אגיד לכם מה מפריע לי 593831
הרוב המכריע של הדיון כאן הוא סביב השאלה אם האיש היה נאצי בעברו, עד כמה הוא היה נאצי וכד'

והשאלה היא: האם זה שייך?
בואו נסכים לצרכי הדיון שמדובר בדרעק קטן ונאלח. לא רק בעבר, אלא גם בהווה
1- האם זה פוטר אותנו מהצורך להתעמת עם הטיעונים והטענות שלו?
ב- האם זה מקנה לנו את הזכות (כחברה/ מדינה) להטיל עליו סנקציות בגלל מה שהוא אמר, לא בגלל מה שהוא?
III- _______________ (פנוי להוספת שאלות טובות נוספות)
אגיד לכם מה מפריע לי 593832
ממש נסחפת. גראס גויס לוואפן ס.ס. גראס ניסה להתגייס לצוללות. לא ברור איך באה לביטוי חברותו בהיטלר יוגנד-האם חיפש ילדים יהודיים. אבל הביטוי דרעק רטן ונאלח אומר משהו על מי שמשתמש בו -במיוחד לגבי גינטר גראס.
איציק, לא שייך 593833
כתבתי ''לצרכי הדיון'' הקצנתי את העניין כדי להתמקד בשאלות אחרות
אגיד לכם מה מפריע לי 594248
נכון, זה אומר שהמשתמש בביטויים הללו רואה נכוחה.
אגיד לכם מה מפריע לי 594259
הסיפור "ניסה להתגייס לצוללות" מבוסס רק על דברי גינתר עצמו (עד כמה שידוע לי). כמו שהוא העלים את גיוסו לוואפן SS יתכן שהוא המציא את הסיפור על נסיון התגייסות לצוללות כדי לנמק מדוע הוא גוייס ל- SS.

במקום אחר גינתר גראס תיאר את עצמו בצעירותו בתור "אוהד נאצים טיפש", כך שהתגייסותו ל- SS לא הייתה כנראה בכפיה.

כמו כן, הסיפור על הצוללות נראה תמוה, שכן באותה תקופה (המחצית השניה של 1944) גרמניה איבדה לגמרי את השליטה הימית שלה. למה הוא פנה להתגייס לחיל שלא היה בו שום תועלת.

לגבי חברותו בהיטלר יוגנד, אי אפשר לבוא בטענות קשות נגדו, שכן בזמנו זו היתה כנראה תנועת הנוער היחידה (מי שלא הצטרף אליה נחשב "אזרח פגום").
אגיד לכם מה מפריע לי 594263
הוא דיבר על גיוסו בשנת 1943. בשנת 1943 הוא גויס ל"חיל הנוער" או איך שלא קראו לזה.
אגיד לכם מה מפריע לי 594264
סליחה: התגייס (מרצונו), ולא גוייס.
אגיד לכם מה מפריע לי 594290
מה פירוש? האם באו אליו ואמרו לו:" שמע גינטר, יש לך אפשרות אם תרצה, להתגייס לצבא הגרמני. אתה רוצה?"
אגיד לכם מה מפריע לי 594267
לפי ויקיפדיה עברית הגיוס לוואפן SS היה בנובמבר 1944 (לא בשנת 1943). פנייתו לשרת בצוללות, אם הייתה, נעשתה בסמוך לתאריך זה.

שירותו בחיל עזר של נערים ב- 1943 הוא סיפור ניפרד.
אגיד לכם מה מפריע לי 594289
היתה חובה להצטרף.
אגיד לכם מה מפריע לי 594327
למה להתגייס לצוללות? אם גם אז הוא היה פחדן, אולי מאותה סיבה שיוסריאן הלך לקורס טיס: ההכשרה ארוכה, והמלחמה כבר בדרך לסופה...
אגיד לכם מה מפריע לי 594329
אבל אם חלילה הוא היה מסיים את ההכשרה, סיכויי השרידה שלו היו פחות מעשרים אחוזים - וההכשרה לא הייתה *כזו* ארוכה.
אגיד לכם מה מפריע לי 594338
לא סיפרתי את כל מה שטען (לםי זכרוני). הוא טען שהתנדב לצוללות כי היה לו סיכסוך בבית. מסיפור זה משתמע שהוא לא היה חייב כלל להתגייס לשירות קרבי באותו שלב, הוא התנדב.

לפני התנדבותו הוא היה בחיל עזר שהורכב מנערים בני גילו (גיל 17), במסגרת השירות הזה הוא המשיך לגור בבית משפחתו. הוא היה יכול להמשיך לשרת בחיל העזר עוד מספר חודשים לפחות.

יש לי רושם שעד גיוסו הוא הזדהה עם המשטר הנאצי, אולי מתוך חוסר בגרות, אחר כך חי בהכחשה לעובדה זו.
אגיד לכם מה מפריע לי 593881
זה לא פוטר אותנו מלהתיחס לדבריו, אבל בפירוש מחייב אותנו להתיחס אליהם כשטות נאצית ואנטישמית.
אגיד לכם מה מפריע לי 593931
לדעתי זה באמת לא כל כך שייך. גם אם הוא היה אלברט שוויצר,
1 - לא היה לנו צורך להתעמת עם הטיעונים(?) והטענות שלו - צורך כזה תלוי באיכות הטיעונים, ולא באיכות הטוען. נניח שמישהו שנחשב סמכות רוחנית ומוסרית בעולם יטען טענות טפשיות ושטחיות נגדנו. עקרונית לא צריך להתעמת. פרקטית אולי כן, כי אחרת מה יגידו, אבל אם כבר השיקולים הם כאלו אז פרקטית אפשר גם להעלות את חברותו הלא-רלוונטית בוואפן אס אס.
ב - כן. למעלה טענתי נגד התבונה שבסנקציות כאלו, אבל זכות להטיל אותן בוודאי שיש, או בגלל מה שהוא או בגלל מה שאמר, כל אחת מהן עילה מספיקה. זה לא שאנחנו בעמדה לפגוע באיזשהן זכויות אדם או אזרח שלו.
III - להיות או לא להיות? זו השאלה.
אגיד לכם מה מפריע לי 594398
אני מצרף תרגום אנגלי:
המרמז לדעתי כי אין בשיר איכויות שיריות אשר נמחו בתרגום העברי תגובה 593699

השיר הוא היגד פוליטי אשר כוחו בטיעונים הפוליטיים ולא באיכויותיו הספרותיות.

א. נראה לי כי גראס דוקא הרבה יותר קרוב לאלברט שוייצר מאשר להיינריך בל למשל. כפי שעולה מספרו "תוף הפח" (שהוא דוקא כן בעל איכויות ספרותיות מן המעלה הגבוהה) לא נראה לי שאפשר להגדיר את גראס כאנטי נאצי והטענות כאילו התנגד להענקת פרסים לכותבים גרמניים "בעלי עבר" מאד מפתיעה אותי. נראה לי שגראס הוא בעל תפיסה קאתולית (ראה כתיבתו על האם תרזה בכלכתה) הרואה בנאציזם ביטוי של החטא הקדמון. הגישה הזו נושקת לגישה הרוויזיוניסטית הטוענת כי אין הבדל מהותי בין פשעיה של גרמניה הנאצית לבין הפשעים שבצעו אוייביה בעה"ב. וזה טיעון שרוב בני האדם ההגונים יאלצו להכיר בו (פשעי סטלין ובריה"מ, הפצצות השטיח של אזרחים בידי בעה"ב המערביות). זה מציב את גראס קרוב יותר לקורט וונגוט למשל מאשר להיינריך בל. מבחינה זו העובדה שגינטר גראס אינו מחסידיה של מדינת ישראל אינה צריכה להפתיע במיוחד.

ב. כל ההתלהמויות על גראס כאיש ס"ס וככה הן כמובן דברי הבל. גראס שרת בדיביזיית שריון של הוואפן הס"ס (הס"ס הקרבי) שאכן היה צבא המפלגה הנאצית להבדיל מן הוורמאכט שהיה צבאה של המדינה הגרמנית. משפטי נירנברג אכן הכריזו על הס"ס (כמו על המפלגה הנאצית כולה) כארגון בלתי חוקי אבל לא הכריזו על חייליו כפושעים אלא אם כן ביצעו פשעי מלחמה באופן אישי, וזאת להבדיל מאנשי הס"ס המשטרתי (למשל האיינזץ גרופן) שהוכרזו כפושעים והיו צריכים לעבור תהליך של דה-נאציפיקציה. כפי שטענתי בסעיף הקודם, לא נראה לי שגראס אי פעם הביע חרטה על משהו שעשה באופן אישי במסגרת שירותו הצבאי.

ג. כפי שאמרת יש צורך להתעמת עם הטיעונים. ואני מוסיף שהטיעונים וגם הטוען עצמו הם כבדים. בשיר אומר גראס במפורש כי "שהכוח הגרעיני של ישראל מסכן את שלום העולם השברירי ממילא". אני לא בטוח שישראל מסכנת את שלום העולם יותר מאשר המדינות הגרעיניות האחרות (וגם גראס לא טען כך באופן מפורש). דעתי היא שבין אם זוהי סכנה גדולה או קטנה, המוקש האמיתי הוא בשאלת התועלת שמביא החימוש הגרעיני לשלומה של ישראל וזו נדמה לי קטנה מדי מלהצדיקו.

ד. בניגוד למה שאומרים רבים אפשר בהחלט להכחיש את הטענה לפיה גראס ייחס לישראל השמדה גרעינית של איראן. גראס מייחס את הסכנה הזאת לזכות התגובה הראשונה ("זכות המכה הראשונה אשר יכולה להשמיד את העם האירני") שאינה מיוחסת באופן ישיר לישראל. אני מסכים שאלו אולי דקדוקי עניות. יחד עם זאת, העובדה שמדינת ישראל מתעקשת להחזיק בנשק גרעיני בזמן שהיא רואה בנסיונה של איראן לפתח כזה "קאזוס בלי" יוצרת רקע התואם לטענה כאילו ישראל מאיימת על קיומו של העם האיראני.

ה. בעיניי הבעייה העיקרית בשיר של גראס היא טענתו המרומזת לפיה אולי האיראנים אומרים אמת וכלל אינם מנסים לפתח נשק גרעיני. מדוע גראס פותר את האיראנים מן הצורך להוכיח את טוהר כוונותיהם כאשר כמעט שום גורם בינלאומי אינו מאמין להצהרותיהם. האם גראס סבור שדי בקיומה התאורטי של האפשרות שהאיראנים אומרים אמת כדי להפוך את האפשרות לודאות?

ו. לגבי התבונה שבסנקציות, בודאי שזכותה של ישראל (או כל מדינה אחרת) להטיל אותן. איני רואה בכך צד מוסרי כלל. כשם שארה"ב רשאית לאסור כניסת חברי המפלגה הקומוניסטית לתחומה וסעודיה רשאית לאסור על כניסתם של לא מוסלמים למכה כך רשאית ישראל או כל מדינה אחרת ל"ארח" רק את מי שברצונה לארח. הגזענים המאיישים את משרות שר הפנים והחוץ של ישראל רשאים מצדי להכריז על בעלי חתולים ג'ינג'יים כ"אישיות בלתי רצוייה". עצם הצעד רק מדגיש מי בעיניי ישראל דהיום ראוי לתואר שר ונגיד ומי לתואר "פרסונה נון גרטה". הבעיה המוסרית היא של אלו החשים במחיצתם של ישי וליברמן עוד פחות נוח משהם חשים במחיצתו של גראס.
אגיד לכם מה מפריע לי 594400
בבלוג של גורביץ הודה מתרגם השיר כי טעה - צ''ל ''ישראל המעצמה גרעינית מסכנת את השלום העולמי'', ולא ''הכוח הגרעיני של ישראל''. לטעמי, יש הבדל.
אגיד לכם מה מפריע לי 594402
אם כך, באופן מופלא המתרגם האנגלי עשה את אותה טעות:

"Israel's atomic power endangers
an already fragile world peace"
אגיד לכם מה מפריע לי 594403
אכן. אם חיים וענונו (והמתרגם אילן אלקין) צודקים, אזי אותה טעות קיימת גם בתרגום של הגארדיאן.
ראה את הדיון פה , תגובה 7 ובנותיה.
אגיד לכם מה מפריע לי 594405
ראשית, מעט מאוד אנשים יוכלו לקרוא לעצמם הגונים אם יטענו שאין הבדל *מהותי* בין אושוויץ להפצצות-שטיח.
שנית, האגדה כאילו היה הבדל מהותי בין הוואפן-ס.ס. לס.ס. המשטרתי היא, אכן, אגדה. היה מעבר שוטף בין התפקידים. האייזנצגרופן היו מיעוט קטן וייחודי כי למעשה *כל* משימותיהם היו רציחות ופשעים דומים - והם למעשה כוחות-משימה (שבין חבריהם היו גם אנשי וואפן-ס"ס.
אגיד לכם מה מפריע לי 594413
אם כך, איפה הייתה היחידה של גראס מעורבת במשימות של רציחות ופשעים דומים (לאחר זמן גיוסו, כמובן)?
אגיד לכם מה מפריע לי 594415
קרא במטותא את התגובה שלי למטה.
אגיד לכם מה מפריע לי 594423
לאיזו תגובה אתה מתכוון?
אגיד לכם מה מפריע לי 594730
אני מנצל את ההזדמנות הזו כדי להבהיר את עמדתי ולכן אענה בהרחבה.

א. הטענה הבסיסית שלי אינה נובעת מתוך הגנה בסיסית וכוללת על גראס. אני מנחש שגראס די קרוב בדעותיו לרויזיוניסטים הגרמניים. איני מתכוון למכחישי שואה אלא להיסטוריונים השמרניים מגרמניה (ארנסט נולטה למשל) שנטו לאזן ביןפשעי הנאצים לפשעי יריביהם (כמו למשל גרוש הגרמנים האתניים מן המזרח בסוף מלה"ע ה-II). היסטוריון אחר בשם הילגרובר התמחה בהשוואת הפשעים נגד האנושות של בריה"מ וגרמניה הנאצית. הוא "נדד" עוד יותר קרוב למכחישי שואה של ממש בטוענו כי השואה היהודית אינה יחודית (נניח ביחס לטבח ולגירוש ההמוני של כל מיני קבוצות אתניות וכלכליות ע"י סטלין). טענה אחרת היתה שמבצע ברברוסה (היטלר תוקף את בריה"מ) לא היה אלא מכת מנע נגד תוקפנות סובייטית מתוכננת נגד הרייך וכן הלאה. בקליפת אגוז השקפת הרויזיוניסטים ראתה בפשעי הנאצים חלק משדה שלם של פשעי מלחמה שבוצעו במאה ה-‏20 כתוצאה של האידיאולוגיות והטכנולוגיות של המודרנה. בקצרה אני משער שגם גראס אינו רואה בפשעי הנאצים איזושהי נקודה סינגולרית בהיסטוריה האנושית אלא רואה בהם חלק מרצף הזוועות של המאה ה-‏20. מסיבה זו לא ציפיתי מגראס להיות פרו ישראלי ואיני מופתע במיוחד כאשר מתברר שהוא אנטי-ישראלי.

ב. הטענה הבסיסית שלי היא שאין שום ראיה לאנטישמיות של גראס בשום דבר שהוא כתב או התבטא כולל בימי נעוריו. לא ראיתי בשום מקום שהוא טוען או חושב שיש משהו אינהרנטי ביהודים שגורם להם להיות גורם שלילי ומסוכן בהיסטוריה האנושית. טענתי היא שזה מגוחך לראות בכל מי שיש לו טרוניות וטענות כלפי ישראל (מוצדקות או חסרות שחר) באופן אוטומטי גם אנטישמי. (דרך אגב אפשר להזכיר שלא מעט מחובבי ציון הלא יהודים עשו זאת ממניעים אנטישמיים).

ג. אני רואה הבדל "מהותי" מאד בין אושוויץ להפצצות-שטיח. ההבדל הוא שמבחינה היסטורית, האידיאולוגיה ותפיסת המציאות הנאצית הביאה גם לאושויץ וגם להפצצות השטיח. כאשר מתיחסים באופן פרטני לזוועות האלו אפשר לומר כי מבחינה סובייקטיבית המעשים הללו די דומים בנפשעותם. בעוד הנאצים גמלו באושויץ לפושעים שגרמו להתרחבות והמשך המלחמה העולמית (ובניגוד למה שמישהו כתב כאן בדיון, אין אפילו בדל של ראיה לכך שהיטלר ועוזריו לא האמינו בנאראטיב שאותו הפיצו), כך בעה"ב ניסו באמצעות הפצצות השטיח נגד אזרחים לא חמושים ל"סחוט" אותם למצב של התנגדות לשלטון הנאצי. העובדה שהשיטה של ערעור הבסיס האזרחי של השלטון הנאצי באמצעות הפצצות זוועה, ככל הנראה לא עבדה בסופו של דבר, רק מדגישה את הנפשעות בדיעבד של המהלך הזה (המשטר הנאצי הובס בסופו של דבר ע"י מהלכים צבאיים קונבנציונליים (קלאוזביציים) ולא בגלל התמוטטות ומרד מבית כפי שקרה במלה"ע ה-I. בסופו של דבר הוורמכט הוכרע ע"י הצבא האדום שלא היה לו כוח אוירי אסטרטגי בכלל). רק דיסוננס קוגניטיבי בעוצמה גבוהה מונע מרבים לראות בהפצצות השטיח גם את הצד של טבח חסר תועלת של חפים מפשע.

ד. גם בסוגיית הוואפן ס"ס אין כאן כתב הגנה עליו. מה שהוכיח גולדהאגן באחרונה היה שגם חיילי הוורמאכט עצמם היו מעורבים בפשעי מלחמה מן הסוג בהם התמחה הוואפן-ס"ס. זה לא משנה את ההבדל ביניהם שבא לידי ביטוי בכך שבנירנברג הס"ס הוכרז כארגון נפשע והוורמאכט לא. ברור שיש משהו בדבריך והרבה מעבר לכך שאנשים עברו בין הזרועות השונות של הס"ס. כאמור הואפן-ס"ס טובל בביצה של פשעי מלחמה הרבה מעבר למה שקרה בוורמאכט ככלל. עובדות מרשיעות אלו אין בהם די כדי לזרוק את כל העובדות ההיסטוריות למטחנה מילולית המייצרת דייסה זוועתית אחידה מכל הזרועות של הס"ס. העובדה שאנשים יכלו לעבור מן הואפן-ס"ס לס"ס הרגיל פשוט לא אומרת שום דבר. יחידות שלמות הועברו מן הוורמאכט לוואפן-ס"ס (כמו למשל הקורפוס ה-‏15 של פרשים קוזאקים) מבלי שאפשר להסיק מכך שלא היה הבדל בין הוורמאכט לס"ס. המשימה של אנשי הוואפן-ס"ס היתה להילחם לצד הוורמאכט (ולטווח הרחוק להחליף אותו). אופרטיבית בשטח היו אנשיו כפופים למפקדות הוורמכט במסגרתן פעלו. ארגונית הם היו כפופים לגנרל ספ דיטריך שדיווח ישירות להיטלר ולא להימלר מפקד הס"ס. כל המבוך הזה, אופייני לתוהו ובוהו המנהלי שאפיין את גרמניה הנאצית ושנועד להבטיח שהיטלר יהיה האדם היחיד שבידיו יהיו כל קצוות החוטים, בפועל כמעט שלא היו אנשי וואפן-ס"ס בשורות הס"ס הרגיל שאנשיו גוייסו ישירות מן האזרחות, המשטרה והצבא. לעומת זאת, אנשי וואפן-ס"ס פעלו באופן שגרתי לצד יחידות של משטרת הס"ס הרגילה (למשל בדיכוי ההתנגדות היהודית לחיסול גטו ורשה ב-‏43). ב-‏44, כאשר גוייס גינתר גראס, היה אפשר לגייס מגוייסים ישירות לוואפן-ס"ס בדיוק כפי שאפשר היה לגייס לוורמאכט, כך שההבדל בין מגוייסי הוואפן-ס"ס לסתם מגוייס של הוורמאכט בשלב זה לא ממש משמעותי וגינתר גראס לא היה בהכרח חסיד אדוק של האידיאולוגיה הנאצית יותר מעמיתו הקוזאק בקורפוס הפרשים ה-‏15 של הוואפן-ס"ס.

ה. ועוד, בניגוד למה שמישהו כתב כאן בדיון, אפילו החברים הרשומים של המפלגה הנאצית עצמם לא בהכרח היו אנטישמים קנאיים. זכור לי באופן כללי, כי מחקר שנערך בין אנשים שנרשמו למפלגה הנאצית בראשית שנות ה-‏30 ביקש מהם לדרג את 5 הסיבות העיקריות שהביאו אותם להירשם למפלגה. מתברר שרק שליש מהם ציינו את האנטישמיות בין הסיבות האלו. כמובן שאנשים שלא יכלו לבלוע את האנטישמיות הזאת לא הצטרפו למפלגה, אלא שגם בין המצטרפים, עניין האנטישמיות לא בהכרח עמד בראש מעייניהם. אני חושב, שאם לא מצאנו בין כתביו של גראס במשך עשרות שנים שום התבטאות אנטישמית, מותר לנו לומר שגם אם גראס של 1944 שירת בוואפן-ס"ס וגם אם גראס של 2011 לא ממש אוהב את מדינת ישראל, עדיין אין זה מטעמי אנטישמיות דוקא.
אגיד לכם מה מפריע לי 594749
ברור שיש הבדל מהותי בין אושוויץ לבין הפצצות שטיח. המשפט השני שלך לא מדוייק כי הוא מתייחס באופן סטטי למה שהיה במשך כל מלחמת העולם השניה. המשפט שלך מתעלם מהשינויים שעברו על הצבא הגרמני במהלך שנות המלחמה. אתה מתעלם מהמאמץ של הימלר להגביר את כוחו על ידי בניית יחידות לוחמות תחת שליטתו וכך גם הס.ס הפך ברובו להיות צבא-‏38 דיוויזיות.
אתה מתעלם מהשחיקה העצומה של דויזיות האס.אס. וההכרח להוציא אותן מהחזית ולבנות אותן מחדש. לכן נכון שהיה מעבר שוטף בין התפקידים אבל הבניה המאסיבית של הוואפן ס.ס. בשנה וחצי האחרונות של המלחמה, חייב הזרמת סגל מהצבא וגיוס מאסיבי של צעירים- חלקם בני 17 כמו גינטר גראס. מה שהימלר הצליח הוא להשקיע מספיק משאבים כדי שהדיוויזיות הללו תהיינה דוויזיות עילית. נכון שחלק מהמפקדים של הדיוויזיות הללו היו אנשים שבאו מהס.ס. "המישטרתי" והם היו הרבה פעמים עקב אכילס של הדיוויזיות הללו.
אגיד לכם מה מפריע לי 594751
בעצם לא אמרת שום דבר שסותר אותי (אלא אם אתה מאמין לאגדת 'הוורמאכט היה טהור') ובכל-זאת הסברת שמה שאמרתי (שהוא במקרה נכון) לא מדוייק. נו מילא.

נחזור בקיצור.: אנשים עברו מהוואפן ס.ס. למחנות וחזרה במשך כל המלחמה. מי שמעמיד פנים שדובר בשתי יישויות שמלבד השם ס.ס. אין ביניהן קשר, ובפרט מישהו שמעמיד פנים שהס.ס. הלוחם היה 'סתם' צבא ולא ארגון מלא אינדוקטרינציה גם כשהוא לחם, איננו יודע מה הוא מדבר. אין הכשר לס.ס., נקודה. וזהו.
אגיד לכם מה מפריע לי 594754
מה שטוב אצלך הוא הנקודה. אינך מסכים איתי שהמצב ב-‏44 ואילך היה שונה מהמצב ב-‏39-42 ? על פי ה"אנשים עברו מהוואפן ס.ס. למחנות וחזרה" אפשר לחשוב שהיה שם חוק הכלים השלובים והיתה זרימה חופשית בין המחנות ליחידות הלוחמות. הזרימה היתה בעיקר בין הקצינים הגבוהים. 38 אוגדות שעוברות כל הזמן שחיקה מאסיבית וכל מספר חדשים צריכות להבנות מחדש, אינן יכולות לעבור סבבים כפי שאתה מתאר אלא באופן מצומצם ובעיקר אצל הקצינים הגבוהים.
גם בצבא הגרמני הרגיל היתה אינדוקטרינציה והחיילים נשבעו שבועת נאמנות לפיהרר. בס.ס. היתה יותר. לא טענתי לוורמאכט הטהור ולא נתתי לס.ס. הכשר. מה שטענתי הוא שבערוב המלחמה יחידות הוואפן ס.ס. היו יחידות צבא לכל דבר. הצבא הגרמני עשה זוועות ובעיקר כשעסק בדיכוי פעולות גרילה. הויכוח הזה ממש לא נוח לי במיוחד שאני יודע שהעיסוק שלך בין היתר הוא בהיסטוריה צבאית. אחד המפקדים הראשונים בוואפן ס.ס. היה שרנר שהיה קצין מיקצועי אבל נאצי קנאי. היו גם קצינים נאצים קנאים בצבא. היחידה של קורט ולדהיים עשתה פשעי מלחמה רבים יותר מדוויזיית השריון מספר 10 של וואפן ס.ס. בה במקרה שרת גראס.
בלי להתייחס לצבא הגרמני ש"כבודו" במקומו מונח, אין ולא היה צבא טהור- זה רק באגדות, במיוחד כשהצבא צריך לשמש כצבא כיבוש. ושלא תעז לחשוב אפילו שאני משווה את צה"ל לנאצים. במקומות בהם האוכלוסיה המקומית מגלה התנגדות, כל צבא ביצע ומבצע פשעי מלחמה. הצבא האמריקאי בפיליפינים, הבריטים בכל מקום באימפריה שלהם, הצרפתים, הרוסים וכו'. רק דוגמא קטנה ושולית בה נזכרתי כרגע: בזמן המרד הערבי בשנות ה-‏30, נכנסה יחידה בריטית לכפר סולם, סידרו את גברי הכפר בשורה וירו באופן אקרעי במספר גברים - כל גבר חמישי או עשירי, אינני זוכר, כדי להשליט טרור על הכפר.
אגיד לכם מה מפריע לי 594755
חפ''שים עברו בלא מעט מקרים מן המחנות לחזית המזרחית, וגם להיפך, לא רק קצינים גבוהים. כיוון שאין לי חשק להטביע את הנקודה הזו בכל מיני פלפולים שאינם ממין העניין, אעצור כאן.
אגיד לכם מה מפריע לי 594756
עברו גם חפ"שים. אני מניח שלא הורידו צוותי טנקים והחליפו אותם עם חיילי ס.ס. רגליים. ב-‏44 היו מאות אלפי חיילים בדוויזיות הללו.בנירנברג פטרו את אלו שגויסו לואפן ס.ס. אחרי 43 מהעונשים בגלל שבגיוס הפך להיות בכפיה ולא בהתנדבות.
אגיד לכם מה מפריע לי 594837
לא ערכתי בדיקה מעמיקה בנושא זה, אך למיטב ידיעתי, הדברים שכתבת אכן אינם מדוייקים ויותר מכך.
איש אינו טוען שהואפן-ס"ס לא היה קשור לס"ס או שלא היה ארגון נפשע (ותוכיח הפסיקה של נירנברג שהכריזה על הס"ס, כולל יחידות הואפן-ס"ס, כארגון נפשע). אכן אין הכשר לשום יחידה של הס"ס כולל לא לואפן-ס"ס. זה לא אומר שלא היו יחידות שונות בס"ס.
במקום אחר הערתי לך על ההבדלים האמיתיים בין הואפן-ס"ס ליחידות אחרות של הס"ס (שתחת חסותו היו גם ארגונים של מגדלי סוסים, מבשלי בירה ועוסקים בתורת הנסתר) ועל חוסר השחר שבהסתמכות על מבנים ארגוניים והירארכיות בתוהו ובוהו של הרייך השלישי. אדגיש כאן רק את טעותך העיקרית: חטאת בסוג מסויים של ערבוב זמנים. הס"ס במקורו היה מעין יחידת משמר ויחידת עילית של הס"א, צבא המפלגה הנאצית. חלק מן היחידות שלו הפכו בזמן המלחמה ליחידות סדירות לכל דבר של ואפן-ס"ס. למשל, יחידת המשמר האישית של היטלר שממנה הוקמה הדיביזיה ה-‏1 - "לייבשטאנדרטה". ביחידות אלו רווחה כמובן האינדוקטרינציה הנאצית ולא יפלא שיחידות אלו הסתבכו בפשעי מלחמה (בעיקר הוצאה להורג של עצירים, שבויים, בני ערובה ולוחמי מחתרת) הרבה מעבר למה שקרה ביחידות הוורמאכט האחרות. אולם בשנות המלחמה תפח הסד"כ של יחידות הואפן-ס"ס ללא הפסקה (הואפן ס"ס היה גדול בהרבה מאשר שאר יחידות הס"ס). חיילי הואפן-ס"ס לא היו בהכרח גרמנים ויחידות שלמות הועברו באופן אורגני מן הוורמאכט, ממחנות השבויים ולאו דוקא מלשכות הגיוס. רמת האינדוקטרינציה ביחידות החדשות הללו לא היתה בהכרח שונה מזו שבשאר יחידות הוורמאכט. לכן השאלה האם היחידה הספציפית של גראס (דיביזיית השריון ה-‏10 של הס"ס - פרונדסברג) בצעה פשעי מלחמה היא רלאבנטית. מאחר והתשובה היא לא (אף אחד ממפקדי היחידה לא נידון באשמה כזו) סביר להניח שהיחידה הזו לא היתה יותר נאצית מכל יחידה אחרת בוורמאכט.
אגיד לכם מה מפריע לי 594842
אני מצטער, אבל זה לא נכון. כשאתה בודק את הפשעים של 1944-1945, אתה מוצא הרבה פעמים שזה עניין של הזדמנות ואוייב. פחות נפוץ בחזית המערבית, הרבה פחות נפוץ כשנלחמים באזורים בגרמניה, פחות נפוץ בשלב הנסיגה החפוזה. הרבה מאוד מזה הוא עניין של הזדמנות ולא של הבדל אידיאולוגיה. באשר למפקדי פרודנסברג, היו חמישה - ואף שלא נשפטו על פשעי מלחמה, אחד היה נאצי קנאי וותיק מאז 1922, וגם אנטישמי מוצהר (טרונפלד), אחד מהם חבר האס.אס מאז 1935 ומפקד לשעבר של רג'ימנט דוייטשלנד המהולל של האס.אס., שניים שאני לא יודע עליהם הרבה ואחד שהיה חבר המפלגה הנאצית מאז 1930, מעורב בליל הסכינים הארוכות וברצח ארנסט רם (יחד עם תיאודור אייקה), והיה אחראי על בניית מחנה זקנהאוזן ומפקדו הראשון ב-‏1936. האינדוקטרינציה באס.אס. אמנם נפגעה ככל שהלכו השורות ונפתחו, אבל היא בהחלט לא נעלמה. הצבא הנאצי בעצמו, כפי שהוכיחו מזמן עומר ברטוב ואחרים, היה גם הוא נגוע מלמעלה עד למטה - ולמרות זאת, האס.אס היה הרבה יותר נגוע, ונדרש הרבה יותר כדי לזכות מישהו שהיה באס.אס. (ובפרט כזה שחיפש מגיל 15 להתנדב) מההנחה שמתישהו בחייו היה נאצי.
אגיד לכם מה מפריע לי 594843
ושכחתי להזכיר שליפרט ואייקה היו קרובים מאוד והוא הסתובב גם בדכאו, מילא כמה וכמה תפקידים במערכת המחנות, ומספר האס.אס. שלו היה 2968 (!)
אגיד לכם מה מפריע לי 594868
אני לא חולק על שום דבר שכתבת בתגובה האחרונה. אני חולק על ההיקש שעשית מן העובדות הללו והוא: מי שהיה ביחידת ואפן-ס"ס היה בסבירות גבוהה עם אינדוקטרינציה נאצית יותר מאשר נניח חייל ביחידת וורמאכט.

א. כפי שהזכרת בעצמך גם אנשי וורמאכט השתתפו בפשעי מלחמה מזויעים. זה לא משנה את העובדה שמבצעי פשעי המלחמה היו יותר פעמים אנשי ואפן-ס"ס מאשר אנשי וורמאכט כפי שכתבת. לכן, אי אפשר לומר שמבחינת פשעי מלחמה אין הבדל בין שני הארגונים. בין הס"ס לבין הואפן-ס"ס יש יחס דומה. אנשי הואפן-ס"ס הצטיינו בפשעי מלחמה והרבו לפעול לצידם של אנשי הס"ס הרגיל (בד"כ בפעולות נגד פרטיזנים, אנשי מחתרת וסתם אזרחים לא-אוהדים, כאמור למשל בדיכוי ההתנגדות היהודית לחיסול גטו ורשה ב-‏1943). זה לא אומר שלא היה הבדל ארגוני ובפועל בין הואפן-ס"ס לס"ס הרגיל.

ב. גם אם נתעלם מן היחידות הלא-גרמניות בואפן ס"ס ונתרכז רק ביחידות שלחמו במערב, עדיין צריך לומר שהיו פשעי מלחמה והמבצעים היו אנשי ואפן-ס"ס יותר מאשר אחרים (למשל בזמן הקרב על הבליטה). יחד עם זאת, לא כל היחידות הסתבכו בפשעים כאלו ובהתאמה גם לא הצטיינו באינדוקטרינציה הנאצית שלהן (חשוב למשל על היחידות של הוורמאכט שהועברו באופן אורגני לס"ס). הדיביזיה הספציפית של גראס יחד עם עוד דיביזיית ס"ס היוו את קורפוס ס"ס ה-‏2 שלחם במבצע גן-השוק מול בעה"ב המערביות בארנהיים (הולנד). גם בקרב הזה עצמו בוצעו פשעי מלחמה (למשל הוצאה להורג של טייסים בריטיים ואמריקנים שבויים בבי"ח בארנהיים), המבצעים היו אנשי ס"ס ולא אנשי הואפן-ס"ס. מפקד הקורפוס ביטריך הועמד לדין בפעמיים בגלל פשעי מלחמה ובמשפטים התברר שלא רק שלא הורה על ביצוע הפשעים אלא גם פתח בהליכי ענישה נגד המבצעים, כך שהדיביזיות הללו לא היו ממש דוגמה של אינדוקטרינציה נאצית. כך שעצם שרותו של גראס שם אינה בהכרח עדות לאינדוקטרינציה הנאצית שלו.

ג. מעבר לכל הספקות הללו, גם אם ההיקש שלך לגבי גראס הצעיר נכון, עדיין צריך לזכור שאנשים לפעמים משנים את דעותיהם מימי בחרותם. מסיבה זו כתביו של גראס המבוגר הם עדות יותר רלאבנטית מאשר מעלליו של גראס הצעיר. כל מי שקרא את "תוף הפח" יודע שלתאר את מחבר הספר הזה כבעל נטיות נאציות, זה פשוט דברי הבל. יתכן כמובן, שגראס הזקן שינה שוב את דעותיו וחזר לסורו אל האנטישמיות המשוערת של ימי נעוריו. יתכן גם שגראס הסופר הסתיר את דעותיו האמיתיות והעמיד פנים של אנטי-נאצי. כל דבר אפשרי. בסופו של דבר אנו נותרים עם שירתו ודבריו הנוכחיים בפני עצמם. אני הייתי מתאר אותם כאנטי-ישראליים באופן קיצוני ומופרז אך לא כמופרכים וחסרי בסיס לחלוטין. שרותו בואפן-ס"ס מוכיח שהוא נאצי בדיוק כמו שספרותו מוכיחה שהוא לא.

ד. אגב, יתכן שאני טועה אבל גראס לא היה בכלל בהיטלר-יוגנד אלא בארגון נוער מקביל של מתנדבים לעבודה שכל אחד יכל להתנדב אליו ולא רק נאצים מושבעים. ושוב אאז"ן גראס כמו אוסקר מצארט גיבור תוף הפח הוא ממוצא קאשובי (סלאבים פולנים מאזור דנציג שהפכו לגרמנים בתקופת ממלכת פרוסיה או לפני כן). כפי שתואר בספר הנ"ל היו קאשובים שאצלם האנטישמיות הנאצית והאנטישמיות הפולנית השלימו זו את זו. מצד שני, אפשר גם להבין שלאזרחי דנציג בכלל, היתה מוטיבציה רבה לאהוד את הנאצים כמפלגה פוליטית התובעת לאחד את תושבי דנציג עם מכורתם הגרמנית, גם אם לא היו חסידים גדולים של כלל האידיאולוגיה הנאצית או האנטישמיות שלה בפרט. (באנלוגיה אפשר לומר שלא כל מצביעי "ישראל ביתנו" הם בעלי השקפת עולם נאצית. הרוב כן, אבל יתכנו גם סתם רוסים בעלי תסביך עליונות, או אנשים מוגבלים מבחינה אינטלקטואלית הנמשכים לתפיסות עולם פשטניות, חד-משמעיות ולא מורכבות).
אגיד לכם מה מפריע לי 594872
כשאדם היה באס.אס., יש עליו כתם. ואם מישהו שהיה באס.אס. בוחר מכל מדינות העולם לראות דווקא בישראל סכנה לשלום העולם - שישתוק. חובת ההוכחה עליו. וכשלנערותו מצטרפים דבריו (שהם כן חסרי בסיס, מה לעשות), על אחת כמה וכמה.

אה, כן, ויש סוברים - ולמיטב זכרוני יש להם קייס - שב'תוף הפח' הוא בהחלט לא פרו-נאצי, אבל הוא מציג את גרמניה כקורבן ודמותו של היהודי פיינגולד היא דמות שלילית.
אגיד לכם מה מפריע לי 594906
תודה. נראה שהגיע הזמן לקריאה חוזרת בתוף הפח.

א. בדקתי קצת לגבי הדמות של מאוריציוס פיינגולד בספר השני של תוף הפח (קראתי את מה ששמאי גולן כתב) ובעקבות זאת ברצוני לחזור בי ולשנות את דעתי. ברור שגראס אינו פרו-נאצי ואף מכחיש שואה או אנטישמי טיפוסי אינו. מלכתחילה סברתי שגראס מקורב לרויזיוניסטים הגרמנים, אבל כעת שוכנעתי שהטענות על האנטישמיות הלאטנטית (סמוייה) אינן חסרות בסיס.
ב. שמאי גולן כותב על דמותו של פיינגולד כיהודי מפלצתי, ניצול טרבלינקה, אשר עושק ומנצל את שכניו הגרמניים בשמם כביכול של בני משפחתו המומתים. איני מציע את שמאי גולן כאמת מידה של האמת המוחלטת. במאמר שלו יש דברים לא נכונים (אף אחד לא טוען שגראס היה "קצין בוורמאכט"). זה גם לא נכון שפיינגולד הוא היהודי היחיד בספר. מוכר הצעצועים זיגיסמונד מרקוס שמכר לאוסקר מאצאראט את תוף הפח, הוא דמות משמעותית עוד יותר מפיינגולד בספר והוא יהודי המתאבד בליל הבדולח. גראס גם מתאר את אבותיו בני העיר דנציג כחבורה צבעונית של קאשובים, גרמנים, פולנים ויהודים. יחד עם זאת ציור דמותו של פיינגולד הנראה כתיאור של יהודי כפי שהיה מתקבל אילו כותב כשרוני היה כותב בדר שטירמר, אי אפשר לבטלה או אפילו להשוותה לשיילוק של שקספיר או פייגין אצל דיקנס. גראס, הוא סופר מוכשר מאד והומאניסט גדול ודוקא לכן דמותו המאקאברית של פיינגולד מעלה תמונה ריאליסטית של ניצולי שואה שחזרו לגרמניה וראו בניצול ורמיית שכניהם את נקמתם בשכנים שבגדו. כמובן שמותר לצייר יהודים שליליים בספרות ואם אתה כותב טוב כמו שקספיר, אתה גם תדע לצייד אותם בצדדים אנושיים (כמו אשתו המתה של פיינגולד הממשיכה ללות אותו). הבעיה היא בשאלת הבחירה. השאלה שצריך לשאול את גראס היא: כאשר אכן בוצעו בגרמנים בשלהי מלה"ע ה-‏2 פשעי מלחמה מחרידים כל כך, מדוע אתה בוחר להציג דוקא את האבטיפוס של כמה יהודים אשר בכספי הפיצויים שלהם ניהלו בתי זונות בהמבורג?

ג. השילוב הפולני-גרמני של גראס אולי לא הספיק כדי ליצור אנטישמי גזען מן השורה, אך קשה להתעלם מן ההרגשה שמדובר כאן באדם שאינו אוהב יהודים כקבוצה וכאשר הוא ניצב בפני עוול במימדים מחרידים שנעשה להם, הוא מנצל כל הזדמנות וכל אפשרות כדי להוכיח שלגרמנים נעשה עוול דומה ושהיהודים עצמם מסוגלים למעשי נבלה מאותו סדר גודל. אם היטלר הצליח להכות את יהדות אירופה מכה אנושה , הרי עתה יהודי ישראל עשויים להכות את העם האיראני באותו אופן.

ד. ארי שביט בארץ http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1684849 כותב: "אתגר גראס הוא אתגר רציני. גלום בו ניסיון לבטל את האפליה המתקנת שממנה נהנה העם היהודי מאז 1945 - בכל הנוגע ליכולתו להבטיח את חייו. גלום בו ניסיון לשלול מישראל את רשת הביטחון המוסרית שעליה נשענת רשת הביטחון האסטרטגית המקיימת אותה." ואפילו מקריאת השיר של גראס עולה ההרגשה שגראס ממש התענה כל השנים בהם נאלץ לכפוף את רגשותיו הסמויים למשטר העריץ של "האפלייה המתקנת" הזו. אני לא מבין את ההכאה של שביט על חזה השמאל הישראלי גם בנושא הזה. כותבים מן השמאל הישראלי (יהושע סובול, יורם קניוק) לא חסכו מגראס את שבט עטם עוד לפני הפרשה האחרונה. יחד עפ זאת, התיעוב האינסטינקטיבי שאנו חשים כלפי הגזענות הבהמית הגסה של צאן מרעיתם של האדונים ישי וליברמן לא צריכה לשמש לנו כסות עיניים המכסה על טיפוסים גם די לא סימפטיים בשמאל האירופי.
אגיד לכם מה מפריע לי 594848
מסכים איתך. מפקד הדוויזיה בזמנו של גראס היה היינץ הרמל בן ה-‏38 שכונה "דר אלטה" :At 38-years-old, Harmel was respectfully called "Der Alte" (The Old) by his men, who were often themselves teenagers. זו עדיין דוויזיה של וואפן אס.אס. וגרמנים בגרמניה הנאצית, אבל על פי כל מה שטרחתי לקרוא עליה, היא לא היתה שונה בהרבה בתקופה בה שירתו בה הרמל וגראס מדוויזיה של הוורמאכט. אם ראית את הסרט "גשר אחד רחוק מדי"- הרמל והדוויזיה שלו מופיעה שם ובצורה לא אס.אס.ית על פי המוניטין הידוע לשמצה של האס.אס.- מוניטין שהוא זכה בו בצדק.
אגיד לכם מה מפריע לי 594870
אכן. אאז"ן מן הספר גשר אחד רחוק מדי/קורנליוס ראיין, בעת הקרב עם הבריטים על הגשר בארנהיים, בצעו הגרמנים פשעי מלחמה והמבצעים היו אנשי ס"ס. אלא שלא היו אלו אנשי קורפוס הס"ס ה-‏2 (שכלל את דיביזיות 9 ו-‏10 (הדיביזיה של גראס)). את חיסול הטייסים האמריקניים ובריטים בבי"ח הצבאי בארנהיים בצעו אנשי ס"ס (ולא ואפן-ס"ס) ואת החיסולים של חיילים בריטיים שנכנעו, בצעו אנשי דיביזיה שלישית של ואפן ס"ס שהיתה באזור לצורך התאוששות והקמה מחדש.
אגיד לכם מה מפריע לי 594407
אה, וכמובן: הטענה כאילו מי שמעלה את הס"ס לגנותו של גראס טוען שהוא אישית היה אשם בפשעי מלחמה היא כמובן הבל. כן טוענים שזה כנראה מעיד שהוא היה נאצי בעבר (והסתיר את זה שישים שנה, וגם במקרה יצא לו ששישה מליון, לא פחות, שבויים גרמניים מתו בשבי הסובייטי).
אגיד לכם מה מפריע לי 594411
העובדה שאתה מלמד זכות על הסעודים ועל חוקיהם האנטישמים, ובאותו משפט טוען שליברמן וישי הם גזענים, מלמדת עד כמה המוסר שלך מעוות.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים