שאלה מתמטית 209572
סתם תמיהה מתמטית, שהציקה לי במוח:
המספרים הרציונליים הם בני מניה, ואילו המספרים הממשיים לא. כיצד זה ייתכן שהם ברמת אינסוף נבדלת, אם בין כל שני מספרים ממשיים קיים מספר רציונלי ?
למה למנות אם אפשר לספור? 209576
תשובה מתמטיקאית יבשושית: למה כוונתך ב"כיצד ייתכן"? אם אתה מכיר את ההוכחות הרלוונטיות, או לפחות מאמין בנכונותן, אז ככה זה. מתמודדים.

אבל הנה משהו שאולי יקל עלינו: בין כל שני מספרים ממשיים יש מספר רציונלי, אבל לא רק אחד: יש אינסוף כאלה, וגם אינסוף ממשיים. אז ממילא נראה ששתי הקבוצות צפופות להחריד, צפיפות שהיא אולי קצת בעייתית לאינטואיציה שלנו שמנסה לשווא למנות אותם.

גם כן הקלה.
שאלה מתמטית 209582
בנסיון להפיס את דעתה של האינטואציה שלך: נכון שבין כל שני ממשיים יש מספר רציונלי, אבל אותו מספר רציונלי משרת המון זוגות של ממשיים.
שאלה מתמטית 209584
אני חושב שאני מבין מה אתה רוצה לומר, אך האינטואציה לא מתפייסת בכזאת קלות. הרי לכל זוג ממשיים שתביא, ניתן למצוא רציונלי חדש שביניהם.
אני יודע שזה לא טיעון. כי גם לכל ממשי ניתן למצוא טבעי חדש עבורו. בכל אופן, קל להבין אינטואטיבית שהאינסוף הטבעי הוא "קטן" משום שאין אינסוף מספרים בתווך שבין מספר למספר, דבר שלא נכון לגבי הרציונליים.

נזכרתי בתמיהה הזו שהייתה לי כשלמדתי את הנושא הזה, כשקראתי באחד המאמרים שקושרו פה כי ההוכחה שהרציונליים בני מניה היא אחת השנואות ביותר על הטרחנים המתמטיים.

זכור לי במעורפל שקאנטור אמר על אחד מרעיונותיו לגבי האינסוף:"אני רואה זאת ואיני מאמין". מה זה היה ומה הפליא אותו כל כך ?
שאלה מתמטית 209587
על פי http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematici... , קנטור הביע את פליאתו הזו לאחר שהוכיח כי קיימת התאמה חד-חד ערכית בין המספרים הממשיים בקטע [0,1] לבין המרחב ה-p-מימדי, דהיינו, שלשתי הקבוצות דנן "יש את אותו מספר איברים".
שאלה מתמטית 209588
הקשר בין עוצמה (הגודל של קבוצה) לבין ה''צפיפות'' שלה רופף למדי. אפשר לסדר את הממשיים כך שאחרי כל ממשי יבוא ממשי יחיד, ובפרט יהיו זוגות של ממשיים שביניהם לא יהיה אף ממשי אחר.
את הציטוט של קנטור אני לא מכיר.
שאלה מתמטית 209619
הממ, נדמה לי שסידור כזה ירמוז שהממשיים הם בני מניה (שכן אז תוכל למספר אותם לפי מיקומם בסדר, ויצרת פונקציה חח"ע ועל הטבעיים, או השלמים אם הציר נמתח לשני הכיוונים) וכך תגיע לסתירה, לא?
שאלה מתמטית 209623
אחרי כל ממשי יבוא ממשי יחיד, אבל לא בכיוון ההפוך...
מכל נקודת התחלה אפשר יהיה להתאים את הממשיים הסמוכים לה אך המספרים הטבעיים, אבל בדרך כלל יהיו עוד הרבה ממשיים ''רחוקים''.
הטענה היא בסך-הכל שאפשר לסדר היטב את הממשיים (וזה שקול לגרסה מתונה של אקסיומת הבחירה).
שאלה מתמטית 263720
לא. העתקה זו לא תהיה על!!!
שאלה מתמטית 209635
אי אפשר (מכיר את האלכסון של קנטור? הוא הוכחה מופלאה לזה).
אבל אפשר לעשות את זה למספרים הרציונלים. לכן מספר המספרים הרציונלים הוא א0, ולא אינסוף מסדר גודל גדול יותר.
שאלה מתמטית 209639
אתה מתווכח עם עוזי על מתמטיקה. חה.
שאלה מתמטית 209643
אני יודע. בחיל וברעדה.
שאלה מתמטית 209659
לא צריך חיל ורעדה שהרי הנ''ל ברנש נוח להפליא, אבל לשאול אותו אם שמע על משפט קנטור זה כמו לשאול את ע. בלינסקי אם שמע על בלבן.
בילינסקי, עם יו''ד אחרי הבי''ת 209661
סליחה 209669
אתה רואה, אתה לא הסנילי היחיד.
שאלה מתמטית 209640
וודאי שאפשר. כך: יהיו x,y ממשיים. הסדר שנגדיר הוא כזה ש- x גדול מ- y אם החלק השבור‏1 שלו גדול יותר, או - במקרה שהם שווים - אם החלק השלם גדול יותר.
הממשי שבא מיד אחרי x הוא תמיד x+1.

1 המספר החיובי הקטן ביותר שאפשר להוריד מ- x כך שישאר מספר שלם (וזה החלק השלם).
הבנתי 209644
פשוט טעיתי בהבנת הטענה המקורית.

ניתן לחלק את קבוצת הממשיים לא_1 סדרות שבכל אחת מהן א_0 איברים, כך שלכל ממשי יהיה ממשי "עוקב" אחד בדיוק (וכמו כן כל ממשי יהיה "עוקב" של ממשי אחד בדיוק).

אבל כמובן שלא ניתן לעשות זאת באמצעות סדרה אחת, כפי שהוכיח קנטור.
שאלה מתמטית 209663
שאלת הדיוט: הסדר שתיארת, למרות שבו אין צפיפות, הוא גם לא סדר טוב, נכון? דהיינו, לא הסדר הטוב הידוע שנגזר ממשפט הסידור הטוב.
שאלה מתמטית 209727
כמובן שלא: הסדר של המספרים השלמים משוכן בסדר שלי במלואו (והוא אינו סדר טוב). אפשר לסדר את הממשיים היטב (לפי אקסיומת הבחירה), אבל התיאור מסובך הרבה יותר.
שאלה מתמטית 209732
יש תיאור? חשבתי שאין. תוכל להסביר אותו כאן בקצרה, או לפחות להפנות לתיאור? צריך תואר שני בשבילו, או שמספיק לדעת תורת הקבוצות על קצה המזלג?
מה שהוא אמר 209733
(הגעתי בדיוק בזמן, איזה כיף)
שאלה מתמטית 209737
דיברנו על הנושא קצת בתגובה 167241 (תחת המאמר הזה), אם כי בצורה מפוזרת משהו.
אני לא בטוח שיש תאור קונסטרוקטיבי של סדר טוב על הממשיים.
שאלה מתמטית 209738
אוקיי, תודה. אגב, משפט הסדר הטוב לא מצביע על דרך למצוא סדר טוב שכזה, רק אומר שקיים, נכון? עכשיו אני רואה את השקילות בינו לבין אקסיומת הבחירה והלמה של צורן. שלושתם מדברים על קיום של משהו מבלי להצביע על דרך כלשהי למצוא אותו בפועל. (ולמרבה האירוניה, אקסיומת הבחירה מצביעה על קיום של משהו ש"ברור מאליו" שיש בעוד משפט הסדר הטוב מצביע על משהו ש"ממש לא הגיוני" שיש, אבל אני מניח שכל העולם ואחותו כבר שם לב לאירוניה הזו)
שאלה מתמטית 209921
חיזוק קל למה שעוזי אמר: אם לא קרה משהו דרמטי מאוד בתורת הקבוצות ולא סיפרו לי, לא ידוע תאור מפורש של סדר טוב על הממשיים, וההנחה המקובלת היא שאין (תאור מפורש) כזה.

כמו שאני רואה את זה, בין שלל התוצאות הנובעות מאקסיומת הבחירה יש כאלו שהן סבירות מאוד מבחינה אינטואיטיבית (האקסיומה עצמה, למשל), יש כאלו שהן לא סבירות עד מטורפות למדי (באנאך-טרסקי, למשל), ויש הרבה באמצע. את קיום סדר טוב על הממשיים אני אישית ממקם איפשהו באמצע, קרוב יותר לקצה המטורף. כדי לסבך יותר את החיים, יש תוצאות לא-סבירות למדי הנובעות מ*שלילת* אקסיומת הבחירה (כמו קיום מידות "אקזוטיות" על הממשיים).

למעוניינים להתעמק, הנה מצאתי מאמר חדש-דנדש המראה קיום של נוסחה המתארת סדר טוב על הממשיים, אבל תחת הנחת גירסה של אקסיומת מרטין, אחת האקסיומות הלא-טריויאליות המחזקות את ZFC:

שאלה מתמטית 209740
נחמד מאוד. אבל מבחינת ההסבר לתגובה המקורית זה קצת בעייתי, שכן יצרת סדרות מעוצמה א0, אך עוצמת קבוצת הסדרות היא א, והיא "צפופה" כמו הממשיים, לכן שואל השאלה יכול לטעון שבעצם רק התחכמת.
אם רוצים להפריך את עניין ה"צפיפות", אפשר להדגים זאת בעזרת קבוצה אחרת מעוצמה א, נטולת יחס סדר מלא (ומבלי להגדיר כזה) ואז לא ניתן כלל לדבר על "צפיפות".
ואם כבר שאלות בתורת הקבוצות: 209915
הנה אחת שנשאלתי לפני זמן מה ושברתי עליה את הראש כמה שבועות.
אין צורך בידע בתורת הקבוצות מעבר לקורס הבסיסי של "מבוא לתורת הקבוצות" או "מתמטיקה דיסקרטית/בדידה".

והשאלה:
נביט בקבוצת החזקה של N (קבוצת התת-קבוצות של N) הסדורה בסדר ההכלה (שהוא סדר חלקי).
הוכח (או הפרך) שבקבוצה זו יש שרשרת ‏1 בעוצמה א_1.

1 "שרשרת" בסדר חלקי (על קבוצה A) מוגדרת כתת-קבוצה של A הסדורה בסדר-מלא ע"י אותו סדר חלקי נתון.
ח.ד. 209945
מה זה ח.ד.? 209948
מה זה ח.ד.? 209960
זו הוכחה שאני לא רוצה לקלקל את השאלה של רודי.
מה זה ח.ד.? 209983
נתקלתי פעם בחידה דומה עם פתרון דומה מאוד: האם יש משפחה בגודל c של תת-קבוצות של הטבעיים כך שלכל שתי קבוצות במשפחה יש חיתוך סופי? הפתרון הוא לא ח.ד. (אפשר לומר שהוא ס.ק.), אבל הטריק הבסיסי הוא אותו הטריק.
מה זה ח.ד.? 209997
הרי לכם סתם ניחוש - תאמינו לי שאין לי מושג על מה אני מדבר, אבל המושג ''חיתוך דדקינד'' קפץ לי לראש.
מה זה ח.ד.? 209998
שיחקת אותה. ועכשיו: למה?
מה זה ח.ד.? 209999
נשבע לך שאין לי מושג. בפעם האחרונה שידעתי מה זה בכלל חתך דדקינד הודיעו בעיתונים על מותו של הדינוזאור האחרון.

ולשאלתך השניה, באותו אופן תמוה בו כמה נוירונים אצלי יורים את יריותיהם באפלה, "סדרת קושי" נשלפה מאיזו מדור שכוח אל וצעקה "זאת אני, זאת אני" - שוב בלי שיש לי מושג מי היא ואיך היא הגיעה לשם. אם יתברר שזה נכון אני מכריז על עצמי שעל מתמטיקאי אינטואיטיבי ומתחיל למכור את שרותי לכל דורש (השערת גולדבך נכונה, תמורת 50 ש"ח).
מה זה ח.ד.? 210004
היה לי יום טוב מאז הבוקר, ועכשיו הוא נהיה טוב יותר - כמו מים לשוקולדה תגובותיך, ומזלך שלא עשני חשמנית.

אכן, חתכי דדקינד וסדרות קושי, וכעת נשאיר את הרמזים ג' ימים לייבוש ואז נציג את הפתרונים. עוד רמזון: כמו שהטופולוג לא מבדיל בין כוס תה לסופגניה, כך הקרדי(נ)ולוג לא מבדיל בין הטבעיים לרציונליים.
מה זה ח.ד.? 210006
(ואגב, לא צריך לדעת מה הם החתכים והסדרות הנ''ל. מי שמכיר, נרמז אף יותר).
מה זה ח.ד.? 210007
רצית לומר: יש כאלה שהרציונליות טבעית עבורם.

אגב, אתה יודע לשיר יפה כמו חשמניתנו? אני כבר רואה בעיני רוחי את מקהלת האייל הקורא בסיבוב הופעות באתרים שכנים.
מה זה ח.ד.? 210016
אכן.

אני שר בסדר, כלומר עפר ואפר ליד הקרדינלה‏1, ולוואי עלי כזה ויבראטו.

1 משהו כמו (שתיים בחזקת מאה) עצרת לעומת שתיים בחזקת (מאה עצרת).
מה זה ח.ד.? 210020
ושוב אעשה מעצמי אידיוט: לא החלפת את הסדר?
מה זה ח.ד.? 210021
דומני שלא (אבל אולי אני האידיוט שעושה מעצמו שוטה). למה?
מה זה ח.ד.? 210041
לא עמדתי בפיתוי וביצעתי הערכה חפוזה. לפי התוצאות שקיבלתי, נראה שאתה (אלון) צודק. שתיים בחזקת (מאה עצרת) אכן לא סופר את יריבו ‏1 משום מרחק (היחס הוא משהו "באיזור" של שתיים בחזקת מאה). כדי לפשט חישובים, החלפתי את השתיים ב- e, הוצאתי ln של ln, והשתמשתי באיבר המוביל בקרוב סטירלינג (כהומאז' לידידי הפיסיקאים). אם גם אני יוצא כאן אידיוט, לפחות אני בחברה ראויה ביותר.

1 ז'ו-ז'ו-ח-נוקותו!
מה זה ח.ד.? 210042
כמובן שיצאתי אידיוט. היחס גדול בהרבה מזה שרשמתי.
מה זה ח.ד.? 210043
אתה צודק (בעניין התשובה, לא בעניין האידיוט), והיחס אכן גדול בהרבה. אפשר גם בלי לוגים וסטירלינגים: (שתיים בחזקת מאה) עצרת ודאי קטן מ-(שתיים בחזקת מאה) בחזקת (שתיים בחזקת מאה), שזה שתיים בחזקת (מאה כפול שתיים בחזקת מאה) כלומר פחות משתיים בחזקת (שתיים בחזקת מאה ושבע).

עכשיו נשאר רק להשתכנע שמאה עצרת זה הרבה יותר משתיים בחזקת מאה ושבע, וזה קל. מאה עצרת אפילו *מתחלק* בשתיים בחזקת תשעים ושבע‏1, וחוץ מזה יש שם במכפלה עוד המון 3-ים ו-‏5-ים ועוד כהנה וכהנה, הרבה יותר ממה שצריך בשביל להגיע למאה ושבע.

1 כל מספר זוגי תורם שתיים (זה 50), כל המתחלק בארבע תורם עוד שתיים (עוד 25), כל המתחלק בשמונה...
מה זה ח.ד.? 210076
אה. כמה פשוט. אבל אני יותר יפה ממך.
מה זה ח.ד.? 210105
בהרבה. אבל אתה לא יותר יפה ממיה‏1.

1 עלי לעדכן שהיחסים בינינו קרירים למדי בימים אלה, באשמתה. היא הרימה לי את החולצה, הסתכלה על הבטן, ואמרה "דוּר!", שזה "כדור" למי שלא יודע.
סיפור גדול 210212
מהסיפורים היותר מוצלחים ששמעתי בזמן האחרון!
אי הבנה קלה 210237
בתקשורת הטלפטית האחרונה שלנו, מיה בקשה למסור לך שהיא הושפעה כל-כך מהריבועים המחוטבים על בטנך המסוקסת שהחליטה לפתוח בחינוך גופני מיד, ולכן הביעה את בקשתה לקבל כדור תמורת האפיקומן המסורתי. אל תחמיץ פנים שהרי בפסח עסקינן.
ככה זה, לא מספרים לאבא? 210432
נו, ובמקום לספר לי היא צריכה לטלפת לשוטים גלובליים? אני אשוחח איתה.

אבל יש להודות שאם היא ראתה שם ריבועים מחוטבים, יש לה עתיד כיורשתו של הרנטגן המופלא. הם שם, כמובן, אבל אני מחביא אותם על-מנת שלא להטריף את דעתן של נשות העמק.
מה זה ח.ד.? 210024
לא ידעתי שזה מידע ציבורי גלוי, שאני והמנסה לברר השרה, אחת אנו. עכשיו הפתעת אותי קצת. אתה גם מתכונן לספר פרקים נבחרים מההיסטוריה שלי?
מה זה ח.ד.? 210026
אני ידעתי, זה היה ברור. מספיק ברור כדי שלא אעלה על דעתי שזה סוד.
מה זה ח.ד.? 210072
אה, סליחה, זאת לא היתה החשמנית/חשקנית/חשפנית שהביעה בפומבי את רחשי ליבה לגבי אחד, שכ"ג, שיש לי איתו הכרות אישית ורבת שנים? ולא היתה זאת המנסה לברר שכתבה "השיר הוא בשבילך ומוקדש לך"? אני מצטער שקפצתי למסקנות מוטעות והנחתי שאין כאן *שתיים* כאלה. ההסתברות למשהו כזה נראתה זניחה אפילו לאגו מנופח כשלי, אלא שכנראה הקריירה שלי כאינטואיטיב מתמטי מתרסקת לנגד עיניכם לשברים בגודל של שתיים בחזקה מינוס מאה עצרת, ואני עומד מבויש בפינה ומתנצל מכל הלב על זיהוי מוטעה או גילוי סוד שלא הייתי מודע לסודיותו. צר לי.
מה זה ח.ד.? 210075
תגובה 210067
מה זה ח.ד.? 226919
אני לא מבין את הפתיל הזה. את שרת לשוטה הכפר שיר וגם אלון עמית שמע את זה?

אני מצטער אם מתקבל הרושם שאני נטפל אלייך כבר בפעם השניה היום. אני לא מגיב בעניינים רציניים, כי חטפתי כאן "רגליים קרות אינטלקטואליות" בפעם הראשונה מאז הכרותי עם האינטרנט. נראה לי שבאתר הזה, יותר מאשר באתרים אחרים, כל משתתף חייב להיות מאוד מנומק ומאוד רהוט ועדיין לצפות לזפטות שיגיעו מכיוונים לא ידועים, אז בינתיים אני רק מתחיל להתמצא בהווי השכונתי, ואת ושוטה הכפר נראים לי כקטע מעניין של הווי שכונתי, זה הכל.
מה זה ח.ד.? 226931
החשמנית שרה (יפה) קטע מוזיקלי ופרסמה קישור אליו באייל - תוכל למצאו אם תחפש פתיל עם הכותרת ''המדור לחיפוש נעימות'' או משהו כזה. היא ביקשה מאנשים לזהותו ומיץ פטל אפילו הצליח.
מה זה ח.ד.? 227313
היא גם שרה שיר עם סטינג וכתבה שהיא מקדישה אותו לשכ''ג, אבל אני לא מוצא את זה עכשיו ולא זוכר תחת איזה ניק, נדמה לי שזה לא היה הניק הרגיל שלה.
מה זה ח.ד.? 227418
נכון. זה היה ביצוע משובח שלה, אבל למיטב זכרוני די מהר התגובה הזו הוסרה.
מה זה ח.ד.? 227432
הי,

הקטע שאלון הזכיר נמצא כאן (אבל זה סתם, ממש סתם):
הדואט עם סטינג (עם סטינג אבל בלי סטינג, כמובן, בערך כמו קפה נטול קפאין) שהאלמוני והפולני הזכירו, ושבאמת הקדשתיהו באהבה לשכ"ג :-), כאן:
הממ... העורך הראשי, הצ'יף, אינו אוהב התעסקויות ממושכות בעניינים שאתה קורא להם "הווי שכונתי". ורבים אחרים באתר אולי לא מתנגדים כמוהו, אבל מעדיפים שלמשתתף, בין ותיק או חדש, יהיה גם "משהו לומר" (לי עצמי יש כאן, ככל הנראה, כמה וכמה לא-אוהבים, שהרי אני רק "הווי", בלא תוכן).

אי לכך, הואל נא לדווח לנו ללא שיהוי, בשלושה העתקים נקיים ומסודרים, מהן החלטותיך הסופיות בענייני:

שוק חפשי ואדם סמית' -
זה עם ה invisible hand בכיס,
ויטגנשטיין והטרקטטוס
וקצת ויכוחים על סטטוס‏1,
שיקסותה של ביולוגית‏2,
לוגיקה‏3 של אתולוגית,
דייקנות הז'ורנליסטית‏4
וניג'וז האנטי-כריסטית‏5,
חרמנות קופי בונובו
ושלטון ומנעמי-בו,
קואליציה, אופוזיציה,
אינקויזיציה, קומפוזיציה,
סוליפסיזם, ריאליזם,
בתיבול אמפיריציזם,
רלטיבי, קוגניטיבי,
פוזיטיבי, נגטיבי,
קונסטרוקטיבי, קולקטיבי,
shit נאיבי, שם ב .t.v
קומוניזם, כבר אמרנו?
סוציאליזם, כבר ביררנו?
"ניהיליזם!" - לא צעקנו?
אנרכיזם? - לא שתקנו!
יימשך עוד זה הזמר,
לא יהיה לו כאן שום גמר
וכך הלאה וכך הלאה,
והרשימה לא די לה.

אה, ולעולם אל תעשה שני סימני קריאה רצופים!! באיזשהו מקום עלום, בלתי קיים, בארץ Never Never Land, מעבר להרי החושך, מאחרי שצף הסמבטיון, בתוך קופסה מעורפלת עד מאוד ששמה בישראל "השרת", יושב לו לפריקון זערורון, ג'ינג'י (גם אני קצת ג'ינג'ית) וחדוד אזניים (אני לא), ושמו טל כהן - והוא כועס כשהוא רואה את השניים, הסימניים, שלא נועדו יחדיו.

===============

1 תגובה 226679, תגובה 226864, תגובה 226884
2 תגובה 226056
3 תגובה 225042
4 תגובה 226889 (אני לא בטוחה ש"זורנליסטית", זאת הגדרה נכונה)
5 תגובה 213824
מה זה ח.ד.? 227442
יפה מאד. לדעתי צריך להוסיף את זה ל דיון 1009 .
מה זה ח.ד.? 227446
מקסים, זה כמו השיר של דני קיי( על ספר הטלפונים של מוסקבה) או זה של טום לרר ( על הטבלה המחזורית).
מה זה ח.ד.? 227519
או זה של עלי מוהר‏1, "אלה שמות" שמו, על כוכבי מונדיאל 198x.

1 עם יוני רכטר ואריק איינשטיין
מה זה ח.ד.? 227521
או המלחינים (דני קיי שוב).
מה זה ח.ד.? 228378
מונדיאל אלף תשע מאות שמונים ועשר
מה זה ח.ד.? 228450
ידעתי! (-: תודה.
תודה (באיחור) 230010
תודה רבה! 227659
אני מקוה שלא תעלבי, אבל אני אישית אוהב יותר את הקטע הפשוט, בלי מילים ובלי ליווי, שאת אמרת שהוא "סתם". הקטע עם סטינג מאוד יפה, אבל הקול של הזמרת שם נשמע לי כל כך אמריקאי, עד שאני מתקשה מעט להאמין שזאת באמת את, ישראלית הכותבת עברית שוטפת (מצד שני ההתחלה שעשית שם, לפני שסטינג נכנס, משכנעת אותי שזו את, כי זה קצת מזכיר את הסגנון של הקטע השני).

תודה גם על השיר היפה שכתבת ומשחקי הצליל שבו, אני לא בטוח שהבנתי, אבל מאוד נהניתי :)
תודה גם לך 227745
אתה רשאי להאמין בכל מה שליבך חפץ אבל זאת אני, ישראלית, לא אמריקאית.
תודה גם לך 228328
אני מאמין לך ואת לא צריכה להתרגז. ודרך אגב אם כבר מדברים, בתור זמרת, למה את לא אומרת את שמך? מה ההגיון להסתתר מאחורי "חשמנית על מונית"? במקרה כמו שלך צריך להיות לך אינטרס הפוך, שיידעו את השם- אני לא צודק?
תודה גם לך 228384
עדנה גורן. אבל היא מעדיפה להשאר בעילום שם, אז שכח מה אמרתי.
תודה גם לך 228546
אתה עובד עלי או שאתה רציני? אני לא מצליח להחליט. אמי אומרת שקיימת זמרת בשם זה, אבל ימיה הטובים כבר מזמן מאחוריה והיא צריכה להיות כבת שישים או יותר. בקיצור, אתה צוחק עלי, נכון? החשמנית לא נשמעת לי בת שישים.
תודה גם לך 228547
ביקשתי ממך לשכוח את זה, לא?
תודה גם לך 228552
אם רצית שאשכח, לא היית צריך להעלות את זה מתכתחילה. לא תמיד שוכחים כל כך מהר.
תודה גם לך 228593
אוקיי, אוקיי.

היא לא עדנה גורן ולא בגילה של הנ"ל. רב"י (?) עלה בשעתו על הדמיון בקול ואני סתם עושה טיזינג.
תודה גם לך 229969
הי, תודה על ההתעניינות :-). אין לי אינטרסים מן הסוג שאתה משער ושמי נשאר עלום כאן וגם בדוא"ל (בקשר למה שהאלמוני אמר לך). הסבר בתגובה 229960.

מתגובותיך אתה נשמע לי אדם רציני וחביב, ואתה כנראה לא תופס שזה קצת מלחיץ אותי, מה שעשית כאן. אני מקווה שעכשיו זה באמת הסוף, כמו שאמרת לשכ"ג.

כל טוב,
מולי
קבלי התנצלות 230043
צר לי אם גרמתי לך תחושת לחץ, לא היתה לי שום כוונה כזאת ולא הייתי מודע לכך. כמו שכבר אמרתי, אני מכבד את רצונך.
מנסה שוב 229454
השמעתי אותך לחברים שלי שמתמצאים הרבה יותר ממני במה שהולך במוזיקה בארץ, והם לא זיהו אותך ולא ידעו למי לשייך את הקול היפה הזה. אז אני מנסה עוד פעם: נו, בכל זאת, מי את, החשמנית המזמרת :)?
מנסה שוב 229456
תגיד, למה אתה מנג'ס כל כך הרבה, ועוד בעילום שם?
מנסה שוב 229467
אני שואל בפעם השניה, לא ידעתי שזה נקרא לנג'ס. לנג'ס זה כששואלים בפעם העשירית. עילום השם הוא מפני שאני די חדש כאן ועוד לא אחד מהברנז'ה, וגם אתה, עד כמה שאני רואה, אלמוני לחלוטין, אפילו יותר ממני. אתה יודע מה? אני מוכן לעשות עסק: אם החשמנית תגיד מיהי, גם אני אגיד את שמי :).
מנסה שוב 229469
אני חושב שזה יותר מפעם שניה, אולי אני טועה. בכל אופן, אם תשיג לך דוא"ל אולי יכתבו לך אישית את מה שלא רוצים לפרסם פומבית. זה לא נטיקטי( netiquette) לבקש בקשות כאלה.
מנסה שוב 229472
בוא אחסוך לך זמן: החשמנית אינה מעוניינת לגלות מי היא, ומכל מקום יש להניח ששמה לא יגיד לך כלום. היא אינה זמרת מקצועית.
אני אכבד את רצונה 229903
"היא אינה זמרת מקצועית"? אתה מתכוון שכל הפישרים והפישרקעס שצצים לנו לאחרונה על מסך הטלויזיה הם כן מקצועיים ודוקא היא לא? טוב, מה אני מבין בזה.
אני אכבד את רצונה 230012
היא לא בחרה בזמרוּּת כמקצוע, לזה הכוונה.
(ההפסד של כולנו)
מה זה ח.ד.? 229927
האמת היא שגם אני חשבתי בימים האחרונים לשאול אותך איך קוראים לך, אבל עכשיו כבר ראיתי את כל הטררם עם כל השוטים והאלמונים שנשלחו לענות במקומך והפרובוקציה המכוונת שהשכ"ג עשה עם עדנה גורן. אולי צודק האלמוני שאמר שזה לא נטיקט לשאול, אבל ביננו, עם כל הכבוד, מה בדיוק האסון שהיה קורא אם היו יודעים מי את? השמים היו נופלים?
מה זה ח.ד.? 229928
כן.
מה זה ח.ד.? 229930
יפה, אני שמחה לראות שאתה מגן עליה בכזה חירוףף נפש, כנראה שעוד לא פסו אבירים מעולמנו. אפשר לשאול למה?
חירוף נפש 229931
עוד לא התחלתי לחרף, אבל אנחנו די מתקרבים לשם.

זה ש*את* לא סובלת פוזות לא מחייב את האחרים.
חירוף נפש 229932
אה, אז אתה מודה שזה הכל בכל זאת פוזה? וואו! אמאלה! אני ממש משקשקת מהרגע שתתחיל לחרף!
חירוף נפש 230009
לצערי נבצר ממני להודות בשם הגברת, שכן היא טרם חתמה על ההסכם שמייפה את כוחי לייצג אותה בעניינים הרי גורל כאלה. מכל מקום *אני* מאד מחבב פוזות, בעיקר את זו של האביר בעל פני היגון, ומי שמתעסק עם דולצינאה המזמרת מסתכן בפגישה מכאיבה עם חרבי הוירטואלית.

זהו, סנשו, הולכים הביתה.
חירוף נפש 230135
אבל האמת היא שמפגש עם חרבך הוירטואלית נשמע די טוב.
חירוף נפש 230222
זה מפני שבינתיים אני מקליד רק ביד‏1 שמאל. ביד ימין יש לי שש אצבעות.
____________
1- לא להתבלבל עם שוקי
הרוזן רוגן? 231511
_________
העלמה עפרונית, מקוררת ותוהה.
הרזנת וגם רגנת? 231651
לא, עלמתי.

לא רגנתי, לא רטנתי,
ובכלל לא התלוננתי.
רק קפצה לי הנוירוזה
בעניין אותה הפוזה.

אפשר להשתמש בך בתור מזגן?
לא נראה לי. 231656
__________
העלמה עפרונית, לא מבינה איך עדיין יש אנשים שלא ראו את "הנסיכה הקסומה".
לא נראה לי. 233522
את באמת חשבת שהוא כתב את כל הרפרנסס האלה לסרט בלי לראות אותה?

נו, באמת...
אויה 231736
חוששתני שהעלמה לא התכוונה להטיית הפועל ר ג נ, אלא ל Count Rogan, אצבעות לו שש.
מזדקנים, אה? העוד תזכורה, חיק מקלט לראשי, קן תפילותיי הנידחות, איך רקדתי לפני הקייזר פראנץ יוזף ירום הודו ואתה נצטווית להשיב רוח על פניי, ובמקום זה השבת דלי של מי קרח על כל גופי ועל שמלתי הדקיקה? חמור שכמוך, עוד אחזיר לך יום אחד.
You killed my father 231761
prepare to die.

ודאי רגנת 232700
הלא אתה איש מדון.
במה הוא איש מדון? 232710
זה מהתנ''ך 232711
לאיש מדון היו 6 אצבעות בכל יד.
ודאי רגנת 232754
לכל היותר איש מד, שהרי ביד שמאל יש לי חמש אצבעות. שים לב שבשיכול אותיות אתה מקבל את רב השדים הנורא. גור לך!
ודאי רגנת 233600
ידידיה ושוטה הכפר הגלובלי השתשעו בחידודים דלוחים, כשלפתע הטמין השוטה בתגובה 232754 אנגרמה נאה. אנא, ילדים, עזרו לידידיה הנבוך למצוא את שיכול האותיות!
אשמדי (הצורה ''אשמדאי'' הרבה יותר מקובלת) 233602
  מובן • ידידיה
  מובן • שוטה הכפר הגלובלי
  כבר היו קופצות על החרב שלו • האייל האלמוני
  זאת החשמנית, בבטחון. • האייל האלמוני
  נכון • חשמנית על מונית
  חירוף נפש • אוהבת מוזיקה אבל לא סובלת פוזות
  אם כך נפרדנו כידידים • שוטה הכפר הגלובלי
  חרמפפפ • ערן בילינסקי
  חירוף נפש • חשמנית על מונית
  מה זה ח.ד.? • תייר מזדמן
  מה זה ח.ד.? • האייל האלמוני
  מה זה ח.ד.? • תייר מזדמן
  החתולים מי הם? ומי העכברים? • אפרים סומאתוא
  ותזכירי לנו איך קוראים לך? • ראובן
  הפוזה • חשמנית על מונית
  מזל שנזכרתי שרציתי לענות לך • אוהבת מוזיקה אבל לא סובלת פוזות
  הפוזה • תייר מזדמן
  הלו הלו, כאן כסריליבקע calling, לא הוליווד (תודה לאל) • חשמנית על מונית
  הלו הלו, כאן כסריליבקע calling, לא הוליווד (תודה לאל) • תייר מזדמן
  הלו הלו, כאן כסריליבקע calling, לא הוליווד (תודה לאל) • חשמנית על מונית
  מה זה ח.ד.? • טל כהן
  מה זה ח.ד.? • האייל האלמוני
  מה זה ח.ד.? • שוטה הכפר הגלובלי
  מה זה ח.ד.? • האייל האלמוני
  מה זה ח.ד.? • ידידיה
  מה זה ח.ד.? • חשמנית על מונית
  מה זה ח.ד.? • ידידיה
  מה זה ח.ד.? • שוטה הכפר הגלובלי
  מה זה ח.ד.? • חשמנית בהתקף פאניקה על מונית
  מה זה ח.ד.? • חשמנית על מונית
  מה זה ח.ד.? • יורי (לא מכיר את האתר)
  מה זה ח.ד.? • חשמנית על מונית
  מה זה ח.ד.? • יורי (לא מכיר את האתר)
  מה זה ח.ד.? • חשמנית על מונית
  מה זה ח.ד.? • יורי (לא מכיר את האתר)
  מה זה ח.ד.? • חשמנית על מונית
  מה זה ח.ד.? • חשמנית אהבלית
  מה זה ח.ד.? • שוטה הכפר הגלובלי
  באמת? • הגוזל הנקזק
  מחירי היצף • שוטה הכפר הגלובלי
  הממ... • רודי וגנר
  הממ... • עוזי ו.
  מדהים! • הגוזל הנקזק
  הממ... • גדי אלכסנדרוביץ'
  בדיוק • הגוזל הנקזק
  בדיוק • שועל
  למה לא? • עוזי ו.
  בדיוק • גדי אלכסנדרוביץ'
  החידה השנייה • אלון עמית
  שאלה מתמטית • אלון עמית
  שאלה מתמטית • שוטה הכפר הגלובלי
  אין מי שחושב ככה • הגוזל הנקזק
  שאלה מתמטית • יהונתן
  שאלה מתמטית • גדי אלכסנדרוביץ'

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים