מאמר מעניין, 405684
אבל אני לא מבין מדוע צריך להיכנס לפילוסופיה עמוקה. ברלין העמיד את "החופש החיובי" שהוא התאמה לאמות-מידה רציונאליות ושחרור מיצרים נחותים מול "החופש השלילי". אני חושב שזה לא רלוונטי היום. מול "החופש השלילי" שמובנו הוא שלא שמים מכשולים לפניך, צריך להעמיד את "היכולת להגשים את רצונותיך". דהיינו, חופש הוא היכולת להגשים את מה שאתה רוצה ושואף אליו. לא אינטרס קולקטיבי, לא אמות מידה רציונאליות ולא שום דבר אחר. תפיסה כזאת כן מצדיקה סוג של צדק חלוקתי, כדי שמירב האלטרנטיבות תהיינה פתוחות בפני מירב האנשים. איפה הבעיה?
מאמר מעניין, 405695
נראה לי שהתייחסו לזה במאמר. האם אתה רואה בתור מתן סיוע לאלכוהוליסט לשתות את עצמו למוות הגשמה של מושג "הזכות החיובית"? (סתם לתת לו לשתות למוות בלי להפריע לו זה, במקרה הטוב, הגשמה של מושג "הזכות השלילית". כדי שתהיה כאן זכות חיובית צריך ממש לעזור לו).

אם אתה טוען שהאלכוהוליסט לא באמת רוצה ושואף לשתות את עצמו למוות, נראה לי שחזרנו להתחלה.
מאמר מעניין, 405700
אני לא בטוח שהבנתי. אלכוהוליסט יכול לשתות את עצמו למוות. אין חוק נגד זה (גם לא במדינות סוציאליסטיות) וגם לא צריך להיות חוק נגד זה. איפה בדיוק הבעיה?

הטענה שלי היא שהניגוד שברלין דיבר עליו בין חופש חיובי ושלילי היה רלוונטי בתקופה שברלין (ופופר ואחרים) כתבו. אז היה מאבק עולמי בין השקפות אינדיווידואליסטיות לבין השקפות מרקסיסטיות וקומוניסטיות. הקומוניזם, וצורות אחרות של רדיקליזם חברתי, אכן אוחזים ברעיון של "חופש חיובי" במובן של ברלין. דהיינו, ההשקפה הפוליטית שלהם נגזרת מתוך רעיונות על "מה זה להיות אדם רציונאלי/טוב" וכדומה. אבל הפרשנות הזאת כבר לא רלוונטית היום. הסוציאל-דמוקרטיה הנוכחית לא מתבססת על השקפות כאלה, ומושג ה"חירות החיובית" כנגזר מהשקפות על טבע האדם זר לה.
אני מציע את התחליף הפשוט של חופש כיכולת להגשים את הרצונות של האינדיווידואל. אנחנו לא צריכים לנחש עבורו מה הוא רוצה (או "מה הוא היה רוצה אילו הוא היה מבין מה טוב לו" כגרסת הרדיקליזם), אלא פשוט לשאול אותו. זה לא אומר שאין מקרים גבוליים, זה רק אומר שהטרמינולוגיה שכותב המאמר מציע לנו נראית לי אנאכרוניסטית.
מאמר מעניין, 405701
הבעיה, כאמור, היא ש"חירות חיובית" עד כמה שהבנתי אותה מהודעתך, פירושה *לסייע* לאלכוהוליסט לשתות את עצמו למוות.
מאמר מעניין, 405705
לא. כתבתי ''מירב הרצונות של מירב האנשים''. אף אחד לא אומר שצריך לסייע לכל רצון. צריך לקיים מסגרת חברתית שנותנת מענה הולם להגשמת שאיפות נורמטיביות של בני-החברה (לימודים, עבודה וכולי). מעבר לזה - צריך לאפשר חירות שלילית.
מאמר מעניין, 405717
אני חשבתי שהדבר היחיד שמונע מאיתנו להגשים את הרצונות של *כל* האנשים הוא משאבים מוגבלים. לכן מעניין לבחון את זה בראי האוטופיה, שבה אנחנו *יכולים* לעזור לכל מי שנרצה. תסכים איתי שאוטופיה שכזו, שבה עוזרים לאלכוהוליסט לשתות את עצמו למוות, לא כל כך מסתדרת בראש ממבט ראשון.

עכשין, אתה הוספת בהודעה הזו שלך מילה חדשה: "נורמטיביות". כאן בעצם אתה מגניב את השיפוט בדלת האחורית - מישהו צריך להחליט מה "נורמטיבי", לא? זה אולי לא מה שברלין דיבר עליו (שנשמע כמו משטר טוטליטרי לחלוטין), אבל זה עדיין מצריך את האח הגדול מחלק המתנות - ולא כולם מקבלים את המתנות שהם רוצים.
מאמר מעניין, 405738
אני האחרון שמעוניין להוציא את המטאפיסיקה מהתמונה. כן, ההנחה שלי היא שיש כזה דבר נורמטיביות ושאדם מעצב את עצמו ומתקיים בתוך וביחס לחברה (אבל לא רק ביחס לחברה), בעוד שההנחה הכללית של הליברטאניזם היא אטומיזם חברתי: כל אדם הוא אי נפרד שמתקיים באופן מוגמר לפני שהוא נכנס לאמנה החברתית, לפני שהיו נורמות שהשפיעו עליו.

אבל נעזוב את המטאפיסיקה: כן, אני מכניס את השיפוט ולא בדלת האחורית. אני לא רואה בזה בעיה מיוחדת כל זמן שאני לא שולל את האפשרות של אנשים לחיות באופן שונה מהנורמות החברתיות. זה לא עניין של משאבים מוגבלים. מותר לאנשים לבחור בדרכים שהן לא מקובלות בחברה מסביבם, אבל החברה לא חייבת לסייע להם בכך.

אני חושב שברלין לא מתאר דווקא טוטליטריות. ברגע שהמושגים "טוב" ו"רע" נכנסים לשדה הפוליטי, המושגים של ברלין יכולים להיות רלוונטים. לדעתי בימינו הם פשוט לא מספיק מעניינים: כשברלין כותב על האידיאולוגיות הגדולות זה דבר אחד, כשיש שיח במדינה דמוקרטית זה דבר אחר.
מאמר מעניין, 405750
אז בקיצור - שוויון מהותי פירושו שהמדינה מסייעת למי שהיא רוצה לסייע להם, כשההבדל בינו ובין מה שהוצג במאמר הוא שהחברה לא אומרת להם מה הסיוע צריך להיות, אלא שואלת אותם?
מאמר מעניין, 405752
הרדוקציה הזאת לא לטעמי. אי אפשר להעמיד נורמות ומוסדות חברתיים רק על רצון ושאלות. הנורמות החברתיות קודמות למדינה והמדינה צריכה להתחשב בהן. הנורמות גם קודמות ליחידים והיחידים בונים את זהותם ואת חייהם בהתחשב בנורמות ובמוסדות.
מאמר מעניין, 405753
אוקיי. תחליף ''מדינה'' בהודעה הקודמת שלי ב''חברה'' או ''נורמות'', כרצונך.
מאמר מעניין, 405756
טוב.
מאמר מעניין, 405754
אגב, אני לא כל כך בטוח עד כמה הנורמות תמיד קודמות למדינה. המדינה יכולה להשפיע על הנורמות הקיימות ולשנותן.
מאמר מעניין, 405757
בודאי. ''קודמות'' לא במובן של זמן, אלא במובן של עצם קיום של מערכת נורמות שיוצרת דרכי חיים נורמטיביות. הנורמות משתנות כל הזמן, אבל המערכת קיימת. לא המדינה יצרה חברה, אלא החברה יצרה את המדינה. (עזוב את ישראל, נו).
מאמר מעניין, 405758
אבל מה שאני אומר הוא בדיוק שהמדינה עשויה ליצור נורמות.
מאמר מעניין, 405759
זה ודאי נכון. עשויה וגם קובעת.
מאמר מעניין, 405764
המדינה יכולה להשפיע על הנורמות, אבל לא היא יוצרת את המערכת. המצב הוא לא שלפני המדינה היו המון אינדיווידואלים בעלי ''חירות שלילית'' מוחלטת, ויצירת המדינה נטלה מהאינדיווידואלים את חירותם. נורמות ומוסדות חברתיים קיימים גם ללא המדינה. המדינה כפי שאנו מכירים אותה היא פשוט הדרך המודרנית לטפל במוסדות חברתיים כמו חינוך, שיטור והגנה, תרבות וכדומה. אותם מוסדות חברתיים קיימים לאורך כל ההיסטוריה גם בלעדי המדינה המודרנית. ואם כבר, הסוציאל-דמוקרטיות מאפשרות לרוב האנשים חירות - הן שלילית והן חיובית - גדולה יותר מבכל תקופה אחרת בהיסטוריה.
מאמר מעניין, 405768
אני לא חושב שיש טענה שהמדינה חיסלה איזה ''מצב טבעי'' שהיה קודם (חירות שלילית מוחלטת יש רק לרובינזון קרוזו), אבל זה לא סותר את גישתם של אלו שסבורים שאם כבר יש מדינה, היא צריכה לשאוף למינימום התערבות בחיי האזרחים - ובפרט, היא צריכה להגן על אזרחים מאזרחים אחרים שמנסים לפגוע בחירות השלילית שלהם (כלומר, לרסן את השפעת ה''נורמות ומוסדות חברתיים'' שעליהם אתה מדבר).

ברור שסוציאל-דמוקרטיות מספקות יותר חירות ממשטרים טוטליטריים. זה לא אומר שאי אפשר לספק יותר חירות שלילית על חשבון החירות החיובית.
מאמר מעניין, 405774
אבל זה בדיוק העניין. אם אנחנו סבורים שבחברה - בכל חברה - יש מוסדות חברתיים שעוסקים בשיטור והגנה, תרבות, חינוך וכדומה, אזי המוסדות הללו ימשיכו להתקיים גם אם המדינה תמשוך ידה מהם. ההבדל היחיד יהיה שכיום הם נשלטים ע''י מוסדות דמוקרטיים ועם שאיפה מסוימת לשוויון הזדמנויות, בשעה שאם המדינה תמשוך את ידה מהם הם ישלטו רק ע''י בעלי הכוח (בעלי הממון ואחרים).
במילים אחרות, מערכת נורמות ומוסדות חברתיים אוניברסאליים הם נתון של החברה האנושית. בהתחשב במציאות הזאת, המדינה צריכה להגן על אזרחים מאזרחים אחרים שמנסים לפגוע בחירות שלהם.
מאמר מעניין, 405793
אבל זה בדיוק מה שאני אומר: מתפקידה של המדינה לוודא שהחירות *השלילית* נשמרת. אף אחד לא אמר שהדרך לשמור על חירות שלילית היא "לוודא שהמדינה לא עושה כלום".
מאמר מעניין, 405797
לא הצלחתי להבין. אתה אומר שהמדינה תממן מוסדות חינוך ותרבות וזאת תהיה חירות שלילית?
מאמר מעניין, 405799
קודם תסביר לי איך מוסדות חינוך ותרבות תורמים לשמירה על החירות השלילית.
מאמר מעניין, 405800
הם לא. אם לא היו מוסדות חינוך ותרבות, היית יכול להיות חופשי ללכת לבי''ס, לספריות ולקונצרטים כמה שהיית רוצה. אמנם לא היו בתי-ספר, ספריות וקונצרטים, אבל הייתה לך את מלוא החירות השלילית ללכת אליהם.
מאמר מעניין, 405824
אני לא חושב ש''ללכת לבית ספר'' זו חירות שלילית.
מאמר מעניין, 405837
''ללכת לאן שאתה רוצה (כולל לבית ספר)'' זאת חירות שלילית. זה שאין שם בית-ספר זאת כבר בעיה שלך.
מאמר מעניין, 405855
אני לא מבין. זו התחכמות ואתה צוחק עלי, או שאתה רציני?

גם "ללכת למקום שבו כל אישה שוכבת איתך ומחלקים לך במתנה מיליארדי דולרים" זו חירות שלילית על פי קו ההגיון שאתה מציג כאן. אין פלא שאתה חושב שחירות שלילית זו פיקציה.
מאמר מעניין, 405913
לא התחכמות. ההבדל בין שני המקרים הוא שחינוך הוא מוסד חברתי שקיים בכל חברה. או שהמדינה תסדיר אותו או שאחרים יסדירו אותו. ''מקום שבו כל אישה שוכבת איתך ומחלקים לך במתנה מיליארדי דולרים'' זאת פנטזיה פרטית שלך. אתה מוזמן להגשים אותה על חשבון זמנך וכספך הפרטיים.
מאמר מעניין, 405918
נראה לי שקצת הלכנו לאיבוד. חשבתי שהדיון עוסק בצורה שבה המדינה מבטיחה קיום של ''חירות טבעית'', ובשאלה האם המדינה יוצרת נורמות או רק פועלת לפי הנורמות הקיימות. עכשיו כבר לא ברור לי במה הוא עוסק.
מאמר מעניין, 405929
אני לא יכול להחליט במה הוא עוסק. אני רק אחד המתדיינים. מה שאני רציתי לומר הוא שמערכת נורמות ומוסדות חברתיים אוניברסאליים הם נתון של החברה האנושית. אפיון של חירות שלא מתייחס אליהם וליחס בינם לבין הפרט הוא אפיון כושל, ובגלל זה ''חירות שלילית'' היא פיקציה.
מאמר מעניין, 405934
עם המשפט הראשון אני מסכים. לא ברור לי איך המשפט השני נובע ממנו, או למה הוא נכון באופן כללי.
מאמר מעניין, 405955
עזוב את הטיעון המפורט (אין לי חשק עכשיו). כולנו מבינים שלמשל אדם בחברה המודרנית שלא יודע קרוא וכתוב וחשבון פשוט יגלה שחופש הבחירה שלו חסר משמעות. גם אם תשים אותו באמצע הרחוב בלי שמישהו מגביל אותו, הוא לא יוכל לעשות כמעט שום דבר. אפשר להמשיך ככה לתחומים נוספים. אנחנו חיים בסביבה שמורכבת מהטבע ומהחברה, ולחופש שלנו יש משמעות רק בהתייחס לאפשרויות העומדות בפנינו.
מאמר מעניין, 405960
מה זאת אומרת "חסר משמעות"? המשמעות היא שאם תשים אותו באמצע הרחוב אף אחד לא ירביץ לו או יגנוב לו דברים. החופש הזה גם בא לידי ביטוי בכך שאף אחד לא ימנע מהאדם הזה ללמוד לקרוא או לכתוב. אולי המשמעות הזו לא מספיקה לך, אבל אף אחד לא אמר שהיא צריכה להתקיים לבדה. לכן יש דיבורים על שוויון הזדמנויות, למשל.
מאמר מעניין, 405962
אם אף אחד לא יעשה לך דברים וימנע ממך דברים זה חופש? חשבתי שחופש זה שאתה תוכל לעשות דברים.
מאמר מעניין, 405963
בדיוק בגלל זה מבדילים בין חירות שלילית וחירות חיובית...
מאמר מעניין, 405964
בדיוק בגלל זה חירות שלילית היא קונספט שגוי.
מאמר מעניין, 406027
שוב, לא הבנתי. חירות שלילית הוא משהו שונה מחירות חיובית, אבל גם לה יש (לפחות עבורי) משמעות וקיום בפועל. אני לא רואה מה שגוי כאן.
מאמר מעניין, 406034
חירות חיובית וחירות שלילית הם מודלים שברלין פיתח כדי לאפיין תיאוריות ואידיאולוגיות פוליטיות. לא מדובר על המשמעות עבורך אלא על השאלה עד כמה המודלים הללו הם סיווגים מתאימים לתיאוריות ועד כמה הם תורמים להבנה שלנו את ההבדלים ביניהן.
אתה חושב שיש כזה דבר חירות במובן זה שאף אחד לא עוצר בעדך? כאדם פרטי, גם אני חושב שזה אחד המובנים של חירות עבורי. כאפיון שנועד להבדיל בין תיאוריות אני חושב שהוא לא עובד.
מאמר מעניין, 406107
להבנה שלי זה תורם ומחדד את ההבדל בין מי שמדבר על ''חירות'' ומתכוון ל''בואו נעזור לאיש א' לעשות מה שבא לו'', ובין מי שמתכוון ל''בואו לא נמנע מאיש א' לעשות מה שבא לו'', כמו שקרה גם בדיון הזה.

לא ברור לי למה אתה אומר שזה לא עובד. אולי עבורך זה לא עובד.
מאמר מעניין, 405999
מבחינתם של שמאלנים אין הבדל בין לא לתת לך כבלים בחינם לבין לתלות אותך ממנוף - ודי במילים ''חירות חיובית'' כדי להדגים זאת.
מאמר מעניין, 406101
אתה נגרר לתפיסות סטראוטיפיות שמעוותות את כל הדיון. כמו שמדבריך נובעת ההנחה שבכל שמאלן חבוי התליין, כך אפשר לראות בצד השני שבכל אידאולוג חירותי חבוי השליט העריץ -אתן לך דוגמה קטנה: יזם בארה"ב קונה שטח בגודל של עיר ומעגן בחוזים
את התנהלות העיר. הכל מתנהל שם על פי חרות הקניין של היזם ברכושו הפרטי.
מאמר מעניין, 406103
מתנצל על ההכללה, אני משתמש במושג ''שמאלני'' לתיאור עמדה פילוסופית, ולא עמדה פוליטית. אפשר גם ''פוסט-מודרניסט''.

לדוגמא שנתת - זו אינה דוגמא לעריצות כיוון שהאחרונה אפשרית רק תוך יוזמת שימוש בכוח פיסי. הסכמה בחוזה אינה עריצות (אלא אם מישהו כיוון אליך אקדח בעת החתימה, אקדח אמיתי מברזל ולא ''איום לפטר אותך'' וכו')

אני הראשון שיעבור לעיר אשר בבעלותו של אדם אחד.
מבנה בעלות זה ''מפנים'' (מבחינה כלכלית) בעיות כלכליות רבות ופותר אותן ''פנימית'' (כדי לקבל מידע על ''הפנמה'' חפש ''השפעה חיצונית''), כך שרמת החיים בעיר כזו גבוהה יותר מאשר בכל מבנה בעלות אחר.
מאמר מעניין, 406111
''אני משתמש במושג ''שמאלני'' לתיאור עמדה פילוסופית, ולא עמדה פוליטית. אפשר גם ''פוסט-מודרניסט''.''

זה מעניין דווקא, כמות השיחלוצים והזילגוגים שאפשר לקרטש בכמות מעטה יחסית של פילפילות.

שפה היא דבר חשוב. אנא הקפד להשתמש בה.
מאמר מעניין, 406186
מבחינת הימנים אין הבדל בין גביית מסים לרצח.
מאמר מעניין, 406806
שטויות. גביית מסים חמורה הרבה יותר.
מאמר מעניין, 406808
ודוק, ''גווית'' מסים.
מאמר מעניין, 405830
דווקא תחום החינוך, שם לכאורה החירות השלילית היא פראדוקס או פיקציה, כפי שכתבת (בוודאי, זה אידיאל), יכול להיות דוגמא מצוינת לגישה השלילית.

קודם כל רצוי לזכור שמושגי החירות נוגעים לאדם וכל נטיותיו, למשל הנטיה ללמוד.
בעוד הגישה החיובית תעסוק בהכוונה ותנסה להגדיר, או תקבע מה זו חירות, הגישה השלילית תסתמך על הרצון ללמוד, בדרך החיקוי למשל (כולל החופש לא ללכת לבית הספר).
קיום בתי הספר, הספריות והקונצרטים יכול להיות שיך לתחום שיויון ההזדמניות, על פי הגדרות המאמר של שי פרי,
לכן קיום המוסדות האלו תוך שמירה על חירות שלילית מושלמת מוגדר אוטופיה.
מאמר מעניין, 405839
(הרצון ללמוד ללא שיהיה שם בי''ס נגיש לא ישנה הרבה).

האוטופיה - יפה.
מאמר מעניין, 405767
ע''ע ''לעזוב את לאס וגאס''.
מאמר מעניין, 405769
ראיתי (מזמן) את הסרט. אני לא בטוח שיש קשר ישיר לנושא החירות החיובית, אבל אולי אני לא זוכר.
מאמר מעניין, 405771
בסרט, האלכוהוליסט מבקש מאהובתו לדאוג לזכותו (או לפחות לא להפריע לו) לשתות את עצמו למוות.
מאמר מעניין, 405773
אולי זו הסיבה שבגללה בחרתי בדוגמה הזו.
מאמר מעניין, 405721
אני חושב שיש מקום שתסביר למה הכוונה ב''חופש כיכולת להגשים את הרצונות של האינדיווידואל'', בקונטקסט שבו מדובר - מה אנחנו מצפים מהשלטון (או מהחברה, מדינה וכו').

אני למשל רוצה להיות ציפור - לעוף בלי להתחשב בכוח הכבידה. במקרה כזה החברה יכולה להעניק לי רק ''חופש שלילי'' - כלומר לא להפריע לי לקפוץ מהגג ולראות מה יקרה. כי הרי איש לא מציע שהחברה תשקיע כסף ציבורי בהנדסה גנטית שתצמיח לי כנפיים שיאפשרו לי לעוף.
אני מבין שהרצון שלי נחשב קצת מופרע, אבל מאמין שעם קצת יותר מו''פ זה אפשרי. ולי זה חשוב יותר מהשקעה בחינוך, ביטחון ורווחה ביחד. אם החברה תתחיל למיין רצונות ותקבע באיזה רצון להשקיע, היא למעשה תפעיל ''חירות חיובית'' או רצון כללי.

אני גם לא בטוח שההבחנה שאתה עושה בין ה''השקפות מרקסיסטיות וקומוניסטיות'' של פעם ובין הסוציאל-דמוקרטיה של היום, היא הבחנה מהותית מבחינה אידיאולוגית. אם יש בינהם הבדל הוא רק עניין של פרגמטיזם - המאוחרת נותנת מתכון להתנהגות פוליטית עד שתחזור המהפכה שבה נכשלה הראשונה. כלומר עד שהעשירים יפסיקו לדפוק את העניים, או עד שלא יהיו פערים חברתיים, כלומר שכולם יהיו שווים.
מאמר מעניין, 405739
אני לא יודע מה בדיוק אנחנו מצפים מהשלטון. אנחנו חיים בדמוקרטיה, ופחות או יותר אני מצפה מהמנגנונים הדמוקרטיים להחליט על כך. אם יש לך הצעה טובה יותר מדמוקרטיה, אני אקרא בעניין.

אני באמת מאמין ש''חירות שלילית'' היא פיקציה.

בנוגע לסוציאל-דמוקרטיה של היום, אני משוכנע שאתה טועה. אני לא מכיר פוליטיקאים סוציאל-דמוקרטים שמאמינים במהפכה, וההוגים החשובים היום הולכים בכיוונים הפוכים לחלוטין.
מאמר מעניין, 405803
ודאי שאין לי הצעה טובה יותר מדמוקרטיה. ואנחנו יכולים להתחיל ולסים כל דיון בהסכמה ש"הבחירות יכריעו". אני רק לא חושב שזה יהיה דיון מאוד מעניין.

אבל כשאתה תקים מפלגה שבמצעה יהיה כתוב שהיא תומכת ב"חופש כיכולת להגשים את הרצונות של האינדיווידואל", ישאלו אותך מה זה. על איזה רצונות מדובר? אם תגיד, לדוגמה, שהמפלגה בעד החופש להתחנך (מבלי לשלם) אבל לא בעד החופש לעוף כמו ציפור, אז המפלגה שלך קובעת מה טוב לכולם ולכן מקדמת "חירות חיובית". אפילו אם המפלגה תנצח בבחירות דמוקרטיות ותשליט את תוכניתה לחירות החינוך, זה לא ישנה את המצב. כי גם דמוקרטיה יכולה להיות טוטליטריזם, כמו למשל אם ש"ס תזכה ברוב גדול.

את ההערה על הפיקציה לא הבנתי. אתה מתכוון שחירות שלילית זה העדר כפייה, וכ"העדר" היא איננה?

בנוגע לפוליטיקאים הס"ד, גם אני לא חושב שהם מאמינים במהפכה. כי זה לא פרקטי - לא בר יישום. לדעתי הפוליטיקאים הס"ד מתחלקים לשתי קבוצות: (1) אלו שמאמינים בליברליזם אבל יודעים שיותר קל להיבחר עם סיסמאות סוציאליות. (2) אלו שמאמינים במטרות המהפכה - שוויון - אבל יודעים שאי אפשר לבצעה אותה אז הם מסתפקים בפשרה.

אבל עזוב. הכי חשוב זה מה המשמעות של "חופש כיכולת להגשים את הרצונות של האינדיווידואל"?
מאמר מעניין, 405811
בוא נראה. נניח שש"ס תזכה ברוב גדול ותשליט כאן טוטליטריזם (אני לא חושב שזאת האג'נדה שלה, אבל נגיד). אני אלחם בה בשם החירות החיובית: אני מאמין שראוי שבני-אדם יהיו משכילים ולא בורים, אני מאמין שראוי שנשים תוכלנה להגשים את עצמן, אני מאמין שהחברה הליברלית משליטה נורמות מוסריות יותר מחברה דכאנית.

האם אתה תלחם בשם החירות השלילית? החופש לעשות מה שכל אחד רוצה? נגיד שניצחת וגילית שהנורמות החברתיות שלנו שונו והפכנו לחברה הבדואית. בכנות, האם זה מספק אותך? תשאר כאן או תהגר למדינה אחרת?

לדעתי, כולנו מחזיקים בתפיסה של חירות חיובית. בשדה הפוליטי נאבקות כל מיני תפיסות של חירות חיובית ביניהן וכך צריך להיות. למשל, עכשיו יש בשלטון מפלגה שטוענת ש"הכיבוש משחית" (ובתרגום: ראוי לו לאדם שלא להיות כובש). אם הפרוגרמה שלה תצא לפועל, הרי תהיה לנו חירות חיובית מהכיבוש. יש מפלגות ששמות דגש על לאומיותו של אדם ("לאום קובע את הווייתו של אדם. ראוי שאדם יזדהה עם ערכי הלאום שלו"). יש כאלו שרוצות מדינת כל אזרחיה ("ראוי שאדם יהיה אוניברסאליסט"). יש כאלו שחושבים שראוי שאדם יוכל לשמור לעצמו את הרכוש שהוא הרוויח בהתאם לחוקי המדינה, יש כאלו שחושבים שראוי שהוא יחלוק את הרכוש הזה עם אחרים. כל טענה פוליטית - כולל טענות ליברטאניות - ניתנת לתרגום לטענה מוסרית, וכל טענה מוסרית שמיושמת באמצעות הפוליטיקה היא כבר חירות חיובית.
אין ''סוגים'' של חירויות 405814
" יש כאלו שחושבים שראוי שאדם יוכל לשמור לעצמו את הרכוש שהוא הרוויח בהתאם לחוקי המדינה, יש כאלו שחושבים שראוי שהוא יחלוק את הרכוש הזה עם אחרים. כל טענה פוליטית - כולל טענות ליברטאניות - ניתנת לתרגום לטענה מוסרית, וכל טענה מוסרית שמיושמת באמצעות הפוליטיקה היא כבר חירות חיובית."

לא יכולתי לנסח זאת טוב יותר,
ובדיוק מהסיבה שבציטוט אין למילים "חירות חיובית" משמעות מושגית כלשהי.
המושג "חירות" מוגדר היטב: אדם הוא בן-חורין אם ורק אם כל אדם אחר מנוע בחוק מליזום שימוש בכוח פיסי כנגדו.

אדם על אי בודד הוא בן-חורין. אדם במחנה ריכוז אינו בן-חורין.
מייד נראה כיצד המילים "חירות חיובית" אינן מקיימות מסקנות אלמנטריות אלו.

המושג "חירות חיובית" הוא אנטי-מושג: הוא מושג *סותר* למושג "חירות", בדמות מושג אשר בא "לפרט" או "להרחיב" את המושג "חירות". (להלן: אנטי-מושג)
מטרתו של אנטי-מושג היא להשמיד מושג לגיטימי (חירות) באמצעות הפצת דיאלקטיקה נוסח 1984 - המלחמה היא שלום, בערות היא כוח, ו"חירות" היא היכולת שלך לשדוד את תוצרי עמלי בכוח פיסי, תחת איום של כליאה בכלוב מלא רוצחים ואנסים,
או ה"חירות" של אייאטולה איסלאמי לתלות אותי מראש מנוף (נניח והייתי אישה) בגלל קיום יחסי-מין מחוץ לנישואין.
למעשה כל יצר סאדיסטי מוגדר לפי תפיסה מעוותת זו כ"חירות חיובית"!
יהיה זה פשע לסיים בלי להזכיר את "יקירינו" הנאצים - אדוני מוכרח להסכים שהשואה היא "חירות חיובית" - מן החיידקים היהודים.

על סמנטיקה אין טעם להתווכח, על מוסר יש:
האם אדוני מעדיף "חירות שלילית", כלומר: זכויות אדם, או שמא "חירות חיובית" - בדמות הדוגמא האחרונה?
אין ''סוגים'' של חירויות 405821
הערה קטנה ושולית: אם הזכרת את "יקירינו" הנאצים: התאונה ההיסטורית הזאת באה אחרי נסיון של דמוקרטיה. הגדרת החרות כשומרת משימוש בכוח פיסי, הרי הבאגים שהופיעו בדמוקראטיה נבעו משימוש ברוטאלי בכוח-שלא היה תמיד פיסי. ראוי מאד לבדוק התנהלות של דמוקרטיות במשבר (ארה"ב, צרפת ובריטניה במחצית הראשונה של המאה ה-‏20) ולראות את המשברים הקשים שעברו. ההתייחסות שלנו לדמוקרטיה כמשהו קיים- סטטי, לעומת צורה אחרת של מישטר שמשתמש בכוח פיסי- היא פשוט מוטעית.
אין ''סוגים'' של חירויות 405831
מה עם אדם על אי בודד שיש בו חיות טרף?
אין ''סוגים'' של חירויות 405838
לפי ההגדרה שלך גם עבד הוא בן-חורין. זאת אינה הגדרה מעניינת.
אין ''סוגים'' של חירויות 405842
איך בדיוק?
עבד נתון לאיום ביוזמת שימוש בכוח פיסי מצד משעבדו, שכן אין כל דרך אחרת למנוע ממנו לברוח.
"עבד" אשר אינו מאויים בכוח פיסי אינו עבד.
לא לחינם במחנות עבדים יש גדרות, שוטים ואקדחים.
אהבתי את אדוני 405847
על עבד נרצע שמעת?
אין ''סוגים'' של חירויות 405858
אליעזר, עבדו של אברהם, נשלח לבדו לארם נהריים, עם שיירת גמלים, ועם מתנות זהב וכסף, במשימה למצוא כלה ליצחק.
בלי גדרות, בלי שוטים ובלי אקדחים.
אין ''סוגים'' של חירויות 405997
זה לא עבד.
גם "עבד נרצע" אינו עבד.

עוד מעט תטען שגם אני עבד, בגלל שאני משתכר פחות מ-‏1% מהתפוקה השולית של העבודה שלי (בדומה לילדים המועסקים ב-NIKE באסיה).
עם פוסט-מודרניזם אני לא מתווכח, אם "עבד" זה כל מה שאתה/מישהו *מרגיש* שזה עבד - יבושם לך.
רק אל תשכח את "החופש לסקול באבנים"!
אין ''סוגים'' של חירויות 406255
וואלה.
גם אני לא מתווכחת.
אין ''סוגים'' של חירויות. 406056
אמ... כתבת בפתיל הזה כמות מכובדת של תגובות, ואני באמת משתדל להבין לאן אתה חותר, אבל זה נראה כאילו אתה שולף טענה אבסורדית מתהום הנשייה, ובונה עליה מערכת הסקים לוגית שכמובן מוטלת בספק.

"אדם על אי בודד הוא בן-חורין", ו-"אין רמות של חירות" הם מן הסתם מסקנות (אני לא יודע איך לקרוא להם באופן אחר) שמגבות אחת את השניה, אך שתיהן פגומות. הרי ברור שיש "רמות" של חירות: בורות, למשל, היא הגבלה מאוד רצינית על סט ה-"חירויות" של אדם. גם הימצאות על אי בודד מגבילה את החירויות של אדם. הסתכל על הדוגמאות שהבאת: הרי הימצאות על אי בודד, ברמה הבסיסית ביותר, אינה שונה מלהיות בגטו: אתה מוגבל בחופש התנועה שלך.

הדברים הנ"ל נותנים תוקף לקונספט ה-"חירות החיובית". זו פשוט דרך לומר "אנחנו הולכים להכריח אותך לעשות כל מיני דברים עכשיו, כדי שא"כ יהיה לך סט 'חירויות' רחב יותר" (זה, לפחות, פן אחד של המושג).
אין ''סוגים'' של חירויות. 406068
הלבשת את טענותיי על מושגים אחרים מאלו בהם השתמשתי, ולכן קיבלת סלט שרירותי.

כתבתי כבר 4 פעמים בפתיל זה הגדרה ל"חירות", אבל זה לא עולה כסף אז הנה שוב:
"חירות" היא איסור בחוק על יוזמת שימוש בכוח פיסי כנגד אדם.

מכאן נובע:
א. אדם על אי בודד הוא בן-חורין, כיוון שלא קיים אדם אחר אשר ניתן לאסור עליו יוזמת שימוש בכוח פיסי, ועל החיות באי ממילא אי אפשר לאסור מאומה בחוק.
ב. אין "רמות" של חירות כי אין "רמות" של איסורים - או שאסור או שמותר. (גובה הקנס/המאסר אינו רמה של איסור אלא של ענישה, וממילא חל רק במקרה של "אסור = 1")

חירות היא *לא* הבטחה להצלחה או ליכולת כלשהי, אלא רק מניעה מאדם אחר לבצע מעשים מסויימים.

"הרי הימצאות על אי בודד, ברמה הבסיסית ביותר, אינה שונה מלהיות בגטו: אתה מוגבל בחופש התנועה שלך."
זוהי היצמדות לקונקרטים, והתעלמות מוחלטת מן השאלה *מה* מונע את חופש התנועה שלך.
למעשה עם נמשיך בהיצמדות לקונקרטים נגלה שבעצם "קלאב-מד" זה כמו אושוויץ, כי בשניהם חופש התנועה שלך מוגבל ובשניהם יש גדר והם באירופה!
בעצם כל קיום על פלאנטה מונע את חופש התנועה שלך, שכן אתה נע רק על פני הפלנאטה - ולכן שקול למחנה ריכוז מבחינה קונקרטית מטופשת זו.

האם אדוני מתחיל לראות את הזדון שמאחורי המילים הבלתי תמימות "חירות חיובית/שלילית" ?

הבה ננהל דיון וירטואלי באמצעות "מושגים" אלו, במדינה דמוקרטית דמיונית בה מתנהל דיון נוקב בשאלה האם לשעבד ולרצוח את היהודים, כאשר עקרונות המדינה הם הגנה על ה"חירות" (ה"חיובית" וה"שלילית")

- יהודי: "אין לך זכות לשעבד/לרצוח אותי, כיוון שאני בן-חורין וממילא אסור לך ליזום שימוש בכוח כנגדי."
- נאצי: "לא ולא, גם אני בן-חורין, ונהנה מחירות למרחב-התפשטות לגזע הנעלה שלי. "חירותך" אינה אלא "חירות שלילית", אך לעומתה אני זכאי ל"חירות חיובית", ולכן עליך לעלות לרכבת לטרבלינקה מייד!"
- שופט: "שני הצדדים צודקים! גם היהודי שמעוניין לחיות בשם החירות, וגם הנאצי המבקש להשמידו - פועלים להגשים את עיקרון החירות, הויכוח הוא איפוא לא על חירות או על שלילתה, אלא רק על *סוג* החירות."

האם כעת אדוני רואה את הזדון שמאחורי מילים "תמימות" אלו?

נחתום בניסוח פורמלי:
הצירוף "חירות חיובית" אינו הגדרה אלא הגדרה + טענה, להלן: "עיסקת חבילה" (המושג נתגלה ע"י איין ראנד).
"שולחן כתיבה" הוא שולחן.
"חדר שינה" הוא חדר.
"אדם גבוה" הוא אדם.
3 המשפטים לעיל הם *טענות*, אשר הינן נכונות תמיד (טבטולוגיות), לפי העיקרון הבא:
"<אובייקט> + <תכונה> הוא <אובייקט>."
(בבקשה להציב כל מיני רהיטים וצבעים וכו' ולראות שזה נכון)

איך יוצרים עיסקת חבילה?
מגדירים תכונה, אשר באה כביכול *לתאר* אובייקט, אך בפועל טוענת טענה לגביו, אשר בד"כ משמידה את משמעותו באצמעות סתירה.

"חירות חיובית" היא עיסקת חבילה:
לפי העיקרון לעיל "חירות חיובית" היא חירות, שכן היא "כוולה עוד סוג של חירות" אך משמעותה בפועל יכולה להיות כליאתך, שיעבודך, השמדתך בגז וכל יצר סאדיסטי דמיוני.
הטענה שבעיסקת החבילה: כל מעשה סאדיסטי אשר יעוללו לך לגיטימי מבחינת שמירה על החירות (החיובית כמובן).

"חירות חיובית" היא עיסקת חבילה אשר מטרתה להקנות לגיטימציה מוסרית ליצרים הפסיכוטיים האפלים ביותר שתוכל לדמיין.
get real 406070
ננס לבן הוא ננס?
תרנגול הודו הוא תרנגול?
תפוח זהב הוא תפוח?
עבד נרצע הוא עבד?
כמעט 406073
האחרון אינו מושג מפרט אלא עיסקת חבילה.
הטענה היא שאדם נותר בסטטוס ''עבד'' גם אם עובד מרצונו החופשי.
אין ''סוגים'' של חירויות. 406072
''המושג נתגלה ע''י איין ראנד''.
מושגים אינם ''מתגלים''. מושגים ''מוטבעים''.
אין ''סוגים'' של חירויות. 406075
מושגים מתגלים. השולחן קיים במציאות. גם התכונות המופשטות ההופכות שולחן לכזה קיימות במציאות.
מושג הוא תוצר של השוואה בין קונקרטים (כלומר: גילוי תכונותיהם), והשמטה מכוונת של תכונות מסויימות שלהם (כלומר: גילוי תכונותיהם).

בכל אופן, מה זה "הטבעה"?
האם הכוונה לשיוך סימבול למושג? הסימבול חיצוני למושג.
אין ''סוגים'' של חירויות. 406102
ההגדרה של המונח ''כוח פיסי'' גם היא בעייתית. בוא נניח שאתה גר ברחוב מסוייים ומישהו קונה את כל הרחוב על הבתים משני צדדיו. הוא רוצה את הבית שלך אך אינך רוצה למכור. על פי זכות הקניין הוא מגביל אותך ומפעיל עליך כוח (על פי חוק) רק לא כוח פיסי. ההגבלה שלך למונח ''כוח פיסי'' מאד בעייתית. גם לפעולות ''לא פיסיות'' יש השפעות ''פיסיות''.
אין ''סוגים'' של חירויות. 406104
אני מוכן לסבול כל מידה של "כוח לא פיסי" שתופעל כנגדי,
בלבד שלא יופעל בכלל כוח פיסי.

איך בדיוק הקניין בדוגמא מפעיל עלי כוח ע"פ חוק?
הוא קנה את כל הבתים ברחוב, אבל לא את הרחוב...
אין ''סוגים'' של חירויות. 406109
כשמסתכלים על ''השורה התחתונה'' תמיד מתחבא שם כוח פיזי, או לפחות גדרות תיל. אחרת יהיה קשה לקפיטליסט הדורסני למנוע ממך להמשיך ללכת ברחוב.
אין ''סוגים'' של חירויות. 406127
אם זה הרחוב *שלו*, אז מותר לו לשמור על הרחוב.
אם חלילה אנסה לטפס על הגדר ולפרוץ לרחוב - אני זה שיוזם שימוש בכוח.
בשורה התחתונה צריכה להיות *יוזמת* שימוש בכוח פיסי.
למה להתלונן על הרחוב כאשר דוגמא מובהקת בהרבה היא אסירים בכלא? ובכן, אלו יזמו שימוש בכוח פיסי בעצמם.
אין ''סוגים'' של חירויות. 406129
אני לא ממש מבין איך אתה מסדר את זכות הקניין יחד עם חירות שלילית מוחלטת. נניח שיש על האי של רובינזון שני חבר'ה (רובין וששת), ובריכת מים קטנה. בוקר אחד אחד קם ששת ומגלה שרובין הקיף את הבריכה בגדר בתואנה שהיא שייכת לו. מי ביצע את הפעולה האלימה? רובין, או ששת שחותך את הגדר?
אין ''סוגים'' של חירויות. 406143
הדוגמה שלך היא תמצית ההיסטוריה הכלכלית-חברתית ולפיכך גם הפוליטית, של המאות האחרונות. החל מהגידורים באנגליה ואילך.
אין ''סוגים'' של חירויות. 406229
התגובה שלך היא תמצית הביקורת של השמאל במחצית השניה של המאה העשרים: לעולם תאשים את אנגליה ואמריקה בכל דבר רע.

למה מה קרה? לא היו גדרות ויערות פרטיים בפולניה?
אין ''סוגים'' של חירויות. 406298
היו גם היו. דבריך הם תמצית הבנת הנקרא הנכונה. היכן ראית בדברי כתוב שרק באמריקה ואנגליה היו גידורים? היכן ראית בדברי בכלל ביקורת על ארה"ב ובריטניה בניגוד לארצות אחרות?
אני מציע שתגיב לדברי גם אם הם לא יופיעו בכלל, סתם מתוך אינרציה או מילוי צורך פנימי.
אין ''סוגים'' של חירויות. 406150
בדוגמא רובין הוא בעל הבריכה.
עם זאת יש להדגיש כי החוק הקפיטליסטי מניח שמרחב מחיה ואמצעי הישרדות בסיסיים אינם במחסור טבעי.
ההנחה תקפה לגבי רוב חלקי העולם המיושבים, ולגבי השאר - פשוט לא היה צריך להתיישב שם.
הכי טוב שרובין וששת יחזרו ליבשת (בתנאי שזו יבשת קפיטליסטית).
אין ''סוגים'' של חירויות. 406151
איפה קיימת הנחה כזאת בתאוריה הקאפיטליסטית? אולי לגבי אויר. תכוון אותי אצל סמואלסון או מילטון פרידמן להנחה הזאת.
אין ''סוגים'' של חירויות. 406155
סמואלסון ופרידמן אינם קפיטליסטים.
פרידמן עושה שירות רע מאוד לקפיטליזם, לנוכח הבסיס המוסרי שבחר לצורך תורתו - "טובת החברה" או בשפה כלכלית "מיקסום סך התועלת".
כל שמאלן מצוי יכול לפוצץ את התיאוריה של פרידמן לרסיסים.

תיאוריה קפיטליסטית המבוססת על מוסר אגואיסטי מניחה הנחה זו (אין מחסור בשטח) לצורך "ייבוא" מסקנות מוסריות מדוגמת האי-הבודד אל החברה.
דרוש שהחיים בחברה יתאפשרו ע"י ייצור - שימוש בשכל, אחרת אין לתיאוריה בסיס:
אם החברה היא 3 אנשים על רפסודה בלב אוקיינוס, ללא מזון, ואשר מטבע הדברים יכולים להתקיים רק ע"י קניבליזם - איני ממליץ על קפיטליזם.
אין ''סוגים'' של חירויות. 406207
לא הבנתי איזו תיאוריה קאפיטליסטית לא יכול כל שמאלן לפוצץ.
אני מניח (ותקן אותי אם אני טועה) שהפילוסופיות של ראנד או קרוי. נדמה לי שסמואלסון, פרידמן ורבים אחרים פוצצו את הפילוסופיות הללו בלי להרגיש.
אין ''סוגים'' של חירויות. 406264
הנחת נכון - איין ראנד.
ב-‏18 שנות דיון בפילוסופיה זו לא נמצאה שום סתירה או טענה שקרית, אך 18 שנה אינן מספיקות ויש להמשיך להתווכח.

ובמקום "נדמה לי" נא להעלות טענות.
אין ''סוגים'' של חירויות. 406302
איך בכלל אפשר לבדוק את הפילוסופיה של איין ראנד האם היו או לא היו בה סתירות או טענות שיקריות? באותה מידה אפשר היה לכתוב שבשלושת אלפי השנים האחרונות לא נמצאה שום סתירה או טענה שיקרית בתאולוגיה היהודית. הפילוסופיה של איין ראנד היא ברובה רומאנים ובחלקה תאולוגיה. תראה לי משטר ראנדיסטי שקם והצליח? או לפחות קהילה ראנדיסטית אחת לרפואה.
אין ''סוגים'' של חירויות. 406306
נא להימנע מטענות שרירותיות.
לאדוני אין ידע מינימלי בפילוסופיה של ראנד ולכן מתבקש לא לטעון טענות בשמה.
ואם כבר לטעון - נא לספק הסבר/הוכחה/ראיה, בפרט לטענת השקר הזדונית "תיאולוגיה".
אין ''סוגים'' של חירויות. 406807
18 שנים?
אין ''סוגים'' של חירויות. 406811
ח''י אחרי מות.
אין ''סוגים'' של חירויות. 406822
היא מתה ב-‏1982.
אין ''סוגים'' של חירויות. 406828
טוב, מהן 6 שנים ביני ובינך?
מים יש? 406257
נראה לי שעוד מעט יגיעו אליך טפסים בדואר מהקומונה של כליל.
מים יש? 406315
אפשר לקבל עוד מידע בנושא?
מה זה "כליל"?
מים יש? 406368
כליל החורש נאורי הוא אחד מהמשתתפים באייל. ברקת מתייחסת, לדעתי, לדיון בנושא אנרכיזם שבו הוא השתתף לאחרונה.
אני לא חושב שזו חובה 406279
פיתוחים בנוסח הובס יכולים לתאר מוסר אגואיסטי קפיטליסטי כאשר מצב הטבע הינו מצב של מחסור (''מלחמת הכל בכל'').

לצערי, אני חוזר לבסיס ואין לי זמן לפתח את חוט המחשבה...
אני לא חושב שזו חובה 406612
נראה כמו חבל מחשבה.

נראה לי שהאגואיזם אכן קשור במחסור, תחושת מחסור שמביאה להשטחת היחסים עם האחר, שבתורה מביאה לעוד תחושת מחסור.

אין בכך בכדי לרמוז שמצב הטבע הינו מצב של מחסור.
אין ''סוגים'' של חירויות. 406613
אני חוזר ושואל: על מה אתה ממליץ אז?

כי החירות האישית שהגדרת, יכולה, בקלות לראות במצב כזה (רפסודה) מניעה פיסית של מזון - כלומר הפעלת כוח פיזי ע"י האחרים (במקרה זה - שניים אחרים) ומכאן הדרך של שלושה חברים לספינה לשעבר, להילולה של חשדנות, אי-שינה וקראשנדו קניבלי סלולה היטב.

אני לא מצפה לשינוי הגדרת החירות, אני מעונין לשמוע אילו רעיונות מוסריים נוספים (בהנחה שחירות היא שאיפה מוסרית או אידאה) הם מוחלטים וחסרי תחליף.

את איין רנד, הפסקתי משום שלא אהבתי משהו בכתיבתה, אני מדבר על "כמעיין כמובן, אני קורא מעט מאוד פילוסופיה טהורה.
אין ''סוגים'' של חירויות. 406676
"אני לא מצפה לשינוי הגדרת החירות, אני מעונין לשמוע אילו רעיונות מוסריים נוספים (בהנחה שחירות היא שאיפה מוסרית או אידאה) הם מוחלטים וחסרי תחליף.
"

(מוחלטים = מתקיימים לחלוטין עבור סט של הנחות יסוד, אלו שונות בין רפסודה לבין יבשת אמריקה)
כל עוד "הנחת השפע" מתקיימת (שכיחות שטח המתאים לחיי אדם) - אגואיזם רציונאלי תקף, והיישום שלו הוא קפיטליזם.

כאשר הנחה זו אינה מתקיימת (רפסודה, רובין וששת וכו'), העיקרון המוסרי התקף הוא "אכול את חבריך", והיישומים שלו שונים לפי הרכב החבורה על הרפסודה: אם אני, חבר שלי, ואתה על הרפסודה אז כדאי דמוקרטיה - כדי שנאכל אותך בתמיכת 2/3 מן הציבור.
אם האדם השלישי הוא דווקא חבר שלך, ואני במיעוט, אז אני כופר בדמוקרטיה ומעדיף סוציאליזם - יש להאכיל את המיעוטים והחלשים (בבשר גופך).
מכיוון שההחלטות המוסריות שלך תהיינה זהות לשלי פשוט נילחם עד שמישהו יאכל את השני.
אין ''סוגים'' של חירויות. 406838
במקרה שבו אתה, חבר וזר על רפסודה, זו לא תהיה ''החלטה דמוקרטית'' לאכול את הזר, כי הזר הרי לא יבחר להכנע לה. אתם כנראה תכריעו אותו, אבל זה לא יהיה שונה בכלל מאם הייתם שניכם על רפסודה עם שלושת-אלפים מבוגרים משותקים מהצוואר ומטה, ובוחרים לאכול אותם.
אין ''סוגים'' של חירויות. 406916
למה לא? החלטת רוב בהתאם לחוקי המדינה היא החלטה דמוקרטית.
ראשית נשנה את חוקי המדינה כך שישאפשרו קניבליזם (צורה קיצונית של סוציאליזם אשר הורחבה מרכוש לאברי-גוף).
הדוגמא הקיצונית שנתת קבילה בתנאי שאותם 3000 משותקים הצביעו למפלגת הקניבליזם.
אין ''סוגים'' של חירויות. 406922
אני מדמיין את ההצבעה הדמוקרטית:
מי שבעד לאכול משותקים, ירים את ידו. יופי, מי נגד? נהדר! ברוב של 2 מול 0 ו3000 נמנעים, הוחלט לאכול משותקים. בתאבון.
אין ''סוגים'' של חירויות. 406980
הבחור השלישי ברפסודה מעולם לא התחייב לקבל עליו את הכרעת הרוב. הוא לא בגדר בוגד או משתמט, באותה צורה שאם אתה וחבר תיגשו לאדם בודד ברחוב ותגידו לו שהחלטתם שהארנק שלו יעבור לרשותכם, בהצבעה של שתיים נגד אחד, זו לא ''החלטה דמוקרטית''.
אין ''סוגים'' של חירויות. 407039
הבנתי, וזאת בניגוד לשאר הדמוקרטיות בהן *כל* אדם קיבל מרצונו את הכרעת הרוב.
אתה רציני?
  אין ''סוגים'' של חירויות. • האייל האלמוני
  אין ''סוגים'' של חירויות. • אורח_יניב
  אם שותים, לא מגיבים. בשביל זה יש חברים. • דורפל
  אם שותים, לא מגיבים. בשביל זה יש חברים. • האייל האלמוני
  אין ''סוגים'' של חירויות. • דורפל
  אין ''סוגים'' של חירויות. • עמרי גולדשטיין
  אין ''סוגים'' של חירויות. • אורח_יניב
  אין ''סוגים'' של חירויות. • נועה ו
  אין ''סוגים'' של חירויות. • שוטה הכפר הגלובלי
  אין ''סוגים'' של חירויות. • נועה ו
  אין ''סוגים'' של חירויות. • ארז לנדוור
  אין ''סוגים'' של חירויות. • אנטילופה
  אין ''סוגים'' של חירויות. • גדי אלכסנדרוביץ'
  אין ''סוגים'' של חירויות. • אורח_יניב
  אין ''סוגים'' של חירויות. • גדי אלכסנדרוביץ'
  אין ''סוגים'' של חירויות. • האייל האלמוני
  אין ''סוגים'' של חירויות. • האייל האלמוני
  אין ''סוגים'' של חירויות. • אורח_יניב
  אין ''סוגים'' של חירויות. • גדי אלכסנדרוביץ'
  אין ''סוגים'' של חירויות. • אורח_יניב
  אין ''סוגים'' של חירויות. • איציק ש.
  אין ''סוגים'' של חירויות. • אורח_יניב
  אין ''סוגים'' של חירויות. • איציק ש.
  אין ''סוגים'' של חירויות. • אורח_יניב
  אין ''סוגים'' של חירויות. • גדי אלכסנדרוביץ'
  אין ''סוגים'' של חירויות. • אורי גוראל גורביץ'
  טוב פרי טוב מקולורבי. • הועדה להריסת פירות -תת מחלקה לענ
  אין ''סוגים'' של חירויות. • נועה ו
  אין ''סוגים'' של חירויות. • אנטילופה
  אין ''סוגים'' של חירויות. • אנטילופה
  אין ''סוגים'' של חירויות. • האייל האלמוני
  אין ''סוגים'' של חירויות. • אנטילופה
  אין ''סוגים'' של חירויות. • איציק ש.
  אין ''סוגים'' של חירויות. • האייל האלמוני
  אין ''סוגים'' של חירויות. • אנטילופה
  אין ''סוגים'' של חירויות. • האייל האלמוני
  אין ''סוגים'' של חירויות. • אנטילופה
  אין ''סוגים'' של חירויות. • איציק ש.
  אין ''סוגים'' של חירויות. • האייל האלמוני
  אין ''סוגים'' של חירויות. • איציק ש.
  אין ''סוגים'' של חירויות. • האייל האלמוני
  אין ''סוגים'' של חירויות. • אנטילופה
  אין ''סוגים'' של חירויות. • האייל האלמוני
  ! • אנטילופה
  אין ''סוגים'' של חירויות. • כבשה
  אין ''סוגים'' של חירויות. • גדי אלכסנדרוביץ'
  אין ''סוגים'' של חירויות. • כבשה
  אין ''סוגים'' של חירויות. • גדי אלכסנדרוביץ'
  בעלות • המסביר לצרכן
  בעלות • גדי אלכסנדרוביץ'
  בעלות • המסביר לצרכן
  בעלות • גדי אלכסנדרוביץ'
  בעלות • האייל האלמוני
  בעלות • אורח_יניב
  בעלות • איציק ש.
  בעלות • אורח_יניב
  בעלות • גדי אלכסנדרוביץ'
  בעלות • אורח_יניב
  בעלות • איציק ש.
  בעלות • אורח_יניב
  בעלות • גדי אלכסנדרוביץ'
  בעלות • איילון
  בעלות • אורח_יניב
  בעלות • איילון
  בעלות • אורח_יניב
  בעלות • איילון
  בעלות • אורח_יניב
  בעלות • איציק ש.
  בעלות • אורח_יניב
  בעלות • איילון
  בעלות • אורח_יניב
  בעלות • איציק ש.
  בעלות • אורח_יניב
  בעלות • איציק ש.
  בעלות • אורח_יניב
  בעלות • איציק ש.
  בעלות • אורח_יניב
  בעלות • צפריר כהן
  אשרי המאמין • ג'מירוקוואי
  אשרי המאמין • איציק ש.
  בעלות • שוטה הכפר הגלובלי
  בעלות • איציק ש.
  בעלות • האייל האלמוני
  בעלות • איציק ש.
  בעלות • שוטה הכפר הגלובלי
  בעלות • האייל האלמוני
  בעלות • דורפל
  בעלות • שוטה הכפר הגלובלי
  בעלות • צפריר כהן
  בעלות • אורח_יניב
  בעלות • צפריר כהן
  בעלות • אורח_יניב
  בעלות • צפריר כהן
  בעלות • אורח_יניב
  גירסא קצת אחרת • היא
  ויש גם גירסא היסטורית • היא
  נעבור למושבות • היא
  גירסאת הנגטיב • היא
  ולחובבי הקומוניזם • היא
  וכדי לאזן את העניין • היא
  וכדי לאזן את העניין • איילה רדומה
  בעלות • אייל פלוני
  בעלות • אורח_יניב
  בעלות • אייל פלוני
  בעלות • אורח_יניב
  בעלות • אייל פלוני
  בעלות • גדי אלכסנדרוביץ'
  בעלות • האייל האלמוני
  בעלות • האייל האלמוני
  בעלות • האייל האלמוני
  אין ''סוגים'' של חירויות. • האייל האלמוני
  אין ''סוגים'' של חירויות. • גדי אלכסנדרוביץ'
  אין ''סוגים'' של חירויות. • כבשה
  אין ''סוגים'' של חירויות. • אורח_יניב
  שאלות על ה''חירות'' • סמיילי
  שאלות על ה''חירות'' • אורח_יניב
  שאלות על ה''חירות'' • סמיילי
  שאלות על ה''חירות'' • אורח_יניב
  שאלות על ה''חירות'' • סמיילי
  שאלות על ה''חירות'' • אורח_יניב
  שאלות על ה''חירות'' • סמיילי
  שאלות על ה''חירות'' • אורח_יניב
  שאלות על ה''חירות'' • סמיילי
  שאלות על ה''חירות'' • איציק ש.
  שאלות על ה''חירות'' • אורח_יניב
  שאלות על ה''חירות'' • איציק ש.
  שאלות על ה''חירות'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''חירות'' • איציק ש.
  שאלות על ה''חירות'' • גדי אלכסנדרוביץ'
  X צודק • היא
  X צודק • איציק ש.
  שאלות על ה''חירות'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''חירות'' • סמיילי
  שאלות על ה''חירות'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''חירות'' • סמיילי
  שאלות על ה''חירות'' • אורח_יניב
  שאלות על ה''חירות'' • סמיילי
  שאלות על ה''חירות'' • אורח_יניב
  שאלות על ה''חירות'' • סמיילי
  שאלות על ה''חירות'' • אורח_יניב
  שאלות על ה''חירות'' • סמיילי
  שאלות על ה''חירות'' • אורח_יניב
  שאלות על ה''חירות'' • סמיילי
  שאלות על ה''חירות'' • גדי אלכסנדרוביץ'
  שאלות על ה''חירות'' • סמיילי
  שאלות על ה''חירות'' • אורח_יניב
  שאלות על ה''חירות'' • סמיילי
  שאלות על ה''חירות'' • אורח_יניב
  שאלות על ה''חירות'' • סמיילי
  שאלות על ה''חירות'' • אורח_יניב
  שאלות על ה''חירות'' • סמיילי
  שאלות על ה''חירות'' • איציק ש.
  שאלות על ה''חירות'' • גדי אלכסנדרוביץ'
  שאלות על ה''חירות'' • כבשה
  שאלות על ה''חירות'' • אורח_יניב
  שאלות על ה''חירות'' • איציק ש.
  שאלות על ה''חירות'' • אורח_יניב
  הנחת השפע • ראובן
  הנחת השפע • אורח_יניב
  הנחת השפע • גדי אלכסנדרוביץ'
  הנחת השפע • אורח_יניב
  הנחת השפע • גיל לדרמן
  הנחת השפע • אורח_יניב
  הנחת השפע • גיל לדרמן
  הנחת השפע • גיל לדרמן
  הנחת השפע • אורח_יניב
  הנחת השפע • האייל האלמוני
  הנחת השפע • גיל לדרמן
  שאפו • חשמנית על מונית
  ללא כותרת • האייל האלמוני
  הנחת השפע • ברקת
  הנחת השפע • אורח_יניב
  הנחת השפע • איציק ש.
  הנחת השפע • אורח_יניב
  הנחת השפע • האייל האלמוני
  הנחת השפע • שוטה הכפר הגלובלי
  הנחת השפע • ברקת
  הנחת השפע • שוטה הכפר הגלובלי
  הנחת השפע • האייל האלמוני
  הנחת השפע • שוטה הכפר הגלובלי
  הנחת השפע • האייל האלמוני
  הנחת השפע • ספונג'ידורית על מונית
  הנחת השפע • האייל האלמוני
  הנחת השפע • איציק ש.
  הנחת השפע • האייל האלמוני
  הנחת השפע • גיל לדרמן
  הנחת השפע • איציק ש.
  הנחת השפע • גדי אלכסנדרוביץ'
  הנחת השפע • איציק ש.
  הנחת השפע • אורח_יניב
  הנחת השפע • גיל לדרמן
  הנחת השפע • אורח_יניב
  הנחת השפע • גדי אלכסנדרוביץ'
  הנחת השפע • אורח_יניב
  הנחת השפע • גדי אלכסנדרוביץ'
  הנחת השפע • אורח_יניב
  הנחת השפע • כליל החורש נאורי
  הנחת השפע • גדי אלכסנדרוביץ'
  הנחת השפע • האייל האלמוני
  הנחת השפע • גדי אלכסנדרוביץ'
  הנחת השפע • האייל האלמוני
  הנחת השפע • אורח_יניב
  הנחת השפע • איציק ש.
  הנחת השפע • אורח_יניב
  הנחת השפע • איציק ש.
  הנחת השפע • האייל האלמוני
  הנחת השפע • אורח_יניב
  הנחת השפע • האייל האלמוני
  הנחת השפע • האייל האלמוני
  הנחת השפע • צפריר כהן
  הנחת השפע • איציק ש.
  הנחת השפע • אורח_יניב
  הנחת השפע • איציק ש.
  הנחת השפע • אורח_יניב
  הנחת השפע • האייל האלמוני
  הנחת השפע • האייל האלמוני
  הנחת השפע • שוטה הכפר הגלובלי
  הנחת השפע • ראובן
  שאלות על ה''חירות'' • כבשה
  שאלות על ה''חירות'' • ברקת
  שאלות על ה''חירות'' • כבשה
  שאלות על ה''חירות'' • האייל האנומלי
  שאלות על ה''חירות'' • דורפל
  שאלות על ה''חירות'' • כבשה
  שאלות על ה''חירות'' • אורח_יניב
  שאלות על ה''חירות'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''חירות'' • אורח_יניב
  שאלות על ה''חירות'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''חירות'' • שוטה הכפר הגלובלי
  שאלות על ה''חירות'' • אורח_יניב
  שאלות על ה''יושר'' • לודביג
  שאלות על ה''יושר'' • אורח_יניב
  שאלות על ה''יושר'' • לודביג
  שאלות על ה''יושר'' • אורח_יניב
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • אורח_יניב
  שאלות על ה''יושר'' • איציק ש.
  שאלות על ה''יושר'' • גדי אלכסנדרוביץ'
  שאלות על ה''יושר'' • אורח_יניב
  שאלות על ה''יושר'' • כבשה
  שאלות על ה''יושר'' • אורח_יניב
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • אורח_יניב
  שאלות על ה''גזענות'' • לודביג
  שאלות על ה''גזענות'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''גזענות'' • ברקת
  שאלות על ה''גזענות'' • גדי אלכסנדרוביץ'
  שאלות על ה''גזענות'' • ברקת
  שאלות על ה''גזענות'' • לודביג
  שאלות על ה''גזענות'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''גזענות'' • אורח_יניב
  מבקשת עצה • שדכנית
  מבקשת עצה • שוטה הכפר הגלובלי
  מבקשת עצה • ש... שד... שדכ...
  מבקשת עצה • שוטה הכפר הגלובלי
  מבקשת עצה • הבלשית הצעירה
  מבקשת עצה • האייל האלמוני
  שאלות על ה''גזענות'' • כבשה
  מאן דהוא • ירדן ניר-בוכבינדר
  שאלות על ה''יושר'' • כבשה
  שאלות על ה''יושר'' • איציק ש.
  שאלות על ה''יושר'' • אורח_יניב
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • איציק ש.
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • איציק ש.
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • איציק ש.
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • היא
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • היא
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • היא
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • היא
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • היא
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • היא
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • היא
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • היא
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • חיים מהאריות
  שאלות על ה''יושר'' • איציק ש.
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • איציק ש.
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • איציק ש.
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • ברקת
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • ברקת
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • ברקת
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • ברקת
  שאלות על ה''יושר'' • easy
  שאלות על ה''יושר'' • ברקת
  שאלות על ה''יושר'' • שוטה הכפר הגלובלי
  שאלות על ה''יושר'' • ברקת
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • ברקת
  שאלות על ה''יושר'' • שוטה הכפר הגלובלי
  שאלות על ה''יושר'' • גדי אלכסנדרוביץ'
  שאלות על ה''יושר'' • שוטה הכפר הגלובלי
  שאלות על ה''יושר'' • Xslf
  שאלות על ה''יושר'' • שוטה הכפר הגלובלי
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • easy
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • איציק ש.
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • איציק ש.
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • איציק ש.
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • איציק ש.
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • איציק ש.
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • איציק ש.
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • גיל לדרמן
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • גיל לדרמן
  שאלות על ה''יושר'' • ניק ריוורס
  שאלות על ה''יושר'' • אורח_יניב
  שאלות על ה''יושר'' • איציק ש.
  שאלות על ה''יושר'' • ניק ריוורס
  שאלות על ה''יושר'' • שוטה הכפר הגלובלי
  שאלות על ה''יושר'' • איציק ש.
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • איציק ש.
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • איציק ש.
  שאלות על ה''יושר'' • גדי אלכסנדרוביץ'
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • איציק ש.
  שאלות על ה''יושר'' • גדי אלכסנדרוביץ'
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  בגלל פליני, אנטוניוני, קורסאווה וגודאר, לא הבנתי שום דבר • האייל האלמוני
  בגלל פליני, אנטוניוני, קורסאווה וגודאר, לא הבנתי שום דבר • האייל האלמוני
  בגלל פליני, אנטוניוני, קורסאווה וגודאר, לא הבנתי שום דבר • גדי אלכסנדרוביץ'
  בגלל פליני, אנטוניוני, קורסאווה וגודאר, לא הבנתי שום דבר • היא
  בגלל פליני, אנטוניוני, קורסאווה וגודאר, לא הבנתי שום דבר • אורח_יניב
  בגלל פליני, אנטוניוני, קורסאווה וגודאר, לא הבנתי שום דבר • גדי אלכסנדרוביץ'
  בגלל פליני, אנטוניוני, קורסאווה וגודאר, לא הבנתי שום דבר • האייל האלמוני
  בגלל פליני, אנטוניוני, קורסאווה וגודאר, לא הבנתי שום דבר • איציק ש.
  בגלל פליני, אנטוניוני, קורסאווה וגודאר, לא הבנתי שום דבר • האייל האלמוני
  בגלל פליני, אנטוניוני, קורסאווה וגודאר, לא הבנתי שום דבר • איציק ש.
  בגלל פליני, אנטוניוני, קורסאווה וגודאר, לא הבנתי שום דבר • האייל האלמוני
  בגלל פליני, אנטוניוני, קורסאווה וגודאר, לא הבנתי שום דבר • איציק ש.
  בגלל פליני, אנטוניוני, קורסאווה וגודאר, לא הבנתי שום דבר • האייל האלמוני
  בגלל ויסקונטי, זפירלי (, קורסאווה וגודאר, לא הבנתי שום דבר) • ירדן ניר-בוכבינדר
  בגלל ויסקונטי, זפירלי (, קורסאווה וגודאר, לא הבנתי שום דבר) • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • איציק ש.
  שאלות על ה''יושר'' • גדי אלכסנדרוביץ'
  שאלות על ה''יושר'' • איציק ש.
  שאלות על ה''יושר'' • ברקת
  שאלות על ה''יושר'' • סמיילי
  שאלות על ה''יושר'' • איציק ש.
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • איציק ש.
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • איציק ש.
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • שוטה הכפר הגלובלי
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • איציק ש.
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • אורח_יניב
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  שאלות על ה''יושר'' • לודביג
  שאלות על ה''יושר'' • אורח_יניב
  שאלות על ה''יושר'' • האייל האלמוני
  מהנדסי הטבעת • שוטה הכפר הגלובלי
  מהנדסי הטבעת • סמיילי
  מהנדסי הטבעת • שוטה הכפר הגלובלי
  מהנדסי הטבעת • האייל האלמוני
  מהנדסי הטבעת • שוטה הכפר הגלובלי
  מהנדסי הטבעת • ברקת
  מהנדסי הטבעת • שוטה הכפר הגלובלי
  מהנדסי הטבעת • ברקת
  מהנדסי הטבעת • אגודת האיילות
  מהנדסי הטבעת • שוטה הכפר הגלובלי
  מהנדסי הטבעת • אגודת האיילות
  מהנדסי הטבעת • חשמנית על מונית
  מהנדסי הטבעת • אגודת האיילות
  מהנדסי הטבעת • איילה
  מהנדסי הטבעת • האייל האלמוני
  מהנדסי הטבעת • איציק ש.
  מהנדסי הטבעת • ייחודיות עירומה
  מהנדסי הטבעת • שוטה הכפר הגלובלי
  מהנדסי הטבעת • ייחודיות עירומה
  מהנדסי הטבעת • הקשה המקשה
  מהנדסי הטבעת • שוטה הכפר הגלובלי
  אין ''סוגים'' של חירויות. • האייל האלמוני
  אין ''סוגים'' של חירויות • תומר
  אין ''סוגים'' של חירויות • האייל האלמוני
  אין ''סוגים'' של חירויות • תומר
  אין ''סוגים'' של חירויות • אורח_יניב
  אין ''סוגים'' של חירויות • האייל האלמוני
  אין ''סוגים'' של חירויות • אורח_יניב
  אין ''סוגים'' של חירויות • האייל האלמוני
  אין ''סוגים'' של חירויות • האייל האלמוני
  אין ''סוגים'' של חירויות • תומר
  אין ''סוגים'' של חירויות • אורח_יניב
  אין ''סוגים'' של חירויות • תומר
  אין ''סוגים'' של חירויות • אורח_יניב
  אין ''סוגים'' של חירויות • תומר
  מאמר מעניין, • המסביר לצרכן
  מאמר מעניין, • יהונתן אורן
  מאמר מעניין, • גדי אלכסנדרוביץ'
  מאמר מעניין, • יהונתן אורן
  מאמר מעניין, • גדי אלכסנדרוביץ'
  מאמר מעניין, • יהונתן אורן
  מאמר מעניין, • המסביר לצרכן
  מאמר מעניין, • יהונתן אורן
  מאמר מעניין, • המסביר לצרכן
  מאמר מעניין, • גדי אלכסנדרוביץ'
  מאמר מעניין, • המסביר לצרכן
  מאמר מעניין, • easy
  מאמר מעניין, • גדי אלכסנדרוביץ'
  מאמר מעניין, • easy
  מאמר מעניין, • אורי גוראל גורביץ'
  מאמר מעניין, • שממית החולות
  מאמר מעניין, • האייל האלמוני
  אם אינשטיין • כבשה
  אם אינשטיין • כבשה
  מאמר מעניין, • האייל האלמוני
  מאמר מעניין, • גילי
  מאמר מעניין, • easy
  מאמר מעניין, • גדי אלכסנדרוביץ'
  מאמר מעניין, • גילי
  מאמר מעניין, • גילי
  מאמר מעניין, • גילי
  מאמר מעניין, • easy
  מאמר מעניין, • גילי
  מאמר מעניין, • easy
  מאמר מעניין, • גילי
  מאמר מעניין, • easy
  מאמר מעניין, • גילי
  מאמר מעניין, • easy
  מאמר מעניין, • גילי
  מאמר מעניין, • easy
  מאמר מעניין, • אח של אייל
  מאמר מעניין, • גדי אלכסנדרוביץ'
  מאמר מעניין, • אח של אייל
  מאמר מעניין, • גדי אלכסנדרוביץ'
  מאמר מעניין, • אח של אייל
  מאמר מעניין, • easy
  מאמר מעניין, • דורפל
  מאמר מעניין, • גדי אלכסנדרוביץ'
  מאמר מעניין, • easy
  מאמר מעניין, • גדי אלכסנדרוביץ'
  מאמר מעניין, • האייל האלמוני
  מאמר מעניין, • האייל האלמוני
  אותו הדבר, רק בלי הכלב • ראובן
  אותו הדבר, רק בלי הכלב • גילי
  אותו הדבר, רק בלי הכלב • ראובן
  אותו הדבר, רק בלי הכלב • גילי
  אותו הדבר, רק בלי הכלב • ראובן
  אותו הדבר, רק בלי הכלב • גילי
  אותו הדבר, רק בלי הכלב • האייל האלמוני
  אותו הדבר, רק בלי הכלב • easy
  מאמר מעניין, • האייל האלמוני
  מאמר מעניין, • easy
  מאמר מעניין, • האייל האלמוני
  מאמר מעניין, • easy
  מאמר מעניין, • האייל האלמוני
  מאמר מעניין, • המסביר לצרכן
  מאמר מעניין, • יהונתן אורן
  מאמר מעניין, • easy
  מאמר מעניין, • יהונתן אורן
  אם אינשטיין • כבשה
  מאמר מעניין, • יהונתן אורן
  מאמר מעניין, • המסביר לצרכן
  מאמר מעניין, • יהונתן אורן
  מאמר מעניין, • המסביר לצרכן
  מאמר מעניין, • יהונתן אורן
  מאמר מעניין, • המסביר לצרכן
  מאמר מעניין, • גדי אלכסנדרוביץ'
  מאמר מעניין, • יהונתן אורן
  מאמר מעניין, • גדי אלכסנדרוביץ'
  מאמר מעניין, • יהונתן אורן
  מאמר מעניין, • גדי אלכסנדרוביץ'
  מאמר מעניין, • יהונתן אורן
  מאמר מעניין, • גדי אלכסנדרוביץ'
  מאמר מעניין, • יהונתן אורן
  מאמר מעניין, • האייל האלמוני
  מאמר מעניין, • האייל האלמוני
  מאמר מעניין, • גדי אלכסנדרוביץ'
  מאמר מעניין, • האייל האלמוני
  מאמר מעניין, • יהונתן אורן
  מאמר מעניין, • גיל לדרמן
  מאמר מעניין, • המסביר לצרכן
  מאמר מעניין, • גיל לדרמן
  מאמר מעניין, • המסביר לצרכן
  מאמר מעניין, • גיל לדרמן
  מאמר מעניין, • המסביר לצרכן
  מאמר מעניין, • אורח_יניב
  מאמר מעניין, • יהונתן אורן
  מאמר מעניין, • המסביר לצרכן
  מאמר מעניין, • יהונתן אורן
  מאמר מעניין, • המסביר לצרכן
  מאמר מעניין, • יהונתן אורן
  מאמר מעניין, • המסביר לצרכן
  מאמר מעניין, • יהונתן אורן
  strange attractor • שוטה הכפר הגלובלי
  strange attractor • המסביר לצרכן
  מאמר מעניין, • המסביר לצרכן
  מאמר מעניין, • סמיילי
  מאמר מעניין, • המסביר לצרכן
  מאמר מעניין, • סמיילי
  מאמר מעניין, • שוטה הכפר הגלובלי
  מאמר מעניין, • המסביר לצרכן
  מאמר מעניין, • גיל לדרמן
  מאמר מעניין, • יהונתן אורן
  חירות-J • המסביר לצרכן
  חירות-J • יהונתן אורן
  חירות-J • המסביר לצרכן
  חירות-J • יהונתן אורן
  חירות-J • easy
  חירות-J • המסביר לצרכן
  חירות-J • יהונתן אורן
  חירות-J • המסביר לצרכן
  חירות-J • יהונתן אורן
  חירות-J • ברקת
  תרבות דיון • המסביר לצרכן
  תרבות דיון • המסביר לצרכן
  תרבות דיון • יהונתן אורן
  תרבות דיון • המסביר לצרכן
  תרבות דיון • האייל האלמוני
  תרבות דיון • יהונתן אורן
  תרבות דיון • לודביג
  תרבות דיון • המסביר לצרכן
  תרבות דיון • חסר סבלנות
  תרבות דיון • ראובן
  תרבות דיון • חסר סבלנות
  עוד טקסט מדהים • האייל האלמוני
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • חשמנית על מונית
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • חשמנית על מונית
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • האייל האלמוני
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • חשמנית על מונית
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • האייל האלמוני
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • שוטה הכפר הגלובלי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • גדי אלכסנדרוביץ'
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • אורח_יניב
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • האייל האלמוני
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • גדי אלכסנדרוביץ'
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • גדי אלכסנדרוביץ'
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • שוטה הכפר הגלובלי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • גדי אלכסנדרוביץ'
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • גדי אלכסנדרוביץ'
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • גדי אלכסנדרוביץ'
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • ניק ריוורס
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • ניק ריוורס
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • איציק ש.
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • ניק ריוורס
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • ניק ריוורס
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • ניק ריוורס
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • ניק ריוורס
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • שוטה הכפר הגלובלי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • MRP
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • שוטה הכפר הגלובלי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • גדי אלכסנדרוביץ'
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • המסביר לצרכן
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • האייל האלמוני
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • האייל האלמוני
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • האייל האלמוני
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • האייל האלמוני
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • האייל האלמוני
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • גדי אלכסנדרוביץ'
  יוחזרו הסעיפים לאייל • סמיילי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • האייל האלמוני
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • גדי אלכסנדרוביץ'
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • האייל האלמוני
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • ניק ריוורס
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • צפריר כהן
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • איציק ש.
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • ניק ריוורס
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • איציק ש.
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • ניק ריוורס
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • איציק ש.
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • ניק ריוורס
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • איציק ש.
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • ניק ריוורס
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • איציק ש.
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • ניק ריוורס
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • האייל האלמוני
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • סמיילי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • סמיילי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • גדי אלכסנדרוביץ'
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • סמיילי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • ברקת
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • סמיילי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • ברקת
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • סמיילי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • ברקת
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • סמיילי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • ברקת
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • ראובן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • Xslf
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • גדי אלכסנדרוביץ'
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • Xslf
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • המסביר לצרכן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • המסביר לצרכן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  תיקון • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • המסביר לצרכן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • Xslf
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  להרוג את ביל • ירדן ניר-בוכבינדר
  להרוג את ביל • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • יהונתן אורן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • יהונתן אורן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • יהונתן אורן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • האייל האלמוני
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • האייל האלמוני
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • האייל האלמוני
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • האייל האלמוני
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • האייל האלמוני
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • האייל האלמוני
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • האייל האלמוני
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • האייל האלמוני
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • האייל האלמוני
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • האייל האלמוני
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • איציק ש.
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • האייל האלמוני
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • האייל האלמוני
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • האייל האלמוני
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • האייל האלמוני
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • האייל האלמוני
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • האייל האלמוני
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • גונזו
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • גונזו
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • גונזו
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • גונזו
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • גונזו
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • איציק ש.
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • גונזו
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • איציק ש.
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • גונזו
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • איציק ש.
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • גונזו
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • איציק ש.
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • האייל האלמוני
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • easy
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • easy
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • easy
  איפה השוטה? • סמיילי
  איפה השוטה? • easy
  איפה השוטה? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • האייל האלמוני
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • האייל האלמוני
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • דורפל
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • האייל האלמוני
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • האייל האלמוני
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • האייל האלמוני
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • האייל האלמוני
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • האייל האלמוני
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • האייל האלמוני
  סופור בדים • סמיילי
  סופור בדים • האייל האלמוני
  סופור בדים • סמיילי
  סופור בדים • האייל האלמוני
  סיפור בדים • סמיילי
  סיפור בדים • האייל האלמוני
  סיפור בדים • סמיילי
  סיפור בדים • האייל האלמוני
  סיפור בדים • סמיילי
  סיפור בדים • האייל האלמוני
  סיפור בדים • סמיילי
  סיפור בדים • האייל האלמוני
  סיפור בדים • סמיילי
  סיפור בדים • צפריר כהן
  סיפור בדים • סמיילי
  סיפור בדים • ירדן ניר-בוכבינדר
  סיפור בדים • סמיילי
  סיפור בדים • ירדן ניר-בוכבינדר
  סיפור בדים • סמיילי
  דארפאנט • ראובן
  דארפאנט • ירדן ניר-בוכבינדר
  דארפאנט • ראובן
  דארפאנט • ירדן ניר-בוכבינדר
  דארפאנט • סמיילי
  דארפאנט • ראובן
  דארפאנט • סמיילי
  דארפאנט • ראובן
  דארפאנט • סמיילי
  דארפאנט • ראובן
  דארפאנט • סמיילי
  דארפאנט • ראובן
  דארפאנט • סמיילי
  היו לי עקרונות. מכרתי את כולם. • ראובן
  היו לי עקרונות. מכרתי את כולם. • סמיילי
  היו לי עקרונות. מכרתי את כולם. • ראובן
  היו לי עקרונות. מכרתי את כולם. • סמיילי
  היו לי עקרונות. מכרתי את כולם. • ברקת
  היו לי עקרונות. מכרתי את כולם. • צפריר כהן
  היו לי עקרונות. מכרתי את כולם. • סמיילי
  היו לי עקרונות. מכרתי את כולם. • צפריר כהן
  היו לי עקרונות. מכרתי את כולם. • סמיילי
  היו לי עקרונות. מכרתי את כולם. • easy
  היו לי עקרונות. מכרתי את כולם. • האייל האלמוני
  היו לי עקרונות. מכרתי את כולם. • easy
  היו לי עקרונות. מכרתי את כולם. • סמיילי
  היו לי עקרונות. מכרתי את כולם. • easy
  היו לי עקרונות. מכרתי את כולם. • ברקת
  היו לי עקרונות. מכרתי את כולם. • האייל האלמוני
  היו לי עקרונות. מכרתי את כולם. • האייל האלמוני
  היו לי עקרונות. מכרתי את כולם. • ברקת
  היו לי עקרונות. מכרתי את כולם. • קקאדו
  סיפור בדים • צפריר כהן
  סיפור בדים • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • דורפל
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • דורפל
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • ברקת
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • ברקת
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • Chen Shapira
  למיטב הבנתי: • סמיילי
  למיטב הבנתי: • Chen Shapira
  למיטב הבנתי: • סמיילי
  למיטב הבנתי: • Chen Shapira
  למיטב הבנתי: • סמיילי
  למיטב הבנתי: • Chen Shapira
  למיטב הבנתי: • סמיילי
  למיטב הבנתי: • Chen Shapira
  למיטב הבנתי: • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • דב
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • טל וי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • שוטה הכפר הגלובלי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • צפריר כהן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • ראובן
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • סמיילי
  ממה חיים האנשים שכותבים באייל הקורא? • ראובן
  נגמר • האייל האלמוני
  נגמר • צפריר כהן
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • גדי אלכסנדרוביץ'
  איך עושים כסף מקוד פתוח? • ברקת
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • גדי אלכסנדרוביץ'
  לא הבנתי את המשל • סמיילי
  לא הבנתי את המשל • גדי אלכסנדרוביץ'
  לא הבנתי את המשל • סמיילי
  לא הבנתי את המשל • האייל האלמוני
  לא הבנתי את המשל • כליל החורש נאורי
  לא הבנתי את המשל • גדי אלכסנדרוביץ'
  לא הבנתי את המשל • כליל החורש נאורי
  תרבות אקטואלית • דורפל
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • גדי אלכסנדרוביץ'
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • גדי אלכסנדרוביץ'
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • סמיילי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • סמיילי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • האייל האלמוני
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • חשמנית על מונית
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • איציק ש.
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • גדי אלכסנדרוביץ'
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • ניק ריוורס
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • גדי אלכסנדרוביץ'
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • ניק ריוורס
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • גיל לדרמן
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • גדי אלכסנדרוביץ'
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • איציק ש.
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • גדי אלכסנדרוביץ'
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • האייל האלמוני
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • ניק ריוורס
  שאלה טובה • ראובן
  שאלה טובה • האייל האלמוני
  שאלה טובה • ראובן
  שאלה טובה • האייל האלמוני
  שאלה טובה • ראובן
  אם זה יכול לעזור • האייל האלמוני
  אם זה יכול לעזור • שוטה הכפר הגלובלי
  אם זה יכול לעזור • האייל האלמוני
  אם זה יכול לעזור • שוטה הכפר הגלובלי
  אם זה יכול לעזור • האייל האלמוני
  אם זה יכול לעזור • האייל האלמוני
  שאלה טובה • ניק ריוורס
  שאלה טובה • ראובן
  שאלה טובה • כליל החורש נאורי
  שאלה טובה • האייל האלמוני
  שאלה טובה • כליל החורש נאורי
  שאלה טובה • גדי אלכסנדרוביץ'
  שאלה טובה • כליל החורש נאורי
  שאלה טובה • ראובן
  שאלה טובה • כליל החורש נאורי
  שאלה טובה • ניק ריוורס
  שאלה טובה • כליל החורש נאורי
  שאלה טובה • ניק ריוורס
  שאלה טובה • גדי אלכסנדרוביץ'
  שאלה טובה • ניק ריוורס
  שאלה טובה • גדי אלכסנדרוביץ'
  שאלה טובה • שוטה הכפר הגלובלי
  שאלה טובה • חשמנית על מונית
  שאלה טובה • שוטה הכפר הגלובלי
  שאלה טובה • מזכרת על מונית
  שאלה טובה • ראובן
  שאלה טובה • האייל האלמוני
  שאלה טובה • האייל האלמוני
  שאלה טובה • האייל האלמוני
  שאלה טובה • מנסה להתעדכן
  שאלה טובה • ניק ריוורס
  שאלה טובה • גדי אלכסנדרוביץ'
  שאלה טובה • ניק ריוורס
  שאלה טובה • כליל החורש נאורי
  שאלה טובה • ניק ריוורס
  שאלה טובה • ברקת
  שאלה טובה • האייל האלמוני
  שאלה טובה • ניק ריוורס
  שאלה טובה • ניק ריוורס
  שאלה טובה • ברקת
  שאלה טובה • גדי אלכסנדרוביץ'
  שאלה טובה • כליל החורש נאורי
  שאלה טובה • דורפל
  שאלה טובה • דורפל
  שאלה טובה • האייל האלמוני
  שאלה טובה • ברקת
  שאלה טובה • האייל האלמוני
  שאלה טובה • כליל החורש נאורי
  שאלה טובה • האייל האלמוני
  שאלה טובה • כליל החורש נאורי
  עצה לקומונר המזדקן • האייל האלמוני
  עצה לקומונר המזדקן • כליל החורש נאורי
  עצה לקומונר המזדקן • האייל האלמוני
  עצה לקומונר המזדקן • האייל האלמוני
  עצה לקומונר המזדקן • ברקת
  עצה לקומונר המזדקן • האייל האלמוני
  עצה לקומונר המזדקן • ברקת
  שאלה טובה • ניק ריוורס
  הכל בדולר • ראובן
  הכל בדולר • גדי אלכסנדרוביץ'
  הכל בדולר • ראובן
  הכל בדולר • גדי אלכסנדרוביץ'
  הכל בדולר • ראובן
  הכל בדולר • ברקת
  הכל בדולר • 2+2 בשיטת השווה 4
  הכל בדולר • ניק ריוורס
  הכל בדולר • האייל האלמוני
  הכל בדולר • ניק ריוורס
  הכל בדולר • כליל החורש נאורי
  הכל בדולר • האייל האלמוני
  הכל בדולר • גדי אלכסנדרוביץ'
  הכל בדולר • ניק ריוורס
  הכל בדולר • גדי אלכסנדרוביץ'
  הכל בדולר • האייל הירוק
  הכל בדולר • ניק ריוורס
  תשובה טיפוסית • האייל הירוק
  תשובה טיפוסית • ניק ריוורס
  תשובה טיפוסית • האייל האלמוני
  תשובה טיפוסית • האייל האלמוני
  תשובה טיפוסית • easy
  תשובה טיפוסית • איציק ש.
  תשובה טיפוסית • ניק ריוורס
  תשובה טיפוסית • איציק ש.
  הכל בדולר • גיל לדרמן
  הכל בדולר • ניק ריוורס
  הכל בדולר • האייל האלמוני
  הכל בדולר • גיל לדרמן
  הכל בדולר • איציק ש.
  הכל בדולר • צמיחה בצמח
  הכל בדולר • איציק ש.
  הכל בדולר • דורפל
  הכל בדולר • צמיחה בצמח
  הכל בדולר • איציק ש.
  הכל בדולר • צמיחה בצמח
  הכל בדולר • האייל האלמוני
  הכל בדולר • צמיחה בצמח
  הכל בדולר • האייל האלמוני
  הכל בדולר • איציק ש.
  הכל בדולר • צמיחה בצמח
  הכל בדולר • איציק ש.
  הכל בדולר • צמיחה בצמח
  הכל בדולר • איציק ש.
  הכל בדולר • צמיחה בצמח
  הכל בדולר • איציק ש.
  הכל בדולר • צמיחה בצמח
  הכל בדולר • גיל לדרמן
  הכל בדולר • צמיחה בצמח
  הכל בדולר • ברקת
  הכל בדולר • דורפל
  הכל בדולר • ברקת
  הכל בדולר • גיל לדרמן
  הכל בדולר • האייל האלמוני
  הכל בדולר • צמיחה בצמח
  הכל בדולר • האייל האלמוני
  הכל בדולר • צמיחה בצמח
  הכל בדולר • צמיחה בצמח
  הכל בדולר • צמיחה בצמח
  הכל בדולר • האייל האלמוני
  הכל בדולר • דורפל
  הכל בדולר • צמיחה בצמח
  הכל בדולר • דורפל
  הכל בדולר • האייל האנומלי
  הכל בדולר • דורפל
  הכל בדולר • האייל האנומלי
  הכל בדולר • צמיחה בצמח
  הכל בדולר • האייל האלמוני
  הכל בדולר • איציק ש.
  הכל בדולר • easy
  הכל בדולר • האייל האלמוני
  הכל בדולר • איציק ש.
  הכל בדולר • easy
  הכל בדולר • איציק ש.
  הכל בדולר • easy
  הכל בדולר • איציק ש.
  ודייק • דורפל
  ודייק • איציק ש.
  ודייק • דורפל
  ודייק • איציק ש.
  הכל בדולר • דורפל
  הכל בדולר • האייל האלמוני
  הכל בדולר • easy
  הכל בדולר • דורפל
  הכל בדולר • האייל האלמוני
  הכל בדולר • האייל האלמוני
  הכל בדולר • easy
  הכל בדולר • האייל האלמוני
  הכל בדולר • easy
  הכל בדולר • האייל האלמוני
  הכל בדולר • easy
  הכל בדולר • האייל האלמוני
  הכל בדולר • האייל האלמוני
  הכל בדולר • איציק ש.
  הכל בדולר • איציק ש.
  הכל בדולר • האייל האלמוני
  הכל בדולר • האייל האלמוני
  הכל בדולר • easy
  הכל בדולר • האייל האלמוני
  הכל בדולר • easy
  הכל בדולר • ניק ריוורס
  הכל בדולר • איציק ש.
  הכל בדולר • האייל האלמוני
  הכל בדולר • איציק ש.
  הכל בדולר • ניק ריוורס
  הכל בדולר • צמיחה בצמח
  הכל בדולר • ניק ריוורס
  הכל בדולר • דורפל
  הכל בדולר • ברקת
  הכל בדולר • צמיחה בצמח
  הכל בדולר • גדי אלכסנדרוביץ'
  You could have fooled me • ראובן
  הכל בדולר • איציק ש.
  הכל בדולר • דורפל
  הכל בדולר • ברקת
  הכל בדולר • דורפל
  הכל בדולר • ניק ריוורס
  הכל בדולר • דורפל
  הכל בדולר • שאלה טיפשית
  follow the yellow brick road • ראובן
  הכל בדולר • ניק ריוורס
  הכל בדולר • דורפל
  הכל בדולר • סתם אחת שבא לה היינהורן
  הכל בדולר • האייל האלמוני
  הכל בדולר • ניק ריוורס
  whats love got to do with it? • ליאור גימל
  whats love got to do with it? • ניק ריוורס
  תקשי''ר איילי • האייל האלמוני
  תקשי''ר איילי • ניק ריוורס
  תקשי''ר איילי • אלמוני ותיק
  תקשי''ר איילי • דורפל
  תקשי''ר איילי • אלמוני ותיק
  skeet surfing! • ראובן
  skeet surfing! • האייל האנומלי
  skeet surfing! • ראובן
  skeet surfing! • האייל האלמוני
  אולי בגלל שזה "סודי ביותר"? • האייל האלמוני
  אולי בגלל שזה "סודי ביותר"? • האייל האלמוני
  תקשי''ר איילי • ניק ריוורס
  תקשי''ר איילי • צוחק כל הזמן
  הכל בדולר • גיל לדרמן
  הכל בדולר • ניק ריוורס
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • גדי אלכסנדרוביץ'
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • גיל לדרמן
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • גדי אלכסנדרוביץ'
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • אייל פלוני
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • גדי אלכסנדרוביץ'
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • אייל פלוני
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • דורפל
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • גדי אלכסנדרוביץ'
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • גדי אלכסנדרוביץ'
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • ראובן
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • האייל האלמוני
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • גדי אלכסנדרוביץ'
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • האייל האלמוני
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • כליל החורש נאורי
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • ברקת
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • ברקת
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • דורפל
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • גיל לדרמן
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • המסביר לצרכן
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • איציק ש.
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • המסביר לצרכן
  שומו שמיים • המסביר לצרכן
  שומו שמיים • איציק ש.
  שומו שמיים • המסביר לצרכן
  שומו שמיים • ירדן ניר-בוכבינדר
  שומו שמיים • המסביר לצרכן
  שומו שמיים • ניק ריוורס
  שומו שמיים • סמיילי
  שומו שמיים • ניק ריוורס
  שומו שמיים • סמיילי
  שומו שמיים • ניק ריוורס
  שומו שמיים • סמיילי
  שומו שמיים • שוטה הכפר הגלובלי
  שומו שמיים • סמיילי
  שומו שמיים • שוטה הכפר הגלובלי
  שומו שמיים • ניק ריוורס
  שומו שמיים • סמיילי
  שומו שמיים • כליל החורש נאורי
  שומו שמיים • שוטה הכפר הגלובלי
  שומו שמיים • המסביר לצרכן
  שומו שמיים • גדי אלכסנדרוביץ'
  שומו שמיים • גדי אלכסנדרוביץ'
  שומו שמיים • המסביר לצרכן
  שומו שמיים • גדי אלכסנדרוביץ'
  שומו שמיים • דורפל
  שומו שמיים • האייל האלמוני
  שומו שמיים • המסביר לצרכן
  שומו שמיים • חשמנית על מונית
  שומו שמיים • גדי אלכסנדרוביץ'
  שומו שמיים • סמיילי
  שומו שמיים • המסביר לצרכן
  שומו שמיים • סמיילי
  שומו שמיים • גדי אלכסנדרוביץ'
  שומו שמיים • שוטה הכפר הגלובלי
  שומו שמיים • האייל האלמוני
  שומו שמיים • איציק ש.
  שומו שמיים • אורח_יניב
  שומו שמיים • גדי אלכסנדרוביץ'
  שומו שמיים • האייל האלמוני
  שומו שמיים • גדי אלכסנדרוביץ'
  שומו שמיים • האייל האלמוני
  שומו שמיים • גדי אלכסנדרוביץ'
  שומו שמיים • האייל האלמוני
  שומו שמיים • גדי אלכסנדרוביץ'
  שומו שמיים • האייל האלמוני
  שומו שמיים • גדי אלכסנדרוביץ'
  שומו שמיים • אורח_יניב
  שומו שמיים • המסביר לצרכן
  שומו שמיים • אורח_יניב
  שומו שמיים • כליל החורש נאורי
  שומו שמיים • אייל פלוני
  שומו שמיים • המסביר לצרכן
  שומו שמיים • כליל החורש נאורי
  שומו שמיים • גדי אלכסנדרוביץ'
  שומו שמיים • כליל החורש נאורי
  שומו שמיים • גדי אלכסנדרוביץ'
  שומו שמיים • כליל החורש נאורי
  שומו שמיים • שוטה הכפר הגלובלי
  שומו שמיים • גדי אלכסנדרוביץ'
  שומו שמיים • כליל החורש נאורי
  שומו שמיים • גדי אלכסנדרוביץ'
  שומו שמיים • כליל החורש נאורי
  שומו שמיים • האייל האלמוני
  שומו שמיים • כליל החורש נאורי
  שומו שמיים • גדי אלכסנדרוביץ'
  שומו שמיים • האייל האלמוני
  שומו שמיים • המסביר לצרכן
  שומו שמיים • כליל החורש נאורי
  שומו שמיים • גדי אלכסנדרוביץ'
  שומו שמיים • ברקת
  שומו שמיים • המסביר לצרכן
  שומו שמיים • כליל החורש נאורי
  שומו שמיים • המסביר לצרכן
  שומו שמיים • האייל האלמוני
  שומו שמיים • המסביר לצרכן
  שומו שמיים • דורפל
  שומו שמיים • האייל האלמוני
  שומו שמיים • גדי אלכסנדרוביץ'
  שומו שמיים • המסביר לצרכן
  שומו שמיים • גדי אלכסנדרוביץ'
  שומו שמיים • המסביר לצרכן
  שומו שמיים • גדי אלכסנדרוביץ'
  אליבא דכליל • ירדן ניר-בוכבינדר
  אליבא דכליל • גדי אלכסנדרוביץ'
  שומו שמיים • שוטה הכפר הגלובלי
  שומו שמיים • המסביר לצרכן
  שומו שמיים • האייל האלמוני
  שומו שמיים • דורפל
  שומו שמיים • איציק ש.
  שומו שמיים • גדי אלכסנדרוביץ'
  שומו שמיים • איציק ש.
  שומו שמיים • גדי אלכסנדרוביץ'
  שומו שמיים • דורפל
  שומו שמיים • ירדן ניר-בוכבינדר
  שומו שמיים • גדי אלכסנדרוביץ'
  שומו שמיים • ברקת
  שומו שמיים • המסביר לצרכן
  שומו שמיים • ברקת
  שומו שמיים • המסביר לצרכן
  שומו שמיים • גדי אלכסנדרוביץ'
  שומו שמיים • דורפל
  שומו שמיים • האייל האלמוני
  שומו שמיים • האייל האלמוני
  שומו שמיים • דורפל
  באותו ערב? • ברקת
  באותו ערב? • דורפל
  באותו ערב? • ברקת
  באותו ערב? • דורפל
  באותו ערב? • ברקת
  באותו ערב? • דורפל
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • האייל האלמוני
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • איציק ש.
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • גדי אלכסנדרוביץ'
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • איציק ש.
  עוד טקסט מדהים ברדידותו • אייל פלוני
  ודייק • חשמנית על מונית
  ודייק • כבשה
  כדי שלא לצאת פטורה בלא כלום • חשמנית על מונית
  כדי שלא לצאת פטורה בלא כלום • יהונתן אורן
  כדי שלא לצאת פטורה בלא כלום • חשמנית על מונית
  כדי שלא לצאת פטורה בלא כלום • יהונתן אורן
  כדי שלא לצאת פטורה בלא כלום • האייל האלמוני
  כדי שלא לצאת פטורה בלא כלום • יהונתן אורן
  תמיד יהיה שופנהאואר • ברקת
  כדי שלא לצאת פטורה בלא כלום • האייל האלמוני
  כדי שלא לצאת פטורה בלא כלום • האייל האלמוני
  כדי שלא לצאת פטורה בלא כלום • חשמנית על מונית
  כדי שלא לצאת פטורה בלא כלום • כבשה
  כדי שלא לצאת פטורה בלא כלום • האייל האלמוני
  כדי שלא לצאת פטורה בלא כלום • גדי אלכסנדרוביץ'
  כדי שלא לצאת פטורה בלא כלום • האייל האלמוני
  כדי שלא לצאת פטורה בלא כלום • כבשה
  כדי שלא לצאת פטורה בלא כלום • דורפל
  סליחה מראש על השאלה • היא
  כדי שלא לצאת פטורה בלא כלום • כבשה
  גם על זה נתן דעתו- • האייל האלמוני
  גם על זה נתן דעתו- • כליל החורש נאורי
  גם על זה נתן דעתו- • האייל האלמוני
  מאמר מעניין, • אורח_יניב
  מאמר מעניין, • בסגנון חופשי
  מאמר מעניין, • המסביר לצרכן
  מאמר מעניין, • בסגנון חופשי
  משהו אחר • המסביר לצרכן
  משהו אחר • בסגנון חופשי
  משהו אחר • המסביר לצרכן
  משהו אחר • בסגנון חופשי
  משהו אחר • המסביר לצרכן
  משהו אחר לגמרי • בסגנון חופשי
  משהו אחר לגמרי • המסביר לצרכן
  משהו אחר לגמרי • איציק ש.
  משהו אחר לגמרי • ניק ריוורס
  סרט מערוץ אחר • המסביר לצרכן
  סרט מערוץ אחר • איציק ש.
  סרט מערוץ אחר • המסביר לצרכן
  סרט מערוץ אחר • איציק ש.
  סרט מערוץ אחר • האייל האלמוני
  סרט מערוץ אחר • המסביר לצרכן
  אני, רק הערה: • שוטה הכפר הגלובלי
  אני, רק הערה: • איציק ש.
  אני, רק הערה: • שוטה הכפר הגלובלי
  משהו אחר לגמרי • בסגנון חופשי
  משהו אחר לגמרי • המסביר לצרכן
  משהו אחר לגמרי • בסגנון חופשי
  משהו אחר לגמרי • המסביר לצרכן
  משהו אחר לגמרי • בסגנון חופשי
  משהו אחר לגמרי • המסביר לצרכן
  משהו אחר לגמרי • האייל האלמוני
  משהו אחר לגמרי • האייל האלמוני
  משהו אחר לגמרי • האייל האלמוני
  משהו ממני (כי כולנו רקמה אנושית אחת חיה) • ברקת
  משהו ממני (כי כולנו רקמה אנושית אחת חיה) • גדי אלכסנדרוביץ'
  משהו ממני (כי כולנו רקמה אנושית אחת חיה) • איציק ש.
  משהו ממני (כי כולנו רקמה אנושית אחת חיה) • גדי אלכסנדרוביץ'
  משהו ממני (כי כולנו רקמה אנושית אחת חיה) • איציק ש.
  משהו ממני (כי כולנו רקמה אנושית אחת חיה) • גדי אלכסנדרוביץ'
  משהו ממני (כי כולנו רקמה אנושית אחת חיה) • איציק ש.
  משהו ממני (כי כולנו רקמה אנושית אחת חיה) • גדי אלכסנדרוביץ'
  משהו ממני (כי כולנו רקמה אנושית אחת חיה) • איציק ש.
  משהו ממני (כי כולנו רקמה אנושית אחת חיה) • ברקת
  משהו אחר לגמרי • בסגנון חופשי
  משהו אחר לגמרי • המסביר לצרכן
  משהו אחר לגמרי • שוטה הכפר הגלובלי
  משהו אחר לגמרי • המסביר לצרכן
  משהו אחר לגמרי • שוטה הכפר הגלובלי
  משהו אחר לגמרי • המסביר לצרכן
  משהו אחר לגמרי • שוטה הכפר הגלובלי
  משהו אחר לגמרי • המסביר לצרכן
  משחק ברקת • שוטה הכפר הגלובלי
  משחק ברקת • האייל האלמוני
  להיפך! • האייל האלמוני
  משהו אחר לגמרי • האייל האלמוני
  משהו אחר לגמרי • שוטה הכפר הגלובלי
  משהו אחר לגמרי • האייל האלמוני
  משהו אחר לגמרי • שוטה הכפר הגלובלי
  משהו אחר לגמרי • האייל האלמוני
  משהו אחר לגמרי • שוטה הכפר הגלובלי
  משהו אחר לגמרי • אייל פלוני
  מאמר מעניין, • ראובן
  מאמר מעניין, • בסגנון חופשי
  מאמר מעניין, • ראובן
  מאמר מעניין, • בסגנון חופשי
  אוהבי החירות • ראובן
  אוהבי החירות • אורח_יניב
  אוהבי החירות • האייל האלמוני
  אגב רשע טהור • כבשה
  מאמר מעניין, • האייל האלמוני
  מאמר מעניין, • יהונתן אורן
  מאמר מעניין, • האייל החרטטן
  מאמר מעניין, • גיל לדרמן
  מאמר מעניין, • גדי אלכסנדרוביץ'
  מאמר מעניין, • גיל לדרמן
  מאמר מעניין, • גדי אלכסנדרוביץ'
  מאמר מעניין, • גדי אלכסנדרוביץ'
  מאמר מעניין, • גיל לדרמן
  מאמר מעניין, • יהונתן אורן
  מאמר מעניין, • האייל החרטטן
  מאמר מעניין, • איציק ש.
  מאמר מעניין, • האייל האלמוני
  מאמר מעניין, • איציק ש.
  מאמר מעניין, • האייל האלמוני
  מאמר מעניין, • האייל האלמוני
  מאמר מעניין, • האייל האלמוני
  אין ''דרגות'' של חירות • אורח_יניב
  אין ''דרגות'' של חירות • האייל האלמוני
  אין ''דרגות'' של חירות • אורח_יניב
  אין ''דרגות'' של חירות • האייל האלמוני
  אין ''דרגות'' של חירות • אורח_יניב
  אין ''דרגות'' של חירות • האייל האלמוני
  אין ''דרגות'' של חירות • האייל האלמוני
  אין ''דרגות'' של חירות • האייל האלמוני
  אין ''דרגות'' של חירות • אורח_יניב
  אין ''דרגות'' של חירות • איציק ש.
  אין ''דרגות'' של חירות • האייל האלמוני
  אין ''דרגות'' של חירות • האייל האלמוני
  אין ''דרגות'' של חירות • האייל האלמוני
  אין ''דרגות'' של חירות • אורח_יניב
  אין ''דרגות'' של חירות • האייל האלמוני
  אין ''דרגות'' של חירות • אורח_יניב
  אין ''דרגות'' של חירות • האייל האלמוני
  אין ''דרגות'' של חירות • אורח_יניב
  אין ''דרגות'' של חירות • האייל האלמוני
  אין ''דרגות'' של חירות • דורפל
  אין ''דרגות'' של חירות • האייל האלמוני
  אין ''דרגות'' של חירות • האייל האלמוני

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים