קצת על השואה מנקודת מבטי 7753
בעבר גם אני נהגתי לייחס סיבות דתיות לשואה. טענתי שהשואה היא עונש קוקלקטיווי לעם ישראל על חטאיו בעבר ובהווה. הצעתי הסברים אפשריים לכך.

בסופו של דבר, לאחר שיצא לי לקרוא דברים שנכתבו הן על ידי יהודים מאמינים והן על ידי חילונים, ובעיקר לאחר שזכיתי להתוודע לגישה של האדמו"ר מלובאוויטש זצ"ל אותה הזכרת, השתנתה הגישה שלי. אני כבר לא מתיימר "להבין" את השואה. קטונתי, אני וכל בני התמותה, כולל הרב עובדיה יוסף וכל רב או גדול בתורה אחר, מלפרש את כוונותיו של האל.

כיהודי מאמין, אני עדיין מאמין שהקדוש ברוך הוא אחראי לשואה. זה לא מפחית כהוא זה מאחריותם של היטלר ועושי דברו המרצחים הנפשעים. לדוגמא לכך שייתכנו יותר מ"אחראי" אחד למעשה אחד, נא לעיין ביחזקאל, לג:8.

החיים ניתנו לנו מאת הבורא. הוא נתן לנו את החיים, והוא לוקח אותם אותם מאיתנו. מחלק מאיתנו הוא לוקח אותם בגיל 90 ומעלה. מאחרים הוא לוקח אותם בגיל 57. אמא שלי ליה השלום נפטרה בגיל כזה. ואחרים נלקחים לבית עולמם בגיל 21, כמו עידו ז"ל, או בגיל 5. כל אחד והזמן המוקצב לו עלי אדמות, והסיבה למה זה כך אינה ידועה לנו כל עוד אנחנו כאן בעולם הזה. אולם, אמר קוהלת: "מתוקה שנת העובד, אם מעט ואם הרבה יאכל". חז"ל פרשו פסוק זה על העולם הבא.

כיהודי מאמין, אני מסתכל על החיים, שלי ושל כל אחד אחר, כמיועדים לשירותו של האל. זאת תכלית הבריאה. האל ברא אותנו כדי לשרת אותו. עבודת האל מעניקה לנו טעם ותכלית לחיים. ברגע שהאלוהים מחליט שאין לו צורך בעבודתנו כאן בעולם הזה, המשימה הושלמה. הגיע הזמן ללכת ולבוא חשבון בעולם האמת על מעשינו, להיענש ולהיטהר על חטאינו במידה ולא זכינו לעשות זאת בעולם הזה, ןלקבל את שכרנו על מעשינו הטובים בצורת הידבקות נשמותינו בשכינה.

בניגוד לרב עובדיה, אינני יודע מדוע נספו קדושי השואה, ואין לי צורך לדעת. די לי בידיעה שאלוהים יודע את הסיבה, והוא יסביר לי אותה כאשר רתייצב לפניו ביום פקודה.

ולסיום: יהי רצון שיקויים בנו, "בילע המוות לנצח, ומחה ה' אלוהים דמעה מעל כל פנים", אמן.

נחום ונגרוב, מתלמידיו של רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל
קצת על השואה מנקודת מבטי 7760
ר' נחום היקר,
אני חושב להגיד דברים חמורים,
אך הגישה של הלובביצר לשואה לפי דעת רוב
גדולי התורה והוגי וגדולי המחשבה והקבלה בדורינו
נקודת המבט של הרב'ה שלך שגויה
ויסודה ממש כפירה בשכר ועונש.
ר' עזר היקר 7769
אני לא רואה את זה בצורה כזאת. כמובן שאני מאמין בשכר ועונש. אבל הרי יש צדיק ורע לו ורשע וטוב לו בעולם הזה. עיקר השכר והעונש הם בעולם הבא. לא ניתן להבין את כל אירועי העולם הזה במושגים של שכר ועונש בלבד. עיין ערך איוב. השם בפירוש מוכיח את רעיו של איוב על שהאשימו את איוב בחטאים. גם הם האמינו בתפיסת השכר והעונש שאתה דוגל בה.
ר' נחום-מצטער זו לא תשובה מספקת 7779
אם אתה יודע קצת איוב, במיוחד את פרק ל"ח
מה שאל אותו הקב"ה? מה הוא שאל
כאשר נאמר הפסוק"(פסוק ד') "איפה היית ביסדי ארץ".
שאל הקב"ה את איוב הנה דמות האדם השלם.
הנה התוכנית של האדם השלם ,אתה יודע מהיכן
אתה לקוח מאיזה מקום מדמות האדם השלם
אתה נלקחת?
אם אינך יודע זאת מה לך בא בטענות?
המצודות דוד מבאר שם, האם אתה יודע ומכיר את
יסודות ההנהגה של העולם?

אבל ודאי שהכל נכנס תחת שכר ועונש כאן בעולם הזה .
גם כאן אין סתם, אין הפקר חלילה ולוא לחצי שניה,
ואין אדם שסובל בגלל בירור ניצוצות.
אני חוזר ואומר לך, רוב מביני הקבלה של היום
חלקו בצורה נמרצת ביותר עליו, ואמרו שהוא כופר בשכר ועונש.
ר' נחום-מצטער זו לא תשובה מספקת 7783
אני לא חבדניק ולא בן חבדניק, אולם דבריך בדבר ''רוב המבינים'' הם הבל הבלים, ולא נכונים עובדתית. אם תואיל לתת סימוכים לדבריך, תוך כדי הבהרת מיהם ''המבינים'' על פי שיטתך, אשמח.
משה דורון המופלא-האם אתה מכיר ? 7804
האם אתה מכיר את הרב ווינטרוב מבני ברק,את הרב משה שפירא מבית וגן?
האם אתה מכיר את הרב יעקב הלל?
על החזון-איש שמעת?
יש עוד הרבה מאד מוכרים אך מניתי את החשובים
שחיים היום ואת החזון איש שהיה בזמן השואה.
והם אמרו את דבריהם שזו גזירה משמים,
ולא איזה בירורי ניצוצות. תוכנית מראש.
כל מי שיודע את מה שהתרחש בעם ישראל
בזמן שקדם לשואה מודה להקב"ה
שהעמידנו על דרך הטוב, ואי אפשר לומר יותר,
פשוט יש דברים שמוטב להסתירם.
ונמסרים מפי איש לרעהו בעל פה.
7814
חלש חלש ביותר, *זו* לא היתה כוונת הרבנים שהזכרת. וכי הקב"ה לא יכל "להעמידינו על דרך הטוב" ללא שואה?
שאלה זו איננה רק שאלה לגבי השואה אלא יכולה להשאל לגבי כל "מדיניות" השכר ועונש בתורה. על כן ידוע ששכר ועונש הם חיצוניות (אמנם הכרחית) התורה אולם פנימיות התורה מסבירה את הדברים ברבנים עמוקים יותר וטובים הרבה יותר.
זו תשובה ברמת ה"למה-ככה", וזה בדיוק מה שאמר לך הרבי מלובביץ- אם אלו התשובות שלך מוטב שתודה בכך שאין לך *שום* הבנה בדבר.

אני לא חושב שראוי לפצוח פה ב"מצעד רבנים". אני ממליץ לך על ספר בשם "מדבר בצדקה" שהוא הסבר מאמר של הרב צבי-יהודה קוק בנושא זה.
יפה שתיקה לחכמים? 7815
עזר רומז על דבר שעובר מפה-לאוזן בין רבנים? האם תוכל להרחיב על קשר השתיקה הנ"ל? האם יש הרואים בשואה שוט אלוהי כנגד תנועת ההשכלה והציונות? אנא, פרט, הרחב והדגם.
יפה שתיקה לחכמים? 7818
אין פה שום דבר חשאי, הוא רמז לכך שהשואה היא עונש על חטאי אותו דור שהתאפיין, ב''פריקת עול'' רבתית. הסיבה שהוא לא כתב כך בפירוש היא כנראה מתוך חשש לעורר תגובות נזעמות, בפורום זה ולא מכיוון שיש פה סוד גדול. אני מניח שהטעם הזה מוחזק בפי כל דרדק במקומות מסויימים.
כנגדו אני טענתי, שטעם זה איננה סיבה פנימית (אני מודע לטישוט המסויים במושג זה, זה גורלה של הטרמינולוגיה לדורותיה) מכיוון שנקיטת טעם זה איננה מחכימה אותנו במאומה שכן אף לאחר הוספת הגורם למשוואה נותרנו עם השאלה (למה דווקא שואה ולא סוכריות)
ערן בלינסקי צודק 7895
איני צריך לקרוא את הספר של הרב צבי יהודה.
אני משתדל להתעמק בספרי הראשונים בשכר ועונש,
כגון "שער הגמול" לרמב"ן ופירושיו על התורה.
ויש לך את האחרונים כגון:"אמונה ובטחון" להחזון אי"ש.

מי שיודע את החטאים הפרטיים שהיו אז בדור, לא
על פריקת העול הכללית,לא מסתכל על אירועי השואה
בקושיות כל כך גדולות.בפעם הראשונה ששמעתי על
מה שהיה קודם השואה, לא יכלתי להירגע, היו כמה ימים שחשבתי רבות
בזמן הפנוי של זה. ואחר כך, זה כבר נקלט בתודעה,
והיום אין זה קשה לשמוע על מה שקרה בשואה, מכוון שאין זה
מאורע של "בירורי ניצוצות" אלא ממש עניין של הסרת חוטאים
ותולדותיהם, למי שמבין.
וכל מי שמסתובב בישיבות ומקשיב לדברי הרבנים על אירועים אלו,
מקבל מראה נכון ומלא על אותם הזמנים.
קצת על השואה מנקודת מבטי 7888
תגובתך מאד קוממה אותי. לטענתך, אלוהים יכול לקחת חיים אם הוא רוצה, ואנו קטונו מלהבין וזה בסדר. היטלר לעומת זאת היה השטן בכבודו ובעצמו כי התחשק לו לקחת חיים. האם זה בגלל שאלוהים נתן לך את חייך? כלומר, לאם מותר לרצוח את בנה (ואני לא מדבר רק על הפלות), כמו גם לרופא המיילד? שכן, גם הם נתנו, ולקחו, חיים.
תשובה לאמיר 7893
הענקת החיים של האם לבנה, ובודאי זו של הרופא המיילד, מסתיימים ברגע הלידה. מכאן ואילך, התינוק הוא אדם בזכות עצמו.

לעומת זאת, אין אדם יכולל התקיים אפילו רגע אחד ללא אלוהים שמעניק לו מחדש את חייו בכל רגע ורגע. האוויר שאנחנו נושמים, האותו העצביים שעוברים ביו מוחנו לשאר הגוף, כל הפעילות המקיימת אותנו בחיים, מקורה ברצונו המתמשך של האל. הוא מעניק לנו את החיים הללו ברצונו, וברצונו הוא יכול לקחת אותם מאיתנו.
קצת על השואה מנקודת מבטי 7990
התאולוגיה השלימה, תקציר:

כידוע, הטוב והרע ישכנו בעולמנו יחדיו עד אחרית הימים. כאשר אלוקים, וסיבותיו עימו ואותן אין אנו יכולים או מסוגלים להבין רואה לנכון להיענישנו, וזאת מאחר וכולם, כולל כולם, בלי יוצא מן הכלל ראויים לעונש-אלוקי (מכיוון שאין אנו בריות מושלמות, עלינו לעבור תהליך של מאבק בכדי להגיע לעולם שכולו טוב - עד אותו הרגע, בכל בן אנוש מצוי יהיה גם צד רע כדי להבטיח את אותו המאבק) כל שעליו לעשות הוא ל"שסות" רוע של גורם אחד (במקרה השואה: גרמניה הנאצית) בגורם האחר (במקרה הנדון: היהודים, אך גם הצוענים, הסוציולאסיטים ושאר הנפגעים) ובכך מושגות שתי מטרות: מצד אחד, הגורם המוענש - מוענש, וע"י כך עובר הליך של תיקון (שבהדרגתיות יוביל ל-חברה המושלמת), ומצד שני הגורם ה"מעניש" מפגין את כל פוטנציאל הרוע-שלו, ועל כך הוא יענש בהתאם בזמן מאוחר יותר.

והנה, נפתרו בקלות השאלות "כיצד היטלר יכול להחשב כרע, אף כי הגורם לפעולותיו הוא הקב"ה אשר, מובן מאליו, הוא הטוב המוחלט", ו"מדוע דווקא שואה ולא סוכריות".

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים