האיסלאם 35098
בסך הכל נבדל מהיהדות האורתודוכסית באופן אחד רב משמעות - הוא אינו דת גזענית. מסיבה זו בלבד, יכול האיסלאם לשגשג בכל איזור בעולם שיש בו סיכסוכים (רצוי בינאריים, לא חובה) ואילו היהדות האורתודוכסית מוגבלת למזרח התיכון. זו מצד אחד הסיבה שלא קמה ולא תקום ממשלה שהיא הממשלה האיסלאמית שאין בילתה ומצד שני היא שמאפשרת לאירגונים בין לאומיים לפעול ביעילות ובנחישות למען מטרותיהם.
האיסלאם 35106
מה כ"כ גזעני ביהדות האורתודוכסית?
הומניזם מערבי מתפכח 35124
הסברים נוספים לפאראדיגמת הומניזם השמאל, והפעם ללא איכור פרשנותו של הפילוסוף האברמס לתופעה, כי אם מפיו של פובליציסט השמאל דורון רוזנבלום, אשר הינו מהראשונים שהבינו כי כללי המשחק השתנו.

א. מאן
אני חושב שזה נושא לדיון נפרד 35139
אבל מי שטוען שהדת הזו לא גזענית צריך לבדוק את איכות הקשר שלו עם המציאות.
אני חושב שזה נושא לדיון נפרד 35142
אולי בכל זאת תתן לפחות דוגמא אחת לגזענות זו?
דוגמאות 35145
מי שאימו יהודיה הוא יהודי, גם אם יצרח ויצווח ויתכחש לדת הזו.

היחס ליהודי אתיופיה בקרב הקהילה האורתודוכסית.

הסגרגציה המוחלטת בין לבנים ושחורים (אשכנזים וספרדים) בקהילה החרדית.

ויש עוד מיליון ובוודאי שיש התייחסויות אין ספור במקורות ללא יהודים כאל לא אנשים ואל כאלו שאימם יהודיה כאל יהודים על אף רצונם.
דוגמאות 35167
א) היהודים אינה היהדות. זה שהם גזענים, לא אומר שיש לזה ביסוס בדת.
ב) אם אתה רואה ביהדות לאום, כמו הציונות, אז אכן מדובר בגזענות. אם אתה רואה ביהדות תרבות, אז אני לא מבין מה הבעיה. הוא נולד יהודי כיוון שהוא נולד לתרבות מסויימת. הוא יכול לעזוב אותה ולהתנצר למשל.
ג) היהדות האורתודוכסית מתבססת על פרשנויות, כלומר, אתה יכול לקבל פרשן אחד שטוען שאכן העם היהודי נעלה מאחרים, ואתה יכול לקבל פרשן שטוען שלא. השאלה היא, איזה אחיזות יש לזה בטקסט ובאמונה בכלל, מעבר לזה שפרשן אחד החליט.
אהם! אהם! 35171
הציונות אינה לאום.

להיזהר בבקשה במשפטי מחץ שכאלה, יש כאן אנשים עם בעיות בריאותיות.
אהם! אהם! אהם! 35173
כוונתי היתה: הציונות אינה *רואה* ביהדות לאום.

סליחה על השמטת המילה החשובה ביותר במשפט...אנא המשיכו
אהם! אהם! אהם! 35177
כן היא. היא מדברת על עם שהוא עם לא מכורח תרבות או דת.
את העניין ההלכתי של "התגייר" שהתווסף לחוק השבות, חש לזקוף לזכות/גנות החרדים. הרצל שטען שיש לשמור את הרבנים בבתי הכנסת, לא היה נעזר בחוקים דתיים.
אהם! אהם! אהם! 35191
כל כך הרבה אמרו את זה כאן כולל אני שכבר נמאס לי לחזור על כך - *היהדות היא דת, היהודים הם לאום.*
אהם! אהם! אהם! 35210
היהדות שוללת לאומיות, כיוון שהיא מאמינה שהדברים מתרחשים במישור הרוחני וכל בני האדם שווים בפני האל, שכן כולם נחותים בפניו.
הציונות היא זו שהחדירה את הלאומיות ליהדות, בניסונה להפוך את העם היהודי לעם ככל העמים, כלומר, בעל תודעה והכרה לאומית.
אהם! אהם! אהם! 35244
אני שמח שאתה חושב שהיהדות אינה מאמינה בלאומיות (פרשנות שלדעתי אינה רווחת כלל בציבור היהודי), אבל שוב אני לא מבין איך לזה יש בכלל קשר למה שאמרתי.

אני אחזור על דבריי - היהדות היא דת, היהודים הם לאום. וזאת על פי הפילוסופיה של הוגה ציונות גדול וחשוב בשם אשר צבי גינצברג AKA אחד העם! (שטען שהיהדות היא הרוח של הלאום היהודי, לא הלאום עצמו) כלומר התנועה הציונית לא מאמינה בהיות הדת היהודית לאום, אלא בהיות הדת היהודית מרכיב חשוב ובל נפרד מהלאומיות היהודית. וזאת גם אם היהדות עצמה לפי כאלה או אחרים כלל לא מאמינה בלאומיות.

הציונות מאמינה שהיהודים הם לאום, בעוד שהיהדות הינה דת ומרכיב היסטורי תרבותי שמניע את הלאום הזה. אבל שוב, הציונות, קרי הלאומיות היהודית שהתעוררה בתחילת המאה ה19, אינה מאמינה שהיהדות היא לאום, אלא שהיהודים הינם לאום.

ועכשיו לטעות השנייה שהזכרת בקשר לציונות. היהודים בכל רחבי העולם לא היו צריכים לחכות לתנועה לאומית ש*תמציא* שהם פתאום לאום. היהודים היו מאז ומתמיד עם ותמיד הסתכלו על עצמם כעם עוד מקדמת דנא (ואם לא תמיד לפחות מרבית מהזמן). גם כאשר נכנסו לעם היהודי מרכיבים מעמים שונים ואחרים עדיין ראו הגויים ביהודים עם ואף לעיתים גם גזע נפרד, ובכך רק העצימו והזרימו דלק נוסף לזהות היהודית הבדלנית.

נקודה למחשבה: אם היהודים לא היו לאום. לא היתה קמה בהם תנועה לאומית (ציונות). לכן כמו שאתה מבין, אני חולק עליך בקביעתך התמהונית והמוזרה שהיהודים מעולם לא היו עם.
אהם! אהם! אהם! 35253
היא לא רווחת בציבור ה*ציוני* דתי. שאל את נטורי קרתא למשל, הם יגידו לך אחרת.
היהודים היו עם במובן של עם בעל תרבות יהודית. הציונות קראה תיגר על התרבות הזו בכך שהחליפה אותה בתרבות יוונית, וכיוון שהייתה חילונית, גם הוציאה את הדת מהתמונה, כך שמה שנשאר הוא הגזע לבדו.
והתנועה הלאומית שקמה הייתה מינורית, והוקמה בגרמניה, ולכן נשאה את הרוח הלאומית-רומנטית שלה. כל הרעיון של הרצל היה להפוך את היהדות לעם ככל העמים, משמע, עם לאומי. גם הפלסטינים למשל היו עם, אך לא היו לאום עד שהוקמה התנועה הלאומית שלהם בשנות השלושים.
?????? 35300
עם לאומי?? כלומר עם עמעמי ? למה אתה בעצם מתכוון שאתה מפציץ אותי שוב ושוב בדברי החוכמה שלך. (לאום=עם אם לא דברת עברית לאחרונה)

1)היהודים הם עם.
2)היהדות היא דת היהודים.
3)העברית היא שפת היהדות (בין השאר).
4)חלק מהיהודים אינם חושבים שהיהודים הם עם.
5)אתה חלק מהיהודים האלה.
6)היהודים האלה הם מיעוט גם עם נתורי קרתא.
7)היהודים הם גזע רק בתפיסה הנאצית ובאחרות שפסחו מן העולם
8)לאום = עם = אומה
9)התנועה הלאומית לא קמה בגרמניה
10)הפלסטינים הם בתהליך של הפיכה לעם ועדיין אינם עם ומעולם לא היו (בינתיים הם ערבים)
11)תרבות חילונית תמיד היתה חלק מהעולם היהודי וללא אחת כזו לא היו יהודים
12)אתה צריך לעשות רביזיה רצינית בכל צורת החשיבה שלך
13)אם אני חושב מה שאני חושב על דיעותיך מקומך אינו במדינה הזו
14)להתראות.
?????? 35306
ללא תרבות חילונית לא היו יהודים?
תרבות חילונית 35311
לדעתי, יש ממש בטענה זו. גם אם ה"שושלת הדתית" (מונח בעייתי שהמצאתי אד הוק) היא בעיקר זו שאחראית להמשכיותו של של העם היהודי, דווקא החילונים הם אילו שתורמים (תרומה מכרעת?) לקיומו בכל תקופה ותקופה (גם אם חלקם/רובם מתבולל, וחילונים אחרים תופסים את מקומם מאוחר יותר).

מאמרו של יוסי גורביץ בנושא המתיוונים וחג החנוכה, וכן התגובות תחתיו, משקפים אולי חלקית את הרעיון הנ"ל.
לא 35315
זו טענה מופרכת ואפילו אוקסימורונית משהו. חילונים תורמים להמשך היהדות ממש כמו פציפיסטים לצבא, צמחונים לשחיטה וההאמיש לטכנולוגיה. אני מניחה,אגב, שבשום מקום חוץ מ''האייל'' לא תמצא חילוני שסבור כך- במקום בו מספר סימני השאלה בכותרת חשוב כמו ההודעה עצמה גם פליטת פה שהיא בבירור טעות תמצא לה תומכים ופרשנים.
לא מה? 35318
חבל שלא טרחת לקרוא את הטענה לפני שהודעת קבל עם ועדה שהיא מופרכת. אם כן, אחזור עליה למענך; החילונים תורמים לאפשרות קיומו של העם היהודי בכל תקופה ותקופה. בזמננו שלנו, לדוגמא, ללא החילונים לא הייתה יכולה מדינת ישראל להגן על עצמה. מן הסתם חלק מהחילונים "מתבולל" עם הזמן, ואת מקומם תופסים "חוזרים-בשאלה" חדשים.

לגבי יחודיות חילוני "האייל הקורא"; אני אישית מכיר חילונים רבים אשר גאים במורשת/תרבות יהודית לאומית (כלומר חילונית). רובם ככולם לא יסכימו להנחת הבסיס שעוברת כחוט השני בתגובותיך, והיא – תפיסת היהדות כדת ותו לא.
לא . פשוט לא. 35348
החילונים מגנים על המדינה הציונית שהם הקימו. לתשומת לבך- היהדות החרדית, למשל, לא רצתה בכלל להקים פה מדינה בצורה ובעיתוי הנוכחיים. המדינה קמה ע''י ציונים דתיים וחילונים ומתפקידם להגן עליה- בארבע ערי הקודש חיו יהודים דתיים מאז ומעולם בלי יותר מדי תלונות.
אם מחר יקרוס הצבא תהא זו מכה למדינת ישראל- היהדות תהא שרירה וקיימת. היהדות מקורה, תכליתה ומהותה בדת- אני מבינה שיש לך ולאחרים השגות על זה- בסדר. זו עדיין עובדה היסטורית והיא אכן שזורה כחוט השני בדבריי ובדברי ימי היהדות. אני מסכימה שאתה נורא תורם ל''תרבות-יהודית-לאומית-חילונית'' אם זה מה שעושה לך טוב, אך ליהדות יש ערכים מוגדרים מקדמת דנא ושום חילוני אינו תורם להם. אם היתה קמה פה מדינת הלכה היו הדתיים מגינים עליה בגופם בשעת הצורך- אני לא צריכה אותך כדי שתשמור עלי, אני אשמור על עצמי. אני רוצה וצריכה מקום לקיים בו את אמונתי (הדתית,היהודית) וכל דרישה חילונית מפריעה לי. אתה יכול לומר שאתה מאמין בדברים אחרים וזכותך וכו'', ולכן צפוף לנו פה ואנחנו מתפשרים, אבל היהדות, כאמור, מכילה דברים שהציבור החילוני רוצה לקחת. אתה רשאי להלחם על מטרתך אבל אין לי מושג למה אתה מתיימר להיות מה שאתה לא- אתה לא תורם לקיום היהודי מעצם היותך חילוני. היותך מגן על אדמתך למען בטחונך הוא עניין אחר ולא קשור.
לא ולא 35322
גם אם החילונים אינם תורמים ליהדות הם תורמים ללאום היהודי שרובו מורכב מחילונים.
אבל הם גם תורמים ליהדות: לולי החילונים לא היה קיים, לדוגמא, הזרם של המפד"ל (שנדמה לי שאת משתייכת אליו), ואת היית עכשיו חרדית שגרה בבני ברק (תחת שלטון מוסלמי קרוב לוודאי) או בברוקלין. המפד"ל הוא שעטנז (אני לא בטוחה שהביטוי הזה חביב עליך) בין החרדיות לבין החילוניות.
הטענה שיש רק חילונים או יהודים מופרכת מן היסוד. היהדות היתה מאז ומתמיד מגוונת ורבת זרמים. תמיד היו יהודים פנדמנטליסטים בקצה האחד של היהדות ויהודים חילוניים בקצה השני, והרבה גוונים באמצע.
לא ולא ולא 35329
(למישהו בטח יהיה משהו לומר על הכותרת הזו)
א. לא טענתי, כמובן, ש"יש רק חילונים או יהודים". ציינתי את העובדה הפשוטה שנכון, החילונים הם חלק ניכר ממעצבי הלאום היהודי כפי שהוא נראה כיום. ודאי שאם היו רק דתיים מעצבים אותו הוא היה נראה אחרת- הלאום היהודי כפי שהוא כיום הוא בגדר פשרה ולא אידיאל יהודי. החילונים לא תורמים מאום ליהדות אלא להיפך- תורמים לשבירת מסורות, לשיכחה נטישה ומעבר לתרבות המערב. לא בהתרסה אלא כעובדה- אפשר לומר שהאידיאל שלהם נמצא במקום אחר, אבל טיפשי יהיה לטעון שמלחמה למען חופש חילוני תורמת איכשהו ליהדות. כל ערך חילוני אפשר היה לקחת מכל עמי העולם ("חכמה בגויים תאמין") והתרומה היא שכלית, ערכית, אבל היהדות לא רק שלא נתרמת ע"י החילונים אלא להיפך. שוב- את יכולה לומר "אני חילונית, תורמת לא פחות, העקרונות שלי חשובים וטובים לא פחות, תרמתי לא פחות למדינת ישראל" והכל נכון, אבל היהדות נלחמת על מקומה בתוך כל אלה. אגב, על זו גאוותכם, על ה"חילון" שבעניין,לא?
ב.אני אכן גרה בבני ברק והמוסלמים טרם עשו עליה. זרם המפד"ל (שרק בדוחק אפשר לשייך אותי אליו, באין לי מגירה אחרת) הוא אידיאל בפני עצמו המעוגן (לשיטתי) במקורות ואני משוכנעת שהיה נולד גם (אולי בעיקר) בתוך מדינה דתית. עקרון "תורה ועבודה" הוא עקרון יהודי. אגב, את הסגפנות החרדית דוקא ניתן לזקוף לטובת החילונים, וה"כיפות הסרוגות" הם תולדה של ציונות שצמחה באירופה. כאמור- את מה שאפשר לקבל מהחילונים אפשר באותה מידה לקבל מהפולנים והצרפתים למשל.
ג. לא תמיד היו יהודים חילונים. להזכירך- בתקופת התנ"ך יהודי לא דתי היה נסקל. ה"מאז ומעולם" שלך מתייחס למאות האחרונות, ואכן היהדות כאבה מאד ושינתה פניה במאות אלו בדיוק.
לא ולא ולא 35331
רק בתגובה לטיעון ג' שלך - בתקופת התנ"ך אפילו אני הייתי נחשב לאדם דתי: אני שומר כשרות, לא עובד בשבת (שבת שמורה אצלי להנאות כמו טיולים וכו') ואני שומר על קיומן של עשרת הדברות. לא היה קשה כל כך להיות אדם דתי בתקופת התנ"ך. מקסימום היה גם צורך לעלות לרגל 3 פעמים בשנה. קטן עלי.

אי אפשר לעשות השוואה בין דתי היום לדתי בתקופת התנ"ך - אין שום קשר בין השנים. הדת של היום לקחה את האמונה באל למקומות שלפי דעתי אפילו הוא לא רצה שהיא תגיע אליהם.
לא ולא ולא 35334
נכון. באמת אי אפשר לעשות השוואה. למשל, מי שקושש עצים בשבת (שזה אסף עצים וזרדים בכמות לא גדולה, בידיים) נסקל למוות- קשה לי לראות איך זה עובר בכנסת.
זה שאתה לא עובד בשבת לא הופך אותך לשומר שבת אלא לחילוני בחופש. אני מניחה שאתה נוסע, כותב, מרתיח מים, מדבר בטלפון- כלומר, אתה שיא האידיאל המערבי של אדם שנהנה מהחיים. זו לא שמירת ערכי היהדות, לא בתקופת התנ"ך ולא כיום. זה סתם נחמד.
כמו אז, גם היום, היו תרי"ג מצוות,היו אנשים חכמים (רבנים,שופטים, תלוי) שלמדו את התורה על בוריה וחוקקו חוקים, והיו אנשים שלא קיימו אותם. אלא שפעם הם היו קומץ מוקע ומוענש והיום הם טוענים שע"י ביטול תורה הם אשכרה תורמים ליהדות- זו הטענה המוזרה ביותר ששמעתי לאחרונה.
יקירי, לפי מה שאתה מתאר לא רק שלא היית נחשב לאדם דתי (אז כמו היום) אלא חילוני הראוי לגזר דין מוות. אתה יכול, כמובן, לחשוב על "הדת של היום" ועל "לאן שהיא לקחה את אלהים" מה שאתה רוצה, זה לא משנה את העובדה הפשוטה שיש הלכה יהודית, שאתה לא מקיים אותה, ו (עד כמה שזכור לי) אתה מוכן להלחם מלחמת חורמה להכחדתה בשם החופש, האחווה, השלום והרעות. היהדות מודה לך על תרומתך. רוצה קבלה?
לא ולא ולא 35337
מה בדבר תקופת השופטים, בה חלקים מהעם עזבו את היהדות וחזרו אליה פעמים מספר? למיטב זכרוני לא נסקלו שבטים שלמים באבנים...
לא ולא ולא 35344
דוקא בתקופת התנ"ך קשה לי לראות אדם לא חולב את הפרות שלו ביום שבת. אפילו היום זה בלתי אפשרי - עם כל הטכנולוגיה והקדמה.

בתקופת התנ"ך לא היה צורך לחבוש כיפה, לא היה צורך להתהלך בבגדים שחורים ומגבילים ולא היתה קיימת עבודת אלילים לכל מיני רבנים וחכמי-דת. למה עושים את זה היום? תוצר של אבולוציה בדת.

אני אמנם חילוני, אבל הולך לבית הכנס ביום כיפור, מקים סוכה בסוכות ולא אוכל חמץ בפסח. בשבילי אני הכי יהודי שיש, הרבה יותר מהחבר'ה בבני-ברק. היהדות בשבילי היא תרבות בעיקרה, ודת בחלקה בלבד.
לא ולא ולא 35352
גם היום אתה לא חייב להתהלך בבגדים שחורים וכו"- זו חלק מהתרבות הדתית,לא הדת עצמה. נכון- לפי מה שאתה מתאר אתה אכן מנהל אורח חיים יהודי. זה יפה בעיני ומוערך, בלי טיפת ציניות. אבל האם אתה ואחיך החילונים לצורך העניין דואגים ללמד את ילדיכם יהדות מהי (בתכנית בתי הסםר הממלכתית?!) האם אתם דואגים לפתח ולהתאים את התורה להתקדמות החיים (טלויזיה בשבת,למשל?) האם אתם דואגים להקמת בתי כנסת ומקואות, תיפעול בתי מדרש ושאר דברים שנורא מרגיזים אתכם, אבל בעצם הם אלו שתורמים לשימור היהדות? כמובן שלא. היהדות החילונית נלחמת להוציא את היהדות הדתית מבית הספר, מהרחוב, מהתודעה. היהדות הדתית היא זו ששומרת על הגחלת למען ילדיך וילדי אלו שאינם כמוך, כדי שאם במקרה יחליטו "לחזור למקורות" תהיה להם תשתית יהודית. אתה יכול לומר לי מה אתה עושה, וזה נהדר, אבל ככלל, החילונים ממש לא תורמים ליהדות אלא להיפך.
לא ולא ולא 35347
אכן, את יכולה ללמוד "חילונות" באותה מידה
מצרפתי או אנגלי, אך אין אלה בני עמך. כמדומני שאת מערבבת בין "לימוד" ו"קיום".
הטענה שהועלתה כאן היתה קיומית, ולא אודות מקורות ידע או אמונה. חישבי אודות "פרנסי העדה" בדורות קודמים, או אותם יהודים נשואי פנים שבאו בחצרות
מלכי ה"גויים" (למשל בספרד, במצרים) התהלכו איתם והיו מעורים בחכמות הגויים והוויתם.
האם אנשים אלה קיימו כל אחד "קלה כחמורה",
או איש בדרכו?
תורה ועבודה 35350
יש המקיים ולומד, ויש המקיים ועובד. אין ויכוח על הצורך לקיים- זו המצאה חילונית.
אין לי בעיה עם להיות בקיא בהלכות הגויים- יש לי בעיה עם אימוץ אורח החיים שלהם, קל וחומר עם הטענה שזה מה שעוזר ליהדות. האידיאל היהודי הוא מדינה יהודית, מכספיה יממונו צרכי המדינה כולל אלו הדתיים.
ארכאולוגיה מקראית 35355
שני ממצאים ידועים של הארכאולוגיה המקראית (או ארכאולוגיה של תקופת הברזל),דיסציפלינה לא כל כך אהודה במשרד החינוך,מצביעים על דימוי מורכב יותר של יהדות/ישראליות:
1.ברבים מן האתרים המוגדרים ישראלים מוצאים בחפירות עצמות חזיר ,מה שלא כל כך מסתדר עם הכשרות
2.אחת העדויות הראשונות הכתובות בעברית קדומה (כונתילת עג'רוד בסיני נדמה לי) מוקדשת ליהוה ואשרתו,מה שאינו מצביע על מונותאיזים טהור
וכל זה אחרי מעמד הר סיני
ארכאולוגיה מקראית 35360
"ברבים מן האתרים מוצאים עצמות חזיר" - מקורות! מהן מקורותיך,היכן זה מופיע, ובאיזה תקופות?

בתנ"ך נפרשות תקופות בהם קוימה בישראל (אך כמעט לא ביהודה) בסביבות 750 לפה"ס עבודת אלילים, כגון עבודת הבעל בתקופת אחאב שנשא לאשה את איזבל הצידונית. דומני ש"הטובים ניצחו", כלומר המונוטאיזם של אליהו גבר על ההתגודדות הברברית/היסטרית (ראה התאור התנ"כי) של נביאי הבעל ברגע מבחן.
דומני שאיזכור קדום ביותר של "ישראל" מופיע
באתר מינפתח - כתובת ניצחון פרעונית אודות מסע מלחמה בכנען בה נכתב "ישראל הושמד, אין לא יורש". רצון השמדנות הגורף הזה אינו מבחין בווריאנטים של השפעות תרבותיות סביבתיות, אלא מן הסתם מוכוון באופן כוללני כנגד עם המונוטאיזם, או כנגד מה שמסמל שלילת יסודות עריצות קמאית ומעשי תעוב, שנתפסו כבדלנות והסתגרות, כשאלה רווחו בעולם העתיק (וגם כיום קיימים ווריאנטים קמאיים עריצים במסגרות גג של מונוטאיזם, כגון פולחן הוודו בהאיטי, או סוגי ברבריות איסלאמית, שגונתה למשל על ידי אלמנטים נאורים יותר באיסלאם, כגון המופתי של סעודיה).
ברבריות ואנטי-ציויליזציה 35366
כשם שהיהדות נוקבת בקטגוריה של "נבל ברשות התורה", כך קיימים גם מפלי נבלה, ברבריות חשוכה, עריצות ותעוב בחסות המונוטאיזם, למשל זה האיסלאמי.
כאלה למשל, היו תרועות השמחה הברברית על הרצח האכזרי והמיוסר של למעלה מ-‏10,000 בני אדם בניו יורק ובוושינגטון, ברחבי הגדה.
והרי האמריקאים ובני התרבות המערבית, לא טבחו בערבים באכזריות ובשיעורים כאלה.
בוודאי שיש כאן "ערך מוסף" של גדמנות מובנית- מעבר להתנגדות למדיניות החוץ של מדינה זו או אחרת - ערך מוסף של שנאה קטלנית האחוזה בפרוורסיה קמאית ואכזרית לכל מה שעושה אותנו אנושיים:
ליצירתיות, לחופש, לזכויות וכבוד האדם, לעצם התפתחות התרבות, ולכל מה שלא שפל, עריץ, הרמטי ומשעבד. השנאה ההרסנית והאכזרית לאין-שיעור הזו הינה לרוח האדם החופשי, לאדם כפי שנועד להיות.
הרצח הרה התעוב של שני נערים שיצאו להתרפק על נשגבות הטבע ונגדמו על ידי יצורי-בלע חסרי שם הינו דוגמא אחת מרבות לאותו ערך מוסף של המעש/רעץ להשבת הציויליזציה לקדמות דמים ברברית:

דווקא כאן יש לצפות להחלצות לגינוי והבעת שאת-נפש מצד מורי האיסלאם באל-אזהר שבקהיר, המופתי של סעודייה, ואחרים כלפי פרצי הנבלה שאין להם שם ב"חסות האיסלאם" או ברשות "הזכויות הפלסתיניות".
ארכאולוגיה מקראית 35367
יהווה (ואחרים וטובים במסורות היהודים)מוזכר כיישות אלילית אחת מיני רבות וגם בת זוגתו מופיעה. שניהם נמצאו כאלילויות מוצגים על לוחות חימר באותיות כתובות (לפחות מה שפעם נקרא אותיות) באתר הארכיאולוגי שנחשב כעיר הקדומה של ממלכת אוגרית.

אני חושב שהעדות הזו ביחד עם ממצאים שהבנייה הישראלית (והיהודית) היתה בנייה כנענית, צריכה לספק אותך שהתרבות היהודית ברובה כיום בנויה על תשתית אלילית והיהודים עצמם היו חלק מתרבות כנענית ואלילית זו במשך מספר דורות לא מבוטלים.

דרך אגב הכתובת שבה מוזכרים ישראל היא האיזכור הראשון שנמצא לישראל במקורות זרים אני חושב, והוא בערך מ 1300 לפנה"ס.
גנאולוגיה ותפנית. 35369
גם אם הגנאולוגיה מעוגנת בעולם האלילי (והיסטורית, זה מטבע הדברים) הרי החשוב דווקא התפנית שהוענקה ליסודות ראשוניים מכוח התפתחות התרבות. זאת כשם שבמוח האנושי
נבנות פונקציות קורטיקליות עיליות על מבנים נירופסיכולוגיים קדומים יותר. והרי פונקציות אלה *שונות* בתכלית מהפונקציות המקוריות. זאת כשם שעל תשתית קווי הטלפון
אתה יכול - עקב תוספת טכנולוגיה - להשתית תקשורת פס רחב לאינטרנט - והרי אלכסנדר בל לא חשב על מחשבים, רשתות, שרתים ואינטרנט.

נ.ב., אכן "ישראל" באתר מינפתח הינו האיזכור הראשון של עמנו המוכר לנו מעדויות ארכאולוגיות (באם לא נתייחס לעניין האיזכורים של אוכלוסיית ה"הבירו" - שהיו שפרשום כ"עברים").
גנאולוגיה ותפנית. 35374
הכתובת המצרית (פרעונית) באתר מינפתח נכתבה לפני או אחרי יציאת מצריים ?
יציאת מצרים 35408
עברתי בריפרוף לפני הרבה זמן בספר טוב שנותן תאריכים ופרשנויות על יציאת מצרים אם התרחשה. אני אנסה למצוא אותו שוב.
תאריכים ליציאת מצרים 35544
1) תיאוריית ההיקסוס: 1580 לפנה"ס, גירוש החיקסוס ממצרים. על פי איש דת מצרי בשם מנתו שכתב כי כאשר גורשו החיקסוס עברו לסוריה ובנו שם את ירושלים.

2) תיאוריית החבירו: 1450 לפנה"ס. אגרות מירושלים כתובות באל עמרנה על לוחות חימר מזהירות מפני פלישת ה"חבירו".

3) תיאוריית אח'נאתון: 1358 לפנה"ס, אח'נאתון מלך מצרים יוצר דת מונותאיסטית ובמותו פורצות מהומות במצרים ואיבוד שליטה מצרית בכנען.

4) תיאוריית מרנפתח: 1220 לפנה"ס, מצבת מרנפתח. בה ישנו איזכור ראשון לבני ישראל בתעודה מצרית ולפי הכתוב מרנפתח מעביר לישראל שיעור בכסת"ח כואב במיוחד.

5) שילוב של כמה תיאוריות ביחד.

סיכום: כל התיאוריות מתייחסות לתקופת הממלכה החדשה שבין 1600 לפנה"ס - 1200 לפנה"ס.
תאריכים ליציאת מצרים 35550
וכל זה בהנחה שאכן קרה משהו כזה...
תאריכים ליציאת מצרים 35589
רק בהנחה.
גנאולוגיה ותפנית. 35403
ההגיה הנכונה (אם ישנה הגיה נכונה) של ההבירו היא למעשה ע'פירו, שאפשר אפילו להגות בשל כך רפירו. שמשמעותו בעולם הקדום מגוונת וניתנה כתואר לאנשים פרטיים מעמים שונים. לכן אני לא חושב שהפרשנות של ההבירו\חבירו\עפירו, היא שאלו היו העברים הקדמונים.
ארכאולוגיה מקראית 35379
בכל מקרה, לכתובת המפורשת כ"יהווה ואשרתו"
ניתן לתת סדרה של פרשנויות חילופיות כגון:

1) טרנספורמציה של האלוהות המונוטאיסטית "יהווה" לישות אלילית הממוזגת, מתאחדת, או שוות ערך עם ישויות אליליות אחרות, כאשר התגברו בישראל או יהודה מערכי אמונות/המשגה אליליים.

2 ) יתכן שהרדוקציה הפגנית הזאת הינה לוקלית, כלומר התבצעה על ידי תת קבוצות ישראליות/יהודאיות ובמקומות גאוגרפיים מסויימים.

3 ) יתכן שמדובר גם בעממים כנעניים שלא היטמיעו לחלוטין את היהדות המקראית, כשם שאנשים בדרום אמריקה שלבו יסודות נוצריים עם יסודות תרבותיים/תאולוגיים הקודמים להגעת הנוצרים.

4) הצעתי גם את הפרוש הבא, המופיע במסגרת של עיונים תאולוגיים:
גם אם מדובר בלוח חימר (זכור לי כי המדובר במטבע, אך זכרון אינו תמיד אמין לחלוטין)
טעוני חל גם כן, במחשבה ראשונית.
ארכאולוגיה מקראית 35386
בכל מקרה הספקטרום הוא רחב ומכיל עוד אופציות (של מצבי בינים בין אלילות ומונותאיזים,בין חילוניות לדתיות) מעבר לאופציות הבינאריות יהודי/לא יהודי סקילה/גאולה שמהם התחיל הדיון
ארכאולוגיה מקראית 35404
יכול להיות שאני טועה אבל השם יהווה מופיע למיטב הבנתי כמה פעמים במקורות האוגרתיים. ויש גם פרשנויות שונות למילה אשר (אשרה אשור ישורון ישראל).
ארכאולוגיה מקראית 480190
רק שכנראה לא שמת לב לפרט שולי וזניח...
המימצאים באוגרית(ראס אל שמרה)שאתה מדבר עליהם מתוארכים למאות 14-15 לפנה"ס ונקבע ששם הושמדה כל תרבותם בפתאומיות(אין שכבות המשך)... כלומר שרק לאחר שתרבות זאת מתה כ500 שנה ויותר פתאום החיו אותה הישראלים מכנען ...אבל מה לא נעשה כדי שאלו האחרונים יצאו חקיינים עלובים??? הכל...

נ.ב.1)אחרי שביקורת המקרא טענה כ70 שנה על פני כל בימה אקדמית שעושרנו התרבותי/ספרותי בא מבבל של שלהי בית ראשון, שינתה הביקורת בעל כורחה את דעתה כשנימצאו כיתבי אוגרית המכילים את אותו עושר ספרותי המובע בתנ"ך אבל מתוארכים למאות 14-15 לפנה"ס כאמור...

נ.ב.2)תיאורוכם של המימצאים באוגרית למאות 14-15 לפנה"ס כאמור יוצר קשיים רבים(כי נמצאה תרבות זהה כמעט לחלוטין במאה 7 לפנה"ס...בכרתים וקפריסין) עד כדי יצירת תקופת חושך של יותר מ500 שנה שאין לנו עליהם כל תיעוד היסטורי...
עוד עיין בספרים"תקופות בתוהו" על שני כרכיו ותתחיל לילמוד משהו...)
ארכאולוגיה מקראית 35373
כמה טוב שdatabases סובלים הכול שלא כמו הניר.
אשר לעצמות החזיר ועצמותיהם של חיות ארץ ישראליות אחרות,נדמה לי שכאלה נמצאו גם באתר המזבח בהר עיבל שאותו מיחס אדם זרטל ישירות לימי יהושע.

אשר למונותאיזים הוא נוצר ביהודה ברפורמות של יאשיהו (מאות שנים לאחר חורבן ישראל)
הנה לינק לטקסט התנכ"י
האתר של סנונית (פרויקט של משרד החינוך כמדומני) כך שיש התיחסויות מסורתיות.
על הימצאותה של דסיפלינה שלמה "ביקורת המקרא" עוד לא שמעו שם.

ויתקנו אותי הארכיאולוגים המקצועיים על טעויותי שבודאי נמצאות בפרטים הקטנים.
קצת שיקול דעת. 35394
לא מתקבל על הדעת שהמונטאיזם, שכביכול אינו קיים ומוכר עד כה - נאכף *לראשונה* באופן כה רדיקלי, אם הרקע *הבלעדי* הוא פגאניות בת אלפי שנים. האם אין המלך יאשיהו וקבוצות העילית נשענות על לגיטימציה המעוגנת בהיענות למסורת הערכית והאמונית הרווחת? תוכל אולי לטעון, בניגוד לסבירות, שאלה הפכו לקבוצה דתית פנאטית, אך מתאבדים שיעים המסתכנים בהתקוממות עממית נרחבת וקטלנית עבורם, בוודאי אינם. אין אלא להסיק את המסקנה שהמונטאיזם היה מסורת
מגובשת ושגורה גם בתקופות קודמות. התאור מזכיר בקווים רבים נסיונות רסטורציה דתיים, כמו זה של המלכה מארי טיודור (-- לא מארי סטיוארט מתקופת אליזבט הראשונה) שניסתה להחזיר במאה ה-‏16 את הקתוליות לאנגלייה באופן שהפך אלים למדי.
קצת שיקול דעת. 35432
סליחה, והמעבר החד של האימפריה הרומאית מפגניות נפוצה לנצרות כדת מדינה - זה גם נבנה על "מסורת מגובשת ושגורה" בקרב הרומאים?
כורח המציאות 35471
בוודאי. מאז המאה השנייה לספירה הלכה הנצרות והתפשטה ברחבי האימפריה הרומית, כשתחילת השתרשותה שם, ואקט הגיבוש המושגי/תאולוגי/אמוני מיוחסים לשליח פאול. הקיסר קונסטנטין, שהשליט את הנצרות כדת המדינה הרשמית במאה הרביעית לספירה, נשען על כך שהנצרות היתה נפוצה זה מכבר בקרב שכבות נרחבות תוך התרחבות מהירה. לכן, לא רק שהצעד הפורמלי/מדינתי כאן אינו חד, אלא הוא מבטא הכרה ושידוד מערכות בלתי נמנעים מצד המערך השלטוני באימפריה כלפי המציאות ההתרבותית/אמונית הרווחת. זאת תוך זניחת מה שהפך לאנכרוניזם "אקזוטי", וככזה, גורם אי לגיטימיציה גובר והולך של מוסדות השלטון.
כורח המציאות 35484
אני דווקא מכיר כמה וכמה הוגים נוצרים לפני אותו שידוד מערכות, שראו בשלטון את אם כל חטאת, דווקא משום שרוב הרומאים רדפו את הנוצרים, כולל השלטון. נוצרים VS. אריות וכאלה.
כורח המציאות 35516
רדיפת הנוצרים היתה בשלב תחילת הנצרות ברומא.
פרדוקסלית, דווקא רדיפתם, בפרט סצינות זירות האריות, העניקה להם את הילת המרטירולוגיה שסייעה להתפשטות הנצרות. בניגוד מסויים ליהדות, הנצרות אמורה במהותה הבסיסית להיות אדישה לנושא השילטון והתחיקה המדינית, שכן עיקר הדברים הינו "חוק הלב",
ובלשונו של ישוע: "תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים". בעוד אצלנו, הרשות הכוהנית נמצאה לעיתים במיליטנטיות מסויימת כלפי הרשות המדינית כל אימת שזו התרחקה מהשפעתה - ואולי היתר פלורליזם פולחני היווה דרך אפקטיבית של השילטון לפגוע בפופולריות והשפעת כוהני ה'. סביר שספר מלכים משקף אכן מאבק כזה בין שלטון החותר לעיתים ליתר חילון ("עשה הרע בעיני ה'), ובין שכבת "כוהני ה"', בדומה למאבקים דומים באירופה בין מלכי גרמנייה, אנגליה וכד' והכנסיה ברומא (מוכר הסיפור על פרידריך ברברוסה שנכנע לבסוף לאפיפיור במפגש קאנוסה).
דיטרונומיזם וחוק הלב 35517
''בניגוד מסויים ליהדות'' הכוונה לתחיקה הדתית המפורטת המובאת בספר ''דברים'', ואכיפתה
השילטונית - ''דיטרונומיזם'' בלשון ביקורת המקרא. גם אצל האיסלאם קיימת תחיקה דתית מפורטת - ''השריעה'' שנאכפה במקצת מדינות האיסלאם, כולה או בחלקה. מאידך בנצרות לא קיים קודקס חוקים דתי, שכן עיקרה -אקט האמונה, ולא ''עבודת אלוהים'' המפורטת לפרטיה והמציבה מערכת חוקים רחבה.
תיקון בקנוסה 35820
ההוא שהלך לקנוסה היה דווקא היינריך הרביעי, ולא כפי שכתבת.
תודה על התיקון בקנוסה 35846
אכן, קיסר האימפריה הרומית הקדושה (גרמניה)
שירד לקנוסה שבאיטליה לרצות את האפיפיור הינו היינריך ה-IV, בשנת 1077, ולא פרדריך ה-I (ברברוסה) שהיה הקיסר הקדוש בשנים 1159-1190.
תודה על העמדת הדברים על דיוקם, וכבר כתבתי שאף זכרון נאמן בדרך כלל, כפוף לאפשרות לטעות.
עם זאת, טעות זו של 80 שנה, עדיין לא משנה ממשמעות דברי כפי שהבאתים למעלה, בהתייחס לארוע המפורסם של הירידה לקנוסה.

בתודה,
מיכאל
קצת שיקול דעת. 35473
אכן רסטורציה דתית היא מינוח נכון.אבל עצם ההזדקקות לרסטורציה כזאת מראה שהיו עוד כמה פרשנויות דתיות שחיו לצד הפרשנות המונותאיסטית המחמירה .
הרסטורציה היתה מקיפה כל כך עד אשר היה צריך לגבות אותה בספר חוקים חדש שהוא ספר דברים ולהקנות לו מעמד קנוני על ידי הכנסתו ללב ליבו של הקורפוס המקראי (מן הסתם היו בו תכנים מהפכניים לזמן ולמקום ההוא)
יותר חשוב מן הפרטים היא הדימוי ההיסטורי העולה מהם של דת כיצירה אנושית בעלת מימדים אבולוציונים .המגדירה את עצמה מחדש לפי הזמן והמקום.

נ.ב. הפניה ביבליוגרפית בעברית לספר יסודי על ביקורת המקרא - מי כתב את התנ"ך/ריצארד אליוט פרידמן,למרות השם הסנצציוני ספר מבוא לא רע לנושא.
ארכאולוגיה מקראית-תיקון טעות 35773
בספרו 'עם נולד המזבח בהר עיבל וראשית ישראל' מאזכר אדם זרטל יחמורים (סוג של איל) ולא חזירים.עם היחמורים יש לו אי אילו בעיות הלכתיות בנושא הקרבת קורבנות (בעיתיות הנשגבת מבינתי, ושאלה לקינטור איך ידעו מקימי המזבח על הלכות הקרבת קורבנות לפני הקמת בית המקדש ולפני חתימת המשנה,אבל נעזוב)
לטענתו גם אי המצאות עצמות חזיר במתחם הם הוכחה למקורו הישראלי של המזבח,אז אם הטעתי משהו אבקש את סליחתו.
בכל אופן גישתו של זרטל אל הטקסט המקראי היא דוגמא לקבלת הטקסט כלשונו ויציאה מתוך הטקסט המקראי אל המחקר.
גישה ביקורתית יותר אל המקרא היתה רואה בו מקור אחד מיני רבים שיש לבחון תמיד את מהימנותו.
אפרופו תרי''ג... 35795
בדקת סימני חגבים בזמן האחרון?
? 35803
לא בדקתי כיוון שאני צמחונית, וגם אם לא הייתי זה לא היה הופך אותי לידענית גדולה בעניני שחיטה ובדיקת סימני כשרות. ההיתה זו שאלה עניינית או גסטרונומית גרידא?
לא ולא ולא 35332
היהודים החילונים לא תורמים כלום לדת היהודית, משום שהם אינם חלק מדת זו; ממש כפי שהנוצרים ביפן לא תורמים כלום לדת היהודית. (ויש מי שיטען שהיהודים החילוניים תורמים רבות למאמיני הדת היהודית, אם לא לדת עצמה: מראה להתבונן בה).

היהודים החילונים תורמים רבות ללאום היהודי: הם מאפיינים לאום זה ממש כפי שהיהודים הדתיים מאפיינים אותו. השאלה איזו תרומה ללאום היא "טובה" יותר היא שאלה ערכית.

אגב, מאז ומעולם היו יהודים חילוניים, אלא שחוסר הסובלנות של היהודים הדתיים כלפיהם היה כל-כך רצחני בימי התנ"ך, עד שאלה האחרונים נאלצו לבחור בין התחזות-לדתיים למוות. את באמת חושבת שעד לפני 500 שנה לא חלפה המחשבה "ואולי אין בכלל אלוהים" במוחו של אף יהודי?
מסכימה איתך בהחלט 35335
הוא אשר אמרתי.
אני מניחה שהמחשבה עברה גם עברה. היישום שלה היה אסור בחוק- זה ההבדל. כלומר- הדת היהוגית ניזוקה מחופש המחשבה שפשה במערב. אגב (מקדימה תרופה) ''משטרת מחשבות'' אינה המצאה יהודית- עיינו ערך קופרניקוס וכו''. הגבלת הוצאת מחשבות מהכל אל הפועל יכולה להיות טרויאלית בהקשר הנכון- היא קיימת גם היום, אבל בגבולות ומישורים אחרים.
מסכימה איתך בהחלט 35338
קופרניקוס היה קצת אחרי תקופת התנ"ך, לא?

בכל אופן, אינני רואה כיצד ניזוקה היהדות מחופש המחשבה: הדת היהודית נותרה ללא שינוי מבחינה זו. או שמא את מודדת את הצלחתה של דת על-פי מספר המאמינים שלה? אם כן, הרי שהיהדות היא דת כושלת למדי מלכתחילה.
מסכימה איתך בהחלט 35340
התכונתי- יש לראות דברים ברוח התקופה.
הדת בפירוש נמדדת לפי מספר המאמינים שלה- האידיאל הוא, שכולם יהיו דתיים. השלם הוא יותר מסך כל חלקיו במקרה זה, ונקודת הכובד היא על היותנו עם ולא בודדים, שלא לדבר על התרומה הרוחנית שהיתה יכולה להיות גדולה הרבה יותר לולי ברחו מיטב מוחותינו למדע החילוני. זכור- אתה עשוי לא לראות בנכסים רוחניים שווי ערך לאלו המדעיים (הם פחות מכניסים, יוקרתיים, מדידים) אך היהדות מעדיפה אותם. (אנא, ענה לעצמך על "ואם לא היו רופאים". כאמור "חכמה בגויים תאמין") כיוון שאתה כבר חילוני קשה לי להסביר לך את הערך שיש לעם היהודי כעם, ואיך הכלל משפיע על הפרט.
זכור לי דוקא מעמד חביב אי שם בהיסטוריה, בו עם שלם אמר "נעשה ונשמע". כמובן שהאידיאל הדתי-יהודי הוא אופטימלי ולא היתה ציפיה שמאה אחוזים מהעם יעמדו בו. עם זאת האנשים הפשוטים זכויותיהם שמורות להם גם לפי היהדות (פשוטים=לא גדולים בתורה) והטומי לפידים למיניהם הם תופעה של העשורים האחרונים (בתוכנו. בעולם זו תופעה עתיקה הרבה יותר).
חופש המחשבה (שבעיני יצא כבר מזמן מפרופורציה) מזיק יהדות וליהודים ע"י שהוא מתעקש לכבוש את מחוזותיהם ולחלחל עליהם (ולזעוק כפיה דתית תוך כדי). אתה יכול לומר (וכבר אמרת) שזכותך לחפוץ בשלטי חוצות לא צנועים ובנסיעה בשבת ובכל הטחונים עד דוק, אבל אל תעצום עינים- היהדות ניזוקה. חוקים המאפשרים אי-שמירת שבת בארץ ישראל הם מכה קשה ליהדות כמו הרבה דברים אחרים. "יהדות" כמו "חופש ביטוי" איננה ענינו של היחיד.
מסכימה איתך בהחלט 35345
פשוט כואב.

ראשית, חילוניות אינה רק "מדע". לצערי, רבים מהיהודים החילוניים אינם מאמינים ביהדות, אך הם מאמינים בהרבה דברים אחרים המנוגדים למדע (אסטרולוגיה, למשל).

שנית, אם מדד ההצלחה של דת הוא מספר המאמינים, כפי שאת טוענת, הרי שהחילוניות היא אחת הפגיעות הקטנות יחסית בדת היהודית, שמעולם לא היתה מוצלחת במיוחד (על-פי מדד זה).

שלישית, האמנם *זכור* לך אותו מעמד בהיסטוריה? או שקראת עליו, במקור שמרבית ההיסטוריונים מתייחסים אליו כאל לא-אמין-במיוחד עד בלתי-אמין-לחלוטין? וגם אם נניח לרגע, בשביל הספורט, שהמקור אמין, הרי שזמן קצר אחר-כך היה איזה משהו עם עגל זהב, אצל אותו העם עצמו, לא? כלומר ההצהרה לא היתה בדיוק "שבועת אמונים", וכבר אז חזון מאת-האחוזים שלך היה רחוק מלהתגשם.

רביעית, חופש המחשבה "יצא כבר מזמן מפרופורציה" לדעתך? אין לי הרבה מה להעיר על הצהרה מדהימה זו. אני חושב שהיא מבטאת את לב ההבדל ביננו.

חמישית, היהדות - הדת היהודית - לא ניזוקה בשל שלטי חוצות, חילול שבת וכו'. יהודים דתיים נפגעו - אולי, נתון לוויכוח. אבל הדת לא נפגעה, אלא אם תומרי לי שאבדו מאמינים בשל כך. האם *זו* הסיבה להתנגדות לכל הדברים הללו - חשש מאובדן מאמינים? הם מאמין שעשוי לאבד את אמונתו בשל פוסטר של עלמה זו או אחרת הוא אכן יהודי מאמין?

לבסוף, *אין* בישראל חוקים ה*כופים* אי-שמירת שבת. יש, לעומת זאת, חוקים למכביר ה*מונעים* אי-שמירת שבת. (יש חוק המכריח אותך לסוע באוטובוס בשבת? לא. אבל יש חוק המונע ממני לעשות זאת. הממ...). הצגת הדברים כאילו יש חוקים שלא מאפשרים שמירת שבת היא הצגה מעוותת לחלוטין של המצב: דבר לא מונע מיהודים לשמור שבת. דברים רבים מונעים מחילוניים לחלל שבת.
תיקון סמנטי קטן 35349
במשפט האחרון:
"דברים רבים מונעים מחילוניים לממש זכויות וחירויות שונות ביום השבת."

אדם חילוני אינו יכול לחלל שבת, משום שאינו מכיר בקדושתו של אותו יום.
מדת 35361
כל דת מתאפיינת בין השאר בביטולן של דתות אחרות מטעמים שונים. גם ההשתעבדות המוחלטת של אנשים מסוימים ל"דת המדע" (או בקיצור "מדת" - חידוש לשוני של הח"מ :), לוקה באותם סממנים שליליים שאותם אנשים מייחסים לתופעות כגון אמונה באסטרולוגיה או בקוראן. אמנם ב"מדת" יש פחות סתירות פנימיות מאשר בדתות ותיקות יותר, אבל כמו כל דת אחרת היא דוחפת את חסידיה לפנאטיות מחשבתית שמשתקת את היכולת שלהם לקלוט דברים חדשים אלא אם הם תואמים את הפרדיגמות הישנות של המדת. יש דמיון לא קטן בין הסירוב העקרוני של כת המדת לאמץ אליה meme שלא עבר תהליך של הוכחה בכלים מדעיים (עיוורון כפול וכו'), לבין הסירוב העקרוני של יהודי חרדי לקבל למשל את תיאורית המפץ הגדול כתחליף לבריאת העולם כפי שהיא מתוארת בספר בראשית.
מדת 35362
דברים כדורבנות. הרשה לי לנצל את ההזדמנות ולהפנות ל"דו"ח על מצב התבונה" של פרופ' ירמיהו יובל והתוספות הצנועות שלי:
דיון 296
דיייייי!!!!!!!!!! 35364
לכל ענף ההודעות החדש שנוצר כאן ממשפט אחד פשוט שלא הובן כהלכה יש לי להגיד דבר אחד- *תרבות חילונית*, לא חילונים. דיברתי על תרבות חילונית.

תרבות חילונית היא כשאדם דתי וירא שמיים ב 800 לספירה הולך ללמוד מדע רפואה ואחר כך כותב ספרי שירה על אהבה ומין.
תרבות חילונית היא כשאדם אולטרא חרדי הולך להצביע בקלפי למפלגה שלו כדי שיעבירו חוק משפחות ברוכות ילדים כדי שיהיה לו יותר כסף לעוף לשבת.
תרבות חילונית היא כאשר להקה דתית שרוב הזמן שרה אותם שירים על אלוהים, כמה טוב שיש אלוהים, וכמה טוב שמודים לאלוהים באותם שירים שוב ושוב ושוב. לוקחת סוף סוף מלודיות ורעיונות מוסיקליים ממקורות זרים ומחברת שירים חדשים עם מילים ומוטיבים חדשים להנאה הגשמית של הגוף ממוסיקה טובה.

על זה דיברתי. על תרבות וחיים של חול משוללי קודש שכל אדם דתי חייב בקיומם יום יום שנה שנה ובלעדיהם אין חיים כלל ובוודאי שלא חיים דתיים. ואין חיים חילוניים אלה שונים כלל מתרבויות הגויים כאשר באים לבצע אותם הלכה למעשה. לא דיברתי כלל על חילונים אתאיסטים כופרים כמוני.

כל מה שרציתי להגיד זה שבלי קמח אין תורה....זה הכל..
בסדר, אבל למה לצעוק? 35365
למען הסר ספק: דבריי לא כוונו אליך ולא התייחסו כלל ליהדות באופן ספציפי, אלא הם נכתבו כתגובה למה שכתב טל כהן על כל אותם חילוניים המאמינים (לצערו) באסטרולוגיה ובדברים אחרים המנוגדים למדע.
בסדר, אבל למה לצעוק? 35375
האם אתה חסיד של אסטרולוגיה/נומרולוגיה/זאולוגיה?
דיייייי!!!!!!!!!! 35468
"להנאה ה*גשמית של הגוף* ממוסיקה טובה"???????????
דיייייי!!!!!!!!!! 35539
*הנאה ארצית\חומרית (בניגוד לרוחנית\דתית כזה כאילו) של הגוף*

....אם לא הבנת כראוי
אבל דוקא הבנו 35469
העניין הוא, שכל הדברים שתיארת בלי יוצא מן הכלל היו קורים גם בחברה יהודית-דתית, פשוט בצורה שונה. היו אז שירים שונים, להקות שונות,מערכת שלטון שונה- כל אילו אינם נחלת החילונים אלא בני האדם.קצת יומרני מצידך לחשוב שמי שראיית עולמו היא דתית לא היה יוצר מוזיקה,שירה, ממשלה. כל תרומתך הייתה שבישראל זה ייעשה בצורה קרובה לארצות המערב. אפשר להתווכח עד כמה זה ''טוב ליהודים'', ודעתי ידועה.
לא יומרני בכלל 35540
כי לא הבנת כלל מה שאמרתי. אמרתי בדיוק כפי שאת אומרת שהתרבות החילונית אינה נחלת החילונים בלבד אלא נחלת כל אדם. ולכן אין חיים יהודים או חיים בכלל ללא חיים חילונים.
כך שאני חוזר על משפטי - ללא תרבות חילונית לא היו יהודים.

אנחנו מסכימים לחלוטין.
ללא תרבות חילונית 35735
היו יהודים. תודה.
זה כמו לדבר אל קיר 35745
רק שלקיר יש אגו, הקיר מדבר אליך חזרה, והקיר חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב.
ועוד פעם,לקינוח: 35747
לו היו רק דתיים בעולמנו הוא היה מתקיים ועוד איך. אני מבטיחה לך שבדרכי הדתית הייתי מגיעה לכל אותן נפלאות שאינן נחלת החילונים ולא נקראים בשום אופן תרבות חילונית, גם בלעדיך. אכן יש לי אגו ועם זאת לו הייתי אני משחררת לאויר העולם משפט מוטעה (אם כי שולי) לא הייתי נכנסת למלחמה על ההגנה עליו. החילונים אינם תורמים לדת אלא להיפך, ובני האדם, בלי שום קשר לאמונתם ודתם, מפתחים את עולמם התרבותי בדרך זו או אחרת.
שנה טובה עד שיוכח אחרת
ועוד פעם,לקינוח: 35751
לא דיברתי לא על חילונים ולא על דתיים. דיברתי על ענייני חול, משהו שקורה גם לך. צר לי שאינך מבינה זאת אף על פי אינספור תגובות שלי המנסות להסביר לך זאת.

מבחינתי סיימתי את הויכוח חסר התועלת הזה
דיייייי!!!!!!!!!! 35472
כול אותם פעולות יכולות להעשות על ידי אדם דתי אורתודוקסי בן המאה העשרים והוא יצטרך למערכת נוהלים קפדנית שתתקף לו את פעולותיו מבחינה דתית.
זוהי ההלכה היהודית שלא מכירה שום פעילות אנושית משוללת קודש.
וב800 לספירה היו לה אי אילו פרושים אחרים .
מדת 35372
המדע הוא לא דת או אמונה אלא תיאוריה (או למעשה אוסף של תיאוריות) שנבנית על בסיס של מספר מצומצם מאד של אקסיומות (שהן עצמן כן אמוניות). ראה גם הדיון ב דיון 425
מדת 35376
נדמה לי שאסף התכוון כי המדע עצמו אינו דת, אבל אנשים הופכים אותו ל''תחליף דת'' כדי למלא את החסר.
וגם... 35377
עיון קצר בלינק שהבאת מראה ששוב יש התנגשות של מונחים. נראה שאתה מתכוון לbelief, בעוד שאסף מתכוון לreligion.
עובדי אלילים .vs תינוקות שנשבו 35387
אני לא מאמין באסטרולוגיה ובמיסטיקה, אך אני מייחס לתורות אלה חשיבות מכיוון שאנשים רבים אחרים מאמינים בהן, בערך כפי שאני מייחס חשיבות ליהדות ולאיסלם מכיוון שאחרים מאמינים בהן. אני כן מאמין בתועלת הטמונה בטכניקות מסוימות שלעתים משויכות בטעות לדת או לכת, כמו למשל מדיטציה טרנסצנדנטלית או התרגילים שעושים בפאלון-גונג, וזאת למרות שאין לתועלות הללו הסברים מדעיים מי-יודע-מה טובים. כמו כן יצא לי להיתקל אישית בכמה מקרים בהם טכניקות שנחשבות בקהיליה המדעית להבלים גמורים (הילינג, למשל) הביאו לתוצאות חיוביות מובהקות אצל אנשים שנחשפו להן. אם זה עונה על ההגדרה של אמונה, אז כן, אני מאמין שבטכניקות הללו ישנם אלמנטים עם פוטנציאל ממשי להשפיע על תפקוד גוף האדם (למשל) ואני מאמין שהמדע לא הצליח לפענח את האלמנטים הללו בין השאר משום גישתו המתנשאת והצורך שלו להכניס כל דבר חדש לתוך תבניות מוכרות כפי שכתבתי קודם.

אני מסכים עם הקביעה שמדע הוא לא דת של ממש אלא תחליף של דת עבור אנשים מסוימים, וכמובן עם ההבחנה בין אמונה (belief) לבין דת (religion). חבל לי לראות איך אנשים שרואים את עצמם כחסידי המחשבה החופשית מפגינים אטימות וקיבעון מחשבתי מוחלט בכל פעם שעולה לחלל האוויר איזה אנטי-כריסט של המדע (קרי: כל דבר שלא עבר את המבחנים *שלהם*), ופתאום הם הופכים מכליל הנאורות לחבורה מתלהמת של פנאטים.
עובדי אלילים .vs תינוקות שנשבו 35425
אני מאמין ששורש הבעיה בעירוב בין תופעות, לבין ההסברים לתופעות.

למה הכוונה? נבחן למשל את הדיקור הסיני. בדיקור סיני יש שיטת טיפול, ויש הסברים להצלחת השיטה.

מדענים רבים נופלים בנקודה הבאה: אם השיטה מצליחה, *אין פירוש הדבר שההסברים הנלווים נכונים*. מתוך כשלון לבצע הפרדה חדה זו, הם מתנגדים לכל מבחן שתוצאותיו מראות כי יש לדיקור הסיני הצלחה כלשהי. זאת, מתוך ידיעה ברורה כי ההסברים שמספקת התורה הסינית הם בדיחה גרועה (במקרה הטוב), ולא יעלה על דעתם (ובצדק) שהסברים אלו נכונים או מבוססים על גרעין אמת.

(אגב, במקרה הפרטי של דיקור סיני, התוצאה הכוללת של *מאות* מבדקים מורים כי אין שם תוצאות טובות יותר מתוצאות פלסבו. אבל אנחנו מדברים על המקרה הכללי).

לכן, אם (למשל) יתברר, בניסוי מבוקר (עוורון כפול, וכו') כי שיטת הפאלון-גונג (שאין לי מושג מה היא, ולכן לא אוכל להתייחס לפרטים אלא לעקרון) מניבה תוצאות חיוביות בעלות משמעות סטטיסטית, המסקנה תהיה כי לטיפול זה יש תוצאות חיוביות. המסקנה *לא* תהיה כי ה"תורה" של פאלון-גונג נכונה (אם קיימת כזו... כאמור, לא מכיר), אלא פשוט כי השיטה עובדת, וכעת יש לחקור *מדוע* היא עובדת.

הדוגמה הקלאסית לנושא זה היא החיסון, שהתגלה לאחר מחקר בנוגע ל"אמונה תפלה" בקרב נשים תורכיות, על עירוב דם של חולים ששרדו במגפה בדמם של בריאים כדי להגן על הבריאים.

למבחנים של המדע, אגב, יש צידוקים שקל להבינם. קשה לי לראות תכונה דומה במבחני הכשרות של דתות אחרות.

לגבי אטימות וקבעון מחשבתי מוחלט - רוב מהמדענים לא מוכנים לערוך או אפילו להתייחס ברצינות לאף ניסוי בנוגע (למשל) לאסטרולוגיה. כמובן שאסטרולוגים ומאמיני-אסטרולוגיה רבים מנצלים זאת כדי להפנות אצבע מאשימה: אטימות! קבעון מחשבתי! אולם הסיבה האמיתית היא שלאחר מאות, אם לא אלפי, מבחנים, ניסויים ובדיקות, שהוכיחו כי אין בתיאוריה זו דבר וחצי דבר, די נמאס. המאמינים לא מתייחסים ברצינות לתוצאות הניסויים, אולם הם דורשים שהמדענים בכל דור ודור יתייחסו ברצינות לתורתם. נמאס, ממש כך. מי שמתעקש להיות שוטה מושלם, שום דבר שכנוע לא ימנע זאת ממנו.

לסיום, למדע אין צורך "להכניס כל דבר חדש לתוך תבניות מוכרות"; המטרה היא למצוא הסברים לתופעות, שהובהר כי הן קיימות, כדי שהסברים אלו ישמשו אותנו לדברים שונים. ישנן שתי נקודות ויכוח כאן - האם התופעות קיימות (ניבוי בעזרת אסטרולוגיה, למשל, לא קיים), ומרגע שהוסכם כי זה המצב, מהו ההסבר עבורן. (אין צורך להרחיק לתורות סיניות: עבור גרביטציה, למשל, מקובל כי התופעה קיימת, אך אין תיאוריה המקובלת על כולם להסברתה).
וגם... 35414
נראה לי שאני מבין את ההבדל בין אמונה לדת (למרות שאולי מדובר בטעות סמנטית שלי, ואז אשמח לקבל תיקון).
פלסטר? 35399
ירדתי לים לכמה שעות. כמו תמיד העולם מתקיים גם בלעדי. גם הדיון הזה. ובכל זאת, בקצרה:
1. לא אמרתי זאת. אם זה השתמע אני לא חושבת כך. דיברתי על "מדע חילוני".
2.זה לא משנה מהי מידת הפגיעה. פשוט אל תאמר שבזכות היותך חילוני זכתה היהדות.
3.לא זכור לי, אני מאמינה. (אתה זוכר את מלחמת העולם השניה? מה,אתה מאמין לארכיונים? על מכחישי שואה שמעת?) חוטאי העגל נענשו,כידוע לך. העם הזה ידע עליות ומורדות. תנחש מה אנחנו חווים עכשיו.
4.מדהים, אני חושבת שלא הכל מותר לחשוב. פשוט מזעזע. אתה לא יכול לשאת את המחשבה שלי. זכותך.
5.השלם הוא יותר מסך כל חלקיו, ומדינה עם שלטי חוצות כמעט פורנוגרפים היא ברירת מחדל. לסביבה יש השפעה- תקרא לזה מצידי פנג-שווי.
לבסוף, את עניין החוקים אני חוסכת משנינו, הכל כבר נאמר.
מישהו נפצע? 35405
א. מהו "מדע דתי"?

ב. את יכולה לפרט (אבל בזהירות! שלא נחשוב חס וחלילה ;-) ) על מה לא מותר לנו לחשוב?
לטל ''פשוט כואב'' 35411
א. אין "מדע דתי". יש מדע, באופן כללי. כל מדע שאינו קשור לדת הוא חילוני. דוגמאות? פיזיקה, כימיה, ביולוגיה. בדברי על מיטב המוחות דיברתי על גדל, אינשטיין, קון. יהודים שתרמו למדע, שאינו דתי. וזה יופי. אבל גם נכסים רוחניים יש לפתח, הא בהא תליא (וד"ש לדוד לוי). מוחות יהודים גדולים שגם חשבו ביהודית הם רש"י, הרמב"ם, הרב סלוביצ"יק- כל אחד מבריק בשיטתו ותרם תרומה שלא תסולא לפיתוח החשיבה יהודית המתמודדת, שאלות קשות של אמונה, פילוסופיה יהודית. חיי הרוח הם הנכס המשמעותי ביותר שלנו והם יחודיים- שום הוגה חילוני או נוצרי לא היה נותן לעולם את ההגות היהודית, שמאידך מוערכת מאד בעולם הפילוסופיה והרוח. על המוחות האלו אני מדברת- התרומה למדע היא נפלאה, אך המדע הוא שליחותם של מדענים באשר הם. חיי הרוח של העם היהודי (שלם וסך כח חלקיו, פאנג שווי, אוירה ומקום וגו") הם שליחות יהודית בלבד.
ב. מותר לי לחשוב, לדעתך, שכל ההומוסקסואלים הם מגעילים, סוטים ונטולי זכות קיום? אני מניחה שתגיד- תחשבי מה שאת רוצה, אבל אל תגידי, אל תפריעי, אל תלמדי את זה בבית הספר, אל תפרסמי את זה בעיתון ממלכתי,אל תסיטי, אל תחבלי בדמוקרטיה. ברוח זו ענה לעצמך.
עדיף כדור, איך פלסתר יפתור את זה 35413
א. אני עדיין לא מבין, בתגובה הראשונה התייחסת לחשיבות שאת מיחסת לתרומה הרוחנית על פני הגשמית (קרי, המדע), בתגובה השניה דיברת בקצרה על "מדע חילוני" (כלומר, משתמע שלעומתו יש "מדע דתי") בתגובה הנוכחית את מסבירה שכל מדע שלא נוגע לדת הוא חילוני, אבל איזה מדע נוגע לדת? תיאולוגיה? מלכתחילה הגדרתם של מדעי הרוח כ"מדע" היא בעייתית ונראה לי שהרוב מסכימים שהם מעין פסאודו-מדע. בקיצור, יש כאן ערן אחד לפחות די מבולבל.

ב. לחשוב, ואפילו לפרסם - למה לא? נדמה לי שהfMRI עדיין בחיתוליו בכל הנוגע לקריאה כה מדוקדקת של מחשבות. יתרה מזאת, גם נדמה לי שלא מצנזרים את ספר שמות בבתי-הספר הדתיים לכן גם לא ממש מפריעים לך ללמד את זה (לא שזה בהכרח מוצא חן בעיני). עדיין לא ראיתי אדם שנעצר עקב הטפה לגועל מהומוסקסואליות, ע"ע מנחם בן למשל. נדמה לי שכבר חיוויתי את דעתי במקום אחר נגד חוקים כנגד מכחישי שואה. האמת, נראה לי שאנחנו עומדים להפליג כאן לוריאציה על שאלת הערווה (וסליחה על הבוטות) והפחד ההסתרה האינהרנטיים (על זה אסור לדבר ולחשוב) בדתות המונותאיסטיות שאלכס מאן רמז אליהם במקום אחר דיון 645
פצע פתוח בלב האומה 35421
א. בסדר,נכון, אז לא מדע. "ידע". אפשר לפתח את השכל בכיוון המדעי, ואפשר לנתב אותו למקום רוחני. "ארון הספרים היהודי" (יש לך?) בא משם בדיוק.
ב.לא יודעת מה זה הראשי תיבות שאמרת, אבל שאל את עוזי וויל אם יש או אין הגבלה על מה שמותר להגיד. להזכירך, את הרב עובדיה יוסף כמעט עצרו בגין "הסתה להזיק ליוסי שריד" (הוא קרא לו המן הרשע). לא חסרות דוגמאות של מחשבות שאסור לבטא. נסה להיות מנהל ביה"ס הדורש הפרדה בין ספרדים לאשכנזים. נסה להיות ח"כ חרדי שאומר קבל עם ועדה שהוא רוצה מדינה דתית. נסה להיות ח"כ סאלח טאריף, שיש הצעה להעמידו לדין. והכי טוב- נסה להיות מרגלית הר-שפי.
כל שרציתי לומר הוא, שיש דברים שלא נעים לשמוע. אתה, ואני, ורבים, מעוניינים להגביל המון מחשבות "רעות" ולא לתת להן ביטוי. וזה לא בהכרח רע- יש דברים שבאמת עדיף היה שלא ייאמרו. באותה מידה היהדות אסרה ביטוי של מחשבות כופרות. כלומר- זו לא מידה חשוכה שעברה מן העולם, ההגבלה הזו היא תכונה שלגיטימית במקומות מסוימים ובאחרים-לא.
איש ציבור הוא לא אדם פרטי 35443
בקשר לfMRI:
ב. כשאתה בוחר להיות משרת ציבור אתה מקבל עליך מגבלות מסוימות, בין היתר - על חופש ההתבטאות שלך, כך כשאת הדעה של "את כל החד מיניים יש לעקר" לך מותר להביע, ולמנהל בית ספר (בתוקף תפקידו כמנהל) לא.

ואגב, "ח"כ חרדי שיאמר קבל עם ועדה שהוא רוצה מדינה דתית", (חפשי במפלגות עם 17 מנדטים) פועל במסגרת החופש המותר לו.

ח"כ כזה, לכל היותר, יגרור תגובה תקשורתית עוינת -ומה בכך? גם זה במסגרת אותו חופש כנ"ל.
הר שפי איננה איש ציבור,כאמור 35474
ולא חסרות דוגמאות. החוק נגד הסתה, החוק נגד אפליה, החוק נגד הטרדה מינית מילולית- כל אלה משמעם - יש מחשבות אסורות. טכנית אי אפשר לאסור מחשבות אז אוסרים את ביטויין.האיסור תקף לכל אזרח. האם מסגרת החוק התירה לח"כ כהנא לשאוף להפרדה גזעית?
באותה מידה יש איסור על ההוצאה לפועל של הכפירה ביהדות- אתה יכול לחשוב שהאיסור לקושש עצים הוא שטות, אבל אם תקושש בפועל וגו".
הר שפי איננה איש ציבור,כאמור 35485
גילית הר-שפי לא נכנסה לכלא בשל דעותיה, אלא בשל פעולה ש(לא)נקטה. כבר ציינתי שאני אישית מתנגד לחוק בגינו נכנסה לכלא, אבל לאף אחד לא אכפת מה אני חושב.
החוקים נגד הסתה ואפליה נועדו למנוע פגיעה ממשית באנשים. מותר לאדם להיות גזען, אסור לו להגיד לאנשים לפגוע באנשים אחרים, ואסור לו לפגוע בהם בעצמו (במקום העבודה, למשל). החוק נגד הטרדה מינית מילולית לדעתי הוא זילות המושג הטרדה מינית (בהנחה שלא מדובר בהשפלה ע''י בעל סמכות של הכפופה לו), והוא תוצר של מחשבה פמיניסטית, לא מחשבה ליברלית.
ועדיין - המטרה היא תמיד למנוע פגיעה ממשית באנשים, ולא סתם בגלל שהדעות ''לא מקובלות''.
לא גילית, מרגלית 35494
טעות פרואידנית, דובי?
אולי פשוט חסר פסיק אחרי גילית 35496
האפשרות הראשונה יותר מצחיקה 35498
כולנו מרגלית 35506
פצע פתוח בלב האומה 35450
גברת חומסקי הנכבדה,

להלן מספר רעיונות לאיחוי וסגירת הפצע. http://gog.web-site.co.il/

בברכה

א. מאן
את יודעת מה עובר לי בראש עכשיו? 35453
א. ואיך זה מתקשר למה שנאמר עד עכשיו? נו, נעזוב.

ב. אני לא טוען שאני מרוצה מהמצב הקיים. למשל, יש לי ביקורת רבה על השימוש החד-פעמי שנעשה בסעיף "אי-מניעת פשע" במקרה הר-שפי ובאותה נשימה לסעיף בדבר "פגיעה ברגשות דתיים" במקרה סוסקין. אשר לשאר הדוגמאות, אחרים כבר ענו. אם ננסה ללכת בזהירות אזי אפשר לומר שלטעמי רצוי ש:
1. מחשבותיו של אדם הן רכושו הפרטי, אלא אם כן הוא מבטא אותן בפומבי. ולכן, הן אינן מוגבלות.
2. אם אדם בוחר להביע את מחשבותיו הוא עלול להיות חשוף לביקורת ציבורית. אם אדם טוען כנגד אדם אחר או לארגון עליו להיות נכון להוכיח את טענותיו לו ידרש (לשון הרע) ובמקרה וגרם נזק שיכול להיתרגם לנזק חומרי לאחר אף לפצותו. איסור הבעת דעה צריך להאכף במקרים חמורים במיוחד בהם יש סכנה ברורה לפגיעה פיזית (ואני מדגיש פיזית) באחר.

האם קלעתי במקרה לניסוח של חוק העונשין? לא יודע, אבל זו דעתי.
(מי שיבחן את השעה שבה נכתבה התגובה יבין שזו לא *השעה* להתרכז אז נא לא להציק בהערות קטנוניות, תיקונים קלים יתקבלו בברכה)

בכל אופן, סוף-סוף הגענו לנקודת המחלוקת שאליה כיוונתי בתגובתי הקודמת - לקיחת האיסורים העצמית שלך (שמיד סיפקת לה הסבר המיועד לאוזניים חילוניות - יפה!): "אני, ורבים, מעוניינים להגביל המון מחשבות "רעות" ולא לתת להן ביטוי. וזה לא בהכרח רע- יש דברים שבאמת עדיף היה שלא ייאמרו". וזה (בנוסף להנחת התכלית) עוד אחד מההבדלים העקרוניים בין הדת לחול שרבים אוהבים לצטט בהקשר לדמוקרטיה בדרך כלל: "אני אאבק על זכותך לומר את מה שאני מתנגד לו בכל תוקף".

אפשר להסכים שלא-להסכים בנקודה זו?

(ואגב, את יכולה לפרט בקשר לעוזי וייל?)
פצע פתוח בלב האומה 35462
אמנם עורך עיתון "העיר" סירב לפרסם טור מסוים של עוזי וייל, אך הטור התפרסם במלואו באינטרנט (ב"נענע") כך שזו לא דוגמא מי-יודע-מה טובה לפגיעה בחופש הביטוי.

יש לך מושג מדוע החליט היועץ המשפטי להגיש כתב אישום נגד סלאח טריף? או שמא גם מעורבות במתן שוחד נכללת אצלך במסגרת חופש הביטוי?
פצע פתוח בלב האומה 35477
אם תאסור עלי לומר משהו ואני אצעק אותו בכל זאת, אני עדיין אראה בך מפר את חופש הביטוי שלי.
האינטרנט כיום אינו עומד בשום צנזורה(למעט זו של דובי) - הוא מחתרתי מבחינה זו. אני יכולה מחר לפרסם בו קריאה לרצח חמישים ראשי הממשלה הבאים בישראל, ואם אשלח את הכתבה ממחשב לא שלי אף אחד לא יעשה לי כלום. לגיטימי?
ח"כ ליברמן הציע להעמיד לדין את ח"כ ברקה וטאריף בגין הסתה וקריאה לפגיעה במדינה. לכך התכונתי.
פצע פתוח בלב האומה 35487
לכבוד הוא לי, אבל לא אני המצאתי את האינטרנט (זה היה אל גור) ואני לא מכיר את האחראי על האינטרנט (תשאלי את רזי ברקאי, הוא היה אמור לראיין אותו).
באשר לוייל - עיתון הוא לא רשות הכל. הוא רשות הפרט של בעלי העיתון - ובהחלט מותר לבעלי העיתון להחליט מה לפרסם ומה לא לפרסם בעיתון. לא מדובר כאן בפגיעה בחופש הדיבור. זה בדיוק כאילו מישהו היה תולה לי שלט על המרפסת, וכשהייתי מנסה להוריד אותו, הוא היה מתלונן על פגיעה בחופש הדיבור שלו...

ממתי מה שח"כ ליברמן אומר קשור באיזשהו אופן לחופש הדיבור? מבחינת ליברמן, כך נראה לי, האדם היחיד עם חופש דיבור במדינה הוא הוא עצמו...
  השער האחורי וחופש הביטוי • אסף עמית
  כדורי שלג בספטמבר? • גילית
  כדורי שלג בספטמבר? • דובי קננגיסר
  כדורי שלג בספטמבר? • גילית
  כדורי שלג בספטמבר? • דובי קננגיסר
  כפתור ופרח • גילית
  כפתור ופרח • גלעד דנבום
  כפתור ופרח ועץ גם • גילית
  כפתור ופרח • דובי קננגיסר
  מה שגילית אמרה • גילית
  מה שגילית אמרה • דובי קננגיסר
  איזה סיפור חביב • גילית
  מהתחלה • גלעד דנבום
  לא • גילית
  מבראשית • גלעד דנבום
  בראשית ברא • גילית
  בראשית ברא • דובי קננגיסר
  שערוריתי • גילית
  שערוריתי • דובי קננגיסר
  שערוריתי • גילית
  שערוריתי • דובי קננגיסר
  שערוריתי • גילית
  שערוריתי • אסף עמית
  שערוריתי • גילית
  שערוריתי • אסף עמית
  שערוריתי • דובי קננגיסר
  שערוריתי • גילית
  פגיעה בזכויות בסיסיות • מיכאל
  איזה סיפור חביב • דובי קננגיסר
  מישהו נפצע? • דובי קננגיסר
  פלסטר? • טל כהן
  מסכימה איתך בהחלט • דורון יערי
  נו,ואם היינו יהודים ביידיש? • גילית
  נו,ואם היינו יהודים ביידיש? • אסף ברטוב
  ניאותה • גילית
  ניאותה • אסף ברטוב
  ניאותה • גילית
  ניאותה • אסף ברטוב
  ניאותה • גילית
  ניאותה • אסף ברטוב
  ניאותה • הקריבו המקוטב
  מה עוד השתנה • אפופידס
  לא שכחת את התרומה הכספית? • יונתן
  לא ולא ולא • אמיר
  לא ולא ולא • רון בן-יעקב
  נעלבנו • אסף ברטוב
  לא התכונתי להעליב, בכלל • גילית
  לא התכונתי להעליב, בכלל • אסף ברטוב
  אני מרימה ידיים • גילית
  תודה על התיקון (הפרש 80 השנה) • מיכאל
  ?????? • אמיר
  ?????? • MRP
  ?????? • אמיר
  ?????? • אמיר קורן
  ?????? • אמיר
  בקשה • אסף ברטוב
  בקשה • אמיר קורן
  אני חושב שזה נושא לדיון נפרד • דובי קננגיסר
  לא • האייל הצפוני
  לא • אמיר קורן
  אז • האייל הצפוני
  אז • אמיר קורן
  לא • yzrs

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים