בחירות מוכוונות תקציב 605172
מה דעתכם על שיטת בחירות מוכוונת תקציב?
אפשרות ראשונה:
כל אזרח בוחר במפלגה, כמו היום, ובנוסף,
כל אזרח בוחר, נניח, בשלושה משרדים בסדר חשיבות יורד.
בשקלול כל הקולות מתקבלת חלוקה משרדית המהווה את רצון העם.
מפלגת השלטון מחויבת חלק את התקציב למשרדים ע"פ רצון העם.
אין מקח וממכר, אין תן לי ואתן לך, אין פקידי אוצר שמפחידים את השרים,
אין קומבינות, אין תקציבי יתר למיעוטים, אין חוק הסדרים - מה שהעם רוצה, ככה יחולק התקציב.
הממשלה, וכל שר בה, חיים בתוך מסגרת תקציבית המהווה את רצון העם.
כך, למשל, אם הציבור מאמין בחינוך, תרבות ובריאות - אלו יהיו המשרדים הגדולים.
הביטחון, הפנים והאוצר יחכו.
יתרה מכך, משרד האוצר יכול להפוך למשרד המבצע של גבייה ותשלומים בתוך משרד הפנים, נניח.

אפשרות שנייה:
כל אזרח בוחר ראש ממשלה ובנוסף משרד אחד שבעיניו הוא הכי חשוב (או שלושה).
מתקבלת תוצאה דומה, רק ללא מפלגות. אנשים מתחרים על משרדים, לא על השלטון בכללותו.
כמובן שמפלגה בעלת תשתית רעיונית החוצה תחומים, תציג מועמד משלה לכל תחום.
מי שנבחר לראש ממשלה מנהל את הפעילות הכוללת של כל המשרדים, ושוב, ללא לחצים תקציביים,
ללא מקח וממכר וכו'.
מבחינת אופוזיציה, חלופה שלטונית בועטת וקיימת - כל מי שנבחר במקום השני, הוא האופוזיציה.
במקרה כזה יתכן ומשרד הדתות יהיה מאד גדול ויוקצו כספים רבים לצורכי דת ויתכן שלא.
כל מקרה רצון העם יבוטא בחלוקה מיניסטריאלית.
יתרון נוסף, כמובן שהעם יוכל לבחור באדם שהכי מתאים לתפקיד, שלא כמו היום.
בחירות מוכוונות תקציב 605276
כמעט כולם סבורים (בשיטה הקיימת) שצריך כסף לבריאות, בטחון, רווחה, תשתיות, בתי משפט, חינוך ועוד ועוד... אף אחד לא רוצה שמחר לא יהיה בתי משפט במדינת ישראל רק כי מעט מאוד אנשים דירגו את זה בתור ''המשרד הכי חשוב''.
בחירות מוכוונות תקציב 605287
ואל תשכח שפקידי האוצר הקמצנים / הפוליטיקאים התחמנים מש"ס / <הדמון הפרטי שלך> ידעו לתמרן את הכסף מהסעיפים ותתי הסעיפים כדי לממן את מה שרצוי להם. התקציב שנקבע בחוק התקציב הוא בסיס לשינויים. נראה לי שבמקרה האמור (תקציב הביטחון מנופח, תקציב בתי המשפט מאופס) ימצא התקציבאי היצירתי שיצליח לסדר לבתי המשפט האזרחיים תקציב מתקציב בתי המשפט הצבאיים (וממילא אף אחד לא יודע מה קורה עם תקציב הביטחון).
בחירות מוכוונות תקציב 605333
אל תהיו חסרי מעוף ואל תסתמכו על השיטה הקלוקלת הקיימת.
אני מדבר על שינוי שיטת הממשל.
באופן אמיתי, לא מזוייף.
נמצא את השיטות הטכניות לכפוף כל משרד לתקציב שנבחר לו,
נבטל את פקידי האוצר,
המדיניות הכלכלית היא היא בחירתו של העם.
כך העם באמת יוכל להשפיע!
היום הקול שלך הולך לש"ס, לחיזוק האמונה ולהחזרת עטרה, ובסוף מטעמי קואליציה אתה מתיר נישואים אזרחיים עם איזה לפיד.
(את המשפט הקודם אפשר גם לקרוא הפוך).

באשר להסכמה לגבי מה צריך, ברור שכולם חושבים שצריך הכל והרבה.
(כמעט) אף אחד לא חושב שצריך לבטל את בתי המשפט וככל הנראה רובנו מסכימים שבריאות זה חשוב.
אבל, וזה האבל הגדול, כל אחד, בהנתן לו תקציב, מחלק את העוגה אחרת.
וזו המדיניות.

אגב, גם בנושאים שנראים משוללי תקציב גבוה, כגון משרד החוץ או משרד התקשורת,
אם הציבור יחליט שיש להשקיע בהם את מירב המאמצים, ניתן יהיה לבצע, לעשות, לקדם, בכל תקציב נתון.

היתרון המרכזי בשיטה כזו היא שנוכל לדעת סוף סוף האם העם באמת רוצה לימוד תורה, האם העם מאמין בחינוך, ומה היחס האמיתי של הציבור לספורט.

אפשר אגב, לסדר לא רק שלושה משרדים, אלא, נניח, עד עשרה.

להלן החלוקה שלי (הראשון הכי חשוב):
חינוך,
ספורט,
תרבות,
בריאות,
ביטחון,
תחבורה,
פנים
בחירות מוכוונות תקציב 605334
ואפשר עוד דבר,
אם לא רוצים להקשות מידי על הציבור.
איזה מין שילוב של השיטה הקיימת וחלוקה תקציבית:
אפשר לתת לציבור לבחור מפלגה, והמפלגה עצמה, מראש, קובעת את החלוקה.
במצע המפלגה, מפורטת החלוקה התקציבית אליה המפלגה מחויבת לפי חוק.
בחירות מוכוונות תקציב 605340
אוקיי, ואז יש לך שלוש מפלגות של 30 מנדטים כל אחד ועוד כך וכך מפלגות קטנות, כל אחד מהן מחוייבת *לפי חוק* לתקציב שונה. מה עושים?
בחירות מוכוונות תקציב 605370
הרעיון המרכזי הוא העברת השליטה על התנהלות חיינו מידי הנבחרים, אל העם.
על הנבחרים לבצע בצורה הטובה ביותר את רצון העם.
''על הדרך'' אנחנו מרוויחים הוצאה של הסחטנות הפוליטית, קרי, מפלגות המתוקצבות מעבר לכוחן היחסי באוכלוסיה.
באשר לייצוג כלל האוכלוסיות, כלל הזרמים, הרבגוניות שבמדינה -
נראה לי שיש כבר רוב דיי גדול שמסכים שהדבר רק משתק או מעוות.
הרוב מסכים שהשיטה גורמת ברבדים רבים לעריצות של מיעוטים.

ככל הנראה נצטרך לבחור את המפלגה השלטת.
מפלגה אחת, ללא קואליציות.
מפלגה כזו, תחת שתהיה הומוגנית, אם רצונה בבחירה של רוב העם, תהיה חייבת להכניס לקרבה אנשים שונים, מה שייצור מפלגה הטרוגנית. עדיין, תחת חסותה וראייתה הכוללת, ינוהלו המשרדים השונים, ע''פ התקציב שקבע העם.
בחירות מוכוונות תקציב 605341
ואיך נקבע כמה מתקציב החינוך יוקדש לחינוך יהודי טוב וכמה לחינוך לדמוקרטיה? איך נקבע כמה יועבר לישיבות וכמה לחינוך הממלכתי?

רוב התקציב בכלל לא נתון לשינוי - יש משכורות שצריך לשלם והתחייבויות קודמות שצריך לעמוד בהן (שלא לדבר על החזרי חובות). מה נעשה עם משרד שהתקציב שנקבע עבורו קטן ממה שהוא חייב לשלם לאנשים? נגיד להם שיקפצו?
בחירות מוכוונות תקציב 605363
קודם כל: הכל פתיר ברגע שמסכימים שהרעיון הוא טוב.
אם מבינים שהכל מכוון תקציב, ולכן על העם לנהל את התקציב הזה, הנושאים הטכניים נפתרים.

באשר כמה יוקצה למה - זו בדיוק המטרה של השיטה.
המפלגה שבשלטון תחלק את התקציב לפי ראות עינה, לפי האני מאמין שלה.
אני מניח שש"ס ומפלגת העבודה יעשו דברים שונים במשרד החינוך עם תקציב זהה.

ובאשר לפתרונות אפשריים:
1. צריך זמן מעבר מהשיטה הנוכחית לחדשה.
2. אפשר לייחד אחוז מסוים מהתקציב ל "התחייבויות קודמות".
למשל, אם לטענתך 70% מהתקציב הוא משכורות והתחייבויות קודמות,
הרי שחלק זה מתקציב המדינה נשמר ורק מנותב למי שחייבים לו.
את יתרת 30% מחלקים לפי רצון העם.
התחייבויות עתידיות, חוזים לטווח ארוך וכד' אפשריים שכן בבחירות שלאחר
מכן בכל מקרה יישמר תקציב עבורם, גם אם המשרד יקטן באופן משמעותי.
כמובן שזו פרצה להשתוללות תקציבית לא אחראית, אבל סייגים אין בעיה להוסיף,
כגון: לא יתחייב המשרד לתקציב העולה על 5% מסך התקציב שהוקצה לו ע"י הבוחר.
בחירות מוכוונות תקציב 605391
אבל הרעיון לא טוב. אני לא מאמין שמישהו יכול לעסוק ברצינות בנושאים כמו קביעת מדיניות או ניהול תקציב בלי שזו תהיה עבורו עבודה במשרה מלאה (ובהיקף הספציפי הזה, גם עבור עוד כמה אנשים סביבו), וגם אז מרבית האנשים יעשו עבודה גרועה.

כאזרח מהשורה, מעורב ודעתן ככל שאהיה, אני מודע לעובדה שאין לי זמן ויכולת להתעמק בנתונים הרלוונטים לכל מקרה ולחשוב עליהם ברצינות, ושבכל מקרה החלטות הן לעולם אינן ''אידיאליות'', אלא יוצאות לפועל בתוך מערכת סבוכה המורכבת מאינטרסים של קבוצות ורגשות של אנשים, ושהאופן בו הן תצאנה לפועל בסופו של דבר (אם בכלל) תלוי במערכת הזו, ועל כן גם לא ניתן לקבל החלטה טובה בשום תחום בלי הכירות אינטימית עם המערכת האקו-אנושית-ארגונית הזו במסגרתה היא צפויה להתממש.

כך שאין לי ולך ברירה אלא לסמוך על אחרים שיעשו זאת במקומינו. וזה לא פועל יוצא של ''השיטה'', אלא פועל יוצא של המציאות (ועל כן זה נכון בכל הקשר של עשייה משותפת, ולא רק לפוליטיקה).

המירב שאני - וכל אזרח שאינו פוליטיקאי בעצמו, בכל שיטה - יכול לעשות, הוא לפעול לכך שאותם אנשים יחזיקו בהשקפת עולם דומה לשלי מצד אחד, ושיהיו חכמים ומוכשרים ככל האפשר מהצד השני. זה בלתי נמנע שאח''כ אותם אנשים יקבלו החלטות או יפעלו באופן שאחשוב שהוא שגוי. כמעט תמיד זה יהיה מכיוון שאני טועה, ולא הם. הם הרי נחשפו ליותר מידע ממני והשקיעו הרבה יותר עבודה בניתוחו.

רצון העם צריך לבוא לידי ביטוי בהתפלגות השקפות העולם והערכים בקרב האנשים שנמצאים בעמדת כוח, ובהחלט לא בפרטי ההחלטות הספציפיות.
כולנו בורים רציונלים 605400
ראו מאמרו של רולניק.
המציאות מסובכת.
הכלכלה גם מסובכת וגם מלאה באמונות טפלות.
כולנו בורים רציונלים 605401
אני לא! (רציונלי)
כולנו בורים רציונלים 605410
המאמר רק מחזק את דעתי.
יש לתת לעם להחליט על הדגשים, מה סדר העדיפויות שלו.
בהקשר לדברים של עומר: על אחת כמה!
אני לא צריך להבין בחינוך או בביטחון כדי לקבוע, עמדתית, ערכית, שחינוך הוא מעל ביטחון.
ברור לי לחלוטין שחוסן לאומי מגיע מ"חוסן" חינוכי.
ואת זה אני רUצה לספר לנבחרים שלי.
אני לא רוצה לספר להם או לבחור בהם לפי הטריקים או תחושות הבטן.
אני רוצה להגיד ש א' יותר חשוב מ ב' שיותר חשוב מג' וכו -
ומצידי שוועדה מסדרת תקבע את הפרסונות שיבצעו את דעתי.
כך גם יוכל הבוחר לבחור ערכית ולא אישית לפי העיניים של מועמד זה או אחר.
את המדדים והרפורמות והביצועים, כמובן שלא ניתן למדוד ובטח ובטח שלא ניתן להסתמך עליהם לגבי תוצאות העתיד.
(ע"ע קרנות נאמנות המתרברבות בביצועי העבר שלהן... מה הקשר לזה וליכולת העתידית?).
אולי שיטת הבחירה הכלכלית אינה הדבר הנכון, אבל היא כרגע בכל אופן השיטה היחידה שאני רואה המאפשרת לי, כבוחר, להגיד מה עמדתי הערכית בנושאים רבים.
כולנו בורים רציונלים 605415
מה זה "חינוך מעל הביטחון"? באיזו רזולוציה? תקציבית? אני לא מאמין שיש לך את הכלים להכריע אם עדיף להשקיע עכשיו מיליון ש"ח במערך השריון של צה"ל, או במחוז חיפה של משרד החינוך. אם אתה חושב שכסיסמא\עיקרון מנחה\היוריסטיקה, המשפט "חינוך מעל הביטחון" הוא נכון, פעל לכך שבמוקדי ההחלטה ישבו אנשים שגם מאמינים בכך, ותן להם להחליט אם קונקרטית, את ההשקעה הכספית הבאה, עדיף לעשות כאן או שם.
כולנו בורים רציונלים 605417
אני מציע לעיין שוב בחלק הראשון של הנושא תחת תגובה 605172.
בהקשר הזה "חינוך מעל הביטחון" הוא בהחלט עניין תקציבי: כן, יותר כסף לחינוך מאשר לביטחון.
כדי להמחיש, אני הייתי מחלק את העוגה, את תקציב המדינה ל 4 השנים שלאחר הבחירות, בערך כך:
חינוך 25%, ספורט 20%, תרבות 10%, בריאות 10%, ביטחון 10%, תחבורה 10%, פנים 10% (כל השאר 5%).
בבחירה כזו, אני משקף את עמדתי ביחס למה שהמדינה צריכה לעשות.
זה ה"אני מאמין" שלי.
עתה, אם כל אחד יעלה בקלפי את האני מאמין שלו בצורה כזו, ונצליח לשקלל ולסנתז את התוצאות לבחירה המשקפת את רצון הבוחר (משימה מתמטית לא פשוטה כשלעצמה), הרי שקיבלנו רשות מבצעת המחויבת לבצע את רצונו של העם, וגם כבולה לכך מבחינת חופש הפעולה שלה.
יתרה מכך, סיננו את התשלומים הצדדיים, את השלמונים המפלגתיים ואת חוק ההסדרים שעוקף את הכל.
אין אפשרות לנבחר לחרוג מהגבולות שקבע לו הבוחר.
אין לאן לברוח. זה רצון העם.
במסגרת שקבע הציבור תעשנה פעולות השלטון.
כולנו בורים רציונלים 605499
"האני מאמין" שלך לא אומר כלום.

לדוגמא, 20% מה - 25% של חינוך, יכולים ללכת לישיבות. או לשליחת מורים להשתלמויות בשבדיה. או להעלות לכל אנשי משרד החינוך שאינם מורים את המשכורת.
ה 10% ביטחון, יכול להיות פשוט לא מספיק. מה קורה למערכת שמקצצים מתקציבה 70%?
אתה עכשיו לא יכול לשלם פנסיות שהתחייבת עליהן, לא יכול לשלם קצבאות לאלמנות ונכי צה"ל, הטנקים מחלידים במחסנים כי אין כסף לתחזוקה וכו'.
גם אני חושב שצריך לקצץ במשרד הביטחון - אבל לקצץ 70% מהתקציב בשנה אחת זה לא ריאלי, ויביא לקריסת מערכות.
כמה חובות צריך לקחת? כי חובות זה אומר שאפשר להשקיע יותר עכשיו - מצד שני צריך להחזיר אחר כך.
האם צריך לסלול כבישים? איפה? או אולי לשים רכבות? או אולי בכלל לסבסד אוטובוסים? או להוריד מיסים על דלק ומכוניות?

בקיצור - בלי פירוט, שהוא לא מעשי לצפות לו מצד האזרח הפשוט, אי אפשר לבנות תקציב.
כולנו בורים רציונלים 605501
אני בטוח שלפחות באחד מדיוני האייל מישהו כבר הזכיר מה השם של תורת ערכים/מוסר/פוליטיקה שעושה רדוקציה של כל ההחלטות והפעולות לחור של הגרוש (== כמה זה עולה בכסף). מישהו יכול לעזור לי?
אני מניח שבאותו דיון גם עלתה ביקורת על צורת ההסתכלות הנ"ל.
כולנו בורים רציונלים 605506
מה עדיף? צבע העיניים? הקריצות? ההטבות לפני הבחירות? הבטחות? התרשמות רגעית ממועמד שלחץ את היד של השכן של הדוד שלך? אלו מסננים טובים יותר?
צריך שיטה שתאפשר לעם לקבוע ערכית את סדר העדיפויות שלו.
צריך שיטה שתעלים את האפשרות לעיוות רצון הבוחר.
לאו דווקא דרך החור של הגרוש, אבל משהו צריך.
אם אתם חושבים שהשיטה הנוכחית טובה, אז אולי כדאי להשאיר אותה.
אם אתם חושבים שהקול שלכם, אפילו בהצבעה למפלגה הנכונה נשאר בה - אז אני כבר לא חושב ככה.
אין שום ערובה שמשהו מהעמדות שלי ישמר.

ואגב, אני שוב עונה לטענת ה 20% מה 25% שלי ילכו לטיולים לשוודיה ולא למקום טוב במערכת -
זה בדיוק ההבדל בין מה יהדות התורה יעשו עם הכסף לבין מה שחד"ש יעשו עם אותו כסף -
בשביל זה בוחרים תקציב + מפלגה.
כולנו בורים רציונלים 605513
לא ברור לי: אתה סומך על המפלגה שתדע מה לעשות עם הכסף?

כמוכן, מה על אותו חלק קטן מהציבור הישראלי שלא הצביע חד"ש? האם לא תהיה לו כלל השפעה על תציב המדינה בארבע השנים הקרובות?
כולנו בורים רציונלים 605514
כמו היום -
מי שבחר במפלגה שבסופו של דבר באופוזיציה,
לא ממש קובע או משפיע על התקציב.
כולנו בורים רציונלים 605416
מעניין. תודה. אבל אני מסתייג מהטון הביקורתי. אנשים צריכים לבחור לכנסת (ובעקיפין לממשלה) ב-''אנשי אמון'' שלדעתם סביר שיפעלו נכון, ולא ללכת שולל אחרי הבטחות ריקות ופרוגרמות ספציפיות. נדמה לי שזה פחות או יותר גם המצב בפועל.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים