הניסוח מטה את תוצאות הסקר 431781
משום שהמילה "בוגד" יש בה שיפוט שלילי, ורובנו לא *רוצים* לגרום רעה.

מעניין מה היו תוצאות הסקר אילו היה הניסוח "האם קיימת יחסי מין לא עם בן/בת זוגך".

נדמה לי שהסעיף השלישי: "מעולם לא, אבל אני רוצה לעשות זאת"
היה צובר הרבה יותר מ-‏6%, על חשבון הסעיפים האחרים.

למה? כי לא כל קיום יחסי מין הוא בהכרח בגידה, לפחות לא מבחינה סובייקטיבית.
הניסוח מטה את תוצאות הסקר 431782
''... לא כל קיום יחסי מין הוא בהכרח בגידה, לפחות לא מבחינה סובייקטיבית''.

הסבר, בבקשה.
הניסוח מטה את תוצאות הסקר 431783
מבחינה סובייקטיבית: פרשנותו של הבוגד למעשהו.

למעשה אפשר לומר שגברים בוגדים ללא הרף, אמנם לא במעשה, אבל
במחשבה. מדוע המחשבה הזאת איננה נחשבת בעיני הגבר לבגידה?
מבחינת האישה היא מעליבה כמעט כמו בגידה בפועל. נקרא לה בגידה
חלשה.

ואם נלך הלאה, האם ביקור אצל יצאנית בגבור הייצר הוא בגידה?
האם סטוץ מזדמן בעיר זרה הוא בגידה? האם יחסי מין שלא מושקע
בהם אלמנט רגשי הם בגידה? תגידו אתם.

לכן הסעיף "מעולם לא, אבל אני רוצה לעשות זאת" היה לדעתי
מקבל ניקוד גבוה בהרבה, אילו היה הניסוח שונה.
הניסוח מטה את תוצאות הסקר 431855
''בגידה במחשבה'' יכולה אומנם להיות מאוד מעליבה, אבל עדיין יש קו ברור מאוד בין מחשבה למעשה.
הניסוח מטה את תוצאות הסקר 431987
אין מחלוקת על כך שיש הבדל בין מחשבה למעשה.

אם כי במקרה של בגידה ההבדל הזה קצת נחלש.

ההבדל בין המחשבה להחטיף לבין החטפה ממש הוא כל ההבדל שבעולם. כנ''ל המחשבה לגנוב, להרוג, לזרוק לכל הרוחות. אבל בגידה מזדמנת שאין לה המשך ובן הזוג לא יודע עליה, אינה פוגעת. בעצם כמעט שלא קרתה, כמו מחשבה.

בהבדל שמבגידה ממשית עשויים להיוולד ילדים, ואתה מגדל ילד שאינו שלך, או שאת מגלה שלילדים שלך יש אחים למחצה.
הניסוח מטה את תוצאות הסקר 431998
אבל גניבה מזדמנת שאין לה המשך ומושא הגנבה לא יודע עליה, אינה פוגעת. בעצם כמעט שלא קרתה, כמו מחשבה.
הניסוח מטה את תוצאות הסקר 432232
1. אתה ממשיך לדרוש מבן הזוג סטנדרט שאתה לא עמדת בו - נאמנות. הבגידה המזדמנת לא חייבת לקרות רק פעם אחת, ועדיין תחשיב אותה לבלתי-פוגעת באותה המידה. אתה מזיין בלי הכרה ובן הזוג נאבק לכבוש את היצר. פשע חסר נפגעים? אני לא חושב ככה.
2. על מחלות שמענו?
3. אתה יכול לשחק רולטה רוסית עם בן הזוג הישן. כל עוד אף אחד לא נפגע, למה לטרוח לספר לו? סתם יבהיל אותו. שום דבר לא קרה, אה? הבגידה "המזדמנת" שלך היא על אותו התקן - הפעם לא תעזוב בעקבותיה. הפעם לא קרה שום נזק.
הניסוח מטה את תוצאות הסקר 432041
כל יועץ נישואין יספר לך שפנטזיות הן דבר מועיל וחיובי לזוגיות. פנטזיות כוללות לא פעם פרטנרים אקס-זוגיים.
הניסוח מטה את תוצאות הסקר 432043
אולי, אבל זה לא אומר שצריך לספר עליהן לבן הזוג!‏1

1 אלא אם הוא מבקש ומתחנן, וחותם בשלושה העתקים שזה עושה לו טוב לדעת. וגם אז, כשמספרים, צריך לסנן פרטים. הרבה. מאוד. פרטים.
הניסוח מטה את תוצאות הסקר 432046
אלא אם כן מדובר בחרדים. הם אמורים לפנטז על נשים צדקניות, ונשותיהם אמורות לדעת על כך.
הניסוח מטה את תוצאות הסקר 432048
???
הניסוח מטה את תוצאות הסקר 432056
למיטב הבנתי תלמיד חכם אמור - בשעת המעשה הנורא - לפהטז על נשים צדקניות. אני מניחה שבפנטזיה הוא אמור לקרוא איתן תהילים או משהו.
הניסוח מטה את תוצאות הסקר 432063
כל אחד ומה שעושה לו את זה...
הניסוח מטה את תוצאות הסקר 432067
יש לך איזה מקור לטענה הזו? עד כמה שידיעתי מגעת הוא לא אמור לפנטז על שום דבר חוץ מאשתו.
הניסוח מטה את תוצאות הסקר 432069
שום מקור מקוון. קראתי את זה בכל מיני חוברות של חרדים.
הניסוח מטה את תוצאות הסקר 432072
הוא לא אמור לעשות זאת כמי שכפאו שֵד? אני מכיר כמה נשים צדקניות שיכולות להביא אותו בדיוק למצב הרוח המתאים.
הניסוח מטה את תוצאות הסקר 432075
טוב, אני רואה שמה שנחוץ כאן הוא קצת מדברי הרמב"ם בענין. כך אומר הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה, פרק כ"א הלכה י':

י [ט] אשתו של אדם, מותרת היא לו; לפיכך כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו, עושה--בועל בכל עת שירצה, ומנשק בכל אבר שירצה, ובא עליה בין כדרכה, בין שלא כדרכה, בין דרך אברים. ואף על פי כן, מידת חסידות שלא יקל אדם את ראשו לכך, ושיקדש עצמו בשעת תשמיש, כמו שביארנו בהלכות דעות; ולא יסור מדרך העולם ומנהגו, שאין דבר זה אלא כדי לפרות ולרבות.

ובהמשך בהלכה י"ג:
יג [יב] וכן אסרו חכמים שישמש אדם מיטתו, וליבו מחשב באישה אחרת. ולא יבעול מתוך שכרות, ולא מתוך מריבה, ולא מתוך שנאה, ולא יבוא עליה בעל כורחה והיא יראה ממנו, ולא כשיהיה אחד מהן מנודה, ולא יבוא עליה אחר שגמר בליבו לגרשה. ואם עשה כן--הבנים אינן הגונים, אלא מהן עזי פנים, ומהן מורדים ופושעים.

הציטוטים מתוך: http://www.mechon-mamre.org/i/5121.htm
הניסוח מטה את תוצאות הסקר 432093
האיסורים בסוף דווקא נאים והגיוניים: אלה מסמרות של דרך ארץ כלפי בת הזוג.
הניסוח מטה את תוצאות הסקר 432183
איך הרמב"ם מצפה שאוכל לשמשה אם אינו מותיר לי לחשוב על אחרת? גם לגבי השכרות יש לי סייג: מעניין אם הוא ניסה לקיים יחסים מתוך שכרות או אחרי פייסל? אני ממליץ לו בכל אופן. ובקשר ל"ולא יבוא עליה אחר שגמר בליבו לגרשה": דווקא לפני שנפרדים רוצים עוד פעם אחת ודי, כדי לגמור את זה יפה ובכדי להשאיר קצת טעם לפני הסוף.
בפסקה הראשונה הרמב"ם מסתלבט עלינו. בסוף הפסקה הוא כותב שאדם צריך לזכור שמקיימים יחסים מיניים רק כדי לפרות ולרבות. אז למה הוא כותב אירוטיקה לפני שהוא אומר את זה? תמוה ביותר.
הניסוח מטה את תוצאות הסקר 432198
הוא כותב זאת כדי להזכיר ש"לא לסור מדרך העולם ומנהגו" (אני מניחה שזה אומר "תעשו מה שבא לכם, אבל בלי סטיות, כן?").
הניסוח מטה את תוצאות הסקר 432210
תחליטי. מה שבא לנו, או בלי סטיות?
הניסוח מטה את תוצאות הסקר 432212
מה שבא לכם לא ייחשב סטייה.
הניסוח מטה את תוצאות הסקר 432215
כולל הכבשה?
הניסוח מטה את תוצאות הסקר 432216
בתנאי שהיא בגירה ומסכימה.
הניסוח מטה את תוצאות הסקר 432375
נו, ניסיתי להראות שמדובר בסתירה מובנית.
הניסוח מטה את תוצאות הסקר 432221
לא; זה אומר - הכל מותר, לא הכל ראוי.
פייסל? 432287
פייסל? 433952
פייסל הוא ג'ויינט.
ah, him. 434001
תודה! 434037
הניסוח מטה את תוצאות הסקר 433745
זה ידוע שמידת צדקנותה של אישה היא ביחס ישר לגודל החזה, אחרת לא ברור כיצד ניתן לפנטז על נשים צדקניות
הניסוח מטה את תוצאות הסקר 433746
התכוונת ביחס הפוך, לא? אם החזה היה בגודל המומלץ ע"י המועצה לצרכנות שליד מועצת הבטחון של האו"ם - לא היתה לה, ככה, בינינו - סיבה להיות כזאת צדקנית.
הניסוח מטה את תוצאות הסקר 433753
אני לא בטוחה שיש קשר הכרחי בין צדקניות לגודל חזותיהן, אבל סביר להניח שהן מרבות ללכת למקווה...
איימתי עליה וז****י אותה בכוח, אבל מבחינתי הסובייקטיבית לא אנסתי 431784
מה יש להסביר? זה לא מובן? – "She means nothing to me, baby! She made me do it! You're the only one I love! I was thinking about you all the time! It will never happen again"

מסתבר שזה לא רק מגיב זה או אחר כאן. יש המוני גברים שהם קריקטורות גרועות גם במציאות, לא רק בסרטים הוליוודיים סוג ז'.
איימתי עליה וז****י אותה בכוח, אבל מבחינתי הסובייקטיבית לא אנסתי 431949
אהה. אז מי שאומר שהעולם יותר מסובך מאשר הלוכסן שבין נאמן/בוגדן הוא אנס/קריקטורה גרועה. תתבגרי.
איימתי עליה וז****י אותה בכוח, אבל מבחינתי הסובייקטיבית לא אנסתי 432233
רק נסי לדמיין מישהו אומר "שיט, תפסת אותי. אוקיי, אז מה עכשיו? את עוברת להורים שלך, או שאני אשן בחודשים הקרובים על הספה?" (או יותר טוב - "תוך חמש דקות אני מסיים ואז נדבר על זה.")
432391
אם כבר, אז ''תוך חמש דקות אני גומר ואז נדבר על זה''
432409
לא צריך להיות וולגריים.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים