נייר עמדה 24048
העניין פשוט מאוד, לכאורה;

אדם האוחז בדרכון ישראלי יוכל להצביע מכל מקום העולה על דעתו בעולם, ממש כפי שהדבר נהוג ומקובל בכל הדמוקרטיות המערביות המסודרות. נקודה.

כל נסיון הסתייגות נוסף, בדמות הטיעון כי 'מצבה של ישראל אינו מאפשר זאת' ו/או 'יש יותר מדי יורדים ישראלים בהתחשב בכמות האוכלוסייה בארץ' ו/או 'רוב היורדים יצביעו ימין עד ימין קיצוני', ו/או 'היורדים אינם משרתים נחשו איפה, ועל כן...' ועוד ועוד הינם על תקן מרמה ואחיזת עיניים, בנוסף לאי הבנה בסיסית של הרעיון הדמוקרטי באשר הוא.

הדמוקרטיה אינה פטנט להצבעה 'כמותית', 'איכותית' ו'נכונה' - כי אם מכשיר מסמר שיער לעיתים, לקביעת סדרי עדיפויות מסויימים ביותר.

א. מאן
נייר עמדה 24050
הר מאן,

אלא אם כן אתה רואה בארה''ב דמוקרטיה בלתי מסודרת, הרי שטענתך איננה נכונה. כאשר הצבעתי בבחירות בפלורידה, מישראל, הייתה בכתב ההצבעה, בין היתר, האפשרות להביע תמיכה או התנגדות להצעת חוק, שתדרוש ממצביע שהייה בפלורידה לתקופת זמן, או הגעה לפלורידה למען ההצבעה עצמה - משהו בסגנון הזה. כלומר, לא רואים בכך משהו שהוא מאושיות הדמוקרטיה - למעשה, נראה לי שמטעמים מהותיים, ניתן לומר שאפשור אזרחות לאדם שנמצא מחוץ למדינתו לתקופה גדולה מדי היא משהו שמנוגד לאושיות הדמוקרטיה, שכן זה פוגם בזכות לשוויון - זה נותן לאדם שעליו החלטות הממשל אינן משפיעות באופן ישיר לקבוע את תוכן ממשל זה מרחוק.

כ. ה. נאורי.
נייר עמדה 24071
מיסטר נאורי,

הבחירות הכלליות לנשיאות ארה"ב פתוחות בפני כל אזרח אמריקאי - כולל אזרחי ארה"ב הגרים דרך קבע בחו"ל.

אזרחים אלו בפנים ארה"ב ומחוצה לה נדרשים להרשם במועד מסויים עבור בחירות אלו.

איני יודע באם המצב אשר תיארת בפלורידה קשור להליך הדמוקרטי אשר קיבל העולם ממעצמת הצלולויד והאינטרנט, אשר בו גבר לכאורה האדם המכהן עתה כנשיא ארה"ב.
איני אף רוצה להתייחס לעובדה המשעשעת כיצד ישבו בוועדות בחירה שונות לבדוק ניקובי כרטיסי מועמדים, וכמה אנאלפבתים אמריקאים טענו כי ניקבו במקום הלא נכון.
עצם העובדה שאזרחי ארה"ב אינם יכולים ורשאים לבחירה ישירה של נציגיהם האמורים מדברת למעשה בפני עצמה.

באירופה המצב מסודר הרבה יותר; הינך רשאי להצביע מחו"ל בבחירות ישירות, דמוקרטיות וחשאיות, מפאת היותך נתין האוחז בדרכון מסויים.

זהו המצב האפשרי היחידי בעבור מדינה המבינה עצמה כריבונית ודמוקרטית, ולא כאוסף קונטיגנטי של שטעטל גטואי.

העובדה שמדינת ישראל בחרה במודע לחלק דרכונה לכל דכפין חסר עורלה אינה ממן העניין, היות וברגע שבחרה היא מנימוקיה - הראציונאלים והפחות רציונאלים - לבצע אקט גורף זה, הרי שמהלך זה מחייבה לכל אורך הדרך, אלא אם כן תבחר היא במודע לשלול דרכונה מאנשים שונים הגרים
בניכר - אקט אשר בו משתמשות מדינות בלתי דמוקרטיות בעליל.

בברכה

א. מאן
נייר עמדה 24073
האין זו התעקשות על ערך דמוקרטי אחד תוך כדי פגיעה בדמוקרטיה מצד שני?
ודאי שהדרך הדמוקרטית ביותר תהיה מתן אפשרות בחירה והשפעה גורפת לכל אזרחי המדינה באשר הם על כדור הארץ, אולם במקרה זה נוצר החשש שהעלה האזרח נאורי - אזרחים דה-יורה שהקשר בינהם לבין מדינת ישראל הוא קלוש ביותר, יוכלו להשפיע מעשית על השלטון והמדיניות של המדינה בעוד שתוצאות השפעתם לא יחולו עליהם כלל וכלל. האין אתה חושב שזוהי למעשה זילות הדמוקרטיה, בנוסף לפגיעה מהותית בה?

על כן, יש לאזן את הערכים המתנגשים בחוק אחד שיתיר בחירות מחוץ-לארץ, אם כי בהגבלות מסויימות, ארשה לעצמי אפילו לומר קשות.
נייר עמדה 24101
מר חיימוביץ' היקר,

אינך יכול להתנות בחירות דמוקרטיות אפריורית בתוצאות רצויות ומבוקשות לכאורה מבחינתך; בעשותך כן הינך מניח מראש, כי אזרחי ישראל השונים - השוהים דרך קבע מחוץ לגבולות ארצם - עשויים ואף 'עלולים' שלא להצביע 'באופן אחראי', היות והללו 'לא יצטרכו לשאת בתוצאות הצבעתם'.

עליך להבין כי אין חייה וברייה שכזו, המכונה 'הצבעה אחראית', ועל כן אינך רשאי למנוע מכל נושא דרכון ישראלי בעולם מאוכלס זה מלממש זכותו הדמוקרטית - באם ירצה בכך.

עובדת התנייתך הראשונית 'זכות' הצבעה זו מגורי קבע במדינת ישראל אינה עומדת במיבחן ההגדרת שוויון החוק הדמוקרטי, היות והינך מייחס חשיבות יתר לאלו מבין האזרחים הגרים באופן ממשי וטכני בטריטוריה האמורה.

זו הינה הסיבה היחידה אשר בגינה מתירות למעשה דמוקרטיות שונות את הצבעת אזרחיהן מחו"ל, גם אם הללו אינם גרים כבדרך קבע במקום.

בברכה

א. מאן
נייר עמדה 24088
הר מאן,

את העובדה הראשונה אני יודע, הרי הצבעתי בבחירות לארה''ב דרך הדואר, מביתי שבאילת.

אשר לתוכן הדברים, אינני מבין מדוע זה בלתי דמוקרטי בעליל לשלול אזרחות מאנשים בניכר, כל עוד הקריטריונים לשלילה הם חסרי-פניות.

כ. א. נאורי
נייר עמדה 24097
מר נאורי היקר,

שלילת אזרחות מאנשים-אזרחים החיים והגרים בניכר הינה בהחלט אקט פרובלמטי של ממש בעבור כל דמוקרטיה בנמצא, היות ולפיכך מבינה עצמה המדינה כגוף רצוני ומונוליתי, העוסק תדירות בדירוג, שיפור ובהערכת אזרחיו על סמך קריטריונים סובייקטיביים לחלוטין - כגון מקום מגורים במקרה דנן.

מתגובותיהם השונות של משתתפי מישאל זה ניתן בהחלט ללמוד כי לא רק שמספר קוראים מכובד מעוניין בפירוש שלא לאפשר לבעלי אזרחות ישראלית לבחור ממקום מושבם בחו"ל, אלא אף מציע ללא כחל וסרק שלילת אזרחותם(!) של יורדים-עוזבים אלו.

אם נצמד לרגע קט לרעיון השזור בתגובתך אחרונה זו - הרשה נא לי לשאלך מדוע אינך תומך בשלילת דרכונך האמריקאי, ולו מפאת מגוריך בניכר הים תיכוני? מדוע לא, בעצם?

בברכה

א. מאן
נייר עמדה 24100
אלכסנדר,

האם לעניות דעתך ישנה הטיית התגובה לפי
מקום שהותו הנוכחי של המגיב/ה?

אינני מתכוון לפן האישי אלא לעובדה, שכמו בכמה דיונים אחרים גילינו שדברים שרואים מכאן לא רואים משם, והבנה של מציאות מסוימת יכולה להשתנות ולהתרחב כשיוצאים מהתחום המוכר והנוח.
נייר עמדה 24106
רון ידידי,

מובן מאליו כי כל אידיבידואל אוחז בדיעות מסויימות וסובייקטיביות, המושפעות גם ממקום שהייתו ומגוריו.

דברים אשר רואים מפה עשויים להתגלות כאחרים משם, אך כוון התנועה הכללי אינו נוטה להשתנות של ממש; דומה כי לעיתים החרדה הקיימת מרצון נסיון פתירת בעיות באופן של ממש גובר ועולה על החמימות המוכרת והטובה, השורה במחוזות ההתחפרות הנפשית.

אינני יודע באם הצדק עימי בשטחי טענותיי אלו, אך אני מרשה לעצמי בהחלט להסמך ולהסתמך על היגדיהם ונסיונם של רבים וטובים ממני, אשר הקדישו ימים כלילות לבעייה כללית נוכחית זו, ואשר הגיעו למסקנות מסויימות בנדון.

יכול בהחלט להיות, כי שורש הבעייה נעוץ במבנה החברה הישראלית-יהודית, אשר בנוסף לבעיית הסגרגציה הידועה נוטה להעניק בקלות דעת וראש הגובלים בהפקרות של ממש דרכון ואזרחות יקרי
ערך - דבר המחייב לשלטון שוויון החוק לשיטת פילוסופיית הדמוקרטיה, והגורם לקמצנות של ממש בחלוקתם, קבלתם ונתינתם של דרכוני העולם החופשי.

יכול להיות בהחלט שמדינת ישראל טרם הבינה והפנימה פרט חשוב זה, ועל כן יש להבינה אף בנקודה זו, כפי שיש להבינה מזה חמישים ושלוש שנים על כל צעד ושעל - ממש כפי הנסיון להבינה באחיזתה המבהילה בשטחיה הכבושים, כמעין ילד מתבגר הסובל מפיגור שכלי, והמסרב בכל תוקף להפרד מצעצוע חלוד ומרעיש הנגרר על ידו לכל אורך רחובות השכונה.

מישאל זה הולך ומתגלה כבמה, אמנם לגטימית לשיטתה, להבעת רצון כן ומפורש להגבלת זכויותיהם השונות של אזרחים המרוחקים טכנית מהוויית המתרחש, לא כל שכן הבעת רצון מסויימת בשלילתה האולטימטיבית של אזרחותם, מנימוקים שונים ומשונים - אך על ציבור המגיבים להבחין ולהבין, כי עוגה זו אינה ניתנת לאכילה ולשמירה במיקרה זה כבמיקרה השטחים; גודלו של דיסונאנס רעיוני זה מהווה אבן פינה בדרך הארוכה-קצרה לסיום המצב הדמוקרטי ב'דמוקרטיה היחידה במזרח התיכון' כהגדרתה ולשיטתה.

שלך

אלכסנדר מאן
הסכמה בין יורדים 26654
כן, זה נכון. דברים שרואים מכאן לא רואים משם, ולכן אין לך ולאלכסנדר מאן זכות של ממש לבקר את מדינת ישראל ולתת עצות מרחוק. אני לא יודעת בדיוק איפה אתה גר, אבל אני בטוחה שזה לא בתחומי המדינה, ולכן אני בהחלט מוכנה לוותר על הקול שלך ועל הקול של אדון מאן, אפילו אם תצביעו שניכם לכוון הרצוי מבחינתי.
אולי תהיה כנה ותספר איפה אתה באמת גר. אדון מאן, שאת הדעות שלו ואת הסנוביות שלו אני באופן כללי ממש לא סובלת, אומר לפחות מראש שהוא גר בגרמניה.
הסכמה בין יורדים 26658
מאיפה השינאה הזו? למה? מה יש לך נגד אנשים שלא חיים כל חייהם באותה ארץ? למה השיפוטיות הזו? ולמה לעזאזל את מניחה שאם מישהו כרגע לא גר בישראל הוא גם ישאר בחו"ל לצמיתות?

אה, ואם כל כך חשוב לך לדעת איפה אני, אז בבקשה:
* נולדתי בארה"ב ובאתי לישראל בתור ילדה.
* בתור אדם בוגר נסעתי לארה"ב לעבודה שם במשך שנה וחצי.
* כיום אני שוב בישראל (בשנתיים האחרונות).
* אני מתכננת לנסוע בקרוב לעבוד בצרפת למשך שנתיים בערך.
* ואז אני מתכוונת לחזור שוב לישראל ולהמשיך בצורה זו- כמה שנים כאן, כמה שנים בחו"ל, וחוזר חלילה.

אגב, איפה את גרה?
נייר עמדה 24108
ירצו - יטריחו עצמם לארץ לביקור מולדת ויצביעו. לא ירצו - לא יצביעו.

אני תוהה מה משמעותה של אזרחות אם האדם אינו מתגורר דרך קבע במדינה בה הוא אזרח. ואינני מדבר על אנשים שיצאו ללמוד במדינה אחרת, או אנשים שנמצאים בשליחות מטעם מקום העבודה שלהם (יואב טוקר מתגורר בפריז כבר שנים רבות - אבל אינני שולל את זכותו להצביע, בארץ). אני מדבר על אנשים שעזבו את הארץ מרצונם החופשי וללא שום סיבה חיצונית, פרט לכך שהם קיוו לעשות את המכה בחו"ל, או שנמאס להם מישראל, או כל דבר דומה לכך. אנשים אלו, שאין להם זיקה אמיתית לארץ (שכן הם נטשו אותה מרצונם!) אינם צריכים להיות אזרחים של המדינה. האם כליל נאורי צריך להיות אזרח אמריקאי? לא יודע - לא יודע עד כמה יש לו זיקה לארה"ב. אבל אני בהחלט אצדיק את ארה"ב אם תשלול ממנו את זכות ההצבעה אלא אם יטריח עצמו לקלפי הרלוונטית לו באמריקה.
כמובן שאמריקה היא מקרה קצת שונה, שכן היא מטפחת את האימפריאליזם שלה, ודווקא נוח לה שיש אזרחים אמריקאים בכל העולם. אז נדבר במקום על גרמניה - איזה הגיון יש בכך שאדם שנטש את ארצו ואין לו שום כוונה לחזור אליה, יוכל להשפיע על הפוליטיקה שלה? אתה דוגל בדוקטרינת החומה שלך, שאני אישית, אם תסלח לי, חושב שהיא פרועה לגמרי. נניח שמחר יצוץ לו איזה ישעיהו אדם(*) ויקים מפלגה שדוגלת בדוקטרינה שלך. ונניח שבזכות הקול שלך, מר מאן, ושל יורדים אחרים, היא תעבור את אחוז החסימה, ותצליח, איכשהו, לגרום למדינה לבצע את התוכנית הזאת. ונניח שכפי שרבים חוזים כאן, התוכנית הזאת תמיט חורבן על ישראל. זה נראה לך הוגן שאני וחברי נאלץ לעמוד בפרץ בזמן שאתה תשב לך בקלן ותגיד "נו, באק טו ד'ה דרואינג בורד"? אני, כאזרח ותושב ישראל, לא מוכן שדבר כזה יקרה. ואני יאמר אותו דבר גם אם אני אגלה שרוב ניכר מהיורדים יצביע עבור המפלגה בה אני תומך. אין להם שום זכות להשפיע על החיים שלי.

(*) משום מה ישעיהו נראה לי כמו תרגום נאה לאלכס, אל תשאל אותי למה.
נייר עמדה 24116
ידידי היקר דוב,

אני מבין בהחלט שכעורך אתר זה נשמרת לך זכות המילה ומחיקת התגובה האחרונה - ומכאן אף זכות ההתלהמות האחרונה, אך מכאן ועד כינויי כ'ישעיהו אדם' רחוקה הדרך.

לתשומת ליבך

א. מאן
נייר עמדה 24127
בסך הכל תרגום ל"אלכסנדר מאן". מה הבעיה? הרעיון היה להעלות (באופן הומוריסטי קלות) את הרעיון של הופעתו של אלכס מאן ישראלי. זה הכל. לא הייתה כוונה להעליב או להתלהם.
נייר עמדה 24145
ואני חשבתי לתומי שאלכסנדר מאן (זה שלדבריו אתה מגיב כאן) הוא בעצמו כבר ישראלי. מוזר.
נייר עמדה 24152
צ''ל ''תושב ישראל''. נעשית מאוד קטנוני לאחרונה.
נייר עמדה 24146
דובי ידידי,

צר לי על שאיני שותף לדעתך בדבר האופן 'ההומוריסטי' בו בחרת להעלות שמי, כמעין פאראפרזה כביכול להופעתו של 'ישראלי' האוחז בשם דומה.

בברכה

א. מאן
נייר עמדה 24111
הר מאן,

כל שהעליתי הן נקודות שנראו לי לא ברורות - לא הבעתי דעה עליהן, אם זכרוני אינו מטעני.

כליל.
נייר עמדה 24267
הולנד הדמוקרטית למישעי שוללת אזרחות של נתינים הולנדיים שמתאזרחים במדינות אחרות.
ההצעה למנוע את זכות ההצבעה ממי שאינו חי בישראל באופן קבוע היא לא פחות דמוקרטית מהמדיניות הזו.
סיכום נייר עמדה 24278
מר יערי הנכבד,

הנני מכיר לפחות חמישה עשר הולנדים האוחזים אף בדרכון ישראלי, אשר שניים מהם אינם כלל יהודים.

כמו כן אני מכיר שני הולנדים האוחזים גם בדרכון אמריקאי, והולנדי נוסף האוחז אף בדרכון גרמני.

במדינות אירופה קיימת אמנם תקנה, הדורשת לכאורה 'ויתור' אזרחות הלידה למען אזרחות הבחירה - אך הדבר תלוי בקונסטלציית קבלת האזרחות הנוספת; המדינות האירופאיות, המכירות בחוק הדם, יעניקו דרכונם תמידית לצאצאי נתיניהן, בין אם יהיו אלה אירופאים ו/או אפריקאים, ללא כל קשר אם צאצא זה אוחז בדרכון נוסף.
דבר זה שונה במדינות אירופה האינן מכירות בחוק הדם, כי אם בחוק הטריטוריה והמוצא, אשר עליהן נמנית הולאנד.
מדינות שכאלו ישללו אזרחות קיימת מטעמן, באם בחר נתינם לפתוח בהליכי התאזרחות טכניים משפטיים במקום מסויים, אך לא ישללו אזרחות שכזו במידה והיא מוענקת מטעם מוצא דם קדום, כבמיקרה היהודי והגרמני. במילים אחרות: אזרח הולאנדי המקבל לפתע דרכון ישראלי ו/או גרמני בגין מוצאו, אינו ייאבד דרכונו ההולאנדי.
למותר לציין כי אף במיקרה הראשון אין ממלכת הולאנד ששה כלל לשלול מנתיניה את אזרחותם, ומעדיפה להעלים עין.

דבר דומה קיים הגרמני, לדוגמא. אדם המעוניין בדרכון גרמני חייב לוותר על דרכונו הנוכחי, אלא אם כן הוכיח כי מוצאו גרמני.
למותר לציין כי במידה וויתר על דרכון הולדתו ואכן קיבל הדרכון הגרמני, יכול הוא לפתוח בבקשה לקבלת דרכון לידתו חזרה בשנית, למרות שדבר זה סותר את הבנת הגרמנים לאזרחותם, אך בפועל מעלימים הגרמנים עין ממצב זה.

------------------------------------------------------------------------------------

מבחינתי מיצה נושא זה עצמו לחלוטין;
דומה כי רוב משתתפי סקר זה, ממש כבבואת רוב אוכלוסית הישראלים היהודים הגרים במדינת ישראל, מתנגדים לחלוטין לאפשרות נתינת זכות ההצבעה בבחירות הכלליות לכנסת ישראל מכל מקום אשר אינו נמצא ומצוי בתחומי מדינה זו.

דעת רוב זו הינה ברורה ובלתי מתפשרת, הגם שהינה נתמכת נמרצות מחוגי שמאל שונים בישראל, מטעמים הזרים לי אישית.

ברצוני להודות למשתתפים השונים אשר לקחו ונטלו חלק בדיון קונטרוברסי זה.

בברכה

א. מאן
סיכום נייר עמדה 24282
הטעמים ה''זרים לך אישית'' הם, להערכתי - לה שותפים גם חלק מאלה שכינית ''חוגי שמאל'' - העובדה שמרבית הישראלים בניכר שיצביעו במקום-מגוריהם, אם יתאפשר להם לעשות כן, הם מצביעי ''ימין''. בל נשכח כי מי שהעלה את ההצעה בדבר הצבעה-מרחוק לאחרונה הינו משה ארנס, המשתייך למפלגת ''ימין'' שכזו.
סיכום נייר עמדה 24290
אז אתה אומר שהשמאל נותן לתועלתנות אישית להשפיע על חוש הצדק והמוסר שלו?
למרות שהייתי רוצה להאמין שזה נכון, מסופקני אם זו הסיבה.

למעשה, כפי שטען מר מאן לאורך כל הדיון הזה, אי-מתן האפשרות לאזרחי המדינה להצביע הינו פגיעה בדמוקרטיה כפי שהוא רואה אותה, ואני נוטה להסכים עמו.
אולם, אני עדיין מאמין שיש צורך בהגבלות שנידונו כאן על מנת להבטיח שהחוק לא ינוצל לרעה.
סיכום נייר עמדה 24291
זה לא מה שאמרתי, ובפרט - לא דיברתי על "תועלתנות אישית" מחד ועל "צדק ומוסר" מאידך.

למעשה, לא מתקיים מצב של "אי-מתן אפשרות לאזרחי המדינה להצביע", ולכן אין מקום לדבר על "פגיעה בדמוקרטיה", לשיטתכם. אני מבין שה"הגבלות" שאתה מציע הן על אפשרות היפותטית להצביע מחו"ל, וכבר ציינתי כי מגבלות כאלה יש בהן משום פגיעה בעקרון השוויון, במיוחד בנוגע לזכות-אזרח בסיסית. קשה גם להבין את כוונתך בדבריך על "ניצול לרעה". באיזה אופן ניתן לנצל לרעה את הזכות להצביע? האם כל הצבעה למפלגה שאינך חפץ ביקרה היא "ניצול לרעה" של זכות זו?
סיכום נייר עמדה 24302
כלל וכלל לא, זה ממש לא מה שהתכוונתי אליו.
אם תקרא את תגובותי הקודמות בנושא, תראה שאני תומך בהחלת החוק הנ"ל, אם כי יש לי כמה הסתייגויות. אין צורך לחזור עליהן.

ניצול לרעה של זכות ההצבעה, לדעתי, הוא הצבעה של אדם שאין לו כל קשר עם המדינה, ושאינו עומד בקריטריונים וההסתייגויות שהזכרתי. מה הקשר לזהות המפלגה שאליה הוא הצביע? הרי זוהי בדיוק שאלתי אליך - אתה חושב שהחשש מהצבעה ימנית גורפת בקרב אזרחיה הגרים בנכר של מדינת ישראל הוא זה שגורם להתנגדות של השמאל לחוק המדובר? (זו הייתה כוונתי ב"תועלתנות אישית", למקרה שלא הבנת)
סיכום נייר עמדה 24305
טוב, בשלב זה כבר נהיה לי חשוב להבין: לאיזה חוק אתה מתכוון כשאתה כותב "החוק הנ"ל"?

העניין הזה של "קשר עם המדינה" מזמין גלגול במדרון החלקלק של תחרויות-פטריוטיזם למיניהן ("הכי קשור למדינה: מי ששוכן בחלקה הצבאית בקריית-שאול. פחות קשור - מי שעושה מילואים. עוד פחות קשור - שינקינאי עגול-משקפיים. לא קשור - אחמד טיבי", למשל).

הבנתי למה התכוונת ב"תועלת אישית", ובכל זאת קיוויתי שתדייק ותאמר "תועלת פוליטית". אם אתה מתכוון להצעתו הנוכחית של ארנס - אני מרשה לעצמי להניח שכשפוליטיקאים קובעים עמדה ביחס להצעה כזו, משמעויותיה האלקטורליות המעשיות עומדות לנגד עיניהם לא פחות מ"עקרונות" או "אידאולוגיה", בין שהם בעלי "אידאולוגיה שמאלנית" ובין שהם בעלי "אידאולוגיה ימנית".
סיכום דיון (.sic) 24343
כמו תמיד, אלכסנדר, ההערות היבשות שלך
עושות לי נחאס (יידיש) ומעלות חיוך על פני.
נייר עמדה 24208
פריעה לי התיחסותך ל''אנאלפבתים אמריקאים''. רוב האזרחים המתגוררים בלפחות שלושה מבין המחוזות שהתגלו כבעייתיים בבחירות האחרונות הינם פנסיונרים המתגוררים בשכונות מגורים המיוחדות להם. רצה המקרה, וגם סבתו של בעלי מתגוררת באחד ממחוזות אלו. מדובר באשה בשיא חייה, שראייתה חדה משלי. קיבלנו ממנה שיחת טלפון נזעמת בערבו של יום הבחירות, בה סיפרה לנו עד כמה מטעה היה הטופס. היא עצמה שמה לב רק ברגע האחרון כי ניקבה את החור הלא נכון, וטרחה לצאת ולבקש טופס חדש. לאחר מכן המתינה עם כמה מחברותיה, על מנת להסב את תשומת ליבם של המצביעים האחרים לטופס המטעה. תמיכה נוספת בנקודה זו היא שדוקא בכמה מהשכונות הללו (שמאוכלסות ברובן ביהודים מניו יורק), היו אחוזי הצבעה מרשימים למועמד פאט ביוקאנן, הידוע כאנטישמי וגזען.
נייר עמדה 24211
ל.ב.פ. הנכבדה,

התייחסותי אכן אינה מלבבת, אך איני מצליח להבין כיצד לא הצליחו אנשים אלו לנקב במקום המיועד למועמד הנכון לטעמם.

צר לי, אך נבצר מבינתי להבין זאת.

בכבוד

א. מאן
נייר עמדה 24276
ראית את הטופס?
סיכום נייר עמדה - נספח א' 24279
ל.ב.פ. שלום,

ראיתי את הטופס בדווחי טלביזיה ואינטרנט בלבד.

אני חוזר ומדגיש כי עדיין איני מבין, כיצד 'הצליחו' מצביעים אמריקאים שונים שלא לנקב במקום הרצוי לבחירתם.

למותר לציין כי חוסר הבנה זה העמיק אף יותר לאחר שצפיתי בדווחי טלביזיה ואינטרנט אלו, אשר הציגו טופס זה למהדרין.

בברכה

א. מאן
סיכום נייר עמדה - נספח א' 24515
לא קשה להבין אם תשים עצמך במקומו של המצביע.

אתה כצופה מתעניין מתבונן בטופס כולו, רואה שני טורים נאים עם טורי סימון תואמים במרכז וחיצים קטנים להנחיה נוספת.

האזרח המצביע דווקא אינו מתעניין בטופס כולו, הוא יודע מי המועמד שלו, מה שמעניין אותו זה למצוא את השם המתאים ולסמן אותו.
טבעי לחשוב שהדרך לסמן היא לנקב לצד השם בו אתה מעוניין. אבל חשיבה טיבעית זו הובילה לטעות זו.

מעניין לציין כי באותם מחוזות לפני מספר שנים המועמד הרפובליקני הוא זה שמוקם שני בטופס, וגם אז נתגלה כי בוחרים רבים טעו בסימון. אבל אז לא הייתה הטיה גבולית של התוצאות ולכן המקרה לא עורר הדים.
נייר עמדה 24057
אחת הבעיות הישראליות הן בקלות קבלת הדרכון הישראלי. חתכו לך כשהיית קטן? יופי. בוא לארץ, תבלה סוף שבוע ארוך במשרד הפנים - ואתה אזרח! לא משנה לאף אחד שאתה עומד לחזור תכף לדירה שלך בצפון מנהטן. וזה עוד לפני שמדברים על זה ש-‏15% מאזרחי ישראל גרים בחו"ל. לדעתי האישית - זה כן רלוונטי. אני מבין שאין לשלול את זכות ההצבעה מאדם שנסע לשנה ללמוד בלונדון, למשל - אבל אדם שגר בקביעות כבר 5 שנים בניו-יורק, אין שום סיבה שיוכל להמשיך להצביע בארץ.
אני אומר - 4 שנים (מערכת בחירות אחת, תיאורטית) מרגע צאתו מהארץ, כאשר הזכות מתחדשת אחרי שהות של שישה חודשים רצופים בארץ.
בלי קשר, אני חושב שצריך לדרוש שהות של שנה לפחות בארץ לפני שעולים חדשים מקבלים אזרחות מלאה. והייתי דורש יותר, אבל אני חושש מתגובות נזעמות יתר על המידה.
נייר עמדה 24060
ובמקביל שהות של שנה לפחות לפני שמגייסים אותם לצה''ל.
נייר עמדה 24061
הקלות הבלתי נסבלת של קבלת אזרחות ישראלית, מעקרת, לדעתי, את האפשרות המוסרית והדמוקרטית של הצבעה מחו''ל ל''אזרחים'' שלא גרים עימנו זה כמה שנים.
לדוגמא, האפשרות שמהגר מרוסיה לארה''ב, שעבר בארץ כדי לקבל סל קליטה יוכל להצביע לכנסת, נראית לי מטורפת לחלוטין.
לדוגמא, מהגר מישראל לארה''ב שחי שם כבר עשרים שנה.
נייר עמדה 24068
לכן יש להגביל את החוק בשני אופנים - יש לקבוע בחוק משך שהיה מינימלי בארץ, ובנוסף לכך יש להגדיר את זמן התפוגה של החוק לגבי אלו שחיים מחוץ לארץ מעבר לזמן זה.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים