מיהו אזרח ישראלי הרשאי לבחור? 2967
מבחנה האמיתי של הדמוקרטיה הישראלית ימדד באפשרות היחידה לפיה כל אדם הנושא דרכון ישראלי, ללא הבדל דת גזע מין ולאום, וללא שום קשר למקום מושבו - יורשה להביע דעתו ולתת קולו במשאל עם זה.
פירושו של דבר הינה שערבים, חרדים ויורדים יוכלו להצביע ולהביע דעתם וזאת ללא שום קשר 'ל'פועלם' בחברה הישראלית (מה זה?) בזמן נתון כלשהו.
למותר לציין שבתור אזרח ישראלי הגר מזה שנים רבות בחו"ל - ללא כל כוונת חזרה אל מכורתי, מוחה אני נמרצות בגין אפלייתי על רקע אי יכולת השתתפותי מחו"ל בבחירות הכלליות לכנסת.
זהו אקט אנטי-דמוקרטי מובהק, אשר אליו שותפים אנשים רבים בצידה השמאלי של הקשת הפוליטית בישראל, המנמקים זאת בנימוקים פטרוניסטים-מורליסטים תמוהים, אשר החריף מבינם הינו הנימוק הגורס כי 'ידוע כי בחו"ל גרים יורדים רבים האוחזים בדרכון ישראלי, ולהם דיעות ימניות קיצוניות'.
חוגים אלה אף התרעמו על כך שבבחירות מסויימות נחתו 'מטוסים שלמים מלאי חב"דניקים ושאר גורמים דתיים האוחזים בדרכון ישראלי, אשר הגיעו בטיסות ישירות מברוקלין על מנת להצביע בבחירות לכנסת ישראל.'
אם זוהי דמוקרטיה - איך אומרים בעברית אפרדהייד?

בברכה

א.מאן
כל בוחר וטוב לפתק 2971
הנימוק המקובל נגד מתן זכות הצבעה לשוהים דרך קבע בחו"ל, הוא שהם לא ישאו בתוצאות ההצבעה. דווקא היותם בעלי דרכון ישראלי היא אולי פרט מקרי ושרירותי - אם נמשיך את ההגיון שלך, אולי צריך לתת זכות הצבעה לכל אדם בעולם המעוניין בכך.

לי נראה הנימוק הזה סביר. מהי תשובתך לו?
מיהו אזרח 'שרירותי ומקרי'? 2976
מר ניר היקר,

זוהי אבן הבוחן הדמוקרטית;

נאמן לשיטת נימוקיך אין לתת לערביי ישראל זכות הצבעה ברפרנדום (משאל עם) האמור - היות ואף הם לדעת חלקים נכבדים בציבור הישראלי 'לא ישאו בתוצאות ההצבעה', ולו מפאת אי השתתפותם בנטל ביטחון המדינה.

יש להבין ולהפנים את העובדה שאין שום פרט שרירותי בעצם היות אדם מסוים בעל דרכון ישראלי, ללא כל קשר למוצאו, גזעו לאומיותו ודתו - כפי שאין כל פסול בכך שמצביעים דתיים וחרדים מהארץ ומחו"ל האוחזים בדרכון פלאים זה יממשו זכותם האזרחית המלאה מכל מקום אפשרי בעולם אשר בו קיימת נציגות ישראלית, ויוסיפו קולם לשאר הקולות ברחבי המדינה.

אף אסירים פליליים ורוצחים פוליטים חייבים להיות בעלי זכות הצבעה; זהו כוחה וחוסנה של דמוקרטיה עניינית.

הטלת איסור הצבעה ו/או אי מתן אפשרות הצבעה לאזרחים ישראלים 'שרירותיים ומקריים' אלו או אחרים להגדרתך, בונה את עמוד התליה לכל דמוקרטיה אפשרית - כולל זו הקיימת בישראל.

כמו כן טיעונך הגורס 'אם נמשיך את ההגיון שלך - אולי נצטרך לתת זכות הצבעה לכל אדם בעולם המעוניין בכך' נשמע תמוה משהו.
מדוע?
'כל אדם בעולם' הינו לאו דווקא אזרח ישראלי, ואף אינו יכול להיהפך לשכזה באופן אוטומאטי ולו אף יהיה יהודי מבטן ומלידה.

בפיסקה אחרונה רוצה אני להזכיר לך ולשאר הנוגעים בדבר שרוב אומות התרבות הדמוקרטיות על פני כוכב לכת זה מאפשרות לכל אדם האוחז בדרכונם להצביע מכל מקום אפשרי בעולם בו קיימת נציגות מטעמן וזאת ללא הבדל דת, גזע, מין ולאום, היות ולשיטתם הדמוקרטית אין ולא קיים אדם שרירותי האוחז בדרכונם באופן שרירותי.

כדאי יהיה מאוד לכל דמוקרט ישראלי לרצות ולראות את מדינת ישראל במועדון זה.

בברכה

א. מאן
מיהו אזרח 'שרירותי ומקרי'? 2992
ראשית, בקשר למדינות העולם - מדינות העולם מתירות לכל אדם הרוצה לקבל אזרחות לקבל אזרחות, כל עוד הוא עומד בתנאים מסויימים. ''תנאים מסויימים'' אלו לא כוללים לאום ודת. במדינת ישראל, כיוון שרק יהודים יכולים לקבל דרכון (להוציא ערבים שחיו בארץ לפני הכיבוש וקרוביהם), ההשוואה למדינות העולם הנאור לא ממש רלוונטית.
הערבים נושאים בתוצאות. הערבים חיים את חייהם לפי חוקי מדינת ישראל, הם מחוייבים לשלם מיסים ויושפעו מכל שינוי במדיניות. הנהירה ארצה לפני הבחירות של כל היושבים בחו''ל, משפיעה על גורלם של אחרים. אם אתה חושב שהערבים לא יושפעו מהחזרת הגולן בגלל שאינם משרתים בצבא, אז הרי שצריך לפסול גם את קולות החרדים, נשים חילוניות אחרי שחרור, קשישים, ואנשים שקבלו פטור מטעמים נפשים או פיסיים. אם נעשה כך לפני כל צעד וצעד, הרי שתמיד תהיה קבוצה מסויימת שתושפע וקבוצה מסויימת שלא.
מיהו אזרח 'שרירותי ומקרי'? 3009
אמיר היקר,

עקרונית מבדילות מדינות העולם המערבי בין 'חוק הדם' ו'חוק הטריטוריה'.

מדינות אירופה מכירות ברובן הגדול את 'חוק הדם' הגורס נתינת אזרחות אוטומטית לכל אדם הנולד לנתין חוקי של אותה מדינה וזאת ללא כל קשר למקום הוולדו - אך דואגות לשלב חוק זה עם 'חוק הטריטוריה', וזאת על מנת שתקפותו תכול גם על ילדי 'זרים חוקיים' הנולדים בטריטוריות שכאלו.

'חוק דם' זה עבר כאמור שיפוצים מסויימים ברוב מדינות אירופה המערביות, וכך נקבעו להם קריטריונים חדשים לקבלת אזרחות נתונה במקום נתון עבור כל ילד הנולד להורים זרים אשר שוהים זמן מוסכם באופן חוקי על אדמת טריטוריה נתונה.

'חוק הטריטוריה' אופייני למדינות הגירה טיפוסיות, בהן עצם לידתו של ילד מסויים בטריטוריה מסויימת שכזו מספיק עבור קבלתה האוטומטית של אותה אזרחות נתונה באותו מקום נתון, וזאת ללא כל קשר לסטאטוס ולחוקיות השהייה של הוריו במקום.

יש כמובן יוצאי דופן נרחבים לחוק זה.

מדינות אחרות באירופה, אשר מביניהם גרמניה הינה העקבית ביותר - מעניקות אזרחות באופן אוטומטי לפי חוק הדם בלבד, דהיינו - אדם יכול להוולד לו על כל מקום פנוי בכוכב לכת זה, אך במידה וסבו או סבתו היו גרמנים בזמן נתון - זכאי אותו תינוק הנולד בכל מקום אפשרי בעולם אוטומטית לדרכון הגרמני, ללא כל ביצוע 'עליה' כלשהי לארצו החדשה, וללא כל קשר לאזרחות/יות אחר/ות הקיימ/ות כבר באמתחתו של תינוק בר מזל זה. כל שעל הוריו לעשות הינו לבקר בנציגות הקונסולרית של גרמניה במקום זה ולאסוף דרכון ואזרחות זו.

ישראל עושה אף היא שימוש כפול ב'חוק הדם' וב'חוק הטריטוריה', וזאת למרות ש'חוק הטריטוריה' בישראל תקף רק עבור אנשים לא יהודים אשר נולדו לשני הורים לא יהודים אף הם, אך האוחזים בדרכון הכחול והחביב.

כן - 'חוק הטריטוריה' הונהג מחמת קיומו של מיעוט ערבי גדול במדינת ישראל, ונועד לשמש כעלה תאנה במדיניות האפרדהייד הישראלית כלפי אוכלוסייתה הערבית.
שאר הגויים האחרים זכאים אף הם לקבלת אזרחות ישראלית - במידה ומוותרים הם על דרכונם הקודם, וזאת בתנאי ששאר גויים אלו 'עונים לקריטריונים השונים' המאפשרים מגורים במדינת היהודים, ונשואים באופן אזרחי וחוקי לבני/בנות המקום היהודי/יות.

מובן מאליו שכל יהודי או צאצא לאדם המתקרא יהודי המגיע ארצה מקבל את הדרכון והאזרחות הישראלית באופן אוטומאטי וללא כל צורך לוותר על דרכונו הקודם, היות ולפי 'חוק הדם' הנ"ל יהודי לכל דבר, ולכן 'מוענק' לאדם בר מזל זה הדרכון הנכסף.

הבעייה המרכזית עם הבנתה הדמוקרטית של מדינת ישראל מתחילה בנקודה בה 'אנשי שלומנו' מעוניינים ומנסים עד עצם היום הזה - באופן גלוי וסמוי - למנוע בצורות ובתואנות שונות ממגזרים שונים מלהביע דעתם בהצבעה חוקית המוענקת להם ולו מעצם אחיזתם בדרכון ובאזרחות הישראלית.

כך למשל

- מוטלת בספק יכולת השתתפותם של ערביי ישראל במישאל עם, היות ו'יודעים ומכירים אנו את נטיות ליבם'.

- אין אפשרות ואף הרעיון התיאורטי מוטל לו בספק שיורדים ישראלים לכל דבר יצביעו בבחירות ובמישאל עם ממקום מושבם בחו"ל היות ו'יודעים אנו שאנשים אלו נוטים באופן מסורתי כלפי הימין הסהרורי, ומעבר לכך אין אנשים אלו גרים עימנו על מנת לחלוק עימנו את תוצאות הצבעתם'(!)

- מוטלת כמעט תמיד בספק - וזאת על פי רוב באופן סמוי - זכותם המוסרית של מני החרדים השונים להצבעה היות ו'יודעים אנו שאין הם משרתים ברובם בצה"ל, ומעבר לכך הללו חשוכים בדעתם ובאמונתם'.

- מוטלת בספק זכותם של אסירים שונים להצביע היות ו'יודעים אנו שהללו הקיאו עצמם מחיק החברה הישראלית'.

רבותיי - זו אינה דמוקרטיה, אלא חוחא ואיטלולא רבתי.

ברגע שקבוצת אנשים המקורבת אל הכוח - וזאת לפי המודל ההיסטורי של מפא"י ונציגיה הרעיוניים - מחליטה מי כשר ומי אינו כשר להפעיל את זכותו האזרחית ולבחור - אזי מצב העניינים חמור לו ביותר.

יש לשים לב לכך שלפי תפיסותיה הקודמות של קליקה שלטונית זו היו למעשה בזמנו כמעט כל המזרחיים, קומוניסטים, ערבים, חרדים ויורדים על תקן של מוקצים מחמת מיאוס לזכותם הפוליטית לבחירה.

זוהי הסיבה הכללית לראותי את העניין כתמוה - וזאת בלשון המעטה - בדיון על 'זכותם' או 'אי-זכותם' של ערביי ישראל להשתתף בכל סוג שהוא של בחירות, ומכאן דורש אנוכי שלא רק אזרחים ישראלים ערבים יוכלו באופן הברור ביותר להצביע מכוח החוק, אלא גם מאות אלפי היורדים האוחזים בדרכון ובאזרחות ישראלים כשרים לכל דבר, ואשר בזכותם הבסיסית הזו להצביע ממקום מגוריהם רואה אנוכי דבר המובן לו מאליו, שפירושו המעשי הינו שאזרחים אלו לא יצטרכו לרכוש להם כרטיס טיסה ולהתגלגל בדרך לא דרך ביום הבחירות אל הקלפי המחכה להם בישראל.

בברכה

א. מאן
No representation... 3008
...without taxation
היפוך הסיסמה של המתיישבים באמריקה הוא בערך הפואנטה שלי.

באשר לערביי ישראל, נכון ש"לדעת חלקים גדולים בציבור הישראלי הם לא ישאו בתוצאות ההצבעה", אבל זה כלל לא נאמן לשיטת נימוקי. חלקים גדולים בציבור הישראלי טועים; אני דיברתי על דעתי אני. לדעתי אני (ואני גם יכול לנמק אותה), ברור שערביי ישראל כן ישאו בתוצאות ההצבעה (צבא ומלחמות אינן חזות הכל. להסכם עם סוריה יש חשיבות לעתידה הכלכלי של המדינה, ואף לאופי השתלבותה בעולם ובמזרח התיכון, וכו' וכו').
אם לפחות היית אומר שבתנאים מסויימים היית חוזר לחיות בישראל, ולכן רצונך באפשרות להשפיע על ישראל להתקדם לקראת תנאים אלה - היה כבר הגיון מסוים. גם הרבה בעיות, אבל ממילא זה לא מה שאתה אומר, אלא שאין לך כוונה לחזור. כאשר אני הולך לבחירות (או למשאל) עם יתר אזרחי ישראל, הרעיון הוא שכולנו משפיעים על ההחלטות, וכולנו מושפעים; ציבור המשפיעים זהה (במידת האפשר) לציבור המושפעים. ואילו אתה רוצה להשפיע על חיי, מבלי שתהיה נתון למרות אותן החלטות שיתקבלו בהשפעתך.

אנא אל תטעה: ככל שאני יכול לשפוט על פי תגובותיך באתר זה, אני אשמח עד מאוד אם אתה אישית תשפיע על תוצאות הבחירות. אבל זה כמובן לא העניין העקרוני.

אם אכן רוב מדינות אירופה עובדות על פי הצעתך, זה מעניין. בכל זאת, אשמח לראות נימוק מדוע הן עושות זאת.
No representation... 3040
מר ניר היקר,

ההגיון העומד מאחורי טענותיי ומענותיי הינו פשוט ביותר - וזאת מפאת היותו ההיקש הלוגי היחידי המתבקש מכל יישות המגדירה עצמה דמוקרטית;

כל ציבור אזרחים במקום בו הוחלה השיטה הדמוקרטית אמור להיות שווה בפני החוק בשאלת חובותיו וזכויותיו.
אין זה אומר כלל שעל חלקי הציבור השונים להיות דומים האחד לשני או חלילה הארמוניים ביחסם אל עצמם וסביבתם. אף השוויון הכלכלי גרידא אינו מובטח אוטומאטית לפי השיטה הדמוקרטית.
אך בזכות ההצבעה כולם שווים, ולכן לכל איש ואישה מגיל מסויים האוחז באזרחות דמוקרטית מסויימת ניתנת האפשרות להצביע, וזאת ללא כל קשר לדיעותיהם כלפי דבר זה או אחר.

הגבלת זכות הבחירה כלפי היורדים מישראל מנומקת על פי רוב בחשש שהללו נוטים לימין, ומכאן יכולים אלו למנוע כל 'הסדר' עתידי ולחבל בעתיד המדינה - וזאת ללא כל נקיפת מצפון, ולו מעצם ישיבתם בניכר.

כך אינה מתפקדת דמוקרטיה.

אין ולא ניתן להגדיר אף פעם מראש את זכותם של אזרחים שונים היושבים במקומות שונים בעולם להצביע, וזאת לפי נימוק אפריורי הגורס שהללו עשויים לבחור בכוון מסויים.

לא קיים דבר שכזה בדמוקרטיה שבמסגרתו ניתנת זכות הצבעה לאזרח בה במידה ויצביע הוא באופן 'אחראי'.
אין כל אפשרות למדד כלשהו כלפי 'אחראיות' זו או אחרת, ומה שנראה לאיש מסויים מהימין/שמאל כאחראי יראה לאיש ימין/שמאל אחר כדיליטנטי להחריד.

אין לקבוע לשיטתה של הדמוקרטיה את זכות ההצבעה בתוצאה הרצוייה, ועל כן קולו המסויים של איש הימין הקיצוני בברוקלין שווה לקולך, כפי שקולו של איש התנועה האיסלמית בגליל שווה לקולי.

אין הנחות בפרינציפ זה, ואת זה השכילו להבין כל מדינות אירופה ואמריקה הדמוקרטיות.

בברכה

א. מאן
Manic Depression... 3042
מר מאן היקר,

אני חושש כי הסטת את מוקד הדיון (בדבר זכותם של תושבי חוץ להצביע) מן המקום הנכון. בזכות ההצבעה כולם שווים, אך איני רואה סיבה הגיונית לכלול ב-"כולם" אנשים הגרים בארץ אחרת שלא בשליחות המדינה. לוגיקה:
1. הטיעון בדבר "הצבעת תושבי חוץ למפלגות ימניות" אינו רלוונטי - לא בפי מתנגדי הצבעת תושבי חוץ, ואף לא בפיך. אין הוא אלא הסחת דעת. הנימוק האמיתי הוא זה אותו העלה מר ניר: תושב חוץ לא יושפע מתוצאות הבחירות בדומה לתושב פנים. אין זה עניין של אחריות או של חוסר אחריות, אלא רעיון בסיסי הרבה יותר - האם יש לתת לאדם חלק בקביעת עתיד מדינה שאינו גר בה, ושאינו מתכוון לגור בה?
2. העובדות שאתה מעלה בדבר העקרונות המשמשים את מדינות אירופה בעניין זה, אין הם רלוונטיים (אלא אם כן תוכיח לוגית מדוע עקרונות אלה יעילים/הוגנים/צודקים - דבר שלא עשית - אתה מתייחס אליהם כאל אקסיומה).
3. "לא קיים דבר כזה בדמוקרטיה שבמסגרתו נתנת זכות הצבעה לאזרח בה במידה ויצביע הוא באופן 'אחראי"' - נכון מאד, אך, שוב, כלל לא רלוונטי לדיון. אין כל קשר שהוא בין 'אחריות' לבין מקום המגורים (ע"ע סעיף 1).
וכך, למרות חיבתי העזה לתגובותיך, הייתי שולל ממך את זכות ההצבעה ללא הניד עפעף...
כחול ולבן 3044
מר יניב היקר

מודה ומתוודה אנוכי בדבר 'הסטתו' של הדיון לפסים הקשורים בשאלת זכות ההצבעה המוקנית לכל אזרח באשר הוא מטעם החוק - אך כאן מן הסתם קבור לו הכלב, הרחוק מאוד מלהיות פודל;

המדינה כמקום וכערך אינה שייכת לאיש.
לא למר לסילבן שלום, לא למר לאורי אבנרי, לא למר עזמי בישארה וכמובן לא לעבדך הנאמן.

מאחר ואזרחותי הישראלית הינה נתון שרירותי האינו פחות משרירות אזרחותם של ה"ה הנזכרים למעלה - זכותי המלאה כזכותו של כל ברנש האוחז בדרכון חביב זה להצביע מכל פיסת אדמה על פני כוכב לכת זה, היות וזכותי המלאה להביע את דעתי אינה פגה כלל עת משנה אנוכי את מקום מגוריי.

הטיעון של 'תושב חוץ לא יושפע...וגו.' אינו רלבנטי כלל, מאחר ופותח הוא פתח להגדרות מקבילות נוספות אשר לפיהן ניתן לגרוס שכל קבוצה כלשהי באשר היא לא תושפע מדבר מסויים - אותו הינך והחושבים כמותך מניחים - אינה זכאית להביע דעתה בנושא שכמובן גם עליה להביע את דעתה, ולו מחמת המכנה הכחול המשותף בינה ובין האחרים, אשר בכריכתו ניצבת לה מנורה בעלת שבעה קנים.

זוהי הסיבה היחידה שמדינות המערב מתירות לכל אזרח האוחז בדרכונן להצביע מכל מקום בעולם בו הוא גר, היות וזהו הקריטריון היחידי להבנה דמוקרטית ריבונית.

אף הנימוק הנוסף העשוי להופיע בדמות 'מדינת ישראל חילקה את דרכונה ואזרחותה כאחוזת תזזית לכל דיכפין מכורח חוק השבות' אינו עומד במיבחן הדמוקרטי, אלא אם כן מניחים מראש שמדינת ישראל הינה שטעטעל גיטואי חסרת כל הבנה ריבונית-מדינית והזקוקה לער"ן פוליטית באופן הדחוף ביותר

בברכה

א. מאן
השטעטעל הגלובלי 3047
"המדינה כמקום אינה שייכת לאיש" - ואני, לתומי, סברתי כי המדינה שייכת לאזרחיה. ואולי אפילו, אם לצמצם, לתושביה...
שוב - איני מוצא כל סיבה הגיונית - לא באמצעות הגיוני ואף לא בתגובתך - לאפשר הצבעת "אזרחים שרירותיים" הגרים בחו"ל. איני מסכים כלל עם "המכנה הכחול המשותף" וכו' - אפילו הייתי מהין לומר כי מכנה זה, רוח גזענית קלה נושבת ממנו (ללא כל רצון להעליב - זוהי באמת דעתי).
מדינה, כגוף, הריהי מקור זכויות וחובות עבור תושביה. הזכות להגנה, לרווחה, לחופש, לבחירת השלטון. החובה לתשלום מיסים, לעמידה בחוקי המדינה, לשירות לאומי כלשהוא (צבאי או אחר). איני רואה איך, הגיונית, יכול אתה לטעון כי נתן לאנשים שהחובה לא חלה עליהם (*להבדיל* מאלו שלא עמדו בחוב!) אילו זכויות. על בסיס מה? קרבת דם? גזע? נו, באמת. הרי זו אחת הבעיות הראשונות במעלה של מדינת ישראל - היחס לאדם ע"פ דתו וגזעו. יחס שוויוני *אמיתי* פירושו מתן זכויות וחובות באופן שווה לכל תושבי המדינה, בכלל זה שוויון הזדמנויות בבוא אדם לבקש אזרחות, וביטול אזרחותם של הדרים בחו"ל מעל תקופה מסוימת שלא בשליחות המדינה. כך גם נפסיק להיות מקלט לכל מני פושעים וארחי פרחי שכל קירבתם אלינו היא היות סבתם יהודיה או משהו.
מה שמביא אותי לפיסקתך האחרונה. אמת - אנחנו שטעטעל, והגיע הזמן לעשות משהו בנדון.
No representation... 3084
איזה עיוות של מושג הדמוקרטיה. שוויון הוא הבסיס לדמוקרטיה, ואולם זו זריית חול מה שאתה עושה. שוויון הוא בסיס לדמוקרטיה כאשר הוא בין שווים, ואולם שוויון בין שונים הוא לא שוויון אלא אפליה!

כאשר אתה מקיים את כלל השוויון על אנשים שונים, אתה בהכרח מפלה חלק מהם.

כדי ליישם את זה על מה שהימין הישראלי אומר - אם תחיל את כלל השוויון המוחלט על ערביי ישראל ועל יהודי ישראל, הרי שבמקרה של החלטה על החזרת שטחים מדובר בקיפוח יהודי ישראל, משום שערביי ישראל שונים מיהודי ישראל - הם מחפשים את האינטרס של מדינות ערב, ואילו יהודי ישראל מחפשים את האינטרס של מדינת ישראל.

לכן, החלת הכלל בדבר שוויון במקרה כזה היא קיפוח היהודים.

ברשותך, אני רוצה לחטט קצת יותר בפצע המוגלתי הזה. יותר מדי אנשים מטייחים את האמת כי הם רוצים להיראות כפוליטקלי קורקט. אבל האמת חייבת להיאמר - שוויון הוא שוויון רק כאשר הוא חל על צדדים שווים. ולא מדובר כאן בצבע עור או גזע או גודל האף, אלא בשוויון בין שווים כשהקריטריון הוא רלבנטי לצורך הבדיקה באותו מקרה, לא כקריטריון כללי. אנחנו יודעים שהערבים הם בני אדם הזכאים לזכויות כמו כל אדם. אבל האם ברגע שקבענו שהם שווים, הם זכאים לכל הזכויות בכל תחום? האם היית נותן לערבים להשתתף במשאל עם בשאלה האם לצאת למלחמה בירדן? האם היית נותן לערבים להשתתף במשאל עם בשאלה האם גיור יהודי צריך להיות כהלכה או כמנהג הרפורמים? האם היית נותן לערבים להשתתף במשאל עם בשאלה האם יש לקיים יום זיכרון לשואה ולגבורה? האם היית נותן לערביי ישראל להשתתף במשאל עם בשאלה האם הציונות דורשת גירוש כל הערבים משטח ארץ ישראל, או רק גירוש אלה שכבר גירשנו במלחמת השחרור?

חיים במדינת ישראל שני לאומים שונים ומתחרים. שני הלאומים חיים ביחסים של כובש ונכבש, ואין לצפות שיצא מהסלט הזה משהו שאפשר להחיל עליו תיאוריות דמוקרטיות שנולדו בסביבה האירופית. זו מדינה דו-לאומית, ואף לאום לא היה רוצה שהלאום השני יקבע את גורלו. דברים שניראים ברורים מאליהם, כמו משאלי עם בקנדה ובשוויץ, כשקאנטון אחד מחליט החלטות שישפיעו גם על הקאנטון השני, בלי לשתף אותו במשאל - זה בסדר. אבל כשהלאום היהודי רוצה לקיים משאל עם על עתידו - זו גזענות, כי לא שואלים את הערבים האם להחזיר "להם" את השטחים. ואני בכוונה אומר להם, כי התפיסה של הערבים את עצמם היא פאן-ערבית, ולא פאן-ישראלית, והם לא מסתירים את זה.

תפסיקו לנופף בסיסמאות ריקות. גזענות זו מילה גסה שמשתמשים בה יותר מדי ושלא לצורך. יש כאן שני אינטרסים מנוגדים, והערבים לא מופלים במקרה הזה כשיטה אלא בגלל שההפליה שלהם רלבנטית במקרה הזה, ודווקא ההפליה הזו יוצרת שוויון - כי יחס שונה לשונים יותר שוויון, ויחס שווה לשונים יוצר הפליה.

הבעיה מתחילה כשאנשים נסחפים. וזה מה שהימין עושה. כשהם מחליטים שהערבים לא יכולים להצביע על החזרת שטחים לערבים, הם לא עוצרים כאן אלא גם רוצים לדפוק אותם עד הסוף - ולכן הערבים מקופחים בכל תחומי החיים, שלא בצדק. החינוך שהם מקבלים הוא תת רמה יחסית למה שמקבלים היהודים, שירותים קהילתיים אין להם, שירותים עירוניים הם מקבלים ברמה הבסיסית ביותר, הרווחה שלהם מוזנחת - וזו האפליה האמיתית, ולא השאלה האם הם יכריעו את גורל משאל העם של המדינה היהודית.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים