רצוי מצוי וחצוי? 89637
כמות התגובות בסקר ולאחריו במאמר של אסף עמית, מראות שאין (כמעט) סיכוי להגיע להסכמה על המצב הרצוי.

עאפ"כ, טענתי בדיון לפני זמן מה (תגובה 58957), ואני שב וטוען לפי התגובות האחרונות, שרוב המגיבים מסכימים לטענה שהמצב הנוכחי בארץ אינו תקין ויש להחמיר בפיקוח על ניסויים בבעלי-חיים. אפילו מבעד לגישה האגוצנטרלית של GeG (לעיל) ונקודת המבט הרפואית כפי שהוצגה ע"י ד"ר רבינוביץ, המייצגים יחדיו את הצד הקיצוני התומך בניסויים בבעלי-חיים, ניתן להבחין בביקורת על המצב הקיים.

אם כך, יש שלוש דרכי פעולה אפשריות לשינוי המצב.
ראשית, לא לעשות כלום ולחכות שהמצב ישתנה לבד.
שנית, לחכות שיקום גוף שתומך בדעותי[כם] המתונות לרפורמה בניסויים בבע"ח.
שלישית, לתמוך בגוף בעל דעות קיצוניות יחסית (לפחות כל עוד ההבדל בין הרצוי והמצוי כה גדול), בתקווה שדרישותיו יתרמו לשינוי מתון יחסית במצב הקיים.

מכיוון ששתי האופציות הראשונות שקולות ללא לעשות כלום, אני באופן אישי התפשרתי עם האופציה השלישית, למרות שדעותי לא מיוצגות נאמנה בדרך זו.
רצוי מצוי וחצי אפוי? 89700
סליחה? "גישה אגוצנטרלית"?! במה זכיתי?

והביקורת שלי על המצב הקיים היא, *שאם אכן* נעשים ניסויים ללא הצדקה מקצועית/מדעית, הרי שיש לטפל בבעיה. זה נכון לגבי ניסויים בבע"ח ונכון לגבי ניסויים מטלורגיים.
כך, שהניסיון להציג את הדברים כאילו "אני נוטה *קצת* לכיוון המתנגדים, לפחות קצת יותר מ "המצב הקיים"", הוא לדעתי ניסיון הנובע מאי-הבנה או דמגוגיה.

בכל מקרה, אינני רואה כיצד תמיכה בגופים הקיצוניים הללו תגרום לאיזושהי עליה בניסויים בבע"ח, לטובת המחקר הרפואי (שהרי זוהי מטרתי).
רצוי מצוי ורבע אפוי? 89879
אתה מכיר את האנשים שאומרים "אנחנו" ומתכוונים ל"אני"?
ובכן, לא השתכנעתי שכאשר אתה אומר "אנתרופוצנטריות" אתה לא מתכוון ל"אגוצנטרליות". הרי כאשר אתה מתייחס לתרבות בה אתה חי, אתה מתייחס אליה מכיוון שאתה משתייך אליה, לא מכיוון שהיא סתם קיימת.
ובלי להיכנס לויכוח ארוך, כאשר אתה אומר "מבחינתי, הדבר הערכי היחיד בפנומנה הוא האדם", מבחינתי אתה אומר זאת לאחר גזירה לוגית מהפסוק "GeG הוא אדם". אני מבין את הגישה שלך האומרת "שימפנזה נוגת-עיניים אינה אדם ולכן המוסר שלי לא מגן עליה", אבל לא מקבל אותה.

מדבריך הקודמים "...הרי שצריך לקיים פיקוח על ניסויים בבע"ח", היסקתי שלדעתך כיום אין פיקוח מספק על ניסויים בבע"ח (בעיקר מההיבט המקצועי). לכן כתבתי שגם בדברי התומכים בניסויים בבע"ח ניתן להבחין בביקורת על המצב הקיים. לדעתי, ביקורתיך זו אינה אורתוגונלית לציר תומכים/מתנגדים. ייתכן שיש בידך טענות נוספות על קיום הגבלות תיאורתיות (אין כיום כל הגבלות דה-פאקטו), שהטלתן על ציר התומכים/מתנגדים יראו על נטיה לכיוון התומכים לעומת המצב הקיים, אולם אלה לא הוזכרו בהודעתך הקודמת.

ולהערתך השלישית, שגיאתך מתומצתת בפסוק "עליה בניסויים בבע"ח, לטובת המחקר הרפואי".
נניח שקבלת בג"ץ עתידי של ISAV תגרום להקמת תשתיות אלטנטיביות של מחקר רפואי. אם כך, יהיו בידי החוקרים אמצעים משלימים, והניסויים בבע"ח יהוו נדבך אחרון במחקר הרפואי. כיצד דבר זה יסתור את מטרתך, שהיא טובת המחקר הרפואי?!
רצוי מצוי ורבע אפוי? 89904
תזכיר לי לקנות גם לעצמי את אותה מכונה לראיית מחשבות.
באמת שאין לי שמץ של מושג מהיכן הבאת את הרעיון שאני אגואיסט ולא הומניסט. אולי אם היית מכיר אותי היית יודע כמה זה נשמע תמוה. לא חשוב.
אבל ניחושים פסיכולוגיסטיים כאלו אינם מתאימים לרמת הדיון שאני מחפש. מה שיותר מעניין אותי הוא כיצד אתה מתיימר *לגזור* היגד ערכי, טלאולוגי ("מבחינתי, הדבר הערכי היחיד בפנומנה הוא האדם") מפסוק ("GeG הוא אדם"), דבר שאין לו שום מובן...

כל ניסוי (בוודאי כזה שמשתמש בכספי מיסים) צריך להיות באיזשהו פיקוח. צריך לפקח כדי לדעת שהמדענים לא בילפו, או ערכו ניסויים מיותרים בכסף ציבורי, או אולי אפילו יצרו נשק להשמדה המונית, לך תדע. מן הסתם, זה נכון גם לגבי הניסויים בבע"ח וגם לגבי הניסויים במטלורגיה.

אני חושב שהיה ברור מדברי שאמצעים אלטרנטיביים צריכים להישפט באותו מבחן בדיוק כמו ניסויים בבע"ח. שיפוט מקצועי בלבד ולא אתי, משום שלתפיסתי אין משמעות לאתיקה בהתייחס לחיות. כל נקודה בה יש ויתור על יתרון מקצועי כדי להגשים שאיפה אתית שאינה נוגעת לאדם, היא פסולה בעיני.
רצוי מצוי ורבע אפוי? 89946
כך אפשר לגזור את ההיגד הערכי "מבחינתי, הדבר הערכי היחיד בפנומנה הוא האדם" מפסוק ("GeG הוא אדם"):

צריך להניח את ההיגד הערכי "מבחינתי, הדבר הערכי היחיד בפנומנה הוא הקבוצה אליה GeG שייך" (הרי כשדרור טען שאתה אגוצנטרלי הוא רמז שזהו ההיגד הערכי שאתה באמת מחזיק בו).
כעת הפעל את אקסיומת ההצבה, והארוחה מוכנה.
רצוי מצוי ורבע אפוי? 90304
בוודאי. אבל אי אפשר לגזור ההיגד הערכי "מבחינתי, הדבר הערכי היחיד בפנומנה הוא האדם" מפסוק ("GeG הוא אדם"). *חייבים‏1* הנחה (בלתי מבוססת בעליל)...

1 כלומר, *זה לא נובע*.
רצוי מצוי ורבע אפוי? 89948
לא טענתי שאתה אגואיסט, טענתי שאתה פועל מנקודת מבט אגוצנטרלית. אתה מחזיק עמדה מוסרית מסויימת התקפה על מערכת מצומצמת אליה אתה שייך (הומו סאפיינס סאפיינס), ולא רוצה להרחיב אותה מחוץ למערכת (או להרחיב את המערכת). לדעתי, המוסר שלך מוגבל במידה מסויימת עקב בחירתך האישית הזו, ומכאן האגוצנטרליות.
ולגבי הגזירה הלוגית, זו היתה עקיצה ("מבחינתי, הדבר הערכי היחיד בפנומנה הוא GeG"), שלא תרמה רבות להבהרת נקודתי הנ"ל.

אני מאמין במידה מסויימת ב"מוסר אבסולוטי", שממנו נגזר המוסר האישי שלי כאובייקט במערכת הנקראת אנושות, ובין עקרונותיו הזכות להתקיים התקפה גם ליצורים שאינם משתייכים למערכת שלי (בע"ח, הומו סאפיינס נאנדרטלנסיס, יצורים ירוקים ממאדים). אבל אני לא מעוניין לפתוח בדיון נוסף על טבע המוסר.
רצוי מצוי ורבע אפוי? 90305
טוב. אתה מאמין ב "מוסר אבסולוטי", שהוא מבחינתי מגוחך, ומאשים אותי שהמוסר שלי נובע מבחירתי האישית... אני מודה. יתרה מזו: המוסר שלי *הוא* הבחירה האישית שלי.
ואגב, המוסר שלך הוא הבחירה האישית שלך...
רצוי מצוי ורבע אפוי? 90399
אסא כשר היה מלמד פעם מבוא לפילוסופיה בתל אביב, ולי הזדמן לקחת את הקורס הזה בפעם האחרונה שהוא העביר אותו. אבל תרגיל קלאסי שלו היה לקחת היגד פילוסופי ולתת לנו לסתור או להוכיח אותו, ואני זוכרת שהוא השתמש בהיגד "מוסר זה דבר יחסי". אחרי המון התחבטויות וניסיונות של הסטודנטים להוכיח את ההיגד הזה, הוא הראה לנו שאין הוכחה שתומכת בו. מסקנה: מוסר זה לא דבר יחסי.

רק מה, הקורס הזה כנראה התבזבז עלי, כי אני לא מסוגלת לזכור בשום אופן איך הוא הוכיח את זה בדיוק.

.
לוגיקה 101 90423
אם A הוא לא אמת ולא שקר, זה לא גורר ש A שלילה אמת (הרי A~ אמת <=> A שקר, בסתירה לA הוא לא שקר ממנו התחלנו).

אני מתפלא על אסא, או על הזכרון שלך.
לוגיקה 101 90434
משלמים לך בשביל לבלבל אותי? :-) זה הזיכרון שלי שאשם, כי אסא היה עקבי והגיוני לגמרי. אבל בוא ננסח אחרת - הוא הצליח לסתור את הטענה שמוסר זה דבר יחסי.
לוגיקה 101 90438
את בטוחה שהוא הצליח לסתור, או שגם לו משלמים בשביל לבלבל אותך והוא הצליח דווקא בזה?
לוגיקה 101 90448
או, הנה עוד טיפוס אחד שמשלמים לו, בא להגיד לי שהשמש זורחת בלילה. אני יודעת מה ראיתי! אסא כשר הוכיח כאמור! אתם לא תשכנעו אותי ששתיים ועוד שתיים הם חמש! ותגיד לחברים שלך במשטרת המחשבות, שאני אמרתי, שמוסר זה לא דבר יחסי!
לוגיקה 101 90461
בואי נסכים שהלוגיציזם הוא דינוזאור אינטלקטואלי וזהו.
לוגיקה 101 90466
טוב, בסדר.
נראה לי שזה סתם טריק. 90469
אני חושב שאסא pulled a fast one עליך. תראי למה:

נציע הוכחה פשוטה ל"מוסר הוא דבר יחסי": אסף עמית חושב שניסויים בבע"ח אינם מוסריים, אני חושב ההפך. מכאן, שהמוסר יחסי ביחס לכל אדם.

אבל רגע, מה הוכחתי כאן בעצם? זו הייתה הכוונה במשפט? מה הכוונה ב"יחסי"? *מה הכוונה ב"מוסר"*? או, וזה הכשל. *כל* הוכחה לכך שמוסר אינו דבר יחסי מניחה שקיימת תשובה (או מספקת תשובה) לשאלה "מהו מוסר?". אבל כל העניין הוא ש*אין* תשובה מוסכמת לשאלה הנ"ל, וזו זו היחסיות שבעניין.

זו גרסה מורכבת של הכשל הלוגי הבא: http://t2.technion.ac.il/~sgiladb2/logic.htm#complex...
נראה לי שזה סתם טריק. 90475
אסא כשר כתב את הקוד האתי של צה"ל. נראה לך שהוא היה מסכים לקביעה שלך ש"אין תשובה מוסכמת לשאלה מהו מוסר"?
נראה לי שזה סתם טריק. 90495
ת'אמת, נראה לי שכן. אז אוקיי, הוא די בטוח בדעותיו לגבי מהו מוסר ומה מוסרי. גם אני מאד בטוח בקשר לשלי, ואפילו חושב שההגדרה שלי ''אוכלת'' את ההגדרות האחרות, אבל זה לא אומר שאני (או הוא) לא מכירים בכך שאנשים אחרים חושבים אחרת.
רצוי מצוי ורבע אפוי? 90451
''מוסר אבסולוטי'' הוא אוסף של עקרונות מוסריים, שקיומם אינו תלוי בהיותי אדם או פרפר (או פרפר שחולם שהוא אדם).
כל מוסר נובע מבחירה אישית. גם קבלה של עקרונות מוסר אוניברסליים או אבסולטיים נובעת מבחירה אישית (וגם קבלה של תכתיבי החברה מצד שני, היא בחירה אישית), כך שבנקודה הזו אין ויכוח.
רצוי מצוי ורבע אפוי? 91358
אפשר לקבל טיעון המוכיח שמוסר מסוים הוא אבסולוטי?
תגובה ל"רצוי מצוי ורבע אפוי?" 90294
אתה כותב לדרור: "באמת שאין לי שמץ של מושג מהיכן הבאת את הרעיון שאני אגואיסט ולא הומניסט".
"הומנ"יסט -(human) הרי הוא אדם. להיות "הומניסט", הרי זה בדיוק כמו להיות "לבןיסט" (נותן ערך לסבלם של אנשים שצבע עורם לבן בלבד), "שוביניסט" וכו'. המשמעות: הענקת ערך לסבלו של מין ביולוגי פגיע אחד בלבד - האדם המודרני.
מה גורם לך להעניק ערך שלילי רק לפגיעה במין אחד, "human"?, מתוך מיליוני מיני בעלי החיים הפגיעים?
האם זה באמת רק צירוף מקרים מדהים, שבחרת דווקא במין הביולוגי שעמו אתה נמנה?
אינני מאמין בצירופי מקרים מוזרים שכאלה. אני מעדיף ללכת על התשובה הפשוטה יותר: אתה "אגואיסט". (אגו=אני).
בחרת, ולא במקרה, מבין מיליוני מינים ביולוגים שונים, להעניק ערך רק להנאה ולסבל של המין הביולוגי עמו אתה נמנה, לתמוך בשליטת המין הביולוגי הזה בכל שאר המינים הביולוגים - כיוון שזהו המין הביולוגי עמו אתה נמנה.
בדיוק כפי שהתומך בשלטון הלבנים לבן, התומכים בשלטון הגברים בנשים הם גברים וכו'. כל אלה אינם צירופי מקרים, אלא אגואיזם טהור.
תגובה ל"רצוי מצוי ורבע אפוי?" 90307
האם מכך נובע שהסיבה לכך שאתה נותן ערך רק לאלו שמסוגלים לסבול (תגובה 90290), נובעת מכך שאדוני מסוגל לסבול?
תגובה ל"רצוי מצוי ורבע אפוי?" 90489
אתה טוען, למעשה, שאני מפלה ומתחשב בסבל של אלה שמסוגלים לסבול בלבד. אתה טוען, למעשה, שעלי להתחשב בסבל של יצורים שאינם מסוגלים לסבול. אתה חייב להבין שזה אבסורד.
תגובה ל"רצוי מצוי ורבע אפוי?" 91328
לא. אמרתי שאתה *נותן ערך* רק לאלו שמסוגלים לסבול. באותה מידה, חובבי טבע רבים ילחמו ממש כנגד עקירת עצים, למרות שהללו לא מסוגלים לסבול.

לכן אני עדיין מחכה להצדקתך האובייקטיביסטית לאפלייה הנ"ל.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים