626727
האם לניצולי שואה יהיה מותר להפגין עם טלאי צהוב? (מקורי, אפילו!)
626728
האם לראש הממשלה יהיה מותר לכנות את האחמדינג'ד התורן היטלר?
626730
ודאי, כל עוד הוא לא קורא לו נאצי.
626735
כל הסיפור הזה נראה לי כחלק מהמגמה להחליש את המרכיב האתי. הרי כל הנושא נמצא בעקרון בתחום האתיקה. זהו חלק מהגישה שנקראת "משפטיזציה של החברה. מי שבאים בטענות על תהליך המישפטיזציה, הם אלו שלמעשה מובילים אותו; הם מביאים את החוקים הללו. זה שייך לתופעה שפוליטיקאי שמזוכה בגלל קשיים ראייתיים, נחשב לצח כשלג למרות שמבחינה אתית הוא מסריח. ישעיהו לייבוביץ היה יושב חצי שנה בכלא על פי החוק הזה.
626787
חברת הכנסת יחימוביץ' בחרה גם היא בסיפא של דבריך כדי להמחיש את הבעייתיות שבחוק.
יש דברים שרציתי לומר 626811
אני לא מבין את הטיעון.

אילו החוק היה קיים בזמנו של ליבוביץ, הוא לא היה יושב בכלא, מן הטעם הפשוט שהוא היה יודע על החוק והיה נמנע מלומר "יודונאצים". (טוב, אולי היה לו כל כך חשוב לומר "יודונאצים" שהוא היה בוחר דווקא ללכת על זה לכלא, אבל לא על התסריט הזה מדובר, נכון? לא ידוע לנו על נטיות דיסידנטיות שלו.)

וזה דווקא טיעון בעד החוק. שהרי, גם בין אלו שחושבים (כמוני) שהחוק אווילי, הרוב חושבים בוודאי שההתבטאות הזו של ליבוביץ היתה השלכת פסולת מילולית במרחב הציבורי. אילו תוצאת החוק היתה שהוא היה נמנע מזה, זו תוצאה טובה.
יש דברים שרציתי לומר 626813
אני מנחש שמהמזכירים את לייבוביץ' בעניין הזה יש הרואים בחידוש הלשוני שלו אמירה נוקבת וחיונית, ולא השלכת פסולת.
כדי לשאול את יחימוביץ' צריך להרחיק לפייסבוק, אבל איציק נמצא ממש כאן למעלה.
,
יש דברים שרציתי לומר 626824
מי שחושב ש''יודונאצים'' היתה אמירה נוקבת וחיונית, מן הסתם לא חושב כמוני שהחוק הוא אוברקיל, שהוא אמצעי לא ראוי, אלא שאפילו התכלית שלו רעה. שלפעמים טוב, ראוי ויפה לומר ''נאצים''. בסדר, אבל הייתי מעדיף שיאמרו זאת ישירות ולא יסתתרו מאחורי גבו השחוח של ליבוביץ, כי אז זה נראה כמו טענה אחרת.
יש דברים שרציתי לומר 626827
העובדה שעד היום זוכרים את ה"יודונאצים" של ליבוביץ' (לעומת מאות אמירות פחות פרובוקטיביות שלו) מעידה על הפוטניציאל שבאמירות פרובוקטיביות. מה יקרה אם יהיה חוק שיאסור על שימוש בפרובוקציות?
1. מושגים שהיום אינם פרובוקטיבים יהפכו להיות פרובוקטיבים.
2. החוק יהפך לאות מתה.
3. (והתשובה ההומוריסטית - ) פרובוקציות יעלמו מהשיח הציבורי, שיהפוך להיות ענייני ומעמיק.
יש דברים שרציתי לומר 627375
ברשותך, הייתי רוצה לתקן שגיאה העשוייה להרמז בדבריך.
בזמנו חיפשתי על מי ועל מה טבע לייבוביץ את הביטוי "יודו-נאצי". לייבוביץ לא הטיל את הקללה הזו על אנשי א"י השלמה, על המתנחלים או על אנשי הרב כהנא אלא על חיילי צה"ל. ככל שעלה בידי לברר, לייבוביץ התיחס תחילה להפצצות חיל האויר בלבנון (מלחמת לבנון הראשונה 1982) ואח"כ למעשיהם של חיילי צה"ל באינתיפאדה הראשונה (1987). בזמן הפולמוס על הענקת פרס ישראל (1992), ניסה לייבוביץ להציג את דבריו כאילו התיחסו לגורמים מסויימים ביו"ש שמעשיהם עשויים להוביל לנאציזם, אבל עובדתית זה פשוט לא נכון.
כמי שחש יחס כבוד ללא גבול לפרופ' לייבוביץ, אני רואה חובה לעצמי לדייק בעניין זה ולהודות שבעניין זה נסחף לייבוביץ אחר נטייתו לפרובוקציה שבמקרה זה לא היתה חיונית ואולי אף לא נוקבת. אם בזמנים ההם החוק המוצע היה קיים ובגללו לייבוביץ היה נמנע מלאומרו (רעיון שאני רואה כמופרך), אין בכך נימוק טוב כנגד החוק המופרך הזה. לטענתי הכינוי הנורא הזה, יסודו אצל לייבוביץ, בחשש שרווח בחוגי יהודים יוצאי גרמניה, בוגרי הנאציזם של שנות ה-‏30, שישראל, מתוקף מאבק הקיום המתמשך עם הערבים תהפוך למדינת קסרקטין נוסח ספרטה ותתמכר למיליטריזם וכוחנות לאומנית-פאשיסטית.
לדעתי הטיעון המרכזי נגד החוק צריך להיות בתחום של נדידת הציבוריות הישראלית מן המעשה והמציאות למחוזות של האמירה והתדמית. במקום להשתדל לעשות את המעשה הנכון, רוצים הסברה נכונה. במקום לחפש את הדרך ההוגנת והראוייה לנהוג במסתננים ובמחפשי העבודה, מסתפקים בהוקעת מי שקראה להם "סרטן" וכן הלאה.
יש דברים שרציתי לומר 627386
אני כל כך מסכים שאני מקנא בך שלא אני כתבתי את התגובה שלך.

רק ניטפוק אחד- נראה לי שבמקרה ההוא ליבוביץ' מתריע מפני הפיכת חוגים בעם היהודי למיליטריסטיים, יותר מאשר מפני הפיכת המדינה למדינת קסרקטין (כי כזו היא היתה עוד קודם). מפני יהדות שסמליה הם הסמרטוט הצבעוני ומדי הצבא והפעולות הנעשות בשמם ולא מפני מדינה שאלו סמליה. בקיצור מפני הלוינגר (שכבר קרה) והגולדשטיין (שטרם קרה).
מצד שני הוא גם הכריז שללנדוי מנטליות נאצית (בעקבות ההיתר של הועדה בראשותו להפעיל מידה מתונה של לחץ פיזי), ושהעובדה שמערכת המשפט אינה מקיאה אותו מקירבה מעידה שמנטליות נאצית רווחת בקרבנו. וכאן מדובר בהחלט על התרעה מפני השחתה מוסרית של אורגנים של המדינה ולא של העם.
יש דברים שרציתי לומר 627388
ליבוביץ' מסביר את ה"יודונאצים": הכוונה לא למדינה ולא לצה"ל אלא למנטליות מסויימת בקרב חוגים מסויימים -

יש דברים שרציתי לומר 627391
כן, אמרתי שב-‏1992 כך הוא רצה להציג את הדברים. אבל העובדה שהדברים נאמרו כעשור לפני כן והתיחסו לפעולות של צה"ל ולא לחוגים מסויימים, נותרת בעינה.
יש דברים שרציתי לומר 627399
צריך אולי להתייחס לביטוי ביחס לדברים שלייבוביץ כתב לאורך השנים.

במאמר על השטחים שפורסם בתחילת 1968 הוא מזהיר שצה"ל "שהיה עד עכשיו צבא עממי - יתנוון ע"י הפיכתו לצבא-כיבוש, ומשפקדיו שיהיו למושלים צבאיים יהיו כעמיתיהם באומות אחרות, וד"ל".

במאמר מ-‏1972 על השטחים, השלום והבטחון הוא כבר מדבר "לאומנות דורסנית, וכן בתופעות "חריגות" מן הסוג הקולוניאליסטי...[ו]אין זה מן הנמנע שנגיע להקמת מחנות-ריכוז או אף עצי-תליה."

במאמר מ-‏74 על לקחים ממלחמת יום הכיפורים לייבוביץ כבר נוקב בשם אידאולוגי מפורש, "בהעדר תכנים רעיוניים ונפשיים אחרים מתלכד העם הזה מסביב לדגל, לצבא, לעוצמה המדינית, לגבורת הלחימה והכיבוש - הערכים הפאשיסטיים."

___________
ההדגשות שלי, כדי למתוח קו מסוים בין צורות ההתבטאות שלו
יש דברים שרציתי לומר 627407
יותר מכך. אני רואה בעניין הזה מפתח לקנאות שגילה לייבוביץ בעניין זה. מעללים כאלו ואחרים של אישים וזרמים בחברה הישראלית לא יכולים להצדיק את חומרת הדין שגזר לייבוביץ על המדינה ככלל.
אני קופץ כאן לתוך שדה מוקשים, בבחינת חסידים המנסים לפרש את רבם. אני משער שגם לייבוביץ היה מתכחש להסבר שלי (וככל הנראה מתאר אותו כדברי הבל). ובכל זאת יש בדברים חשיבות אם רוצים להבין דברים חמורים במיוחד שנאמרו ע"י לייבוביץ שכן לדעתי בעניין זה כמו באחרים לייבוביץ הקדים את בני דורו ממחנה השמאל הציוני (ורבים וטובים בטח מתפקעים מצחוק מן התאור של לייבוביץ כאיש שמאל).
השקפת העולם של לייבוביץ הצעיר התגבשה אצלו בשנות ה-‏30 בגרמניה בהיותו פעיל של המחנה הדתי-לאומי בציונות (מפלגת המזרחי). הטיעון העיקרי של המחנה האינטלקטואלי הלא ציוני בקרב יהודי גרמניה באותה תקופה של עליית הנאצים והנאציזם לשלטון, היתה שמדינת היהודים בתוקף המאבק הצפוי מראש והמתמשך עם הלאומיות של ילידי א"י הערבים, תהפוך למדינת קסרקטין נוסח ספארטה היוונית. בתוקף הנסיבות האלו המדינה היהודית בהכרח תאמץ תפיסת עולם וערכים לאומניים ומיליטריסטיים שבסופו של דבר אינם אלא פרוטו-פאשיזם אם לא פאשיזם ממש. (הטוענים הללו עדיין לא הפנימו את המהפכה האידיאולוגית והחדשנות הגזענית שבנאציזם ונטו לראות אותם כהמשך ההיסטורי של הימין הגרמני השמרני-קיסרי מימי מלה"ע ה-I). תשובת המחנה הציוני היתה בהדגשת הערכים היהודיים/ליברליים/סוציאליסטים של האידיאולוגיה הציונית (כפי שהתבטא במשנתם של אנשים כמו מרטין בובר ופרופ' מאגנס).
כאשר קמה מדינת היהודים ב-‏48 (וגם לפני כן), חל מהפך בפוזיציה של המהגר הציוני פרופ' לייבוביץ ודומיו. היה ברור להם שהם לא יוכלו להגן על האידיאולוגיה הציונית שלהם, אם תתגשם נבואתם של מתנגדי הציונות ומדינת היהודים תתחיל להפריח נבטים של פאשיזם ולאומנות גסה. הנה כי כן אני מפרש את מאבקו המתמשך בממסד הציוני על כל גווניו (להבדיל מן המאבק בזרם כזה או אחר) כניסיון של לייבוביץ להגן על זהותו כציוני.
זוהי הסיבה שגרמה לליבוביץ להצביע בקנאות על כל סטייה של מדינת ישראל מן התקן הליברלי. לייבוביץ לא יכל להצדיק את תמיכתו בלאומיות יהודית ציונית אם זו תבוא על חשבונה של לאומיות אחרת. כל אותם אלו שהצביעו על ההפרזה שבהשוואה בין החריגות של ישראל מן התקן הליברלי לבין מעשיהם של הנאצים הגרמנים, לא הבינו שלייוביץ לא היה יכול להסכים עם שום מידה של חריגה מן התקן הליברלי. לא קטנה ולא גדולה. האלטרנטיבה של לייבוביץ לא היתה המחנה האנטי-ציוני, אלא המחנה היהודי הליברלי הא-ציוני. עם האופצייה הזו לא יכל לייבוביץ להשלים לא רק בגלל דאגתו לציונות אלא בעיקר בגלל דאגתו ליהדות.
למי שרוצה להאמין להסבר של לייבוביץ על מנטאליות בקרב חוגים מסויימים, אני צריך רק להזכיר את עוינותו הבלתי מוסתרת והלא כבושה של לייבוביץ אל בן גוריון שלא היה במחנה חסידי א"י השלמה ואפילו לא קרוב אליהם.
גם בעניין זה נמצא לייבוביץ כחלוץ לפני מחנה השמאל הציוני. לשמאל הציוני ברור היום שאם ציונות מתפרשת ע"פ דרכם של הקוזאקים של הקב"ה, ברור שהם אינם יכולים להמשיך להשתייך למחנה הזה. הציונים האלו יכלו להשלים עם הציונות של מנחם בגין או דן מרידור, אבל לא עם הציונות של ליברמן או של אורי אריאל. מרצונם או שלא מרצונם נסחפים אנשי השמאל הציוני הפראגמטי לכיוונם של טהרנים וצדקנים מן הסוג של גדעון לוי וחבריו.
יש דברים שרציתי לומר 627408
מעניין, תודה.
יש דברים שרציתי לומר 627430
אני חושב שהטענות נחמדות אבל לא מחזיקות הרבה מים.

1. "תשובת המחנה הציוני [לנטיה לפאשיזם] היתה בהדגשת הערכים היהודיים/ליברליים/סוציאליסטים של האידיאולוגיה הציונית (כפי שהתבטא במשנתם של אנשים כמו מרטין בובר ופרופ' מאגנס)."

האידאולוגיה היהודית היתה יהודית/ליברלית/סוציאליסטית לפחות 25 שנה לפני לידתו של הפאשיזם באיטליה, ולמעשה האידאולוגיה הציונית היתה כזו אולי אפילו מימי פינסקר. מה עוד שבשנות ה-‏30 אליהן אתה מכוון האידאולוגיה הציוניות-סוציאליסטית היתה מבוססת חזק בא"י ובשנות ה-‏40 היא אפילו החלה להתכונן לקראת מדינה על בסיס הערכים האלה. בובר ומאגנס היו שוליים במחנה הציוני ארצישראלי ומימלא השפעתם היתה שולית עד אפסית.

יוצא מכך המחנה הציוני לא היה צריך להשיב לחשש מסחף פאשיסטי ע"י הדגשת הערכים וגו'.

2. לא ברור גם על סמך אתה קובע שלייבוביץ ניהל "מאבק המתמשך בממסד הציוני על כל גווניו", עוד מ-‏48?1

3. לייבוביץ לא היה טהרן ומטיף קנאי לליברליזם ששמר על קוצו של יוד מפני כל חריגה. שלושת מאמריו מהן ציטטתי אינם הטפה לחורגים מהקו הליברלי הנוקשה (מה זה בכלל) אלא ניתוח מציאות הכיבוש לאור ההיסטוריה והצגת של מה יכול לקרוא למדינה אם מצב הכיבוש ימשך, תוך נסיון לנטרל רגשות ומאוויים דתיים.

4. "מרצונם או שלא מרצונם נסחפים אנשי השמאל הציוני הפראגמטי לכיוונם של טהרנים וצדקנים מן הסוג של גדעון לוי וחבריו. "

איפה אתה רואה דבר כזה? הרי היום יש רוב בסקרי דעת קהל להסכם על הפלסטינאים (אם יהיה), מפלגות ואישים מהגרעין הימני הקשה (והנוקשה לשעבר) מצהירים על קבלתם של עובדת הכרחיותה של מדינה פלסטינאית (למרות שהם לא בדיוק ששים לעזור לה להיוולד) - נתניהו, ארנס (שהרחיק עד איזרוח הפלסטינאים ובכך התחבר ר"ל לבובר ומאגנס), ואפילו שרון אמר עוד באמצע שנות השמונים שמדינה פלסטינאית היא עובדה (אם כי הוא התכוון לתת לה כמחצית הגדה).
יש דברים שרציתי לומר 627445
1. "בובר ומאגנס היו שוליים במחנה הציוני ארצישראלי ומימלא השפעתם היתה שולית עד אפסית." - נכון. אבל הם השפיעו מאד על לייבוביץ. אני לא טוען שלייבוביץ היה דוברו של ה"מחנה הציוני". אני טוען שלייבוביץ ניסה להגן על הציונות שלו כפי שהוא. הבין אותה.
2. לייבוביץ ניהל מאבק עד חורמה כנגד הממשל הצבאי שהוטל ערביי 48 (הרבה לפני כל עניין השטחים) ולייבוביץ עצמו לא הסתיר מעולם את שנאתו לבן-גוריון. אני טוען שהמעבר של לייבוביץ מלב המחנה הדתי-לאומי-ציוני אל השוליים של מבקרי המחנה הציוני התרחש ב48 ולא ב-‏67.
4. זו טענה קצת חלשה אצלי ואין לי תשובה חותכת לטענותיך. אני סבור ש"תכנית החלוקה" של אנשי הימין שהזכרת שונה מאד מזו שלך (תחשוב למשל על החלוקה אליבא דהתנתקות ע"פ שרון). חלק אחר שלהם מסכים לדבר על חלוקה רק משום שהוא בטוח שדבר לא יצא ממנה. העובדה שבאחרונה גם אנשי שמאל (כמוני למשל) מצטרפים להנחה זו (שתכניות החלוקה אינן ישימות) מראה שהתפיסה הזו של אנשי ימין אינה אידאה-פיקס של שוליים קיצוניים. העובדה שרוב הימין גילה לפתע את "שתי מדינות לשני עמים" אינה הוכחה לכך שהשמאל הקיצוני צדק כל הזמן אלא בדיוק להיפך. היא מוכיחה שהמכשול בפני תכנית החלוקה הינו והיה תמיד, לא סרבנותם של מפא"י חירות ושאר הממסד הישראלי, אלא חוסר היכולת/הרצון של הערבים לקבל אותה.
יש דברים שרציתי לומר 627489
4. הייתי אולי צריך להוסיף שההתפתחות החדשה היא שמאז 1977 הולך ומתבסס גם חוסר היכולת/הרצון של הציבור היהודי לקבל את ה"חלוקה". אני לא מתרשם מן הסקרים המוצאים רוב קבוע של 60% ישראלים בעד "שלום + חלוקה". יש מרחק גדול בין הסכמה בעקרון לבין הסכמה בפועל (עם המחיר). אאל"ט רוב הסקרים מגלים רוב להסכמה עקרונית להסכם שלום גם ברשות הפלשתינית. אני מניח שאם היו מזכירים לנשאלים שם שהמשמעות של הסכם שלום היא כפייה בכוח הנשק ובשפיכת דם של ההסכם גם על אנשי החמאס והג'יהאד, התשובות היו אולי שונות.
1. לא אמרת זאת, אבל נרמז מדבריך שאני לוקח פריט שולי בויכוח אינטלקטואלי בין דמויות חסרות משקל ביהדות גרמניה ומציג אותה כסוגיה העומדת בראש סדר היום העיוני של אותם ימים. אני חושב שאתה טועה והסוגיה הזו באמת עמדה במרכזם של הרבה דיונים אידיאולוגיים בין דמויות מרכזיות ובעלות משקל. ואשמח לפרט זאת. העובדה שהאוסט-יודה הצעיר לייבוביץ הכיר את הסוגיה הזו היא בעיניי כמעט טריביאלית ואינה טעונה הוכחה (אם כי אני יכול לחפש לך אזכורים). עד כמה הסוגיה הזו השפיעה על עמדותיו לאורך כל חייו, זהו בדיוק לב הויכוח שהצעתי כאן.
יש דברים שרציתי לומר 626814
נדמה לי שמנחם בגין כינה פעם בכנסת את תקנות החרום שמדינת ישראל ירשה מהבריטים חוקים נאצים שבחסותם הממשלה הקימה מחנות ריכוז.
יש דברים שרציתי לומר 626815
הדיון הזה רק מבהיר עד כמה המילה הזו שימושית ופופולרית בשיח הישראלי. כמעט כמו מילת ה-F בשיח האמריקאי. אולי פשוט נעשה עליה ביפ בשידורי הרדיו והטלוויזיה?
:-)
(אגב, טל פרידמן עשה שיר מצויין בנושא בארץ נהדרת האחרונה. הגימיק העיקרי שלו היה למצוא צירופי מילים שאסור לומר, כמו גינה ציבורית ודומיה).
יש דברים שרציתי לומר 626817
אבא אבן קרא "גבולות אושוויץ" לגבולות ישראל 1967. גם זה יהיה כנראה לא חוקי. בקיצור, החוק הזה לא יעבור מחמת הגיחוך שבו. הרי אי אפשר לאסור על אזרחי ישראל צורת התבטאות שנוקטים בה הפוליטיקאים, מובטח שהם יכשלו בלשונם פעם אחר פעם. נכון שיש עליהם הגנת חוק אם הם חברי כנסת אבל ציבורית זה לא יתקבל.
יש דברים שרציתי לומר 626818
גבולות אושוויץ עפ''ז.
יש דברים שרציתי לומר 626844
הרבה דברים שאנשים מן היישוב עשו בשנות השישים הם לא חוקיים היום.
יש דברים שרציתי לומר 626846
נשמטה לך ה'נ' במילה השישית.
:)
יש דברים שרציתי לומר 626849
דווקא בתחום הזה החוק לא השתנה, לא?
יש דברים שרציתי לומר 626850
אלא שאז זה היה מותר במקומות שהיום זה אסור... כולל, אגב, בחלק האחורי של אוטובוסים בין עירוניים. הה, הימים היפים ההם.
יש דברים שרציתי לומר 626851
חשבתי שהפונז היה בכיוון של משהו יותר כבד מניקוטין, שלמיטב ידיעתי החוק אסר איסור מוחלט גם אז וגם היום.
יש דברים שרציתי לומר 626852
כיום האיסור לא מוחלט, אפשר לקבל אישור ממשרד הבריאות.
יש דברים שרציתי לומר 626857
אישור ממשרד הבריאות לא אומר שזה לא אסור. זה אומר שמבחנת משרד הבריאות זו תרופה. יש לא מעט תרופות מסוכנות שניתנות באישור רופא בלבד.
מוחלט בהחלט 626859
יש איסור מוחלט, למשל שימוש בהירואין להקלת כאבים ואיסור לא מוחלט למשל מורפיום ואופיוטים אחרים באישור רופא. כך גם מריחואנה שאסורה למעט באישור שמתיר.
מוחלט בהחלט 626860
האיסור הוא בגלל שיש חומרים יותר יעילים עם תופעות לוואי פחות חמורות.

אני מניח שעוד עשרים שנים (אם לא הרבה פחות) נגיע למצב שגם המריחואנה יורדת בחשיבותה כתרופה (למעט ברפואה העממית) בשל גילוי/יצירת חומרים נגזרים יעילים יותר ומסוכנים פחות.
מוחלט בהחלט 626861
למעשה, עד היום תחליפים סינטטיים נחשבים כפחות יעילים ממריחואנה טבעית.
ומעניין שהשימוש בעישון נחשב לאפקטיבי ביותר (בניגוד לבליעה).
מוחלט בהחלט 626862
נחשב? בעיני מי? גם כתוצאה של מחקרים מסודרים? למריחואנה יש בשנים האחרונות מקום נכבד ברפואה העממית כי אנשים מחפשים כל תירוץ להשתמש בה.
מוחלט בהחלט 626863
נחשב ע''י רופאים כתוצאה מסקרים על המטופלים שלהם, אני בספק אם זקנה ששללה את רעיון השימוש ב''סמים'' ובעקבות טיפול כימותראפי ניסתה לאכול עוגיות גראס ולעשן סיגריות גראס ומצביעה על העישון כמיטיב יותר מחפשת תירוצים לגנוב שאכטות, אני לא מבין למה אתה מדבר על רפואה עממית, יש אנשים שרוצים לעשן ואינם צריכים תרוצים או מקור הספקה פורמאלי. יש אנשים שמקבלים מירשמים מרופאים קונבנציונאליים למחלות מסוימות ומוגדרות ברשימה של משרד הבריאות, רובן מחלות גופניות ומיעוטן נפשיות וכולן זכו להכרה של הממסד הרפואי הקונבנציונאלי.
מוחלט בהחלט 626889
בענין העממי, ניתן לטעון שחתכים נרחבים בציבור סובלים מבעיות לא פתולוגיות שמריחואנה מסיעת לא רע בהתמודדות עימן.
בדומה לסיוע שמספקת הסודה הקאוסטית, או הסודה השפויה יותר מהמטבח, בהתמודדות השוטפת עם פטרת הרגל.
מוחלט בהחלט 626901
רוב המחקרים הרפואיים ממומנים על ידי חברות התרופות. יש להן אינטרס להוכיח שמה שאינו נמכר דרכן בתור תרופה מזיק לבריאות. ברור שאם קנביס יותר לשימוש כבעל תכונות רפואיות מועילות הרי זה רק עניין של זמן שהוא ימכר בלי שלחברות התרופות יש קמצוץ רווחים ממכירתו. לכן, חברות התרופות ממציאות מחקרים שמטרתם להפחיד הפחדת בלהות כדי למנוע על ידי ההפחדות מכירת קנביס בשוק החופשי בדומה למכירת אלכוהול. אין ידועים נזקים משמעותיים לצרכני קנביס בכמויות צנועות, כמו שאין שום הוכחה שצריכת אלכוהול בכמויות צנועות מזיקה לבריאות, זאת לעומת טבק שהוא גורם סיכון בריאותי משמעותי אפילו אם נילקח בכמויות קטנות (משום שזה סם ממכר שמעורר רצון _להגביר_ את הצריכה שלו).

על פי הידוע , צריכת קנביס לצורכי עינוגים היא של אותו סוג צרכנים שצורכים אלכוהול, כלומר צרכני סמי טישטוש (= חובבי מיסטול), להבדיל מקבוצת משתמשים שניה שהיא צרכני סם ממריץ ( טבק, קאתיונין, מחלקת אמפטמינים שכוללת ריטלין , קוקאין). סביר להניח שרוב הצרכנים של סמי טיטוש לא יגבירו את הצריכה הכוללת של שני המוצרים הללו (אלכוהול וקנביס) אלא יחלקו את השימוש בין שני הסוגים לפי הטעם האישי שלהם ומחיריהם.

יתכן שגם למדינה יש התנגדות ללגליזציה של מריחואנה משיקולי הכנסות, שכן קשה לגבות מיסים מהפצת קנביס בהשוואה לגביית מיסים מאלכוהול: לפי מה שהבנתי קנביס הוא צמח שיחסית קל לגדל אותו בגידול ביתי (ולהפיק ממנו סם באיכות סבירה) מה ששומט את הקרקע משליטה של המדינה בגידול קנביס למטרות מיסוי. במילים אחרות, בהבדל מקנביס קשה לייצר אלכוהול באופן ביתי, לכן המדינה יכולה להניח את ידה על מפיצי האלכוהול ולגבות מיסים מהפצת אלכוהול.

בארצות הברית מסתמן מתווה של לגליזציה של קנביס לכל מטרה. יש מדינה , נדמה לי קולורדו, שבה הסם לגלי ונדמה לי שיש מדינה נוספת שהתחילה בהליכי לגליזציה. כמו כן יש נטיה חזקה בציבור באמריקה ללגליציה, אם איני טועה יותר מ 50 אחוז הם בעד לגליזציה.
מוחלט בהחלט 626902
דר. משולם מבודד החומר הפעיל בקנאביס ואושיה בינלאומית בנושא, נבחר ע"י הכנסת לעמוד בראש ועדה בנושא המריחואנה ושימושיה, הוא עמד בפני המליאה ואמר: אין נזקים מוכחים לשימוש במריחואנה.
מאז לא נשמע עוד על הועדה ומסקנותיה.
עקבותיו של הדוקטור הטוב נעלמו ללא שוב. (סתם בצחוק)
מוחלט בהחלט 626903
לא שזה משנה, אבל לא ייתכן שהוא דיבר במליאת הכנסת.
מוחלט בהחלט 626905
למה זה לא יתכן?
מוחלט בהחלט 626906
חוץ מחברי הכנסת, רק ראשי מדינות (ובעלי מעמד דומה) מורשים לנאום שם. כזכור, ביבי הזמין בטעות את אבו־מאזן לנאום בכנסת.

אני מניח שמדובר על ועדה כלשהי. אבל עדיין עדיף לקבל פרטים נוספים. נשמרים פרוטוקולים מכל הוועדות.
מוחלט בהחלט 626904
לא צריך להיסחף. נכון שקשה להעביר רגולציה בתור תרופה לחומר חדש בלי גיבוי של תעשיית התרופות, אבל מריחואנה היא לא במצב הזה. ישנם לא מעט משתמשים כרגע בארץ ובעולם, ולא מעט גופים שלא פוסלים על הסף מימון של מחקרים בתחום. בנוסף, יש אוסף אדיר של מחקרים, שממונו בשם המלחמה בסמים, שחלקם חסרי כל ערך מדעי, אבל חלקם שימושיים מאוד. מריחואנה נחקרה לא פחות מהרבה תרופות אחרות, ובדומה לתרופות רבות שפג עליהן הפטנט, הרבה חברות גנריות ישמחו לייצר אותן בזול (וגם ביוקר. לא מזמן ראיתי כדורים שאמורים לאפשר שיחרור ולהכיל מינונים מדוייקים של הסם. הבעלים היה מאוד מרוצה וטען שזה פיתוח ישראלי, אני מניח שעל זה כן אפשר לרשום פטנט). יש הרבה רופאים שמודעים לסגולות של החומר, ואפילו ממליצים לחולים מיוזמתם. מצד שני ישנם גם רופאים רבים שלא מכירים את הנושא, וחוששים מאנשים שסתם מחפשים רשיון לצרוך סמים (כמו שהמצב כרגע בחלקים ניכרים של ארה''ב).

ליסכום, יש לא מעט מחקר על מריחואנה, רובו חיובי למדי (במסגרת שימוש רפואי). להבדיל מהעבר, אין היום קונספירציה (שחברות התרופות מעולם לא היו חלק ממנה) למנוע שימוש רפואי בסם. מה שיש זו סתם שמרנות מטופשת, ביחד עם הטימטום הגדול, העונה לשם ''המלחמה בסמים''.
מוחלט בהחלט 626888
תופעות לוואי ? מדובר באחת מהתרופות הבטוחות ביותר לשימוש. לא שאין תופעות לוואי‏1, אבל הן יחסית זניחות, בטח שבהשוואה לתרופות מקבילות.

1 אם כי רעב מוגבר למשל הוא תופעת לוואי עבור מי שמטופל למיגרנות ותופעה מבורכת עבור חולה סרטן.
יש דברים שרציתי לומר 626853
יש חוק ויש נורמה.
שים לב שגם בתגובה המקורית של ברקת לא נאמר במפורש שהמעשים הנ''ל היו חוקיים אז.
626788
''כינוי המתקשר לנאציזם ולמשטר הרייך השלישי בגרמניה או למי מראשיו''
626804
כל עוד הוא לא קורא לו ''אירני'' (שהרי אירן קיבלה את שמה בגלל השתייכות בני עמה לגזע הארי. או משהו כזה).
626805
זה נחמד.
מותר בתור דיווח הסטורי 626731
פיג'מהמה 626729
ומה יהיה עם תושבי רמת-גן?
626732
אסור להפגין עם טלאי צהוב ואם אתה ניצול ממחנות ההשמדה אסור לך גם להפגין עם שרוולים קצרים.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים