רק קונדום יכול להגיד עלי קונדס 90341
המכתב המשיחי

מעשה פלאות ממורנו הרבי נחמן מברסלב זכר צדיק לברכה, אשר שלח לתלמידו היקר, רבי ישראל דוב בער אודיסר, לישיבת רבי מאיר בעל הנס בטבריה, ישראל.

סיפור קבלת המכתב :

www.moharan.com

מכתב מרבי נחמן מברסלב

מאד היה קשה לי לרדת אליך
תלמידי היקר להגיד לך כי נהנתי

מאד מעבודתך ועליך אמרתי

*מיין פייעריל וועט טליען ביז

משיח ווטע קומען חזק ואמץ

בעבודתך
נ נח נחמ נחמן מאומן
ובזה אגלה לך סוד והוא:

מלא וגדיש מקו לקו פצפציה
ובחזוק עבודה תבינהו וסמן

יז בתמוז יאמרו שאינך מתענה

* האש שלי תוקד עד ביאת המשיח

הניגון העולמי, עיקר ויסוד כל מסורת וגאולת ישראל, הוא :
נ נח נחמ נחמן מאומן

לשיר ולהגיד אותו בכל הניגונים האהובים עליכם הוא רפואה ופדות מכל מיני צרות ומצבים, כך אמר הצדיק המשיחי, אור וחותם רבנו נחמן, הרבי ישראל דוב בער אודיסר זכרו יגן עלינו אמן.

רבי ישראל אמר כמו כן :

"אפשר להודיע באוטובוסים שמשיח כבר פה,

שמו נחמן ישראל אודיסר..."

"אני המלך, כולם צריכים לדעת את זה..."

"כל העולם, כל הממשלה, לא יודעים מי אני !

אני נ נח נחמ נחמן מאומן !"

על רבי ישראל נאמר בתנ"ך הפסוק ההסיסמה : "ויקרא לו אל אלהי ישראל" (הנאמר אז על יעקב) כי השתנה שמו מישראל לנ נח נחמ נחמן מאומן, והוא בחינת המשיח עצמו.

הרבי ישראל גילה שרבו הרבי נחמן מברסלב נפטר בגיל ארבעים, והוא, רבי ישראל, כעת בן מאה וארבע עשרה שנה. צרף ארבעים ומאה וארבע עשרה, ותמצא את הגימטריא של "מח נון" במדוייק, [בחינת] אורו ונשמתו של המשיח האמת, המרומז בספרי הזוהר והקבלה.

"האר"י הקדוש [גדול המקובלים האמתיים שבכל הדורות] גם כן לא ידע מרבנו (רבי נחמן) ..." (דברי רבי ישראל)

ענין "לב נון", נאמר בספר תהלים על אורו של המשיח, וזה נאמר על הפתק שקיבל רבי ישראל, כמו שכתוב שם : "יהי פסת בר בארץ בראש הרים ירעש כלבנון פריו... לבנון אותיות לב נון, והוא מבואר בלשון התנ"ך על הבית המקדש.

ענין פטירת רבנו נחמן בגיל ארבעים שנה לא מורה, חס ושלום, על "מיתה" כלשהי, כי אם לאור קבלת התורה בהר סיני, אשר עיקרו רבנו רבי ישראל דוב בער אודיסר נ נח נחמ נחמן מאומן.

מבואר בתלמוד, שאין אדם מגיע לסוף דעת רבו אלא עד ארבעים שנה. מבואר בזה בהקדמת ספר "השתפכות הנפש" שהתפילה משנה את הבחירה עצמה, וזה מה שאמר רבנו נחמן שכל ענינו הוא תפילה, והוא עיקר הבחירה.

רבי ישראל הדגיש ורמז, שכמו שהוא איש אמת, עצם האמת החיים והתחייה, ומובדל לגמרי אפילו מריח של שקר... אבל (ענין תנועת) חב"ד זה שקר גמור ואין להתייחס לחב"ד כלל כי אין בהם ממש.

כל הרבנים וכל העולם, צריכים לקבל את עול מלכותו של נ נח נחמ נחמן מאומן ולהשליך את כתרם ואת שכלם ולשמוע למשיחנו, אשר דעתו מבוארת לכל דורש ומבקש.

1) לעסוק בספריו ולקיים אותם.

2) להפיצם בכל העולם.

3) לפרסם את שם המשיח האמת והשיר חדש:

נ נח נחמ נחמן מאומן
4) להביא את קברו של רבי נחמן, מאומן (אוקראינה), לירושלים.

נ נח נחמ נחמן מאומן

מוזכר באתר אינטרנט :
www.breslov.com/netzach/index.html

כולם היו צריכים לשיר ולהגיד בכל הניגונים האהובים עליהם :

נ נח נחמ נחמן מאומן

יהי רצונו של האל ברוך הוא להקימנו לתחייה ולהחזיר לכל עם ישראל את השמחה האמתית .

ויהי רצונו יתברך, לכלול אותנו בנועם האור והניגון, של קדושת ארץ ישראל, למען נכיר במהותה הקדוש והנורא, אז ננשק אבניה ונתגולל בעפרה ונחיה בשמחתה בשל זכותנו הלגיטימי לחיות ולהתהלך בה. ועוד יבוא זמן, שבו נהיה התנועה והמפלגה היחידה בישראל ובכל העולם. ובהתקיים רצון רבנו רבי נחמן, ובילע את כל שונאינו לנצח, ומחה דמעה מעל כל פנים.
רק קונדום יכול להגיד עלי קונדס 90589
רבי נחמן הוא מלך ישראל

המעשה היה בשנת תרפ"ב – וששים שנה היה לגמרי בסוד. רק הילדים שלי ספרתי להם הענין. וגם כן היו אחדים יחידי סגולה שהיו צדיקים קדושים וחברים שלי. אני ספרתי להם והם קבלו את זה. איך אפשר לקבל את זה ? – זה למעלה – למעלה מן הטבע. והם קבלו את זה.
הענין היה – אני מוכרח לספר בקיצור – תמצית. היה מעשה כזה. אני נכשלתי. נכשלתי ונפלתי. זה היה ביום שבעה עשר בתמוז. זה צום חמור של ארבע תעניתים לפני תשעה באב וזמן החורבן. ואני הייתי רגיל להתענות בכל התעניתים, בכל שני וחמישי בכל ערב ראש חדש. וגם כן אני עשיתי תענית בכל יום ויום, מחצות לילה עד אחרי התפילה לא טעמתי אפילו מים. כמו שנהג מורי הקדוש רבי ישראל קרדונר. וביום שבעה עשר בתמוז נפלתי ונכשלתי.
היה נדמה לי שאני מרגיש לא טוב. שאני מוכרח לבטל את התענית. על כל פנים יהיה איך שיהיה, אני מתבייש לספר הכל. ואני על כל פנים נכשלתי. ירידה. ירדתי ירידה גדולה, ואכלתי בבקר במצב כזה. וזה היה מעיק עלי. והיה לי צער גדול ונפלתי לעצבות כזה שהיה פחד. כל מי שהיה מסתכל עלי היה נופל עליו פחד. מזה שלא עשיתי תענית.
והם כולם היו מתנגדים ואמרו שזה הסוף של ברסלב. שסוף כל סוף הם נעשים משוגעים. הם אמרו שאני נעשיתי משוגע. אני הייתי תמיד בשמחה. פתאום כל השבוע. יום ראשון שני שלישי רביעי. על כל פנים אני היה לי צער גדול. וגם כן לא יכולתי לעבוד את השם. הייתי בחושך ובצער גדול ובעצבות כזה ממש כמו שיוצא מן הדעת. והם כולם שמחו ואמרו : זה הסוף של חסידי ברסלב.
אז התפללתי להשם שירחם עלי ויוציא אותי מזה, ושאני גורם בזיון וחילול השם לברסלב. אז נכנס לי במחשבתי מחשבה תקיפה, כמו שאחד עומד ואומר לי דיבורים : תכנס לחדר שלך ( ושם היה לי ארון) תפתח את הארון ותוציא איזה ספר שהוא. לא תכוון שום דבר. תקח את היד על ספר ותוציא אותו ותפתח אותו. ושם תמצא רפואה לנפשך.
היתה לי מחשבה תקיפה כזאת. אז אמרתי מה אני יכול להפסיד אני אכנס לחדר ואני אעשה את זה. נכנסתי לחדר ופתחתי את הארון והוצאתי ספר ופתחתי אותו והיה שם זה החתיכת נייר בתוך הספר. אני לא שמתי לב לנייר. מהנייר יהיה לי רפואה ? אז קראתי ההלכה איפה שפתחתי, אולי אני אמצא שם דיבורים כאלה שהם יעזרו לי. אז קראתי וזה החיה אותי, אבל כשגמרתי חזרה המחלה כמו שהיתה. אז נפלתי בדעתי. חשבתי חס ושלום שאין לי שום תקומה, ושום תקנה. אז רציתי להחזיר את הספר על מקומו.
טרם שסגרתי את הספר הבחנתי שיש פה שורות כתובות. והתחלתי לקרא. רק התחלתי לקרא, ראיתי שזה מעשה פלא : " מאד היה קשה לי לרדת אליך תלמידי..." תיכף. ובכלל אני לא יכול לספר, אפילו אם הייתי יכול לדבר. מה שהרגשתי בזה ומה שהאיר לי מה שיש בזה. אי אפשר לגלות אי אפשר לספר אי אפשר לדבר.
אבל. טוב. התחלתי לקרא וקראתי אותו. כולו עד הסוף קראתי. תיכף שגמרתי לקרא נכנסתי בשמחה כזאת שלא בעולם הזה רק בעולם הבא. שמחה כזאת. התחלתי לרקד ולמחא כפיים, בניגונים כאלה של שמחה.
והם מהישיבה שמעו. הם ידעו שאני כל השבוע בעצבות ועכשיו הם שומעים שאני בשמחה כזאת מרקד. אז הם אמרו : עכשיו הוא כבר בסדר גמור. הוא כבר. יש גושפנקא עליו. הוא משוגע. הם נכנסו לחדר והוציאו אותי לחצר ועשו עיגול. כל הישיבה. ואני הייתי באמצע ורקדתי. כולם שמחו וכולם התלוצצו ממני. המשוגע הוא מרקד. הם עמדו כמה שעות. הם אמרו : הוא לא ייעף אנחנו יותר עייפים אנחנו לא יכולים לעמוד. הם הלכו כולם ואני נשארתי ורקדתי כל הלילה. ואני מאז הלילה הזה קבלתי שם בכל העיר טבריה. כשאני נכנסתי מהישיבה לעיר אז כולם אמרו : ידעו שהברסלב הוא כבר נעשה משוגע.
מאד היה קשה לי לרדת אליך תלמידי היקר להגיד לך כי נהנתי מאד מעבודתך ( זה שברון הלב שהיה לי. השפלות שסבלתי. ועליך אמרתי (על כל אחד ואחד) מיין פייעריל וועט טליען ביז משיח וועט קומען (האש שלי תוקד עד ביאת המשיח) חזק ואמץ (זאת הרפואה שלו. אתה לא רוצה להיות בשמחה אז אני אומר לך שתהיה בשמחה) בעבודתך. נ נח נחמ נחמן מאומן ובזה אגלה לך סוד והוא : מלא וגדיש מקו לקו פצפציה (זה שם המלאך הממונה על תקיעת שופר בראש השנה) ובחזוק עבודה תבינהו (בפשיטות : יש למלא העולם בספרי רבי נחמן. אז תהיה הגאולה.) וסמן י"ז בתמוז יאמרו שאינך מתענה.
וזהו הפתק. הוא עד לעצמו. רק לראות את החתימה של רבנו. עם הנקודות : נ נח נחמ נחמן מאומן. זה החתימה זה התגלות חדש בעולם. כי רבנו הקדוש מדבר ב"ליקוטי מוהר"ן" שיש שיר פשוט כפול משולש ומרובע שיתגלה לעתיד ע"י משיח צדקנו. שיתגלה לעתיד. אני לא יודע להגיד פרושים. רבנו הקדוש אמר על המעשיות: משיח יגיד פרוש על המעשיות. וגם. זה גם כן. פלא כזה : משיח יגיד. הוא יגלה שרבנו הוא זה השיר. שהוא יחזיר כל העולם להשם יתברך. כל העולם יתהפך ויהיה נעשה מכל הבהמות בני אדם.
ופה מגלה רבנו שהוא השרש של הגאולה. להוציא כל העולם מהצרות. הצרות הם התאוות והכסף ותענוגי עולם הזה. לא צריכים את הכל. צריכים לאכול חתיכת לחם. בשביל מה כל הכסף והבנינים כשצריכים רק לאכול חתיכת לחם. רבי נחמן הוא השורש שלנו ושל כל העולם. בו ובשמו. נ נח נחמ נחמן מאומן. זה השורש של כל התורה של כל הבריאה וזה מסוגל לכל. לחזור בתשובה ועוד ועוד.
וזה הפתק בא לעולם על ידי מכשלה. על ידי מכשול כמו שכתוב : והמכשלה הזאת תחת ידך. על ידי מכשלה נעשים פלאות. בפרט רבנו הקדוש. הוא מכניס ומהפך כל הרחוקים וכל הפושעים וכל העולם. מהפך כולם להשם יתברך. רק דבור אחד שלו. הוא מנצח כל העולם. הוא מצחק מהם. ומבינים שהם בטעות. על מה הם עובדים כל כך ורודפים כל כך. בשביל מה בשביל מי בשביל מה. העיקר הוא נ נח נחמ נחמן. זה דבר קל להגיד. וזה, כשאומרים "נ נח..." אז מחזיקים בשורש של כל הבריאה של כל התורה ושל כל הצדיקים. נכנסים בעולם אחר. רק כשמזכירים שם רבנו רבי נחמן. כמו שחתום בחתימת הפתק הזה נ נח נחמ נחמן מאומן. זה צריך להיות בכל מקום בכל חנות בכל בית בכל העולם. אז הם ידעו שהם בהמות. והוא מתהפך להיות אדם.
בכל אדם יש טוב. וזה הטוב. אף על פי שהוא מעט מאד, אבל זה יש לו כח להפך את האדם. הטוב שיש בו. יש בו כח. רבנו הקדוש גילה שיש בכל אחד. בכל אחד יש נקודה טובה שאין בחברו.
הערה 90605
הטקסטים המרתקים שלמעלה (מאת "נ...מאומן" ו- "Na...Meuman") מובאים בלי ציון מקור.
במקרה נתקלתי לפני זמן לא רב בספר שיחות של רבי ישראל אודסר. הספר, בניגוד לספרי ברסלב אחרים, מסומן בחותמת "לא להפצה - לאנ"ש‏1 בלבד". הספר יצא בסוף שנות השמונים.
לפי מיטב זכרוני, המלבן הקודם מועתק מהספר.

שיחות אחרות חוזרות על אותם מוטיבים: ישראל אודסר פרש מדרכי בית אביו והפך לחסיד ברסלב; בעבור זה זכה לבזיונות רבים בבית ובישיבה; נכשל באכילה בצום י"ז בתמוז (וזה נודע לחבריו); ואז מצא פתק שבו הסימן המובהק "יז בתמוז יאמרו שאינך מתענה", הוכחה ניצחת למקורו השמיימי.

1 אנ"ש = אנשי שלומנו
האם גם לי מותר? 90616
I had this story from one who had no business to tell it to me, or to any other. I may credit the seductive influence of an old vintage upon the narrator for the beginning of it, and my own skeptical incredulity during the days that followed for the balance of the strange tale.

When my convivial host discovered that he had told me so much, and that I was prone to doubtfulness, his foolish pride assumed the task the old vintage had commenced, and so he unearthed written evidence in the form of musty manuscript, and dry official records of the British Colonial Office to support many of the salient features of his remarkable narrative.

I do not say the story is true, for I did not witness the happenings which it portrays, but the fact that in the telling of it to you I have taken fictitious names for the principal characters quite sufficiently evidences the sincerity of my own belief that it MAY be true.

The yellow, mildewed pages of the diary of a man long dead, and the records of the Colonial Office dovetail perfectly with the narrative of my convivial host, and so I give you the story as I painstakingly pieced it out from these several various agencies.

If you do not find it credible you will at least be as one with me in acknowledging that it is unique, remarkable, and interesting.

From the records of the Colonial Office and from the dead man's diary we learn that a certain young English nobleman, whom we shall call John Clayton, Lord Greystoke, was commissioned to make a peculiarly delicate investigation of conditions in a British West Coast African Colony from whose simple native inhabitants another European power was known to be recruiting soldiers for its native army, which it used solely for the forcible collection of rubber and ivory from the savage tribes along the Congo and the Aruwimi. The natives of the British Colony complained that many of their young men were enticed away through the medium of fair and glowing promises, but that few if any ever returned to their families.

The Englishmen in Africa went even further, saying that these poor blacks were held in virtual slavery, since after their terms of enlistment expired their ignorance was imposed upon by their white officers, and they were told that they had yet several years to serve.

And so the Colonial Office appointed John Clayton to a new post in British West Africa, but his confidential instructions centered on a thorough investigation of the unfair treatment of black British subjects by the officers of a friendly European power. Why he was sent, is, however, of little moment to this story, for he never made an investigation, nor, in fact, did he ever reach his destination.

Clayton was the type of Englishman that one likes best to associate with the noblest monuments of historic achievement upon a thousand victorious battlefields--a strong, virile man --mentally, morally, and physically.

In stature he was above the average height; his eyes were gray, his features regular and strong; his carriage that of perfect, robust health influenced by his years of army training.

Political ambition had caused him to seek transference from the army to the Colonial Office and so we find him, still young, entrusted with a delicate and important commission in the service of the Queen.

(המשך יבוא, או לא)
האם גם לי מותר? 90712
אודה ולא אבוש, הגעתי עד לתחילת הפסקה השישית בלי לדעת מה אתה רוצה (ואז זה השתנה).
האם גם לי מותר? 90714
האם גם לי מותר? 91420
Do you know that an old liar made sexual relations with his followers ? That he told them “Its your Tikun hanefesh”?

Make them dance in the Jewish streets now ! And let them sell his damned books !

The “Rabbi of all the Jews”? Their young sisters already danced with him !

One of the victims.

Re: NA NACH NACHMA NACHMAN MEUMAN 111207
These "Swingers" are NOT the Rabbi's pupils. This Rabbi (Odesser) is more than pure... But these idols dont believe in his holy teachings and are making legal abominations
Re: NA NACH NACHMA NACHMAN MEUMAN 535544
The police forces doesn't do anything against them. Is pedophilia legal in Israel?

http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2...
האם גם לי מותר? 539043
Rabbi Israel Dov Odesser "MADE SEXUAL RELATIONS" with his followers... Learn english my precious studentit you should write from now Rabbi Israel Dov Odesser HAD INTERCOURSE (sexual intercourse is better) or HAD SEX with his followers thats all. Do you want courses?
רק קונדום יכול להגיד עלי קונדס 91405
Do you know that “a big liar” made sexual relations with his followers ? That he told them “Its your Tikun hanefesh”?

Make them dance in the Jewish streets now ! And let them sell their damned books !

The “Rabbi of all the Jews”? Their young sisters already danced with him !

One of the victims.

Re: NA NACH NACHMA NACHMAN MEUMAN 111209
These "Swingers" are NOT the Rabbi's pupils. This Rabbi (Odesser) is more than pure... But these idols dont believe in his holy teachings and are making legal abominations
Re: NA NACH NACHMA NACHMAN MEUMAN 534263
Il était pur, sa verge ressemblait à celle de Moïse. Il était notre Zivoug et celui de tout Israël.
נ נח נחמן מחורמן 534264
אני מאמין לך שזה היה טהור, אבל מאין לך לעזאזל איך נראה הזין של משה?
נ נח נחמן מחורמן 534278
עפ''י גוגל זה צ''ל פין. לך תדע
נ נח נחמן מחורמן 534282
תגובה 420372 ואילך
נ נח נחמן מחורמן 534285
אז תגובה 420359 צריכה להיות מופנית לגוגל?
נ נח נחמן מחורמן 534288
הבלבניסטים יגידו לך שאין דבר כזה ''גוגל''. יש אנשים שעובדים בגוגל.
נ נח נחמן מחורמן 534289
תגיד להם שגם אם כל האנשים שעובדים בגוגל יתחלפו גוגל תמשיך לתרגם ''פין'' במשפט או ''מוט'' למלה הבודדת
Re: נ נח נחמ נחמן מאומן 550525
מדובר ביחסי מין בהסכמה. גם נחמן מאומן המיסכן לא עבר על החוק כשהוא בעל צרפתיות נשואות, הבעיה מבחינת החוק זה עם הקטינות האומללות, שמכריחים אותן עד היום לשתוק בתמורה לאור המשיח אשר חדר בתוכן ומשם לבנים צדיקים הנושאים את דגל ננח עדי עד; וגם המגע המיני עם ילדים קטנים אשר רק זה הוא מצא לנכון ללמד אותם...
Always Impressed when depressed 93330
When one is depressed, one can find great wisdom and comfort hidden inside nearly any book you read, or even a stupid American film you see on TV. Our brains are adopted to look for such solutions for its problems in times of need. There's nothing you can do about it, anything more rich in context than a phonebook will do.

Atleast that's the way it is with me, whenever I managed to have my heart broken or to ruin my exams. But than again, I sometimes followed Tal Cohen's bookshelf in these cases, so I couldn't say it was just a random pile of junk that I came across.

Shavua Tov,
Lior
(missed the flight from Stockholm, coming back hopefully in 25 hours)
ואולי זה הזמן והמקום לצטט את רבי 94107
סב-רבי המנוח, הרב שמשון קליימן עליו השלום, ידע לומר על אותו רבי ישראל בער אודסר שהיה מעורער בנפשו, ומוקצה בישיבתו, והממסד הישיבתי של זמנו הוא האשם בכך שבמשך 60 שנה הפסיכי הזה שמר בסוד את הפתק שהחסיד הגדול נחמן שכח באותו הספר.

ואין כאן עניין של פעמי גאולה וקירוב לבבות וזירוז הקץ או השכנת שלום ואהבת ישראל, זה כולה עדות מפחידה לבורות ולבערות שהיטיבו להסתיר עד כה בחצרות הרבנים ובישיבות הליטאיות. כשם שהחזרת עטרה ליושנה אין משמעה בחורי ישיבות בחליפות גוצ'י שמשחתים את זמנם בעצרות פוליטיות וויכוחים בבוניים על כדורגל, והמרן עובדיה יוסף היה נפטר בשמחה מכל העסקנים, מלחכי הפנחה והבטלנים שמסתובבים לו מילולית בין הרגליים. וכשם שלא הרבי מלובביץ' ולא הרבי מברסלב וגם לא הרבי מבית-לחם, לא אמרו על עצמם מעולם שהם מלך היהודים, וכשם שאין כל קדושה באיזה שבתאי או בנימין-זאב או אפי איתם שמחזיקים מעצמם לפחות כמורי הלכה אם לא כמלכי האומה היהודית, צדיקים גמורים או חמורים לבנים, כך כל התנועה הברסלבית המשיחיסטית הזו היא עדות לכישלון מערכת החינוך החרדית, ווזר דיי לייק איט אור נוט.

אחחח, איזה תענוג לפטפט בעברית בשנית. ממש יופי של שפה. רואים שהמציאו אותה בשוק.
ואולי זה הזמן והמקום לצטט את האמת 111210
כל האומר שהרבי ישראל דוב בער אודסר מעורער בנפשו, יתפוצץ מוחו מאורו של הצדיק רבי נ נח נחמ נחמן מאומן, ומבזיונו, ואל יהין לנבוח ולנחור על איש אמת אשר כולם מאסו בו.
נ נח נחמ נחמן מאומן אור האורות 130945
את הטקסט הבא נא לקרוא בניגון....:אל תדאג אחי ... איי איי איי עוד רבינו הקדוש נחל נובע מקור חכמה אור האורות יעשה לך את הטובה הזאת וימשוך אותך מהפאותתתתתתתת אאאאוווייי ימים ידברו...!!! תזכור משפט קסום שאחות יהודיה אמרה בזמנו... (כן כן עכשיו כולם לקום ולעזור לי להחדיר בנשמתו את הכלל המפורסם והידוע) נ- נח -נחמ- נחמן מאומן!!!!!!!!!! ואם קשה או התבלבלת אז נחזור שוב : נ- נח- נחמ- נחמן מאומן!!!!!!!!!!!!!!! אחי אוהבים אותך !!!!! הקדוש ברוך הוא אוהב אותך !!!!!!!!!!!!!!!! איי איי איי אחי אחי!!!! איי איי איי!!! הוא רוצה שתשוב אליו !!! תזכור : פשוט כפול משולש רבוע איייייייייייייייי נ- נח- נחמ- נחמן מאומן נהר המטהר מכל הכתמים!!!! אשרינו שיש לנו אבא כזה -הקדוש ברוך הוא!!!!!!!!!!! אשרינו שיש לנו רבי כזה-רבינו נחמן בן פייגא!!!
איי איי איי 130949
זה בטח העונש שלי על שהזכרתי את נועה וזוהר.
איי איי איי 130950
רואה? ואח"כ אתה עוד חושב שאין אלוהים.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים