531076
עיינתי פעם בעץ המינים של היונקים וגיליתי הרבה דברים מפתיעים, בינהם שהצבוע הוא ממשפחת החתוליים. תמיד חשבתי עליהם כסוג של כלבים והמאמר גם מרמז לכך.
הוא לא. משפחה בפני עצמה. 531081
הוא לא. משפחה בפני עצמה. 531323
שאלה רטורית: אז הפיצול בין החתולים לכלביים הוא פיצול משולש, לכלביים, חתוליים וצבועים?
הוא לא. משפחה בפני עצמה. 531324
הסדרה טורפים מתחלקת לתת סדרת דמויי כלב שמכילה את משפחת הכלביים (והדוביים והבואשיים) ותת סדרת דמויי החתול שמכילה את החתוליים והצבועיים. http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A...(%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D)
הוא לא. משפחה בפני עצמה. 531329
שאלה רטורית: שאלה_רטורית [ויקיפדיה]
531161
אכן. אחת העובדות המפתיעות ביותר מבחינה אבולוציונית. אפילו יותר מעיניני הלצאת מהמים להיכנס למים- לצאת- להיכנס.
אני מניח שההכחדות ההמוניות הפכו אותנו (the royal אותנו) לסתגלנים באופן קיצוני.
וידוי 531282
הממ.. גם כאן היתי מעורפל קלות.
רציתי לומר, שאם אכן הצבוע מפוצל מחתולי מסוים, שהיה בעל גוף ותכונות חתוליות,(וכפי שנראה לי, זו הדעה השלטת בין המתעמקים בעצים פילולוגיים)
המעבר שלו לצורת חים כלבית -ריצה בלהקה, לא מפתיע, התנהגויות משתנות הכי מהר.
אבל אז נכנסת לתמונה סיפרית הגנים ההיסטורית (שבנתיים שונו ושורבבו בינהם באין תאחיזה),
היא אמנם מבולגנת כדבאי, אבל חפיסתה נטרפה כל כך הרבה במהלך האבולוציה, ונבררה בכל כך הרבה הכחדות,
שאפילו ריצפי הדנ''א הטפיליים בצורה המכנית ביותר, עושים זאת כך שימשיכו לשרוד דרך הנשאים שלהם.
אם כך, מתעצב לו גנום חדש, (בעל התנהגות כלבית), שמזכיר ומאזכר, לא גנום היסטורי אחד, אלא רבים מספור.
ונפוצים יותר מאחרים מסוגם, גנים מהעידן האחרון.

אם לא היה נוצר הצבוע, חלק מהגנים הזוכים לתהילת תאחיזה מחודשת,
לא היו זוכים בה. וימצאו עומדים במקום פחות טוב בזיון הבא.
וידוי 531295
התגובה הזאת אמורה לפוגג את הערפל? אפילו תא בועות יותר צלול ממנה.

והערה צדדית: בדיון על הצבוע (כזכור, דבע בערבית) אי אפשר לעבור בשתיקה על שגיאת הכתיב שלך. כדבעי, לא כדבאי.
531322
טוב, גם ענייני הלצאת להיכנס לצאת להיכנס די מפתיעים. בכלל עץ היונקים הוא ממש מעניין כי לכל אחת מהדמויות העכשיויות בסיפור יש המון "אופי" מבחינתנו.

התגובה הנוספת שלך דווקא מיישבת בעיני את הדיסוננס אצלי של שיוך הצבועים לחתוליים. האם יש סוג של מדד שקובע כמה חיה השתנתה לעומת אביה הקדמון? מי יותר דומה לאב הקדמון המשותף - כלבים או חתולים?
531331
לפעמים מצליחים לחשב את קצב המוטציות במין. השוואה של שני קצבים כאלו במינים שהתפצלו יאפשרו לך לדעת מי דומה יותר גנטית לאב הקדמון. זה כמובן לא משליך באופן חד משמעי על דמיון צורני.
531340
אם יש מדד (גנטי) כזה- אני מקווה לגלות בימים הקרובות.
חשבתי יותר בכיוון של עד כמה גן אבוד שעבר אינאקטיבציה והחל להתמטץ ללא ברירה טיבעית ותחת פיקוח מופחת,
הוא אכן אבוד, מיספרית, בהשוואה איכשהו לסיכויהה של מוטציה אקראית דומה.
531391
מה זאת אומרת "אבוד, מספרית"?
ואם אתה מגלה שתף.
531530
עוד לא קיבלתי תשובה מהאנשים המספקים בהחלט אליהם הפנתי את השאלה.
בנתיים נפריח עוד בועות.

גן שאינו מתבטא באף פרט אינו יכול לעבור ברירה טיבעית. עד כאן ברור.
לפחות לא ברירה טיבעית ישירה, הוא משחק משחק סטטיסטי מסובך של שינויי דנ"א עם הזמן כנגד הסיכוי שישתמשו בו או בחלקיו מחדש תוך X הזדווגויות.

שינוי בתכונות המבוטאות (ולכן עוברות ברירה טבעית) הוא תוצאת מוטציות. גם עד כאן ברור.
אבל מה הסיכוי של תכונה ממש מוצלחת, להיות תוצאה של שינוי בסיס אחד בחלבון, לעומת הסיכוי של תכונה זו, להיות תוצאה של שינוי בסיס אחד בכתובת של מסלול התפתחות מסוים, ששולח במקרה לשרידי גן רדום?
או של מוטציה הגורמת לרה-אקטיבציה של גנום מכוסה?
אבוד מספרית 531532
מה הסיכוי להופעה מחודשת של תכונה של אב משותף, באחד מזני הבת שלו, ביחס למספר הדורות שעבר מהפיצול?
אבוד מספרית 531534
יותר טובה מאשר הופעה חדשה של תכונה שאינה של האב המשותף?

זה מעלה שאלה איך זה מסתדר עם העובדה שהרושם הכללי הוא שמינים כל הזמן מתרחקים מהאב הקדמון שלהם. אולי כי הוא כבר לא מתאים?
הבנתי 531533
או לפחות הבנתי את רעיון הכללי. אנסה להסביר במילים שלי כדי שתוכל לתקן אותי במידת הצורך:

אתה אומר שיש מוטציות שהן שינויים בתוכן הקוד עצמו, ויש מוטציות שהן שינויים באיזה חתיכת קוד משתמשים בעצם. ז"א שצבועים היו יכולים לעשות עיקוף גדול מאוד חזרה אל הכלבים כי הם רק הדליקו קטע שנשאר כלבי ברובו כי הם חוו מוטציה שהעירה קוד רדום, שנשאר בחתוליים אחרי הפיצול.
הבנתי 531537
לא אל הכלבים אלא אל מישהו שהוא אב גם לסמוריים אאל"ט אבל אני בטח טועה.

מישו יכול לזרוק לי תכונה שהיתה לאבא של זבובי הפירות, כך שאוכל לעצב את האקווריום שלהם במרפסת, לסביבה בה היא מהווה יתרון?

מישו שם כסף אם יופיע משו חדש או משו ישן?
הבנתי 531538
ואי אפשר למפות את הגנים של חתול, של כלב ושל צבוע ולראות מה פעיל אצל הכלב והצבוע וקיים אך לא פעיל אצל חתולים?
פילולוגיה קצת עצית 531543
לא, עד כמה שידוע לי.
לבדוק מה פעיל זה כבר עמוק עמוק בפיענוח (ורחוק רחוק ממיפוי).

כשמסתכלים ב"תחתית" העץ של המינים- ספוגים תולעים שטוחות מדוזות ופוליפים, מגלים:
א. זו לא באמת תחתית משום סוג-היצורים האלו המשיכו לעבור ברירות יחד עם כולנו באותו הקצב, הם פשוט מוצלחים.

ב. תכונות מסוימות מופיעות פה ושם "מחדש", בדרכים שאינן מתישבות עם כל עץ התפתחות והתפצלות שהוצע.
אבל זה לא אומר כלום בגלל א'.
פילולוגיה קצת עצית 531545
תודה על כל האינפורמציה, מעניין מאוד.
פילולוגיה קצת עצית 531546
אבל אפשר להוציא מפה משהו מעניין -

--> לא אומר גרירה לוגית, סתם כיוון ספקולטיבי

צבועים הם חתוליים שדומים לכלבים --> סביר שזאת לא קפיצה אקראית אלא יש קוד שפעיל אצל צבועים ורדום אצל חתולים --> הקטע עדיין פעיל בכלבים, בגלל זה הצבועים דומים להם --> כלבים הם "הספוגים והמדוזות" של החתולים, כלומר עיצוב "שמרני" יותר ודומה יותר לאב הקדמון.
טקסונומיה לא פילולוגיה כמובן 531547
אבל ברחה לי פה מילה אחרת, הרבה יותר דומה לפילולוגיה, לא?

פילולוגיה זו מין מיפלצת, היא תנשך אותו! לא? או שחלמתי?
סיסטמטיקה? (לא דומה לפילולוגיה אבל חמודה, דומה קצת ללינגויסטיקה) 531551
פילוגנטיקה 531690
טקסונומיה לא פילולוגיה כמובן 531703
פילנפילוגיה.
טקסונומיה לא פילולוגיה כמובן 531706
פוליאנה-פרנקולוגיה.
פנדה 531373
אז אתה מוזמן להיות מופתע גם ממוצאה של הפנדה (וממנהגי המין שלה, או מהיעדרם, ליתר דיוק).
אוכלת, יורה ועוזבת 531375
שלא לדבר על חוש הטעם שלה. איזה מין נימוק דבילי זה- אוכלת במבוק כי לא מרגישה את טעם הבשר? ואת הטעם של הבמבוק היא כן מרגישה?
אוכלת, יורה ועוזבת 531378
אני לא מבין את התמיהה, אבל התשובה חייבת להיות חיובית, לא?
אוכלת, יורה ועוזבת 531389
אז זהו, מה עדיף? לאכול משהו עם טעם וטקסטורה של במבוק, או לאכול משהו חסר טעם ועם טקסטורה של בשר ( כשאתה עונה, אנא קח בחשבון שאתה דוב, צאצא גאה לענף הכלביים)?
אוכלת, יורה ועוזבת 531392
כשהייתי ילד, היינו דלוקים על קני סוכר.
אוכלת, יורה ועוזבת 531395
ואצלכם לא היתה פנדה בבית שהיתה אוכלת את מה שנשאר אחרי מציצת הסוכר?
אוכלת, יורה ועוזבת 531396
זה לא היה פנדה, זה היה טביטרייר.
פנדה 531376
תמיד שמח להיות מופתע, אבל לא הצלחתי- היא ממשפחת הכלביים, כמו הדובים. מעניין שהיא צמחונית אבל מוצאה ברור.
פנדה 531379
עדיף לאונן לתוך פריזר מאשר לצפות בפורנו 531399
(אם אתה פנדה)


חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים