מה קורה שם? 254665
הראשון לציון הרב שלמה עמאר פרסם במחטף תקנות לגיור, שכוללות בין היתר את האפשרות לבטל גיור. מהומה רבתי.

"הארץ": http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?...
מה קורה שם? 254667
הגיע הזמן למחטף נגדי: להפריד את הדת מהמדינה. שייגיירו המגיירים כפי שמצפונם ההלכתי מורה להם, ושיאזרחו המאזרחים לפי מצפונם הפוליטי, ושלום על ישראל.
מה קורה שם? 254672
זה יפה, אבל השאלה היא לא השאלה ההילכתית (מהו גיור, והאם ניתן לבטלו) אלא מי מוסמך לפרסם מה ב"רשומות".

אם הרב עמר‏1 מוסמך לפרסם כל תקנה העולה בראשו, ללא הגדרה מהי דרך קבלת אותה תקנה, אזי הבעיה היא בהסמכה זאת. לעומת זאת אם הרב עמר חרג מסמכותו, אז יתכבדו, וימחקו את התקנות האמורות ובלצ"ג.

להערכתי (הבלתי מקצועית לחלוטין) הרב עמר היה מוסמך לתקן אותן תקנות ולפרסמן.
___
1 נכון גם ליו"ר הכנסת, ראש הממשלה, שר הבטחון או מחלק התה.
מה קורה שם? 255193
הו אז באמת יוולדו כאן שעטנז וכלאיים של "עם ישראלי" (איזראלי, בלע"ז) וגרשיים של "עם יהודי" כהלכה.

החוכמה איננה בפילוג, כי אם באחדות העם, חרף הדעות הקוטביות, שעוד בגלות אירופה אמרו עלינו: שני יהודים צריכים לחיות בשלוש מדינות.
מה קורה שם? 255201
אחדות העם, גם אם חשובה למישהו, לא צריכה להיות שייכת לשאלת האזרחות. כל עוד אתם מתעקשים (בצדק מבחינתכם) על גיור כהלכה, תפסיקו לבלבל לנו את המוח איתו. החוקים ההלכתיים לא שייכים למדינה הדמוקרטית שאתם חיים בה, בדיוק כפי שקורה בארה''ב, בלונדון ובאיי סיישל.
מה קורה שם? 255214
בשונה מהאזרחות האמריקאית או הצרפתית, האזרחות הישראלית תלויה ועומדת בזהות הישראלית, וזו האחרונה תלויה בעבותות בזהות הדתית-לאומית של עם ישראל ההיסטורי -- כל אימת שמדינתה יהודית ולא עוד מדינה קיקיונית על פני הגלובוס. אחרת, ליהודים מגיעה מדינה משלהם ועל הישראלים להתפנות מכאן לשד יודע לאן שירצו...
מה קורה שם? 255223
ואם הישראלים יעופו להשד יודע לאן - על גבם של מי יתקיימו ואת דמם של מי ימצצו ואת חייהם של מי ימררו ה"יהודים"?
מה קורה שם? 255235
על גבו של מי שנשעננו והתקיימנו אלפיים שנה, טרם ילידת יצור הכלאיים הישראלי.

אופס, סליחה, שכחתי שאצלך ההיסטוריה מתחילה מקום המדינה...
מה קורה שם? 255236
אולי, לצרכי הניסוי, תישענו על גבו של אותו אחד כבר עכשיו בטרם גרשתם את האיזראלים, ונראה כמה ישיבות תצליחו לקיים בזכות המן שיומטר עליכם? מתכונים לשליו ברוטב בצלים ושומים מוכנים אצלי לשימושך.
מה קורה שם? 255242
מה הקשר? וכי מן זללנו ובשלבים ניגבנו פינו אלפיים שנות גלות. יציאת מצרים היתה הרבה לפני הגלות החל הזה, אם לא למדת היסטוריה מקראית בתיכון.

והישיבות התקיימו, מתקיימות וימשיכו להתקיים על גבם של מפרנסיהם, עמלי הכפיים והיושר מכל קצוות תבל. בדיוק כמו שכל המדינה הזאת חיה ובועטת על חשבון השנור הציוני ברחבי העולם, בין השאר גם מקרב אורתודוקסים רבים.
מה קורה שם? 255360
אתה זללת מן וניגבת את פיך בשלווים? צר לי, אך חוששני שלא היית שורד בדרישות הכושר הגבוהות שדרשה ההליכה 40 שנה אחרי מוישה במדבר, לא אתה ויתר חבריך עמלי הכפיים.
במוקדם או מאוחר הייתם מוצאים איזה פרייר להישען עליו, כמו שאתם תמיד עושים, או תובעים חזרה מיידית מצרימה, גם שם היה לכם את מי לנצל, על פי ההקשר המקראי המקורי המדוייק של המלה.
אך בחסדי השם יתברך, לא נדרש אורי פז לעמוד בנסיון, לאומללותם הרבה של קוראי האיל בימינו.
מה קורה שם? 255431
מה ההקשר המקראי המקורי המדוייק של "לנצל"?
מה קורה שם? 255450
ובני-ישׂראל עשׂו כדבר משׁה וישׁאלו ממצרים כלי-כסף וכלי זהב ושׂמלת. ויי נתן את-חן העם בעיני מצרים וישׁאלום וינצלו את-מצרים. (שמות יב).
תודה! 255489
תודה! 255806
אני רוצה לראות אותו עובד 400 שנה, מדורי דורות, ללא תמורה בסופו של יום.
מה קורה שם? 255247
היציר החצוף, החולני והמעוות הנקרא "חברת הלומדים" - נולד ותפח לממדים מפלצתיים בזכות "יצור הכלאיים הישראלי".

באנטבקה של שלום עליכם, למשל, לא היתה מסה כזאת של שקרנים נפוחים ועלובים הנחשבים לומדי "תורה לשמה", כמו שיש לנו כאן.

טוביה החולב היה טוביה ה*חולב*, לא טוביה הפראזיט, מוטל החייט היה מוטל ה*חייט*, לא מוטל מוצץ הדם, לייזר וולף הקצב היה לייזר וולף ה*קצב*, לא לייזר וולף החי על חשבון אלה שהוא שונא אותם ובז ולועג להם, כמוך. וכך הלאה וכך הלאה.

ובכל עיירה כזאת היו מעט לומדי תורה, שהמשיכו בלימודיהם מעבר ללימודי היסוד (ה"חדר" המסורתי וכד'). ומתוכם נשלחו לישיבה המרכזית שבעיר הגדולה רק תלמידי חכמים *ספורים*, *אמיתיים*, שיוכלו להמשיך לשאת את לפיד התורה. הברברת שלך, ולא רק שלך, על ה"אלפיים שנה" - אין לה שום בסיס. במשך אלפיים שנה רוב בני ישראל נאלצו לחיות ולעבוד כמו כולם.
מה קרה? 255287
לא רק במשך אלפיים שנות היסטוריה יהודית, אלא עוד מימי אברהם אבינו היו ישיבות לעם ישראל המתהווה. בכל תקופה ותקופה היו בעם ישראל לומדי תורה בכמות של עד 10% מכלל העם בכל אתר ואתר. אלה נקראו שבט לוי שעסק בתורה ולימד תורה בעם ישראל שנתמך בידי השבטים המתפרנסים מעמל כפיהם. ואלה פני ישראל בעידן העכשווי בכל אתר ואתר בעולם.

מעניין מה אחוזם המדויק של לומדי התורה במדינת ישראל (מחויבי גיוס, כמובן) שיש שדורשים בה לחדול מלתמוך בלומדי התורה ומלמדיה ואף בעזות של נמוכי המצח האנטישמיים מכנים את לומדי התורה עלוקות שוטי דמם (הסמוק יותר?).
מה קרה? 257297
סתם הערות שוליים, אין עדות מקראית על קיום ישיבות בימי אברהם אבינו.
כתוב כי בשנה ה18 למלכות יאשיהו מלך יהודה כלומר 622 שנה לפנה"ס, מצא חלקיהו הכוהן הגדול את ספר התורה בבית יהוה.

לא יתכן כמובן ישיבה ללימוד תורה לפני שנמצאה התורה.
אתה מביא את העובדה שיהודים שיננו טקסטים קדושים בישיבות כנימוק להמשיך בנוהג הזה גם היום, אבל זו לא הצדקה לשינון טקסטים ארכאים, נוהג המגדל צעירים להיות סמוכים על שלחן הציבור, מחונכים לקבצנות.
שינון? אין לך מושג מה זו ישיבה. 257329
שינון? אין לך מושג מה זו ישיבה. 257334
הסבר, בבקשה, למה כוונתך.
שינון? אין לך מושג מה זו ישיבה. 257339
בישיבה לא משננים (בעל-פה) טקסטים, אלא לומדים אותם על מפרשיהם ומפרשי-מפרשיהם. זה ההיפך משינון.
שינון? אין לך מושג מה זו ישיבה. 257402
גם כאשר אתה משנן דברי פרשנים אתה עדיין משנן. אם בשיעור גמרא אתה למד על הלכות מנחות בבית המקדש, אתה משנן מושגים של מידות ומשקלות שאינם בשימוש לפחות 1900 שנה. המקדש נחרב בשנת 70 לספירה הגמרא נחתמה בשנת 500, יוצא שאתה משנן חומר שאלה שכתבו אותו כבר לא ידעו על מה הם כותבים.
נכון שלא למדתי בישיבה, אבל מדבריך שלך אני מבין שהחומר אותו אתה משנן הוא עצום ורב, אבל עדיין זה טקסט ארכאי שעבר זמנו, ואתה לועס מה שכבר לעסו אחרים שלעסו קודמיהם.
שינון? אין לך מושג מה זו ישיבה. 257404
אלה אכן טקסטים ארכאיים, אבל מן הידע המועט שלי בנושא זה אין מדובר בשינון בלבד וגם לא רק בלעיסת הלעוס, אלא גם בפלפול, ובין השאר בסוגיות העוסקות בהבנה ובנסיונות התאמה של הטקסטים העתיקים להקשרים של ימינו אנו.
אין לו מושג בכלום 257437
עזבו את יוסי צרי הזה. כולם כבר שמו לב מהדיון כאן ומדיונים אחרים באייל שאין לו שמץ של מושג על מה הוא מדבר בכלל. העיקר לתקוף את היהדות ואת הדתיים. מה זה כבר משנה אם יוסי משתמש לשם השגת מטרתו המיוחלת, לזלול חרדים לתיאבון, בדיסאינפורמציה?! רק שיש שחושבים שאם הם בורים, אז כל העולם בור ועם-הארץ כמוהם...
לזלול חרדים לתיאבון 257440
כמעט וכתבתי תגובה שמבקשת מאורי לא לכתוב בעילום שם, אבל אז נתקפתי בחשש שהזיהוי הזה טריוויאלי מידי, ומדובר במתחזה.
שינון? אין לך מושג מה זו ישיבה. 257452
אני חושב שהמחלוקת בינינו היא במשמעות המושג ''שינון''. אולי תסביר במה שיעור מהרש''א על מסכת בכורות נחשב לשינון, ומדוע שיעור בהסטוריה של המזרח התיכון אינו כזה.
שינון? אין לך מושג מה זו ישיבה. 257469
התגובה שלך היא היחידה הראויה להתייחסות ואשיב גם לחבריך. נכון שבכל מקצוע ישנה מנה גדושה של שינון, ובעיקר במקצועות שנקראים ''מדעי הרוח''. הדוגמה שהבאת היסטוריה מתאימה, אלא שאף אחד לא טוען כי היסטוריה היא קדושה, יש גם ניסיון מתמשך של חוקרים בהיסטוריה למצוא מסמכים מקוריים ולבחון הנחות מקובלות, והכל פתוח להפרכה.
התורה היא ספר קדוש בעיני שלש הדתות היהדות הנצרות והאיסלם ולכן אינה ניתנת להפרכה או לאישור, רק לפרשנות על פרשנות על פרשנות, עד לפני כמה שנים על שאלות שהעליתי היו מעלים בני אדם על המוקד.
אני גם מוחה על התואר זולל או שונא חרדים שחבריך הדביקו לי.
השאלות ששאלתי הן לגיטימיות וראויות לתשובה, השאלות מנסרות באויר גם אם לא אני אשאל אותן. מי שנמנע מלהשיב לעניין בתכסיס זול של זריקת בוץ או סתם בתשובה מזלזלת מלמד רק על עצמו.
שינון? אין לך מושג מה זו ישיבה. 257485
''מנה גדושה של שינון'' יש אולי כשצריך להתכונן למבחן, לא כשלומדים מהרש''א על הסוגיה. אני מבין שאתה חוזר בך מן המונח הזה.
שינון? אין לך מושג מה זו ישיבה. 257535
האייל האלמוני(המקלל)/האייל הראשון (המזוייף?)/אורי פז הם לא חברים שלנו. חברים הם בדרך כלל אנשים שלא מחרפים ולא מקללים.
שינון? אין לך מושג מה זו ישיבה. 257783
האייל המזוייף?
שינון? אין לך מושג מה זו ישיבה. 257932
הלו! דבר בשם עצמך, שמעת?!
לא ככה 257934
אם כבר אז: הלו! דבר בשם עצמך, שמעת, יא מאניאק?!
שינון? אין לך מושג מה זו ישיבה. 257996
סליחה, אפשר להבין מה קורה כאן?
שינון? אין לך מושג מה זו ישיבה. 258173
אפשר, אבל חבל על המאמץ.
מה קורה שם? 255249
היהודים חיו בגלות 2000 שנה ,שימשיכו לחיות שם עוד אלפיים שנה עד שיבוא המשיח.
מה קורה שם? 255278
הם ממשיכים לחיות בגלות אצל אחיהם התועים, במדינת ישראל הריבונית, כפי שהתבטא בזמנו ד''ר נתן בירנבוים, הציוני הראשון שטבע את שמה של הציונות ולימים חזר בתשובה לאביו שבשמים. יהי זכרו ברוך.

נימת התגובה שלך אכן משקפת את אחת העדויות לכך שזו אכן מדינת גלות בידי אחים מגלים ופורעים (ובכך חומרת עברתה הרבה), שרוצים רק לשדוד לכיסם את המלוא הקופה הציבורית מבלי להשאיר לאחרים עצם בצלחת. כמעט וכבר איחלתי שאינשללה שהעצם האחרונה תיחנק להם בגרון...
מה קורה שם? 255304
מדינת ישראל היא מדינה ככל המדינות לא יותר טובה אך גם לא יותר רעה.והיא מספקת אוכל לצלחתם של מאות אלפי יהודים ,שללא חסדיה היה להם גרון מצומק ועצמות ללא עור.
מה קורה שם? 255280
מה? אחדות העם לא חשובה? אפילו בטור הסאטירי האחרון של "הארץ" עורכיו יוצאים בקריאת חירום לעם:

מה קורה שם? 255282
אני בטוח שהם בחורים מצויינים. מה לעשות שסאטירה זה לא הצד החזק שלהם. זה קורה הרבה פעמים, שאנשים בוחרים להם מקצוע שאינו מתאים להם. חבל.
מה קורה שם? 255202
אני מכיר אישית כמה ''שעטנז וכלאיים'' כאלה, והם אנשים יפים חיצונית ופנימית, אינטליגנטים מאוד ובעלי הישגים אקדמיים גבוהים במיוחד, משרתים בצבא כלוחמים קרביים וממלאים את כל חובותיהם האזרחיות.

כן ירבו ''כלאיים'' שכאלה. הם בהחלט לתפארת מדינת ישראל.
מי קורא? 255210
אף אחד כאן לא הטיל דופי ביושרם האינטלקטואלי והקרייריסטי. מצידי אנשים כמו אהוד ברק יכולים להמשיך לעשות קופת שרצים של מיליונים על גבה של המדינה הישראלית. לא ממש איכפת לי, כי כמה פעמים כבר אפשר לחזור על ה"מושחתים נמאסתם"?!

דיברתי על השעטנז והכלאיים ברובד של זהותו העצמית של הישראלי, עליו נסוב הדיון כאן, אם לא שמת לב.
מי קורא? 255219
כנראה שעוד לא למדת מספיק עברית כדי לנהל שיחה אלמנטרית, ואהוד ברק *ממש* איננו שייך לכאן.
מי קורא? 255237
מה לעשות? ככה זה בישראל. כמה שלא תחיה בה אזרח טוב ונאמן למדינה, ככה יצביעו עליך כעולה חדש מרוסיה...

אהוד ברק שייך גם שייך. הוא דוגמה למופת כפי שציירת בתגובתך. גם איש צבא בכיר בעברו, גם אקדמאי מאוניברסיטה עברית בירושלים, גם קרייריסט ובקיצור: הטופ שבטופ שבטופ הישראלי.

אני הולכת לאולפן (לובה)...

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים