פרופסור אחר 545911
יש ב"סמסטר" הזה באוניברסיטה המשודרת בגל"צ הרצאות של פרופסור דן אריאלי על כלכלה התנהגותית.

הוא בדק השפעת בונוסים על אנשים. אחת המסקנות: במטלות הדורשות מחשבה, בונוסים *משמעותיים* גורמים לביצועים *גרועים* יותר.

דן אריאלי [ויקיפדיה]

(אני לא כותבת קישור להרצאות כי גל"צ כל הזמן משנים באתר ומורידים דברים טובים שהיו בו)
פרופסור אחר 545923
אני מניחה שאת מתכוונת להרצאה הזו: http://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc&featu...
מה מניע אנשים אמיתיים 545926
פשוט מעולה! גם כתשובה לתופסים את האדם כתועלתן.
השערה. 545942
קשה להיות יצירתי בתנאי לחץ. כאשר צריך לפתור בעיה בזמן קצר ובתנאי לחץ, הנבחנים מתמקדים בכוון שנראה להם המהיר והמבטיח ביותר, ואם הם לא מצליחים קשה להם להרגע ו''לבזבז זמן'' על חקירת הבעיה או חשיבה שיטתית והגיונית.

בחיים האמיתיים פרק הזמן שנקצב לפרוייקט ארוך בהרבה מפרק הזמן שניתן (כנראה) לשפני הניסוי באוניברסיטה.

בכל אופן הניסויים בבעיות מכניות הוכיחו שתיגמול מגדיל מוטיבציה, כנראה שתיגמול יתר בבעיות חשיבה גם הגדיל מוטיבציה וגם הלחיץ את הנבחנים ובכך פגם בכושרם להתמודד עם הבעיות.
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 545945
זה אכן מעניין, אבל התלהבתי מהדגמת נקודה כללית יותר, לאחר מכן, העוסקת בעניין הידוע והנשכח והוא שבהרבה מאוד מקרים אנשים מונעים דווקא ע"י מה שיעניק להם תחושת ערך ומשמעות ולא ע"י עניינים חומריים.

לפני כמה זמן, במסגרת ידידות מסויימת, ישבתי לכוס תה עם המנהלת החמודה של סניף הבנק שלי. ניסיתי לנצל את הסיטואציה כדי להשיג הנחה בעמלות שאני משלם, אבל השיחה גלשה לשיחה על זה שכסף זה לא הדבר העיקרי שגורם לאנשים (מעל סף מסויים) לבחור מקום עבודה.

משיחות עם חברים ולאחר שריאיינתי כמאה איש בשנים האחרונות התברר לי שבכמעט כל המקרים, מה שהיה חשוב לאנשים היה מה הם יעשו במסגרת התפקיד, עתיד החברה, מרחקה מן הבית, מה האוירה בחברה והאנשים שם ובמקרה מסויים מה שהכריע היה התמונות על הקיר ‏1!
זה מאוד הפתיע אותה והיא אמרה שהיא לא בטוחה עד כמה זה מייצג. שאלתי אותה על עצמה, משפחתה, הסובבים אותה (כולל סגן המנהל הקודם שאחרי קידום הבוס שלו אל מחוץ לסניף סירב להגיש מועמדות ועבר להיות סגנה). התברר שאצל כמעט כולם, כמעט בכל המקרים, הכסף היה שיקול משני - ואני לא מדבר כאן על משכורות עתק. זה בא לידי ביטוי בבחירת הצעות כמו גם בעזיבת תפקידים ומשכורות לטובת משכורת נמוכה יותר, אך עם תחושת ערך, או עם אפשרות לחזור הביתה ולראות את הילדים שלא רק בסופ"ש.

אבל מה שבאמת מעניין, ובשלב זה כבר הסכמנו על כך, הוא לא מה באמת חשוב לאנשים, אלא הצורך שלהם להאמין שמה שחשוב לאנשים אחרים זה בעיקר כסף/אינטרסים, בניקוד לדוגמאות בהם הם נתקלו!
כלומר, יש כאן הטייה סטטיסטית הפוכה - אנשים נתקלים בתבנית חוזרת אך בוחרים להאמין בהיפך ממנה, ללא סימוכין לכך.

----------------------------------
1 לאחר שנודע לבחור שהן צוירו ע"י אמו של המנכ"ל וזה נתן לו תחושה ביתית שהוא חיפש, והעדיף אותנו על הצעה גבוהה יותר
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 545965
"מה שהיה חשוב לאנשים היה מה הם יעשו במסגרת התפקיד, עתיד החברה, מרחקה מן הבית, מה האוירה בחברה והאנשים שם ובמקרה מסויים מה שהכריע היה התמונות על הקיר ‏1!"

- האם שיקולים אלה אינם תועלתניים? האם לא ברורה הרדוקציה משיקולים אלה לבטחון תעסוקתי, סיכויי קידום וסיכוי לרכוש כישורים וניסיון איכותיים?

אם האבחנה שלך ושל ידידתך נכונה אפשר להסביר אותה אולי בכך שחמדנות נחשבת לתכונה אנטי חברתית, ולכן קל יותר ליחס תכונה זו לאחרים ולא לעצמנו.
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 545968
במילים אחרות הכלכלנים לא טעו לגבי העובדה שבני אדם הם תועלתנים, הם טעו בזיהוי הדברים שבני אדם נמשכים אליהם באופן תועלתני.
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 545985
החוקרים טוענים שתמרוץ חומרי גבוה מזיק, כלומר פוגע בתפוקה במשימות קוגניטיביות. אני הרשתי לעצמי לפקפק ברלווטיות של המחקר. שערתי שבמשימות שבהן נדרשת הצלחה מיידית התמרוץ הגבוה מכניס את הנחקרים ללחץ ואולי לפניקה (''חרדת בחינות''), וזו פוגעת בביצועים. בחיים האמיתיים, כאשר הצלחה נמדדת, לאורך ואולי לאחר, שבועות או חודשים העובדים המתוגמלים לא יכנסו למצב זה של פניקה.

בקליפ שהביאה לדיון העלמה עפרונית טוען המרצה שהדרך הטובה להגביר את התפוקה של עובדים במשימות הדורשות יצירתיות, היא להעניק להם אוטונומיה, תחושת גאווה מקצועית ומטרה.
לכך אני ססכים, אבל תכונות אלה אינן חזקות כמו מנגנון של תחרות וכסף. מנגנון של תמרוץ חומרי אינו סותר אוטונומיה, גאווה מקצועית ומטרה.

לפעמים, צריך לזהות את צוואר הבקבוק של הבעיה. אולי, במקרה של הטכניון נקודת התורפה אינה חוסר מוטיבציה של המרצים, אלא חוסר תמיכה מערכתית בהוראה. בזמני אפשר היה לומר שהטכניון כאירגון, כמעט אינו עוסק בהוראה כלל. ההוראה היתה כולה יוזמה חופשית של מרצים ומתרגלים, ללא שום הכשרה, בקרה, מנגנון מקצועי שמפתח תוכניות לימוד ומתחזק אותן לפי היזון חוזר.

הגישה הכללית בטכניון היתה אליטיסטית. הטובים יסתדרו. זו גישה נכונה אם מטרת הטכניון לשמש מנגנון מיון רב שלבי לקריירה אקדמית. האינטרס הציבורי, לעומת זאת, מחייב הכשרת כח עבודה מקצועי גדול ככל האפשר. אולי כדאי היה להפריד אירגונית הוראה ומחקר, להקים מכללה בתוך הטכניון שכל עניינה מצויינות בתחום ההוראה, ובכך היא נמדדת.
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 545988
יש חשיבות לא רק ל''תמרוץ חומרי'' באופן כללי, אלא גם לשיטה המדוייקת שבה הוא ניתן.
בפרט, לפי הניסוי, בונוסים גדולים הם מזיקים.

אפשר לחשוב על שיטות אחרות לתמרוץ כלכלי. למשל, לתת תוספת קבועה במשכורת למי שילך להשתלמויות בהוראה.
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 545991
כיצד את מתיחסת לביקורת שלי על הרלוונטיות של הניסוי?
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 545994
להבנתי, עורך הניסוי התייחס בעצמו לביקורת העולה מן הפיסקה הראשונה שלך. הוא הודה בכך שלא בדק ישירות את יעילות הבונוסים השנתיים, אבל הוא כן ראיין את המועמדים-לבונוס ומזה הסיק מסקנות.

בפיסקה השניה אתה קובע אקסיומה, שתמרוץ כספי ותחרות עדיפים על אוטונומיה, תחושת גאווה מקצועית ומטרה. אין לי מושג אם זה נכון. ניחוש שלי - זה מאוד שונה בין אנשים שונים.
בכל אופן, תמרוץ כספי יכול להינתן באופנים שונים, וכנראה בונוס הוא הסוג המזיק ביותר של תמרוץ כספי.
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 545996
מה פרוש "התיחס"? השאלה היא האם התאוריה שלו נכונה או לא. אנחנו לא ממדעי הרוח כאן.

אם רוצים לבדוק את התאוריה שפרס כספי גדול מזיק, צריך לבחון אותה בתנאים הקרובים למציאות. צריך לתת לצוותים של סטודנטים למדעי המחשב משימה לכתוב במהלך חופשת הקייץ תוכנה שביצועיה ניתנים למדידה על פני סקאלה רחבה (למשל משימה כלשהי בראיה מלאכותית). לערוך בסוף התקופה תחרות, ולהעניק פרס לקבוצה המנצחת. או אולי לתת משימה גדולה ולתת פרס לאלו שמצליחים לסיים אותה.

אז אפשר יהיה לקבוע האם צוותים שהובטח להם פרס גדול נכשלו בגלל הפרס הגדול. (אבסורד מוחלט כמובן).
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 545998
לא מספיק טוב. מרצים נמצאים ביחד גם בשנה הבאה.

ההשפעה השלילית יכולה להיות גם בשנים הבאות.

כמוכן, מהי המשמעות של "הקבוצה המנצחת"? איך בדיוק אתה מודד הצלחה? אם מרצה נמצא במרוץ צמוד עם מרצה אחר, האם משתלם לו להוציא 10,000 ש"ח על חסות לדוכן ביום הסטודנט?
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546001
חלק מהתגובה לא הבנתי.

הקבוצה המנצחת היא הקבוצה שיוצרת את התוכנה המנצחת. בתחום pattern recognition אתה יכול למדוד אחוזי הצלחה מול קורפוס של נתונים. או אולי התמודדות ישירה בין התוכנות כמו שקורה בשחמט ממוחשב. אפשר גם למדוד כמות. אתה יכול לדרוש לתכנת סיפריה גדולה מאוד ולבדוק איזה אחוז מהעבודה השלים כל צוות.
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546011
הבעיה שלי היא בכך היא שבמקרה שלנו (וכן במקרה של בונוסים לבכירים) לא מדובר על פרס חד־פעמי. מדובר על קביצת אנשים שצריכה להמשיך לעבוד ביחד. האם אתה מוכן לעבוד בסביבה כזו תחרותית? סביבה שבה אתה מתחרה נגד כל עמיתיך?

סתם דוגמאות ליכולת של מרצה להשפיע בצורה לא הוגנת על הדרוג:

1. ללמד באותו הקורס עם מרצה גרוע. בקורסים גדולים יש במקרים רבים יותר ממרצה אחד. ברגע שאתה יכול להשוות את המרצה למרצה גרוע יותר באותו הסמסטר, יתרונותיו היחסיים של המרצה המוצלח מודגשים.

2. ללמד רק קורסים קטנים. בקורסים מתקדמים וקטנים יותר קבוצת הלימוד יותר קטנה ולכן יותר פשוט ללמד.

3. לחבל במתחרים בסמסטר הבא. עם פרופ' אגוזי מלמד קורס שהוא דרישת קדם לקורס של פרופ' תפוחי, והוא יודע שפרופ' תפוחי יכול לאיים בסמסטר הבא על סיכוייו לקבל בונוס, הוא יכול להתרשל בלימוד החומר לקראת סוף הסמסטר. אגוזי יאלץ לבזבז זמן רב יותר על השלמת פערים בסמסטר הבא.

נראה לי שהאסטרטגיה העדיפה למרצים המוצלחים בכל סמסטר היא להמנע מתחרות ולחלק את הפרס ביניהם.
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546038
יש סתירה בין עבודת צוות ובין תחרות ביו אנשי הצוות.

באופן כללי אני לא בטוח שלמרצים חסרה מוטיביציה. יתכן מאוד שחסרים להם (לחלק מהם לפחות) כלים וכישורים להיות מרצים טובים. אין טעם לתמרץ אנשים אם יכולתם להשפיע על התפוקה שלהם מוגבלת.

כדאי היה להשקיע משאבים במבנה אירגוני שכל מטרתו שיפור תהליך ההוראה. אני בכלל לא בטוח שטכנולוגית הוראה הפרונטלית בקורסים הגדולים היא הטובה ביותר. למעשה אני מתקשה לחשוב על שיטה גרועה יותר. אפילו אם מסכימים על שיטת ההוראה הפרונטלית, האם לא רצוי להעסיק מספר גדול יותר של מורים מקצועיים? האם הטלת מתרגלים לא מנוסים, ללא כל הכשרה או סיוע בהפקת מערכי שיעור היא הדרך הטובה ביותר?

הדרך לשפר את רמת ההוראה ואת השגי הסטודנטים, היא ע"י הקמת מכללות במסגרת האונברסיטאות. קורסים שמרצים נותנים כדי להציג את תחום העניין שלהם, ולגייס סטודנטים למחקר צריכים להשאר במתקונתם הנוכחית. רוב הקורסים צריכים ויכולים לעבור סטנדרטיזציה של הסיליבוס, והמכללות צריכות להתחרות על הציונים שמשיגים הסטודנטים שלהן בקורסים אלה. למכללות יהיו תקציבים עצמאיים, והן תוכלנה לשכור מורים ולפתח שיטות הוראה וחומרי עזר לפי שיקול דעתן.
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546044
יש כבר מכללות עצמאיות בארץ. הן לא משיגות תוצאות טובות יותר.
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546003
פרס גדול אינו רק תגמול כספי אלא גם הכרה פומבית הכרה בניצחון - כבוד גדול. לשם השוואה, תחרויות מכובדות עם פרסים קטנים או ללא פרסים.

במקרה שלנו יש כבר הכרב פומבית במצטיינים, אולם אין פרס כספי.

וכמובן: צוות שמקווה לקבל פרס גדול יכול לשכור עזרה מתוכניתן מיומן. הם יקבלו תוכנה יותר טובה, אולם תהליך הלימוד נפגם.
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546005
באופן אישי הייתי מעדיף כסף במיוחד אם מדובר בהרבה כסף.
לתופעה בהערה האחרונה שלך קוראים מיקור חוץ. הנה הצעות רלוונטיות:
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546009
אבל זה הורס את ההשוואה בין שני הצוותים. וזה מה שרצית למדוד.

בכל מקרה, עוד דוגמה על מה שאנשים מוכנים לעשות בשביל כסף(?)
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546006
למה צריך לחשוב שהתאוריה של ד"ר אריאלי נכונה פחות מהתאוריה שלך?

זאת אומרת, ברור שהיא נוגדת את האינטואיציה (ולכן נראית לך כאבסורד מוחלט), אבל גם הממצאים של הניסויים ש*כן* בוצעו נוגדים את האינטואיציה הראשונית.
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546040
ד''ר אריאלי בעצמו טוען שתימרוץ כספי גבוה מגביר את התפוקה במשימות שאינן מצריכות מחשבה. ההסבר שלו הוא שהתפוקה גדלה מפני שהמוטיבציה גדלה. אין שום סיבה לחשוב שהמוטיבציה קטנה באותם תנאים עבור משימות חשיבה. לכן חייב להיות גורם נוסף הפוגע בביצועים למרות עלית המוטיבציה. הגורם הוא שהנבחנים מתקשים לחשוב בהגיון בתנאי לחץ. התופעה הזאת ידועה לכל מי שעמד בבחינות או צפה בנבחנים. ד''ר אריאלי ניסה להגביר את הלחץ אפילו ע''י מתן הכסף מראש וחיוב הנבחן להחזיר את הכסף במקרה של כשלון. כלומר הוא מבין בעצמו שירידת הביצועים נובעת מקושי לתפקד קוגניטיבית בתנאי לחץ, ולא כתוצאה מירידת מוטיבציה.
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546048
דוגמה לפגיעה במוטיבציה: "ממילא אין סיכוי שאשיג את הפרס, אז למה להתאמץ? למה לעזור לצילג לקבל את הפרס?"

כמוכן יש לציין שהמוטיבציה האמורה היא מוטיבציה להראות כמוצלח ע"י הסטודנטים שלומדים בקורס, ולא בהכרח ללמד טוב יותר. דוגמה ידועה לכך שתימרוץ כספי יכול לפגוע בתפוקה בגלל שהוא מעודד ישירות משהו שלא בהכרח תורם לתפוקה:
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546049
אם איני טועה מטרת הפרס אינה לגרום למרצים ללמד טוב יותר, אלא לגרום לשיפור היחס של המרצים לסטודנטים.
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546025
אני לא מקבל את הקביעה "...תכונות אלה אינן חזקות כמו מנגנון של תחרות וכסף". אני חושב שהכל תלוי בסיטואציה הספציפית. למשל תחרותיות יתר עלולה להעכיר את האווירה והרוס את אווירת הצוות וכד'.

בהרצאה שהעלמה קישרה אליה הדובר מציין במפורש מס' פעמים "מעבר לגבול מסויים", כלומר להערכתו התופעה שהוא מתאר נכונה לגבי אנשים שמרוויחים מספיק כסף עד כדי שהכסף הופך להיות מבחינתם פחות אטרקטיבי, וגורמים אחרים נעשים משמעותיים יותר.

דוגמא אחת (שמופיע בהרצאה) היא תנועת הקוד הפתוח שהיא דוגמא לקהילה "מריטוקרטית" שמייצרת הרבה מוטיבציה ותחרות ללא שום גמול חומרי. אני תרמתי מספר פעמים קוד לפרוייקטים פתוחים או שחררתי קוד או תוכנה שיצרתי בחינם. תמיד כשעבדתי על דברים כאלו הייתה לי הרבה יותר מוטיבציה מאשר בעבודה בגלל שיכולתי לכתוב קוד *כמו שאני רוצה*, ולא לפי אילוצים עסקיים או אחרים של החברה שאני עובד בה. גם הערכת התודה והפידבק החיובי מצד משתמשים או מתכנתים אחרים תרמה הרבה למוטיבציה. בחלק מהמקרים ביליתי תקופות של עבודה מאוד נמרצת בשעות הפנאי לאורך שבועות עד השעות הקטנות של הלילה, ואפילו תוך קיצוץ בשעות שביליתי בעבודה. בכל המקרים שהייתי לי רמה דטמה של מוטיבציה בעבודה זה היה מסיבות דומות ולא בגלל כסף (פרוייקט אישי / מעניין / high profile וכד').

דוגמא אחרת היא ה Demo Scene - אמנם יש פרס כספי אבל חבר טוב שלי שמשתתף בתחרויות האלו כל הזמן אמר לי פעם "אני עושה את ה-tickets פה בשביל הכסף, הדמואים זה בשביל הכיף" וגם "אתה לא מבין איזה הרגשה זו ככמה מאות אנשים יושבים וצופים בעבודה שלך על מסף ענק". הפרס הכספי לא מעניין אותו כ"כ והוא היה עושה את זה גם אם לא היה שום פרס חומרי. הרמה הטכנית הדרושה ליצירת דמואים ד"א היא מאוד גבוהה - למעטים מאוד מקרב קבוצת המתכנתים יש את הכישורים לכך ורמת ההשקעה האישית מאוד גבוהה. הרבה פעמים ה- Demo Scene מציגים טכניקות מתקדמות שתעשיית משחקי המחשב מאמצת לאחר מכן (ומשם מגיע הרבה המימון לאירועים האלו).

עוד אנקדוטה אישית היא שבתפקיד הקודם שלי הבוס שלי ניסה בדיעבד להכניס סכמת בונוס לחוזה שלי כמה חודשים אחרי שהתחלתי ואני התנגדתי בתוקף. הסכמה הייתה אומר אך ורק להוסיף לסכום שכבר היה נקוב בחוזה, כלומר אני *סירבתי בתוקף לקבל יותר כסף*. למה? כי היה מדובר בסכום מגוחך, וסכמת בונוס כזו היתה לדעתי מציגה הרבה מתח ו"דם רע" למערכת היחסים ביננו ואני לא חושב שניתן למדוד את הביצועים שלי באופן אובייקטיבי ואני רציתי להימנע מכך בכל תוקף. גם בתפקיד הנוכחי שלי אני מתנגד בתוקף לצגה של סכמת בונוסים לי או לצוות שלי.

אלו רק מספר דוגמאות ומן הסתם ניתן למצוא דוגמאות הפוכות, אבל השורה התחתונה היא שזה לחלוטין לא מובן לי מאליו שיותר כסף = יותר מוטיבציה. לי דווקא ברור שקיימות סביבות או סיטואציות שבהן המצב יכול להיות הפוך לחלוטין, והגורמים השולטים הם שונים בתכלית.
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546031
המתקן שגיאות הידני שלי לא עבד כמו שצריך במהלך כתיבת התגובה הזו...
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546032
אנשים שמרוויחים מספיק - אפשר להתייחס לזה כסוג של תועלת שולית פוחתת - השקל ה-‏10,000 שאתה מרוויח שווה לך פחות מאשר השקל ה-‏1000. לכן, מעבר לגבול מסויים, כל שקל נוסף הוא מספיק שולי כדי שגורמים אחרים אחרים יכנסו לפעולה.
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546036
פרשנות יפה, שכמעט מצילה את תפיסת האדם כ"הומו-אקונומיקוס". בפועל, במקרים שנסקרו בסרטון, חשיבותו של הכסף אינה יורדת מעבר לסכום מסויים, אלא עולה - ומזיקה: "A larger reward led to poorer performance".
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546041
אני חושב שהתגובה של דובי הייתה סרקסטית.
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546039
אני מסכים שלחברי צוות צריך להיות אינטרס משותף. מהותו של צוות היא שיתוף פעולה, תמיכה והפריה הדדית. אם חבריו הופכים ליריבים בתחרות, תהיה בכך סתירה לתיפקוד הרצוי שלהם במסגרת הצוות. ברור לי שתחרות ושיתוף עומדים בסתירה אם מנסים לקיימם בעת ובעונה אחת בתוך אותה קבוצה של אנשים. קביעה זו מותירה מספיק דרגות חופש כדי ליצור בכל זאת תרבות של תחרות ותיגמול בתוך האירגון.

אני חייב להודות שאין לי הוכחה מתמטית ש"כסף מסובב את העולם". זו ההתרשמות האישית שלי.
האנקדוטות שלי...
האנקדוטה הראשונה שאני מעלה בדעתי היא "הבהלות לזהב" במהלך המאה ה-‏19.
הבועות הכלכליות שבהן אנשים רצים לרכוש מוצר או נייר ערך שערכו עולה במהירות.
יזמות, ובמיוחד סטארטאפים שמוקמים ע"י אנשים פרטיים. כן, כן, אנשים רוצים לשפר את העולם, אבל אם במקרה של הצלחה הייתה צפוייה להם משכורת של פקיד ממשלתי, אז בכלל לא בטוח שהיו נכנסים לעסק.
אני יכול להפנות אותך אולי לתעשיית ההימורים כאנקדוטה אחרונה לכך שכסף הוא מקור עצום למוטיבציה.

אני לא מתכוון לסתור את האנקדוטות שלך, פשוט מפני שאני לא טוען שכל המוטיבציות בעולם הן כספיות. ברור שאף אחד לא משלם לאנשים כדי לצרוך ניקוטין או להתמכר לאלכוהול, ובכל זאת יש אנשים שעושים זאת. החיים מסובכים.

אני פשוט חייב להעיר בקשר לתנועת הקוד הפתוח; שכפי שידוע לך בוודאי, לא הכל אלטרואיסטי שם. גם לתורמים הבלתי תלויים, שאני לא מפקפק במניעים הטהורים שלהם, לא מזיקות כמה שורות ברזומה שלהם, דימוי של תורם לקוד פתוח וקשרים עם אנשים בתחום שהם מעוניינים בו גם כן לא מזיקים.
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546043
כאמור, אני לא מנסה לטעון שכסף הוא לא מניע עיקרי לעולם, או שתנועת הקוד הפתוח מונעת מאלטרואיזם טהור - ממש לא. הטענה שלי היא שישנם מצבים/סיטואציות שבהם הכסף הוא לא המניע העיקרי אלא גורמים אחרים כמו אלו שצויינו בסרטון. זה לא סותר את הטענה שישנם מצבים הפוכים שבהם כסף הוא המניע העיקרי.

אני גם בכלל לא טוען שכל מי שתורמים לקוד פתוח עושים זאת מתוך אלטרואיזם טהור. הנאה מכתיבת קוד, גאווה אישית ("אני תותח"), הזדמנות לעבוד על פרוייקטים מעניינים עם מתכנתים מוערכים אחרים, קבלת פידבק חיובי, שיפור יכולות, למידת נושאים חדשים, וכמובן הסיפוק שבלראות את היצירה שלך קורמת אט-אט עור וגידים ותופסת את מקומה בעולם - כל אלו הם מניעים אנוכיים מאוד חזקים שאף אחד מהם הוא לא כסף, גם לא באופן עקיף. כלומר זה נכון שתרומה לקוד פתוח תורם לרזומה, אבל זו לא הסיבה שבגלל אתה עושה את זה, זה רק בונוס.
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546086
כדאי לציין שכל האנקדוטות שאתה מביא מאפשרות (באופן פוטנציאלי) להרויח סכום גדול מאד תוך זמן קצר. הבהלות לזהב, הבועות בבורסה והסטרטאפים אינם שונים מתעשיית ההימורים - הם עובדים על אותו יצר בסיסי של האדם. זה לא אומר ששכר גבוה יותר הוא מניע לעבודה קשה, לא מתגמלת בדרכים אחרות וארוכת שנים; למעשה, רוב מי שבוחר בעבודות קשות בשכר גבוה (דיג מסחרי באלסקה, נניח) מגדיר לעצמו מראש שהמטרה היא "לעשות את המכה", כלומר להרויח סכום גדול שיאפשר לו דווקא להמנע מעבודה לאחר מכן.
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 545977
הטענה שלי היא שבהרבה מקרים השיקול לא היה חומרני אלא תחושת ערך למעשי ידיהם ונעימות יומיומית. את נושא התועלתנות, שהוא עניין קרוב לכך הזכרתי בתגובה לחלקו השני של הסרטון, בתגובה אחרת.
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 545990
צריך לציין שכבר כיום יש טקס מכובד בסוף השנה שבו מוכתרים המרצים והמתרגלים המצטיינים. אלו שמצטיינים כמה (שניים? יותר?) סמסטרים ברציפות אף זוכים לתואר "מתמיד". כולם יודעים היטב מיהם המצטיינים (לפי אותו הקריטריון).

למיטב זכרוני מרצים ומתרגלים שהוכתרו כ"מצטיינים" אכן היו (ועודם, אם עדיין מלמדים) מורים מוצלחים.
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546028
אחת ההטיות מהאוסף של כהנמן-טברסקי מדברת על כך שאנשים תופסים את עצמם כערכיים יותר מהאנשים סביבם.
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546037
אז כיוונתי לדעת גדולים...
אם אתה מעלה נקודה זו, לדעתי תפיסה זו מזינה שלושה צרכים אנושיים:
1. הצורך להרגיש עליון על סביבתי - אני *בוחר* גם באופן ערכי בעוד הם *מונעים* רק ע"י חומרנות
2. הצורך בתחושת פיקחון (לעומת תמימות) וחוסר ציפיות מן העולם שבחוץ
3. הצורך בתמונת עולם פשוטה ומתוך כך מופחתת ספקות

לצורך הראשון אני מייחס חלק ניכר ממניעיו של מחנה פוליטי מסויים, בעוד אשר את הסיבה העיקרית לנקודה אותה הדגשתי קודם לכן, דהינו תפיסת האחרים כמונעים ע"י כסף ***למרות הנתונים הידועים לי*** אני מייחס בעיקר לצורך השני (המיוצג גם בכותרת הפתיל).
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546060
גם אם אינך מדבר על "משכורות עתק" עדיין נראה לי שמסקנות אלה שהבאת מתייחסות בבירור לחוג אנשים שיש להם, יחסית, אפשרויות בחירה רבות בתחום העבודה, לא כן?
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546061
לא בהכרח הרבה אבל יש. למה?
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546077
כי זה מצבה של שכבה דקה מאוד בעם, חוששתני. בחירנ הזאת נתונה ל''שבעים'', אפילו לא כל כך למעמד הבינוני המתרושש.
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546078
אני לא בטוח על מה הטענה מתבססת. למיטב ידיעתי רוב האוכלוסיה אינו סובל מתת-תזונה. אני מכיר אנשים שירדו ברמת החיים שלהם כדי לעשות משהו שהם אוהבים.
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546080
לא דיברתי על תת תזונה. אם מישהו יורד ברמת החיים שלו כדי לעשות משהו שהוא אוהב, סביר להניח שהוא יורד למקום שרבים אחרים היו שמחים להגיע אליו.
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546081
קשה להתווכח עם זה.
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546159
לאו דווקא - לא צריך שכל הזמן תהיינה אפשרויות, מספיק שכמה פעמים בחיים (אפילו אחת) תיקרה הזדמנות לבחור. זה, אני מנחש (מרום שבתי בשכבה הדקה) קורה אצל רוב גדול של האנשים. נשמע לי סביר שאצל רוב משתכרי המינימום וסביבותיו גודל המשכורת תכריע כל שיקול אחר, וממילא כל העבודות מעפנות. אבל הם לא הרוב.
(והאמנם המעמד הבינוני מתרושש?)
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546539
לעניין ההתרוששות, אני הולכת על התקשורת. אין לי מקורות אחרים.
בעניין ההזדמנויות - אני מנחשת שאלה אכן מצויות בעינו של המתבונן, הרבה יותר מהיופי. זכור לי איזה מחקר (של טברסקי) על עכברים: בכל יום נתנו להם לבחור במכונה אחת מתוך שלוש מכונות מזון. בראשונה היה אוכל דל ופשוט, בשנייה - אוכל בינוני בכמותו ובטיבו, ובשלישית - מזון עשיר מכל הבחינות. בסופו של דבר טעמו רוב העכברים מן המכונה השנייה. ההסבר היה שאלה שהתחילו מהראשונה ניסו למחרת את אחת האחרות, בתקווה לשפר את מצבם. אלה שהתחילו מהשלישית היו פתוחים להרפתקאות מרוב אופטימיות. ואילו אלה שהתחילו מהשנייה לא רצו לאבד את מה שמצאו. נראה לי שזה תיאור טוב למצב האדם.
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546548
"טעמו" כלומר, בחנו את המכונה השנייה, אבל האם לפחות חצי מהעכברים בסופו של דבר בחרו את המכונה השלישית? (שליש מהמכונה השלישית עצמה, וחצי מאלו שבחרו את המכונה הראשונה)
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 546553
את זה, לצערי, אינני זוכרת - לא בכדי נמנעתי מלכתוב על כך.
הסיפוק שבתמונת עולם ציניקנית 548173
והנה נתקלתי בדיון 2739.
פרופסור אחר 545932
דווקא לא, אלה שני "דן"ים שונים. הנה הרצאה של דן אריאלי: http://www.ted.com/talks/dan_ariely_asks_are_we_in_c...
פרופסור אחר 545943
אפשר פירוט לגבי אופי הניסויים שבוצעו ומדוע הם תקפים לסיטואציה כגון זו שמדברים עליה כאן?
פרופסור אחר 545952
הפירוט כאן: http://213.8.193.29/msnvideo/glz/universita17-5-10.w...

סיכום הניסוי הרלוונטי בערך בדקה 14.
פרופסור אחר 545959
לא ראיתי שהוא ממש מתאר ניסוי אלא תרחיש בדיוני שאפשר לסכם בערך ב"נשמע לכם הגיוני?"

גם אם נקבל את מה שהוא אומר כעובדה, כמובן שזה לא רלוונטי עבור המקרה הנוכחי, שבו מראש הנחת היסוד הוא שהמרצים לא זורקים זין ופרס כזה יכול לגרום להם להתאמץ יותר. זה לא מקרה שבו מראש הם כבר ניצלו עד המקסימום את היכולת השכליות שלהם.
פרופסור אחר 545981
דווקא כן מתאר ניסוי - אתה מוזמן להקשיב החל מ-‏12:20, ולעוד ניסויים, החל מההתחלה. (גם אני לא חושב שהניסויים האלה רלוונטיים לבונוסים בטכניון.)
פרופסור אחר 545975
הפירוט היה בהרצאה ששודרה בגל"צ‏1 בתאריך 17/05/2010 וכותרתה "בונוסים, רווחים וחמדנות". המשך שודר שבוע לאחר מכן בכותרת "מה זאת בעצם עבודה?"

דן אריאלי אמר שהוא לא בדק את השפעת הבונוסים בעבודה באופן ישיר, אבל הוא כן שמע מהמועמדים-לבונוס שבתקופה לפני חלוקתו הם מפנים הרבה קשב לכיוון הזה.
מכיוון שבמעבדה הוא נוכח לדעת שתגמול משמעותי אומנם מגדיל את ה*רצון* שלך לבצע את המטלה, אך מבלבל אותך ומקשה עליך לבצע אותה בפועל, הוא מנחש שבונוסים גדולים פועלים באותה הצורה.

בסיטואציה המדוברת, של המרצים בטכניון, אני מצטרפת לביקורת על כלי המדידה הפגום של סקר הסטודנטים.
לדוגמה, סטודנטים נשאלים על הנחיצות של הסילבוס לעבודתם בעתיד, על אף שהסטודנטים לא יכולים לדעת מה יידרש בעבודתם בעתיד, ובחלק גדול מהמקצועות, בעיקר מקצועות חובה, המרצה בכלל לא קובע את הסילבוס.
______
1אני בכוונה לא שמה קישורים לגל"צ בגלל התנהגותם הנלוזה באתר.
פרופסור אחר 545982
באשר לדוגמה שלך, זה לא מדוייק. השאלה המדוייקת היא:

"באיזו מידה המרצה הראה/הראתה את הרלבנטיות של מה שלימד/ה?
(לקורס/לתחום לימודיך בטכניון/לעיסוקיך האפשריים בעתיד)"
פרופסור אחר 545987
אתה מוזמן לנסח מחדש את משאל המרצה הטוב הניתן בפועל לסטודנטים.
פרופסור אחר 545989
למיטב ידיעתי, מה שציטטתי הוא בדיוק מה שהסטודנטים רואים (זה הועתק מטופס התוצאות העדכני ביותר שקיבלתי).
פרופסור אחר 545992
יצאתי זקנה.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים