25838
אם נעזוב לרגע את תרבות הרייטנג האירופאית,
הרי במישור אחר ישנו סיכון משפטי מוחשי יותר.

לפני שנה או שנתיים חנאן עשראווי רצתה להגיש או הגישה תביעה לבית הדין הבנילאומי לפשעים נגד האנושות. גם
שרים בממשלת שרון מדברים על סיכוני תביעה בזאת (אפרים סנה) במיוחד שלא מזמן אושרר חוק בינלאומי בנושא (למשהו יש פרטים?)?

פשעים נגד האנושות יכולים לכלול גירוש, שלילת זכויות משפטיות ומעצרים לא חוקיים, החרמת רכוש והריסת רכוש ובתים ומבני תרבות ודת, מניעת חינוך.
חוק אינו פועל למפרע 25849
צפיתי היום במהדורת "שבע וחצי" של הערוץ הראשון, בה ראיינו את מנהל החדשות של הבי.בי.סי. מנהל החדשות, בין טענותיו השונות ללגיטימיות הכתבה, אמר גם שעיתויה של הכתבה בא משתי סיבות: 1. בחירתו של שרון לראש ממשלת ישראל, ו-‏2. שינוי החוק הבינלאומי בנושא, והצורך לבדוק את מסקנות ועדת כהאן ע"פ שינויים אלו.

ערוץ 1 הביא לאולפן פרופסור למשפטים שסגר את הגולל על היוזמה המטופשת הזו - כל חוק, באשר הוא, אינו נחקק למפרע (רטרוספקטיבית), אלא הוא תקף מיום החלתו בלבד.
כל הצעה "לבחון" להעמיד לדין את שרון היא ריקה מתוכן, שכן אין כל אפשרות לעשות זאת.
חוק אינו פועל למפרע 25851
מוסכם עלי שבענין שרון הבי.בי.סי. מנסה לעשות קצת הון טלויזיוני אבל אני לא בטוח כל כך אם הטענה של הפרופ' למשפטים שחוקים לא נחקקים רטרואקטיבית, עומדת.

האם החוק המכונה חוק דרעי עומד בקריטריון הזה?
האם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, ביהמ"ש בנירנברג פעל מתוקף חוקים קיימים?

אבל לשאלה המענינת - האם בית המשפט הבינלאומי כיום לא פועל מטעם חוק רטרואקטיבי? ועד כמה חשופים נושאי תפקידים או סתם ממלאי פקודות ישראליים לתביעה בינלאומית?
חוק אינו פועל למפרע 25858
שינוי בחוק יכול לחול רטרואקטיבית בתנאי שהוא משפר את מצבו של מי שהחוק חל עליו.
חוק אינו פועל למפרע 25861
אני לא חושב שהדברים כה פשוטים. שמישהו יתקן אותי אם אני טועה, אך המעשים שבגינם דורש בית הדין הבינלאומי בהאג את הסגרתו של מילושביץ נעשו גם הם לפני אותו שינוי חוקי מדובר.
חוק אינו פועל למפרע 25863
עד כמה שידוע לי, ועדת כהאן מיצתה את נושא ''פשע המלחמה'' עוד בדיוניה, וקבעה חד משמעית מהי אחריותו של שרון במה שאירע. לפי החוקים דאז, שרון לא נחשב פושע מלחמה בשום קנה מידה.

גם כיום, תחת התיקונים השונים שנעשו בחוק, שרון אינו נושא באחריות פלילית למה שקרה.

מילושביץ' הינו פושע כנגד האנושות תחת הקריטריונים הקודמים, כמו גם החדשים.

בין כה וכה, רמיזתו הברורה של הבי.בי.סי ''שיש לשקול את מסקנות ועדת כהאן לפי הקריטריונים החדשים'' היא מגוחכת.
אתה טועה 25871
אני אתקן אותך משום שאתה בהחלט טועה. מילושוביץ הואשם בפשעי מלחמה על פי החוק הבינלאומי "הוותיק" המבוסס על אמנת ז'נווה.
שנית, ובהקשר לתגובותיך הקודמות בנושא, עליי לציין כי אלי חוביקה פיקד ישירות על כוחות הפלנגות בסברה ושתילה ולכן אחראי באופן ישיר למעשה הטבח. היות ואותו חוביקה הינו חבר פרלמנט בלבנון (שבתושביה טבח!)ואף שימש בעבר שר בממשלת לבנון, חושבני שמגוכח להעמיד לדין את שרון על "פשעי מלחמה" בשל מעורבתו העקיפה במעשה טבח זה.
מה לעשות, כנראה שבמזרח התיכון הדרך היחידה להסכין סדר ויציבות בין יריבים בהווה ובעבר היא ל"החליק" מעשי טבח כעבור זמן מה. לכך שלל דוגמאות-הפלסטינים אינם באים היום בחשבון עם המשפחה ההאשמית על מעשי הטבח בספטמבר השחור, התימנים אינם דורשים העמדה לדין של מצרים על שימוש בלוחמה כימית כנגדם בשנות השישים וכיו"ב.
לשרון לא ישכחו את סברה ושתילה (למרות שחומרת מעשיו פחותה ביחס לארועים האחרים שציינתי) מסיבות פשוטות של רצון לדה לגיטמציה של מדינת ישראל. חבל שאתה נותן לכך יד.
לבסוף, כמדומני ששרון זכה בתביעת דיבה כנגד המגזין "טיים" שהעלה כנגדו האשמות דומות לאלו של ה-BBC. אולי ההאשמות של "פאנורמה" בכל זאת מופרכות ונשענות על קנה רצוץ של חוות דעת מוטות?
שרון כנגד ''טיים'' 25894
דיסקליימר: כל מה שאומר להלן מבוסס על זכרוני בלבד. אין מראי מקום.

"טיים" פרסם בזמנו ששרון הבטיח למשפחת ג'מאייל נקמה על רצח באשיר ג'מאייל, ובשל כך איפשר את השתוללות הפלנגות בסברה ושתילה.

הדו"ח של ועדת כאהן כלל חלק סודי שלא פורסם עד היום. "טיים" טען שהדבר כתוב באותו חלק סודי.

שרון תבע את "טיים" לדין. במהלך המשפט קיבל שרון אישור להראות את החלק הסודי לשופט סופר, וכנראה גם לנתבעים. השופט קבע שבחלק הסודי לא כתוב מה ש"טיים" מייחס לו. כתוצאה מכך זכה שרון במשפט.

ככל הידוע לי, השאלה באם לשרון היתה ידיעה מוקדמת על מה שצפוי בסברה ושתילה לא עלתה לדיון במשפט הדיבה. אני גם מאמין שהסיבה שהדו"ח נותר סודי היא בדיוק ההתייחסות שלו לנקודה הזו. אוסיף ואומר שעל פי החלק הגלוי של דו"ח כאהן מעולם לא היה ברור לי מדוע פסול שרון לשמש כשר ביטחון, והסקתי שהנימוק האמיתי מצוי באותו חלק סודי.
שרון כנגד ''טיים'' 25899
האם ניתן למצוא ברשת עותק של דו"ח ועדת כהאן, לרענון הזכרון?
אתה טועה 25909
מה שרק מסבך את המצב. שהרי לפי אמנת ג'נבה הרביעית, שהתקבלה ב- 1949, לא רק ששרון הוא פושע מלחמה, אלא גם רוב בכירי הממשל והצבא לדורותיהם. האיסור על העברת אוכלוסיה כובשת לשטח כבוש, שמעוגן באותה אמנה, הוא רק אחד מהנושאים שבגינם ניתן להעמיד את האישים האלו לדין בבית המשפט הבינלאומי בהאג.

וכבר הזכרתי את הבעיה שבהתמקדות בשרון אך לא באף אחראי אחר למעשי טבח. איך בכל זאת, כפי שיעשה למילושביץ בקרוב, מכניסים את האנשים האלו לכלא? אני לא יודע. אבל כדאי להתחיל לנסות.
אתה טועה 25921
As was mentioned in an earlier discussion, this refers to moving populace by force. The settlers were not, as far as I know, moved there by force, by far.
25927
SECTION III
Occupied Territories

Art. 49.
"... The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies..."

25958
There you go. "The Occupying Power shall not _deport_ or _transfer_" (my emphasis) - which is not the case with the settlers.
אתה שוב טועה 25953
הפרשנות הרשמית לאמנת ג'נבה אינה רואה בהתנחלויות מקרה חד משמעי של הפרת הסעיף הרלוונטי. לכך נימוקים שונים-לדוגמא,בעיתיות במעמד השטחים כשטח כבוש לפי מבחינה פורמלית וזאת בשל העובדה שמדינת ישראל לא כבשה את השטחים מידי ריבון חוקי.
בדיוק מסיבה זו, ארה"ב הפסיקה (כמדומני בשלהי שנות השבעים) לכנות את ההתנחלויות "בלתי חוקיות".
על פי החוק הבינלאומי המעודכן ההתנחלויות הן אכן בגדר פשע מלחמה, אולם לא ניתן להחיל את החוק הזה בדיעבד על "פרויקט ההתנחלויות" ומבצעיו.
לגבי ההתמקדות בשרון-חושבני שאינך יורד לעומק העיוות שבעניין. אציין רק שהגיוני לצפות כי ב"טיפול" בפושעי מלחמה צריכה להיות קדימות על פי משתנים כגון חומרתם היחסית של המעשים (טכח סברה ושתילה רחוק מלהיות פשע המלחמה המזוויע ביותר ב-‏20 השנה האחרונות), מינונם (בניגוד לרושם, אין באמתחתו של שרון, כמנהיג, ארועים רבים שניתן לכנותם פשעי מלחמה), ומידת האחריות הישירה לפשע המלחמה (בניגוד למילושביץ,שרון לא נתן הוראה לביצוע פשע המלחמה. לכל היותר, וזה חמור דיו, איפשר התרת רסן של מיליציות).
לסיכום, אין כל הצדקה אוביקטיבית לדון בשרון כ-"פושע המלחמה" הבא בתור אחרי מילושוביץ ופינושה, פרט לרצונם העז של גורמים שונים בדה לגיטמציה והשפלה של מדינת ישראל ומנהיגיה.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים