פתרון פשוט לאפליה 435712
סטודנט ערבי צעיר יכול להתנדב לעתודה ולהתחיל ללמוד כבר בגיל 18.

זה רק נדמה לי, או שיש איזה פרט קטן שבו בוגר תיכון ערבי דווקא מופלה לטובה לעומת עתודאי? רמז: האפליה הזו היא לא בחוק, ולא בתקנות האוניברסיטה, אלא בהחלטה של שר הביטחון.
פתרון פשוט לאפליה 435739
אני חושב שאתה טועה. למיטב ידיעתי רק חלק קטן מהערבים (חלק מהנוצרים וחלק מהבדואים) יכולים להתנדב לשירות צבאי. בפני רובם האפשרות לא פתוחה גם במקרה הלא סביר שהם ירצו לעשות זאת.
פתרון פשוט לאפליה 435742
הייתי תחת הרושם שכל נוצרי יכול להתנדב (ליחידת בני מיעוטים).
פתרון פשוט לאפליה 435746
1. יש מוסלמים בצה"ל.
2. יש שירות לאומי בישראל. דין שירות לאומי כדין שירות צבאי.
פתרון פשוט לאפליה 435753
1. יש מוסלמים פלסטיניים בצה"ל? אני לא פגשתי. אם יש, בוודאי הם לא רבים.
2. אין לי בעיה עקרונית עם כך שהמדינה תכפה על כולם שירות לאומי. היא בוחרת לא לעשות כך, כנראה, כי אינה רוצה להוסיף שמן למדורת יחסיה עם הפלסטינים אזרחי ישראל. בכל מקרה זה לא קשור כל כך לשיחה.
פתרון פשוט לאפליה 435761
"כי אינה רוצה להוסיף שמן למדורת יחסיה עם הפלסטינים אזרחי ישראל". תרגום: המדינה פועלת תחת איום (וארועי אוקטובר לימדו אותה שאין זה איום סרק), ובו זמנית המאיימים מלינים על אפליה.
פתרון פשוט לאפליה 435763
זה לא רק עניין של "שמן למדורת יחסיה". השירות בצבא הישראלי, לגבי פלסטינים, כרוך, באופן מובן, בבעיה של נפש חצויה, מצד המשרתים.

לגבי שירות לאומי, אחד מנכבדי הערבים הישראלים, שמו אינו זכור לי (לא פוליטיקאי), הסביר לפני כמה שנים, באריכות, את מקור ההתנגדות הערבית לרעיון זה. רעיון השירות הלאומי של צעירים ערבים מתמקד בכך שהם יופנו לפעילות בתחומים כואבים של החברה הערבית בארץ - קשישים, ילדים מפגרים וילדים בעלי מומים קשים - שתי הבעיות האחרונות הן קשות וחריפות בחברה הערבית במיוחד עקב נישואי קרובים. כמו כן מדובר כנראה גם על עבודות ניקוי ושיפוץ החזות החיצונית ביישובים ערבים.

האיש טען (ועוד אנשים טענו) כי השירות הלאומי יהפוך את הצעירים הערבים למין עבדים בחינם. המדינה תצטרך לקיים את התחייבויותיה ביחס לקבוצות החלשות הנ"ל בחברה היהודית, אך היא תראה עצמה פטורה מכך ביחס לקבוצות האלה בחברה הערבית, היות ו"לערבים יהיו הצעירים של השירות הלאומי ושהם יתעסקו עם הצרות שלהם".

בנוסף על כך, הטיפול בילדים מפגרים ובילדים בעלי מומים קשים דורש הכשרה ומקצועיות - וכאן שוב המדינה תצטרך למלא את התחייבויותיה כלפי הקבוצות הנ"ל בחברה היהודית, אבל בחברה הערבית הטיפול הזה יהיה נתון בידי בני 18-19 בלתי מקצועיים (ואולי גם לא בשלים בנפשם - נושא שמדברים עליו בדיון זה, והוא נחוץ וחשוב מאוד עם הקבוצות המדוברות). ככל שהבנתי, אלו הן כמה מן הסיבות העיקריות להתנגדות הערבית בארץ לשירות לאומי. נראה לי שכדאי להתעלות לרגע מעל לשנאה והעוינות ההדדית - ולראות את ההגיון המסויים שאכן קיים בדברים אלה.
פתרון פשוט לאפליה 435764
אם הנכבד צודק, אולי כדאי לבטל את השירות הלאומי של בנות יהודיות דתיות?
פתרון פשוט לאפליה 435769
עכש"י, באמת יש טענות רבות כלפי השירות הלאומי של בנות דתיות. אין לי נתונים מדוייקים, אבל עפ"י ה common knowledge - רבות מהן אכן מחליטות שלא להתגייס לשירות זה.
פתרון פשוט לאפליה 435772
חוץ מאלה שמתגייסות לצה"ל?
פתרון פשוט לאפליה 435776
כן, הכוונה היא לאלה שאינן מתגייסות לא לצבא ולא לשירות ומעדיפות כל מיני פתרונות אחרים. כאמור, המספרים לא ידועים לי, אבל אומרים שהן לא מעטות כל כך.
פתרון פשוט לאפליה 435779
כגון?
פתרון פשוט לאפליה 435777
מעולם לא שמעתי על מישהי שלא התנדבה לשירות לאומי במקום להתגייס לצבא, בנימוק של "אם אני מתנדבת אני מחליפה את מקום הממשלה".

מהיכרותי דתיים, אורח החשיבה הזה לא עולה בקנה אחד עם תפיסתם, ועל סמך כמה שאני יכולה לפסוק, גם לא תואם להלכה‏1.

יש טענות כלפי התנערות המדינה מאחריות, וכניסת גופים פרטיים והתנדבותיים למיניהם תחתיה.

1 לא תמצא פוסק שיתיר לך לא לתת צדקה משום שהממשלה צריכה לדאוג לעניים.
פתרון פשוט לאפליה 435782
ההיתממות הבלתי פוסקת של האנשים כאן, המתפרשת על פני תחומים רבים, מדהימה אותי שוב ושוב מחדש. הנימוקים אינם נאמרים בקול רם, וההקשבה הטוטאלית לדברי פוסקים היא אשליה חזותית ותו לא. לא אוסיף, מחמת כבודם/ן של אלה שכן לוקחים/ות את דתם/ן ברצינות, וכמובן - גם רבים/ות כאלה יש, והם/ן ראויים/ות למלוא הכבוד וההערכה.
פתרון פשוט לאפליה 435786
1. מי שלא לוקחת את דתה ברצינות, ולא מקשיבה לדברי פוסקים, אין לה שום תירוץ להמנע משירות צבאי.
2. אם דברים אינם נאמרים בקול רם, אני משערת שגם אינם נכתבים.
מניין לאייל הקביעה שדתיות נמנעות משירות לאומי משום שעקב שירותן המדינה מתנערת מאחריות?
פתרון פשוט לאפליה 435775
אין שמץ של הגיון.
גם בציבור היהודי בישראל יש קשישים, מפגרים ובעלי מומים, ובציבור היהודי בישראל אכן מצויות בנות שירות לאומי המסייעות להם, אך הן לא היחידות, וזה לא מוטל על כתפיהן, כפי שבת השירות הלאומי המשרתת בבית ספר, אינה מחליפה לא את המורות ולא את המנהלת.

וכפי שהמדינה אינה מתנערת מאחריותה‏1 משום שיש בנות שירות לאומי שיסייעו בציבור היהודי, כך אין סיבה שזה יקרה כשזה נוגע לערבים.

1 כלומר, היא מתנערת מאחריות, כפי שהיא מתנערת מאחריות בתחומים רבים שעד לא מזמן היו בתחום אחריותה, ע"ע העורף במלחמה האחרונה, אבל זה לא משום שיש גופים אזרחיים שיסייעו.
פתרון פשוט לאפליה 435778
המדינה מתנערת מאחריות בכל מה שנוגע לרשויות הערביות כבר כיום, והדבר נראה לעין. אם וכאשר יהיו בני שירות לאומי - הדבר בהחלט יוכל להצטרף לשורה של תירוצים הקיימים כבר עכשיו. ההשוואה בין בנות השירות הלאומי הדתיות לבין תכניות השירות לצעירים הערבים אמנם נראית על פניה כטבעית ומתבקשת, בעיקר בגלל השם הדומה, אבל בפועל, בשטח - הדברים יתבצעו בצורה שונה ויכללו ניצול של אנשים צעירים ככוח אדם חינם במקום צוותים מקצועיים.
פתרון פשוט לאפליה 435780
למה אתה סבור כך?
למה מה שעובד בצורה מוצלחת בקרב היהודים, אוטומטית הופך ל"ניצול" ו"כוח אדם בחינם" כשמדובר בערבים?
סליחה שאני מתערבת 435785
שירות לאומי של בנות דתיות נחשב לדבר שעובד בצורה מוצלחת? אני לא רוצה להסתבך עם הויכוחים שלכם כאן, אבל הייתי באמת רוצה לדעת, כי זה לא מה שאני שומעת כל הזמן ויש לי דילמה.
סליחה שאני מתערבת 435787
ספרי לנו מה את שומעת.
סליחה שאני מתערבת 435790
אני שומעת תלונות משני הצדדים. מהבנות עצמן שמפנים אותן לעבודות שחורות משעממות ומתייחסים אליהם כמו אל עובדים זרים מהרמה הכי נמוכה, אלה שלא מבינים כלום. מהצד השני (למשל בבית חולים) שהבנות הולכות למקומות שלהן רק ''כי צריך'' ולא מהלב ובכלל שהן יושבות במקומות העבודה ובקושי זזות ולא עושות כלום בגלל חוסר מוטיבציה. הרושם הכללי הוא שאלה שרק יכולות עפות משם בהזדמנות הראשונה ומתחתנות והולכות ללמוד. אני לא רוצה לומר יותר מזה. אם את מכירה ויודעת דברים אחרים זה יהיה משמח לשמוע, ולא רק בשבילי.
סליחה שאני מתערבת 435804
בתי החולים הם רק אפשרות אחת. בשירות לאומי יש אפשרות לבחירה של מקום השירות, ויש הרבה בנות ששרתו בבתי ספר, במוסדות לילדים עם בעיות שונות או בעמותות חברתיות ויצאו עם הרבה סיפוק והנאה. אני מכיר כמה וכמה כאלה. חוץ מזה, מה פירוש "אלה שרק יכולות עפות משם בהזדמנות הראשונה ומתחתנות והלכות ללמוד"? כל אחת יכולה לעזוב ברגע שהיא רוצה. לא נראה לי שמישהי מתחתנת בשביל לעזוב את השירות אם היא רק צריכה לגשת לרכזת ולהודיע שהיא עוזבת.
סליחה שאני מתערבת 435811
תודה.
(ממה שהבנתי יש כאלה שלא נעים להן לגשת ולהגיד סתם ככה שהן עוזבות בלי ''אני מתחתנת''. אבל כמובן שלא מתחתנים רק בשביל המטרה הזאת.)
סליחה שאני מתערבת 435822
האינפורמציה שאני יכולה לספק אינה ממקור ראשון.
שירתתי בצבא, לא בשירות לאומי, אבל היו לי ויש לי לא מעט חברות ששירתו, והן היו מרוצות והרגישו שהן תורמות. התלונות ששמעתי מהן בד"ך נגעו לדברים מנהלתיים - חלקן נדרשו להתחלק עם העמותה במימון הנסיעות שלהן וכיו"ב, ואני סברתי שזו חוצפה.

כל מה שאני יכולה לספר לא ממש עדכני בכל מקרה, מדובר על לפני 10 שנים.
פתרון פשוט לאפליה 435847
המדינה באמת פועלת תחת איום. ואני לא מאשים לא את המאיימים ולא את המאויימים. יש כאן סכסוך לאומי בעל גבולות צולבים עם הגבולות הגיאוגרפיים. מדינת ישראל מייצגת את היהודים. היא אינה מעוניינת באזרחיה הערבים, אך היא תקועה איתם. אזרחיה הערבים אינם מעוניינים במדינת ישראל, אך הם תקועים איתה.

בינתיים שוחרי טובות אטומי רגשות מהצד היהודי דורשים מהערבים להגיד תודה על כך שיש להם את מה שיש להם ולנשק את הדגל שהם שונאים. בו בזמן, מקביליהם בצד הערבי מנצלים את החירויות המערביות אותן מעולם לא ביקשו (חופש הביטוי למשל) כדי להתחנן בפני בני עמם שיעזרו להם להיפטר מהמדינה שנתנה להם אותו.

פיכסה.
פתרון פשוט לאפליה 435853
כבר מזמן לא דורשים ערבים לנשק את הדגל שהם שונאים, ומאז ''אוסלו'' הם מנשקים ונושאים בגאון את הדגל שהם אוהבים.
פתרון פשוט לאפליה 435856
יש כאלה שעדיין דורשים. "אוסלו"? חשבתי שזו עיר אמיתית!
פתרון פשוט לאפליה 436081
כן, אתה בטח גם מאמין ב''פתח תקווה''.
פתרון פשוט לאפליה 435765
רק כדי להבהיר את הנקודה, שהלכה לדעתי קצת לאיבוד בסבך הלוגיקה כאן, בתשובה לתהיה המקורית: עד כמה שאני יודע, כל אזרח ישראלי, גם מוסלמי, יכול לשרת בצה"ל. מוסלמים (עם החריג של הבדואים, אולי) אינם מקבלים צו קריאה (ולדעתי, חבל שכך), אך יכולים להתנדב.
פתרון פשוט לאפליה 435807
אינם מקבלים צו קריאה אישי אבל אינם מוחרגים מהצו הכללי המפורסם (ברשומות? על לוחות המודעות?).
פתרון פשוט לאפליה 435844
יתכן שאני טועה. אני, לפחות, אף פעם לא ראיתי חייל פלסטיני מוסלמי. גם לא פלסטיני נוצרי, אגב, אבל שמעתי על כאלה. בכל מקרה ברור לי ואני מניח שגם לך שמקרה של חייל פלסטיני מוסלמי שיבחר להתנדב לשירות צבאי יהיה חריג מאד. גם מבחינת המערכת: איזה סיווג ביטחוני יהיה לו? יתנו לו נשק? גישה לנשק?

בכל מקרה, התנדבות לשירות צבאי אינה זכות אזרחית. מערכת הביטחון יכולה להשיב בשלילה על בקשות להתנדב, והיא לעיתים קרובות עושה את זה לבעלי קב"א או פרופיל נמוכים. סביר להניח שגם אם אין מניעה רשמית-ממוסדת לגייס כל אזרח, מן הסתם לא קשה למנוע ממנו לעשות זאת.
פתרון פשוט לאפליה 435845
יש בצה"ל את גדוד חרב שאליו מתנקזים רוב בני המיעוטים, יש את גדוד הסיור המדברי, ואולי יש יחידות נוספות. זה לפחות לחיילים קרביים. איזה סיווג בטחוני יהיה לחייל כזה? לא יודע, אבל גדוד חרב למשל נלחם בלבנון, עם נשק. אני קצת לא מבין את מה שעומד מאחורי השאלות שלך, והן נראות לי כמו הסתכלות מאוד קוטבית על המציאות. נכון ששיעור המקרים של שיתוף פעולה של חיילים לא-יהודים עם אויב (למשל, סא"ל בדואי שמסר מידע לחיזבאללה וקיבל תמורתם כמות מסחרית של סמים למכירה, <דמיין קישור לעדכון החדשות באייל על כך כאן>) הוא גבוה יותר מאשר שיעור החיילים היהודים, אבל לא עד כדי כך שיגרום לכך שבצה"ל לא יגייסו לא-יהודים באופן גורף.

לא ידוע לי על מוסלמים שניסו להתנדב לשירות צבאי ונדחו על ידי צה"ל.

(הפואנטה של הפתיל הזה היא שההנחה המקורית שלך היא לא נכונה. אתה יכול פשוט להכיר בזה שלמדת משהו חדש)
פתרון פשוט לאפליה 435846
וכמעט שכחתי: חיילים מוסלמים זוכים לייחס עויין בקהילתם, וכבר היה מקרה <שוב, דמיין קישור כאן, תאמין לי, אני לא ממציא> של חייל מוסלמי שנהרג ואיש הדת בכפר סירב לנהל את טקס הקבורה שלו. אני כמובן בעד עידוד הגיוס לצבא בקרב האוכלוסיה הלא-יהודית וחיזוק הזדהותם עם המדינה (מי יודע, אולי גם חייל מוסלמי במחסום יגלה יתר רגישות לאוכלוסיה מאשר חייל יהודי), אבל על זה צריך להרחיב הרבה יותר.
פתרון פשוט לאפליה 435852
כבר אמרתי: "יכול להיות שאני טועה" (או משהו שקול, אני לא זוכר).
גדוד חרב מגייס בהגדרה דרוזים וצ'רקסים ולכן כנראה לא רלוונטי לשיחה:http://www.aka.idf.il/giyus/general/?catId=23067&...

בגדוד הסיור המדברי משרתים גם ערבים פלסטיניים מעטים (אני מניח שהם החריגים עליהם דיברנו קודם) אך בעיקר בדואים:
לגבי הסיווג הביטחוני: יש הבדל משמעותי בין דרוזים, צ'רקסים, שומרונים או אפילו בדואים לבין פלסטינים הקשורים בקשרי משפחה הדוקים לפלסטינים בשטחים. מן הסתם דוד שהוא קצין במודיעין הכללי הפלסטיני הוא בעיה מבחינת הסיווג, ודודה שהיא פעילה מבצעית בג'יהאד האיסלאמי היא בעיה אפילו יותר גדולה. במקרים כאלה קשה לי להאמין שהשב"כ יתיר לאותו צעיר להתגייס לצבא, ומן הסתם נמצאות הדרכים להשיב לו בשלילה.

אה, ואני לומד משהו-ים חדשים כל הזמן. זה הפך להיות כל כך נפוץ שכבר נמאס לי לציין את זה.
פתרון פשוט לאפליה 435864
יש בעייה עם הסיווג הביטחוני, אבל צריך ואפשר לפתור אותה באופן יחידני. ככה עשו עם עולים מרוסיה שהיה להם דוד בקג''ב.
פתרון פשוט לאפליה 435870
ההבדל הוא בכך שהעולים מרוסיה היו יהודים, ולכן הייתה סיבה להאמין שהנאמנות שלהם לישראל תהיה גדולה מהנאמנות שלהם לבריה"מ. וגם אז היו מעידות ונפילות.

אין שום סיבה להאמין בכך שערבי פלסטיני ירצה באמת לשרת בצה"ל ולגלות לישראל נאמנות גדולה יותר מזאת שהוא מגלה לבני משפחתו הכמעט‏1 מיידית. במיוחד אם העימות בין ישראל לפלסטינים מתנהל מתור משחק סכום אפס.

--------------------
1 - במקרה הטוב
פתרון פשוט לאפליה 435873
ערבי פלסטיני (ע"פ הגרתך, ערבי בעל זהות לאומית פלסטינית) יגלה נאמנות רבה יותר לפלסטין מאשר לישראל - על פי ההגדרה! (זו לבדה אינה סיבה שלא לגייסו. הצבא הוא סוכן חיברות מדהים, וכדאי להשתמש בו.)

אבל יש גם אחרים. יש ערבים, אזרחי המדינה, שאינם כאלה. למרות מגמות הלאומנות והאירידנציה, יש עדיין ערבים-ישראלים. הם אולי יסכימו לשרת תמורת הטבות חברתיות, ויש לפתוח עבורם את הדלתות.
פתרון פשוט לאפליה 435876
*רוב* המתגייסים לחרב הם דרוזים וצ'רקסים. עד כמה שאני מבין, לא אומרים למוסלמים שרוצים להתגייס (ויש מעטים) "לא".

לגבי הסיווג הבטחוני כבר ענו לך, וגם אציין את מה שכתבו מתחתי: מי שרוצה להתגייס, מלכתחילה רואה את עצמו "ערבי-ישראלי". אני רוצה שינקטו יותר צעדים לשילובם של הערבים הישראלים ב"ישראליות" שצה"ל הוא חלק ממנה, ושלא יערימו קשיים בדרכם, גם במחיר של בוגד/ת פעם פה ופעם שם. אני חושב שהרווח גדול מההפסד.
פתרון פשוט לאפליה 435849
כשאתה אומר "פלסטיני מוסלמי" אתה מתכוון ל"ערבי מוסלמי יליד פלסטין השלמה שאיננו בדואי"?

אתה צודק שרבים-רבים אינם מתגייסים, מסיבות שונות ומשונות. לדעתי, כדאי וראוי לצ'פר את המעטים שבוחרים להתנדב למסלול קשה ותובעני כמו עתודאי רפואה. בפרט שעבור המשימות של רופא קרבי, עדיף שיגיע למיומנות בגיל צעיר ככל האפשר.
פתרון פשוט לאפליה 435854
אני מתכוון פשוט למי שהגדרתו העצמית היא פלסטיני-מוסלמי.
פתרון פשוט לאפליה 435859
טוב, עם כזו הגדרה באמת לא תמצא פלסטינים מוסלמים בצבא. די ברור שמי שיטרח להתגייס רואה עצמו קודם כל ערבי-ישראלי.
פתרון פשוט לאפליה 435871
אין הרבה מדי כאלה.

בשנת 1995, לפני רצח רבין ותחילת קריסת הסכמי אוסלו, אמרו כ-‏60% מהערבים בישראל כי ההגדרה "פלסטיני-ישראלי" או "פלסטיני בישראל" מתארת טוב או טוב מאד את זהותם האישית. כ-‏31% אמרו כי ההגדרה "אזרח ישראלי" היא הזהות החשובה ביותר שלהם, לעומת 21% שאמרו כי היותם פלסטינים חשובה יותר ו-‏45% שאמרו שדתם היא הזהות הראשונה במעלה ‏1. אפשר לראות את זה בתור "ישראלי מנצח את פלסטיני", אבל אפשר גם לראות את זה בתור "מוסלמי מנצח את שניהם".
וזה בזמן שהסקר כלל, למי שהתוצאות נראות לו אופטימיות מדי, גם את האוכלוסיה הדרוזית, הצ'רקסית והנוצרית. מן הסתם אלה היטו אותו לטובת ההזדהות עם ישראל ולרעת ההזדהות עם הפלסטינים.

מאז קרסו הסכמי אוסלו, התחילה אינתיפאדה חדשה, נתניהו ושרון היו ראשי ממשלה, ליברמן הפך לדמות בולטת בפוליטיקה הישראלית, האסלאם הלאומי בן דמותו של החמא"ס והתנועה האסלאמית התחזקו, וכמובן השבר של אוקטובר 2000. ניסיתי‏2 לחפש נתונים עדכניים יותר, אבל לא הצלחתי למצוא בשלוף. מהזיכרון אני יכול רק להעיר שהמגמות אחרי 2000 הן אכן לרעת ההזדהות עם ישראל.

--------------------------------
1 - המגמה משנות החמישים היא לטובת הלאומיות הפלסטינית וגם לטובת האזרחות הישראלית, אגב. בעיקר על חשבון הלאומיות הכלל-ערבית שכמעט נעלמה מאז.
2 - קצת.
פתרון פשוט לאפליה 435875
העובדות האלה ידועות, אבל אין סיבה לקבל אותם כמוגמרות. על התהליך הזה ניתן להשפיע - בין השאר באמצעות חובת גיוס (לצבא/שירות לאומי), אשר "תלכוד" את הצעירים הערבים ותראה להם - מבפנים - שהממסד הישראלי אינו כל כך נורא, ושניתן להשפיע עליו.

זו, לדעתי, גם הסיבה העיקרית (לאו דווקא מודעת) להתנגדות לגיוס בקרב ההנהגה הערבית: ללא צעירים מנותקים מהמדינה וממורמרים, איכה יממשו את האינטרסים הלאומיים-פלסטיניים?

אגב, לא רק קריסת הסכמי אוסלו הביאה לעלייה בתודעה הלאומית-פלסטינית בקרב ערביי ישראל, אלא גם ההסכמים עצמם. מיד לאחר פרסום ההסכם, הותרו הנפת הדגל הפלסטיני כמו גם שיתוף פעולה בין ההנהגות.
פתרון פשוט לאפליה 435858
איפה דיברו על חיילים פלסטינים?
פתרון פשוט לאפליה 435862
ערבי אזרח מצרים הוא ערבי-מצרי.
ערבי אזרח ארצות הברית הוא ערבי-אמריקאי.
ערבי אזרח פלסטין הוא ערבי-פלסטיני.
ערבי אזרח ישראל הוא גם ערבי-פלסטיני, כי ישראל היא ישות קולוניאליסטית גזענית, שערבי זקוף בעל כבוד עצמי ולאומי לא יצרף את שמה לזהותו.
פתרון פשוט לאפליה 435865
האם ניתן לבטוח ברופא פלסטיני מוסלמי זקוף וזועם שיטפל בקולוניאליסטים הגזענים באותה מסירות שבה הוא יטפל באחיו הנדכאים והמנושלים?
פתרון פשוט לאפליה 435868
...בפרט שגם היא לא תצרף את שמו לזהותה.
פתרון פשוט לאפליה 435860
השאלה היא האם הוא יוכל להתנדב לעתודה רפואית...
פתרון פשוט לאפליה 435918
להבדיל משיוך יחידתי או מיקום בסולם הדרגות, השתייכותו הלאומית או הדתית של חייל אינה מצויינת על מדיו.
לכן, אתה אולי אף פעם לא ראית חייל ש*אתה יודע* שהוא פלסטיני מוסלמי(או פלסטיני נוצרי), אבל רוב הסיכויים שאם אתה רואה חיילים מדי פעם, אכן ראית חייל פלסטיני מוסלמי, או נוצרי.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים