פסיקה אווילית- חוק אווילי 452773
ה"מוסדות הלאומיים"- קק"ל ההסתדרות הציונית, הסוכנות היהודית הם גוים שהוקמו לפני קום המדינה למען העם היהודי.
הרעיון שגוף שדואג רק לקבוצה אתנית מסויימת הוא גזעני הוא אבסורדי לחלוטין.לפי עיקרון זה יש לפרק את וועדת המעקב של ערביי ישראל ושאר ארגונים ערבים בארץ, כמו גם את מוסדות הקהילות היהודיות בתפוצות (למה בJCC מפלים לא יהודים ולא מציינים את חג המולד?). קק"ל הוא התארגנות של יהודים למען "גאולת קרקעות" בארץ ישראל.

טעה היועץ המשפטי כשהחליט שעל קק"ל להיות שיוויונית בהקצאת הקרקעות שלה. הקרקעות הללו נקנו בכספי תורמים יהודים מרחבי העולם מתוך מטרה כי ישמשו להתיישבות יהודית בישראל. אילו היו יודעים שהקרקעות ישמשו קרקעות מינהל לכל דבר לא היה טעם לרכוש אותן.הביאו כדוגמא את העיסקה בה רכשה הקק"ל אדמת מינהל רבות בשנות החמישים- הרי זה מגוכך, לשם מה עליה לרכוש אדמות אלה אילו אין לה יכולת להשפיע על יעדן.

כרגיל, התגובה להחלטה אווילית זו היתה אווילית אפילו יותר. במקום לנתק לגמרי את הקשר בין קק"ל למינהל, מה שהיה שומט את הקרקע מתחת לטיעוני היועמ"ש (כפי שהציע מ"מ יו"ר הדירקטוריון דובדב מהמפד"ל)החליטה קבוצת ח"כ אוויליים לחוקק חוק מיותר ומטופש. לקק"ל מותר להפלות בין יהודים ללא יהודים- לכנסת ישראל אסור. הכנסת היא לא אירגון וולנטאר, היא מייצגת את מדינת ישראל והיא לא יכולה לחוקק חוק שבו קיימת אפליה מפורשת בין אזרחים.

הדבר דומה לויכוח שהתגלע בקשר לדירקטוריון קק"ל(המורכב עפ"י מפתח מפלגתי המשקף את הייצוג בקונגרס הציוני). מר"צ מינתה לדירקטוריון מטעמה נציג ערבי- דבר שהוא מגוכח בערך כמו נציג יהודי בוועדת המעקב של ערביי ישראל. הליכוד התרעם על כך, והעלה בועד הפועל הציוני הצעה שתאסור במפורש על חרות של לא יהודים בדירקטוריון (ובשאר המוסדות הלאומיים). כך, על מנת לפתור בעייה לא קיימת, היה מוכן להשחיר את התנועה הציונית בהחלטה גזענית מפורשת.

אווילות היא כמו ז'
פסיקה אווילית- חוק אווילי 452776
מילים נחרצות בדבריך: אויל, טעה.
הרשה גם לי להשתמש בכמה מילים נחרצות:
א. הקרן הקיימת הוקמה לקנות קרקעות להתישבות של יהודים כשבאיזור ששלטו מעצמות אחרות. כשקמה מדינת ישראל היא קיבלה אחריות ממלכתית לאזרחיה- מה לעשות, היו בהם גם לא יהודים.
ברגע שמדינת ישראל העבירה/מכרה אדמות לקרן הקיימת, היה צריך להיות ברור שההתניה היחידה שהיתה צריכה להינתן, היא שהקרקעות הללו יהיו זמינות לכל אזרחי מדינת ישראל. אולי מישהו כאן יכול להוכיח שהקרן הקיימת "גאלה" את האדמות הללו מהמדינה לטובת היהודים.
ב. לכן הצעת החוק הזאת, שכמדומני גם עמי איילון הצביע בעדה,
היא גזענית. מי שאינו מבין את זה, אינו מבין מהי אחריות ממלכתית של מדינה כלפי אזרחיה. המדינה מוגדרת כמדינה יהודית, לקרן הקיימת יש כאן מעמד הרבה מעבר למעמד של חברה פרטית שדואגת לבעלי המניות שלה, לכן התנהגותה צריכה להיות ממלכתית.
מתי נבין שהמדינה כבר קמה ומטרות הציונות הקשורות בבעלות על הקרקע הוגשמו. טוב היתה עושה המדינה אם ב-‏48 היתה הופכת את הקרן הקיימת למינהל מקרקעי ישראל ומשנה את חוקתה כדואגת לכלל אזרחי המדינה.
פסיקה אווילית- חוק אווילי 452832
אכן גם ידו של איילון הייתה במעל הזה. מה קורה כאן? האם הפוליטיקאים בעבודה חייבים להסתאב תוך שלוש דקות בממוצע מרגע שהם נבחרים אליה?
פסיקה אווילית- חוק אווילי 452977
כן, גם איילון. רשימת המצביעים http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?...

מהמאכזבים שביניהם: אילון (גאוה לקיבוצים), שמחון (גאוה למושבים), שטייניץ (מאחורי כל ליברל מתחבע גזען), נתניהו (וגם מאחורי כל ליברל חדש), רבלין (כבר לא רוצה להיות נשיא), איתן (פעם היה לו את האומץ להשוות את כהנה לנירנברג, עכשיו הוא הצטרף לכהנא) ויתום (הלא רוצח) שנמנע.
פסיקה אווילית- חוק אווילי 453002
בעיניי עדיין המאכזב ביותר הוא איילון. וחלק מאלה שלא הצביעו כלל.
פסיקה אווילית- חוק אווילי 453003
אני לא מתפלא בכלל. כבר כשהוא התמנה לראש השב''כ חשדתי בו שהוא ציוני.
פסיקה אווילית- חוק אווילי 453938
ולאיילון יש תגובה, ארוכה מנומקת ומאכזבת למאוכזבים:
"על-פי השקפתי, הצעת החוק, במתכונתה הנוכחית, אינה תואמת את ערכי המדינה כמדינה יהודית – דמוקרטית. אופן הצבעתי, בקריאה טרומית, מטרתה אחת – לאפשר ולקדם ליבון ואיזון המתחים המובנים שבין אופייה היהודי לבין אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל. ואדגיש, במידה והצעת החוק תיוותר במתכונתה הנוכחית, ולא יוכנסו בה השינויים האקוטיים, בהמשך הליך החקיקה בועדות, כפי שאפרט בהמשך, אתנגד נחרצות להצעה זו בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית."

פסיקה אווילית- חוק אווילי 453970
קראתי את כל הקטע שכתב איילון. האיש פוליטיקאי קטן מאד ומתרץ גדול מאד והסבריו לא שינו הרבה לגבי. לדעתי קק''ל סיימה את תפקידה כרוכשת אדמה בשביל יהודים. למי ששכח-גם איילון-יש לנו מדינה ורוב קרקעות המדינה בידיה. מדינה אינה יכולה להחזיק חברה שפועלת כמיליציה לטובת האוכלוסיה הדומיננטית- מיליציה שאיננה כפופה לכללי האחריות שמחייבים מדינה.
פסיקה אווילית- חוק אווילי 454121
לדעתי הקיבוצים סיימו את תפקידם הציוני ואפשר לחלק את נכסיהם לבני עדות המזרח המקופחים.
פסיקה אווילית- חוק אווילי 454139
העניין הוא שגם בני עדות המזרח המקופחים סיימו את תפקידם הציוני.
פסיקה אווילית- חוק אווילי 454142
הם עוד לא התחילו אותו.
פסיקה אווילית- חוק אווילי 454230
לדעתי גם אתה סיימת את תפקידך הציוני וצריך לקחת לך את הבית ומקום העבודה.
פסיקה אווילית- חוק אווילי 454233
אני רואה שלקחו לך את חוש ההומור.
פסיקה אווילית- חוק אווילי 454235
ידעתי שאתה פשיסט ושרק צריך ספרדי תורן כדי להוציא את זה ממך.

העם היהודי בנסיון להקים מדינה, יצר את הקק"ל וקבע לו כללים שיחולו *לעולם*, ולא עד להקמת המדינה. והנה קם אדם בבוקר ומחליט לגזול מאותם יהודים, חלקם אנשים שעלו בעשן כבשנים, את חלקת האדמה הקטנה שלהם, פשוט כי זמנם עבר.

אם המדינה אינה מסוגלת לנהל את נכסי הקק"ל שתמסור אותם למישהו שיוכל לעשות את זה יותר טוב ממנה.
פסיקה אווילית- חוק אווילי 454237
לקבוע כללים *מסוג זה* לעולם הרי זה טמטום מרשים ממש.
פסיקה אווילית- חוק אווילי 454247
וכידוע, בהתאם לחוקי נירנברג המפוארים, מותר להחרים את נכסיהם של מטומטמים, כלבים ויהודים.
פסיקה אווילית- חוק אווילי 454249
גם ארנס, פטרונו של נתניהו, כותב על החוק
פסיקה אווילית- חוק אווילי 454250
וגם שחר אילן פטרונו של ?

פסיקה אווילית- חוק אווילי 452855
מנהל מקרקעי ישראל הוא של המדינה, ולכן יש לו ''אחריות ממלכתית''- לכל האזרחים. הקק''ל היא לא של המדינה, וזה שהיר רכשה אדמות גם מהמדינה לא מטיל עליה ''אחריות ממלכתית''- גם אם אני מחר קונה מהמדינה אדמות אין עלי אחריות ממלכתית- מכסימום אחריות לשלם בזמן.
אדמות קק''ל הן לא אדמות מדינה, הן אדמות ''העם היהודי'', וככאלה ניקנו. נסיונות של היועץ המשפטי להלאים אותן (במובן של להפוך אותן למעשה לאדמות מדינה) הן שהתחילו את כל הסיפור.
מעניין שאותם אנשים שמתנגדים להלאמת קרקעות מערבים תומכים בהלאמת קרקעות של יהודים.
פסיקה אווילית- חוק אווילי 452882
אתה מסתובב בספירה המילולית שגם בן גוריון רצה שכולנו נהיה בה. כשאתה מנתח את מה שקרה, אתה רואה שמדינת ישראל מכרה בזול קרקעות שלמעשה הופקעו מהערבים שנטשו. מדוע היא מכרה אותן לקק"ל ולא השאירה אותן בידי עצמה? אתה יודע את התשובה. אז אולי תאמר שמדינת ישראל לקחה קרקעות אותן הפקיעה מאלו שברחו או הוברחו ומכרה אותן לעם היהודי? אבל מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי אז מדוע לא השאירה אותן לעצמה? מפני שבבסיס מדינת ישראל מתייחסת לרבע מאזרחיה כאל אויביה הדמוגראפיים. אם אתה רוצה לעשות את זה -תעשה, אבל אל תקרא לעצמך דמוקרטיה.
פסיקה אווילית- חוק אווילי 452895
"אבל אל תקרא לעצמך דמוקרטיה" - יש לך שם אחר להציע?
פסיקה אווילית- חוק אווילי 452899
אתה יכול לקרוא לעצמך דמוקרטיה. אל תבוא ותזכיר בכל פעם בנימה מתנשאת שאנחנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. היום זו אמת מקובלת בכל דיון שבישראל יש דמוקרטיה.גם אל תגזור את מצבנו מהשוואה לסוריה(כל מה שיותר חופשי מסוריה הוא דמוקרטיה).
אתה יכול לקרוא לנו גם דמוקרטיה עממית או דמוקרטיה יהודית. מה שאתה רוצה.
פסיקה אווילית- חוק אווילי 452902
אני רוצה לדעת איך *אתה* רוצה לקרוא למה שהולך בישראל.
פסיקה אווילית- חוק אווילי 452910
בוא נעשה הנחה: אפרטהייד לייט.
פסיקה אווילית- חוק אווילי 452912
אתנוקרטיה
פסיקה אווילית- חוק אווילי 452914
זהו שם מדעי ונייטראלי מדי. מה שכולנו אהבנו להגדיר-אולי במילים אחרות- מדינה אטנוקראטית ודמוקראטית. היות שאנחנו משתמשים במילים:יהודית ודמוקראטית, אנחנו יכולים לכבס את המציאות ולנסות ולהראות כאילו שהדבר אפשרי. המציאות היא כמובן
שהמדינה היא דמוקראטית בשבילנו ואטנוקראטית בשביל הערבים.
לא תרחק הדקה ומישהו יבוא כאן להוכיח שהאטנוקראטיה כאן יותר דמוקראטית ממצרים, ירדן וסוריה גם.
אוטובוסקואופרטיב 452916
כמובן (אם כי שמעתי שגם זה כבר פסה).

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים