפנה גם אותך לפתיל המתחיל בתגובה 165170.
אני שמח שהתרשמת מהמאמר 177438
לדעתי הציטוט ''אין לנו מלחמה עם העם הפלסטיני, יש לנו מלחמה בטרור'' הוא סוג של תעמולה כלפי פנים וחוץ בעיקר ולא ניסיון לשקף מציאות כלשהי, אם כי זאת אינטואיציה שלי בלבד.
פיספוס? 177174
אני דווקא נוטה לחשוב כי הפוליטיקאים בארץ, אלו שבחו"ל, דעת הקהל בארץ ודעת הקהל בחו"ל, מושפעים במידה משתנה אלו מאלו. גם לישראלים השוהים בחו"ל ומטיפים כנגד מדיניות ישראל, ישנה השפעה (לא מבוטלת!) על התקשורת ודעת הקהל שם. כך שלדעתי יש מקום לפנות לדעת הקהל הישראלית.

אך גם אם לא היה הדבר כך, האם אתה טוען שאין טעם בדיון באייל בנושאים בהם לא קהל קוראי האייל או אזרחי ישראל הם הקובעים?
או שלא הבנתי?

מעבר לזה, שבחים ליזהר על הניתוח ועל הניסוח. אני מסכים עם כל מילה.

כבר הערתי על נושא אחריותה של אוכלוסיה למעשי וכוונות היוצאים מקירבה בעבר. במקרה העולם הערבי, חלק מן האפשרויות שאני רואה כוללות הבאתה של מדינת ישראל אל סף השמדה, בשתיקת (ובעצם עידוד) רוב המערב ובתמיכת חלקים נרחבים של שאר העולם, בדומה לשקרה לפני שישים שנה וכפי שקורה עתה ‏1. אחד מן הגורמים המחלישים את ישראל ומקרבים אותה לכיוון זה הוא השסע הפנימי שעשוי להיגרם אם תנקוט היא בצעדים ההולמים את אופי ומטרת המתקפה הנוכחית. במצב זה, ישנה חשיבות לדיון מוסרי פנימי כזה. לא פעם נוהגת ישראל בניגוד ללחצים הפועלים עליה. במצבים כאלו, ללכידות הפנימית ערך שרידתי גבוה במיוחד וחשוב להבין ולשכנע שהצעדים הנדרשים לפתרון המצב הינם מוסריים בתכלית, גם אם הם נראים מסוג הדברים שדווקא אלו שהמוסר אינו מעניינם, או שהוא רק מכשיר לתועבות ליבם, נוקטים בהם.

במילים אחרות, אם המערב היה משמיד כמה מאות אלפי אזרחים גרמנים לאחר שגרמניה החלה להשמיד המוני אזרחים (בינהם יהודים), יתכן שעשרות מליונים של בני אדם, בינהם גם מליוני גרמנים היו ניצלים. מכיוון שאיני מפריד את הפרקטיקה מן המוסר, צריך היה לעשות זאת, בהנחה (סבירה) שיתכן שזה יחליש את גרמניה ויקדם את הפסקת ההרג. ההמנעות מכך היתה צעד לא מוסרי, אפילו מתועב, גם אם העניק הוא תחושת טוהר למבצעיו (כלומר, נמנעיו).

1 יש גם אפשרויות יותר סימפטיות. אני לא באמת יודע מה יהיה, למרות ששמי הוא כשל אחד הנביאים (:
ממש מתנצל על ההפרעה בהתמוגגות 177192
לגבי הפיסקה הראשונה בתגובתך, ראה תגובה 165170 והפתיל בעקבותיה.

לגבי הפסקה השניה: שאני אפעל לעצירת דיונים באייל? אני הערתי למשהו שנכתב במאמר עצמו, לקראת סופו (עם ההדגשה שלי): "רוב המלחמות אינן מתקיימות בתנאי מעבדה, ולרוע המזל, ברובן מחליט אחד הצדדים, ממניעיו שלו, לפגוע במכוון באזרחים תוך מציאת אינספור צידוקים פוליטיים ו*מוסריים* לכך."

לגבי הפיסקה השלישית שלך: למרות שאתה עדיין עוסק בהכללות שנראות לי גורפות מדי, אני מעודד מכך שנדמה לי שלראשונה אתה כורך את העולם הערבי ומדינות המערב באינטרס משותף כלשהו. כלומר, הערבים עלו אצלך רמה...
קונספירציה 177206
לגבי ה"אינטרס משותף", זו אינה בדיוק תוכנית מסודרת וגם לא קונספירציה כלל עולמית. זו יותר "רוח הזמן" ודינמיקה שנוצרה ומתגברת, שילוב של מניעים אנטישמיים, אימפריאליסטים, אנטי-אימפריאליסטיים, פאשיסטיים ואנטי פאשיסטיים, אנטי-אמריקאים, כלכליים, אלקטוריאליים ועוד, שבמקרה (?) חוברים יחד לאותה מטרה אמורפית במרכזה עומדים אנו.
אבל לא הייתי רוצה לגרור דיון זה לעוד ויכוח על הסכסוך בין ישראל לפלשתינאים, לפחות לא באופן שכבר נעשה בעשרות דיונים קודמים באייל.
תנאים של קטילה 177216
תוספת: כדי שפגיעה יזומה ונרחבת באוכלוסיה אזרחית תהיה מוסרית, הייתי דורש שיתקיימו התנאים הבאים:

1) אוכלוסיה זו מוציאה מתוכה באופן סדיר גורמים (שלטון, מפגעים בודדים) הטובחים באוכלוסיה אחרת, או נותנים תמיכה פעילה לגורמים כאלו (אימונים, כסף, הסתה בכלי התקשורת) - להלן "אוכלוסיה פושעת".

2) יש סיכוי סביר דיו שפגיעה באוכלוסיה הפושעת יביא לתוצאה המבוקשת.

3) אמצעים אחרים, מתונים יותר אינם יעילים. דבר זה חשוב שכן כשאתה מביס עם, כדאי גם שזה יהיה תוך הדגמת הערכים הראויים, *אלא אם ממש אין ברירה*.

4) צריך להתחשב בלחצים מחוץ ומבית (למשל בג"צ) ושסעים פנימיים שעשויים למוטט את האוכלוסיה המתגוננת. אלו עשויים לסכל את נסיון הפסקת הטבח ואף להגבירו.

5) יש גם להזהר ממדרון חלקלק שעשוי להביא להרג מיותר ואף לזילות חיי אדם בתוך הצד המתגונן.

ללא שמתקיימים סייגים אלו, אני רואה פגיעה מכווונת באזרחים כפסולה, גם אם הם חלק מאוכלוסיה פושעת.

במקרה הסכסוך שעל הפרק, לא כל התנאים מתקיימים - למשל סעיף 4. משום כך הצד הישראלי עוסק בעיקר בהתגוננות ולא יכול ממש לפעול בהצלחה כנגד המנטליות שהצמיחה עימות זה, כפי שנעשה בהצלחה ביפן ובגרמניה במאה הקודמת, אם כי מאוחר למדי. בנסיבות הנוכחיות, יתכן שזו הבחירה המוסרית הראויה.
תנאים של קטילה 177293
הבעיה (או אולי חילוקי הדעות הערכיים) היא שישראל היא איננה ''צד מתגונן'' בלבד. במסעדה בחיפה ובקו התפר היא ''צד מתגונן''. במערות דרום הר חברון היא ''צד תוקף'', ותוקף באכזריות לא קטנה.
''אכזריות לא קטנה'' 177294
כן, כולנו שמענו על הפצצות ששמו להם במערות.
''אכזריות לא קטנה'' 177296
כפי שכבר כתבתי פעמים רבות בעבר, את רוב ההרג וההרס שישראל גורמת היא דווקא איננה עושה בפצצות - זה רק החלק הדרמטי אשר מצטלם היטב. היא עושה זאת ע''י הרס כלכלי, הרעבה, מניעת טיפול רפואי הולם, הגבלות חמורות על התנועה, ועוד. זה שהורסים לאדם את ביתו (או מגרשים אותו מהמערה בה הוא חי) וגוזלים את אדמתו לא מפוצץ אותו לרסיסים. זה יכול אולי להרוג את התינוק שלו שנאלץ לעבור לילה קפוא תחת כיפת השמיים, זה בהחלט מקצר ומאמלל את חייו, ובאופן כללי לא משפר אותם במאום. גזל אדמות מאדם בודד הוא בהחלט פעולה התקפית. כאשר הגזל הוא שיטתי ונועד לנשל אומה שלמה, זהו צעד התקפי חמור ומרושע פי כמה.
תוקפן וקורבן 177297
הלוואי והחיכוך הישראלי-ערבי באזור זה בפרט, היה נמנע. למיטב שיפוטי דהיום, ביסודו אין מצב זה נמצא בידינו ועל כך, בין השאר, אני ואתה חלוקים.
תוקפן וקורבן 177412
הוא גם לא נמצא בידי הפלסטינים, יש להזכיר.
תקציר הסכסוך 177416
אכן, הפלשתינאים הם רק שלוחה איפריאליסטית של ציוויליזציה גזענית עם אידאולוגיית השמדה שהפכתם לפליטים ודואגת מאז להשאיר את עניינם כתירוץ לנחשלותה‏1 ותוקפנותה וכמסתור מה שקורה בביתה פנימה. להמשיך? אולי במקום אחר.

1 ואני לא ממציא את זה. יש גישות, גם במערב הטוענות שישראל היא הסיבה לנחשלות הערבים, ממאוריטניה ועד עירק.
עתה גם מלזיה, הלא ערבית אך תחת השפעה כזו, מצאה את הבעייה, שאם רק זו תיפתר, ישוב העולם המוסלמי להיות משגשג, חופשי שיוויוני, משכיל בעל ביקורת עצמית וידידותי לעמי העולם, כפי שהיה עד שנת 1882. אין אנו אלא צ'כוסלובקיה החדשה, הקומץ שישביע את הארי.
תנאים של קטילה 177419
בהנחה שחינוך ותרבות הם אלה שמביאים עם מסויים לדרגת רצחנות סוחפת, מדוע לא להילחם (במידה והדבר מתאפשר טכנית) בתרבות ובחינוך הנ"ל. מדוע לא לעשות "שואה" לאידיאולוגיה הרצחנית, למשל (שוב עם הדבר אפשרי) ע"י לקיחת אחריות לחינוך הילדים של אותו עם...
ובהנחה שלא ניתן לעשות זאת לכולם-תמיד אפשר להרוג חלק ולחנך חלק :)
(ההערה האחרונה הייתה צינית למדיי)
תנאים של קטילה 177425
אתה רציני? איזה עם ייתן לעם(/אומות), לו הוא בז ואותו הוא רוצה להשמיד, לחנך את ילדיו? זה יכול לקרות רק לאחר מפלה מוחלטת וכואבת, שתתפרש גם ככשלון קולוסאלי של התרבות - כשקרה ביפן ובגרמניה. בעולם הערבי זה הרבה יותר מסובך, שכן להבדיל מגרמניה ויפן, זו תרבות עם המון "סניפים" ה"מחזקים" זה את זה מפני כל נסיון לפרוץ קדימה מן הביצה. בנוסף, אין שם, לפחות להבדיל מגרמניה הנאצית, גרעין מוסרי של אותם כמה אחוזים (אני לא שמעתי אף על מניין אנשים מבין מאות המליונים), שמהם יכולות לצמוח רוחות הומניסטיות והנהגה לדרך חדשה.
כדאי להזכיר שגם תחת היטלר היו שראו בו פושע, רוצח מסוכן, אדם שדינו מוות - *על מה שהוא עשה לאחרים*, והם מחו תוך נכונות לשלם מחיר כבד, וחלקם גם שילם.
גם תחת סטאלין היו מחאות ומוחים.

כך שאני לא כל כך אופטימי במקרה הערבי.
תנאים של קטילה 177427
לדיון על הקומץ המוסרי בעולם הערבי לא אכנס.
לגבי היכולת, דיברתי על מצבים היפותטיים אך כיוונתי כמובן לשטחים. הייתה מערכת חינוך ישראלית בעקיפין וניתן לשקמה ולשפרה (רצוי ברהרבה). הבנתי שבעירק לארה''ב יש רעיונות דומים. אני לא טוען שזה דבר טוב או יעיל בהכרח, אבל זה לפחות שיקול כשבאים להתמודד מול עם שהמאסה הקרטית שלו תומכת באידיאולגיה רצחנית (בהנחה שאכן הדבר כך).
תנאים של קטילה 177430
ישראל אכן יכולה וצריכה היתה לעשות למען הפלשתינאים דברים שלא את כולם היא עשתה. אך כפי שהזכרתי לעיל, אין הם עם מבודד וההשפעות מעבר לגבול חזקות מכל מה שהיינו יכולים לעשות.
זכור גם כי המשכילים, האמידים והעשירים בעולם הערבי, גם ואולי בייחוד אלו שחיו בעולם החופשי תקופה מסויימת הם אחד מגורמי ההקצנה וההסתה החזקים שם, בד"כ אף יותר מן השלטונות עצמם. גם פילוח ספציפי של מבצעי הפיגועים ההמוניים כאן (כמו גם מפגעי 911 ואחרים) ומשלחיהם בשטחי יש"ע מעיד שהשכלה גבוהה, מצב כלכלי משופר והיחשפות לערכים הומניסטיים, אינם גורם ממתן אצל ערבים. להיפך.
תנאים של קטילה 177434
ההוכחה שהבאת כלל אינה הוכחה. "השכלה גבוהה, מצב כלכלי משופר והיחשפות לערכים הומניסטיים, אינם גורם ממתן אצל ערבים. להיפך."
1. אתה מוכן להראות את זה?
2. האם לקחת בחשבון שבמקרים רבים חברת המהגרים הערבית במערב (ולא רק הערבית) נוטה להיות מסוגרת ולשמור על החינוך המסורתי מארץ המוצא כולל המנטליות הרחבה וכל המשתמע מכך וזאת לתקופה של בערך שלוש דורות (פלוס מינוס)?
3. האם לקחת חשבון כי חלק מהמהגרים הנ"ל בכלל הגיעו כבר כבוגרים "מעוצבים" בנפשם למערב?
4. האם לקחת בחשבון שחשיפה פתאומית לערכים שונים לחלוטין משלך יכולה לגרום בתווך הקצר לריאקציה-כלומר חזרה למסורת והתבצרות בערכים המוכרים והישנים (תופעה ידועה בסוציולוגיה)?
5. מה שונה בערבים שדווקא אצלהם חינוך וחשיפה לערכים כאלו ואחרים אין לה השפעה מהותית?
6. האם ה"ניראות" של ערבים קיצוניים במערב איננה גבוהה בהרבה משל אלה הנטמעים ולכן עלול להיווצר רושם מוטעה? אם לא הראה לי סקר שמדבר על נתונים אחרים (לגבי אחוז הפונדמנטליסטים מבין המוסלמים במערב)?
7. בהנחה שבנינו מחנות של "חינוך מחדש" ניתן גם לחסום את השפעות מדינות ערב החיצוניות לפחות בטווך הקצר. אלא שאחרי שנחנך מיליוני פלסטינאים לדמוקרטיה וזכויות אזרח כנראה שגם נצטרך לספק להם את זה.
תנאים של קטילה 177497
כאחד שנוטה לראות את ה"קונפליקט" המערבי/מוסלמי מנקודת מבט הפוכה בדיוק לזו של אפופידס, אני מוצא לנכון לציין שעד כמה שאני יודע העובדות הן נכונות. המשכילים והעשירים יותר הם גם קיצוניים יותר, במידה ואין הם חלק ישיר ממשטר הבובות הפלסתיני, שאז יש להם מה להרוויח מההסכמים.
תנאים של קטילה 177525
עשיר לאו דווקא שווה משכיל.

אמנם הניתוח הבא הוא פשטני, יש לו בסיס - מי שבאמת עשיר יסתדר בין כה וכה, מי שעני אין לו מה להפסיד בכל מקרה, ורק מעמד הביניים הולך על חבל דק. למעמד הביניים יש הכי הרבה להרויח ולהפסיד, לא רק מבחינה כלכלית.

למי החמאס פונים בתרומות? לאנשים עניים, חסרי יכולת לשלוח את ילדיהם לבית ספר או להאכילם.

יצירת שכבת ביניים רצינית במדינות ערב תעזור למתן את הגורמים הקיצוניים יותר שם, מפני שיווצר סבך של בעלי אינטרסים הפוכים.
תנאים של קטילה 177588
רק הערה: לעשירים יש הכי הרבה מה להפסיד מחוסר יציבות פוליטית. בעולם הלא ערבי, הם בד"כ החוששים ביותר ממנה. בעולם הערבי, למיטב ידיעתי הענייה, התנהגותם בתחום הטירור נגזרת בעיקר מאידאליזם ובמידה פחותה בהרבה מרצון להבטיח את עצמם מפני פגיעת הטירור. דוגמא ברמה הלאומית לשתי סיבות אלו היא יחסה של סעודיה לבין לאדן מאז שנות ה90'.

באופן כללי, בעולם הערבי חוקיות ומתאמים חברתיים מסויימים שונים מבשאר העולם.
תנאים של קטילה 177593
מי שקרא את ביכלר וניצן (או סתם ניחן בחוש קונספירטיבי) היה מתקן - ל''עשירים'' (או יותר נכון לקבוצות ההון) אשר עוסקים ב''כלכלה החדשה''. לתאגידי הנשק והנפט יש הרבה מה להרוויח מחוסר יציבות פוליטי. אין זה דבר של מה בכך - תקופה ארוכה היתה למשל כל כלכלת ישראל משק צבאי סגור ומסובסד.
עטור מצחם זהב שחור 177599
מקבל את התיקון.
זה מותנה כמובן בכך שהעשיר אינו חלק מן האי יציבות, אלא רק מרוויח ממנה.
למיטב ידיעתי ברוני הנפט הערביים אינם מרוויחים או אינם זקוקים לרווחים שיש להם מסיכסוכי הדמים שהם מממנים ואף יוזמים (כספית) באסיה ובאפריקה, למרות שהם יושבים רחוק. מדינותיהם אינן מייצרות נשק ומכירות הנפט לחברה ענייה יציבה גבוהות בד"כ מלחברה לא יציבה.
מה שמוזר הוא שהם מממנים גם קיצוניות ואלימות די קרוב לביתם ואף כנגד השווקים שלהם - למשל כנגד ארה"ב. אז מי אמר שתמו אידאליסטים מן הארץ? מי כינה אותם דור האספרסו?

___________
אפופידס מתחרפן (:
עטור מצחם זהב שחור 177633
העיקרון הוא לא ''המרחק מהבית'' אלא פשוט המיקום הגאוגרפי. גם לתאגידי הנפט הגדולים הטרנסלאומיים וגם למי שמרוויח מהנפט במדינות אופ''ק יש אינטרס לשמור על רמת מחירים גבוהה, וזה מתקשר ישירות ליציבות במזרח התיכון, לא באפריקה. לכן גם אמריקאים וגם סעודים יכולים לתמוך באי-יציבות במזרח התיכון, למרות שאלו יושבים רחוק ואלו קרוב.
עטור מצחם זהב שחור 177636
או,
שמשתלם להם שתהיה יציבות, כי רמת החיים תעלה ואנשים יקנו יותר מכוניות, יטוסו יותר ויצרכו יותר חשמל - כלומר הביקוש לנפט יעלה וכך גם מחירו והכמות המסופקת, לא?
עטור מצחם זהב שחור 177638
לא הבנתי אם מדובר על מקומות כמו ארה''ב או הביקוש לנפט במזרח התיכון עצמו.
בכל אופן, בשוק הנפט באופן מסורתי קל היה (ועדיין) הרבה יותר לשלוט על ההיצע או ה-ציפיות להיצע- אשר משפיעות ישירות על שולי הרווח, מאשר על הביקושים.
עטור מצחם זהב שחור 177642
התהיה שהעליתי היא שברוני הנפט של סעודיה מעודדים טרור שמאיים הן על סעודיה ובפרט על ייצור הנפט והן על הצרכנים שלהם מעבר לים, תוך פגיעה ברמת החיים שם ובצריכת הנפט.

אולי הם מאמינים שאלוהים עמם ולכן זה רק יועיל לעסקיהם לבסוף ואולי הם שייכים לאסכולת מדונה, אליבא דברקת ‏1 ומאמינים שאולי לעסקים זה לא יעזור, אך זה יעשה אותם אנשים טובים, שלמים ומאושרים יותר. אם לא, יתכן שהם שייכים לזרם הלייבוביצ'י ואינם מחפשים טעמים למצוות או גמול, אלא פשוט עושים את שצריך לעשות ויהי אשר ויהי.

1 תגובה 161662 בצחוק כמובן.
עטור מצחם זהב שחור 177646
אם מדובר על התקפת טרור כמו בתאומים, אז המשמעות של ההתקפה הזו כירידה בביקושים (של נפט) היא אפסית, וגם במקרה של ירידה אמיתית קל יחסית להתמודד עם זה בצד ההיצע. בכל אופן, לא נראה לי שאדם כמו בן-לאדן יודע בכלל לאיית את המילה גלובליזציה, וספק רב אם אפשר לייחס לו מניעים עיסקיים.
עטור מצחם זהב שחור 177663
איני חושב שהשפעת הפיגוע על הירידה ביקושים (נדמה לי שהוא האיץ את המיתון במערב) היא אפסית. אומנם לא משהו שיפגע ברמת חייהם של הברונים, אך לא אפסית. בכל מקרה, הם לא חופשיים לגמרי לשנות את מחירי הנפט. לארה"ב יש השפעה על מדינות כמו סעודיה ויכולת מסויימת ללחוץ עליהן.

לגבי בין לאדן, ככל שאני יודע מניעיו הם אכן ערכיים. בכל מקרה אין לו קשר ישיר לעסקי הנפט. הקשר שבכ"ז קיים הוא שסעודיה שילמה לו החל מ95' משתי הסיבות שמניתי לעיל:
א) הסיבה הערכית - הסעודים רוצים להעביר את הנוצרים והיהודים מן העולם. הם לא בוחלים גם ברצח שיעים ואחרים (כולל נשים וילדים) שאינם ווהאבים, הנתפסים בעיניהם ככופרים. הם גם מימנו פעולות כאלו שלא דרך אל-קאעידה, ברחבי העולם, בדרכים שונות, אפילו ע"י חלוקת מילגות לסטודנטים באירופה וארה"ב כדי שיחזקו את הגירסה הוואהבית של האיסלאם על פני הגירסאות היותר מתונות שלו.

ב) פרוטקשן - כדי למתן את האיום של בין-לאדן על בית המלוכה הסעודי. הפשרה הנוכחית היא שאל-קאעידה תוכל, במיגבלות מסויימות של כמות ותדירות להרוג מערביים בסעודיה. בכל פעם שזה קורא הם לא נותנים לאמריקאים לחקור את זירת האירוע באופן יעיל וגם לא לחקור חשודים. לעיתים הם אף דואגים להוציא כאלו להורג לפני שהחוקרים האמריקאים מגיעים.

שבוע טוב ומלא שמחה!
תנאים של קטילה 177688
לא אמרתי ולו מילה אחת ביחס למשכילים או עשירים פלסטינאים, אלא ביחס לקביעה שערכים מערביים והומניים אינם משפיעים על ערבים...
תנאים של קטילה 177690
אגב ערכים כאלה אין להם כמעט קשר להשכלה פורמאלית ובכל מקרה שישנו קשר (מדעי הרוח למשל) הרי שישנה גם תןפעת הרגרסיה התרבותית המצויינת להל''ן וכמובן ישנו הקשל בעידן הפוסט-קולוניאליסטי להכשיר כל מרי או ''מרי'' של קורבן הקולוניאליסם לשעבר. לצערי גורמים בשמאל העולמי מובילים את הטרנד האנטי-שמאלני הזה.
ערכים אוניברסליים בשיחות פנימיות ובעצומות כלליות 177579
עזוב אותי מהסברים חברתיים. אני מחפש 10 מוטציות, 10 מבין מאות מליונים שיאמרו (מסיבות מוסריות - למשל כאשר הוא טובח נוצרים) על מנהיג ערבי חי שהוא פושע מתועב.
כל הטענות החברתיות אינן מקובלות עלי כשמדובר במספרים כאלו. אני מוכן לקבל כהסבר לאחוזים נמוכים, אך לא להיעדר מוטציות. מצד שני, אין לי פיתרון לחידה.

אם נחזור לרגע לאזורנו, מה שיאפשר לטעון "נו, טוב, זה תוצאה של הכיבוש", יש מאמר של אמירה הס ‏1
שלמרות דעותיה הידועות, פתאום גם היא שמה למשהו מוזר.
ציטוטים נבחרים:

הכישלון הוא גם של מנהיגי שטח טבעיים ואהודים יותר של הפתח.
במקרה הטוב כמה מהם מביעים התנגדות בשפה רפה, בחצי פה,
באיזשהו ראיון נידח. במקרים אחרים הם שוללים את הפגיעה
באזרחים בחדרי חדרים או בפגישות עם דיפלומטים זרים. אבל הם לא
מעיזים לצאת בריש גלי, במסע מתוכנן, נגד מה שמקובל לחשוב שהוא
דעת רבים - כלומר, שפיגועים בתוך ישראל הם תגובה הולמת למעשי
ההרג וההרס של צה"ל.
....
מצטרפים לשורת הנכשלים גם פעילים ב"חברה האזרחית", אותם
ארגונים לא ממשלתיים פלשתיניים - ארגוני זכויות אדם, בריאות,
רווחה וחינוך. אלה עומדים בקשר מתמיד עם מעגלים מתרחבים של
פעילים אירופים ואמריקאים, שמגיעים לשטחים וחוזרים למדינותיהם
עם דיווחים קשים ומדויקים על הכיבוש הישראלי - על התעמרויות
של חיילים, על חיילים שהורגים ילדים ונשים, על עוני משווע
שהסגר יוצר, על מאות בתים הרוסים, על עצי זית שנעקרים.
נציגיהם של אותם פעילים מחו"ל מבהירים שהם תומכים בהתנגדות לא
אלימה אך פעילה. הקשר של פעילים פלשתינאים אתם מבוסס על
האמונה בערכים אוניוורסליים, על-לאומיים, בסולידריות של
נדכאים.

אבל אותם פעילי החברה האזרחית הפלשתינית, בהם אנשי אקדמיה
ואחרים המזוהים עם האליטה האינטלקטואלית הפלשתינית, אינם
מעיזים לצאת אל הציבור שלהם ולפתוח גם הם במתקפה חינוכית נגד
פולחן המוות וההרג. לא מעטים מהם אומרים בשיחות פנימיות שלא
רק מבחינה פרגמטית יש להוקיע את הפגיעה באזרחים (מכיוון שכך
העולם המזועזע שוכח את הכיבוש הישראלי ומוראותיו), אלא קודם
כל מבחינה מוסרית, ערכית, כלל-אנושית. לא מעטים מהם נשמעו
אומרים: "אסור לנו להידרדר מבחינה מוסרית לרמה של הכובש
הישראלי". אך הם אינם מעיזים לעשות זאת בפומבי ובשיטתיות,
מעבר לחתימה נדירה על עצומה זו או אחרת.

1 http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?... . אגב, אותה, להבדיל מאת אמנון לוי, אני מעריך למדי.
ערכים אוניברסליים בשיחות פנימיות ובעצומות כלליות 177590
אמנון או גדעון?
אופס 5,869,818 177598
גדעון! הרגשתי שאין זה השם הנכון אבל לא עלה לי בראש משהו יותר טוב אז הנחתי שאני סתם מדמיין.
אופס 5,869,819: 177674
עמירה הס. אמירה הס היא משוררת.
אופס 5,869,819: 177684
אכן אופס. מה יהיה? כמה שאני משתדל להקפיד על תגובותיי, לא הצלילות היא שמשתקפת מהן. ידעתי שאסור היה לי להפסיק לקחת את הכדורים ההם ללא הוראת רופא (:
ערכים אוניברסליים בשיחות פנימיות ובעצומות כלליות 177691
כתבה מאוד מעניינת ואני מתפלא שהבאת אותה, לפחות לפי כתבה זו שתיקתם של רבים בשטחים המתנגדים לפיגועים נובעת מפחד לחייהם. הסבר פשוט ואף הגיוני-אם היו מוציאים פה להורג שמאלנים בכמויות גם בישראל היה מספרם ונוכחותם יורדים פלאים (יש שיאהבו את הפיתרון).
לגבי חוסר עניינך בהסברים חברתיים-אתה רציני? לפי דעתך אנו עומדים בפני שיטפון (אני דיי מסכים עם זה) ואתה במקום לחפש את מקור השיטפון (חינוך, תרבות, גנים, וואט אבר...) מחפש את הדליים שיוכלו לסלק את המים הכי טוב. מקור השיטפון היא תודעה מסויימת, אך מה המקור שלה? מי או מה יוצרים אותה?
לא ניתן לעקוף את השאלות הללו. הדליים חשובים אך רק כפיתרון בייניים.
ערכים אוניברסליים בשיחות פנימיות ובעצומות כלליות 177698
אני לא מכיר אף "שמאלני" שהוצא להורג בשטחים עקב דגילתו בערכים אוניברסליים.
חוץ מערביי ישראל, החברה הפלשתינאית היא החברה הערבית החופשית ביותר במזה"ת. באלה גם אלה לא תמצא אדם המוכן להיאבק על ערכים אוניברסליים. בישראל היתה מוצא כאלה, גם אם הם היו משלמים על כך בחייהם. תחת סטאלין היו כאלה, תחת היטלר היו כאלה, תחת מוסוליני היו גם היו.

הספקולציות הנבוכות שמעלה עמירה הס רק מבליטות את מיעוט הקורבן שצריכים לפחות חלק מן הפעילים הפלשתינאים להקריב אם ינסו לבער, אפילו אם רק במילים, את הרע שבקירבם.
על אלו מהם החיים כבר עשרות שנים בחו"ל כבר דיברתי? גם שם לא תשמע ציוץ. זה לא עניין של פחד חברתי. תמיד יש חריגים חברתיים וגם אלו מהם שאינם תלויים כלל בחברה הם כאלה. זו מנטליות אישית של כל אחד ואחד מהם.

לגבי הפיתרון, חינוך ודרכי נועם לא הופכים חושך לאור, גם לא בהדרגה, הם לא יתנו לגורם וערכים זרים לחדור למוחות ילדיהם. הסיכוי היחיד להתוודעותם לבירא עמיקתא המוסרית בה כל אחד ואחד מהם נמצא, הדרך היחידה לפתוח צוהר של ספק בחשכה כזו, המקיפה מאות מליוני אנשים, כמעט עד האחרון שבהם, היא אולי מסוג אלו שהצילו את היפאנים והגרמנים מעצמם - תבוסה פיסית ניצחת, הכוללת גם מכה קשה לאוכלוסייה האזרחית, מכה שתשקף (בתודעה, לאו דווקא באופן לוגי) את כשלונה המוחלט של הדרך בה הלכו הם במאות השנים האחרונות.

אני מניח שזה יקרה, אך איני יודע איך ומתי וע"י מי.
אולי לאחר שמזוודה גרעינית תתפוצץ בת"א, פאריס או מנהטן, שוב לצהלתם של מאות מליונים, מן האריס בשדה ועד אחרון הפרופסורים ששב זה עתה משבתון בברקלי.
ערכים אוניברסליים בשיחות פנימיות ובעצומות כלליות 177840
הפיתרון שהצעתי (כתרגיל איטלקטואלי-וסליחה על הביטוי הטעון) כלל איננו נוגע לדרכי נועם. מדובר במחנות מבודדים ל"חינוך מחדש"-אקט מתנשא ולא מוסרי, אבל אולי מוסרי יותר מ"לצרוב את תודעתם" בדרך שצרבה ארה"ב ליפאנים.
אקט כזה בהכרח יהייה משולב בתבוסה (צבאית לפחות) של הארצות בהן יפעלו אותן מחנות.
הפעלת מחנות ריכוז אינטלקטואלים אלו אינה מניחה כלל כי יש קומץ של הומנים בקרב הערבים (לצורך העניין נזרום עם המופרכיאדה הזאת שאין כלל הומנים בקרבם).
אקט כזה פשוט יחייב אותנו-אחריי שהמסרים ההומנים-דמוקרטים הופנמו-להעניק להם את מידת ההומניות שאנו מצפים מהם להעניק לנו.
אם כן מה דעתך? לא פרקטי? לא מוסרי? לא הוגן?

אגב הנה צדיק ערבי אחד לחימום שמוצג ע"י ממ"רי אירגון שלא ניתן לחשוד בו בשמאלניות...
קישור מומלץ! 177847
הדברים האלה כל כך כדורבנות שחבל על הזמן!
______
אפופידס, מחדש השפה העברית

אגיב בהזדמנות. בכל מקרה, קישור מומלץ ביותר!!!
קישור מומלץ! 177849
ידעתי שתאהב :)
רק תזכור שכשאנחנו השמאלנים פונים לדעת הקהל שלנו (הוא פנה לערבים) אנו נוטים להגזים, לאוו דווקא לשקף את המציאות אלא יותר להדגיש את ליקויינו ע"מ שהביקורת תופנם על דרך הפרובוקציה וההצלפה הלשונית (אני לאוו דווקא מוצא את הרטרוריקה הזאת נכונה).
ערכים אוניברסליים בשיחות פנימיות ובעצומות כלליות 181606
טוב, תגובתי המלאה: אם רק 99% מן המשכילים הערביים (נניח מאלו החיים במערב, כדי להקל עליהם...) היו בדעות הפוכות לזו של אל-מאורי, הייתי מכניס אומה זו לחיק האנושות. הבעייה היא ששמעתי רק על עוד שניים כאלו ועוד אחד שפירסם בעילום שם דברים חריפים וישירים על העולם הערבי. כל עוד יש רק פחות מאחד ל8^10 כאלו, אני חושד שמדובר בחייזרים (:
ערכים אוניברסליים בשיחות פנימיות ובעצומות כלליות 177844
לגבי שמאלנים או הומניסטים שהוצאו להורג בשטחים-אני אישית לא מכיר. אך אישית אני מכיר משורר שעונה ע''י המשטרה הפלסטינאית כשדיבר נגד הקשר טרור-מיליטריזם-דיקטטורה ודיכוי פנימי. וכן אני מכיר אישית פלסטינאים שעונה בגלל ''התנהגות הומוסקסואלית'' וברחו לישראל-עונו ע''י המשטרה הפלסטינאית וע''פ דין.
ערכים אוניברסליים בשיחות פנימיות ובעצומות כלליות 181604
אכן היו מקרים כאלו שציינת בשטחים. עדיין, לא ידוע לי על כאלו שהוצאו להורג ובכל מקרה, המצב שם טוב מבחינה זו מאשר ברוב העולם ובוודאי מכל מדינות ערב. ומה על ערביי ישראל? מדוע לא נמצא בהם חריג, סוטה, מופרע שאולי גם חי בין יהודים, שיכנה, מדירת האמנים שלו בדרום ת"א את אחד ממנהיגי/מארחי/מממני הטירור הערבי בתארים הראויים לו בקול רם וצלול?
ערכים אוניברסליים בשיחות פנימיות ובעצומות כלליות 181638
אתה פשוט לא קולט את זה, אה?
יש ערבים רבים רבים שמדברים על שלום והנחת הנשק, בצורת מחאה מקובלת לאנשים שעמם עובר "מאבק לעצמאות".
מה שאתה מבקש, זה איזה יוספוס פלביוס, או יותר גרוע: מתנגד למרד בר כוכבא, שצועק מול רבי עקיבא והגיבור התורן: "משוגעים, רוצחים!"
כמה כאלה בכלל יש בעולם? כמה היו מהעם שלנו בתקופות הנידונות?
אתה ממשיך לייצר "מבחנים" לא ריאליים, כדי לדבוק בתאוריה הגזענית שלך על נחיתות הערבים. אין לי בעיה שתדבק בה, אבל לפחות תזנח את קו הטיעונים המגוחך הזה.
ערכים אוניברסליים בשיחות פנימיות ובעצומות כלליות 181641
דומני כי כבר ניסחתי את טענותיי בנושא הדרישות מן העמים הערביים (לא רק הקומץ שבשטחים, ולא רק בהקשר לסיכסוך הפלשתינאי, שאליו ואליהם נוח לך להתייחס) די פעמים - בדוגמאות, נימוקים ומחולות.
איננו חייבים להסכים.

"מגוחך" אמרת? אם גרמתי למישהו לחייך, גם אם זה גיחוך קל ומתנשא ששיפר את בטחונו העצמי לקראת אתגרי השבוע שבפתח - דייני (:

שבוע טוב ומהנה!
ערכים אוניברסליים בשיחות פנימיות ובעצומות כלליות 181685
אתה מתייחס ל"אומה הערבית הגדולה" כדי להטיל את ה"מבחן הלא ריאלי שלך). אבל תסכים שאין פן ערביות אמיתית. אלה באמת עמים נפרדים, המסוכסכים גם זה עם זה. לכן נכון וצריך לשפוט כל עם לגופו. אעבור דרך עמים להם קושר טרור ערבי:
עירק והישות הפלסטינית - כאן נדמה לי שהסכמת איתי (אמרת "נוח לך להתייחס"), ולכן די מובן שעם כבוש לא יצא בגלוי בקריאות "רוצחים" למי שמצטיירים כמנהיגי המרי.
לבנון (מול החיזבאללה וסוריה):
וזה רק ראש המדינה.. יש הרבה דוגמאות למטה מזה.
מצרים:
פעילות מסיבית נגד האחים המוסלמים (שמתמקד אף הוא בטרור פנימי במדינה).
סעודיה: העמדה הרשמית די חופפת לארה"ב של בוש בגינוי אל קעידה, למרות שזה אינו ארגון סעודי, אלא ארגון טרור רב לאומי, שבסיסיו אינם במדינות הערביות כלל, ומקורות המימון שלו נמצאים בעיקר במערב אירופה.
החריגות היחידות הן סוריה ולוב, ומסיבות מובנות: אין בגולה אזרח לשעבר שיכול להרגיש חופשי מספיק לדבר כנגד המשטר באופן אותו אתה דורש ממנו בלא חשש למשפחתו שבמדינה, ואלו גם לא בדיוק דמוקרטיות שמעודדות זאת מתוך המדינה (ואילו אם יש - לעולם לא נשמע על כך מחוץ לה).
''כל זאת היה אתמול, ונדמה שחלפה לה שנה'' 248978
ואולי זה כי באמת חלפה שנה מאז נכתב המשפט האחרון בתגובה 177698 והנה, הסעודים, שעומדים מאחרי רוב מעשי הטירור של השנים האחרונות (בדרגות משתנות של ישירות), נרתמו לאתגר:
"אחד החשודים אמר לכתב העיתון כי החומר יועד לשימוש בבריטניה או בארה"ב."
"העיתון דיווח כי הארבעה פעלו בשירות איש עסקים סעודי
המקושר לאל-קאעדה, שניסה להשיג את החומר הרדיואקטיווי.
כתב העיתון נפגש עם בנקאי הודי, שסיפר לו כי האיש הסעודי
מוכן לשלם 300 אלף דולר לקילו. לדברי הבנקאי, איש
העסקים "אוהד את העניין האיסלאמי"."

"החומר הרדיואקטיווי, המכונה "כספית אדומה", פותח בידי
מדענים רוסיים לצורך הכנת מזוודות נפץ גרעיניות הנישאות
בידי אדם. פיצוץ של מזוודה כזאת יכול לגרום למות אלפי
בני אדם."
250862
מה זה בדיוק כספית אדומה?

למיטב הבנתי זה קשקוש שמעיד, יותר מכל, על חובבנותם של אותם ארבעה.
250884
בתור מישהו שלא יודע, אתה מסיק די הרבה מהעובדה שאתה לא יודע משהו.

נסה כאן: http://chemistry.about.com/cs/chemicalweapons/f/blre...
250889
רק שניה, אתה יודע מה זה כספית אדומה?

מעיון קצר בתשובות ובלינקים, נראה שהמסקנה שלי הייתה נכונה.
סעודיה והגרעין האיסלאמי 267368
"סעודיה היתה זו שמימנה, למעשה, את פיתוח הנשק הגרעיני הפקיסטאני." סתם, שתדעו.

(מתוך: http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?...)
תנאים של קטילה 177428
בהנחה שתרבות וחינוך (ולא גנים) הם אלו שמזינים את המנטליות הרצחנית של העם המדובר, מדוע העובדה שאין בו קבוצה הומניסטית אמורה למנוע את פרוייקט החינוך מחדש של אותו עם. (אפשר לטעון הרבה דברים נגד רעיון כוחני כזה, אבל לא שהוא בלתי ישים מהסיבה הספציפית שציינת. האמצעים במקרה כזה יכולים לכלול מכללות עם מורים שאינם מבין העם המדובר וכו'...)
תנאים של קטילה 177435
יש לי עוד תנאי קטן להוסיף-
כדי "להיכנס" בעם שלם על אזרחיו, בנוסף לכל התנאים הסבירים שהעלה אפופידס, כדאי גם שהמאבק של העם הזה יהייה על מטרה שהיא באופן מובהק איננה צודקת. אחרת ניתן להכניס לקטגוריה זו גם את מאבקם של האמריקאים (נגד יפן למשל).
ואז נפתחת שאלת ציר. עם בסיס המאבק הפלסטינאי צודק או לא? אם לאוו יש לשקול את כל האמצעים.
אם, לעומת זאת, אנחנו אלה שנאבקים על מטרה שאיננה צודקת, אזי כל אותם אמצעים מתווספים לאי הצדק הבסיסי המצריך אותם כדי להתקיים.
והנה שוב חזרנו אל הדיון הבסיסי והשחוק.
תנאים של קטילה 177437
אכן, אפשר לחכות שכל דעת הקהל הפנימית והחיצונית תשתכנע שמדובר בכוונות זדון של אומה שלמה, שרק ממציאה ויוצר תירוצים לדרכה הנלוזה. בינתיים נספוג עשרות מליוני קורבנות (שאין לנו, אך למערב יש מאגר), כפי שעשו האמריקאים והבריטים לפני שהסכימו ''להכנס'' בעם שלם על אזרחיו. מצד שני, כל גזעני אימפריאליסט עם נטיות לרצח עם יכול להשתמש בטיעוניי ולומר שאי אפשר לחכות לדעת הקהל הבינ''ל בכל נושא שבא לו. מצד שלישי, זה לא רלבנטי - מפלצות אנטי הומניסטיות מעולם לא לקחו דוגמא טובה מן הצד השני, אלא רק ראו בה חולשה, ולא נזקקו לפשעיו (לכאורה או שלא) לשם פשעיהם.
תנאים של קטילה 177440
ממי לקחו הגרמנים דוגמה? מביסמארק הנאור או שמא מארה"ב ששיקמה אותם?
חולשה? זאת מילה ריקה מתוכן. חולשה יכולה להיות ביחס למשהו.
אם מטרתי להשמיד את התשתית הפיזית של תרבות האיסלם (קרי את המוסלמים עצמם-ה"הארד דיסקים" המהלכים של תרבות זו על כל גווניה השחורים לשיטתך) הרי שבהחלט כל מיני חוקים הומניסטיים הם חולשה.
אם מטרתי לרסק את הפאן התרבותי האלים והאימפריאליסטי שבחלק מתרבות האיסלם, אזי שייתכנו אמצעים יעילים יותר.
הכל שאלה של מטרה...
לדעתי פיספסת בגדול 177182
הנקודה העיקרית היא לא הלחץ הבינלאומי.

ראשית, אני לא מבין למה כל כך קשה להגיד "הרג אזרחים אם בכוונה ואם מתוך רשלנות הוא לא מוסרי"? אני מודה, רוב הזמן הממשלה לא מכוונת להרג אזרחים, אבל יש רשלנות פושעת מתמשכת שתוצאתה אזרחים מתים. בעיני צה"ל והממשלה, חיי אזרח פלסטינאי שווים כקליפת השום.

שנית, אפילו אם נתעלם מהצד המוסרי, האינטרס הישראלי הוא ירידה משמעותית במספר הנפגעים בצד השני וליצור קשר ישיר בין אלימות שלהם לאלימות שלנו. כשהאלימות נעשית סיטונאית, הפלסטינאים לומדים שהם ימותו בכל מקרה, גם אם יהיו בחמאס או סתם ילכו לשוק. זו בדיוק הדרך לגדל עוד מתאבדים.
לדעתי פיספסת בגדול 177193
יש הבדל מהותי בין שני חלקי תגובתך:

בראשון אתה ממשיך בדיון המוסרי, שלטענתי משחק כינור שני או שלישי באופן קבלת ההחלטות של הרשות המבצעת. כאן לדעתי טועה יזהר, ביחסו מניעים של מוסר לדרג זה, ועמדתי על כך בתגובה הקודמת.

בשני אתה כבר נכנס לצד הפוליטי-מעשי, המעניין יותר מבחינת ניתוח הכוונות והאינטרסים מאחורי אופן ביצוע מסוים של פעולה. אתה טוען ש"האינטרס הישראלי הוא...", ואני אומר שאין דבר כזה "אינטרס ישראלי", אלא אינטרס של חלקים בישראל. כלומר, לדעתי, היית צריך לנסח את פתיחת החלק השני כך: "האינטרס של הישראלים התומכים בדו קיום הוא..." (ולהמשיך את המשפט שלך).
לדעתי פיספסת בגדול 177195
כנראה שלא ירדתי לסוף דעתך.
אני מסכים שמבחינת הממשלה, המוסר תופס מקום אחרון בשיקולים. למרות זאת, זה לא צריך להיות כך.

כולם תמיד אומרים על הפלסטינאים שהם לא מגנים פגיעה בחפים מפשע ע"י מחבלים. למה ממשלת ישראל לא יכולה א) להמנע מפגיעה באזרחים ב) לגנות ולהתנצל על פגיעה באזרחים פלסטינאים? מה כל כך קשה? למה לתבוע מהם שאנחנו לא יכולים לעשות בעצמנו?

בנוגע לאינטרס של חלקים בישראל:
אפשר לשנות את המשפט המקורי שלי ל"האינטרס של ישראלים התומכים בדו קיום, אי אפליה, שויון זכויות, שלום ולא מלחמה, פיתוח כלכלי, מזעור הסכסוך וביטולו כתירוץ עולמי לכל מעשה טרור/מלחמה/אנטישמיות, ובקיצור ניהול חיים נורמליים, הוא ירידה במספר הנפגעים הפלסטינאים".
מבחינתי, זה אפילו לא מגדיר את הישראלים האלה כ"שמאלנים" רחמנא ליצלן. יש לא מעט "ימנים" שהיו מתאימים להגדרה. לדעתי, גם רוב אזרחי המדינה נכנסים לקטגוריה זו.

ברור שיש כאלה שלדידם כל העסק הוא רק תירוץ לדברים אחרים, או שרואים בזה עניין דתי (ע"ע מלחמת גוג ומגוג), ועלינו להרחיק אותם כמה שיותר מהר מההגה של האוטובוס (ישראל עדיין לא ספינה, עם כל הכבוד).
לדעתי פיספסת בגדול 177231
אני מסכים איתך לחלוטין. כל מילה זהב.
השאלה היא איך משפרים את המצב.

אידאלית הייתי אומר שצריך הפגנה, אבל המסרים הללו מורכבים מדי להפגנות...
לדעתי פיספסת בגדול 177399
הפגנה לא תעזור.

זו שרשרת של בעיות פסיכולוגיות, תרבותיות, מערכתיות וכו'. הכשל נמצא כמעט בכל רמה שתוכל לחשוב עליה.
דוגמא קטנה:
תפקיד הממשלה להיות "רשות מבצעת" ולומר לצבא מה לעשות, להגדיר יעדים מדיניים ולגזור לצבא יעדים צבאיים. זה לא קורה מסיבות שונות - אין לממשלה תוכנית מדינית כלשהי, רוב השרים לא מעורבים בנושא, שרי הבטחון הם תמיד אקס גנרלים בעלי חשיבה צבאית שרואה הכל דרך כוונת, לגנרלים יש שאיפות להכנס לפוליטיקה ולא רוצים לומר לא לשר הבטחון וכו' וכו'.

ככה זה כמעט בכל תחום. היכן מתחילים להתיר את הקשר הגורדי הזה?
לדעתי פיספסת בגדול 177420
אם וותיקי האייל היו מקימים ממשלה ישראל הייתה אימפריה (לפחות של דיוני במליאת הכנסת).
אולי נקים מפלגה? (הציע הצעיר)
אולי באמת? 177787
תגובה 108003

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים