Microclimates of Replies 321689
Oy, Oy, Oy.

I've just read all the replies to this thread and I see two types of responses:

1) Right-wing folks, who feel alone, and are cynical about how "everybody" - the left - will vindicate the lynchers and disengage from the shooter.

2) Left-wing folks, who feel alone, and are cynical about how "everybody" - the right - will vindicate the shooter and disengage from the lynching.

Israel is not a homogenous society; none of you is a lone seeker of justice and reason in a sea of unreasonable people. You're just seeing different microclimates within the same society.

I believe and hope that it is safe to assume that none of the readers feels the shooting, or the lynching, is a positive or excusable act. Any cynicism beyond that is making your fellow respondents into straw people.

Let it go, folks.
Microclimates of Replies 321709
ובדיוק רציתי לומר שזה אחד ה"דיונים" המעייפים, הרדודים והעקרים ביותר שקראתי באייל לאחרונה, וכולה 38 תגובות חדשות.

ארבעה אנשים נהרגו ועוד אחד הוצא להורג, בתוך קלחת רותחת של נסיבות פוליטית מהבוערות ביותר שהיו בישראל בשנים האחרונות. ומשום מה, הדיבור על האירוע הזה מתמצה ב"מי אמר עליו מה" וברושם שהוא יותיר, או לא יותיר, על מחנה זה או אחר. כלכלת הסמלים עובדת (וזה גם אקלים שבו רצח הוא פעולה סמלית, ירי הוא הבעת מחאה, התפרעות היא אקט לגיטימי - והפגנה, לכן, היא חסרת משמעות).
Microclimates of Replies 321713
מה בעצם אפשר לומר? כשאני שמעתי על הרצח הזה הייתי חסר מילים. אחר כך אמרתי כמה פעמים "איזה מטומטמם, איזה בן זונה". מה בעצם עוד אפשר לומר על האירוע עצמו? יש כאן למישהו ספק שזה דבר מתועב?
Microclimates of Replies 321719
אני לא חושבת שזקוקים פה לעוד גינויים, זו סחורה זולה מאוד בימים אלה.
מצד שני, אם כבר יש מה לומר, למה זה סב תמיד על המלים שמסביב למעשים, ולא על המעשים עצמם?
אפשר למשל לנתח איך ישפיע האירוע אם בכלל על מאבקם של המתנחלים. אפשר להשוות את המתח ברחוב הערבי למתח שלפני אירועי 2000 (השוואה שכבר נעשתה בתקשורת). אפשר לדון במדיניות של צה"ל כלפי עריקים (אמו של היורה למשל אמרה שהיא מאשימה את צה"ל שלא תפס את בנה בזמן). יש ודאי עוד 3-4 נושאי משנה שעולים מהאירוע הזה.
321723
אפשר לומר שהתפתחה מידה מסוימת של ציניות לגבי האופן שבו קבוצה מסוימת הפכה את אתוס ההלקאה העצמית (כמובן שזה לא כולל את האני)לקרדום של הון פוליטי שהיא נבנית עליו.
כל עוד מקרי הרצח מגיעים מהצד אליו מקורבת זה הפלסטיני אזי היא נוהגת כמשקיפה מהאו''ם תוך האשמות סמויות וגלויות את הימין הישראלי בנסיבות נסיבתיות ברצח ''אוי הכיבוש'' לצד גינוי רפה יותר או פחות של ידידהם לכירסום בציונות.

האבסורד שהשמאל הישראלי, לעולם לוקח לעצמו את תפקיד המטיף לימין כשנרצחים אזרחים יהודים תמימים באלפיהם, וגם כמובן שאזרחים ערבים בודדים.
321724
בהחלט, מומו.
דוגמה טובה נוספת לדבריי.
Microclimates of Replies 321755
את צודקת.

אותי למשל די מפליא שנתנו לעריק להסתובב עם נשק. כמה זמן הוא כבר היה עריק?

אחד הדברים שתמיד הפליאו אותי בטירונות שלי הייתה המהירות והקלות שבה קיבלנו נשק.
Microclimates of Replies 321832
כדי שאפשר יהיה לקחת מהעריק את הנשק, צריך קודם לתפוס אותו. אם אתה כבר תופס אותו, ממילא כבר תעצור אותו בעוון העריקות, לא?

(אתה יכול, כמובן, לטעון שהיה צריך להזדרז יותר לתפוס אותו.)
Microclimates of Replies 321836
אם זה לא היה ברור, הכוונה שלי הייתה ש''נותנים לעריק להסתובב עם נשק בלי לתפוס אותו ולשים אותו בכלא''.

זה שלעריק יש נשק צריך לבוא לידי ביטוי בכך שהדחיפות לתפוס אותו צריכה להיות גדולה מהדחיפות לתפוס עריק בלי נשק (כששאר הנסיבות דומות).
Microclimates of Replies 321843
אפשר לתרגם את זה לדרישה ציבורית סבירה מצה"ל: דובר צה"ל מתבקש לידע את הציבור לגבי מספר החיילים שערקו מצה"ל ושהם עדיין חמושים.
Microclimates of Replies 321939
מה יעזור לך המספר?
Microclimates of Replies 321955
המספר אולי לא יעזור אבל עריקים חמושים מהווים סכנה.צריך לחפש אותם כמו פושעים בורחים.
Microclimates of Replies 321962
חס וחלילה. אתה יודע כמה אנשים המוגדרים "עבריינים נמלטים" חיים בשלווה במדינת ישראל? עריקים חמושים המהווים סכנה צריך לחפש באותה אינטנסיביות‏1 בה מחפשים "מבוקשים".

___
1 אם כי ברגע בו מאתרים אותם אין צורך להפעיל נגדם מסק"רים וצלפים.
Microclimates of Replies 321964
הוא שאמרתי.
Microclimates of Replies 322016
במקרה שהמספר גבוה מידי, פרסום המספר עלול להביך את צה''ל. במקרה כזה, אני מעדיף צה''ל קצת מבויש (ולכן קצת יותר מזדרז).
Microclimates of Replies 321906
איזו בעיה יכלה להיות לתפוס אותו? היה להם מספר הנייד שלו, הם ידעו שהוא בתפוח... עם הרבה פחות אינפורמציה הם תופסים אנשים די בקלות.
Microclimates of Replies 321981
לא אמרתי ולא חשבתי שיש בעיה לתפוס אותו. הפתיל הזה הוא אי-הבנה קטנה ביני לבין גדי, ואפשר לשכוח ממנו.
אבל אם כבר הגענו עד כאן, אני חושב שאולי האשמת הצבא במחדל חמור היא חכמה לאחר מעשה. תפיסת עריקים בוודאי כפופה לסדר עדיפויות; והמטרה הנורמלית שלה אינה הגנה על הציבור מפני עריקים, אלא (קצת?) השבת חיילים שיכולים להועיל לצה"ל, ו(בעיקר?) ענישת עריקים לצרכי הרתעה. לאור זה, לא נראה לי בלתי-סביר לדחות לעומק הרשימה תמהוני שחזר בתשובה. ייתכן שמוצדק כלקח לעתיד כן לשנות מדיניות ולקחת בחשבון סכנה לציבור, אבל צריך להיזהר מ"הפקת לקחים לאחור". לפעמים הכתובת דווקא לא היתה על הקיר, או שמרוב כתובות הקיר היה מטושטש.
Microclimates of Replies 321989
ודאי שבאופן נורמלי תפיסת עריקים כפופה לסדר עדיפויות אחר, כמו ענישה לצורכי הרתעה וכו'. אבל לגבי העריק הזה לא רק שהודיעו לצבא שהוא מסתובב עם נשק, אלא שהוא מסוכן לציבור ועלול לעשות בדיוק את מה שעשה. אין כאן מחשבה בדיעבד: המידע הזה הגיע גם לשב"כ ולכל הגורמים הרלוונטיים. לא ברור לי מדוע לא התייחסו אליו כאל התראה ממוקדת.
Microclimates of Replies 322509
אני מסכימה שאין צורך להגן על הציבור מפני עריקים. העריקים, כקכוצה (גדולה!) אינם מסוכנים לציבור. יש לי המספרים והם באמת גדולים; בעתונות נוטים להזכיר שרוצח או עבריין מסוכן אחר הוא עריק מצה"ל כבדרך אגב, וכך נוצרת זיקה (כוזבת, להערכתי) בתודעה הציבורית בין עריקות לסכנה.

לעניין השבת החיילים: בשל מספרי העריקים הגדולים, לכידת העריקים מתבצעת על פי לוח עבודה גיאוגרפי. סידור העבודה של יחידת לוכדי העריקים אינו מושפע מרמת הסיכון, ובדרך כלל, כשהעריקות היא על רקע מצוקה כלכלית או תרבותית, גם אין ממש טעם או אפשרות לקבוע את רמת הסיכון.

אשר לעניין ההרתעה: ענישת עריקים בצה"ל - ואני מסייגת את דברי לעריקים הנשפטים בפני בתי דין צבאיים ולא לעריקים הנשפטים בדין משמעתי - מושפעת ממערכת של משתנים, שהמובהק שבהם הוא משך ההיעדרות. ואולם, היחס בין משך ההיעדרות למשך העונש אינו ליניארי: בעריקויות ממושכות, מעל שנה, העלייה השולית בעונש פוחתת. הדבר נובע מהעומס על בתי הכלא הצבאיים, מחוסר היכולת להחזיק אנשים במשך שנים במתקן כליאה ללא אפשרויות עבודה ותכניות לטווח ארוך, ומהבעייתיות הגדולה שבכליאת עריקים לתקופות ממושכות בבתי כלא אזרחיים. התוצאה, מבחינת תמריצים כלכליים: אם ערקת והצלחת להתחבא שנה, שווה לך להתחבא לשנים נוספות. לא תקבל הרבה יותר עונש, וסיכוייך להשתחרר בוועדת אי התאמה עולים פלאים.

כמובן שהתמריצים הכלכליים מניחים רציונליות ומידע מלאים אצל אוכלוסיית העריקים, דבר שקשה לזהות במציאות. להיפך: רובן המוחלט של העריקויות מבוצעות על רקע של קשיים מבית ומצוקה כלכלית, שהתגמולים בצבא, חרף הצהרות גורמי השיקום והת"ש, אינם מספיקים להתמודדות עמם. המניעים הם תערובת של אלמנט אימפולסיבי לעזור בבית ושל מידע חלקי מעריקים אחרים לגבי אפשרויות השחרור והעבודה.

איך שלא יהיה, כל ההרצאה המייגעת הזו באה לומר ששיקולי סיכון הם לא דבר שנלקח (ועושה רושם, סטטיסטית, שגם לא צריך להילקח) בחשבון.

(אגב, אלון ויובל: שאלתם אותי לפני שנה מה היו הממצאים של המחקר לפני שהוא היה גמור: אז הנה, הוא גמור ואלה חלק מהממצאים).
Microclimates of Replies 322514
כל דברייך נכונים, אבל - כמו דבריו של ירדן - אינם נוגעים למקרה הנוכחי. כאן הייתה התראה ממוקדת ביותר, גם בידי הצבא וגם בידי השב"כ, על מחבל פןוטנציאלי חמוש. התראה שלולא הגזענות - כך נראה לי - צריכים היו לנהוג בה כפי שנוהגים בכל התראה על מחבל פלסטיני פוטנציאלי חמוש, שכאשר יש מידע מדויק למדי על מיקומו (והיה כזה), ונמצא מספר הטלפון הנייד שלו - סביר להניח שלו היו מחכים עד אחרי הדקה ה-‏90 כדי לעצור אותו.
Microclimates of Replies 322527
ודאי, אני מסכימה. פשוט רציתי להשיב, באותה הזדמנות, לחבר'ה למעלה שהתחילו לדבר על ''עריקים מסוכנים''.
על סמך מה הוא מחבל פוטנציאלי ? 322531
אחרי שקב"ן קבע שהוא לא כשיר לתפקיד אותו צהל יעד לו, הוא נדרש לפעול נגד צו מצפונו וערק. הסיבה שהוא ערק עם נשק היא שצהל לא מעודד בשום צורה עריקים לערוק בלי נשק (נגיד להודיע שהפקדתו בתחנת משטרה, דבר שמותר לכל חייל לעשות, תביא להקלה בחיפושים/עונש), ההפך, אם הוא היה משאיר את הנשק הוא גם היה נשפט על הפקרתו. לא חסרים חיילים בעלי דעות ימניות קיצוניות, כשאותו דרוזי ששלח את מכתב בסרבנות לרמטכ"ל ערק, ראית גם בו מחבל פוטנציאלי ? הרי הוא דרוזי ימני עם נשק (הוא חזר ליחידה אחרי שבועיים). ישנם אלפי "ימנים קיצוניים" האוחזים בנשק, אולי עשרות אלפים, העובדה שרק בודדים מהם פעלו בנידון מצביעה על כך שלא ניתן לקרא לימני עם נשק מחבל פוטנציאלי יותר משניתן לקרא לגבר "בעל מכה פוטנציאלי" או "אנס פוטנציאלי".
על סמך מה הוא מחבל פוטנציאלי ? 322533
אבל בניגוד להרבה עריקים ימניים חמושים אחרים, במקרה הזה אימו (אימו!) הודיעה בעצמה שהוא עלול לפעול כמחבל - היא התריעה על כך גם בפני הצבא וגם בפני כרמלה מנשה. והוא לא היה סתם ימני קיצוני, הוא היה מזוהה עם כך, שנחשבת על פי חוק תנועת טרור.
Microclimates of Replies 322536
(תודה. אז זהו, יש עברית סוף סוף? מזל-טוב!)

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים