סוף סוף 212063
אכן הגיע הזמן שהשערורייה הזאת תיפסק. עדיין לא ברור לי, ואולי מישהו יוכל להסביר, מדוע הקמת התנחלות בלתי חוקית, ואח"כ התנגדות (אלימה או פסיבית כביכול) לפינויה, הדורשת הפעלת כוחות משטרתיים גדולים, אינן גוררות עונשים כבדים על פי החוק? ואם אכן אלו עברות המחייבות עונשים כאלה, מדוע אין אנחנו שומעים על מעצר של מאות מתנחלים פורעי חוק ומשתפי הפעולה איתם בגין העברות הללו?
הסוף מתקרב 212071
הקמת התנחלות בלתי חוקית הינה עבירה על חוקי הבניה ("בניה בלתי חוקית") ולא עבירה פלילית.
במדינת ישראל אין דין פלילי בעבירות בניה, והעונש עליהן הוא הריסת הבניה הבלתי חוקית. מבחינה זו אין הבדל בין מי שהציב קרואן ללא אישורים, למי שסגר מרפסת, או אפילו הקים חניה מקורה ליד ביתו ללא אישורים. האם אתה מעלה בדעתך מעצר של מאות אלפי עברייני בניה במדינה?
הסוף מתקרב 212074
האם אין לפחות קנסות וסנקציות אחרות על מפרי חוקי הבניה?ומה בדבר ההתנגדות לשלטונות החוק בבואם לממש צו הריסה?
הסוף מתקרב 212078
אני חושש שמשפטנים יצירתייים (כפליאה אלבק, אבל עם אידיאולוגיה הפוכה) כבר היו מוצאים איך הבנייה היא הפרה של צורכי ביטחון המדינה והיה ניתן לזמברם כהוגן. מצד שני ניראה לי מיותר בזמן הזה להיכנס למשחקי נקמנות.
הסוף מתקרב 212144
א. עבירה על חוקי הבניה היא עבירה פלילית לכל דבר ועניין, ויש אשר נידונו עליה לעונשי מאסר כבדים.

ב. הממשלה זנחה את הניסיון להרוס את המאחזים בדרכים משפטיות, בשל הקושי להוכיח את העבירות. עתה נעשות מרבית ההריסות ''משיקולים מדיניים'', אותם הכשיר בג''ץ.
הסוף מתקרב 212146
א. אכן נראה שזה כך. הנה חלק מחוק התכנון והבנייה, ראה סעיף 209א שם: http://www.pigur.co.il/law/bniya.htm וגם כאן בסעיף 203: http://www.snunit.k12.il/www_teva/law/israel/h8.html
סוף סוף 212134
העבריינים הכי כבדים מבחינת חוקי הבניה מסוג אלה שעליהם עוברים חלק ממתיישבי יש"ע, הם דווקא מהמגזר הערבי.
מדוע אינך מפנה את אצבעך בראש ובראשונה לכוון שבו העבירה הזאת נעשית בכמות הרבה ביותר, ולא דורש בתוקף שבמיוחד שם "השערוריה הזאת תיפסק" ?
סוף סוף 212145
המדינה לא מספקת חשמל,מים,תשתיות,בטחון וכ''ו לבניה בלתי חוקית במגזר הערבי.
היא גם מרססת בכימיקלים אדמות חקלאיות שנתפסו בצורה בלתי חוקית.
מי שמתנגד באלימות לפינוי בתחומי הקו הירוק, יזכה לשבת בכלא.
אתה מוזמן לנסות.
סוף סוף 212149
לאיזו בנייה בלתי חוקית ביש"ע הממשלה מספסקת חשמל מים ותשתיות ?
סוף סוף 212153
מגרון לדוגמא.
סוף סוף 212156
סוף סוף 212169
ככל הידוע לי (ממקור קרוב לעניין, אמנם מימין), פינוי מגרון טורפד דווקא בגלל בעיות משפטיות. אפילו בית המשפט העליון שלנו שידוע בנטיתו לשמאל עדיין לא קבע שמדובר בישוב בלתי חוקי.
גם ניסיון נוסף לפנותו מסיבות "מדיניות" לא צלח בגלל בעיות משפטיות.
ככל שהצלחתי להבין מקריאה חפוזה בדיון שקישורית אליו נמצאת למטה, גם מבקר המדינה לא קבע שמדובר בישוב בלתי חוקי, אלא ביקר איזה נוהל בלתי תקין.
האם כשברצוני לדעת מה חוקי ומה לא, עליי לפנות ולשאול דווקא את פינס או אותך ?
סוף סוף 212318
חפש את החלטת הממשלה שהחליטה על הקמתו של הישוב.
או את תוכניות המתאר שלו במשרד הפנים.
אחרי שלא תמצא כלום,אתה מוזמן לתבוע את אופיר פינס על הוצאת דיבה,כמו שהוא מציע בקישור.
אני סמוך ובטוח שאותם ישובים ערבים בלתי חוקיים,היו שמחים לעמוד באותם קרטריונים משפטיים שמגרון עומדת בהם.
עצות 212361
חפש אתה את החלטת הממשלה שהחליטה על הקמת הישוב שבו אתה גר. אם תטרח לעשות זאת אדון בבקשתך.
עצות 212364
אני לא יודע היכן גר האלמוני, אבל אני גר בחיפה - עיר שהייתה קיימת לפני קום המדינה כמובן, לכן לא היה צורך בהחלטת ממשלה או רשות כלשהי כדי להקימה, אבל יש לה תוכנית מתאר ופיתוח וניתן לעיין בה, אא"ט, במשרדי העירייה או הוועדה לתכנון ובנייה. בכל מקרה, הממשלה החליטה על הקמת ישובים שונים‏1 (כרמיאל, המצפים בגליל, העיר החרדית אלעד, מודיעין, העיר הבדואית רהט וכו') ולא ידוע לי על ישובים שקמו בלי אישור של סמכות שלטונית כלשהי‏2. עכשיו אתה מוכן לדון בבקשתו של האלמוני?

1 אני מניח שזה ימשיך כך אלא אם כן יתקבלו תוכניותיו מרחיקות הלכת של יעקב, ואז כל אחד יוכל להקים ישוב בארץ ישראל.
2 שהרי צריך, למשל, לרשום את הישוב במשרד הפנים, לדאוג לסלילת כבישים אליו, להעברת חשמל, לדאוג לביוב, קוי טלפון וכו'.
עצות 212480
מאחר, שלפי עדותך אינך האלמוני, אני פותר עצמי מלענות על שאלתך (1).

אשר לחוקיותם של ישובים ולמגרון.
ישנם כמובן העניינים הפורמליים השונים שדברת עליהם אך לא הם הנקודה המרכזית שקובעת את חוקיות הישוב. מה שקובע הוא אם כן או לא יש הסכמה של הממשלה לקיום הישוב. ייתכן שהישוב יוקם תחילה והאישורים הפורמליים יינתנו אחר כך.
לפעמים הדבר הזה נובע מצורך מפורש שנובע ממדיניות ממשלה שמצריך פעולות מהירות תוך דחיית העניינים הפורמליים. ישנו פסק דין של שופטת העליון לשעבר דורנר שהכשיר בנייה בחברון למרות שהסכמת הממשלה באה בדיעבד.
ולמגרון הייתה הסכמה בכתב ובעל פה של הממשלה, אמנם אחרי שכבר עלתה על הקרקע, ובעקבות כך סופקו לה מיים וחשמל ע"י גופים רשמיים.
עלייתה לכותרות באה בשל דרישה אמריקאית לפנותה, דרישה בלתי מוצדקת בעליל שכן הישוב הזה היה קיים לפני ביקורו של טנט בארץ, ולכן לא חלה עליה ההבנה בין ישראל וארצות הברית. בסופו של דבר לא אפשר בית המשפט לפנות את הישוב, וגם האמריקאים ירדו מהדרישה הזאת, ותיאורטית יש לישוב הזה סיכוי להיות ישוב חוקי לתפארת כולל כל הפורמליות(2).

(1) שממילא התייחסה לתשובה קנטרנית שלי לשאלה קנטרנית שנשאלתי, ולכן חסרת חשיבות. חשבתי תחילה לשלוח אותך למשרדי העיריה ולהביא שני עדים שראוך שם, אבל ויתרתי לבסוף על העיסוק בהבלים.
(2) וגם סיכוי להפוך גל של חורבות, כמו לחיפה בשלבים יותר מתקדמים.
עצות 212977
יפה, כלומר, אותם "עניינים פורמליים" של חוק הם הדברים הלא חשובים בעיניך.
מהי חשיבות החוק אם כך? למה שלא איש הישר בעיניו יעשה, ואם הממשלה לא תרדוף אחריו, כנראה שזה נכון מוסרית ומשפטית?
חזון דוד, כמו מגרון, הם ישובים לא חוקיים שנבנו מתוך מטרה פוליטית, שנועדה להקשות על הסכם עם הפלסטינים ו-"קביעת עובדות בשטח". האקט הפוליטי הזה בוצע ללא מעבר באיזשהו מנגנון של הדמוקרטיה אשר יעניק לו לגיטמציה. באותה מידה יכולה חבורה של אנשי שמאל להתחיל לפנות באלימות על דעת עצמם ישובים כמו מגרון.
מגרון וסרבנות השירות בשטחים אינם רחוקים זה מזה, מלבד העובדה ש(לדעתי) הסירוב לשירות בשטחים הוא הרבה יותר מוסרי וצודק (אך עדיין אינני תומך בו).
עצות 216576

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים