הדגל הישראלי ומגבלותיו 21767
הבעיה העמוקה הנעוצה בצורתו הנוכחית של דגל מדינת ישראל נעוצה בעובדה כי סימלו הדתי אינו מאפשר לאזרחיה הלא-יהודיים של מדינת ישראל להזדהות עם דגל זה בשום צורה שהיא.
דגל המגן-דוד מערבב תכנים לאומיים בתכנים דתיים באופן המונע כל הפרדה בין דת למדינה, ודומה כי לכך כוונו הוגיו של צורת דגל זה. יצויין כי תיאודור הרצל העדיף בפירוש דגל עם סמליות פחות מחייבת, אך רעיונו זה נדחק ונדחה אל הסף, ממש כרעיונו הראשוני להקמת מדינה יהודית באוגנדה.

דגל זה אף משמש כסמל הזדהות דתי ברחבי קהילות היהודים בעולם, הדואגים לנופף בו בכל הזדמנות חגיגית אפשרית, וזאת למרות היותם נתיני מדינות ריבוניות אחרות הלכה למעשה. מעניין לציין כי כשנשאלים יהודים יקרים ופטריוטים אלו מדוע דואגים הם לנופף כמעט תמידית בדגל זה, משיבים הם בתמימות מעושה כי דגל זה הינו למעשה דגל דתי לשיטתם.

כל נסיון הקבלה בין דגל ישראל לדגלים הנושאים את סמל הצלב הינו פסול, היות ודגלים אלו אינם אוחזים כלל ברעיון הבחירה הספארנטי, כי בעיקרון השילוב הפארטיציפאנטי.
הדגל הנוכחי היחידי אליו ניתן כיום להשוות את דגלה של מדינת ישראל הינו דגל ה-X של מדינות דרום ארצות הברית, אשר משדר אימרה דומה וזהה לדגלה של מדינת ישראל.

אגב אורחא - משיחות שונות שניהלתי עם אירופאים שונים בסוגייה זו, עולה ומסתבר כי דגל ישראל עם סמלו הדתי-ספראנטי מזכיר לרבים דגל אחר בהיסטוריה לא רחוקה, אשר חרט אף הוא על גבו את רעיון הבחירה, והמבין יבין.

א. מאן
הדגל הישראלי ומגבלותיו 21776
האם מדובר על דגל ה - crux gammata המושמץ לשווא? אם אינני טועה מקורותיו של סמל זה ומשמעותו הראשונית שונים בעליל מזה היהודי.

ובהקשר זה, עדיף מאוחר...
דיון 354
הדגל הישראלי ומגבלותיו 21793
עלי למחות על דבריך.
האם שכחת את דגלי ערב הסעודית ועיראק, המשלבות בהן פסוקי קוראן ולמעשה הם גם סמל דתי מובהק - כמו דגל ישראל?
האם האזרחים הלא מוסלמים בעיראק יכולים
להזדהות עם פסוקי הקוראן? אני לא מביא את
אזרחי סעודיה מכיוון ש100 אחוזים מהם הם מוסלמים ככל הידוע לי.
הדגל הישראלי ומגבלותיו 21794
The Jewish religion is a major part of the Jewish culture. Therefore, most, if not all of the symbols in the Jewish culture have religious origins. Does this mean that the secular Jew must renounce _all_ Jewish symbols? I suppose that this is more of a personal view, but it seems to me that most secular Jews choose not to do this, including myself. This is why it has not been brought up as an issue in the Knesset, for instance.
הדגל הישראלי ומגבלותיו 21798
ויש שיאמרו שכל התרבות היהודית היא למעשה דתית, דבר המאיר את החילונים היהודים הלאומנים באור קצת מוזר, שלא לומר מלא סתירות.
הדגל הישראלי ומגבלותיו 21802
כן, אבל למעט יהודים דתיים ויהודים חילוניים יש עוד אזרחים בישראל, והם הלא-יהודים. אם תקרא היטב את דבריו של מר מאן תראה שאליהם הוא התייחס.
הדגל הישראלי ומגבלותיו 21833
Actually, I was referring to Herr Mann's position, that the Israeli flag is a religious symbol.

As for non-Jews, well, that's life in the land of the Jews - some of the national symbols will not be to your liking.
הדגל הישראלי ומגבלותיו 21838
הפסקה האחרונה פוגעת בול לטעמי.
לפעמים, מתוך רצון טוב לשאיפה לפלורליזם ולאוניברסליות, אנו שוכחים שזו אכן מדינת היהודים.

כמו כן אני מזדהה עם דבריו של מר גולגר, למרות הביקורת הרבה שיש לי לעיתים על המדינה, אני אוהב אותה מאד וכן, גאה גם על ההשגים שלה.
על חשיבות החריטה על הדגל 21986
אציין תחילה כי רק היום הפנה אותי ידידי לדיון המרנין שהתפתח תחת סקר משני למראה זה. על כן אנסה להצטרף באיחור לחילופי הדברים המרתקים, ומן הנדרש להעיר כי הופתעתי למקרא אזכור שמי ע"י מר בר זיק.

אבקש להתייחס לעצם המעשה של הוגי צורת הדגל, מבלי להתחייב מי עשה מה ומתוך אילו כוונות. בהינתן מטרות המוגדרות למדינה, מוטב שאלה ישתמעו באופן גלוי ככל הניתן מסמליה הלאומיים. זאת על-מנת להקל על הציבור לשפוט ולבקר את אותן מטרות, שיפוט ערכי למהדרין לצורך העניין. יהיו אלה יהודים מבני-ברק או אירופאים שונים, ותובא האנלוגיה הראויה ברמיזות מנומסות או בכתובות גרפיטי במתכונת משוואה מאוירת.
חשיבות זו שאני מוצא בחריטה גלויה על הדגל אין בה משום התייחסות או הזדהות עם המטרות שהובעו בדגל הנתון. זהו בבחינת גילוי נאות המקל למשל על יהודי מבני-ברק למקד את ביקורתו על ניכוס (ליתר דיוק הלאמת) סמל מגן-הדוד ע"י הציונות, ולך לעמוד על זרותו המכוונת של הדגל לאזרחיה הלא-יהודיים של המדינה. בהתאמה ניתן לדון בהחלפת הדגל לכזה המשקף נאמנה את מטרותיה הראויות הנוכחיות
של המדינה, דיון ערכי שסופו להיות מוכרע על ע"י ההנהגה הנבחרת על-פי דעת הרוב הבוחר. אין מניעה לבצע עדכון דומה של סממנים לאומיים אחרים במדינה, כשם שמאז 73' לא נראה ביום העצמאות טנקים עוברים-בסך בחוצות הבירה.
טענה זו מוחלת לשיטתי על כל מדינה דמוקרטית בכל עת. נשאלת השאלה עד כמה עלינו לחייב עצמנו בעזרת אותה סמליות, וכאן אשתדל לא להיתפס לעמדה שאינני מחזיק בה, כאדם הסבור כי יש להשתדל להניח לגופים תכליתיים כמדינה לגלות יכולת הסתגלות רבה ככל הניתן לשירות הנעזרים בה. תחת סייג זה אציין כי לטוב ולרע משרתת מדינה זו ספקטרום-אמונות צר בהרבה מזה של מדינות מתוקנות. בהתאמה נבחר מכנה משותף מחייב צר בהרבה מאשר, למשל, קבוצת המחזיקים בערכי החירות, השוויון והאחווה. בבחינת כללי-משחק הוגנים מוטב לשים כיווניות רעיונית מפלה זו על השולחן מאשר לפעול לפיה באורח סמוי בלבד, כבעזרת הקק"ל ומנהל מקרקעי-ישראל.
כל טוב.
על חשיבות החריטה על הדגל 21987
דבר אינו סמוי, הכל על השולחן. למעשה, במסמך המכונן של המדינה, מגילת העצמאות (ואני מצטט מהזכרון!):
"מדינה יהודית בארץ ישראל".
על חשיבות החריטה על הדגל 22002
ועוד מהזכרון:
בארץ ישראל קם העם היהודי בה עוצבה דמותו הרוחנית.

מה לא ברור? מדוע שלא יראה הדגל סמלים יהודיים?
צבעי הדגל הם צבעי הטלית, ובמרכזה מגן דוד. זוהי הצהרה על היות המדינה מדינתו של העם היהודי, בה יוענקו זכויות אזרח ללא יהודים.

אין מדינה אחרת שהיא מדינתו של העם היהודי.
על חשיבות החריטה על הדגל 22013
מר גולגר היקר,

אכן מהווה סמל מגן הדוד אובייקט גלוי ומזדקר, האינו משאיר צל של ספק באקסיומת הבנת המדינה ואנשיה את הגדרת עצמם כאזרחיה ותושביה - וזאת כעין חומה בצורה כנגד כל נסיון אכיפת רעיון הפאראמט הדמוקרטי אל לפני רעיון הפאראמט היהודי-אתני.

עליך ועל ציבור הקוראים הנכבדים לתת דעתכם לתופעה נוספת ומיוחדת המאפיינת את המקרה הישראלי דנן; המדובר באחד המקרים היחידים בהיסטוריה המודרנית בהם מאפיל לעיתים קרובות סמל המדינה בדמות מנורה ועלי זית על דגל המדינה בדמות מגן הדוד, דבר אשר על פי רוב אינו מתרחש כלל במדינות אחרות ונוספות, וזאת באמביוולנטיות כה גדולה וחריפה.

באם ניקח ונתבונן לדוגמא בסמל הנשר של היישות המדינית האמריקאית, נווכח חיש מהר כי סמל זה מוגבל בהחלט לסממנים רוטיניים פונקציונאליים בלבד, ממש כסמל הנשר של הרפובליקה הפדראלית של
גרמניה - כל זאת ללא קיום כל זרמי מתח תת מודעיים בהגדרות ראשוניות אלו.

יש בהחלט על כן לשער, כי הסיבה השימוש הנפוץ הנעשה בסמל המנורה מבית ומחוץ הינה מן הסתם על תקן הבעת רצון ומשאלה אובייקטיבית וסובייקטיבית כאחת בכוון הצנעת מתח בלתי בריא זה - דבר המרמז על רצון מסויים להצגת מדינה ציונית זו באפיון אזרחי נייטראלי, בהשוואה למקרה מגן הדוד המחייב לשיטתו.

אגב אורחא - החשבת אי פעם מדוע לא לקחה ואימצה מדינת ישראל את סמל המנורה ועלי הזית כסמל דגלה?

בברכה

א. מאן
על חשיבות החריטה על הדגל 22021
פהההה, איך החיילים שכבשו את אום רשרש היו יוצרים את דגל הדיו אם במקום מגן דוד פשוט, היו נמצאים שם עלי זית ומנורה?!?!?

לעיתים, מר מאן, היופי נמצא בפשטות.
על חשיבות החריטה על הדגל 22034
ואני ממשיך לתהות: האם בגני-הילדים בלוב לא מלמדים אותם איך לצייר את הדגל?
שנצא לטיול לרחוב הירקון? 22023
מתוך סקרנות גרידא, היכן אתה מוצא שסמל המדינה מופיע בישראל בהקשרים שבהם בארה"ב (או בגרמניה) משתמשים דווקא בדגל? דומני כי על כל שגרירות אמריקנית או אירופאית, ממש כמו על כל שגרירות ישראלית, מתנוססים הן הדגל והן הסמל.
גילוי נאות זוטא 22139
אמרתי בני-ברק אך ראיתי גרפיטי כנ''ל רק בשכונת מאה-שערים.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים