תנאי המעצר 697833
תיאורי המעצרים פתחו צוהר שדרכו נראית פינה חשוכה במדינה. משליכים אנשים שעדיין לא הוכחה כנגדם שום אשמה למקום מוכה פרעושים, לא נותנים להם להחליף בגדים ולהתרחץ מספר ימים, והשינה נמנעת מהם בגלל התנאים הנוראים. והשופטים המכובדים שולחים אותם ממש לשם. לשם מה? מה זה משרת? לפתע המפכ"ל על כריסו הענקית ושפמו נראה לי כאיזה גרגמל או דמות אכזרית ממנו שלקוחה מסרטי אימה, ואם ברגע זה יש לי טענה כלפי נתניהו, הטענה היא שהוא מרשה שפינות חשוכות כאלה יהיו במדינה שהוא ראש הממשלה שלה.
תנאי המעצר 697837
מסכים לחלוטין.

חבר שלי היה ברמן בפאב שבו השומר בדק תעודות זהות בכניסה. באחד האמשים השומר הכניס קטינות לפאב על-דעת עצמו, הברמן מכר להם אלכוהול, והחביבות לקו בהרעלת אלכוהול ואושפזו. כמובן שבסופו של דבר הוא לא הואשם בדבר, אבל במסגרת החקירה הוא בילה לילה באבו-כביר, והחוויה פשוט מזעזעת - לפני חקירה, לפני כתב-אישום, לפני משפט, מי שפשוט היה במקום הלא נכון בזמן הלא נכון נענש בצורה לא פשוטה.
תנאי המעצר 697843
ראוי שכחלק מההכשרה, וכתנאי למינוי, כל שופט יבלה לילה באותו בית המעצר אליו הוא עומד לשלוח מאות חפים מפשע.
תנאי המעצר 697844
לא. המעצר בזמן החקירה לא אמור להיות חלק מהעונש. ראוי שתאי המאסר (לאלה שנשפטו ונמצאו אשמים) יהיו ראוים למגורים, וראוי שתאי המעצר (לאלה שעצורים לצרכי חקירה, וטרם נמצאו אשמים) יהיו ברמה של בית-מלון מכובד מאוד.
תנאי המעצר 697846
החברה שלנו נוטה להתעלם ולזלזל בחלקים החלשים שלה. מה שאתה מבקש לא יקרה עד שכמה שופטים לעתיד ייאכלו על ידי הפרעושים וירימו זעקה.
תנאי המעצר 697863
אבל בינתיים תרומתה הצנועה של המשטרה היא מעצרם של אנשים שלאחר מכן חוזרים לעמדת השפעה (בין אם בגלל שלא הועמדו לדין, נמצאו זכאים בדין או הואשמו וזוכו לאחר מכן בדין הציבורי).
תנאי המעצר 697871
ואז מה? מי מהם יפעל בעתיד למען זכויות העציר? לא נראה לי.
תנאי המעצר 697847
המעצר אינו חלק מהעונש, אבל תנאי מעצר גרועים תורמים לאפקטיביות של החקירה ולנכונותם של אנשים להפוך לעדי מדינה (וכן, מר אנשלוביץ, גם להודאות שווא). אני רוצה להבהיר שבזאת אינני מביע עמדה בשאלה אם זה מוצדק.
תנאי המעצר 697849
ובכן, אני כן מביע עמדה, ואני חושב שבכל מקרה המצב הזה הוא חרפה. ואם גם לרשויות החוק יש עמדה הפוכה שלפיה המצב הזה מוצדק בגלל הנימוקים שהעלית, אני מצפה מהם להכריז מפורשות שהם דואגים לאספקה טרייה של פשפשים פרעושים וחולדות לתאי המעצר ולא מרשים לעצירים להתרחץ ולהחליף את בגדיהם, כדי לקדם את החקירה, ונראה איך המנגנון הזה יעמוד במבחן הציבור ואולי בג''ץ. אבל אני לא שומע מלים כאלה מהם. הם טוענים בפרוש שהם נוהגים בעצורים כבבני אדם, וברור שאף אחד לא מאמין להם כי השקר זועק כאן לשמים.
תנאי המעצר 697951
בעניין האפקטיביות של החקירה, נזכרתי לפתע ששכחתי להוסיף כאן משהו חשוב, שדווקא נידון באייל במקומות אחרים: מעצר בתנאים כאלה הרבה פעמים מקדם את החקירה לעבר. . . השקר. דוגמאות הבאתי בעבר. נגד החשוד ברציחתו של החייל אוילג שוחט כבר עמד להיות מוגש כתב אישום בעקבות חקירה בתנאים קשים, אבל ברגע האחרון נתפס הרוצח האמיתי, וזו דוגמא אחת מבין רבות.

בכלל, לצערי, נדמה לי כבר זמן רב, והדבר הזה מאד מציק לי, ששיטות החקירה של המשטרה אינן להעמיד את חיפוש האמת בראש. היא תופשת חשוד שבשלב ראשון אין לה ראיות להרשאתו ולכן גם היא אינה יכולה לדעת אם הוא האשם אם לא. ואז היא משקיעה את כל מעייניה במציאת ראיות שישכנעו את בית המשפט שהוא האשם, ושוכחת שתפקידה הוא לחפש את האמת, ואולי האמת היא בכלל במקום אחר.
תנאי המעצר 697954
האם זה לא אתה שצידדת בעינויים?
תנאי המעצר 697956
לא. האם זה היית אתה?
תנאי המעצר 697959
הסגנון הרגיל בו אתה מטיח בחזרה את מה ששואלים אותך מוכר.

הנה אחת התגובות שלך בה כתבת "עינויים פיזיים היו מוצדקים".
תגובה 670193
תנאי המעצר 697960
בתגובה הזאת אמרתי בפרוש שהייתי אוסר על השב''כ להשתמש בעינויים. זו המשמעות של המילה הראשונה בתגובתי ''בוודאי'', אבל גם אמרתי שמקרים נדירים שבהם ללא ספק הלחץ עוזר להציל הרבה חיים הייתי מסכים, והבאתי כדוגמה את המקרה של נחשון וקסמן, שבו, לפי סיפורו של כרמי גילון, הופעל לחץ על נהג מונית שהביא למציאת מקום מחבואו של החטוף ושוביו. אבל אמרתי בפרוש שאיני מצדד בחקירה ובתגובה אחרת שלי אמרתי שגם אם בטוח העינוי מקדם את החקירה ומביא לאמת, במקרה שלא מדובר בהצלת חיים מובהקת אני פוסל זאת.
תנאי המעצר 697963
1. אז אתה כן מצדד בעינויים, ב"מקרים מסוימים".
2. צפריר ענה לך שם ש"מקרים מסוימים" זה גמיש ותמיד תמצא הצדקה.
3. והנה אתה סותר את עצמך בבתגובה הזו למשל. "אם השאלה היא, למשל, היכן החבאת את האקדח,...כל חשיבה הגיונית תביא למסקנה שאם באמת החביא, העינויים "יעזרו"".
4. משמע, לא "לחץ עוזר להציל הרבה חיים" אלא פשוט חקירה.
5. מסקנה אחת די מתבקשת היא "שהמקרים המסוימים" שאתה מגדיר "מצילי חיים" הם רק תרוץ, כפי שצפריר כתב לך, למחשבה שרק באמצעות עינויים אפשר להגיע לאמת.
תנאי המעצר 697966
הראית שאמרתי שיש מקרים שבהם עינויים יעזרו בגילוי האמת, ואיני כופר בכך. אבל אין זה אומר שאני מצדד בהם. ההפך.
שים לב לסוף תגובה 459936 שהיא, בעצם, סיכום של דעתי בנושא הצדקת העינויים כשיטת חקירה:

"חוץ מזה, מכל מה שאמרתי עד כה לא צריך להסיק שאני בעד שיטת העינויים. בדרך כלל אני נגד, כולל במקרה השני שתיארתי, למרות שהעינויים עזרו בגילוי האמת, כי עינויים זה לא דבר נחמד, גם כשהם מגלים אמת.
אבל אני יכול לתאר לעצמי מקרים היפותטיים שבהם אין ספק שהלחץ על הנחקר יביא להצלת חיים, ובמקרים אלה, אם לא יהיה לי ספק בכך שהענויים יביאו להצלת חיים, אולי אהיה בעד."
תנאי המעצר 698098
מחר אמור להיערך דיון בעניין קבילות הודאות הנאשמים במקרה דומא. המדינה מודה שההודאות הוצאו בעינויים, אבל אומרת שהעינויים מוצדקים, וש"כבודם של הנחקרים נשמר (בזמן העינויים)".
דעתי היא עקבית וברורה מאד. בתגובה 459936 שאליה כבר הפניתי אותך בתגובתי הקודמת תיארתי שני מקרים היפותטיים של חקירה בעינויים שהראשונה אינה מוליכה לאמת והשנייה כן, ולבסוף פסלתי את החקירה בעינויים בשני המקרים כולל המקרה השני.
מה שידון מחר בבית המשפט הוא בדיוק המקרה ההיפותטי הראשון שהבאתי, כי לחוקרים לא היה אבק ראיה והם נזקקו לעינויים כדי להוציא הודאה. אני פסלתי את שיטת החקירה בעינויים גם במקרה ההיפותטי השני, ולכן על אחת כמה וכמה ברור שאני פוסל את שיטת החקירה ההיפותטית הראשונה ולכן גם את החקירה וההודאה שבמקרה דומא.
את יריב אופנהיימר שמעתי הערב בערוץ 20 מצדיק את העינויים באומרו שחשובה האמת וש"הם" אומרים שאולי הנאשמים יחזרו על מעשיהם ומכאן שהעינויים יצילו חיים. . . ברור שהמקרה הזה אינו מקרה של פצצה מתקתקת, ואני יכול להביא המון דוגמאות כדי להסביר מה זה כן פצצה מתקתקת. אבל מזכ"ל שלום עכשיו לשעבר מקבל את ההסבר הנפתל הזה, ולכן מצדיק את העינויים במקרה הזה. מה דעתך?
תנאי המעצר 698100
אם אכן הצדיק את העינויים אינו ראוי להיקרא לדעתי ''איש זכויות אדם''. סתם סמולני צבוע.
תנאי המעצר 698104
אני תוהה ביני לבין עצמי האם תוספת המילה "סמולני" בין המילים "סתם צבוע" מחזקת את התיאור‏1 או דוקא מחלישה אותו.

1 כוונת המשורר מן הסתם.
תנאי המעצר 698108
''סמולני צבוע'' כיוון שזהות המעונים קובעת את דעתו.
תנאי המעצר 698128
האם לא ייתכן ימני שזהות המעונים קובעת את דעתו?
תנאי המעצר 698129
וודאי.
אבל מסמולנים אני מצפה לדגול בזכויות אדם ומימניים (כבר‏1) לא, ולכן זה מקרה של "אדם נשך כלב".

_______
1 ראיתי את דן מרידור מתראיין בטלוויזיה לפני כמה ימים נגד גירוש המסתננים וגל של רגשות חמים שטף אותי.
תנאי המעצר 698110
לא הבנתי, נגרמה לך נחת רוח מסוימת שאתה ויריב אופנהיימר נמצאים אם לא באותה פינה אז באותו צד של החדר?
תנאי המעצר 698111
דב חזר והדגיש שהוא נגד עינויים מכל סוג ובכל מצב. האם יש בתגובתך התחכמות שפספסתי?
תנאי המעצר 698113
לא, זאת איננה עמדתו.
תנאי המעצר 698116
כנראה שאתה יודע יותר טוב ממני מה היא עמדתי.
תנאי המעצר 698118
כתבת לא פעם שאינך "נגד עינויים מכל סוג ובכל מצב". הלא כך?
תנאי המעצר 698120
לא כן. הוויכוח בינינו היה אם עינויים יכולים להביא למציאת האמת, ועמדתי הייתה שלפעמים כן. אבל זה וויכוח אחר.
תנאי המעצר 698122
אם כך, התאור שלי את עמדתך היה נכון, כפי שכתבת במקום אחר, ''אבל אני יכול לתאר לעצמי מקרים היפותטיים שבהם אין ספק שהלחץ על הנחקר יביא להצלת חיים, ובמקרים אלה, אם לא יהיה לי ספק בכך שהענויים יביאו להצלת חיים, אולי אהיה בעד.''
תנאי המעצר 698130
יש לי דמיון מפותח. אני יכול להמציא מקרה היפותטי שבו אונס אכזרי יחיד ימנע מלחמת עולם שלישית ועשרות מליוני הרוגים. האם זה הופך אותך ואת שאר המגיבים‏1 לדילמה הזאת לתומכי אונס?

-----
1. ומכיוון שרוב ברי הדעת יסרבו להגיב לשאלה על תרחיש אידיוטי ומופרך שכזה, בוא נניח מקרה היפותטי שבו אני מאלץ אתכם לענות באיומי אקדח.
תנאי המעצר 698131
נראה לי שיש כאן בעיה בהבנת הנקרא, בהבנה מהי אנלוגיה ריקה, ובילבול מה בין מפותח למעוות.
תנאי המעצר 698132
בהחלט יתכן, אני בנאדם פשוט שלא כל כך מבין באנלוגיות. אולי בגלל זה אין אחת מתאימה למקרה שבו אתה מנסה מבלי דעת לכפות את דעתך על דעתו של דב על דב בניגוד לעדותו.
תנאי המעצר 698114
דבריו של יריב אופנהיימר ב"פטריוטים" מיום רביעי האחרון מאד הפתיעו אותי‏1. אני רואה מזה זמן רב שהנמצאים על הרצף האנטישמי לפעמים מגיעים לשיאים אבסורדיים ככל שהדבר נוגע לזכויות האדם של היהודים, אבל לא תיארתי לעצמי שעד כדי כך הגיעו הדברים. וזו הייתה הסיבה שפניתי אליך, כי מהתרשמותי הכללית הייתי מאמין יותר למראה עיני לו אתה ולא יריב אופנהיימר היה אומר את הדברים, ובאמת ובתמים סקרן אותי לדעת אם גם אתה חושב כמוהו. מתגובתך שבה הטחת בי האשמה שקרית‏2, לפחות הבנתי בעקיפין את התשובה לשאלתי, שאתה לא חושב כמוהו.

1 דווקא התכנית הספציפית הזאת חסרה משום מה ברשת, ואיני מוצא שום כתובת לברור הסיבה לתקלה הזאת ואולי לתיקונה. לכן איני יכול לשתף את הקוראים בחוויית ההאזנה לדברים המפתיעים שפשוט קשה להאמין שהם נאמרים.
2 אני חושב שביודעין כי בעבר חזרתי והסברתי לך שוב ושוב את דעתי ההפוכה, ואני חושב שכל אחד ולא רק יוסי היה אמור להבין.
תנאי המעצר 698117
כמדומני שאמרת שישנם מצבים בהם אתה מצדיק שימוש בעינויים. אם כן, זו איננה האשמה, לא כל שכן שיקרית, אלא הצגת העובדה כהווייתה (או הוייתה?)

לעניין אופנהיימר. אינני מכיר את האיש חוץ מקריאה שטחית פה ושם על דברים שהו פירסם ועשה נכון שזה מפתיע ומקומם לשמוע ממנו דעה כזו בהסתייגות שהוא משלום עכשיו ולא מהאגודה לזכויות האזרח. הראשונה היא התארגנות פוליטית-אידאולוגית ישראלית והשניה היא התאגדות מוסרית איניברסלית. לגבי עצם האיש, מזמן הפסקתי להתפלא מאד מהבעות דעה דוחות שלכאורה סותרות את הדמות התיקשורתית שלהם.
תנאי המעצר 698119
מספר פעמים הפניתי אותך לתגובה 459936 שבה יש סיכום של דעתי בעניין העינויים.
אולי אתה מתכוון לשורה האחרונה שבה אחרי שאני מביע את התנגדותי לכל סוג של חקירה בעינויים אני כותב:

אבל אני יכול לתאר לעצמי מקרים היפותטיים שבהם אין ספק שהלחץ על הנחקר יביא להצלת חיים, ובמקרים אלה, אם לא יהיה לי ספק בכך שהענויים יביאו להצלת חיים, אולי אהיה בעד.

שים לב שבמשפט הזה יש חזרה כמה פעמים על מילות הסתייגות: פעמיים "אין ספק" ו "אולי".

ובעניין זה אשאל אותך שאלה היפותטית: תאר לך מקרה דומה למתואר בסוף הסרט גולדפינגר. קיים מין מרעום שהתקין המנוול שבו השעון נע לאחור וכשיגיע לאפס כל העולם יושמד. אבל שלא כמו בסרט המנוול יושב כבול על ספסל הנחקרים בסמוך למרעום הנ"ל, הוא יודע מה בדיוק לעשות כדי לעצור את הספירה לאחור, והחוקרים נמצאים לידו ומנסים להציל את העולם מהשמדה. האם היית מתיר להם לענותו כדי שיגלה את הסוד והעולם כך יינצל?
תנאי המעצר 698123
ז"א, הבנתי נכון שאתה בעד עינויים, או בשפתך, אינך שולל עינויים במקרים מסוימים.

אשר לגולדפינגר (שוב עם השאלות ההיפוטתיות הללו?), אני הייתי קורא לבונד, ג'יימס בונד. כי יש לו בדיוק 120 דקות לפרק את המרעום, הוא יודע בוודאות שהמרעום קיים, אנחנו יודעים מראש שהוא יצליח, והתסריטאי, המפיק והבמאי לצידו.
תנאי המעצר 698124
אמרתי שאולי אצדיק חקירה בעינויים במקרים היפוטתיים מסוימים, ומכאן הסקת (מבלי להיאנח על ההיפתטיות) שאני בעד עינויים. על המקרה ההיפותטי שהצגתי בפניך אתה מסרב לענות ומלווה את סרובך באנחה כבדה על ההיפותטיות. לא שאלתי למי תפנה אלא אם תצדיק עינויים במקרה היפותטי שבו ברור שהחקירה הזאת תציל את העולם בוודאות ואין שום דרך אחרת להצילו. אני מניח שבכך אסיים את הדיון הזה.
תנאי המעצר 697969
רק לידיעתך, מי שהביא את המידע על מקום המצאו של נחשון וקסמן הי''ד היה האיש שאתה מכנה גרגמל.
תנאי המעצר 697970
קודם כל אחרי שכתבתי את תגובה 697968 (שורה אחרונה), הייתי אמור לשכוח את הכינוי שבו כיניתי את מי שכיניתי, אבל אתה הזכרת לי זאת. המידע שהבאת, שהוא חדש לי, יחד עם המידע ששמעתי בראיון עם כרמי גילון, כפי שספרתי, קצת קושרים אצלי קצוות ומחזקים את ההצדקה לבחירת הכינוי הזה.
תנאי המעצר 697850
תמיד אמרתי שהמקצוע שאני הכי לא הייתי רוצה לעסוק בו הוא מקצוע השופט, ואני חש שגם לו כחלק מההכשרה לתפקיד הייתי עובר את המבחן שאתה מציע, עדיין לא הייתי חש בנוח במלאכה הזאת. עם זאת, לדעתי, הפתרון לחרפה הקיימת אינו מה שאתה מציע אלא הכיוון שהציע טל בתשובתו לך.
תנאי המעצר 697861
מה שטל הציע הוא אולי מוצדק, אבל המלונות לא יסכימו להיות תאי מעצר עם הסוהרים שיהיו שם.
תנאי המעצר 697851
ונציין לטובה את השופט גרוניס שהקדיש את פסק הדין האחרון שלו לקבלת עתירקה לבגץ שהכריחה את המדינה לתת לפחות שטח של 4 מ״ר לאסיר.
תנאי המעצר 697934
רובינשטיין, לא גרוניס (ואם כבר: עתירה).
תנאי המעצר 698074
זכור לי שופט שסירב לשלוח מואשמים למעצר, אחרי שביקר באבו כביר וראה את התנאים שם.
תנאי המעצר 697932
כדי להוסיף חרפה על חרפה מודגמת גם קלות הדעת והעברינות שמלווים את החלטות השופטים לשלוח למאסר בסיפור החדש הזה. ייתכן ובכל זאת מסתמנת כאן אפשרות לבדוק את הרעיון של אריק לתרגל את השופטים בחדרי המעצר.
תנאי המעצר 697935
ממה שקראתי על המקרה הזה עד עכשיו (לא הרבה, יש להודות), נדמה כאילו צריך להעמיד את השופטת לדין על סעיף ''בזיון בית משפט''.
תנאי המעצר 697936
יש טענה שזה קורה תדיר בבתי משפט צבאיים בשטחים. האם מישהו מכיר?
תנאי המעצר 697937
"בית משפט צבאי" הוא בית משפט כמו שמוזיקה צבאית היא מוזיקה. (באנגלית זה עובד יותר טוב, עם intelligence).
תנאי המעצר 697938
אבל אין אנחנו מדינת חוק, לא מדינת מוזיקה?
תנאי המעצר 697939
האם רצונך לומר שאנחנו מדינת חוק צבאי?
תנאי המעצר 697940
הגדרה לא רעה. מערכת החוק שלנו היא צודקת כמו שתזמורת צבאית מלודית?

במקרה קפץ אצלי הדיון מישהו מצותת לך?.
תנאי המעצר 697948
אני מכיר. עשיתי פעם חודש מילואים בבית המשפט בעזה.
תנאי המעצר 697942
ולי נדמה שצריך לתת לשניהם את מדלית האידיוט - מי מספיק מטומטם כדי להחליף וואטסאפים מפוקפקים עם שופטת באמצע אולם מרושת מצלמות בפרשה הכי תקשורתית וטעונת אינטרסים בארץ?
מה בפעם הבאה? לכתוב בכיכר טיינאנמן "שחררו את טיבט" בוואטסאפ ולצפות שתחזור למלון שלך בשלום?
או כמו שאבא שלי היה אומר - זה גרוע מרשעות, זו טיפשות.
תנאי המעצר 697974
האמת היא שהיום, עם פרסום הדוח של ריבלין, כשהתברר גם שהתובע הוא זה שבחר בשופטת, אני פשוט יוצא מבולבל ולא מבין כלל את כל ההליך הזה, וגם קשה לי להאמין למה שמספרים לנו.
ישנו חוקר שהאינטרס שלו, כמובן, להחזיק את החשודים במעצר כמה שיותר זמן, וישנו שופט שבהיעדר סנגור הוא זה שלפחות חלק מתפקידו לדאוג לזכויות החשוד. הסיפור הוא שהחוקר מבקש משופטת מסוימת שאתה הוא ביחסים מאד קרובים למלא את התפקיד הזה, ולמרות היותה בשבתון היא מאד רוצה בתפקיד ומצליחה לסדר לעצמה אותו. ואומרים לנו שזכויות הנאשמים לא נפגעות כי התובע והשופטת הם "בגישה סנגורית". מי בגישה קטגורית? איזה מזל יש לחשודים. אין בכלל קטגורים באולם, רק שני סנגורים שבהיותם מאד מיודדים הם סוגרים את כל הפרטים ביניהם עוד קודם, כך שההליך המשפטי הפורמלי הוא סתם טקס שאין לו שום משמעות.
אני פשוט לא מבין מה הולך פה. נראה לי שהשניים האלה הם בכלל לא אשמים בשום דבר. כל המערכת שמסביב שמאפשרת את הדבר הזה, בה האשמה.
כך זה נראה לי, אבל אולי מישהו שיש לו השכלה משפטית רחבה משלי יכול להסביר לי מה קורה כאן, ומה ההיגיון בהליך הזה כפי שהוא נערך.
תנאי המעצר 697975
תקרא בעיון. יש שני צדדים ''תובעים'', זה שהסתחבק עם השופטת הוא מהרשות לניירות ערך, והתובעים ''האחרים'' הם מהמשטרה (''להב''). במסרונים הוא אומר לה שהמשטרה תדרוש מעצר ארוך, ולדעתו אפשר להסתפק בפחות. השופטת מביעה הסכמה. כלומר, הם ''סנגוריאלים'' ביחס לחוקרי המשטרה. לאחר הקריאה התרשמתי שיש כאן מקום לדין משמעתי ואולי להדחה, כי הם עברו על הנהלים באופן עקבי שמשקף חוסר הבנה של היחסים הנאותים בינינם, אבל לא נראה לי שהיתה כאן כוונה רעה כלפי החשודים ולכן לא הייתי רוצה שיעמדו לדין פלילי.
תנאי המעצר 697976
זה בדיוק מה שאני לא מבין. בתוך אולם המשפטים נמצא תובע מהרשות לניירות ערך שלא רק שהוא "הסתחבק" עם השופטת, אלא, וזה פרט הרבה יותר חשוב, למעשה, גם מינה אותה לדון בעניין. מחוץ לאולם המשפטים ישנם תובעים אחרים מהמשטרה, שלו הם היו ממנים את השופט ונמצאים יחד עמו באולם, גורל החשודים היה רע ומר. אבל מחוץ לאולם המשפטים יש גם סנגורים שחושבים שלא צריך בכלל להאריך את המאסר, ולו הם היו באים יחד עם השופט שלהם, החשודים היו משוחררים במקום. צריך להיות כאן מישהו שמחליט מי משלושת הצמדים יימצא בתוך האולם. מי זה?
תנאי המעצר 697977
שים לב שהשופטת דנה בתיקים הללו עוד קודם לכן, כשהחקירה היתה מוגבלת לרשות לניירות ערך. נראה שבשיבוץ הראשוני לא היה פגם. ההתנהלות הבלתי תקינה החלה כששביט ביקש ממנה להמשיך ולדון בתיקים לאחר יציאתה לשבתון.
תנאי המעצר 697978
האם היא השתתפה עוד קודם בדיונים על בקשות למעצר שבהן אין סנגור?
תנאי המעצר 697988
אביגדור פלדמן מוסיף עוד מידע על הרקע של קשרי תובעים-שופטים, "בחקירות כבדות כמו של ארגוני פשע, ממנים שופט או שופטת מאחד מבתי משפט השלום בסביבה של צוות החקירה...איך מתבצעת הבחירה? בשיתוף פעולה בין המשטרה ובית המשפט...כל המהלכים הללו נעשים בלשכת השופטת, כאשר רק שניהם שם, היא והחוקר."
תנאי המעצר 697989
כפי שאני מבין את המאמר הזה, הוא כתוב בציניות, ויש בו ביקורת חמורה מאד על כל ההליך הזה, בדיוק כפי שאני חש.
תנאי המעצר 697990
גם אני קראתי ציניות, טוב כך זה כל המאמרים שלו, אבל פה בעיקר היא היתה מופנית נגד כל מי שמתעלם מפרקטיקה מקובלת ומנפח ארוע לצרכיו. קראתי גם ביקורת דקה נגד השופט ריבלין שלא מצוי כביכול במציאות של תקשורת במסרונים והשפה שלה. לא קראתי פה ביקורת על התהליך.
תנאי המעצר 697993
את פלדמן אני מכיר רק מראיונות בטלוויזיה פה ושם, וזה המאמר הראשון שלו שאני קורא, ולכן גם לא ידעתי ש''כך זה כל המאמרים שלו''. למרות שאנו ממש לא מאותו מחנה פוליטי קרה שהזדהיתי עם דברים שאמר בראיונות האלה בנקודות כאלה או אחרות. קראתי שוב את המאמר, ולא מצאתי שום דבר בכיוון שהיית רוצה שיהיה.
תנאי המעצר 697995
תהנה
תנאי המעצר 698006
קראתי עכשיו בניוז1 מאמר שמסתיים בשורה הזאת: "אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו פוזננסקי המשפט?!". במאמר הזה יש תיאור צבעוני של מעצרו של פילבר והפיכתו לעד מדינה: "בעיני המפכ"ל לא נשא חן שחוקרי רשות ניירות ערך חקרו את פילבר, והוא החליט לעשות מהלך שישבור אותו. אלשיך הורה להביאו מביתו אזוק, לעיני אשתו, ילדיו ושכניו, הכניס לחדר החקירה את חוקרי המשטרה הקשוחים ביותר שגרמו לפילבר לבכות. הם לעגו לו שהוא אידיוט, שאינו מרוויח כלום מהעסקה, ואז הפסיק להאמין ברעיון שלפיו על הרווחים של בזק להיות מופנים להשקעה בתשתיות, קודם האמין שלא כדאי לפתוח את שוק הטלפונים לתחרות ויש להשקיע את הרווחים בתשתיות, אבל אדם שרחוק כל חייו מתאים מסריחים, מפשפשים, מחקירות ומקבל את הכל פתאום בבום. פשוט מתרסק." יש כאן גם תיאור של המהפך שעבר אלשיך כשהבין שאם לא ייעשה מפנה לרעת נתניהו ולטובת ה"מחבלים התקשורתיים", הוא יסיים את הקריירה כקריקטורה נלעגת.
ושים לב גם למאמרו של פלדמן שהגעתי אליו באדיבותו של רון בן יעקב בו כתוב בין השאר:
"למעשה, כבר בשלב החקירה הסמויה השופטת הופכת לחברה בכירה בצוות החקירה. היא גאה בהצלחת מהלכי החקירה והתרגילים המשפטיים. ספק אם תתעניין בתנאי המעצר. כשחשוד מתלונן על פשפשים, קור, רעב, היא מחליפה איזה חיוך עם קצין המשטרה ולאחר מכן מעדכנת את החוקר: "או־טו־טו יש לכם עוד עד מדינה. עוד לילה בריח הליזול והוא כבר מבושל". ככה זה עובד."
תנאי המעצר 698007
נו, יואב יצחק. אני מקווה לטובתו שהוא סתם לא מבין בכלכלה.

> ואז [פילבר] הפסיק להאמין ברעיון שלפיו על הרווחים של בזק להיות מופנים להשקעה בתשתיות, קודם האמין שלא כדאי לפתוח את שוק הטלפונים לתחרות ויש להשקיע את הרווחים בתשתיות,

אתה זוכר שהיה בארץ אוליגופול של חברות סלולריות? היה להם שיעור רווחים גבוה. לכן כמה אנשי עסקים חכמים הבינו שאפשר ללוות מהבנקים המון כסף ובעזרתו לרכוש את השליטה (בעלות של יותר מ־25%) בחברה סלולרית. את החוב לבנקים אפשר להחזיר בעזרת הרווחים העצומים של החברה הסלולרית. ומכיוון שהרווחים הולכים לבעלים, הם לא מושקעים בתשתיות. כשהיה שר תקשורת אחד שהיה כחלון (כלומר: החברים שלו היו אנשי עסקים, אבל במקרה לא אנשי העסקים שהיו חברים של חברות סלולריות. ביבי אינו כחלון במובן הזה) פתאום נוצרה תחרות באורח פלא בין החברות הסלולריות. ואז קרו שני דברים סותרים לכאורה: הרווחים שלהם נחתכו, אבל הם גם החלו להשקיע הרבה יותר בתשתיות.

זה קרה כי הם התייעלו (כלומר: פיטרו המון עובדים). וגם כי הם הפסיקו להעביר את כל הרווחים לבעלימים. ואז אותם בעלימים (סלקום: בפירמידה של נוחי דנקנר, פרטנר: בפירמידה של אילן בן דב, פלאפון: בבעלות בזק, בפירמידה של אלוביץ’) התמוטטו. ליתר דיוק: אלוביץ’ לא התמוטט מיד כי הוא המשיך לקבל את הרווחים של בזק. בשנים שלאחר מכן, מכיוון שהרווחים של בזק על הטלפוניה הקווית היו טובים (65% או שיעור דומה) ושל השאר היו די קטנים, בזק המשיכה להרוויח חלק גדול מאוד מכלל הרווחים בשוק התקשורת כולו. וזה רק מהטלפוניה הקווית שלכאורה אף אחד לא צריך.

אבל הרווחים של בזק המשיכו לעלות למעלה כדי לשרת את החוב של אלוביץ’ לבנקים. וכן, אין סיכוי שפילבר לא ידע את זה. לכן אני מניח שמקורותיו של יצחק לא סיפרו לו את זה.
תנאי המעצר 698011
המאמר מופיע באתר של יואב יצחק אך לא נכתב על ידו. האמת היא שלא עקבתי אחר כל החלק הכלכלי בפרשת 4000 והבאתי את הציטוט רק כדי לתאר את תהליך המעצר שהביא לשינוי בעדות של העצור.
תנאי המעצר 698013
חיות כיס עושים סדר בתיק 4000 מהזווית הכלכלית. (פרק של כחצי שעה).
תנאי המעצר 698015
לא צריך להכביר מילים.
קו בזק עולה לנו יותר מקו סלולר (בכל קומבינציה של שימוש). ההסבר היחיד הוא שכבות עבות מאוד של שומן.
תנאי המעצר 698017
ועדיין כל מחירון סביר (ולא שטוח) של שיחות בינלאומיות שכולל שיחות לישראל נותן מחיר זול בהרבה לשיחות לקווים בלבד מאשר לנידים (ומחירים גבוהים בהרבה לשיחות לספקים הפלסטיניים).

לדוגמה:
תנאי המעצר 698018
רק מוכיח את הטענה שלי (שקו נייח מטבעו זול יותר מקו נייד והתמחור בארץ הוא אנומליה)
תנאי המעצר 698019
כירייה מהמותן, נראה לי דווקא ההפך. תשתית הקווים מתחת לאדמה הגיוני שעלותה גבוהה. חוץ מזה שמעתי פעם שישנם אזורים נידחים בעולם כאזורים מסויימים בהודו, למשל, שבהם אין תשתית קווית והנייד עשה שם מהפיכה. היתרון של הקווים הוא שקדמו לנייד אבל במקום שאין תשתית כנראה הרבה יותר זול ופשוט הנייד.
תנאי המעצר 698020
את מה שנקרא „המייל האחרון״ (הקווים עד לספק) יש לבזק. היא גם מתחזקת אותם בכל מקרה כדי לתת שרותי ADSL.

זה מאוד יקר להשחיל קווים קיימים לכל הבתים אם עדיין אין. אבל אם יש לך קווים לרוב הבתים, התחזוקה של זה לא יקרה. גם בטלפון סלולרי צריכים לתחזק קווי תקשורת לאנטנה המקומית (כלומר: למוקד של כל תא). וצריכים לשלם דמי שכירות על כל אנטנה כזו.
תנאי המעצר 698025
אני מעריך שעלות התשתית המהוונת באזורים עירוניים בקושי מגיעה לשקל למנוי בחודש. וודאי שיש גם תחזוקה ושדרוג של מרכזיות אבל כך גם לחברות הסלולר.
באזורים נידחים זה אחרת, נכון. בארצנו אילו היתה תחרות על הקווים הנייחים המחירים היו יורדים באופן טבעי מתחת מחירי הסלולר.
תנאי המעצר 698027
כהדיוט כלכלי איני מבין מדוע צריך להיות הבדל בין אזורים נידחים ולא נידחים מבחינה כלכלית. אם יותר כלכלי הנייד באזורים נידחים, לכאורה הוא צריך גם להיות יותר כלכלי באזורים לא נידחים. אלא אם כן מניחים שהקווים ירדו איך שהוא מהשמיים ונדחפו לאדמה ללא עלות. העובדה שהקווים כבר שם אומרת שהייתה בעבר השקעה וזה חלק מהעלות. כאמור אני מבין קטן בכלכלה ואיני מתווכח כאן אלא פשוט רוצה להבין.
תנאי המעצר 698028
לסלול עשרות ק"מ של קו, ואז להקים מרכזיה שתשרת עשרים או חמישים מנויים זה לא נשמע לי משתלם. זו הסיבה שהוט גררה את רגליה כדי לא לפרוס לישובים קטנים ומרוחקים (לבזק כבר היה מן המוכן בזכות עברה כחברה ממשלתית).

הטווח של המרכזיה הוא קילומטרים בודדים והטווח של הסלולר יכול להיות עשרות קילומטרים, כך שיכול להיות שבאזורים מיושבים בדלילות הסלולר באמת נהנה מיתרון כלשהו. כי תחנה אחת יכולה לשרת יותר מנויים מאשר מרכזיה. אבל זה רק חישובים של גב מעטפה.
תנאי המעצר 698031
זה לא מדויק. הטווח של מרכזיה לשירותי קול בלבד הוא עד 10 קילומטרים ולרוב התחנות הסלולריות הטווח הוא קטן יותר. מצד שני, לשירותי אינטרנט מהיר, הטווח הוא קצר בהרבה: 4 ק"מ ל-‏1.5 Mb/s, קילומטר ל-‏15 Mb/s ו-‏400 מטר ל-‏50 Mb/s לשירות קווי. הטווח של תחנה סלולרית לא שונה בהרבה. ככל שתחנה מכסה שטח גדול יותר היא צריכה לתמוך ביותר משתמשים ולחלק ביניהם את רוחב הפס שלה, מה שמפחית את קצב העברת הנתונים לכל משתמש. כמו כן, תקנות ממשלתיות מגבילות את עוצמת השידור ולכן את הטווח האפקטיבי של כל תחנה.
תנאי המעצר 698026
כל הזמן מדברים על הדירקטוריון שאישר את עסקת בעל הענין לרכישת יס מיורוקום. אבל עסקה כזו לא יכולה לעבור בלי אישור אספת בעלי מניות, ולא סתם, אלא שרוב בעלי המניות שאין להם ענין אישי צריכים להצביע בעד
ובכן, אספה כזו נערכה ביום 23/3/2015 ובה מתוך מיליארד מאתיים ושלושים מיליון מניות שלבעליהן לא היה ענין אישי הצביעו 429 מיליון נגד ו 800 מיליון בעד. (נושא 2)
ב פירוט של המצביעים ניתן לראות שכמעט כל גופים המוסדיים הישראליים- קרנות הפנסיה, קופות הגמל, חברות הביטוח,קרנות ההשתלמות וקרנות הנאמנות, כמעט כולן הצביעו נגד. כלומר הן העריכו שהעסקה רעה לבעלי המניות.
מי שהכריעו את הכף היו משקיעים זרים מיוצגים על ידי בתי השקעות ג'י.פי מורגן, טנט וגולדמן זקס, שהצביעו רובם ככולם בעד. אני מניח שההצבעה הגורפת לא היתה בהחלטת הגופים בעלי המניות עצמם אלא החלטה של בתי ההשקעות להצביע עבור הלקוחות שלהם. וכאן עולה השאלה איך החליטו ג'י.פי מורגן וחבריו שהעסקה דווקא טובה לבעלי המניות (בדיעבד היא היתה כמובן זוועתית) בניגוד לעמדתם של המוסדיים הישראלים. האם העניין הזה לא שווה גם הוא חקירה של רשות ניירות ערך?
תנאי המעצר 698012
שים לב גם שבמאמר של פלדמן כל עניין ה''סנגורליות'' לא מופיע אלא תיאור של שופטת שהופכת לחלק מצוות החקירה. ניראה לי שה''סנגוריאליות'' היא איזו נפיחה שהמשטרה הפריחה כדי שנתבשם, ואין לה שום משמעות.
תנאי המעצר 697941
בושה. התנהגות כזאת מערערת את יסודות האמון במערכת המשפט.
הרשות המחוקקת כבר עמוסה עבריינים ומתנהלת לפי קודים מוסריים של עולם הפשע המאורגן.
על הרשות המבצעת אנחנו חלוקים.
ועכשיו הרשות השופטת?
בסוף נהפוך למדינה טוטליטרית בה השלטון הוא האויב של האזרח.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים