ורק פרט אחד קטן שכחת: זה לא במצע 277069
"הפרט אותו החמצתי עם המפולת בכנסת היה, שאותו כלל שבו חייבתי את ראש הממשלה כראש מפלגה שהציגה דרך ומצע לפני הבחירות, מחייב גם כל אחד ואחד מחברי הכנסת. גם הם שייכים למפלגות שהציגו מצע שלפיו נבחרו, וגם להם אסור לאמץ דרכים שכתובות במצעים של המפלגות שממול, באמצע הקדנציה."

זו ליבת דבריך: המצע מחייב לא רק את ראש הממשלה כי אם גם כל חבר כנסת שנבחר על פי מצע זה.

נעזוב את כל השאלות האחרות ונתמקד רק בנקודה הטכנית: מה אומר מצע הליכוד? האם הוא אוסר במפורש או במרומז נסיגה? לא ולא. האם הוא מצהיר כי במסגרת משא ומתן עם הפלסטינים או שלא במסגרת זו לא יהיו וויתורים טריטוריאליים? קדחת בצלחת.

במצע נאמר רק (אני מצטט):
=====================
ד. איזורי הבטחון
הממשלה הצליחה לצמצם באופן ניכר את היקף שטח "הפעימות" שהפלשתינים ציפו לקבל בהסדר הביניים. הממשלה תעמוד על כך שאזורי הביטחון החיוניים להגנתה של ישראל וההתיישבות היהודית יישארו בשלטון ישראלי מלא.

ה. התיישבות
ההתיישבות היא ביטוי מובהק לזכותו הבלתי מעורערת של עם ישראל לארץ ישראל ומהווה נכס חשוב להגנה על האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל. הליכוד יפעל להמשך חיזוקה ופיתוחה.
====================

כלומר, לא איסור נסיגה ולא תרנגול הודו במרינדה.
ורק פרט אחד קטן שכחת: זה לא במצע 277092
לעתים נדירות אני עושה זאת, אך הפעם זה פשוט מתבקש. נראה לי שיש לך בעייה חמורה בהבנת הנקרא.
הציטוטים שהבאת הפתיעוני במידת הסתירה שיש בינם ובין מדיניות ההתנתקות. לא ציפיתי לתמיכה כזאת בעמדתי.

להזכירך, אם אינך זוכר, ה"פעימות" הן אזורים ריקים מכל ישוב או אפילו מאחז, והמצע עוסק בהתמקחות עליהם.
אז אם המצע מתמקח על הפעימות האלה הוא מאשר להחזיר את כל ירושלים ותל אביב בגלל שהם לא רשומים בו ? רק הכופרים בקיום הרצון *החופשי* ודומיהם יכולים לומר דבר כזה.

והסעיף השני מדבר בעד עצמו, ואיך בעיניך הוא מסתדר עם עקירת ישובים לאלהים ול "הכופרים בקיום הרצון *החופשי* ודומיהם" הפתרונים.
ורק פרט אחד קטן שכחת: זה לא במצע 277356
מר אנשלוביץ היקר,

בניגוד לנכונותך הבלתי נלאית להכנס לפרד"ס עד הסמך שבו לצורך קריאת הדברים באופן הנוח לך, כאשר העובדות סותרות באופן בוטה ומפורש את טיעוניך, אתה מייד מאמץ מבע טמום ואטום של מי שגם הפשט הפשוט ביותר אינו מובן לו.

הכלל הפשוט ביותר לגבי מצע, בוודאי בתוך ההקשר המופרך שנתת לו כהתחייבות חוזית כובלת, הוא שאם נסיגה אינה אסורה בתוך הקשר זה, הרי שהיא מותרת. על אחת כמה וכמה כאשר מוגדרים האיזורים מהם לא תהיה נסיגה (בטחון חיוני), דבר שיש בו אישור כמעט מפורש לכך שנסיגה היא צעד קביל במקום שכלל זה אינו תקף.

כל המהומה כאן מתחוללת סביב טעות לוגית פשוטה שלך – באשר אתה מבלבל בין מה שלדעתך היו דעותיהם של חברי הכנסת של הליכוד ערב בחירות 2003 והמצב היום.
ורק פרט אחד קטן שכחת: זה לא במצע 277100
תקרא שוב את סעיף ד':
"הממשלה תעמוד על כך שאזורי הביטחון החיוניים להגנתה של ישראל וההתיישבות היהודית יישארו בשלטון ישראלי מלא."
אם עקירת יהודי גוש קטיף לא מנוגדת לסעיף זה, אז אני לא יודע תרנגול הודו במרינדה מהו.
ורק פרט אחד קטן שכחת: זה לא במצע 277131
יש לך בעיה קשה כי גוש קטיף הוא אינו אזור חיוני להגנתה של ישראל.
ורק פרט אחד קטן שכחת: זה לא במצע 277137
''ו-ה-ה-ת-י-י-ש-ב-ו-ת ה-י-ה-ו-ד-י-ת''
ורק פרט אחד קטן שכחת: זה לא במצע 277170
גוש קטיף אינו חיוני להגנה על התישבות היהודית למעט זו שבגוש קטיף. עם חיסול ההתישבות היהודית בגוש קטיף, הגוש יחדל מלהיות איזור חיוני להגנה על איזושהי התישבות יהודית ולכן מותר יהיה לפנות אותו בלי לפגוע במצע.
ורק פרט אחד קטן שכחת: זה לא במצע 277176
בהחלט. ועם פירוקה של מדינת ישראל לא יהיו יותר ''האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל'', ואפשר יהיה לעשות מה שרוצים. תמיד טוב שיש עורך-דין-בגרוש בקהל.
ורק פרט אחד קטן שכחת: זה לא במצע 277175
גוש קטיף לא מגן על התישבות יהודית.
מצע ומרור מונחים לפניך 277179
אני מניח שאפילו אתה מסכים שגוש קטיף הוא חלק מן ההתיישבות היהודית. אם כך, צריך לתקן את המצע באופן הבא: "הממשלה תעמוד על כך שאזורי הביטחון החיוניים להגנתה של ישראל וההתיישבות היהודית יישארו בשלטון ישראלי מלא. אין לפרש סעיף זה כאילו הממשלה תעמוד על כך שההתיישבות היהודית עצמה תשאר בשלטון ישראלי מלא, להיפך - אולי הממשלה תרצה לפרק את ההתיישבות, ובלבד שישראל תמשיך לשלוט באזורי הבטחון החיוניים להגנתה של ההתיישבות שזה-עתה פורקה".
מצע ומרור מונחים לפניך 277198
גוש קטיף היה חלק מההתישבות היהודית.מאז תוכנית ההתנתקות הוא אינו חלק מהתישבות זו,ותושביו דומים ליהודים שיושבים בחו''ל ומצע הליכוד אינו מחויב להגן עליהם.
מצע ומרור מונחים לפניך 277204
אני מוכן לעזור לך. אם למשל היה כתוב במצע ''הליכוד מתנגד בתוקף לנסיגה כלשהי מגוש קטיף'', אפשר היה להעביר בממשלה החלטה שמהיום קוראים לזה ''גוש נטיף'', ואז לסגת כמו כלום.
מצע ומרור מונחים לפניך 277208
איך אתה מעז להשוות החלטות ממשלה למצע הליכוד?
המעז מנצח 277225
אם תדפדף קצת במעלה הפתיל, תגלה שאנחנו עוסקים בדיוק בהשוואה הזאת: התגובה הקודמת, למשל, מעמתת את העובדה ש"גוש קטיף היה חלק מההתישבות היהודית" (בזמן שנכתב מצע הליכוד) עם הטענה ש"מאז תוכנית ההתנתקות" (שהתקבלה, נניח, בממשלה) "הוא אינו חלק מהתישבות זו".
וכך אני מציע שיטה לראש הממשלה, כיצד לקיים את מצע הליכוד ככתבו וקילשונו, על-ידי שינוי פשוט של משמעותם של מונחים בשפה העברית. "גוש נטיף" במקום "גוש קטיף", "קילשון" במקום "דחפור D9", וכן הלאה.
המעז מנצח 277232
ברגע שמרכז הליכוד אשר את המצע, לאף אדם אין זכות לשנות בו אפילו מלה אחת.
ורק פרט אחד קטן שכחת: זה לא במצע 277185
אכן, נראה שמצע הליכוד מנוגד לתוכניתו של איזי להשאיר את המתנחלים במקומם ולהסיר מהם את ההגנה.
ורק פרט אחד קטן שכחת: זה לא במצע 277186
אגב, שמעתי היום ברדיו את בועז העצני (?) מבקש בדיוק את זה מהמדינה (בעצם מעמיקם רוטמן).
ורק פרט אחד קטן שכחת: זה לא במצע 277189
שיקימו כבר את מדינת יהודה, והבעיה תיפתר מאליה.
ורק פרט אחד קטן שכחת: זה לא במצע 277194
למרות שלא שמעתי את בועז העצני (?) האמור, אני משוכנע שהוא יתקומם קשות אם וכאשר המדינה תחליט לעזוב אותו מאחור כאשר היא תסיג מאיו"ש את צבאה על כלי נשקו.
ורק פרט אחד קטן שכחת: זה לא במצע 277212
עם כמויות הנשק שהם אוגרים, לא מן הנמנע שיוכלו להגן על ישוביהם בכוחות עצמם.

אני הייתי מנסה להכניס ל"תוכנית איזי" את השיפור לפיו הזכאות לפיצויים תותנה ב:
1. רישום מוקדם עד לתאריך קובע + התחיבות לפינוי עצמי.
2. מסירת מפתחות של דירה ריקה עד לתאריך קובע שני.
3. "דפיקת שעון" ע"י התיצבות אישית במשרד הפנים בת"א (חיפה, ירושלים...) בשעה שבה מתבצע הפינוי הרשמי של ההתנחלות ע"י צה"ל.
ורק פרט אחד קטן שכחת: זה לא במצע 277214
תגובה 233676
ורק פרט אחד קטן שכחת: זה לא במצע 277217
תגובה 73020
אופס 277227
התכוונתי כמובן לשש המילים הראשונות בתגובה 233676.
ורק פרט אחד קטן שכחת: זה לא במצע 277218
כמויות הנשק שהם אוגרים הן כולן, או למצער רובן, כמויות נשק צה''לי. משום מה נדמה לי שאם צה''ל יבקש מהחתומים על אותם כלי נשק להזדכות עליהם, הוא לא יתקל באותן מצהלות שמחה המקובלות כאשר בקשה דומה מופנית כלפי גדוד בסיום שמ''פ.
ורק פרט אחד קטן שכחת: זה לא במצע 277228
ההנחה שיש קשר ישיר בין החותם האחרון (לפי רישומי צה"ל *הזמינים*) לבין מי שמחזיק בנשק בפועל נראית לי אפעס קצת אופטימית.
ורק פרט אחד קטן שכחת: זה לא במצע 277192
נו, אולי בגלל זה אני לא מצביע ליכוד?
ורק פרט אחד קטן שכחת: זה לא במצע 277203
יש לך בעיה קשה כי גוש קטיף הוא התיישבות יהודית ‏1.
----
1. גם אם נשכח לרגע את העובדה שאכן גוש קטיף חיוני להגנתה של ישראל, כחיץ בין רפיח לבין עזה.
ורק פרט אחד קטן שכחת: זה לא במצע 277359
אכן, אינך יודע תרנגול הודו במרינדה מהו.

ולדעתי, קצת חבל.

בניגוד למר אנשלוביץ, שהוכיח פעם אחר פעם את יכולתו הבלתי נלאית ליפול בכל בור לוגי אפשרי, לך דווקא יש מוח. חבל שאתה בוחר להצטרף למר אנשלוביץ בשימוש בראשך במקום בו רגליך היו מיטיבות עשות.
ורק פרט אחד קטן שכחת: זה לא במצע 277383
1. גוש קטיף הוא מקום של התישבות יהודית. נכון?
2. גוש קטיף חיוני להגנה על ההתישבות היהודית שבגוש קטיף. נכון?
3. אם כך כל עוד יש התישבות יהודית בגוש קטיף, על פי מצע הליכוד הממשלה חייבת לפעול למען השארתו בשלטון ישראלי מלא. הממשלה לא תותר על השליטה הישראלית בגוש לפני שתסיים את ההתפנות.

אין במצע סעיף שאומר שהממשלה לא תפנה את התישבות יהודית אבל גם אין במצע שום סעיף שאומר שהממשלה לא תלאים מפעלים ליצור מזון.
ורק פרט אחד קטן שכחת: זה לא במצע 277555
אני חושב שקריאת המשפט בדרך שאתה קורא היא היתממות ילדותית. המצע מעורפל במכוון כדי לא לכבול את ידי הממשלה, אפילו תיאורטית, בפעולה כלשהי. הנסיון לראות זאת כהתחייבות מפורשת הוא בדיחה ור' הסעיף הנוגע לירושלים במצע להשוואה...
ורק פרט אחד קטן שכחת: זה לא במצע 277698
אני לא רואה שום ערפל, ובעניין ירושלים

"ירושלים תישאר בירתה השלמה והמאוחדת של מדינת ישראל ושל ישראל בלבד. הממשלה תדחה על הסף את ההצעות הפלשתיניות לחלוקת ירושלים, כולל הצעת החלוקה שהוגשה בכנסת ע"י הסיעות הערביות, שנתמכה ע"י חברים רבים ממר"צ ומהעבודה."

נלקח מ http://www.knesset.gov.il/elections16/heb/lists/plat...

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים