מתוך גלובס 49095
"ברבע השני של שנת 2001 היו בממוצע בשבוע, כ – 428,000 עולים מועסקים, מתוך 820 אלף העולים בני 15 שנה ומעלה שעלו מאז תחילת 1990. "

"עוד 45,000 עולים היו בלתי מועסקים אשר חיפשו עבודה באופן פעיל (באמצעות מודעות בעיתונים ובדרכים אחרות) - בארבעת השבועות שקדמו למועד הסקר והיו מוכנים להתחיל לעבוד. על כך נמסר היום מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בהסתמך על נתונים מקוריים שהתקבלו במסגרת סקרי כוח אדם הנערכים באורח שוטף על ידי הלשכה, ומתייחסים לכלל האוכלוסייה בגיל 15 ומעלה. "

"אחוז ההשתתפות בכוח העבודה האזרחי בקרב העולים, גבוה יותר מאשר בקרב האוכלוסייה הוותיקה בארץ – 57.7% לעומת 53.4% בכלל האוכלוסייה הוותיקה ו-‏56.3% באוכלוסייה הוותיקה היהודית. אחוז ההשתתפות בכוח העבודה עולה ככל שהוותק בארץ עולה. "

"אחוז הבלתי מועסקים בקרב העולים קטן, ככל שעולה הוותק שלהם בישראל: מבין עולי 1996 ואילך, הגיע חלקם של הבלתי מועסקים ל- 12.8%. מבין עולי 1991-1990, לעומת זאת, הגיע אחוז הבלתי- מועסקים ל-‏7.6% בלבד, נמוך מאשר אחוז הבלתי מועסקים אצל האוכלוסייה הוותיקה בארץ (7.9%). "

"עוד נמסר מהלמ"ס כי מבין העולים שהיו מועסקים ברבע השני של שנת 2001, 26% עבדו במשלחי יד מדעיים, אקדמיים ומקצועות חופשיים אחרים, 27% עבדו כפועלים מקצועיים (בעיקר בתעשייה ובבינוי), 19.0% היו עובדי מכירות ושירותים, 9.6% היו עובדי פקידות ועוד כ- 16% עבדו כפועלים בלתי מקצועיים. "

ועוד מתוך כתבה אחרת:
"כלכלני המחלקה קובעים, כי שיעור ההשתתפות בישראל בכוח העבודה האזרחי נמוך במידה ניכרת מבמדינות המערב. הפער בולט במיוחד בקרב גברים בגילאי העבודה, ובמיוחד בקרב בעלי השכלה נמוכה ובקרב בעלי השכלה תורנית. בקרב הנשים, בולטים במיוחד שיעורי השתתפות נמוכים של נשים ערביות"

ואולי הכי מדהים:
"לדעת הכלכלנים, שיעור השתתפות נמוך בכוח עבודה אזרחי הוא בעל השפעה שלילית ניכרת על היקף הייצור, על רמת החיים ועל ממדי העוני ואי-השיוויון בישראל. הדבר מביא גם למעורבות ממשלתית מאסיבית באמצעות תשלומי ההעברה, לטיפול בבעיית אי-השיוויון בחלוקת ההכנסות.
"המעורבות הממשלתית לכשעצמה עלולה להחריף את בעיית אי-ההשתתפות במעגל העבודה, שכן היא מבטיחה ליחידים ולמשקי בית, שמעדיפים להישאר מחוץ לעבודה, לקבל הכנסת מינימום, ובכך מקטינה את התמריץ לצאת לעבודה", אומר המחקר.
מנתוני בנק ישראל מתברר, כי בשנת 1999 היו מחוץ למעגל העבודה בישראל קרוב ***ל-‏2 *** מיליון בני-אדם, שהיוו 46.2% מהאוכלוסייה בגיל העבודה, 15 ומעלה. מדובר ברבע מהאוכלוסייה הבוגרת בגילאי העבודה העיקריים, 54-25 שנים
"

"שיעור ההשתתפות הממוצע בישראל בכוח העבודה האזרחי נמוך במידה ניכרת מאלו שבמדינות המערב. הפער גדול במיוחד בקרב גברים בגיל העבודה, ובעיקר בין בעלי השכלה נמוכה ובעלי השכלה תורנית. "
מתוך גלובס 49105
הישראלים הוותיקים מממשים את הביטוח אותו שילמו במהלך שנות העבודה שלהם. הרי למה שילמו ביטוח לאומי כל חודש אם לא כדי לבטח עצמם ליום סגריר?
העולים לא צברו זכויות סוציאליות, ועוד מקבלים (בצדק!) סל קליטה נאה ביותר. אחרי שנה הם יכולים למצוא עבודה. כמהגרים - עם כל ההשפעות הסוציולוגיות והפסיכולוגיות - ממדינה בה המצב הכלכלי שם היה קשה לאין שיעור, הם יחפשו כל עבודה. אף אחד מהם לא גבר חרדי או אשה ערביה, אז ברור שכח העבודה שלהם *באחוזים* יהיה גדול יותר. זה אפילו מאוד הגיוני.

אז עם מה נותרנו? עם החרדים (להם צריך לאפשר לעבוד. וועדת טל הלכה בכיוון הזה.) ועם הנשים הערביות. אבל מה תלין על הנשים הערביות, אם 15 מתוך 17 מוקדי האבטלה בארץ נמצאים במגזר הערבי. או שגם את הערבים אתה מאשים בסנוביזם ואליטיזם תעסוקתי.
מתוך גלובס 49111
טוב ראשית הבאתי נתוניים מגלובס שהעלה את הכתבה.

הישראלים ביטחו את עצמם ליום סגריר לא בשביל להכריז על כך שכל יום הוא יום סגריר כמו שחלק מהאולוסיה עושה.

הם יחפשו כל עבודה כי... מה זה בעצם משנה כל עוד הם מוכנים לעבוד, לא הבנתי למה הישראלים לא יחפשו כל עבודה. בגלל שהמצב הכלכלי בארץ נפלא? בגלל שבארץ יש השלמת הכנסה ודמי אבטלהואפשר לא לעבוד? ואולי אפילו מקובל במקומות מסויימים? ונכון הם לא חרדים או נשים ערביות אבל מה הקשר. האם הם לא יכולים ללכת לישיבה? (טוב להיות אישה ערביה יהיה להם קשה יותר) מדובר על 15 שנה ולא על יומיים.

וועדת טל הלכה בכיוון של אישור הפליה בצורה חוקית כלפי מיגזר ענק שמסרב להגן על המדינה בכל מקום מלבד אוהלה של תורה.
או כמו שנשאל כבר אז כמה מהם מתו באוהלה של תורה? ולא כי אני רוצה שימותו אולם אני כן רוצה שיעזרו להגן על הארץ בדרך שבה לדעתי (ואני יודע שדעתם שונה משלי) צריך להגן על המדינה.

אני לא מאשים את הערבים אלא את המדינה שמעולם לא דאגה להם.

אבל האם ראית את המספר 2 מליון בכתבה?
2 מליון בלתי מועסקים במדינה שיש בה 6 מליון איש? האם המשמעות של זה מובנת לכלל הקוראים מה זה שני מליון לא מועסקים.
מתוך גלובס 49114
את הישראלים אפשר להאשים בהכל, כנראה. אבל מה עם הערבים. אני לא חושב שאתה חושב שהם בררנים במיוחד בכל מה שנוגע למקום עבודה. אז איך הם מגיעים למצב שבו רובם המכריע של מוקדי האבטלה הם ישובים ערבים.
אולי באמת יש אבטלה? אולי באמת חסרים מקומות עבודה?
אולי לא כל הישראלים עצלנים כל כך?

וכן, נכון, צריך לעודד עבודה על ידי הקטנת תשלומי העברה. מסכים. אבל מכאן ועד הטלת האשמה שלך ושל שי על המובטלים עצמם - הדרך עוד ארוכה.

ובסדר. אל תקבל את ועדת טל, ותמשיך לקבל אוכלוסיה גדולה החיה על חשבונך. יצאת גבר. אבל יצאת חכם?

לגבי העולים, מדובר באוכלוסיה עם מטען סוציולוגי ופסיכולוגי שונה מעצם היותם אוכלוסיית הגירה. צריך להבין את זה, עוד לפני שמתחילים לעסוק במספרים יבשים של כלכלה.
מתוך גלובס 49120
הערבים גרים במקומות שמעולם לא השקעו על ידי המדינה כספים מה שמנה מתעשיה להתפתח בצורה נורמלית ויציבה, זה גרם לחוסר בעבודה.
מצד שני לא סתם קיים המושג עבודה ערבית, אני לא יודע לגבי ערבים ישראלים אבל בדואים מעטים שבאו לעבוד בחווה שלנו בחקלאות באמת עבדו (אילו שכן עשו עבודה מדהימה ועד היום הם עושים אותה.) אבל רובם הגדול עצלנים שסרבו לעבוד כמו הישראלים, בנוגע לפלסטינים הם עשו עבודה גרוע אפילו יותר מהם ברוב המקרים.

אני לא אומר שהערבים במדינה שונים בהרבה משאר הישראלים במדינה בנושא זה(אגב הערבים במדינה הם ישראלים בדרך כלל.)

האשמה שלי בנושא המובטלים היא האשמה של שנים והיא מניסיון רב. בנושא, בעיקר בעבודות ללא מזגן או שצריך להפעיל בהן שרירים.
הסיבה שהחקלאות בארץ דורשת עובדים זרים היא בעיקר כי היא לא מוצאת עובדים שמוכנים לעבוד, וגם כאשר מחייבת המדינה אנשים להגיע הם עושים עבודה גרועה בשביל שיאמרו שיש חוסר התאמה, אתה יודע כמה פעמים ביקשו ממני מובטלים שנשלחו מהלשכה לעבוד בחווה פתק של חוסר התאמה עשרות פעמים ואולי יותר.
ספר לי איך במקום עבודה שבין דימונה לירוחם לא ניתן למצוא עובדים שמוכנים לעבוד בחקלאות, ואם הסיבה היא עבודה קשה ספרר לי למה מפעלי ים המלח אמרו אותו הדבר על האנשים הללו, ולמה כל ישובי הסביבה לא מצליחים למצוא ידיים עובדות?

באזור הנגב ישנה עיר בדוהית שבה המדינה ניסתה לאכסן את הבדוהים של אזור (שמה רהט) העיר הזו הפכה למשכן של פושעים ומסוממים ללא עבודה משום שהמדינה לא העבירה לה אפילו סכום זעום בצורה יחסית למה שהיא העבירה למשל לבאר שבע, מפעלים ישראלים לא קמו שם גם מהסיבה הזו וגם מסיבות דומות שבחלקן הכרה עם סוג אוכלוסיה שלא אוהב לעבוד.

האוכלוסיה הערבית בישראל עובדת כן באזור חיפה ולא מובטלת שם (או מובטלת הרבה פחות יחסית לאזורים אחרים) אולי כי היא מוכנה לעבוד שם. לכל מקרה אני לא יודע מי מנה מהאוכלוסיה הערבית להקים מפעלים , מניסיון המדינה פריע להם בדיוק כמו שהיא מפריע לאילו שאינם ערבים (והיא מפריע היטב)

לא אני לא אקבל את וועדת טל אני גם לא אקבל את נושא חוק משפחות ברוכות ילדים ועוד כל מיני דברים שבהם אני הופך על פי החוק ללא שווה לאוכלוסיה מאוד מצומצצמת במדינה.
נכון אני אישית לא יכול להשפיע לא על זה ולא על זה אבל זה עדיין לא אומר שאני צריך לקבל את זה, למעשה במידה ודמי האבטלה ואו ההקצבות לישיבה מטעם המדינה יפסיקו ימצאו את עצמם בני הישיבות או עובדים או הולכים לצבא ואז עובדים כי בלי קמח לא תצא תורה.
כל עוד המדינה מוכנה לכלכל אותם אין להם סיבה ללכת לעבוד ברגע שהיא תפסיק לא תהיה להם ברירה, אני לא רואה איך בארצות הברית הם מצליחים גם לשבת בישיבה וגם לעבוד אולי בגלל חוסר בעצלנות גורפת.

לגבי העולם מדובר באולוסיה שעוד לא למדה מה היא עצנות ישראלית ויום יבוא וגם היא תצטרף למעגל הלא רוצים לעבוד.
להזכירך אנשי העליות והאנשים שהקימו את המדינה כן עבדו בחקלאות ובבנין ובכבישים גם בגילים מאוחרים כי לא הייתה להם ברירה, היום יש ברירה והיא הכיס שלי ושלך כל עוד אנחנו עובדים.
מתוך גלובס 49138
אני חושש להיגרר כאן לדיון ארוך נוסח רועי-סמיילי.
אז נסכם שאנחנו לא מסכימים.
מתוך גלובס 49144
האם אנחנו פה לא בשביל לדון?
מה רע בבויכוח כל עוד הוא מכניס בתוכו דבריים עניינים ולא נאצות וגידופים
היזהר לך 49145
בדיון ההוא יש להם כבר מעל ל-‏30 הודעות תחת הכותרת "נסכם", ולא נראה שהסוף קרוב.
היזהר לך 49174
לא חובה לקרוא כל הודעה.
ישנם דיונים ארוכים נוספים באייל בין אנשים שונים ובין אותם אנשים, לא מעניין פשוט על תיקרא גם אני עושה את זה בדברים שלא מעניינים אותי.

כן מעניין אני עוקב אחר מהלך העיניינים.
מתוך גלובס 49204
באוכלוסיה הערבית באיזור חיפה שונה מאוד מהאוכלוסיה הבדואית (בדואית, לא בדוהית) בנגב, ברור שיש הבדל גדול בין תושבים של עיר גדולה ובין נוודים שגרו באוהלים באמצע המדבר ורעו עיזים.
מתוך גלובס 49235
לא טענתי שאין הבדל.
עכשיו צריך לדאוג גם להם? 49267
מה, התייבשו בארות הנפט? לא צריכים שם עובדים?
אנחנו לא מעדיפים הגירה מכאן *שלהם* החוצה?
לא המובטלים אשמים לשיטתי. 49287
אסף,

המובטלים, לפחות בחלקם, אינם אשמים במצבם.

מובטלים האחראיים למצבם הם ללא ספק כל אותם חרדים אשר ביודעין אינם מעוניינים להשתתף במסגרת שוק העבודה או לרכוש השכלה נאותה.

שאר המובטלים, מובטלים בעיקר עקב הצורך הדחוף בשינוי מבני במשק הישראלי.

במצב בו תשלומי ההעברה למינהם מעקרים כל רצון עקב שיקולים כלכליים פשוטים לצאת ולהשתתף בשוק העבודה נוצרת משאבה הפועלת להבאת עובדים זרים שימלאו את הצורך בעובדים לעבודות כפיים ו/או שירותים אישיים (טיפול, סיעוד וכו').

המצב אף חמור הרבה יותר, שכן לאחר שנוצר שוק העובדים זרים, פועלת משאבה חזקה אף יותר הגורמת, שוב מנימוקים כלכליים טהורים, לפליטת עובדים ישראליים יקרים (הכל יחסי) והחלפתם בעובדים זרים. כך מאבדים ישראלים רבים את מקוםפ עבודתם **ללא** אפשרות להשיג עבודה חלופית. יותר מכך, גם צעירים שהיו יכולים להיכנס למעגל העבודה ברובד הזה אינם יכולים להיכנס לשוק עבודה זה.

דווקא, ייתכן שהצעתו של אמיר פרץ (סוחר בשר ידוע באומללות אנשים ומצוקתם), תביא לפיתרון הבעייה. שכר מינימום במשק של 1000$. במצב כזה, עשויים להיפלט העובדים הזרים שכן כבר יישתלם להעסיק שוב ישראליים.
למרבה הצער 49294
את חוק שכר המינימום לא יהיה קל לאכוף על המעבידים של העובדים הזרים, שגם היום מצפצפים עליו (ועל חוקים נוספים).

אני שותף לניתוח שלך על הסיבות למצב, אבל לדעתי הפתרון היחיד הוא בהחמרת העונשים על המעבידים.
לא המובטלים אשמים לשיטתי. 49309
עדיין לא ישתלם להחזיק ישראלי גם עם השכר יהיה 2000$ .
כל עוד התפוקה שעושה עובד זר גדולה יותר מאשר של עובד ישראלי ישאר העובד הזר.

ולצערי למעט אדם אחד שהגיע לתפוקה של עובד זר מעולם לא ניתקלתי בתושב הארץ שהצליח להגיע לתפוקה שאילו נותנים.
אחת הסיבות סיפר לי פועל תאילנדי שעבד בחווה שלנו היא שבישראל הוא עובד רק (כן הוא אמר רק) 8 שעות בעוד שם הוא עבד מצאת החמה עד לשקיעתה לפחות 12 שעות ביום, בזריעת אורז. לכל מי שלא יודע מה העבודה אומרת זה להיכנס עד גובה הבירכיים למים ולזרוע אורז אורז אחד אחד כאשר בכל פעם צריך להתכופף ולהתיישר כדי להתקדם.
הוא צחק כאשר אמרנו לו כי העבודה היא קשה.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים