גדול הדור 51894
את המאמר הזה הייתי מכניס למדור ההומור באחד העיתונים.
השיא היה הכנסתו של רבין לרשימת מדינאי העולם הגדולים.
המעשה המדיני הגדול היחיד של רבין היה ''הסכם אוסלו'', הטעות המדינית החמורה ביותר שעשתה מדינת ישראל בהיסטוריה שלה.
איני חושב שיש היום רבים שיחלקו על כך.
כמה קונסטרוקטיבי מצדך 51988
לרוב איננו תמימי-דעים, ובכל זאת לא סיפרתי לך לאיזה מדור נכנסים אצלי מאמריך. פרט לאיזכורו של רבין המנוח, יש עוד משהו מגוחך בעיניך במאמר?

להזכירך, רבין ניסה להגיע להסדר שלום כולל במזה"ת לאור חלון ההזדמנויות המדיני שזיהה בין נפילת ברה"מ לבין התגרענותה של אירן. החלון הזה נפתח עוד בימי שמיר חביבך, אך זה העדיף לקבור את תהליך מדריד במחיר בידוד עולמי ומיתון. אבל ניחא, אני לא מתכוון להצטדק על רשימת המנהיגים הלא-אנשלוביצית שמניתי.

לנאצי הקטן שהחרה-החזיק אחריך אין בכוונתי להתייחס.
כמה קונסטרוקטיבי מצדך 51995
אני פוסל את כל הרעיון שלפיו סיבת הטרור הבין לאומי היא העוני ואי השוויון בעולם, ובדיוק בנושא הזה היו לי כבר ויכוחים כאן.
אירגון כמו החמס, למשל, הוא אירגון עשיר שמקבל כספים רבים ממקורות איסוף בעולם, והוא בוחר את חבריו וגם את המתאבדים בקפידה מקרב סטודנטים ושכבות חזקות דווקא.
כפי שאמרתי כבר התוכחתי על כך ואיני רוצה, וגם אין לי כרגע זמן לחזור על אותם הדברים.
אשר להערתך במשפט הראשון, את זאת אני מקבל ורושם לפני. החלקתי . . .
כמה קונסטרוקטיבי מצדך 52016
גם אני לא חושב שמנהיגי העוני ואי השוויון מכשירים טרוריסטים או שולחים מתאבדים. יש מדינות שבוחרות לטפח טרור בתור מדיניות. אך לוחמת גרילה וטרור בפרט נשענים על תמיכת האוכלוסיה המקומית ואובדים בלעדיה. האפגנים הצליחו להניס את הצבא הרוסי, שלא בחל באמצעים לדיכוי ההתקוממות המקומית, משום שהיתה להם מעצמה עולמית שמימנה אותה, וכן משום שהאוכלוסיה המקומית תמכה במידה כזו או אחרת בלוחמים. במערכה האחרונה לא היתה להם מעצמה עולמית לצידם, וגם האוכלוסיה הפנתה להם עורף.

ובכן, לטענתי, אילו ארה''ב היתה נוקטת במדיניות חוץ שונה, לא היתה לטרור התשתית הרעיונית והפיסית לה הוא זוכה כיום, וכלוחמת גרילה הוא היה נכשל. כמובן שבשביל להתפוצץ בלב מנהטן לא צריך תמיכה מקומית גורפת, אך אני מניח שאתה מבין את הנקודה בדבריי.
כמה קונסטרוקטיבי מצדך 52064
ישנם דווקא הרבה קולות בארה"ב שתומכים בדעה שהטרור הנוכחי הוא תוצאה של מדיניותה של ארה"ב, אבל מסיבות הפוכות לגמרי.

הם טוענים שאזלת ידו של ממשל קלינטון לטפל ביד קשה בטרוריסטים שהטמינו רכב ממולכד בתאומים ב1993, נתנה לבין לאדן ולמדינות התומכות, להבין שהם יכולים לפעול ללא חשש. הטענה היא שממשל קלינטון היה צריך אז לצאת בפעולה מלחמתית קשה וברורה כנגד בין לאדן, אפגניסטאן, עיראק ועוד. אבל זה שהם החליטו לפעול רק במישור הליגלי, מבית המדרש של מועדון "הלב הליברלי השבור" גובל אפילו בבגידה.
כמה קונסטרוקטיבי מצדך 52080
אני חושב שהדעות ההפוכות לשלך מארצות הברית שהביא רון הרבה יותר הגיוניות, אבל קשה לנמק דברים כאלה. זה יותר עניין של אינטואיציה, ולמרות שדעתך, כפי שהבנת נראית לי בלשון המעטה בלתי סבירה, איני יכול לנמק את את מה שברור לי כשמש, במלים.

אשאל אותך שאלה אחרת:

סאדם חוסיין יושב לו כרגע בארצו לבטח ללא פיקוח. איני מצוי בנושא, אך אפשר מאד שהוא מתקרב לפיתוח נשק גרעיני (היום לא צריך לשם כך כור אטומי, ואפשר לבנות את כל המתקנים הדרושים מתחת לאדמה).
נניח שזה באמת כך. הרי פורסם שאפשר לשים מתקן אטומי במזודה, ואז אולי לפוצץ אותו על שרידי התאומים (רון תזהר). איך יכולה ארצות הברית להבטיח שדבר כזה לא יקרה ע"י "הבנת הסיבות" של סאדם חוסיין ?
אתה שוב מסלף את דבריי 52147
לא הצעתי להבין את הסיבות של סדאם חוסיין, ולא טענתי כי כך ניתן למנוע פיצוץ מתקנים אטומיים במזוודות מעל שרידי התאומים, או כל רעיון ציורי אחר העשוי לעלות על דעתך. לכן איני רואה צורך להתייחס לשאלתך.

אולי תקרא שנית את המאמר ותבהיר לעצמך ולי ממה אתה מסתייג?
אתה שוב מסלף את דבריי 52175
איני חוזר וקורא אלא רק מנסה לסכם מהזכרון, ותאמר לי אם אני טועה.
באופן כללי מדובר שם על כך שעל נשיא ארצות הברית היה לפתור את בעית הטרור, אחרי אירועי התאומים, לא ע"י יציאה למלחמה בטרור, אלא ע"י אי יציאה למלחמה זו, ובמקום זאת ע"י ניסיון להבין מה הם מניעיו, ופעולות של חיסול המניעים בעקבות הבנה זו. האם הסיכום שלי פחות או יותר נכון ?
אם הוא נכון, הקשר לסדאם חוסיין צריך להיות ברור.
אתה שוב מסלף את דבריי 52197
א. בנאום ההיפותטי לעיל קורא הנשיא להקמת בית-דין עולמי וכוח בינ''ל לצורך הבאה לדין של האחראים למתקפה.

ב. לא מוצע לנסות להבין את מניעי הטרור, אפילו נאמר 'איננו יכולים להבין את הטרור'. נאמר 'הבה נבחן מקרוב את את פעולותינו על אותה קרקע פורייה בה צומח הטרור'. כלומר, מוצע לא להסתפק בפעולה צבאית נגד הטרור, כי אם לבחון בנוסף אם מדיניותה הנוכחית של ארה''ב מביאה להגברת המצוקה, המחסור והזעם כלפיה. דוגמאות קונקרטיות מצוינות לעיל.

התחושה שלי היא שאתה מתאמץ לומר 'אני נגד טרור', אך המאמר (והנאום בפרט) לא תומך בטרור או חותר להצדיקו.
אתה שוב מסלף את דבריי 52201
אני חושב שהבנתי את הנאום היטב.
זה נאום פצפיסטי (את פרופסור גריי מהמלחמה הפוסט מודרנית אתה זוכר ?). צעד הלחימה החמור ביותר שבו מוצע להשתמש הוא הקמת בית דין בין לאומי. אחר כך יחפשו שם את שרון כדי שיתן את הדין על מעשי הרצח של הפלנגנות, אבל לא יחפשו, למשל, את האחראים לרצח ששים אלף תושבי דרזדן סתם, ללא סיבה, או את האחראים להטלת פצצות הגרעין על יפן או את האחראים להפצצות נאטו על מטרות אזרחיות ביגוסלביה. אוי לו לצדק שיצור בית דין בין לאומי פוליטי כזה. צדק לא ייצור ופתרון לבעית הטרור ייצור ?
איך תפתור את בעיית סדאם חוסיין שאותה העליתי בעזרת בית דין בין לאומי ? תבקש ממנו יפה להתייצב, אבל להשאיר את המזודה בבית ?
לא אמרתי שלדעתי הנאום ההיפותטי הוא נאום של מישהו שהוא בעד הטרור. אבל הוא מנסה לפתור בעייה קשה בדרך, שתמיד היו תמימים טובי לב שהעלוה אך מעולם לא עבדה. מכים אותך בלחי. תן את הלחי השנייה.
אולי אתה הוא זה שצריך לקרוא את הנאום שהבאת בעיון יתר, ולא אני . . .
אתה שוב מסלף את דבריי 52202
כן. יש שם כוח בין לאומי.
אבל במה יהיה מצוייד ?
במלח לפיזור על זנבם של הטרוריסים או בחבלי לסו כמו של הבוקרים בסרטי המערב הפרוע ?
ואם יהיה כח ממש, במה תהיה שונה דרכו ממה שעשה נשיא ארצות הברית בפועל ? הרי גם הכח הזה הוגדר כבין לאומי.
אתה שוב מסלף את דבריי 52205
למה הצדק שיוצר בית-דין צבאי אמריקני עדיף על הצדק שיוצר בית-דין עולמי עם מנדט מהאו"ם? מניין לך שלשרון יש סיבה לחשוש מבית-דין כזה, כאשר המנדט לבית-הדין מוגדר ביחס לאחראים למתקפת ה11/9? אילו היית צודק, גם לאחראים על הפצצות נאט"ו ביגוסלביה או על הטרור האמריקני בדרום-אמריקה היה הרבה ממה לחשוש.
מניין לך שכוח בינ"ל יהיה מצוייד פחות טוב מן הכוח האנגלו-אמריקני שתקף באפגניסטן? גם אם נניח שהמנדט לבית-הדין העולמי המוצע היה מורחב כך שיתייחס גם לסדאם, מדוע שכוח בינ"ל יהיה כשיר פחות לשים ידו עליו לעומת הצבא האמריקני? ומניין לך שסדאם חוסיין כבר מחזיק פצצה אטומית באיזו מזוודה במנהטן?

כיצד הגעת למסקנה כי הנאום מציע לתת את הלחי השנייה? כי הוא קורא לשינוי מדיניות החוץ האמריקנית? כי הוא מציע להילחם בעוני ובמחסור? האם זו תמימות בעיניך?

הצעתי לך לקרוא שנית את המאמר, כיוון שהדגש שלו הוא חברתי-כלכלי, ולא צבאי-פוליטי.
אתה שוב מסלף את דבריי 52214
אני חושב שביעור העוני במדינה או בעולם או בכל מקום הוא מטרה נאה ויפה. אבל הנאום הזה מובא כתחליף לנאום בוש בעקבות אירוע התאומים, והוא מוצע כאלטרנטיבה. כלומר הוא רואה בביעור העוני תשובה לטרור שמתבטא באירוע כזה, וזה בדיוק הדבר שאני מתקומם נגדו. מה שקרה בניו יורק אינו קשור לעוני וכשמציגים שיטה כזאת לפתרון הבעיה הזאת, אני יכול רק למצוא מלים שאחר כך אני מתנצל על השימוש בהם כדי לתארו.
אשר לעניין הכח הבין לאומי, אם אתה חושב שבנאום הזה קוראים לו לעשות מה שעשה בוש באפגניסטן (ואני לא יכול להתרשם שזו הכוונה), אז מה המסר השונה ?
כח בין לאומי פעל.
מבחינת התחלית מה ההצעה השונה ?
מבחינת התכלית (''התכלס'') 52215
זה היה כח אנגלואמריקני ולא בינ''ל 52218
ההתמודדות עם העוני אינה מחליפה טיפול צבאי נקודתי בטרוריסטים, במתכונת שקולה יותר אך נחרצת לא-פחות מכפי שבוצע בפועל.
כאן הוצע לשלוח כח בינ"ל מכח מנדט מטעם האו"ם, שיעצור את האחראים למתקפת ה11/9, ויביאם למשפט בפני בית-הדין העולמי. בפועל נשלחו כוחות אמריקניים ובריטים להפלת משטר הטאליבן וציד בן-לאדן. נרצחו מאות חפים מפשע, אם לא אלפים, ומאות אלפים נמלטו על נפשם בחוסר-כל. ההפצצות הברוטליות נמשכות למרות התנגדותה הנחרצת של ממשלתה הריבונית החדשה של אפגניסטן, וכוחות ארה"ב אינם מסתפקים במרדף אחרי אנשי אל-קאעידה, כי אם מתעמתים עם ממשלת אפגניסטן בדרישתם להעמיד לדין את בכירי הטאליבן שנחונו על-ידה. תאר לעצמך שכוחות נחתים היו תובעים מישראל לעצור ולהסגיר לידיהם פעילי כהנא-חי, כיוון שתנועתם הוצאה מחוץ לחוק ונכללה ברשימה האמריקנית של ארגוני הטרור, או שכמה מאות נחתים היו פושטים על קרית-ארבע במצוד אחר נער בן 14 שהרג לוחם אמריקני. מעבר לכך, למרות בקשת אנשי אל-קאעידה השבויים לעבור לחסות האו"ם, הם מוטסים ללא משפט לבית-מעצר אמריקני בקובה, שם יעמדו לחקירת המודיעין האמריקני ויעמדו למשפט צבאי אמריקני. זה לא בדיוק מה שמוצע בנאום.
זה היה כח אנגלואמריקני ולא בינ''ל 52280
1. ישראל כבר הסגירה לא אחת לארצות הברית מישהו שביצע פשע בארצות הברית (הראשון שאני זוכר הוא היהודי לנסקי. הוא בן עירו של אבי, ונקרא פעם סוחובלנסקי. . .) אז אין לי שום בעיה לתאר לעצמי דבר כזה.
2. "נטיל עליהם לתפוס את בן לאדן". זה בדיוק עניין המלח על הזנב. למרות הברוטליות המוגזמת לדעתך, את זה האמריקאים לא הצליחו לעשות למרות שמאד רצו. וזו הדרך הכי מעשית שאפשר לתאר. אתה יכול לחשוב על משהו אחר ?
אני לא אמרתי שלסאדם חוסיין יש מזוודה. העלתי שאלה היפותטית. איך אפשר לתפוס את סאדם חוסיין כדי להביאו לבית הדין הבין לאומי בשיטה שונה מזו שמומשה באפגניסטן ?
3. לדעתי הפלת משטר הטאליבן הייתה חשובה הרבה יותר מתפיסת בן לאדן מבחינת המלחמה בטרור. מדובר על משטר שהחזיק אצלו ביודעין גוף טרוריסטי כקאידה שביצע את מעשה ניו יורק. בן לאדן עצמו הוא אדם אחד והוא אישית לא חשוב כל כך. המשטר התומך, שיכול להחליפו באיש אחר או בגוף טרור אחר ולתת להם חסות במדינה ריבונית הוא הרבה יותר מסוכן.
יש שיר ישן שנקרא "מכתב מאמא", מכתב שכותבת אם תמימה לבנה החייל: "מוטב אל תתנפל על גנרלים. תתפוס דוויזית חיילים ודי". המשימה להתרכז בבן לאדן ולעזוב את משטר הטאליבן מזכירה לי את הפסוק הזה.
זה היה כח אנגלואמריקני ולא בינ''ל 52302
1. שרי הטאליבן שקיבלו חנינה מן הממשלה החדשה, לא פשעו כנגד ארה"ב. ההחלטה אם להעמידם לדין היא אפגנית-פנימית. אחד מהם אמנם אחראי לגזירות המחפירות נגד הנשים האפגניות, אך אם הממשלה הריבונית מחליטה להניח לו, אין לארה"ב פתחון-פה בעניין. אם בעקבות תפיסת האמל"ח במכוניתו של נועם פדרמן היתה ארה"ב תובעת (בגיבוי צבאי) את הסגרתו לידיה, האם היית מצדד גם בכך? ואם חייל בצי השישי היה נרצח ע"י נער בן 14 בעמק האלכוהול, היית מסכים שגדוד נחתים ינהל מצוד חם אחרי הילד בשכונת מגוריך? אני מניח שאותו נער אפגני 'ימצא את מותו' במהלך המצוד. זו נראית לך התנהגות הולמת עבור כוח זר במדינה ריבונית?

2. כל מה שעשה הצבא האמריקני באפגניסטן, ועשוי לעשות גם מתישהוא גם בעירק, יכול לעשות גם כוח בינ"ל מתוקף מנדט של האו"ם. עד כמה שזה עשוי להישמע מגוחך, אם כוח בינ"ל כזה היה מפציץ בשגגה שיירה אזרחית אפגנית (ואז עוד אחת, ועוד אחת), זה היה פחות מתועב מוסרית מהפצצות שגויות זהות מידי הצבא האמריקני לבדו. לחיזוק נקודה רופפת זו ניתן לשוב ולהציג את עניין סמכות השיפוט - בית דין עולמי הוא הוגן יותר ממשפט-שדה אמריקני.

3. מרגע שקיימת ממשלה אפגנית ריבונית, כל פעולה כנגד אנשי הטאליבן בניגוד נחרץ לעמדתה הוא עוול.
זה היה כח אנגלואמריקני ולא בינ''ל 52371
לנוכח עמדתך כפי שהיא מתייצבת בתשובותיך האחרונות, מסתבר שכל הבשורה בנאום האלטרנטיבי שהבאת, כמעט ואינו במעשים אלא בזוטות, במילים, ובשמות שצריך לקרוא בדיוק לאותן פעולות.
לא כך הבנתי את הדברים בתחילה, אבל אם זה כך לשווא היה הויכוח.
על הבסיס האמריקאי באי הקובני 52281
בנוגע לבית המעצר האמריקאי במפרץ גווטנאמו שבקובה, מומלץ בחום לקרוא את המאמר הזה - http://www.counterpunch.org/valdes2.html

האזור (כ-‏180 קמ"ר) הוענק לארה"ב "לעולמים" בשנת 1901 בידי הקונגרס הקובני שמינה הממשל האמריקאי, ומשמש מאז ועד היום כבסיס צבאי של חיל הים האמריקאי. (למרות ביטולו של החוק המכונן את קובה כמדינת חסות של ארה"ב, תיקון פלאט, בשנת 1934, ודרישותיה החוזרות של ממשלת קובה לפנות את השטח הכבוש מאז 1959)

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים