הוועד הרבני נגד עינויים 69411
מתוך הדיווח ב- Ynet:
רבנים בכירים ביש"ע ובתוך תחומי הקו הירוק האשימו כי חוקרי השב”כ מענים ומכים את הישראלים שנעצרו בחשד לפעילות טרור נגד ערבים. בהודעה עליה חתומים 11 רבנים, נכתב: "נאמר לנו על ידי אישיות מוסמכת שעל פי המראה שלהם יש חשש כי הוכו ועונו".

היום הותר גם לפרסום כי נעצרו שתי אחיות מסכנין בחשד שתכננו לבצע פיגוע. מעניין אם אותם רבנים יוציאו גם הודעה דומה על חשש לעינויים לגביהן.

הוועד הרבני נגד עינויים 69486
אם יאמר להם על ידי אישיות מוסמכת שעל פי מראיהן יש חשש כי הוכו ועונו, אולי יוציאו הודעה לגביהן.
הוועד הרבני נגד עינויים 69493
האם הם הוציאו הודעה לגבי עינויו של עיזאת נאפסו? אפילו בדיעבד? האם הם הוציאו הודעה לגבי כל אותם עצירים פלסטינים שהשב"כ הודה שהשתמש נגדם ב"אמצעים המיוחדים" שעומדים לרשותו?
הוועד הרבני נגד עינויים 69494
ההודעה כוונה לחשיפת העינויים. לגבי נאפסו והפלשתינאים, לא היה להם מידע שלא היה גלוי לציבור.
הוועד הרבני נגד עינויים 69495
הוא ששאלתי. האם גינוי בדיעבד את העינויים כאשר נחשפו או שהם מגנים רק חשדות לעינויים אבל לא עינויים בפועל?
הוועד הרבני נגד עינויים 69496
חושפים חשדות לעינויים כאשר יש חשש שימשכו, כדי למנעם.
הוועד הרבני נגד עינויים 69497
האם לא היה חשד לעינויים לגבי כל מי שנעצר על ידי השב"כ, במיוחד אם הוא היה ערבי בחמישים השנים האחרונות? תמימות? בורות? עצימת-עיניים מכוונת?
הוועד הרבני נגד עינויים 69498
במקרה הזה היה לאותם רבנים מידע שלא היה בידי שאר הציבור (מחמת היכרותם עם אנשים הקשורים לעצורים) ולפיכך פרסמו אותו. לגבי עצירים ערבים, לא ידעו הרבנים דברים שלא היו ידועים לכלל. ראה זאת כחשיפה עיתונאית.
הוועד הרבני נגד עינויים 69499
כלומר, עצימת עיניים מכוונת וחוסר עניין לגבי כל השאר. סוג של פאסיביות מול דאגה ל''אנשי שלומנו''. הבנתי.
הוועד הרבני נגד עינויים 69500
לא: פרסום מידע הידוע לך אך לא לציבור, כאשר יש לך. הבנת?
פרסום מידע הידוע לך אך לא לציבור 69502
לחלק מהציבור (ציבור קוראי אינדימדיה, לפחות) המידע הזה היה ידוע כבר לפני שבוע:
שוב הסמולנים היו שם קודם, מסתבר...
פרסום מידע הידוע לך אך לא לציבור 69503
במאמר מוזכר רק שלא נפגשו עם עורכי דינם. זה היה ידוע גם לקוראי העיתונות הכללית.
פרסום מידע הידוע לך אך לא לציבור 69505
אנא קרא שוב את דבריה של חנה פרידמן, על ניסיון העבר לגבי אופי חקירות השב''כ.
פרסום מידע הידוע לך אך לא לציבור 69512
קראתי. אם אין מאפשרים לאדם להיפגש עם עורך דינו, אין פירוש הדבר שעינו אותו. לעומת זאת, במקרה דנן היה מידע אחר ממנו עלתה סבירות שהנחקרים עונו. לפיכך היה כאן ענין מיוחד לפרסום, מעבר למידע שכבר פורסם בכלי התקשורת.
פרסום מידע הידוע לך אך לא לציבור 69515
כלומר, לשיטתך, השב"כ צריך להתייעל ולהסתיר את הראיות לעינויים ואת המידע על המעונים כדי שלא ידווחו כיוון שאתה מעדיף להתעלם מניסיון העבר הרב (שהגב' פרידמן ציינה) לגבי העינויים בשב"כ שמראים שבכל מקרה השב"כ נוהג לענות עצורים ולהתרכז בפרסום החריג והמיוחד הנ"ל. אני חוזר לשאלתי הקודמת: תמימות? בורות? עצימת-עיניים מכוונת?
פרסום מידע הידוע לך אך לא לציבור 69516
לא הבנתי מהיכן הסקת שלשיטתי על השב''כ להסתיר ראיות לעינויים.
פרסום מידע הידוע לך אך לא לציבור 69517
כיוון שאפםשר להסיק ממה שכתבת (מידע אחר וגו') מתודולוגיה - יש לדווח על חשד לעינויים רק כאשר יש ראיות נוספות מעבר לניסיון העבר העשיר. אתה מוזמן להראות דוגמה נגדית בה התריעו אותם אנשים על עינויים של עצורי שב"כ כאשר לא היה מידע נוסף מעבר לניסיון העבר.

בכלל, בוא נשים את הקלפים על השולחן. האם לדעתך יש להתנגד לעינויים כשיטת חקירה של השב"כ או להתנגד לעינויים כשיטת חקירה של יהודים על ידי השב"כ (או אופצייה אחרת שאינה מופיעה כאן, אם כן, פרט)?
פרסום מידע הידוע לך אך לא לציבור 69518
עדין לא הבנתי מהיכן הסקת שלשיטתי על השב''כ להסתיר ראיות לעינויים.
אשר לפיסקה השניה - ברור שיש להתנגד לעינויים. כך פסק העליון.
פרסום מידע הידוע לך אך לא לציבור 69519
נואשתי מלהסביר. אולי מישהו אחר ירים את הכפפה.
פרסום מידע הידוע לך אך לא לציבור 69522
מיץ פטל היקר - אם אתה קורא, אנא גייס את שרותי הניסוח הבהירים שלך, כדי לנסות לעזור לנו להבין זה את זה.
פרסום מידע הידוע לך אך לא לציבור 69541
האם כל מה שפסק העליון הוא נכון בברור?
טיפשות הכפר הגלובלי 69596
האם גם זה חלק מindymedia?

תמונה של שרון באדום נוטף דם וקרניים - השטן.
טום פרידמן הזהיר, בטור שלו מיום ראשון, מפני ההשפעות ההרסניות של האינטרנט וערוצי חדשות לוויניים . יתכן ובמקום לתרום להרמוניה גלובלית - כולם חשופים למידע וכך יוקטנו חיכוכים, דווקא נוצרת התבדלות והתסתגרות. כל אחד מאמין לאתר האינטרנט שמחזק את דעותיו הקדומות. האינטרנט ניתפס, במיוחד אצל שכבות חלשות, כדבר תורה מסיני (היה כתוב בעיתון, משהו אמר לי שהוא קרא על זה באינטרנט) וכך מופצות ומשתרשות אגדות שקריות והרסניות.

הוועד הרבני נגד עינויים 69504
אורי עמר כבר הקדים אותי. רציתי לציין את "הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל" שנוהג לעקוב אחר נושא הענויים באופן כללי, ולא דואג רק לפלח מסויים של האוכלוסיה. את המידע לגבי מי שאינו "אנשי שלומנו" אפשר לקבל מהם (ולגנות את העינויים). אתה מוזמן לשלוח אותו לקבוצת המודאגים כדי שמעתה והלאה יוכלו להביע דאגה לגבי כל המעונים, בלי הבדל דת, גזע ומין:
הוועד הרבני נגד עינויים 69711
למיטב זכרוני, מזכ"ל הועד (או המנכ"ל... בקיצור- תוארו של מי שעומד בראש הועד) שלח מכתב ל-"הארץ" בעבר בו הוא מסביר שהרג מתנחלים על ידי פלסטינים שקול בעיניו לנאנסת שדוקרת את האנס בעת ביצוע האונס, קרי - נכנס תחת ההגדרה של הגנה עצמית ולכן לגיטימי לחלוטין.
האם עוד מישהו זוכר את המכתב הזה?
האם זה נראה למישהו (מלבד ליוסי גורביץ) כמו עמדה מוסרית ההולמת גוף שחרט את המוסריות על דגלו?
טיעונים לגופו של אדם במסווה 69755
וגם אם עשה זאת, האם זה נוגע באופן כלשהו לפעילות הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל? מצידי שיאמין בשטן ויקריב לו עלי חסה כל ערב לעולה.
טיעונים לגופו של אדם במסווה 69924
א. צודק. שכחתי את העקרון הזה.
ב. האם העובדה שהוא חתם כראש הועד משנה משהו? האם זה יכול להעיד על עמדות הועד באופן כללי?
טיעונים לגופו של אדם במסווה 69940
ואם אני אכתוב כאן ואציין שאני עובד ב IBM (כמו שכתוב בדף הכותב שלי), זה ישנה משהו? האם זה מעיד משהו על עמדות IBM באופן כללי?

DISCLAIMER
כל תגובה שמובעת כאן מהווה עמדה שלי בלבד ואינה משקפת עמדה רשמית מטעם IBM או כל גורם שקשור אליה.

:)
טיעונים לגופו של אדם במסווה 69988
אתה לא מנכ"ל IBM, ו-IBM הינה עסק, ולא גוף בעל מטרות ועמדה אידיאולוגית.
האם, לשיתטך, פרסום עמדתו העסקית של מנכ"ל IBM אינה מעידה על הכוונות והראיה העסקית של הארגון כולו?
דבר נוסף, לא כל הודעה שאתה כותב פה חתומה בתור "ערן בילנסקי, עובד IBM ישראל". אם חתמת הודעה ככה, סביר להניח שאתה חושב שיש לזה רלבנטיות לתוכן ההודעה.
על מכתבו חתם ראש הועד ממש כך "פלוני אלמוני (אני פשוט לא זוכר את שמו), ראש הועד נגד עינויים". כלומר, הוא עושה קשר בין תפקידו לבין עמדתו כפי שהציג אותה, או כך לפחות ניתן להסיק.
מה דעתך?
טיעונים לגופו של אדם במסווה 70037
אשא למנכ"ל IBM (התחלף לאחרונה...), הוא, כמו כל אדם, זכאי לדעה פרטית.

אשר ליו"ר הוועד נגד עינויים, ייתכן והוא ניסה לעשות שימוש במעמדו. אינני יודע. מה שבטוח, זה עדיין לא רלוונטי לסוגיית עינויים. האם דעותיה של יפה ירקוני רלוונטיות לשירתה? האם דעותיו של אריאל זילבר רלוונטיים לשירתו?
טיעונים לגופו של אדם במסווה 70071
נכון, אבל כשדעתו מובעת בענייני עסקים (ואפילו - עסקי מחשבים, ליתר דיוק) ותחת הכותרת הרשמית של "מנכ"ל IBM", זה ללא ספק קשור לראיית העסקים של החברה.
ונכון, זה לא רלוונטי לסוגיית העינויים (אני מתנגד לעינויים בכל צורה שהיא) אבל זה כן רלוונטי לדיון זוטא שהתפתח בנוגע לגוף שנקרא "הועד נגד עינויים".

דרך אגב - מה עם סיכום חודש אפריל ב-"נסיגת האיוולת"? דווקא חודש זה, שכלל ירי רקטות על אזרחים ופיגועים מחוץ לגזרת חוות שבאע לא זוכה לסיכום?
טיעונים לגופו של אדם במסווה 70124
הדיון זוטא הוא שלך, לא שלי. אתה החלטת למשוך את בדיון לשם, ואין ממש קשר בינו לבין הדיון המקורי.

אשר לדו''ח, הוא באמת נדחה עקב העובדה שהייתי עסוק וגם דיווחתי קצת יותר ב''זמן אמת''. דו''ח דו-חודשי בשבוע הבא.
עינויים 70432
אין רחמים בשב"כ
דווקא יש 70437
אבל בתור קמ"ט תרבות אני אומר לך שחשוב שגם הנחקרים יקראו את הנדלזלץ כל יום רביעי.

1 שם ואימייל בדויים
דגל שחור! 70442
מילא "הארץ". אבל את מוסף הספרות?! מה אתם, ווגונים?

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים