התנ''ך החייזרי (חלק ב') 888
אם האלוהים הוא בעצם יצור (או יצורים) מכוכב אחר, מה הוא בעצם רוצה מאיתנו? ואולי בכלל יש בעיות בקשר בין ה"הורה" ל"ילדיו"? חלק שני ואחרון.
(איור: באדיבות אבי כץ)
אלוהים טס בספינת חלל

ונניח שכל הטענות של פון־דניקן, סיטשין והאחרים נכונות והאלוהים התנכי הוא חייזרי? מה הוא רוצה מאיתנו אותו אלוהים/ים חייזר/ים? בשביל מה יצר אותנו?

ההנחה המקובלת היא שהאל רוצה שנאמין בו ושנחיה חיים "טהורים". אם נעשה זאת יעניק לנו האל חיי נצח בעולם הבא (אם כי נשאלת השאלה איך זה מסתדר עם רעיון גלגול הנשמות, שהוא כה מרכזי בקבלה) או לא יעניש אותנו לנצח בגיהינום. אבל נשאלת השאלה: מה הוא משיג מכל זה? בשביל מה הטריח את עצמו למשימה של יצירת המין האנושי והשגחה עליו? שאלה זו עמדה במוקד דיונים פילוסופיים ארוכים בימי הביניים שלאמיתו של דבר לא הצליחו לענות על השאלה, שכן המתדיינים ניסו להעמיד את עצמם במקום האל, וכך, במלוא הצניעות נעשה גם אנחנו.

ייתכן שהמדובר בצרכים פרקטיים מעשיים ותו לא, כפי שטוען סיטשין. החייזרים באו הנה כדי לכרות מחצבים בלבד ויצרו את האדם בניסויים גנטיים כמשרת שיעשה את העבודה הפיסית הקשה במקומם. ייתכן שהמדובר בניסוי מדעי לשמו, למטרה של איסוף ידע. אולי היה כאן ניסוי סוציולוגי בבניית חברה? בספר תיקון של אילטוביץ מועלה הרעיון שזה היה פרויקט ליצירת חברה אידיאלית שתשמש דוגמה ומופת עבור כוכב הבית של הניסוי שהיה הרבה פחות מושלם, ופגאני לחלוטין. יתכן שהמדובר במטרות בידוריות גרידה - עשוי להיות שהתרבות החייזרית של היוצר היא כה מושלמת מבחינה טכנולוגית עד שהיא מביאה רק לשעמום מוחלט. כשיש את הכל ואין כל אתגר בחיים האתגר הסופי הוא של יצירת ציביליזציות ומשחק ב"אלוהים" (בדומה למשחקי מחשב שונים הקיימים כיום).

מה יכול להיות מבדר יותר מלצפות בצמיחתה של תרבות, ואולי אף לחיות את חייהם של הפרימיטיביים באמצעים שונים? חיים שיש בהם אתגר וסכנה אמיתיים - להדריך את המחשבות והפעילויות של הפרימיטיביים בדרך מסויימת למרות כל המכשולים - יכולה לצמוח מכאן שביעות רצון המקבילה לזו של יצירת יצירה אומנותית גדולה. דווקא בגלל שלמשתתפי הניסוי יש רצון חופשי, ולכן אינם צפויים באמת, מתחזק העניין והריגוש במשחק. כאשר יש התערבות גדולה מידי של האל (כפי שקורה בתנ"ך בראשיתו) הרי שהמשחק נפגם במקצת והמתח יורד. אבל אולי התערבות זו היא חיונית בפתיחה לקביעת כללי המשחק. יתכן שהאל עסוק במשחקים ותחרויות עם אלים אחרים מגזעים אחרים. ייתכן שהאל זקוק לאהבה של יצוריו, והוא מתרברב לפניהם כל הזמן על הישגיו. ייתכן שבחברה טכנולוגית מושלמת כל הרגשות האמיתיים - אהבה, שנאה, רחמים וכו' - שוב אינם קיימים, ויש ליצור אותם מחדש בחברה פרימיטיבית יותר. אולי כאן הם חשובים הרבה יותר שכן הם כה נדירים בחברה הטכנולוגית של הבורא.

ואולי החייזר הוא סדיסט שנהנה מהסבל שנגרם לברואיו? אין שום הוכחה שהמושגים שלנו של טוב ורע צריכים לחול גם עליו - אחרי הכל, הוא יצר אותנו למטרותיו שלו...

כל זה טוב ויפה, אבל כיצד יסתיים הניסוי? זוהי שאלה שבה עוסקות הדתות השונות מאז ומתמיד. מצד אחד, אם בני־האדם יתפתחו לבסוף לרמה טכנולוגית גבוהה מספיק, הם עלולים להשתוות לחייזר הבורא ולאיים על כוחו. חששות כאלה מבוטאים בסיפור גן־העדן בספר בראשית בדברי הנחש לחווה: "כי ידע אלהים כי ביום אכלכם ממנו (עץ הדעת) ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע" (בראשית ג', ה'). ייתכן שהחייזר חושש שיציריו עלולים יום אחד להגיע לטיסה בחלל ולהגיע אליו, ואולי למצוא ניסויים אחרים שלו בעולמות אחרים ולהפריע להם. לפי התפיסה האופטימית של הראלים, החייזרים "האלוהים" יתנו לנו לבסוף לצאת לחלל ולהיות כמוהם ואף בדרגה גבוהה יותר (בגלל גודל מוחנו) וליצור גזעים משלנו כפי שהם יצרו בעבר, וניתן יהיה לחוש את התחושות של הגזעים הנחותים האלה כאילו אנחנו נהיה הם, האלוהות המושלמת. אחרים, שלא ימצאו מתאימים לכך (ובראשם הרוב הגדול של המין האנושי שמסרב לקבל את מנהיגותו העולמית של ראל) ילכו לגיהינום, על סמך המידע שאותו קולטים האלוהים על כל אדם בכדור הארץ.האם התנ"ך הוא באמת תיאור של מפגש עם חייזרים? ככל הנראה לא, אבל הוא התוצר הטוב ביותר של המוח האנושי. יוצריו, בשל ההשפעה האדירה שהייתה להם על גורל האנושות, יכולים להיחשב מבחינה זאת כמעט כחייזרים. פון־דניקן, סיטקין ושות' מנסים להציג את האלוהים התנכיים כדומים לאנשי המאה העשרים, עם היכולות הטכנולוגיות שלנו והחולשות שלנו. יצורים פשוטים ומובנים שיום אחד אנחנו, לאחר שנתפתח מספיק מבחינה טכנולוגית ונצא לחלל, נהיה כמוהם. כפי שטוענים הראלים, נצא גם אנו לחלל ונברא גזעים שונים וכל התהליך יתחיל מהתחלה וחוזר חלילה.

אם נרצה, אפשר להציג תרחיש שונה לגבי האלוהים התנכי. האלוהים של התורה, אל קנאי, לוחמני ותוקפני מזכיר מאוד את גיבור סדרת "מסע בין כוכבים" המקורית - קפטן קירק - בנחישותו לכפות את עמדותיו על בני גזעים שונים שאינם חושבים כמוהו ויהי מה. האם מדובר במפקד ספינת חלל תוקפני במיוחד? אולי מישהו שפועל בניגוד להוראות של "עולם הבית"? חיזוק לכך אנו מוצאים בעובדה שלאורך התנ"ך התערבותו הישירה בענייני המין האנושי הולכת ופוחתת עד שהיא נפסקת לחלוטין לאחר גלות בבל (להוציא פרשיות בודדות כמו זו של ישו, וכו') והאלוהים נעלם לחלוטין מבחינת המין האנושי. אולי קפטן קירק המקורי הוחלף במישהו אחר, תוקפני פחות ושקול יותר, מין קפטן פיקארד שכזה, שמקפיד יותר לשמור על עקרונות "אי ההתערבות" של עולם הבית?

הישות

לדעתי התנ"ך מציג משהו שונה מכל זה. מה שמתואר שם, לאחר כל העריכות השונות שעברו הטקסטים השונים שיצרו את התנ"ך, הוא מפגש עם ישות חייזרית שונה לחלוטין מכל מה שאנו מבינים. ישות שיש קשיים עצומים בתקשורת איתה ובהבנת רצונה. ספר איוב מבטא את חוסר היכולת הזאת לתקשר בין האדם והאל בצורה מושלמת. בספר איוב מסופר על האדם איוב, שרוצה להבין מדוע אין צדק בעולם, והאל עונה לו על שאלות כלל לא רלבנטיות לאיוב - על מבנה העולם שאותו יצר האל, ודרכי בעלי־החיים. בין שני הצדדים יש קצר מוחלט בתקשורת. דומה גם שהישות הזו, עם כל שלמותה כביכול, מתקשה מאוד להבין את המין האנושי, כפי שמסתבר פעם אחר פעם מסיפורי יציאת מצרים למשל, כאשר בני־ישראל מסרבים למלא את רצונותיה שאינם ברורים להם וגם לא למנהיגם משה. כך הוא המצב גם לאחר מכן - בכל פעם שהישות מנסה להעביר את רצונותיה לנביאים שונים, כמו ישעיהו ויחזקאל. רק לאחר שהישות מפסיקה לתקשר לחלוטין עם בני־אדם ומקומה נתפס לחלוטין בידי סופרים וכוהנים, רק אז נדמה שהאנשים מתחילים לרדת לסוף דעתה או לפחות למה שהסופרים והכוהנים טוענים שהוא סוף דעתה.

אם הייתי מנסה להצביע על משהו דומה במד"ב, הרי זהו סולאריס של סטניסלב לם, סופר יהודי פולני (1961, תורגם לעברית בידי אהרון האופטמן). זהו סיפור על ישות חייזרית בצורת אוקיינוס ענק שמנסה, בדרכה שלה, לתקשר עם בני־האדם באמצעות פנטומים של אהבותיהם, אבל כל תקשורת אמיתית בינה לבינם היא למעשה בלתי אפשרית למרות הטענות של נציגים שונים מטעם עצמם. דומה שיש כאן, בין השאר, גם רמז אירוני מאוד על כלל מערכת היחסים בין בני־האדם והאל לאורך ההיסטוריה.
קישורים
התנ"ך האמיתי - הספר שסיפק חלק מההשראה לכתבה זו
אתר שמביא ציטוטים שונים מהתנ"ך בנושא
סולאריס - מפתחות לפשר יצירתו של סטניסלב לם, מאת אברהם יוסף
אבי כץ צייר את התמונה שבראש המאמר
חלק א' של המאמר
פרסום תגובה למאמר

פרסומים אחרונים במדור "דת והעידן החדש"


הצג את כל התגובות | הסתר את כל התגובות

השבחת הגזע 59117
בהנחה שאלוהים הוא חייזר הנע אלפי שנים ביקום בספינת חלל הרי שהוא יצטרך לחדש מדי פעם את מאגר הגנים שלו לשם שכפול. הסיבה העיקרית לזיווג זכר ונקבה היא פגמים שנוצרים בגנים ועלולים לגרום להכחדת המין. שילוב של שני גנים יוצר עמידות גבוהה בפני פגמים אלה (יוצאים מהכלל הם נשואי קרובים)
ככל שמתרבים הספורים על חטיפות חייזרים וגניבת ביציות וזרעונים, מתחזקת אצלי ההשערה בדבר יצירת מאגרי גנים בכוכבים שונים בדרך, שכדור הארץ הוא אחד מהם. כשאלוהים באזור, הוא קופץ לביקור קצר, מצטייד בחומר גנטי טרי וממשיך הלאה...
ראה באתר שלי בנושא:http://www.truebible.co.il/creation/cloning.htm
השבחת הגזע 59121
קודם כל, אינני רואה סיבה טובה להניח את ההנחה שלך.

אבל לצורך הדיון, נניח שיש לך את אלוהים כחייזר שנע אלפי שנים ביקום בספינת חלל:
1) אם הוא הצליח ליצור בני אדם וחיות עם מגוון גנים כזה, מדוע לא פשוט יצר לעצמו גנים כאלה? מדוע ללכת דרך יצירת גזע שלם?
2) לחדש את מאגר הגנים שלו לצורך שכפול? זה קצת הפוך ממה ששכפול אמור להיות?
3) פגמים שנוצרים בגנים לא נמנעים על ידי רביה זוויגית. להיפך, תהליך הרביה הזוויגית יוצר הזדמנויות רבות יותר לשגיאות.
השבחת הגזע 59127
נראה לי זאת סתם פרסומת.
ובכלל, הנושא הזה הוא כל כך קשה לבדיקה (בייסודו אך ורק הנחות (ומי כמונו יודע שמאחורי הנחות בד"כ מסתתרת המטרה - להיפטר מהסטוק כמה שיותר מהר או סתם למשוך את הזומביים לקנות משהו -שהם לא צריכים-:) )) אם בכלל אפשרי, שזה גובל בבזבוז זמן.
אולי צריך לחפש את הכלים שיאפשרו להתקדם בפתרון הבעיה במקום לנסות לפתור את הבעיה עצמה.
השבחת הגזע 59162
הרעיון של גיוון הגנים מיושם כבר כיום בחיות על סף הכחדה. מנסים לזווג אותן עם חיות דומות מאזור אחר כדי ליצור גזע בריא יותר. בשבטים אשר מזדווגים רק בתוך השבט נוצרים פגמים גנטיים רבים ובזיווג עם בני משפחה הסיכויים לפגם עולים בצורה חדה.
סביר שהבעיה קיימת גם אצל נוסעים בחלל וכדי לגוון את מלאי הגנים עליהם ליצור הזדווגויות רבות ומהן לבחור את המוצלחות ביותר.
א. הם יכולים לחזור לכוכב מוצאם ול''התחתן'' שם אך זה עלול להיות רחוק מדי
ב. להשאיר נציגים על כוכבים בדרך (או רק להזדווג עם בני המקום ולהמשיך הלאה) ולחכות מספיק זמן כדי שיווצר גיוון
השבחת הגזע 81524
"הנחתך" מושללת מיסודה, כיון שהחלקים האינטגרליים מיצירת ה"גן" האנושי הם: היגיון, מקום וזמן.
כיוון החשיבה המתבקש מוכרח להיות איפוא , אין סופי.{ מעבר להשגתינו (מוגבלים) }
וע"כ חיותו גם היא אין סופית.
אז איפה הוא? הוא נמצא בכל פרט בבריאה ומחיה אותו כל רגע ורגע.

תפסיק להתל בעצמך ובקוראי כתב עתך .
אם רצונך הוא כנה לדעת מה אלוהים רוצה ממך קרא נא את "הוראות ההפעלה" שבספר הספרים.
אלוהים אדירים... 59132
או יותר נכון להגיד, חיזרים אדירים.

האם הרעיון של "אלוהים הוא בעצם חיזר" הוא לא קצת ישן ? אני זוכר שקראתי את מרכבות האלים של אריך פון דניקן בגיל 12 או משהו כזה וגם בתור ילד, לא חכם מהרגיל, הדבר נראה לי די מאולץ. סיפורים של זול ורן נראו לי הרבה יותר מלאי דמיון אז... אבל כנראה שלא הייתי "בוגר" מספיק לרעיונות מדהימים כמו ET כבורא עולמות.

ניתן להעלות רעיונות נוספים :

* אלוהים הוא נוסע בזמן המגיע מעתידה של האנושות.
* אלוהים הוא מפלצת נוירוטית הנעה בין עולמות מקבילים.
* אלוהים הוא אדם מהעולם העתיק אשר מצא מנורת קסמים רבת כח.
* אלוהים הוא תוצר קיברנטי אשר הושתל במוחנו ע"י ממשלות התאגידים על מנת לעודד את תרבות הצריכה.
* אלוהים הוא יוסי הירש מחדרה אשר מאס בחיי היום יום והחליט לקחת אחריות.
* אלוהים הוא דמות טראגית. הוא ברח אל איזור נופש קדוש ויוקרתי על מנת לברוח מבריותיו. הוא מאס באותן בריות האוהבות להלביש עליו דתות חדשות, שונות ומשונות, חדשות לבקרים.
אלוהים אדירים... 59158
יכול גם להיות שפשוט אין דבר כזה אלוהים.
ספר את זה לרוב האוכלוסיה בעולם. 59160
לאנשים כנראה קשה עדיין להניח את ההנחה הפשוטה שסיפורי התנ''ך מבוססים על דמיון עשיר ומפותח של האדם...
ספר את זה לרוב האוכלוסיה בעולם. 59164
אבל בגלל סיפורי התנ"ך העם היהודי נמצא בארץ ישראל. לפי העברית שלך אני מניח שגם אתה אחד מהם או שאני רק מדמיין??? סליחה על הציניות בעיקר מכיון שגם אני חשבתי שהתנ"ך הוא רק סיפורים לפני שהתעמקתי בנושא
סלחתי 59177
א. התנ"ך לא נכתב במקור בשפה בה אני כותב כעת.

ב. העם היהודי לא נמצא כולו בארץ ישראל. (ברובו?)

ג. הימצאותו של החלק אשר כן נמצא בארץ ישראל לא נובע מסיפורי התנ"ך אלא מתנועה אנטי-דתית אשר כפרה בקונבנציות הדתיות של היהדות בתקופתה. לתנועה הזאת קראו ציונות.

ד. גם אם חלק מהיהודים נמצאים ב"ארץ-ישרואל" בשל סיפורי האגדות (הנפלאים דרך אגב) המצויים בתנ"ך הדבר רק מוכיח שיש קבוצה גדולה של אנשים המאמינים באותן אגדות. אם נגזור מכך את נכונות הסיפורים יש לגזור מכך את נכונות כל מיתוס על פני כדור הארץ אשר בו מחזיקה קבוצה גדולה מספיק של מאמינים.

ה. אני סולח לך על הציניות בעיקר משום שעליך להוסיף עוד עוקץ או שניים להודעותיך, לפני שניתן יהיה לסווג אותן כציניות. ההודעה שלך היא צינית-לייט במקרה הטוב.

ו. אני שמח שהתעמקת בנושא, אבל יש בעולמנו המון נושאים מופרכים להתעמק בהם.

ז. התנ"ך האמיתי הוא התנ"ך אותו כולנו מכירים. בשביל זה לא צריך חיזרים.
התנ''ך נכתב בעברית 209004
זה דבר די ברור שהתנ''ך בעברית. ''לזאת ייקרא אישה כי מאיש לוקחה'' זו דוגמא אחת, וכן כל אותם פרקים בספר תהילים ובמגילת איכה שמסודרים לפי סדר ה-א' ב'.ואלו רק מקצת מהדוגמאות שניתן להביא.
התנ''ך נכתב בעברית ואי אפשר להכחיש את זה. אבל בתקופתנו שיש מן מוטיבציה מוזרה לשלול ולהכחיש כל דבר שקשור בתנ''ך או במקורות מסורתיים אחרים, אני לא מתפלא שגם לזה הגענו.
התנ''ך נכתב בעברית 209031
סתם פיספסת את כוונתו - הוא אמר שהעברית שלו ושל התנ''ך היא לא אותה עברית. אגב, גם כדאי להזכיר שחלק מהתנ''ך נכתב בארמית, אם אתה כבר טורח לדייק.
ספר את זה לרוב האוכלוסיה בעולם. 59189
וכמובן שזה היה טיעון שבו אין קשר לוגי בין המסקנה לעובדות עליה היא נסמכת:

ותודה שטסתם גלעד ברזילי
ספר את זה לרוב האוכלוסיה בעולם. 75781
אם התנ''ך הוא רק סיפורים, איך אתה מסביר את זה שמאות ארועים ננמצאו בו בגמטריות וכדומה ויש ספרים רבים על כך
גם רצח רבין וכו,התנך לדעתי משקף את כל העולם שברא אלוקים
עבר הווה ועתיד ,לפני שאתה מוציא דבר כזה מהפה תחקור קודם כל תלמד מהתורה שבעל פה התלמוד,ותמשיך לקבלה ,מי יודע מה תגלה ''יתוש קטן קדמני''-הכוונה לאפסיות האדם באשר הוא כלפי בורא עולם,אי ידיעה אינה פותרת מעונש.
תמהתני.. 75784
אילו תובנות מרשימות יש בתנ"ך, שלא היה ניתן, באותן השיטות, למצוא בספר הטלפונים? כמובן, שהתנ"ך הוא קרדום יותר מרשים לחצוב בו מאשר ספר הטלפונים, אך עם כל הדרש, והפרש, והתושב"ע, והפילפולים, והעירפולים, בסופו של דבר, רוב ככל ה"חוכמה שבתנ"ך" היא התחכמות הפרשנים.

משום מה, יש מעמד גבוה יותר לשניצקליינים של התנ"ך.

אגב, לצערי, נראה כי התנ"ך לא לימדך הכיצד מנקדין.
דילוגים בתורה 75848
בס"ד

דילוגים בתורה
בספר "צפונות בתורה" של הרב שמואל יניב
רואים שיש דילוגים בתורה בהתחלת ספר בראשית ובסופו שם הספר תורה בדילוגים של 49 אותיות מהאות ת' של המילה בראשית והלאה . בסוף ספר בראשית בפרק מ"ט כ"ח -ל. מהאות ת של המילה וזאת יוצא תורה בדילוגים של 49 אותיות. בספר שמות בהתחלת הספר מהאות ת של המלה שמות יוצא דילוגים של 49 אותיות ובסוף הספר שמות פרק לט ח-י"ג מהאות ת האחרונה של המלה תכלת יוצא בדילוגים תורה כל 49 אותיות.וכך יוצא תורה בדילוגים של 49 אותיות גם בספר במדבר וגם בסוף ספר דברים מקבלים את שם הספר (תורה) בדילוגים כל 49 אותיות בהתחלת הספר ובסופו כל 49 אותיות. בהתחלת ספר ויקרא מקבלים בדילוגים שם המחבר של הספר שהוא בורא העולם .
בהתחלת ספר דברים הדילוגים הם בכל 48 אותיות. בספרים האחרונים שהם במדבר ודברים התורה יוצאת בדילוגים לכיוון השם של בורא העולם כלומר הפוך מה –ת' ל-ה'
לא ראיתי ספר בעולם שיש בו שם הספר בהתחלה ובסוף בדילוגים ושם המחבר באמצע הספר .

ניתן לראות את הדילוגים בתורה באתר שלהן

קישורים נוספים

נחום בומבך

בפולמוס שהתעורר בשנים האחרונות סביב השאלה האם יש ממש בטענה כי בתורה קיים מידע המוצפן בדילוגי אותיות, חלה לאחרונה תפנית דרמטית.מחקרים חדשים אינם מותירים עוד ספק , כי התופעה אכן קיימת. מדובר במחקרים המפריכים את כל הטענות שהועלו עד כה במטרה להטיל ספק בתקיפותם של מסקנות העולות ממחקרים קודמים.ואכן, עד כה לא הצליח איש להפריך את המסקנות העולות ממחקרים חדשים אלה. על כל אלה ועוד, באתר שלפנינו.

על הדילוגים דוגמאות והסברים

קישורים לאתרים נוספים בדילוגים

חסhttp://www.hidabroot.org/tzofen.htm

דילוגים יש בספרים רגילים לעומת ספר התורה ? אני טוען שמספר הדילוגים הרבה יותר גדול בכמות שלא ניתן להשוות . כמות הדילוגים שיש בספרים אחרים היא כמות רגילה וסבירה. לעומת זאת בתורה כמות הדילוגים כל כך גדולה שהסבירות שימצאו כל כך דילוגים היא אחד למיליון.
ואכן, עם התרחבות המחקר וריבוי התגליות ופרסומן בקרב אנשי המחקר ברחבי העולם, הפכה תגלית זו אצל הקהיליה המדעית פלא של ממש מבחינה הסתברותית.
נצטט לדוגמא את דבריו של אחד המתמטיקאים המפורסמים ביותר בעולם, רוברט ג' אומן, חבר באקדמיה למדעים של ארה"ב, לאחר שבדק ביסודיות האופיינית לו את המחקרים שהונחו לפניו:
"מבחינה סטטיסטית זהו הרבה מעבר לנדרש בדרך כלל. אמות המידה המחמירות ביותר שהוחלו אי פעם הן בין 1 ל1000. התוצאות של ריפס (פרופ' אליה ריפס העומד בראש החוקרים את הצופן שבתורה) משמעותיות לפחות ברמה של 1 ל100,000. פשוט לא רואים תוצאות כאלה בניסויים מדעיים רגילים. הצופן התנ"כי הוא פשוט עובדה".
על חסרות ויתרות
בס"ד
דילוגים בתורה
בקישור להלן ניתן להגיע ליתר הקישורים בקלות

הסבר לדילוגים בתורה
הסבר לדילוגים
בכבוד רב

דוד
דילוגים בתורה 75857
יש בעיה קטנה שזה לא עובד כך.
יש כל מיני קטעים ששונו בתקופת המשנה והתלמוד. לעיתים הוחלפו מילים, לעיתים שובשו אותיות בהעתקה.
כמו כן יש למשל קטעים תחומים עם נ' הפוכה - שבכלל לא נמצאים במקומם הנכון.
ואין לשכוח שעבודתו של פרופ' ריפס זכתה לפרס איג-נובל היוקרתי במתמטיקה.
דילוגים בתורה 75865
הסבר למי שטוען שיש שינויים בתורות. להלן מכתב שקיבלתי מאתר הידברות.

דוד היקר שלום,
בהתיחס לשאלתך לגבי ספרי תורה שונים ושינוי אפשרי בטקסט שבתוכן:
כידוע ישנה מחלוקת לגבי הפסוק המופיע בספר דברים פרק כג´ פסוק ב´:
" לא יבוא פצוע דכא , וכרות שפכה בקהל ה´. "
לפי נוסך קורן ( נוסח אשכנז ) המילה דכא נכתבת עם האות א´.
לפי המסורת בעדות ספרד המילה נכתבת בסיומת של האות ה´ : דכה.בכל מקרה אין ייתור או חיסור של אות - יש אות אחת שנמצאת במחלוקת.

מחקרנו מתבסס על נוסח קורן.

לגבי עצם שאלתך:
אם היתה אות מיותרת או חסרה בטקסט, היה זה אכן משנה את מערך ההצפנה קדימה ואחורה מאותה אות מיותרת או חסרה והלאה.

היות והמחלוקת המובאת בתחילת התשובה - עוסקת בהחלפת אות ולא בחיסור או יייתור של אות, יש משמעות רלוונטית רק לדילוגי האותיות העוברות דרך אותה אות.

לדוגמא : נניח שבקשנו לחפש את הביטוי : "אהבת עולם" - ונניח שבהמשך
הביטוי היינו מוצאים את המילה "אהבתנו"
לפי נוסח קורן הביטוי המלא היה: "אהבת עולם אהבתנו"
לפי נוסח ספרד הביטוי המלא היה : "אהבת עולם ההבתנו" בהנחה שהאות א´
מהמילה "אהבתנו" – נמצאת בתוך המילה דכה.

כך שבכל מקרה לא ניתן להגיד שהמחלוקת היא מחלוקת גורפת בכל התורה לגבי
שיטת הצופן, לכל היותר נוכל לאבד את כל הביטויים הרלוונטיים העוברים דרך המילה "דכא".זאת כאמור רק בהנחה שנוסח ספרד הוא אכן הנוסח הנכון - מה שאינו ברור כלל
ועיקר.

מקווים לביאת משיח בהמהרה בימינו - ומלאה הארץ דעת ה´ כמים לים מכסים.

בברכה,
צוות הדברות

עוד בנושא זה

טענה:
במקרא יש מילים רבות חסרות ויתרות באותיותיהן ולכן אין להסיק שום מסקנה מדילוגי אותיות. לכן אין שום משמעות לחידושיים הנובעים מחקירת התורה בצורה המבוססת על דילוגי אותיות.
תשובה:
א. אכן יש לנו מסורות על שיבושים בלשון טקסט התורה. כפי שגם הביאם רבי עקיבא איגר
בגליון רע"א על שבת נ"ה. ועוד גדולי תורה בישראל. אנו משמרים גם את השיבושים. השאלה
היא מה הוא הדבר היותר חשוב, התורה או ישראל ומי מהם קדושתו נעלית יותר. התשובה לכך היא שקדושת ישראל נעלית מזו של קדושת התורה. כך היא מסקנת המדרש (תנא דבי אליהו) ומסקנת המקובלים (יעויין באריכות בענין בספר "יום טוב של ראש השנה תרס"ו" {המכונה - משך תרס"ו} מאת מוהר"ר שלום דובער מליובאוויטש ע' רכט מאמר ש"פ במדבר רסו) המציאות היא שמגובש בידי עם ישראל טקסט מקראי תורתי די מוגדר. בס"ה רוב רובו של עם ישראל מקבל טקסט בו יש כנראה שני שינויים קלים בין העדות. שינויים אלו לא משפיעים בד"כ על עריכת מחקר דילוגים. העובדה שבידי עם ישראל התגבש הטקסט הזה דווקא היא לדעתם של יהודים מאמינים בני מאמינים משמעותית. אין אנו מאמינים במקריות. הכל תחת השגחה. הקב"ה נמצא בכל אלקטרון. מכך נובע שלמחקר כזה עשויה להיות משמעות.
ב. יש מקום לסברה שהמושג יתירות וחסרות מתייחס לא לחסרונן של אותיות או לאותיות
יתרות, אלא, לחסרות ויתרות בגבהן. לפיכך חוסר בקיאותנו בנושא זה כוונתו דווקא לשאלה מה הן בדיוק האותיות החורגות בגודלן בטקסט התורתי. חריגה כזו לא מפריעה למחקר בשיטת הדילוגים.
ג. רעיון החקירה של התורה בשיטת הדילוגים הינו רעיון עתיק שהיה בידי חכמי ישראל.
העיסוק בו עתה אין בו חידוש עקרוני. יעויין למשל בשער הצירוף בספר "פרדס רימונים"
מהרב המקובל משה קורדוברו זיע"א.
טענה:
מומחים רבים בתחום המתימטי וההסתברותי הגיעו למסקנה שאין שום משמעות סטטיסטית למחקר בדרך של דילוגים באותיות התורה.
תשובה:
א. הדיסציפלינה המדעית הנהוגה היום הינה בעלת עמדת פתיחה של אי לקיחה בחשבון נוכחות של כח עליון. מבחינה זו היו בתולדות המדע שינויים. עכ"פ באופן חריג, כנראה מחמת הטענות הסטטיסטיות כבדות המשקל והאישים התומכים בהן, מהם מומחים במתימטיקה והסתברות הנושאים תארים אקדמיים חשובים (כמו פרופ' רוברט הארליק מאוניברסיטת סיאטל - וושינגטון, ד"ר משה כץ מהטכניון, פרופ' אליהו ריפס מהאוניברסיטה העברית המכון למתימטיקה, הארולד גאנץ לשעבר חוקר בכיר ביחידת ההצפנה של הפנטגון ועוד מומחים
חשובים, מהם יש כאלו שהחליטו בנפשם לעשות תשובה כתוצאה מניתוח הסתברותי של התוצאות
שהתקבלו). פורסמה בכתב העת Statistiscal science אוג. 94 למנינם כרך 9 מס. 3 כתבה.
בתגובה פרסמה קבוצת סטטיסטיקאים בשנת 99 למניינם תגובה הטוענת לשלילת הטענות
הסטטיסטיות מכל וכל. הטענות של המבקרים התייחסו בעיקר לכך שהממצאים המצויים לא
נבדקו מתוך הנחות פותחות אקראיות אלא הן, לטענתם, בבחינת שרטוט המטרה לאחר פגיעת
החץ. כדי לעמוד באבני הבחן המדעיים הדרושים גם לפי דעת הקבוצה המבקרת נעשה מחקר המבוסס על טקסט שלא נבחר על ידי קבוצת המתימטיקאים המאמינים, אלא הוא טקסט עתיק
שנבחן היום בדיעבד.
הממצאים שהתקבלו היו בעלי מובהקות מכרעת (1/600). הדבר פורסם גם באינטרנט. ניתן
למצוא את הדיונים בקשר לכך באתרים aish.com וכן .http://www.torahcodes.co.il יש גם
מאמר חשוב של הרולד גאנץ .. .The primer. למחקר זה, שנעשה תחת אילוצים מחמירים של
דיסציפלינות מתמטיות המקובלות בעולם המדע, לא נמצאה עד כה שום בקורת המפריכה את
התוצאות. נראה שהתוצאות משכנעות בצורה מוחצת. יעויין גם בספרו של ויצטום "מימד
נוסף".
יצויין כהערת אגב שאין מי שמשתית את כל אמונתו על דילוגי אותיות. אולם יש ויש מקום
לתהות על התוצאות המפליאות. בעניני אמונה, כך מסתבר, להודאה באמת יש השלכות מרחיקות
לכת של המודה באמת על הנהגותיו האישיות. זה קשה. כך ורק כך ניתן להסביר את פעלם של
אנשי ד"א. יעויין בספרו של אורי זהר - "לא נתנו צ'אנס". יש להניח שאם היתה היום
התגלות כמו ההתגלות בהר סיני היו אנשי ד"א מצלמים בשוויון נפש את הארוע מבלי שהדבר
יחדור לעולם הרגש שלהם. הרי ראינו שתיכף אחרי מעמד סיני נכשלו אלפים מהעם בעגל
הזהב. מסתבר שיישום אמונה אינו דבר הנקנה רק בהוכחות ולו גם טובות מאוד. לאדם יש
למרות הכל בחירה חופשית.
ב. עד כמה השיטה בעלת תוקף מעניין ניתן לבחון על ידי חיפוש של שם מנהל המחקרים
התורניים של ד"א – ירון ידען, בשיטת הדילוגים. החיפוש נעשה באמצעות תוכנת דילוגים הנמצאת בשימושו של הפרופ' אליהו ריפס מן האוניברסיטה העברית. ובכן, מסתבר ששמו מופיע בדילוגים של 32096 אותיות מבראשית פרק מט פסוק כא באות י שבמילה "עין". האות
האחרונה של שמו מופיעה בפרשת האזינו הדנה באחרית הימים בפרק לב פסוק ה "הלד' תגמלו
זאת עם נבל ולא חכם הלוא הוא אביך קנך הוא עשך ויכננך". באות נון שבמילה קנך.
הפרשנות המתבקשת היא שלמרות שהאיש נכנס לגדר של נבל כפי שמוגדר במקרא (אמר נבל בלבו
אין אלקים... - תהילים יד א) עם כל זאת עדיין כנראה הוא קנינו של בורא עולם אולי
מכח מה שלמד ושנה והקדיש זמן לכך בצעירותו. מבחינה זו יש מקום לראות בו איש דוגמת
אלישע בן אבויה שאף הוא שנה ופרש ובכל זאת נוטים אנו להאמין על פי האמור במסכת
"חגיגה" שזכה בכל זאת לאחר ייסורי כפרה בעולם הבא. כך גם חיפוש של אתר האינטרנט
"אתר חופש",שענינו ניגוחה של תורת ישראל, בהיפוך, בדילוג של 15700 החל בחומש במדבר
פרק ד פסוק פז ב"ש" שבמילה "כבשים" נגמר בספר דברים פרק כט פסוק יח "כי בשרירות לבי אלך למען ספות הרוה את הצמאה" באות א שבמילה "את". אולי הדברים יעוררו מחשבה אצל העוסקים בהפצת דברי הנבלה.

דילוגים בתורה 75871
דוד היקר,
האם כבר קראת את החומר החשוב שנמצא באתר הזה?

נא לקרוא את האמנה 75872
נא לקרוא את האמנה ולראות שהחמס לא מוכן לשום פשרות.
אמנת תנועת ההתנגדות האיסלמית – פלסטין (``חמאס``)

פלסטין, 1 מוחרם 1409 – 18 באוגוסט 1988

בשם אללה הרחמן והרחום
(על היהודים:) ``הייתם הטובה באומות שהוצעו לבני האדם. מצווים את הטוב ושוללים את הרע ומאמינים באללה. לו האמינו אנשי הספר(הערה שלי "הספר" הכוונה לספר התורה שלנו)כי אז היה להם טוב. יש והם מאמינים אך רובם מושחתים.
הם לא יזיקו לכם אלא במעט ואם יילחמו בכם, יסוגו מפניכם ולא ינצחו אתכם. הם נדונו להשפלה היכן
שיהיו, אלא אם כן יחזיקו במוסרותיו של אללה ובני האדם כי העלו את חמתו של אללה, הם נדונו לחיי מסכנות כי כפרו בפסוקי אללה והרגו את הנביאים בלא צדק. הם נדונו לכך משום שמרדו ועברו על החוק`` (סורת אל עמראן, 106 -108).
``ישראל תקום ותתקיים עד שיחסל אותה האיסלם כשם שחיסל את קודמיה`` (האימאם החלל חסן אל-בנא)...

מתוך ההקדמה
...זוהי האמנה של תנועת ההתנגדות האיסלמית (החמאס), החושפת את זהותה ומסבירה את עמדתה, המפרטת את תקוותיה וקוראת לתמיכה בה ולהצטרפות לשורותיה. מלחמתנו עם היהודים חשובה ומכרעת, ולכן זקוקה לכל המאמצים הנאמנים. זהו צעד המחייב צעדים נוספים, וקבוצה שנדרשות לתמוך בה קבוצה אחרי רעותה מהעולם הערבי והאיסלמי, עד שהאויב יובס ואללה ינחל את נצחונו.

מתוך הסעיף השישי: הייחוד והעצמאות
תנועת ההתנגדות האיסלאמית היא תנועה פלסטינית ייחודית. נאמנותה היא לאללה ודבקותה היא באיסלם כדרך חיים. היא פועלת להנפת דגל אללה על כל פיסת אדמה בפלסטין. בצל האיסלאם יכולים לחיות חסידי כל הדתות בשלווה ובביטחון לעצמם, לרכושם ולזכותיהם. בהעדר האיסלאם צומחים סכסוכים ונפוצים העושק, העריצות והשחיתות ומתקיימות מלחמות. כפי שאמר המשורר המוסלמי מוחמד אקבאל:

אם אבדה האמונה אין ביטחון
אין חיים למי שאינו מחיה את הדת
מי שרוצה בחיים ללא דת
הריהו הופך את האבדון לנרדף להם.

מתוך הסעיף השביעי: תנועת ההתנגדות האיסלאמית היא כלל-עולמית
...תנועת ההתנגדות האיסלאמית היא חוליה בשרשרת הג`יהאד מול הכיבוש הציוני, הנמשכת מאז ההתקוממות של החלל עז א-דין אל-קסאם ואחיו הלוחמים בני האחים המוסלמים בשנת 1936, דרך הג`יהאד של הפלסטינים ושל האחים המוסלמים במלחמת 1948, ופעולות הג`יהאד של האחים מ- 1968 ואילך...
...שליח אללה כבר אמר: ``השעה לא תבוא עד שילחמו המוסלמים ביהודים ויהרגו בהם, עד כדי כך שכאשר יסתתר יהודי מאחורי עץ או אבן, יאמרו אלו (העץ והאבן): ``מוסלמי, עבד האל, יש מאחורַי יהודי, בוא והרגהו...

מתוך הסעיף התשיעי: המניעים והמטרות
...המטרות הן: מלחמה בשקר והבסתו כדי להשליט את האמת; השבת המולדת לבעליה כדי שיוכרז מעל מסגדיה על הקמת מדינת האיסלאם, וכדי שהעולם כולו ישוב למהלכו התקין.

מתוך הסעיף האחד עשר: האסטרטגיה של תנועת ההתנגדות האיסלאמית:
פלסטין אדמת וקף איסלאמי (הקדש)
תנועת ההתנגדות האיסלאמית סבורה, כי אדמת פלסטין היא וקף איסלאמי של המוסלמים לדורותם עד קץ הימים. אין לוותר עליה או על חלק ממנה. אין רשאים לעשות זאת מדינה או כל מדינות ערב, לא מלך או נשיא או כל המלכים והנשיאים, ואף לא ארגון אחד או כמה, פלסטינים או ערבים. פלסטין היא אדמת וקף איסלאמי של המוסלמים בכל דורותיהם עד קץ הימים. מי יש לו ייצוג אמיתי של הדורות האיסלאמיים עד קץ הימים? ... הקדש זה עומד בעינו כל עוד קיים העולם. כל דבר העומד בניגוד לשריעה לגבי פלסטין הריהו בטל ומבוטל...

מתוך סעיף שנים-עשר: המולדת והפטריוטיות
מנקודת מבטה של התנועה בפלסטין
מנקודת מבטה של תנועת ההתנגדות האיסלאמית הפטריוטית (וַטניה) היא חלק מהאמונה הדתית. אין פטריוטיות גדולה ועמוקה ממצב שבו האויב משתלט על אדמה מוסלמית. או אז הופך הג`יהאד למצוות חובה על כל גבר או אשה מוסלמים. האשה יוצאת לקרב ללא רשות בעלה, והעבד- ללא רשות אדוניו. דבר זה אין דומה לו באף אחד מהמשטרים האחרים, וזוהי עובדה שאין חולק עליה...

בהתחשב בתנאים שהולידו את אש``ף, והבלבול הרעיוני ששרר בעולם הערבי כתוצאה מהשפעת הכיבוש הרעיוני של הצלבנים, ושחוזק על-ידי המזרחנות, המסיון והאימפריאליזם וממשיך להיות כזה- אימץ אש``ף את רעיון המדינה החילונית וכך אנו רואים אותה. הרעיון החילוני סותר לחלוטין את המחשבה הדתית, והרי על בסיס הרעיונות בונים עמדות וצורות התנהגות ומקבלים החלטות.
מכאן, שעם כל הערכתנו לאש``ף ולמה שהוא מסוגל להגיע ומבלי להמעיט בתפקידו בסכסוך הערבי-ישראלי, איננו יכולים להמיר את האיסלאמיות של פלסטין בהווה ובעתיד באימוץ המחשבה החילונית. האיסלאמיות של פלסטין היא חלק מדתנו ומי שמוותר על חלק מדתו, יפסיד.
``מי שימאס בדת אברהם הריהו סכל`` (סורת אל-בקרה, 130).

לחץ

אני מציע שנגיד להם שאנחנו מוכנים להיות דתיים ולשמור תורה ומצוות, והם יעזבו אותנו. אין ברירה אחרת.

בס"ד. הדרך היחידה למניעת פיגועים.

אני לא טוען שצריך להיות תוקפנים עם הערבים או לא . אני טוען שצריך להראות לנו ולהם את הטעות ההיסטורית שישנה אצלם.

אני רוצה במאמר זה להביא ראיה שיש טעות וסילוף באמונה של המחבלים שגורמת להם לעשות פיגועים וניתן על יד הסברה להפסיק את הפיגועים.

כך כתוב באמנה הפלסטינית:

בכתבים ערביים נטען, כי הבטחת האל לאברהם התייחסה לזרעו, עליו נאמר שיהיה ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים. כיון שהיהודים אינם כה רבים, הדבר מלמד שבכלל זרעו של אברהם נכללו גם הערבים ואפילו הנוצרים.

ראה בקישור להלן
תשובה לערבים:

נכון שכתוב בתורה :בספר בראשית פרק טו' פסוק ה'
ויוצא אותו החוצה, ויאמר הבט נא השמיימה וספור הכוכבים--אם תוכל, לספור אותם; ויאמר לו, כה יהיה זרעך

אבל הם לא ראו את מה שכתוב בספר דברים כח' ונשארתם מתי מעט תחת אשר הייתם ככובי השמים לרוב - כי לא שמעת בקול ה' אלוקיך. כך שאם הפלסטינים מביאים ראיה שבגלל שהיהודים מעטים מגיע להם ארץ ישראל הם טועים.

ויאמר אלהים אל אברהם, אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך--כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקלה: כי ביצחק, יקרא לך זרע..
בראשית פרק כא
וכך אומר בורא העולם ליצחק אבינו:
בראשית פרק כו' ג'
גור בארץ הזאת, ואהיה עמך ואברכך: כי לך ולזרעך, אתן את כל הארצת האל, והקמתי את השבעה, אשר נשבעתי לאברהם אביך. ד והרביתי את זרעך, ככוכבי השמים, ונתתי לזרעך, את כל הארצת האל;

אני לא טוען שצריך להיות תוקפנים עם הערבים או לא . אני טוען שצריך להראות לנו ולהם את הטעות ההיסטורית שישנה אצלם.

ובכך הם יפסיקו לעשות פיגועים. אין דרך אחרת להפסיק את הפיגועים. גם אם ניתן להם מדינה הם ירצו את כל הארץ כי הם מבינים שהארץ הזאת קדושה ובורא העולם רוצה שלא יהיו בה יהודים . כך אני מבין את האמנה.אם הם יקראו את ההסבר הם יבינו שרימו אותם המנהיגים שלהם בכך שאמרו להם שהארץ הזאת קדושה לערבים וצריך להרוג יהודים .אם הם יבינו את הרמאות אולי יפסיקו את פיגועי ההתאבדות.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
צריך לתרגם בלי נדר את המאמר לערבית ולתת אותו לחיילים שנמצאים בגדה וברצועת עזה , שיפזרו אותם במקומות שמגדלים מתאבדים.
• * * * * * * * * * * *
• עדיף להחזיר מחבלים בתשובה מאשר להחזיר יהודים בשאלה. וזאת בגלל שההתפתחות בשטח עלולה להביא חלילה למצב שיהיה מלחמת עולם . במלחמת עולם כולנו עלולים חלילה להיפגע .
• אני מצרף קישור שמראה שמלחמה עלולה להיות מאוד קרובה חלילה.

ואם משהו מוכן לתרגם לאנגלית או ולערבית.
מי שמונע את פרסום המאמר או לא עוזר לפרסומו, יכול להיות שיהיה בבעיה קשה .. אם משפחות המתאבדים יגלו את הטעות ואת הרמאות שרימו אותם הם יבררו מדוע לא גילו להם את האמת והם עלולים חלילה לנקום באלה שלא פרסמו את האמת.
בשום מקרה אין לקטוע את השרשרת הזו צלמו או העתיקו ושילחו או
הפיצו במייל ל-‏29 אנשים , 9 ימים לאחר מכן אירוע משמח יקרה לכם ,
תמשיכו

באהבה רבה
דוד
משיב אהבות אבודות 75875
אבל דוד היקר,

אני לא חושב שאתה צודק. ההוכחה לטעותך נמצאת באמנה הזו שהבאתי לנוחותך. אנא קרא בתשומת לב ותאמר לי בכנות מה דעתך - בטהובן היה חתול יהודי?

_____________________

חתול מנגן סימפוניה של בטהובן
מאמר מתוך חוברת לקוטי זהב חלק א - "הליכה בדרכי אבות"

טבעי הוא שכל דבר - אף שלם - מתפורר ובלה במרוצת הזמן. ובודאי זה טבעו של דבר המתרסק. ואילו כאן
התחולל דבר מענין. כדור התפוצץ ובמקום שהתוצאה תהיה פיזור הרסיסים לכל עבר, אירעה תופעה
שונה לחלוטין: הרסיסים התקרבו זה לזה, התאחו יחד ודוקא מהם נוצר דבר שלם ומעולה: עולם ומלואו. אם
נסתפק בלשון המעטה, נאמר כי אין זו אלא הנחה. ואם נניח שבאותם רסיסים היה כוח משיכה אשר חיבר
אותם, הרי מסיבה אחרת אין הנחה זו רציונלית כי:

החוקיות הקיימת בעולם דוחה כל אפשרות הגיונית, לומר כי כתוצאה משורת התפוצצויות מקריות,
נוצר העולם על החוקיות הקבועה שבו. מאות חוקים קבועים בעולם, אשר אילו אחד מהם לא היה פועל כפי
שהוא, לא היה העולם יכול להתקיים על האנושות שבו, כפי שהוא היום. כדוגמת מכונה מורכבת שאינה
יכולה לפעול, אם חלק זעיר שלה אינו במקומו.

חוקרים רבים מאומות העולם, הביאו מאות דוגמאות כאלה. נזכיר כמה מהן, מן המצוטט בנושא זה, בספר
"דורנו מול שאלות הנצח" לד"ר אהרן ברט.

אלפי כוכבי שבט מתקרבים מדי יום, לקראת כדור הארץ, במהירות של 30 -60 ק"מ לשניה. אלמלא שכבת
האויר המקיפה את כדור הארץ, העוצרת בעדם, הם היו פוגעים בו, וכל החיים היו מתים.

אילו קרני השמש האולטרא-סגוליות היו מגיעות אלינו במלואן, לא היו בני אדם יכולים להשאר בחיים.
אלא ששכבת האוזון המקיפה את כדור הארץ, עוצרת בעד גלי השמש והן מגיעות אלינו בכמויות קטנות
המתאימות לבני האדם.

הארץ מסתובבת על צירה פעם ב-‏24 שעות. אילו היתה מסתובבת
על צירה פעם ב-‏240 שעות, היה כל הצומח נשרף ביום חם,
בהיותו חשוף לשמש לוהטת שעות כה רבות. תוצאה הפוכה היתה
בלילות קרים בני 240 שעות. כדוגמת מזל הנקרא כוכב (המרקור)
אשר צדו האחד פונה תדיר לשמש וחציו השני אינו רואה את
השמש כלל. לפיכך, צידו האחד שומם בגלל החום והשני בגלל הקור.

שעור החמצן באויר הוא 21%. אילו היה באויר 50%, כל מה שניתן להשרף, היה נשרף.

הסופר האמריקני מוריסון, נשיא האקדמיה למדעים בניו יורק, בספרו "האדם אינו לבד", מביא דוגמאות
מכל התחומים בהם שלטת החוקיות. למעשה אין דבר שאין בו חוק: האור, הקול, החשמל, הפיסיקה, הכימיה וכו'.

זאת אומרת שמאות 'מקרים' חייבים היו לקרות בעת אותן התפוצצויות כדי שיוצר עולם המוכשר
לקיומה של האנושות המפעילה אותו ושולטת בו.

עתה הבה נחשוב קמעא:

אילו יבוא פלוני ויספר לנו כי אמש נכנס חתול לביתו והחל לקפוץ על הפסנתר שבחדרו, אנה
ואנה, במשך שעה. ואירעה תופעה מענינית: במקום לשמוע קולות צורמים שונים ומשונים, כתוצאה
מנתירות אלה, הוא שמע "במקרה" סימפוניה של בטהובן. במקרה קפץ החתול כך וכך, עד שזו היתה
התוצאה. כל אחד יבין ש"מקרה" כזה לא יתכן.

ואם יספר פלוני אחר על קסת דיו שנשפכה לו על הרצפה. אלא שבמקום כתם דיו גדול, ראה לפניו על הרצפה
שיר של רבי יהודה הלוי. "במקרה" נשפך הדיו כך שנוצרו קוים בצורת אותיות שהכילו שיר זה. גם
כאן יבין כל אחד ש"מקרה" כזה לא מסתבר כלל.

אם כן, האם ייתכן לומר כי כתוצאה מהתפוצצות מקרית, נוצר "במקרה" עולם ומלואו, שמש וירח, עם מאות
חוקים הקבועים בו? וכך מביא פרופ' סמרט בספרו "התהוות העולם" בשמו של לורד בייקון: "נוח לי להאמין
בכל האגדות שבספרי הקודש, בתלמוד ובקוראן (להבדיל) מלהאמן שתבל זו חסרת כונה".

וכך אומר פרופ' סיבין, מי שעמד בראש מכון וייצמן ברחובות, בראיון ל"מעריב" ב-‏9.1.1970, בתשובה
לשאלת ר. בשן: "מה היחס בין המדען והדת בשנת 1970?"

"… אני משוכנע למשל כי כיום, כמו בדורות עברו, לא נזקקו המדענים למתווכים שיגידו להם היכן בדיוק
יושב אלקים ומה הוא בעצם רוצה מבני אדם… כן, יש אנשים הקמים כל בוקר ומתפללים. איש מדע אולי מתפלל
בצורה אחרת. הוא ניגש למיקרוסקופ ולמבחנה ונוכח לדעת בכל פעם מחדש, כמה מורכב ומסובך כל תא זעיר
בבריאה ואיזו חוקיות נהדרת מושלת ביקום. וככל שהמדען מפענח יותר ויותר חידות, גוברת בלבו
תחושת המסתורין הגדולה של הטבע".

נסתפק גם כאן בלשון המעטה ונאמר כי הסבר בריאת העולם על יסוד התפוצצויות של כדור מימן, הוא
הנחה בלבד.

***

כיצד נוצרו החיים בעולמנו?

מנהל רשות החלל האמריקאית כותב במאמרו הנ"ל:
"ידוע לנו כי כדור הארץ היה דומם ושומם בראשיתו. תוך מיליארד שנים בקירוב הופיעו על פניו סימני החיים הראשונים.
איך נוכל להסביר זאת?"
לאחר שהוא מעלה כמה תיאוריות, אותן העלו מדענים כהשערות על התהוותם הספונטני של החיים בעולם, הוא
מסיים:
"עד כה לא גילינו, ויתכן כי לא נגלה לעולם במעבדה, את נתוני המעבר הספונטני הזה מן הדומם אל החי".

ואכן, זה עידן, נעשו ניסויים בחומרים שונים על-מנת להפיק מהם לפחות יצור חי חד-תאי ממש-בהגדרתו
המלאה-מחומר שאינו חי. אך כל הנסיונות הללו עלו בתוהו עד היום. עדיין לא יצר איש יצור חי מזערי,
מחומר שאינו חי.

תורת דרוין

ההסבר הרווח ביותר על התפתחות החיים הוא הידוע כתורת דרוין. בתחילה נוצר יצור חי חד תאי.
וממנו התפתחו בעלי החיים ולבסוף האדם. גם אילו היה כך (וכאמור היוצרותו של היצור החי החד תאי
הראשון היא הנחה בלבד) - הרי תורת ההתפתחות של דרוין הינה הנחה. כותב פליישמן, פרופ'
לזואולוגיה ולאנטומיה משווה: "הייתי זמן רב מחסידי תורת האבולוציה, אבל אחרי שהתעמקתי
בהוכחות המדומות של תורה זו נתברר לי שהיא יותר רומן מקסים מאשר תיאוריה הבנויה על בסיסים
ממשיים". (בספרו "תורת ההתפתחות", מובא על ידי עציון ב"המעיין", כ"ח, גליון ג', עמ' 42).

ואכן, העובדה שישנם איברים משותפים בין מיני בעלי חיים שונים, אינה מעידה בהכרח כי סוג אחד
התפתח מזולתו. הגיוני במידה שוה שהדבר מעיד כי בורא אחד בראם ועל כן דברים משותפים בבעלי החיים
השונים. כדוגמת מפעל המיצר אביזרים שונים, מאחר ומתכנן אחד תכנן את כולם, נמצא נקודות משותפות
בכולם.

הברון פון איכסקול, פרופ' לביולוגיה, בספרו "השקפת עולם ביולוגית" (מצוטט ב"המעין" שם) כותב: "יש
למחוק את הדרוויניזם משורת התיאוריות המדעיות. אמנם בציבור הרחב תהיינה מקובלות עוד זמן רב
כמטבע עובר לסוחר "הדוגמות" של התיאוריה הזאת שנהפכה למין דת, אבל הביולוגים האקספרימנטליים
פונים אחד אחרי השני עורף לדת זו".

המשךחזרה לדף בית
בס''ד. כתבת בהתחלה נוצר 75879
. בתחיל הנוצר יצור חי חד תאי.
וממנו התפתחו בעלי החיים ולבסוף האדם. גם אילו היה כך )וכאמור
החי החד תאי
תשובה : מי יצר את היצור חי חד תאי.?

ועוד אם מתפתחים מדוע האדם צריך להתרחץ כמעט כל יום ואם הוא לא יתרחץ הוא יסריח. ואצל בעלי החיים זה לא כך. מדוע הגוף של האדם אחרי המוות מסריח יותר מכל הנבלות של בעלי החיים.?

ליהדות יש תשובה לכך . האדם צריך להתרחץ בגלל שהוא צריך לזכור שהוא צריך לעשות תשובה בכדי למחוק את העבירות שלו , בעלי חיים לא צריכים.
טיעון מגוחך 75884
בגלל שהפרנו את חוקי האבולוציה, בשימוש בבגדים במקום להסתגל באופן טבעי לסביבה, לא פיתחנו מנגנונים טובים להסתגלות לחום (הזעה), ורוב הסירחון הנ''ל נובע מאותה זיעה.
לכן ההשוואה אמורה להיות לבע''ח לובש פרווה מלאכותית.
אני מבטיח לך שאם תגדל כלב מחמד ותלביש אותו במעיל כל יום גם הוא יצטרך להתרחץ הרבה...
השערה לא מוכחת. 75885
לא עניתי מי יצר את התא הראשון?
השערה לא מוכחת. 75887
צ'מע דודי
אתה כזה גדול, כאילו איך אתה יכול להמשיך. יש'ך סבלנות ברזל אאחי. תגיד, מה אתה חושב שהם לא יודעים מי עשה את התא הראשון. הם כאלה כאילו סתאאם רוצים לבלבל אותך אבל הם לא מבולבלים. בלילה שהם בוכים להם לבד בלי השם לעזרם, הם יודעים טוב טוב מאד בנשמה שלהם מי עשה את התא הראשון.

אבל אתה אל תפסיק ממש קודש מה שאתה עושה פה כמו שכתוב יהללו שמיך ולא ארץ יפיק מרגליות נאום השם סלה
תודה תזכה למצוות 75889
יברכשם 75891
השערה לא מוכחת. 75888
אופס זה אני
השערה לא מוכחת. 75894
התא הראשון נוצר, ע''פ האבולוציה, באופן טבעי ומקרי. עבר זמן רב מאוד עד ליצירת התא הראשון, ולאחר מכן החלו החיים להתפתח ולשגשג בקצב מהיר יותר.
נכון שלא יצרנו תא חי במעבדות, אך תהליך שלקח מיליארד שנים לא סביר שישוחזר בשנות חיי אדם.
יש שפע רב מאוד של עדויות גיאולוגיות, בוטניות, זואולוגיות, אנתרופולוגיות שמחזקות את תורת האבולוציה.
המדענים שאתה וחבריך מזכירים הם בד''כ אנשי שוליים, שרוב הקהילייה המדעית הרצינית לא שמעה עליהם.
ומעבר לכך אפילו אם התא הראשון נוצר בצורה פלאית, אין הדבר אומר ששאר תורת האבולוציה שגוייה - יש נתיב ברור המוביל מהחיידקים, דרך רב-תאיים, ספוגים, תולעים שטוחות, תולעים טבעתיות, פרוקי-רגליים, חרקים, מיתרנים, דגים, דו-חיים, זוחלים, אל העופות והיונקים ובסופו של דבר אלינו.
שמע אני היתי בזמן שנוצר התא 75909
הראשון וראיתי שזה לא כמו שאתה כתבת התהליך היה יותר איטי ולא כל כך מהר כמו שכתבת.
שמע אני היתי בזמן שנוצר התא 75987
חבל שלא צילמת בוידאו, זה היה יכול לסתום לכל הכופרים הללו את הפה אחת ולתמיד.
למה לא נשארו כל העצמות 76057
למה לא נשארו כל העצמות של החיות שהיו בתהליך שינוי?
ועוד איך שנשארו 76352
העולם זרוע ברבבות מאובנים ושרידים נוספים.
בעוד שארצנו היתה מוצפת מים ברוב התקופות הקדומות, באזורים שונים בעולם ניתן בהחלט למצוא שרידים קדמוניים.
אפילו בארץ יש לנו עקבות דינוזאור במושב בית-זית, ובמכרות אורון נמצאו עצמות זוחל ימי קדום.
אם אי פעם תטריח את עצמך ותטפס מעל צוקי תמנע, תמצא בהרים בגובה 800 מ' שדות מאובנים ענקיים של צדפים ופה ושם אמוניטים. הכל פעם היה מתחת לים.
באופקים תוכל לראות אלמוגים מאובנים, ומערות הכרמל יושבות בשונית אלמוגים מאובנת, כאשר במערות נמצאו עצמות האדם הקדמון העתיקות ביותר מחוץ לאפריקה, בנות כמיליון שנה.
בגשר בנות יעקב ובכפר-מנחם שבשפלה מצאנו חטי פילים פרהיסטוריים, ובמכתש הגדול יש עצים מאובנים.
על גבעה נידחת ליד צופר בערבה, אפשר למצוא עלה דקל מאובן.
וכל הממצאים האלו הם מאזור שהיה רוב הזמן קבור מתחת לים.
גם מרבצי הנפט של סעודיה נוצרו ממיליארדי יצורים זעירים שנרקבו עם השנים.
הבאתי את הדוגמאות מישראל, שאפילו לא נחשבת אזור משובח מבחינת המאובנים. מדבריות ארה"ב וסין, כמו גם סלעי הגיר של בריטניה, נחשבים אזורים מעניינים יותר מבחינה זו, והממצאים בהם עשירים בהרבה מישראל.
אתה לא עונה לי לשאלה שלי. 76598
אני שואל : אם אתה אומר שהיה תא שהתפתח במשך הזמן לאדם . צריך להיות שלדים של חי שהוא בתהליך בין התא הלא מפותח לאדם . אם לא מוצאים . אין לך ראיה לתאוריה שלך.
דווקא כן 76606
עניתי לך בצורה ברורה למדי בתגובותי האחרונות.
יש לנו שפע עצום של מאובנים ושלדים של בעלי חיים, ובנוסף לכך יצורים שקיימים עד ימינו ומאפשרים לשחזר את הרצף האבולוציוני.
אני חוזר עליו:
חד-תאיים --> רב-תאיים ראשונים (אמבות, שוטוניות וריסניות) --> ספוגיים --> תולעים שטוחות --> תולעים טבעתיות --> פרוקי רגליים --> מיתרנים (אזמלון) --> דגים --> דו-חיים --> זוחלים ומהם פיצול ליונקים ועופות.
כמובן שיש עוד הסתעפויות בדרך כמו ההסתעפות היסודית לעולמות הצומח והפטריות (שכיום מקובל שאינן צמחים).
יש גם דוגמאות חיות כמו הברווזן - יונק בעל מקור ומטיל ביצים, והקיפודן ("קיפוד הנמלים") שאף הוא מטיל ביצים. אלו רמזים ממשיים להתפתחות היונקים מהזוחלים.
יונקים אלו נדחקו בידי מינים מתקדמים יותר ושרדו רק באוסטרליה שהיתה מנותקת משאר היבשות תקופה ארוכה.
ככה זה: אם מתפחת מין חדש שמתחרה במין קיים על אותה גומחה אקולוגית, סביר שאחד מהשניים ייעלם, ואם יש לנו מזל נמצא שרידים, או אוכלוסייה שרידית במקום נידח.
דוגמא אחרת היא מאובני העופות הקדומים המצביעים בבירור על ההתפתחות מהזוחלים.
דוגמאות נוספות יש בכל רחבי עולם החי.
גם בעולם הצומח מקובל שהיתה התפתחות אבולוציונית, מהצמחים חסרי הפרחים (ציקסים ושרכים), דרך המחטניים, מגוון גדול של משפחות ובסוף באים הסחלביים, אשפי הרבייה בעולם הצומח. אפשר גם לראות יפה שהצמחים הפרימיטיביים ביותר אינם מתבססים כלל על האבקה מהחי (מעניין שאחת המשפחות המתקדמות ביותר - הדגניים - דווקא חזרה לשיטות אלו של האבקת הרוח, אך זה כבר off-topic), ואילו הסחלביים בקצה השני מייצגים התאמות מיוחדות להרגלי הרבייה של חרקים שונים.
שלדים בארון 76717
השלד הראשון נוצר הרבה שנים אחרי אותו "תא לא מפותח". בע"ח חסרי שלד קשיח אינם מתאבנים, למרות שניתן למצוא את טביעותיהם בסלעים.

מר מנדלסון נתן לך סקירה טובה של התפתחות החיים כפי שאנחנו מבינים אותה. בימים אלה ממש משודרת על כך סדרה ב National Geographic , אבל איכשהו יש לי הרגשה שהיא לא נגישה עבורך, וחבל.
על האבולוציה 166669
על האבולוציה

http://www.arachim.co.il/ArticlePrivets.asp?word=אבו...

באתר שלהלן אתה מקיש אבולוציה בחלון חיפוש ומקיש חפש ומקבל עוד בנושא זה.
האם אבולוציה היא מדע ?
התורה אומרת שהעולם קיים 5000-6000 שנה, אך מדענים אומרים

אבולוציה

על האבולוציה 166681
אין צורך לקרוא יותר מהלינק הראשון, כדי ללמוד על ''רמת'' הטיעונים שלך.
מניסיונם של אחרים כאן באייל, אין בכוונתי להמשיך את הדיון הזה לריק.
על האבולוציה 166688
או להמשיך את הטרד הזה כאן תגובה 166687
תוסיף עוד קישור 166814
http://www.hofesh.org.il/articles/science/baptist-fa... הוכחה אמפירית שחיים לא יכולים לבוא מחומר דומם באמצעות תהליכים טבעיים.
תוסיף עוד קישור 166901
וגם הוכחה שאפשר לצחוק על אלוהים או לגיד שהוא הומו
תוסיף עוד קישור 167070
וכמה קליקים משם מוצאים את זה: http://objective.jesussave.us/apple1ad.jpg
שלא ממש קשור לדיון אבל... 8 קילובייט זכרון! ווהו!
שמע אני היתי בזמן שנוצר התא 76058
אלוהים מרשה לך לטיל בזמן
העיר הכי מזיעה בארה''ב 76321
אם נמשיך את ההגיון של דוד, הרי שאלוהים בצדק השמיד את סדום, במקום החם הזה בטח הזיעו כהוגן:-)

בארה"ב עורכים מדי שנה תחרויות מיהי העיר היפה ביותר, הנקיה ביותר, הידידותית ביותר וכו'. השנה הציעה יצרנית הדיאודורנטים "פרוקטור אנד גיימבל" נושא חדש לתחרות: "העיר המזיעה ביותר". והזוכה המאושרת היא העיר סאן-אנטוניו שבטקסס.

את הסיפור הכל כך אמריקני הזה מצאתי דווקא במהדורה האנגלית של "פרבדה" (יש חיה כזאת):
העיר הכי מזיעה בארה''ב 76406
ניראה לי שמישהו בסאן אנטוניו שימן את המערכת כדי לזכות בפרס. אני בטוח שאם היו בודקים ברצינות, אורלינס החדשה הייתה לוקחת בענק, שלא לדבר על רמת גן.
חיפה חיפה 76466
פעם, חיפה היתה נחשבת לעיר הנקיה ביותר בישראל. דן בן-אמוץ סיפר ששוטר נתן לו קנס בגלל שהוא ליכלך את הרחוב. נפל לו שטר של לירה.
מנדלסון? 390552
ידוע לך שהשם משפחה של הרבנים הקדושים {הנשיאים של היהודים) הוא מנדלסון כמו הרבי מלובביץ שמו מנחם מנדל שנרסון ולסבו של סבו קרוא רבי שניאור זלמן מנדלסון אז תדע שאתה התפתחה ממשפחה הכי קדושה וטהורה בעם היהודי ראשי היהודים אז בטוח יש לך בתורשה הרבה מקדשו זאת ותדע שהשימחה הכי גדולה ליהודי זה להיות יהודי אמיתי
מנדלסון? 390568
ואני לתומי חשבתי שהשמחה הכי גדולה ליהודי היא לדעת להשתמש בסימני פיסוק. נו שויין.
מנדלסון? 390570
לא אם הוא יהודי ללא הפסקה.
מנדלסון? 390736
מיהו יהודי לא אמיתי?
מנדלסון? 390737
ערב רב
מנדלסון? 391201
כן, אבל אם הוא ערב רב, אז זה בכלל לא ישמח אותו לגלות שהוא יהודי אמיתי, כי לא אכפת לו. אז בעצם אמרת שהשמחה הגדולה ביותר ליהודי אמיתי היא לגלות שהוא יהודי אמיתי. וזה קצת דבילי, בגלל שהוא היה אמור לדעת את זה מראש.
תמהתני.. 75859
שלוש הערות למשפטך האחרון:
1. "הכיצד" היא לשון תמיהה, וודאי כיוונת לכתוב "כיצד".
2. "מנקדין" היא צורה לשונית משנאית, בתנ"ך בדרך כלל משתמשים במ"ם סופית ("מנקדים").
3. לא ראיתי ניקוד בהודעתו של האלמוני.
תמהתני.. 75941
עוד פליטה מהעין?
תקוי שארז לא יסנג'ר אותך למשרת השגרירה שהתפנתה(1).

_____
(1) אני מאשימה את השעה. אני בכלל לא נמצאת כאן. אני ישנה
אין תגובה. גם אני לא נמצאת כאן. 75948
נבואות במובי דיק 83916
נבואות במובי דיק 83934
כדאי לצרף את תשובותיהם של אנשי הדילוגים:
לא קראתי את אלו או את אלו.
59163
גלגול נשמות ביהדות - אם אפשר לדבר כאן בהכללה - הוא אמצעי לתיקון, שלאחריו חיי העולם הבא.
התנ''ך הממש - אכול שלוקי אמיתי... 59197
אם כל אחד יכול לעצב ולקשקש את התנ"ך ככל העולה על רוחו אז הגיע הזמן שגם אנחנו האתאיסטים נקום ונעשה מעשה.
להלן סיפור הבראשית מספר התנ"ך הממש ממש אמיתי (אבל ממש ! תאמינו לי בחיי שממש ממש ! נשבע בכף רגלי השמאלית.).

.
.
.
.

תורת האדם. בראשיתו פרק א. (סיפור בריאת האלוהים).
--------------------------------------------------------------------

בראשיתו ראה האדם את השמים ואת הארץ ואת האישה לצידו:
והבנתו את הארץ היתה תהו ובהו וחושך על פני תהום ורוחו רדומה על פני המים:
ויבחין האדם באור ויאמר זהו-אור ויהי לו אור:
וירא האדם את האור כי טוב ויבדל האדם בין האור ובין החושך:
ויקרא האדם לאור יום ולחושך קרא לילה ויהי-ערב ויהי-בוקר אחד הימים מיני רבים:
ויבחין האדם ברקיע בתוך המים והבדיל בין מים למים:
ויביט האדם אל הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי כן במוחו:
ויקרא האדם לרקיע שמים ויהי ערב ויהי-בוקר אחד הימים מיני רבים:
ויראה האדם כי כנראה נקוו המים מתחת השמים אל-מקום אחד ותראה היבשה גם כן:
ויקרא האדם ליבשה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא האדם כי טוב לו:
ויבחין האדם כי דשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו-בו על הארץ:
וישמח האדם כי הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עשה-פרי אשר זרעו-בו למינהו וירא האדם כי-טוב לו:
ויהי ערב ויהי-בוקר אחד הימים מיני רבים:
ויראה האדם כי מאורות ברקיע השמים המבדילים בשבילו בין היום ובין הלילה והיו לו לאותות ולמועדים ולימים ולשנים:
ויטעה טעותו הראשונה בחושבו כי למאורות סיבה ותחלית ותחליתם למענו:
ויבחין האדם בשני המאורות הגדולים את המאור הגדול בממשלת היום ואת המאור הקטן בממשלת הלילה ואת הכוכבים:
ויטעה שוב בחושבו כי בשמים הם בכדי להאיר את הארץ:
ולמשול ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החושך וירא האדם כי טוב לו:
ויהי ערב ויהי-בוקר אחד הימים מיני רבים:
ויאמר האדם שורצים המים שרץ נפש חיה ועוף מעופף על הארץ על פני רקיע השמים:
ויראה האדם את התנינים הגדולים וחלק קטן מכל-נפש החיה הרומשת אשר שרצו המים למינהם וחלק מסוים מכל-עוף כנף למינהו וירא האדם כי טוב לו:
ויברך ביהירותו המטופשת אותם האדם לאמור פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ:
ויהי-בוקר אחד הימים מיני רבים:
ויחמוד האדם את הארץ ויראה כי היא לא למענו:
וימאס האדם מחית הארץ למינה ומהבהמה למינה ומכל-רמש האדמה למינהו וירא כי לא למענו הם וכי לא בשליטתו וימאס בעצמו וירא האדם כי לא טוב לו:
ויאמר האדם נעשה אלים בצלמנו כדמותנו וירדו בנו ובדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל-הארץ ובכל הרמש הרומש על-הארץ:
ויברא האדם את האלים בצלמו בצלם האדם ברא אותו בצורות רבות ושונות ברא אותם:
ויברך אותם האדם ויאמר להם אדם פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבישוה ורדו בנו ובדגת הים ובעוף השמים ובכל-חיה הרומשת על הארץ:
ויאמר האדם הנה נתתם לי את כל העשב זורע זרע אשר על פני כל-הארץ ואת כל-העץ אשר-בו פרי-עץ זורע זרע לי יהיה לאכלה:
ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על-הארץ אשר-בו נפש חיה את-כל ירק עשב לאכלה ויהי כן ברוחו:
וירא האדם כי האישה לצידו בעלת ברק עיניים ונפש כשלו ויבדה את נמיכות נפשה כרצונם של האלים:
ובשעות דימדומי הערב יתנחם האדם בצלליו וימאס בריבוי האלים ובמחשבת יצירתו גם כן:
ויאחד אותם כולם לאל אחד ויקרא להם אלוהים:
ויאמר לך אתן את פאר היצירה כי עייף אני ואין נחת לרוחי:
וירא האדם ברוחו את-כל-אשר-בדה והנה טוב לו מאוד ויהי ערב ויהי-בוקר אחד הימים מיני רבים:
ויכולו השמים והארץ וכל צבאם:
ויכל האדם למחרת אותו היום מלאכתו אשר עשה וישבות מכל מלאכתו אשר עשה:
ויברך האדם את הימים הבאים ויקדש אותם כי בהם ישבות מכל מלאכת מחשבת חשיבה לוגית ויצירה כי מאותו היום החטא מרחף מעליהם:
התנ''ך הממש - אכול שלוקי אמיתי... 59199
מהנה מאד.
אהמ.... 59203
למה יש לאשה המדיינית בציור של כץ אוזניים חייזריות?
(כדי לשמוע את ה' יותר טוב, כיפה אדומה...)?
אולי חוה אמנו היתה ELF ? 59206
אולי חוה אמנו היתה ELF ? 59207
חווה לא, אבל אולי לילית (אשתו הראשונה של אדם, שהפכה אח"כ לאשתו של אשמדאי ומלכת השדים!)

עוד פרט מעניין בציור- פנחס הקנא חובש כיפה סרוגה. הממ...
דרך אגב ... 59209
רק לי חובש הכיפה בציור נראה כמו אריה דרעי ? או שזה הדמיון המפותח שלי...
הוא אשכנזי 59210
כנראה מתנחל. ציציות וכאלה.
צייר דק אבחנה ומעודכן 59219
לעומת זאת רואים יפה שהצייר הפנים את החדשות האחרונות מעולם האופנה הפריסאי בתחום ההלבשה התחתונה לנשים (וגברים). לחיינו חוזרות - הביריות.
והשמפניה בצד? יש סקס אחר! 59231
Now sleep pure Moses 59215
Sleep little, pure Moses - when you wake, your's the world to shape

And maybe the dawn have not awoken me for the sea:

El.h.y.m (God) in Hebrew : Note that separating the full word you get : God of the sea (El-Hayam),
or the power of the sea.

In this context, please note that Miryam (Maria) the mother of Jesus - means in Hebrew
"from the sea" (Yam = sea).
Maria - is related to the noun Maris (Latin) = sea.
Regina Maris: queen of the sea.

Yehowa hu Haelohim (Yahwe is god) - means: Yehowa is the name of the power of the sea.

Is this related to the "ancient invaders from the sea ' mentioned in the bible?

The book of Job provides a description of the fight of God with sea gods, like Behemoth,
which he chained and put a guard on him.

"At the beginning God created (B.ra) Heaven and earth and all their armies". The writing is in fact: At the beginning God destroyed (Bera) heaven and earth and all their armies. and after that initial act of victory and destruction : "Earth was Chaos (Tohu vabohu) and the wind of the god of the sea hovers above the waters".

Tohu - interpreted as chaos -see the goddess Tohomat (Abyss) appearing in the book of Job.

Sleep in peace, little, sweet Moses - when you wake ---

Please note: Moses, like Yeshua (Jesus) contains the root Yeshua (salvation), but also "Limshot"
(Take out from the water): "His name was Moses because I took him out of the water (Mashiti).
Again - Yeshua (Salvation) is related to "getting him out of the water or sea).

The ancient Egyptian suffix Mossis (Tut-Mossis) can well be related to Maris, Mer, sea, water.
For example, the verb "Yimass" such as in "Va'yimass levavam" in the Bible - that is, "turned into water", seems to involve ancient Egyptian roots related to water.

My thesis is that Etymology, ancient genealogy and the originating formation of some key words reflect co-occurring historical processes and major social developments

מה ? 59218
ספר זכרונותיו של האלוהים 59275
הוא ספר שנכתב ב-‏1911 בידי הסופר האיטלקי ג'ובאני פאפיני.
הנ"ל העז לכתוב את הספר מנקודת מבטו של האל בכבודו ובעצמו שמתאר את עצמו כישות שלא נבראה מעולם שתמיד הייתה קיימת ,והוא רואה בעצם שלמותו ונצחיותו קללה איומה. שכן בניגוד ליצוריו שיש להם למה לשאוף ומה להשיג , לבוראם אין שום דבר מה לשאוף אליו.
( כאן יש ספוילר למי שרוצה לקרוא את הספר )
אלא שבסופו של דבר חושף האל את האמת , הוא בכלל תוצר דמיונם של המאמינים השונים מבני האדם שיצרו אותו כפי שהוא בעצם אמונתם .
הספר מסתיים בתחינתו של האלוהים אל האדם שיפסיק להאמין בו שכן אז יפסיק להתקיים הדבר שהוא רותה בו יותר מכל.
ספר מרשים מאוד, במיוחד ברושם שהוא מצליח ליצור שאכן כן מדברת אל הקורא ישות אלוהית כלשהיא. .
במהדורה החדשה שלו מלווה הקדמה של המשורר פנחס שדה שמספר משהו על הסופר פפיני . מספר זה מתגלה פפיני ככופר גמור.
בהמשך חייו בכל אופן הוא חזר כמו רבים אחרים "בתשובה" וכתב ביוגרפיה מפורסמת על ישו שכל כולה אמונה נוצרית קונבנציונלית מלווה באנטישמיות חזקה. די מאכזב לקרוא ספר כזה ממי שכתב את "ספר זכרונותיו של האלוהים" שהוא אחד מספרי הכפירה המרשימים ביותר שניתן להעלות על הדעת.
כמה מוזר. 59281
האמת ששלחתי סיפור מאד דומה לתחרות אתר האגודה למד''ב ופנטזיה. במקרה שלי, (ספויילר) האל החליט להשמיד את כל המאמינים שלו, ובכך להתאבד.
מדע ובדיון 59329
אלי,

ברכות על הסדרה, אם כי לטעמי החלק השני הוא דליל מעט, יחסית לראשון.

הערונת בקשר לסולאריס, ולמאמר של אברהם יוסף. אני זוכר את ההנאה התמימה שלי כשקראתי את הספר לפני הרבה שנים, (אם אני זוכר נכון היה ספר נוסף שהוזכר ביחד עם לם, המנון לליבוביץ. אודה למי שיוכל להביא קצת פרטים עליו). כבר הערתי למישהו על הנטיה של חובבי מד''ב לשים דגש על המדע ולשכוח שבכל זאת עדיין מדובר ביצירה בדיונית.

נראה שהספר מעוגן חזק במסגרת החשיבה הנוצרית-יהודית, ואני חושב ש-לם הכיר לפחות את זו האחרונה, כמו למשל את סט. אוגוסטין ותפיסתו את הנפש המשתוקקת לאלוהים, לטוב, באמצעות האהבה. למרות ש-לם מנסה לתאר בצורה מדעית (פסיכולוגיה, פיזיקה) הרי שעדיין הוא שבוי בשניות הארכאית. בימינו לא צריך ללמוד את פרויד או דקארט כדי לדבר בשפה ''פרוידיאנית'' או ''קרטזיאנית''. אלה חדרו כל כך עמוק לשימוש היומיומי שאנשים מקבלים אותם כמובן מאליו.

לם לא מבקר את הנצרות אלה דווקא מאשש אותה. לדוגמא, כל הנושא של קריאת מחשבות הוא מבית המחשבה של הכנסיה או הרבנות, היינו שהנפש קיימת בנפרד ואפשר לשדר אותה באנצפלוגרם של קלווין. או שהנפש של האריי יכולה ''להשתפר'',קרי להפוך לאנושית ובכך להתקרב למעלה הגבוהה ביותר (שוב, דבר שלא עולה בקנה אחד עם הצד המדעי, אלא דווקא עם הדת). או, שאדם בכוח רצונו יכול לשלוט על מחשבותיו, כולל אלה הלא מודעות ולסנן ולצנזר את המחשבות ''הטובות''''מהרעות''. מוזר גם הרעיון שמספיק לקלוט פעילות חשמלית של רישומי המוח כדי לזהות את אלה ''היפים'' מהם נוצרה האריי.

אשר ל''אפוקריף הקטן'' אני רק רוצה להזכיר את ה''אפוקריפים ההולנדים'' של המשורר הפולני הגדול, זבגינייב הרברט. אני יודע שהם פורסמו רק בסוף שנות השבעים אבל אולי יש איזה קשר לטקסט של רבינצר.
מזמור לליבוביץ' 59423
של וולטר מילר הוא יצירת מופת מד''בית הנחשבת לפסגת הז'אנר יחד עם ''פני מועדות לכוכבים'' של אלפרד באסטר הנפלא.

הספר מספר על כדור הארץ לאחר שואה גרעינית שבו נזיר מוצא כתבים עתיקים של אדם בשם לייבוביץ' (טכנאי במקצועו אם אני זוכר נכון), ובעזרתם הוא משחזר את הידע המדעי-טכנולוגי של העולם שחרב ומחזיר אותו לקידמה.
לאחר כמה דורות העולם שוב חוזר למלחמת עולם.
מעבר לזה אני לא זוכר - קראתי את הספר לפני כמה שנים והוא מאוד מומלץ.
מזמור לליבוביץ' 59770
איך הגעת לכך ששני הספרים האלה הם פסגת הז'אנר, או לפחות "נחשבים" ככאלה? על ידי מי?

מה הקשר בין הספרים? בסוגת המד"ב הם נמצאים בתת-סוגות שונות לחלוטין.

'המנון לליבוביץ' (שמו של הספר בעברית, למרות שתרגומך לשם הוא נכון יותר) הוא ספר שאין לי אף מלה רעה לומר עליו.

'פני מועדות לכוכבים', לעומת זאת, שובר את אחד מכללי כתיבת המד"ב (אזהרה: ספוילר).

מקובל שבמד"ב חרות הסופר מאפשרת לו לבנות עולם חלופי, אך עליו להיות עקבי ולהיצמד למגבלות העולם החלופי שלו. באסטר חיבר ספר קריא וזורם, שבו מתאפשרת 'גניטה': טכניקה שבה יכול כל אדם לעבור ממקום למקום בכוח הרצון בלבד. הוא בנה עולם שלם, שבו הטכניקה הזו היא דרך המעבר העיקרית של בני האדם, וקבע גם מגבלה: אין גניטה בחלל החיצון.

בסופו של דבר מוסברת תעלומה כלשהי בספר בכך שגיבור הסיפור גנט בחלל, ובכך הוא היה ייחודי. מצטער. למרות שבמד"ב נדרשת גמישות מחשבה מהקוראים, הפתרון *הזה* אינו לגיטימי. הוא בדיוק כמו סיפור בלשי שבו נזרעים רמזים לאורך כל הדרך, ולבסוף מוצאים עד ראיה מקרי המוציא את האויר מגלגלי הסיפור.
מזמור לליבוביץ' 59873
באמת טעיתי לגבי השם. אם אני זוכר נכון, בשם זה תורגם הסיפור הראשון מהספר בצורתו המגזינית בפנטסיה 2000 , ואולי מכאן הטעות.

לגבי 'מי קבע' , מתוך the world treasury of science fiction בעריכת דיוויד הרטוול (בר סמכא בתחום המד"ב):
A Canticle for Leibowitz, usually considered the only contender against Bester's The Stars My Destination for the title of the best novel the U.S. commercial genre has yet produced.
מזמור לליבוביץ' 60118
זה עוד יותר מוזר.
בעבר קראתי הרבה יותר מד"ב מאשר כיום. אני מכיר כל מיני אנתולוגיות ודירוגים של סיפורים קצרים ושל ספרים ארוכים.

הדירוג המציב בראש הרשימה דווקא את השניים האלה נראה לי בעייתי. דירוגים יכולים להתבסס על הערכת הקוראים (כמו פרסי הוגו), על הערכת סופרים אחרים (כמו פרסי נביולה), או דירוג אישי כלשהו, דבר הנראה לי מתאים יותר לדירוגו של הרטוול.

אישית, הייתי מדרג (מסיבות של טעם אישי בלבד) את 'חולית' של הרברט במקום הראשון, ואת 'האיש במבוך' של סילברברג במקום השני. הסיפור המד"בי הקצר הטוב ביותר שקראתי אי פעם הוא 'תחנת מפגש קדמית' של דיימון נייט. הסיפור לא מוכר לרוב האנשים. הוא פורסם בגליון מס' 2 של 'פנטסיה 2000'.

בכל אופן, נראה לי שכל דירוג של ספרי מד"ב אמור לכלול את 'חולית' או להסביר מדוע הוא אינו עושה זאת. נראה ש'חולית' נמצא במרכז הקונצנזוס.
לגבי חולית 60123
כתוב באותו ספר שבמשאל שעשה המגזין 'לוקוס' בשנות ה70, הספר זכה במקום ראשון בקרב הקוראים, אבל דעות קוראים ומומחים , כידוע, לא תמיד זהות. (רק מעט יצירות זכו גם בהוגו וגם בנביולה).
חולית זה יותר מספר. 60153
חמשת הספרים הנוספים מוסיפים המון לעולם המורכב אותו בנה הרברט בכשרונו הרב. מי שלא הגיע לספר הרביעי חייב להתחיל לקרוא (לפי הסדר) על מנת להפגש עם דמותו של הדקטטור-אל LETO-II. מומלץ !
אני עם הקוראים ולא עם אותם "מומחים" במקרה זה. קראתי המון מדע בדיוני ועדיין לא נתקלתי בספר אשר מצליח לחדור לעומק פשר ההתנהגות האנושית (ברמה הסוציולוגית) כמו שסידרת ספרים זאת עושה.
רק חבל שהסופר נפטר לפני שהספיק לכתוב את הספר השביעי אשר היה אמור לסכם את ששת קודמיו.
מה שיפה באתר הזה 59616
מה שיפה באתר הזה ,שכל אחד יכול לחשוב על תיאוריה, מופרכת ככל שתהיה, להוסיף ציטטות לערבב קצת שטויות
והרי לכם מאמר ב 2 חלקים, בתוספת איורים.
אינני בא להשמיץ חלילה או להעליב, להיפך , זה
נחמד לקרוא דברים כאלו מפעם לפעם,
בעולם כל כך קשה וריאליסטי, נחמד להפליג במחוזות הדמיון
הבה נהיה כולנו ראלים, נקצה לנו שטח אקס- טריטוריאלי
(חשוב מאד!)
וככה נציל את המצב בארץ.

עד איפה מגיעה חובתנו לקבל דיעות כלגיטימיות, אם כי אנו לא מסכימים עמהן,
ומתי אנחנו יכולים להגיד בפה מלא - ש ט ו י ו ת.
אסקפיזם או שינוע הדמיון? 59726
האם רצוי והכרחי שאדם יהיה דרוך ומתוח, במסגרת תפעול ערוצי מיקוד כלפי פעולה קונקרטית בראלייה הנתונה, ברוב שעות ערנותו? לא בהכרח, אם הוא בעל הרגלים יצירתיים.

אכן, מחקר אודות מקרים של פריצות דרך יצירתיות (כמו למשל במקרה של גילוי מבנה התלת מימדי המורכב של מולקולת הד.נ.א.), מראה שהטרים את התגלית אינטרלוד נינוח.
בו, החוקר, שהתמקד קודם תוך מאמץ נמשך בפרמטרים של הבעייה, נתן דרור לדמיונו בכוון שונה.
אכן, המצב הנוכחי עשוי לעיתים לעורר דחפים אסקפיסטיים לנסוק הצידה לזמן מחוץ לטווח "כוחן של הנסיבות" כפי שכינה זאת סארטר.

אך ניתן להצביע גם על הברכה שבתפעול ושינוע הדמיון היוצר והחופשי, תוך חריגה ממצב בו "בעת מלחמה, המוזות שותקות".
במובן זה, עידודו של דמיון יוצר כזה בבמה הנוכחית הינו עניין רצוי ומשובח, העשוי לטפח כיווני מחשבה מהפכנים וחלוציים.
מה שיפה באתר הזה 59814
אלי אשד לא ''חשב על תיאוריה'' - הוא דיווח על תיאוריות קיימות. אני חושב שגם מי שחושב שמדובר בשטויות צריך להיות מודע לאמונות שקיימות סביבו. למעשה - בדיוק אדם כזה צריך להיות מודע לכך.
בדיוק 59889
Correctomundo
ישנם כמה סופרי מדע בדיוני 61844
שמרבים לעסוק בנושא "האלים כבני אדם כמו כל אחד מאיתנו " או לחילופין " בני האדם כמו כל אחד מאיתנו כאלים". סופרים כאלה הם פיליפ חוזה פארמר בסדרת "בורא העולמות " שלו על יצורים ששולטים בעולמותפרי יצירתם ודמיונם ועסוקים במלחמות עליהם זה עם זה.ובעיקר רוג'ר זילזני שברבים מסיפוריו הוא מתאר בני אדם עתידניים שיוצרים מחדש מיתולוגיות קדומות , ההודית , המצרית או היוונית וחיים בצורת אחד האלים המתוארים במיתולוגיות האלה הודות לטכנולוגיה שלהם .שהרי אמר כבר ארתור סי קלארק "כשיש לך טכנולוגיה מתקדמת מספיק , אי אפשר יהיה להבדיל בינה ובין כישוף".
עוד על רוג'ר זילזני :
גם האלים הם רק בני אדם
ישנם כמה סופרי מדע בדיוני 61859
לילדים שלי יש משחק מחשב בשם Sims. העקרון במשחק זה הוא שאתה בונה בית, ומושיב בו דמויות (משפחה), מצייד את הבית באביזרים שונים, קובע את תחומי עיסוקם, אבל לדמויות יש דרגות חופש שונות של "רצון חפשי" (הם אפילו עושים שטויות, הם מסוגלים לגרום לתאונות קטלניות ועוד).
למשחק יש כמה תוספות המשכללות אותו.
בלי קשר למאמר, (או אולי עם), בין יתר האביזרים בהם ניתן לצייד את הבית יש כמובן גם מחשב.
בשלב זה עדיין האפשרות אינה קיימת, אבל אנחנו מחכים לתוספת אשר תאפשר לקבוע לדמויות גם איזה תוכנות הן יוכלו להפעיל במחשב שלהם. כאשר תוספת זאת תגיע, הילדים יניחו לדמויות אותן יצרו לשחק בSims, והילדיםיוכלו להתפנות לעיסוקים אחרים.
משעמם להיות אלוהים 61860
כדאי גם להזכיר את סדרת המדע הבדיוני המפורסמת "מסע בין כוכבים " על גילגוליה השונים שמרבה לעסוק בדמויות כמו אלוהיות , ושלמעשה אין בינהן כל הבדל מדמויות האלוהיות שאנו מכירים מהמיתולוגיות הקדומות שלנו.
בסדרה המקורית היה פרק שבו אנשי האנטרפרייז פוגשים את האל היווני הקדמון אפולו שהוא בעל כל הכוחות שיוחסו לו
במיתולוגיה היוונית , ורוצה להמשיך כאל של אנשי האנטרפרייז שאינם קופצים בשימחה כאשר הם שומעים את
הדרישה הזאת.
וכמובן יש את הדמות של הקיו מהסדרות החדשות יותר שמסוגל לעשות הכל אבל הכל . הסדרות השונות אף ניסו לעסוק בהשלכות ארוכות הטווח של יכולות אלוהיות כמו אלה והיגיעו למסקנה ( בפרק בסדרת "וויג'ר) שכאשר אתה יכול לעשות הכל ועשית הכל , הקיום הוא למעשה משעמם מאוד.
ומכאן יכולה להיות רק מסקנה אחת שאליה היגיעו הסינטולוגים ויוצרם סופר המדע הבדיוני ל. רון הבארד.
לטענתם כולנו היינו במקור יצורים בעלי כוחות אלוהיים "התטאנים" שמרוב שיעמום הפכו את עצמם ליצורים מוגבלים כמונו ושכחו את מקורם האלוהי .המטרה של הסינטולוגים היא להחזיר למאמיניהם את כוחותיהם התטאניים.
אלא שהם שוכחים כמובן דבר אחד : הקיום האלוהי שבו הכל אפשרי ולכן הכל בסופו של דבר משעמם הוא הדבר שהתטאנים רצו להימלט ממנו מכלתחילה.
זה לא אלוהים, זה בננה 61960
במדינת אוהיו מתנהל מאבק חדש במשרד החנוך על עניין הוראת האבולוציה.

הם מנסים להכניס את הבריאתנות בדלת האחורית. בגלל שצו בית משפט אסר ללמד בריאתנות, הם קוראים לזה עכשיו ''תכנון תבוני''. אין שום אזכור לאלוהים אלא רק נסיון מדעי כאילו להראות שלא יתכן שיצורים כאלה מורכבים יתפתחו על ידי ברירה טבעית בזמן כזה קצר.

המסקנה שלהם היא שיש תבונה שיצרה את החיים, למשל תרבות עליונה אחרת. כמובן שזה לא אלוהים (כי אסור ללמד דת בבית ספר ציבורי) אבל אני לא חושב שהם מתכוונים לראל.

מרגש לדעת שכמעט שליש מממועצת החינוך של אוהיו רוצים ללמד את הדבר הזה.
מילי אביטל היא האלוהים 61977
בישראל נעשו כמה וכמה סרטי סטודנטים מעניינים על נושא האלוהות .
ב-‏1990 ביים איתן בן נון בקאמרה אובסקורה את הסרט הקצר "גלות" עם מנו לוי.זהו סרט של 14 דקות בשחור לבן על פי סיפור מצוין מאת סופר המד"ב המפורסם אדמונד המילטון שהופיע בפנטסיה 2000 מספר 26 . הסרט מספר על סופר מדע בדיוני שמשתף חברים בחוויות שעבר בעולם אחר שאותו יצר בסיפוריו ושאליו נכנס , עולם שמסתבר לבסוף שהוא עולם המוכר לנו מאוד\ אותו סופר מד"ב יצר את העולם שלנו וכעת נגזר עליו לחיות בתוכו. הסרט שכל כולו אנשים מדברים על רקע חדשות נוראות בטלויזיה ( חיים יבין מדבר בקולו הסמכותי על פיגועים, הרוגים ועל אריק שרון ) , יכול להיות חוויה מעניינת דווקא היום .
עוד סרט מעניין מאוד שנעשה גם הוא ב-‏1990 היה "בראשית ברא" סרט של כ-‏20 דקות של דודי ניב שבו מילי אביטל האלוהית מגלמת אלוהים סקסית במיוחד בתפקיד שמזכיר במקצת את תפקידה בסרט המד"ב "סטאר גאט" ( הבסיס לסדרת הטלוויזיה בשם זה) . הסרט מספר את סיפורו של סטודנט ( שאותו מגלם הבמאי והתסריטאי עצמו) שחווה את האקסטזה של מפגש מיני ( שמתואר בפרטנות ואריכות כמעט פורנוגראפית ) ערב אחד עם האלוהים בכבודה ובעצמה, ומגלה אגב כך מה עשה עימה משה רבנו במשך 40 ימים ולילות על פסגת הר סיני . יש לציין שלמרות קלילותו כביכול הסרט מעלה כמה שאלות תיאולוגיות כבדות משקל. למשל הוא מנסה לענות על השאלה מה בעצם רוצה האלוהים מבני האדם ( התשובה: סיפוק מיני). שאלות שבהן אין הסרט דן הן הנושא של ההטרדה המינית הברורה שיש כאן מצד האלוהית כלפי הגבר שאינו יכול להתנגד לדרישותיה הבלתי פוסקות ( ואם כי בסרט נראה שגם אינו רוצה ) וגם שאלת הרצון החופשי האם הבחור אכן רוצה או לא רוצה לעשות סקס אם מילי אביטל אינה עולה כלל, משום מה . עד כמה שאפשר להבין מהסרט האלוהים פשוט אונסת את הגיבור שכל שנשאר לו לעשות זה לשכב על המיטה עם עיניים זגוגיות.
סרט נוסף שעוסק בנושא האלוהות בצורה פנטסטית וסרקסטית אף יותר הוא "איציק ומילטון" ( 1999) שאותו כתב וביים עדו אנג'ל במדרשה לאמנויות של מכללת בית ברל . זהו סרט של 35 דקות על שני אנשים מחליטים לראיין את אלוהים ולשם כך מתאבדים. אך מגלים את עצמם בשמיים בשירותים במקום היחיד שיש בו מנעול שגם אלוהים הנרגז לא יכול לפרוץ אותו וזאת לבקשת האנושות .בסופו של הסרט הורג אחד הגיבורים את האלוהים והופך כתוצאה לאלוהים החדש.הסרט הזה הוקרן באירוע סרטי המדע הבדיוני הישראליים בכנס "איקון " האחרון של האגודה הישראלית למדע בדיוני וזכה לתגובות חיוביות למדי.
מילי אביטל היא האלוהים 61980
אז הבמאי והתסריטאי כתב לעצמו סרט שבו הוא נאנס ע''י מילי אביטל.

והכול בשם האמנות כמובן.

מעניין כמה רה-טייקים היו שם לסצנות שבהן המסכן סובל תחתיה.
מילי אביטל היא האלוהים 62012
תסריטאות מתחיל להשמע כמו מקצוע מאוד חיובי. (:
מילי אביטל היא האלוהים 62027
רק אם אתה גם הבמאי והשחקן.
זה באמת מסביר כמה דברים 61985
אם מה שאלוהים רוצה מאיתנו זה סיפוק מיני, אני מבין סוף סוף למה אנחנו כל כך דפוקים.
חובבי מילי אביטל, היכונו! 62004
בזמן הקרוב אמור להיות מוקרן סרט בכיכובה של מילי אביטל בערוץ 10. שמו: "סיפורי אלף לילה ולילה"‏1, אורכו: 3 שעות.

מחשופים נדיבים היו כנראה צו האופנה במדינות ערב בעת ההיא.

------
מילי מי? 390829
אלוהים של המשוררים 72061
המשורר אמיר אור הוא מומחה למיתולוגיה מסוגים שונים ( וגם חיבר רומן מיתולוגי דמיוני שכביכול מביא אתה מיתולוגיה של העם הטוקרי הקדום בשם "שירת טהירה").
אור הוא גם העורך של המגזין המצויין לשירה |הליקון " שבו כל חוברת מביאה שירים על נושא ספציפי אחר.
אחת החוברות עסקה בנושא האלוהים :
ואחד השירים שבלטאו שם במיוחד היה שירו של אור :

"אלוהי היהודים"
חלק מהראיות לאמיתות התורה 72694
בס"ד
חלק מהראיות לאמיתות התורה

דילוגים בתורה

קישור לנבואות מהתורה

קטע בגמרא שמראה שחכמי הגמרא ידעו את העתיד

על מגילת אסתר

חלק מהראיות לאמיתות התורה 73408
חשבתי שאחרי שנחרב הבית פסקה הנבואה.
האם אתה רומז שחכמי הגמרא הם מסוג האנשים שלהם נתנה הנבואה לאחר חורבן הבית
לא כתבתי שהם היו נביאים כתבתי 75850
שהם ידעו את העתיד. בנושא גרמניה.
חלק מהראיות לאמיתות התורה 75863
ראה:

תגובה 75775
חלק מהראיות לאמיתות התורה 75868
תודה
הנבואה 171953
הנבואה הזאת לא נאמרה היום. היא כתובה בגמרא.
ראיה מוחצת לאמיתות התורה!!!! 82446
אני מראה לך עכשיו שלא יכול להיות שהתורה נכתבה על ידי אדם.
כתוב בתורה בספר דברים פרק ד´ פסוק לב': כי שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ, ולמקצה השמים, ועד קצה השמים: הנהיה, כדבר הגדול הזה, או, הנשמע כמהו. השמע עם קול אלהים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה--ויחי. או הנסה אלהים, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסת באתות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמוראים גדלים: ככל אשר עשה לכם יהוה אלהיכם, במצרים--לעיניך. לה אתה הראת לדעת, כי יהוה הוא האלהים: אין עוד, מלבדו. מן השמים השמיעך את קלו, ליסרך; ועל הארץ, הראך את אשו הגדולה, ודבריו שמעת, מתוך האש. ותחת, כי אהב את אבתיך, ויבחר בזרעו, אחריו; ויוצאך בפניו בכחו הגדל, ממצרים. להוריש, גוים גדלים ועצמים ממך--מפניך; להביאך, לתת לך את ארצם נחלה--כיום הזה. וידעת היום, והשבת אל לבבך, כי יהוה הוא האלהים, בשמים ממעל ועל הארץ מתחת: אין, עוד. ושמרת את חקיו ואת מצותיו, אשר אנכי מצוך היום, אשר ייטב לך, ולבניך אחריך--ולמען תאריך ימים על האדמה, אשר יהוה אלהיך נתן לך כל הימים. עד כאן דברי התורה.
כותב התורה מנבא שלא היה ולא יהיה לעולם סיפור כפי שמתואר בעשרת המכות וביציאת מצרים ובמעמד הר סיני.

אם אתה אומר שאדם כתב את ספר התורה, איך זה שלא עשה עוד משהו כפי שכתוב בתורה? האיסלם והנצרות לא הביאו סיפור דומה אלא לקחו את הסיפור של העם היהודי. אבל אין אף אדם בעולם בכל הזמנים ובכל המקומות לא שכנע לא בכפיה או בהסברה לעם להאמין לעבוד למי שברא את העולם.חוץ ממעמד הר סיני.
אתה יודע מה הסיבה. כי לשכנע אנשים לעבוד את בורא העולם יכול רק בורא העולם לעשות. כי ברגע שאדם ינסה לעשות זאת האנשים יאמרו לו תראה לנו אם אתה יכול לשנות את הבריאה אם אתה בורא העולם.
זאת ועוד. אף אחד בעולם לא יסכים לקבל על עצמו אמונה בבורא עולם אם יכפו עליו סיפור שבעבר אבותיו שמעו על בורא עולם. אם אתה אומר שכן אדם יכול לעשות זאת ואדם יכול בכפיה לגרום לעם לעבוד לבורא שנראה לאבותיו בעבר, וכך עשה עזרא הסופר . מדוע אף אחד בעולם לא עשה זאת שוב?
כלומר אם אתה חושב שקל לעבוד על האנשים ולהחדיר להיסטוריה סיפור יציאת מצרים . איך זה שלא היו עוד סיפורים דומים בכל העולם בכל הזמנים.

התשובה לשאלה האחרונה : כי לא עשה זאת אדם אלא בורא העולם. .ומאחר שיש רק בורא אחד, אין עוד בעולם משהו שהחדיר להיסטוריה סיפור דומה.

איך ידע כותב התורה שלא היה בעבר סיפור דומה ? למרות שלא היה אז רדיו ואמצעי תקשורת כמו שיש היום?
תשובה כי לא אדם כתב את ספר התורה.

איך ידע כותב התורה שלא יהיה בעתיד ספור דומה . תשובה : כי לא אדם כתב את ספר התורה.
טיעון לא משכנע 82491
ניתן אז לשאול ואיך שיכנעו כוהני עובדי האלילים את מאמיניהם שהאל מרדוך נניח הוא שברא את העולם או האל זאוס וכו' וכו'. והרי יכלו האנשים לאמר מאיפה לקחתם את זה והרי אבותינו לא שמעו על כך ומי זה בכלל האל מרדוך הזה שהבאתם עלינו ואולי אתם עובדים עלינו וכו' וכו'.
המסקנה היא שאולי זה לא כל כך קשה ''לעבוד '' על הציבור של אנשים בפרק ארוך של זמן.
טיעון משכנע 170730
"ניתן אז לשאול ואיך שיכנעו כוהני עובדי האלילים את מאמיניהם שהאל
מרדוך נניח הוא שברא את העולם או האל זאוס וכו' וכו'."
ת. אין באף אחד מהדוגמאות שהבאת סיפור על ישות שטוענת שהיא בראה את העולם. הסיפורים על אלים אלה כתובים שהיו בעבר ולא לאנשים שראו את הסיפור.
טיעון לא משכנע 170733
עד כמה שידוע לי אף אחד לא ראה ישות כלשהי בוראת עולם . ומנין לך שהם לא טענו את זה. אתה קראת את סיפורי המיתולוגיות במקור כדי שתוכל לשפוט?
יש רק ספר אחד שיש בו טיעון כזה 170878
''עד כמה שידוע לי אף אחד לא ראה ישות כלשהי בוראת עולם. ''
ת. אבל ידוע לך על ספר שכתוב בו שאנשים התחילו לקיים מצוות לזכר ראית בורא העולם. ויש רק ספר אחד שיש בו טיעון כזה.
''ומנין לך שהם לא טענו את זה. אתה קראת את סיפורי המיתולוגיות במקור כדי שתוכל''
ת. אני לא צריך לקרוא. כל מי שחוזר בתשובה ומקיים תורה ומצוות, בורא העולם מראה לו בפרוש שהוא קיים. (אל תשאל אותי פרטים אתה יכול לראות את הפרטים האלה בעצמך אם אתה תקיים תורה ומצוות), לכן אני בטוח שמשכתוב בתורה התקיים ולא יתכן שיהיה ספר דומה בהיסטוריה שיש בו פניה של מישהו שטוען שהוא בורא העולם ויצליח לעם שלם לקיים מצוות לזכר ניסים בדוגמת מכת בכורות או מכת חושך שמתוארים בתורה.
יש רק ספר אחד שיש בו טיעון כזה 170932
לאמיתו של דבר אני יכול לתת כמה וכמה דוגמאות נוספות של ספרים כאלה.
1. הקוראן שמתבסס על טענותיו של איש שטען שהוא דיבר עם בורא עולם ועם מלאכו גבריאל .
2. כתבי הודות בהודו שאמורות להיות הוראות ישירות מהאלים לבני האדם .
3. הריגוודה במהברטה ההודית שהוא נאום שלם של האל קרישנה לבו אדם איך האדם צריך לחיות .
כל הספרים האלה אמורים להיות הוראות ישירות של יצורים אלהיים לבני אדם שחוזים במעשיהם ןבקיומם וספרים אלה אמורים להיות העדויות לקיומם.
ויש עוד. הרבה .
בקיצור טיעון לא משכנע נסה שוב.
יש רק ספר אחד שיש בו טיעון כזה 170937
"הקוראן שמתבסס על טענותיו של איש שטען שהוא דיבר עם בורא עולם ועם מלאכו גבריאל" .
ת. בעצמך אתה אומר טענותיו של איש שטען שהוא דיבר עם בורא העולם. לעומת זאת בתורה כתוב . כך: כתוב בספר דברים "השמע עם קול אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה, ויחי?" אם כן שוב מבואר כאן
שעיקר הנס שנשארו בחיים היה אחרי ששמעו קול אלוקים ושלכאורה יש בקול ה' לגרום למיתה כמו שדייקנו כבר קודם שעצם שמיעת קול אלוקים הוא הדבר שאין ארם יכול לסבלו ולא האש והרעש, (פסוק ל"ה פרק ז') "אתה הראית לדעת כי ה' הוא האלקים אין עוד מלבדו,מן השמים השמיעך את קולו ליסרך ועל הארץ הראך את אישו הגדולה ודבריו שמעת מתוך האש". שוב קצת קשה, "מן השמים השמיעך את קולו" ולעומת זה "ודבריו ושמעת מתוך האש" שהאש בודאי הייתה על הארץ - על ההר (דברים פרק ה' פסוק ג') - לא את אבותנו כרת ה' את הברית הזאת, כי אתנו אנחנו אלה פה היום כולנו חיים, פנים בפנים דיבר ה' אליכם בהר מתוך האש.* כאן יש דבר מעניין ביותר: פנים בפנים, משמע שהייתה להם הרגשה שעומדים בפני ה', ויש עוד כמה פסוקים חשובים ביותר. את הדברים האלה דיבר ה' אל כל קהלכם, בהר מתוך האש, הענן והערפל, קול גדול ולא יסף. ויכתבם על שני לוחות הברית ויתנם אלי. ויהי כשמעכם את הקול מתוך החושך וההר בוער באש ותקרבון אלי כל ראשי שבטיכם וזקניכם ותאמרו הן הראנו ה' אלוקינו את כבודו ואת גודלו אם כן
מבואר כאן בפשטות שמשה חוזר על תגובת העם לגילוי האלוקי ובתגובה מבואר שזכו לראות את כבודו ואת גודלו.
" כתבי הודות בהודו שאמורות להיות הוראות ישירות מהאלים לבני האדם" .
ת. תבדוק ותראה שאין שם מישהו שפונה לעם ואומר לו אני בורא העולם ומוכיח לו שהוא מסוגל לעשות חושך שלושה ימים.

"הריגוודה במהברטה ההודית שהוא נאום שלם של האל קרישנה לבו אדם איך האדם צריך לחיות ."
ת. כנ"ל
בקיצור טיעון משכנע.
יש רק ספר אחד שיש בו טיעון כזה 171008
חוששני ששום דבר ממה שאמרת אינו משכנע ואינו רלבנטי . גם מאחר שכל הספרים שציינתי מתייחסים לעצמם באותה הרצינות שהתורה מתייחסת לעצמה. ובסופו של דבר אתה מתייחס לספרים שמעולם אף לא קראת אותם ואינך יודע מה תוכנם המדוייק ובעצם אינך יודע על מה אתה מדבר בכלל כך שהדברים שלך אף אינם ראויים להתיחסות רצינית .
יש רק ספר אחד שיש בו טיעון כזה 171204
אני לא מבין מדוע אם אני הייתי אומר לך שקראתי את כל הספרים וראיתי שאין שם סיפור שדומה לסיפור התורה, הייתי מקבל את דברי, ואם אני אומר לך שאני לא צריך לקרוא בגלל שאני בטוח שמה שכתוב בתורה הוא נכון, אתה לא מקבל.
אני פרסמתי את הראיה הזאת בהרבה אתרים, כולל אתרים של כופרים שמכירים את המיתולוגיות שהבאת, כולם מסכימים שאין סיפור דומה למה שכתוב בתורה.
אין סיפור שבו פונה ישות לעם ואומרת לו אני בורא העולם, שעשיתי חושך שלושה ימים, (או נס דומה), והסכמה של העם לישות שאכן הם ראו אותו ואת הנס.
יש רק ספר אחד שיש בו טיעון כזה 171211
זה שאין סיפורים שאינם דומים אינו אומר ולא כלום. יש סיפורים שבהם ישויות פונות לאנשים או לקבוצות של אנשים ומספרות להם על מבנה היקום ועל כך שהם בראו אותו כפי שהוא או על תפקידם בו.
יש רק ספר אחד שיש בו טיעון כזה 171269
"זה שאין סיפורים שאינם דומים אינו אומר ולא כלום."
ת. זה אומר שנותן התורה ידע מראש שלא יהיה אחד כמוהו , וזה אומר שלא ניתן על ידי אדם לעשות מה שהוא עשה, כי אם אדם עשה מה שהוא עשה, היה צריך להיות שעוד אחד יעשה כמוהו.
"יש סיפורים שבהם ישויות פונות לאנשים או לקבוצות של אנשים ומספרות להם על מבנה היקום
ועל כך שהם בראו אותו כפי שהוא או על תפקידם בו."

ת. אין סיפור כזה. אם אתה אומר שיש היית מציג אותו. זה לא מספיק שהוא פונה לעם ואומר לו שהוא ברא את העולם צריך שתהיה הסכמה של העם אליו שהכן הם רואים אותו וכן שהם יסכימו שהוא עושה להם ניסים ברמה שהיו ביציאת מצרים. לדוגמא מכת חושך (שלושה ימים חושך)
תעשה טובה 171282
תסתכל בראי. מה שתראה שם הוא אדם שלא ראה במו עיניו את מכות מצריים ולא את בורא העולם ולא את משה רבנו יורד מן ההר ובכל זאת מאמין בכל הסיפורים האלה. למה אתה לא מסוגל להאמין שאותו תהליך עבר על אנשים אחרים?
תעשה טובה 171287
הורי סיפרו לי על מעמד הר סיני. לעומת זאת בספר שמות ובספר דברים לא מסופר שהוריהם סיפור להם אלא הם מעידים שהם רואים את בורא העולם והם רואים את הנסים שהיו ביציאת מצרים.
תעשה טובה 171352
בלי קשר לכלום, מעניין אותי מה אתה חושב על דיון 1522 , אם פיספסת.
תעשה טובה 172313
כך כתוב בתורה:
לא את אבותנו כרת ה' את הברית הזאת, כי אתנו אנחנו אלה פה היום כולנו חיים, פנים בפנים דיבר ה' אליכם בהר מתוך האש. )דברים פרק ה' פסוק ג'( כאן יש דבר מעניין ביותר: פנים בפנים, משמע שהייתה להם הרגשה שעומדים בפני ה', ויש עוד כמה פסוקים חשובים ביותר. את הדברים האלה דיבר ה' אל כל קהלכם, בהר מתוך האש, הענן והערפל, קול גדול ולא יסף. ויכתבם על שני לוחות הברית ויתנם אלי. ויהי כשמעכם את הקול מתוך החושך וההר בוער באש ותקרבון אלי כל ראשי שבטיכם וזקניכם ותאמרו הן הראנו ה' אלוקינו את כבודו ואת גודלו אם כן מבואר כאן בפשטות שמשה חוזר על תגובת העם לגילוי האלוקי ובתגובה מבואר שזכו לראות את כבודו ואת גודלו. במעמד הר סיני כתוב שנאספו כל העם 600 אלף איש מלבד הנשים והטף. וראו את בורא העולם שאומר אני ה' אשר הצאתך מארץ מצרים. והם אישרו שהכן ראו ושמעו אותו. תראה לי שתצליח לפרסם לדורות הבאים ספר שיש בו עדות כזאת. וכן שכתוב שאתה עושה לעיניהם ניסים ברמה שהיו ביציאת
מצרים.
יש רק ספר אחד שיש בו טיעון כזה 171717
''זה שאין סיפורים שאינם דומים אינו אומר ולא כלום.''
ת. זה אומר שנותן התורה ידע מראש שלא יהיה אחד כמוהו , וזה אומר שלא
ניתן על ידי אדם לעשות מה שהוא עשה, כי אם אדם עשה מה שהוא עשה, היה
צריך להיות שעוד אחד יעשה כמוהו.
''יש סיפורים שבהם ישויות פונות לאנשים או לקבוצות של אנשים ומספרות
להם על מבנה היקום
ועל כך שהם בראו אותו כפי שהוא או על תפקידם בו.''

ת. אין סיפור כזה. אם אתה אומר שיש היית מציג אותו. זה לא מספיק
שהוא פונה לעם ואומר לו שהוא ברא את העולם צריך שתהיה הסכמה של העם
אליו שהכן הם רואים אותו וכן שהם יסכימו שהוא עושה להם ניסים ברמה
שהיו ביציאת מצרים. לדוגמא מכת חושך (שלושה ימים חושך).
יש רק ספר אחד שיש בו טיעון כזה 171718
שלושה ימי חושך זה מה שעושה עליך רושם? אתה חי בחושך כבר שנים ואף אחד לא מתרגש מזה וקורא לזה נס.
הוא חי בחושך כבר שנים? 171730
ספר לנו על זה. באיזה חושך הוא חי?
הוא חי בחושך כבר שנים? 171889
מה שנהוג לכנות חשכת ימי הביניים.
הוא חי בחושך כבר שנים? 172005
ספר לי על זה. האם כל המאמינים חיים בחשכת ימי הביניים?
הוא חי בחושך כבר שנים? 172030
כל המאמינים בכך שאת סיפורי התורה יש לפרש כפשוטם ושהם נכתבו בידי אלוהים, הסוברים שהעולם נברא לפני 6000 שנה, שהמבול כיסה את כל הארץ במים, שהשמש בגבעון עמדה דום, שמשה עלה להר סיני לפגישה פנים-אל-פנים עם אלוהים, אלה שלוקחים ברצינות את הרעיון שאנשים מסויימים ניהלו עם אלוהים דיאלוגים ילדותיים בעקבותיהם הוא שינה את דעתו, החכמים שיודעים שבגלל מזוזות פסולות וחילול שבת נהרגים פעוטות באוטובוסים ובעלי ה"הוכחות" לאמיתות כל ההבלים האלה - הם, ללא ספק, שרויים בחשכה גדולה בעיני.

מי שמאמין באיזו יישות עלומה שבראה את העולם וקבעה את חוקיו אינו בהכרח חשוך. הוא סתם טועה. אני דיברתי ספציפית אל דוד, לא אל המאמינים באשר הם.
הוא חי בחושך כבר שנים? 172623
אף אחד לא מאמין שסיפורי התורה נכתבו בידי אלוהים- הם נכתבו בידי משה.

"דיאלוגים ילדותיים"- ?!
הוא חי בחושך כבר שנים? 172634
טוב, מפי האלוהים. לבורא העולם על מאה מיליארד הגלקסיות שלו אין דרך טובה יותר להעביר את הזמן מאשר לנג'ס ליצורים עלובים על פלנטה נידחת במערכת שמש אפורה בקצה גלקסיה חסרת ייחוד שיואילו להניח תפילין כל בוקר, אחרת הוא ממש נעלב. מזוזה לא תקינה והופ'לה, נפוצץ אוטובוס מלא ילדים, שילמדו לקח. פרה שנאכלה בלי שלפני כן שוסף צוארה והניחו לה לדמם למוות, והנה החמצת חיי נצח. הדלקת אור בשבת, הלך עליך, בורא העולם חוטף עצבים. שאמשיך?

אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה, בעיני זאת תיאולוגיה שמשותפת לילד בגיל ארבע ולאנשים מסוגו של דוד.

דיאלוגים ילדותיים: "האף תספה צדיק עם רשע" (מצטער אם טעיתי, ציטוט מהזכרון) וכל ההתמקחויות המטופשות מהסוג הזה, שהופכות את הגדול מכולם לתגרן לא פיקח במיוחד.

נו טוב, באתי רק בשביל לאחל שנה טובה לכל האיילים, ובמיוחד לאלמונים שבהם.
שנה טובה גם לך. 172668
יש רק ספר אחד שיש בו טיעון כזה 172166
הורי סיפרו לי על מעמד הר סיני. לעומת זאת בספר שמות ובספר דברים לא
מסופר שהוריהם סיפור להם אלא הם מעידים שהם רואים את בורא העולם והם
רואים את הנסים שהיו ביציאת מצרים.

יש רק ספר אחד שיש בו טיעון כזה 172169
יש לי רעיון! הנה לכם ספר:

"החתול שמיל התגלה אלי, האייל התנ"כי, ונתן לי את הדיברות הבאות:
1. לא תאכל את השמנת, לפני שנתת לחתול קערה.
2. לא תזרוק את העצמות לפח, עד שהחתול שלך סיים לשחק איתן.
3. זכור זכור את אשר קרה לך כאשר שכחת להחליף את החול של החתול במשך יותר משבועיים."

ספר נחמד, לא? עכשיו, אני אספר את הסיפור הזה לילדים שלי, ואומר להם כי זו האמת לאמיתה. אני מאד מאד משכנע. אז כשהם יספרו לילדיהם, גם הם ישתכנעו. וכן הלאה, וכן הלאה. עוד כמה דורות, יהיו אלפי צאצאים, חתנים, וכלות שלי שיספרו את הסיפורים האלה לילדיהם, תוך שהם מסתמכים על הספר הקדוש שלי.

אז מה יש לנו כאן? ספר קדוש הטוען להתגלות החתול שמיל לאב קדמון, האייל התנ"כי.

יש לנו אסמכתא לאמיתות הסיפור, שעברה מאב לבן.

"אבל," תאמר לי, "הרי אתה רק אדם אחד, ואני מדבר על איזה מספר עצום."

אין בעיה. אחליף את המשפט הראשון בספר במשפט הבא: "החתול שמיל התגלה אלי, האייל התנ"כי, בפני מספר עצום של אנשים, ונתן לי את הדיברות הבאות:"

"אבל," תקשה עלי, "האם לא יתפלאו ילדיך על כך שרק אתה מספר להם את הסיפור, ולא אף-אחד אחר?"

אין בעיה. אגיד להם שאני פליטה לשמילונים, נאלצנו לברוח מפני כלבי השאול האכזריים, ולכן איבדתי קשר עם שאר השמילונים.

את הנכדים יהיה קל יותר לשכנע, כי כל הדודים שלהם יתמכו בגרסה של ההורים שלהם.

וכך זה ימשיך, ובטווח הארוך, תקפות ההתגלות במתן תורה תהיה שקולה לתקפות התגלות החתול שמיל אלי (ואל העם הגדול והרב).

אז מתי אתה הופך לשמילון?
יש רק ספר אחד שיש בו טיעון כזה 172171
אתה לא הבנת. בתורה לא כתוב עדות של מישהו אחד. לא כתוב שמישהו מעיד שבורא העולם התגלה לו.
כך כתוב.
לא את אבותנו כרת ה' את הברית הזאת, כי אתנו אנחנו אלה פה היום כולנו חיים, פנים בפנים דיבר ה' אליכם בהר מתוך האש. (דברים פרק ה' פסוק ג') כאן יש דבר מעניין ביותר: פנים בפנים, משמע שהייתה להם הרגשה שעומדים בפני ה', ויש עוד כמה פסוקים חשובים ביותר. את הדברים האלה דיבר ה' אל כל קהלכם, בהר מתוך האש, הענן והערפל, קול גדול ולא יסף. ויכתבם על שני לוחות הברית ויתנם אלי. ויהי כשמעכם את הקול מתוך החושך וההר בוער באש ותקרבון אלי כל ראשי שבטיכם וזקניכם ותאמרו הן הראנו ה' אלוקינו את כבודו ואת גודלו אם כן מבואר כאן בפשטות שמשה חוזר על תגובת העם לגילוי האלוקי ובתגובה מבואר שזכו לראות את כבודו ואת גודלו.
במעמד הר סיני כתוב שנאספו כל העם 600 אלף איש מלבד הנשים והטף. וראו את בורא העולם שאומר אני ה' אשר הצאתך מארץ מצרים. והם אישרו שהכן ראו ושמעו אותו. תראה לי שתצליח לפרסם לדורות הבאים ספר שיש בו עדות כזאת. וכן שכתוב שאתה עושה לעיניהם ניסים ברמה שהיו ביציאת מצרים.
יש רק ספר אחד שיש בו טיעון כזה 171027
ומה דעתך על מסע בזמן?
יש רק ספר אחד שיש בו טיעון כזה 171206
למה אתה מתכוון מסע בזמן?
ספורי מיתולוגיה. 470600
בס"ד

מי שטוען שהוא בורא, הוא צריך להבטיח שהתורה שהוא נותן לא תשכח. אם הם טענו זאת והטענה הזאת לא הגיע אלינו זה ספור פחות עוצמתי מספור התורה.

בקישור הזה תראה הבטחה שהבטיח נותן התורה על נצחיות התורה.

לכן שוב חוזרות השאלות.

1. אין אף דת עם בורא המראה שליטה בבריאה ואומר זאת לעם לפני מתן תורה, חוץ מספר התורה. צריך שיהיה בדת בורא השולט בבריאה ניסים ברמה שהיו בעשר המכות וארבעים שנה במדבר) ואומר זאת לעם. ושיהיה לפני מתן תורה.

2. נותן התורה ידע שאין אף דת כזאת מאז בריאת העולם בכל היקום ובכל הגלקסיות, זאת ידיעה שלא היה יכול לדעת בן אדם. אפילו לפני אלף שנה.
3. זה לא הגיוני שהוא ניחש זאת, כי לא יתכן שהוא יאמר דבר שעלול להפריך לו את התורה.
4. אדם לא יכול לשכנע אנשים להחדיר ספר כזה, כי יאמרו לו תראה לנו שאתה שולט בבריאה.
5. אם התורה הוחדרה על ידי אדם, מדוע אין עוד אחד ששתל ספר דומה בתקופה כל כך ארוכה, שהרי אתם אומרים שהעולם קיים מיליארדי שנים וכל אחד היה רוצה לשתול ספר כזה, שהרי אין עוד מישהו בעולם שגרם לכל כך הרבה אנשים בכל כך הרבה דורות להסכים לקיים כמות גדולה של מצוות.
ראיה מוחצת לאמיתות התורה!!!! 82578
לאייל האנתרופולוג שלום.
למה אנתרופולוג? כי הרי ברור שלא תטען שאין ולא היה סיפור דומה אם אינך מכיר היטב את סיפורי הבריאה והכינון של עמים אחרים, נכון? לא יתכן שאתה מבסס את *ה*הוכחה לקיומו של אלוהים על ידע בסיסי בלבד בסיפורי הנצרות והאיסלאם, נכון?

אז זהו, שכן.
כשתדע משהו, תחזור אלינו.
ראיה מוחצת לאמיתות התורה!!!! 82612
אני מניחה שאתה מאמין. ממה זה נובע אם לא מסיפור שבעבר אבותיך שמעו על בורא עולם?
חוץ מזה ש... לא כל מה שכתוב הוא גם בהכרח נכון.
ראיה מוחצת לאמיתות התורה!!!! 170895
אם את טעונת שהסיפור לא נכון את צריכה להסביר כיצד ניתן לשכנע עם שיעשו מצוות לזכר אירועים שהם לא ראו.
ראיה מוחצת לאמיתות התורה!!!! 170898
באמת הרבה מהעם לא מקיים מצוות.
ראיה מוחצת לאמיתות התורה!!!! 170899
את לא עונה. לשאלה איך התחילו לקיים מצוות אלה שהתחילו?
ראיה מוחצת לאמיתות התורה!!!! 170901
כלומר, גם נס הלחם והדגים של ישו היה באמת? אחרת איך השתכנעו הנוצרים לעשות דברים לזכר אירוע של קרה?
מה שבין אמונה לאמונה 172158
יש אשר ידיעת מציאות האלוקים ברורה להם ואיתנה כצור החלמיש, והם גם חפצים בכל ליבם לעשות את רצונו. אך בקרבם מבוכה מסוימת ביחס לתורת האמת. איזו תורה ניתנה באמת מאת האלוקים ואלו "תורות" זויפו ונכתבו על ידי בני-אדם שפלים או רודפי כבוד שביקשו לייסד דתות חדשות כדי לייקר בכך את עצמם.
במאמר זה נעמוד בקצרה על ההבדל היסודי שבין דת האמת המקורית לבין דתות הזיוף והחיקוי.

כל הדתות דורשות מאנשיהן אמונה המבוססת על אמונה. (ישו דרש מכולם: האמינו לתפקידי שהרי אלוקים דיבר איתי" נקודת התורפה הגדולה שכאן היא העובדה הפשוטה שאיש לא ראה שאלקים מדבר איתך! ואם כן אולי הוא משקר?? אולי מחלת נפש מסוימת גרמה לו לשמוע קולות והוא דמיין שהיה זה אלוקים שדיבר?? (בבתי החולים לחולי-נפש יש הרבה כאלה).

ואם ישאל השואל ומה עם המופתים? התשובה פשוטה. גם אם נניח שאכן היו כאלה, יש לדעת כי מופתים אמנם יכולים לשמש כגורם מסייע לדת, אך אינם יכולים להיות עצם ההוכחה. שהרי מופתים אפשר לבצע באמצעות כוחות שליליים כגון כישוף ומאגיה שחורה לסוגיה (בנוסף לאפשרות- במקרים מסוימים של אחיזת עיניים, השפעה פסיכולוגית וכדו') וכפי שהטביע הבורא בבריאה (לשם איזון הבחירה ואכמ"ל) ואינם הוכחה כלל כי מחוללם הינו נביא המעביר מסר מהאלוקים. [אמנם הבדלים דקים אך משמעותיים הוטבעו בין מופתים הבאים מצד הקדושה, למופתים הבאים מהצד
ההבדל בין המופתים שעשה יש-ו לבין מעמד הר סיני. שבהר סיני יש עודות לישות שאומרת אני ד' אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כלומר יש ישות שמודיע לרבים אני בורא העולם ועל זה מודיע לנו התורה שלא היה ולא יהיה מעמד כזה. כלומר שאם אתה בא ואומר לי אני מביא ראיה מיש-ו או ממוחמד וכמו שהם הצליחו להביא הרבה אנשים לידי כך שכתבו שהם ראו מאורע שהם לא ראו. כך גם עשה משה רבינו?
אני עונה : לא תצליח להביא לי מישהו שהוא הצליח להביא אנשים שהם יכתבו לדורות שהם ראו ישות שאומרת אני בורא העולם חוץ מהתורה הקדושה.

ואכן, על ההבדל החד והברור שבין תורתנו תורת-האמת , לבין תורות החיקוי, מעמידתנו התורה עצמה. וכך נאמר:
"כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו? השמע עם קול אלוקים חיים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי??
השמע עם קול אלוקים מדבר מתוך-האש, כאשר-שמעת אתה--ויחי. או הניסה אלוקים, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמוראים גדולים: ככול אשר-עשה לכם ה' אלוקיכם, במצריים--לעיניך.
"אתה הראית לאדם לדעת כי ה' הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. מן השמים השמיעך את קולו וכו' ואת דבריו שמעת מתוך האש וכו'. וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים".
(דברים ד, ל"ב-ל"ט)

וכלשון הרמב"ם בהלכות יסודי התורה (ח,א):
"משה רבינו, לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה... ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני. שעינינו ראו ולא זר, ואזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים והוא נגש אל הערפל והקול מדבר אליו ואנו שומעים וכו"'.
כלומר נותן התורה אומר שלא יהיה מישהו שיוציא עם מתוך עם בניסים כפי שהיה ביציאת מצרים. כגון חושך מכת בכורות וכו'. אלה ניסים שלא ניתן לעשות בעזרת כישוף.
לא יתכן שיהיה זה אדם. אם היה זה אדם או חייזר או כל יצור גשמי. היה צריך שיהיה עוד אחד שיתן תורה ובה תיאור של ניסים ותיאור של עם היוצא מתוך עם מתוך עם ניסים כפי שהיו ביציאת מצרים.
אני פרסמתי את הדבר הזה בהרבה אתרים ואף אחד לא נתן לי הפרכה לכך.
ראה עוד להלן מה שכתב הרב דב שטיין.
דתות אחרות הופצו תוך כדי הכחשה של אחרים מסורה מדור לדור. זו הסיבה שאין תוקף לא לאסלם ואף לא לנצרות. לעומת זאת בעת פתיחת ההפצה של דת ישראל לא הכחיש את מעמד הר סיני אף אדם ואין אף מסורת הטוענת שזו היתה פיקציה.
גם האמצעים לשמור מסורת זו הינם יוצאי דופן בין כל הדתות.
הכוונה הינה שהדת הנוצרית והמוסלמית כשהופצו היה ציבור גדול שהיה עד למתרחש והעיד שמדובר בזיוף ושקרים. הכוונה היא שאנו היהודים הכחשנום מאז עלו על הבמה ההיסטורית. לכן מלכתחילה עדויותיהם על ניסים נבואות וכיו"ב מוכחשות מלכתחילה ודינן ככל עדות סתורה שאין לה תוקף.

בנסיבות אלו כשיש מסורת מאששת ומסורת מקעקעת הרי אנו נוהגים כמו בכל משפט. היינו לא ניתן לקבל את העדות המוכחשת.
מה שבין אמונה לאמונה 173599
רגע, אדם יכול לעשות מופת ככה סתם? איך נדע שההתגלות הזו לא הייתה מופת גדול שהעם, מזועזע מהאירועים האחרונים לא פירש אותה בטעות כהתגלות אלוהית?
מה שבין אמונה לאמונה 173651
פשוט מאוד. כל מי שחוזר בתשובה ומקבל עול תורה ומצוות, בורא העולם מראה לו בפרוש שהוא קיים, בכדי לדעת למה אני מתכוון צריך להתחיל לפתוח פתח, אפילו פתח קטן כחודו של מחט.
אהבתי 173667
כדי לחזור בתשובה צריך אמונה, אבל כדי לקבל אמונה צריך לחזור בתשובה.
בריאת תל-אביב 176393
"זבובלוני - זבוב חילוני, וזבובאל - זבוב חרדי, המתגוררים בפחי האשפה של תל-אביב נפגשים בסימטת-רחוב ומשוחחים על הקמת העיר העברית הראשונה
מאת אורי ברייטמן"

בריאת תל-אביב 176478
זה באמת נורא עצוב, שיש המון זבובים שעדיין חושבים שתל-אביב נבראה בשישה ימים על ידי ראש העיר, האלוהים התל-אביבי הכל-יכול.

דמעות עלו בעיני. מרגש.
טייסים כאלוהים 176557
אני כבר מזמן חשדתי שרון חולדאי הוא אלוהים...
בא זבוב קטן ואישר לי
ראיה מוחצת לאמיתות התורה!!!! 170918
כיצד ניתן לשכנע עם? כמו שמישהו הצליח לשכנע אותך. אתה בטח לא ראית שום בריאה של העולם.
ראיה מוחצת לאמיתות התורה!!!! 172160
אני קבלתי ספר מאבות אבותי שבו יש ראיות לאמיתות הספר. הדור הראשון שהפיץ את הספר לדורות הבאים לא קיבל.
ראיה מוחצת לאמיתות התורה!!!! 82617
לא ראיה ולא מוחצת. אבל לעולם אין לדעת, אולי אם תוסיף עוד כמה סימני קריאה מישהו ישתכנע.
ראיה מוחצת לאמיתות התורה!!!! 172161
למה לא?
שאלה נוקבת בדבר אמיתות התורה!!!! 82684
נו, ואם יימצא יום אחד איזה סיפור דומה שכתבו האינקה או איזה שבט טיבטי, האם אתה מסיר את כיפתך והולך לחגוג באיזו מנת שרימפס נאה?

חושבני שאני יכול לנחש את התשובה: אתה תמצא אי אילו פרטים שונים בין הסיפורים ותיתן פירוש צר מאד ל"סיפור דומה". אגב, "הוכחות" דומות לשלך משמשות את חסידי נוסטרדאמוס, ויש לי הרגשה שהן לא מקובלות עליך.
תשובה. 172162
אני בטוח שלא יהיה שום דבר שיסתור את אמיתות התורה. כל מי שמקיים תורה ומצוות, בורא העולם מראה לו בפרוש בהשגחה פרטית שהוא קיים בלי שום פיקפוק. אל תשאל אותי מה הוא מראה. תפתח פתח כחודו של מחט וכבר תראה בעצמך.
ראיה מוחצת לאמיתות התורה!!!! 82743
(קודם כל - אני דתיה, מאמינה ואתה לא צריך לשכנע אותי).

כל מה שכתבת כאן הוא לא הוכחה לאמיתות התורה. זה לא משנה אם היו עוד סיפורים דומים או לא. ומי אמר שאת הסיפור הגרנדיוזי הזה לא המציאו?

האמונה באלוהים באה מהלב, מידיעה פנימית שהוא קיים ושהתנ"ך לא נכתב ולא יכול היה להכתב ע"י אדם. את האמיתות של התורה אפשר "להראות" בכך שאנחנו קמים כל בוקר ושאנחנו חיים (כך לפחות אני רואה את זה). אבל מה שכתבת זו לאו דווקא הוכחה לאמיתות התורה. אתה בעצמך כתבת "לשכנע אנשים לעבוד את בורא עולם יכול רק בורא עולם לעשות".
ראיה מוחצת לאמיתות התורה!!!! 82754
כשכתבתי תנ''ך, התכוונתי לתורה, מן הסתם.

שונאת לתקן את עצמי. צריכה לישון. לילה טוב.
ידיעת הלב 82765
האם תוכלי להסביר כיצד מגיעה הידיעה ללב או איך היא נוצרת בלב?
כמו כן, כשהידיעה כבר בלב, מהו המנגנון ששומר אותה בלב, היכן היא מאופסנת בלב?
ידיעת הלב 83121
היא מאופסנת בחדר השמאלי, למעלה מימין.

???

אמונה זו אמונה. אני פשוט יודעת. כי ככה. הידיעה פשוט קיימת בלב, אני לא יודעת איך היא מגיעה לשם. למשל, זה שחינכו אותי שאלוהים נתן לנו את התורה זה טוב ויפה, אבל זה לא יתן כלום אם אני לא יודעת את זה. אני מתכוונת, בלב. מרגישה את זה.

זה כל מה שאני יכולה לענות לך. אבל אני אנסה להסביר את עצמי יותר אם תנסה להבהיר לי למה התכוונת ("היכן היא מאופסנת בלב"?!).
ידיעת הלב 83123
איך את יודעת שהידיעה נמצאת בלב? מאין לך שהיא לא נמצאת בטחול או בכליות, או אולי בכלל היא בתוך בועת גז במעי הגס?
ידיעת הלב 83128
אין לי טחול וכליות. חוץ מזה אני יודעת שהיא בלב כי לפעמים היא יוצאת משם בכעס ובסערה, ומצהירה שהיא לעולם לא תחזור. אבל בד''כ היא נרגעת מהר וחוזרת.
ידיעת הלב 83146
לא קשה לך בלי כליות?
לפי ספר איוב החכמה נמצאת גם בהן:
"מי שת בטוחות חכמה, או מי נתן לשכווי בינה?"
ומשורר תהילים רואה בהן את האמת (שהיא החכמה, לדעתו):
"הן אמת חפצת בטוחות, ובסתום חכמה תודיעני".
הפומפה שיודעת 83194
אני מאד מקווה שלקחת את עניני הלב בצורה הומוריסטית (ואולי לא?) שהרי אם יום אחד ישתילו לך לב חדש של אדם אחר, של חזיר או מפלסטיק, הרי הדבר האחרון שאת ורופאיך תצפו לו יהיה אבדן גמור של האמונה. האמונה נמצאת, מה לעשות, בין האוזניים - בראשך.

פה בדיוק טמון ההבדל המהותי בין דת ומדע. המדע הוא עקשן פארח גדול ולא מוכן לקבל תשובה מסוג "פשוט קיים בלב". הוא ישאל אותך שוב ושוב - כיצד הגיעה האמונה (ובואי נקרא לילדה בשמה) למוח. הרי ענית - חינוך, לימוד, התנייה, חיקוי ועוד - התינוק איננו נולד מאמין (הוכחה לכך נמצאת מסביבך). אמונה ניתנת ללימוד - ראי מאמצי המחזירים בתשובה - ואמונה ניתנת להפרכה ושיכחה - ראי התפקרות.

בנקודה זו בדרך כלל ניזקקת המאמינה להסבר רקורסיבי - להיתלות בדת להסבר הדת - כמו למשל סיבת "הנשמה שבגוף", או טאוטולוגיה כמו "אמונה זו אמונה" מבלי יכולת לרדת לשורשי הדברים. "ההרגשה שבלבך" דורשת הסבר - כמו שאת מרגישה פרפרים בבטן לפני בחינה את יכולה להסביר מהיכן הם באו - חשש ומתח נפשי שמשפיע על מערכת העיכול, אפשר מן הסתם להסביר כיצד "את פשוט מרגישה את האמונה" איננה איזה מן דבר מיסטי ומיסתורין אפוף באניגמה,אלא תוצר של חינוך והפנמה.
אלוהים, האייל הזה גדול עלי 83341
חינוך והפנמה הם שני דברים שונים לחלוטין, אתה לא חושב? רבים האנשים שהחינוך שלהם היה דתי, והם זרקו את החינוך הזה, וההפך (כמו שכתבת- התפקרות, חזרה בתשובה). למה? כי הם לא הפנימו אותו, כי זה לא נתפש להם. כי הם ראו דברים אחרים. כי יש הוכחות מדעיות למוצא האדם. מה שיוצא מבנאדם תלוי בהרבה גורמים. אז החינוך שחינכו אותי לא חייב להטמע בי. אני לא חייבת להאמין באל, "אני מרגישה" שזוהי הדרך הנכונה (מרגישה בלב, בראש, בציפורניים,) כמו שיש דברים בתורה "שאני מרגישה" שנורא קשה לי אתם. אני לא אומרת שזה דבר מסתורי אפוף באניגמה (הו אניגמה! אני מתגעגעת למוסיקה שלהם! לא חשוב), אבל לדעתי זה גם לא דבר שניתן ללימוד בכלל. המחזירים בתשובה? לא נראה לי. אפשר לתת לאדם את האופציה של קיום אלוהים, אי אפשר להכריח אותו להאמין.

בכל אופן, מה שאני מתכוונת להגיד (ולא מצליחה כרגיל?): שהאמונה נמצאת בתוך האדם. התינוק איננו נולד האמין, אבל - לדעתי - אל תחפש הוכחות מדעיות - הוא נולד עם היכולת והרצון להאמין.

אפשר לשאול שאלה? אתה מאמין? (סתם כי מעניין אותי).
אלוהים, האייל הזה גדול עלי 83360
אבל למה להאמין במשהו, אם מוכח שהוא לא נכון?
למה האמונה צריכה לעמוד לפני הבחינה והבדיקה?
למה, אתה שואל? 83612
כי אני אדם מאוד אמוציונלי ואני מאמינה ברגש שלי אפילו אם הבדיקה תוכיח שזה לא נכון (מה שמסביר הרבה דברים דפוקים בחיי, אבל נעזוב את זה עכשיו).

אני באמת ובתמים רוצה לדעת איך מוכיחים שאין אלוהים. כלומר, מהי הבחינה והבדיקה.
לא מוכיחים 83628
את חושבת שאם מישהו היה מצליח להוכיח לא היית שומעת על זה עד היום?

כל אחד מאיתנו חי עם מערכת אקסיומות מסוימת על העולם. שלך כוללת את קיום האל, שלי לא.
לא מוכיחים 83918
אני ממש לא חושבת שזה ניתן להוכחה. זאת הנקודה. שמערכת האקסיומות שלי כוללת את קיום האל, שלך לא, וכך נחיה את חיינו באושר ושלווה.
כי זו טענה מוזרה. 83634
"אני מאמינה ולכן זה נכון. ואם יוכיחו לי אחרת, לא אקבל את זה כי זה מנוגד לאמונתי." זה בדיוק הפוך לגישה המדעית שתמיד מסתמכת על תיאוריה כלשהי, אבל אם התיאוריה מופרכת היא נזנחת, וכך "מתקרבים" ל"ידיעת האמת".

לגבי אלוהים, האמונה בכח עליון גומל ומעניש היא ירושת הדורות הקדומים שהיו צריכים מערכת של שכר ועונש על מנת לקיים מערכת חברתית יציבה. כמובן שמכאן גם כל סיפורי הניסים והאותות העל טיבעיים שאדם מודרני לא יכול להאמין בהם.
מה נשאר? השקפה שיש אלוהים כבונה עולם ויקום, ללא קשר לתגמולים ועונשים, כמו שהאמינו התאיסטים ובראשם וולטר.
אבל גם תפיסה זו הופרכה מאז גילוי האבולוציה, ולכך כבר התיחסתי בעבר:
תגובה 63520
אז מה? 83920
אבל זה לא מוכיח את אי-קיומו של האל. אי אפשר להוכיח כזה דבר.
אז מה? 83921
ועוד דבר: אם באמת מישהו היה יכול להוכיח את זה שאין אלוהים, באמת אין טעם להאמין בדבר שלא קיים. אבל עם כל הכבוד, אתה ואף אחד אחר לא יכול "לדעת" אם הוא קיים או לא. אתה יכול להאמין שלא, אני שכן.
אז מה? 83974
באותה מידה את יכולה להגיד שאי אפשר להוכיח או להפריך את קיומם של האלים היוונים על הר האולימפוס או של דרקונים בסין. כל הדברים האלה הם המצאות מעשה ידי אדם בתקופה שנזקקו להאמין בדברים כאלה, ואם המחקר המודרני בשלל תחומיו (קוסמולוגיה, פלאונטולוגיה, אבולוציה, ביולוגיה מולקולרית, אנתרופולוגיה, מחקר המקרא) מראה על דברים אחרים לחלוטין, ניתן להגיד שההמצאות האלה הוכחו כלא נכונות.
אז מה? 84090
נכון, באותה מידה אני יכולה להגיד שאי-אפשר להוכיח או להפריך וכו'. כל מה שאני אומרת הוא, שהמחקר המודרני הנ"ל לעולם לא יוכל לסתור את קיומו של האל, כמו שהמחקר המודרני לעולם לא יוכל להוכיח שהוא קיים.מה זה "דברים אחרים לחלוטין"? אם יש אלוהים או לא - זה בלתי ניתן להוכחה מדעית, לא? אם היתה לכך הוכחה מדעית חותכת, לאלה או לאלה לא היה מה להגיד, כי זה הוכח מדעית. אבל קיומו של האל - אל כלשהו - היא אמונה שלא ניתנת להפרכה בדיוק כפי שהיא לא ניתנת להוכחה.
אז מה? 84293
וזה בדיוק הענין. אם משהו נמצא מעבר למערכת של הוכחה-הפרכה הוא אינו יכול להתקבל כקביל.
כמו שאמרתי, להאמין אפשר בהרבה דברים. אבל מה הטעם?
נטל ההוכחה 84534
לא ניתן להוכיח שמשהו לא קיים, אפילו אם מדובר בדרקון ורוד מעופף שכולנו חלק מהחלום שלו.

עם זאת, אמונה היא בלתי ניתנת להפרכה. אני *מאמין* שאין אלוהים. כלומר: אינני יכול לדמיין שום מצב שבו אקבל הוכחה שיש אלוהים. מצבים אלה כוללים גם את תחיית המתים או את חזרתם של אליהו וחנוך מהמסע המופלא שלהם (ולמתעקשים: גם לידתו מחדש של ישוע).

עם זאת, ברירת המחדל המדעית היא להאמין בתאוריה הפחות מורכבת, כלומר: אין אלוהים עד שקיומו יוכח. אמנם אי אפשר להוכיח שמשהו אינו קיים, אך ניתן ברוב המקרים להוכיח שמשהו קיים. אלוהים הוא יוצא מכלל זה.
נטל ההוכחה 84558
אבל כולכם מדברים על הוכחה מדעית. כל ה"עניין" של אנשים באלוהים זה שהוא לא ניתן להוכחה מדעית. אם היה אפשר להוכיח אותו הוא לא היה אלוהים. אז אם משהו לא ניתן להוכחה זה אומר שהוא לא קיים, פשוט כי זו התיאוריה הפחות מורכבת והיותר הגיונית?
נטל ההוכחה 84560
לא, הסיכוי שאלוהים קיים הוא כמו הסיכוי לקיומו של הדרקון המעופף מהתגובה הקודמת שלי.
נטל ההוכחה 84563
שכחת שהוא היה גם ורוד. לך תדע, אולי יש אחד כזה שמעופף מעלינו ואנחנו יותר מדי עיוורים בשביל לראות אותו.
בדיוק! 84565
בדיוק... מה? 84567
שאולי יש אלוהים אבל אנחנו לעולם לא נוכיח את זה? אבל עדיין קיימת האפשרות?
בדיוק... זה: 84569
''...אולי יש דרקון ורוד אחד כזה שמעופף מעלינו ואנחנו יותר מדי עיוורים בשביל לראות אותו.''
בואי נעשה סדר. 84562
עפ"י התפיסה המדעית אין דבר שאינו ניתן להוכחה או להפרכה, וגם לא דבר שאינו בר-שיחזור (כמו שיחזור ראשית החיים שנעשה בשנות ה50) ולכן להגיד על דבר שלא חלים עליו קריטריונים אלה הוא בלתי קביל.
בואי נעשה סדר. 84564
לפי גדל יש דברים, שאינם ניתנים להוכחה או להפרכה.
דוגמא: אין אף קבוצה עם עוצמה גדולה ממש מעוצמת קבוצת המספרים הטבעיים וקטנה ממש מעוצמת קבוצת המספרים הממשיים.
בואי נעשה סדר. 84708
הוכחה פירושה למצוא כזו קבוצה, נכון?
כיצד ניתן להוכיח שאי אפשר למצוא כזו קבוצה, ועם זאת, לא להפריך באותה הזדמנות את קיומה?
בואי נעשה סדר. 84726
אם אתה מוכיח, שאין קבוצה כזאת, הפרכת את קיומה.
מה הבעיה כאן?
בבעיה האמורה, לא ניתן למצוא קבוצה כזאת ולא ניתן להוכיח, שאין קבוצה כזאת.
בואי נעשה סדר. 84730
1. כדי להוכיח שלא ניתן להפריך את המשפט: צריך להוכיח שלא ניתן להוכיח את אי-הקיום של כזו קבוצה (וואו, מסורבל).

2. כדי להוכיח שלא ניתן להוכיח את המשפט: צריך להוכיח שלא ניתן, באופן מהותי, למצוא כזו קבוצה.

3. אם לא ניתן למצוא כזו קבוצה, היא לא קיימת. כלומר הוכחנו את אי-הקיום של כזו קבוצה

4. אבל זו סתירה ל-‏1.

בברור הלוגיקה שלי כושלת מאד. אבל איפה?
בואי נעשה סדר. 84749
הכשל הוא ב3.
גם אם לא ניתן למצוא קבוצה מסוימת, זה לא מוכיח, שהיא אינה קיימת.
בואי נעשה סדר. 84752
אבל לא אמרת "אני לא יודע למצוא כזו קבוצה" (מכך בוודאי אי אפשר להסיק שהיא לא קיימת), אלא אמרת "הוכחתי ש*אי אפשר* למצוא כזו קבוצה". איך ניתן, באופן עקרוני, להוכיח כזה דבר בלי להוכיח שהקבוצה בעצם לא קיימת?
בואי נעשה סדר. 84781
אני בודאי שלא הוכחתי, שאי אפשר למצוא קבוצה כזאת. (לו הייתי עושה זאת הייתי עשיר ומפורסם)
יותר מזה, לא טענתי מעולם, שניתן להוכיח דבר כזה. (לו הייתי עושה זאת הייתי עושה מעצמי אדיוט)
מה שכן אמרתי לך, זה שאם תוכיח שאין קבוצה כזאת, תפריך את קיומה. מאחר ולא ניתן להפריך זאת, ודאי שלא ניתן להוכיח את אי-קיומה של הקבוצה הנ''ל.
אתה עשיר ומפורסם 84833
בואי נעשה סדר. 84790
אם במקום לחשוב על דברים מופשטים כמו עוצמות של קבוצות אינסופיות תחשוב על מקרה יותר פשוט, יהיה יותר קל להבין.

אכסיומת המקבילים של אויקלידס היא דוגמא טובה.
בואי נעשה סדר. 84835
אכסיומה היא הנחה בסיסית ממנה בונים תיאוריה. לעומת זאת, מה שהזכיר easy הוא משפט ככל המשפטים במתימטיקה: הוכח שלא ניתן להוכיח או להפריך את קיומה של קבוצה בעוצמה הנדונה.
בואי נעשה סדר. 84838
ולכן אפשר לנסח אקסיומה שמניחה את קיומה של קבוצה כזאת, ואפשר לנסח אקסיומה שמניחה את אי קיומה של קבוצה כזאת, ובשני המקרים לקבל מתמטיקה חסרת סתירות.

השאלה עד כמה "בסיסי" המשפט הזה תלויה בשאלה כמה עשירות ושונות זו מזו יהיו התורות שיתקבלו, אבל בעקרון היא לא שאלה שיש עליה תשובה אובייקטיבית.

(קדימה, עוזי :-))
בוא נעשה סדר. 84566
יש גם תפיסה רוחנית.
לא נכון, 84640
יש גם אקסיומות (שעומדות בבסיס המדע), ואמונות (שלא שיכות למדע).
נטל ההוכחה 84639
"עם זאת, ברירת המחדל המדעית היא להאמין בתאוריה הפחות מורכבת, כלומר: אין אלוהים עד שקיומו יוכח."
הבעיה היא שברירת המחדל הזו נכונה אך ורק לתיאוריות מדעיות (=ברות הפרכה) ולא לאמונות.
אלוהים, האייל הזה גדול עלי 83528
זה שהוא נולד עם היכולת להאמין זה ברור. אני אפילו מוכן להסכים שהוא נולד עם רצון טבעי להאמין (אם כי לאו דווקא באל שלך). השאלה היא למה הפוטנציאל הזה בא לידי מימוש.

ילד בן 13 הוא בעל יכולת ורצון לקיים יחסי מין. מיעוט קל שבקלים מהילדים בגיל זה אכן עושים זאת. למה?
אלוהים, האייל הזה גדול עלי 83578
כנראה מאותה סיבה שאני.
אז... 83609
קודם כל, האל שלי הוא לא רק שלי, הוא של כל מי שרוצה.

לא הבנתי. אתה טוען שמיעוט קל שבקלים מבני האדם מאמינים באלוהים?
אז... 83738
לא, זו תהיה טענה מגוחכת, ולא ברור לי איפה בדברי ראית אותה. רק ציינתי שלא כל מה שבן-אדם יכול, או אפילו רוצה, לעשות, הוא צריך לעשות.

מרבית האנשים רוצים ויכולים להכות אנשים אחרים. למזלנו, לא כולם עושים זאת, לפחות שלא במסגרת מתאימה.
אז... 83917
זה היה בציניות, דובי. ברור לי שזה לא מה שטענת (הרי כתבתי שלא הבנתי).

יופי, אנחנו מסכימים. לא כל מה שבנאדם רוצה ויכול הוא צריך לעשות.
אלוהים, האייל הזה גדול עלי 84570
בספר האהוב על דב אנשלוביץ "שלשה משוטטים" מסופר על אחד החברים שאוהב לנסות כל דבר חדש שיוצא לשוק, בשם הקידמה והחדשנות שאמורים להביא שיפורים ושיכלולים למכשירים קיימים. כשהנ"ל מנסה לשכנע את חבריו לקנות מעצורים חדשים לאופניים, הסופר המפוכח מנסה להניאו על סמך נסיונו המר מהמצאות וחידושים מפוקפקים "בעלייה הדבר יתקע כך שלמעשה מצטרך לסחוב את המכונות על כתפינו. האויר בפסגת הגבעה יטיב עם המעצורים ובשעת הירידה התלולה הם יתמלאו חרטה ויפסיקו לעבוד ובסוף יתפרקו לגמרי, וישאירו אותנו בדד. אתה בחור טוב אך יש בך מגרעת אחת - יש בך יותר מדי אמונה".

חינוך, הפנמה, אמונה, אינטואיציה ושאר ירקות הם כולם פעילויות מוחיות (לא בלב, לא בכליות, לא במעיים ולא בעיניים, אם כי כולם בסופו של דבר משתתפים בחגיגה). לכן, לפחות תיאורטית, ניתן לתאר את הפעילות הזו במונחים סכמתיים וברורים. אין כאן (כנראה) שום דבר מיסטי, לא ברור, מעומעם או אלוהי. כמו שלמדת חשבון, עברית, או שהמגהץ חם, כך גם רכשת לעצמך ידע על אובייקט לא ברור ששמו אלוהים. מכיוון שהידע הזה הוא כביכול מחוץ למערכת המתוארת על ידי הפורמולות המדעיות אז קוראים לזה אמונה. האמונה הזו היא רקורסיבית - ז"א, נשענת על עצמה כדי להוכיח לעצמה את עצמה. היא איננה סובלת התקפות על עיקריה וגם איננה רוצה ואיננה מסוגלת לחקור את עצמה. היינו, כיצד מתבצע בגוף ומוח האדם תהליך "אמוני", בדומה ליכולת המדענים להתחקות, פחות או יותר, על תהליך הראיה, למשל.

אנחנו יודעים שעל ידי טרנס, סמים, כמעט-מוות-קליני, יאוש עמוק ועוד כל מני עזרים, אפשר לעורר הרגשות אמוניות אצל אנשים. היש אפילו חוקר קנדי שבנה קסדת-אמונה שעל ידי גרוי אזורים שונים במוח גורם לחויה אמונית (קחי את זה כאנקדוטה מאיירת). אינדוקטרינציה חברתית משפחתית בהחלט יכולה לגרום לאדם להפנים בצורה עמוקה אמונה, כמו שאת מפנימה את צורת האות אלף ואינך יכולה לשכוח אותה אלא אם תעברי חלילה ארוע טראומטי מוחי. אבל ארוע כזה יכול לפגוע גם באמונתך או בידע המתמטי שלך. מדוע? משום שבסופו של דבר, הכל מעוגן בתהליכים מוחיים אלקטרוכימיים שהנסיון להבין ולפענח אותם יספק עבודה להרבה אנשים לעוד הרבה זמן.
אלוהים, האייל הזה גדול עלי 84574
לא שאני רוצה להגן על האמונה, אבל נוירופילוסופיה היא לא פחות רקורסיבית.
תשנו כותרת!! 84576
אז פעם אחת כתבתי שהאייל גדול עלי, וברוב חוכמתי הנסתרת עשיתי זאת בכותרת, אי אפשר לשנות אותה?! זה כ"כ קשה?! ג'יזס!!
ג'יזס?!! 84578
זה לא לקוח מאמונת הנוצרים במקרה?
ג'יזס?!! 84740
הי, אני אדם פתוח להצעות.
אלוהים, האייל הזה גדול עלי 84588
אולי ניורופילוסופיה, אבל אני לא חושב שיש לה יומרות להעצר רק בתחומי עצמה. היומרה שלה גדולה ומגלומנית יותר - להוות לפיד האש לניורוביולוגיה, וזה כבר פחות רקורסבי.

בכל מקרה, אני לא מתקיף את האמונה פר-סה אלא מנסה להראות שאין היא קטגוריה נפרדת ששואבת את חוקיה מאיזה טמיר ונעלם אלא גם היא כפופה או תהייה כפופה לשאר נסיונות התאוריה הנטורליסית.

אני מכיר בכוחה (שלילי וחיובי) ונחיצותה של אמונה מיסטית, בעולמנו הנוכחי. גם היא תספק מן הסתם עבודה להרבה אנשים לעוד הרבה זמן.
אלוהים, האייל הזה גדול עלי 84605
נדמה לי שאני שותף לדרך שבה אתה רואה את הדברים (כאילו, אני לא מבין בנוירוביולוגיה. אני סומך עליך בקטעים האלה), הבעיה שלי היא עם הנסיון שלך ''להראות'' או להוכיח דברים דרך הפרדיגמה הזאת (שהאמונה היא לא קטגוריה נפרדת ששואבת את חוקיה מאיזה טמיר ונעלם, שאין רצון חופשי וכו'). פשוט, כל תיאור של העולם באופן כזה מתבצע תחת הנחות-יסוד פיזיקליסטיות ומדעיות, וממילא נופל בהנחת המבוקש.
אלוהים, האייל הזה. 84606
אופס, רציתי לשנות כותרת ושכחתי.
אלוהים, האייל הזה גדול עלי 84657
נו טוף, כולנו רוצים להאמין במשהו או מישהו. צריכים לעשות את המצוות המוטלות עלינו כדי שנשיג את תכלית העולם.
אהמ... 84575
ציינתי פעם שאני לא מתווכחת עם גדולים וחכמים ממני? אולי זה הזמן לציין.

ואחרי שהבהרנו את זה : אבל כל הדברים (הנכונים) הנ"ל, שעליהם אני לא מתווכחת, לא סותרים את קיום האל. ולכן אולי יש בסיס - אם מותר לי לקרא לזה בסיס - לאמונה. כלומר, מאיפה האמונה באה בכלל, לפני שהיא התעגנה חזק בתהליכים מוחיים אלקטרוכימיים?

ולא ענית על השאלה שלי ( נו, טוב, אני אסיק מסקנות מהטקסט שקראתי שלוש פעמים).
אהמ... 84586
לא באתי לסתור או לאשש קיומו של אל. ממה שכתבתי בעבר תראי שאני מנסה רק להראות שאולי ניתן למצוא הסבר למכניזם האנושי-חייתי-טבעי מבלי להזדקק לישות ערטילאית שאין שום סיבה להפריך או לאמת את קיומה.

וכן, אני מאמין גדול, ואני מקווה שתביני זאת במיוחד אחרי שקראת את תגובתי האחרונה כמה פעמים.
אהמ... 84611
לפני שהיא "התעגנה חזק בתהליכים מוחיים אלקטרוכימיים" היא לא היתה קיימת. איפה היתה המחשבה "אח, איזה יום יפה" לפני שהתעוררת?
הוא מאמין בלא-אל ואותו הוא עובד 84618
תטל"א ? 84625
לא לדעתו של ויליאם ג'יימס 84646
המפגש של המזג הפרטי‏1 של שוטים עם נוכחות העולם, יוצר הרגשת יקום פרטית שניתן לקרוא לה דת.‏2
מה שעדי שואלת זה איזו נוכחות בעולם יכלה לעורר אי אז בנפש האדם את: "אח אלוהים,מה יפה העולם שבראת".

1יש שיגידו איזה יום קקי בעקבות המפגש.

2דת השוטים,הקוראת מרבית שעות היממה גווילי אייל עתיקים מן המאה הקודמת,ומקדשת אט אט את אי השדים.
אהמ... 84742
יש סיבה שאתה מתעקש לקרוא לעצמך שוטה הכפר הגלובלי? כי אתה לא.
אהמ... 84788
בטח שיש סיבה:

Fool On The Hill
(The Beatles)

Day after day, alone on the hill,
The man with the foolish grin is keeping perfectly still.
But nobody wants to know him,
They can see that he's just a fool.
And he never gives an answer .....

But the fool on the hill,
Sees the sun going down.
And the eyes in his head,
See the world spinning around.

Well on his way, his head in a cloud,
The man of a thousand voices, talking perfectly loud.
But nobody ever hears him,
Or the sound he appears to make.
And he never seems to notice .....

But the fool on the hill,
Sees the sun going down.
And the eyes in his head,
See the world spinning around.

And nobody seems to like him,
They can tell what he wants to do.
And he never shows his feelings,

But the fool on the hill,
Sees the sun going down.
And the eyes in his head,
See the world spinning around.

אהמ... 84879
לא יפה. מיץ יכעס. אתה פוגע בהכנסות של מייקל ג'קסון.
ראיה טובה 469438
בס"ד
אם את מאמינה בתורה, את צריכה לקבל שהראיה טובה כי השם טוען שזה ראיה טובה.

כך כתוב בתורה: "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו? השמע עם קול אלוקים מדבר מתוך-האש, כאשר-שמעת אתה--ויחי. או הניסה אלוקים, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמוראים גדולים: ככול אשר-עשה לכם ה' אלוקיכם, במצריים--לעיניך.
"אתה הראית לדעת כי ה' הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. מן-השמיים השמיעך את-קולו, לייסרך; ועל-הארץ, הראך את-אישו הגדולה, ודבריו שמעת, מתוך האש. ותחת, כי אהב את-אבותיך, ויבחר בזרעו, אחריו; ויוציאך בפניו בכוחו הגדול, ממצריים. להוריש, גויים גדולים ועצומים ממך--מפניך; להביאך, לתת-לך את-ארצם נחלה--כיום הזה. וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים, בשמיים ממעל ועל-הארץ מתחת: אין, עוד.
(דברים ד, ל"ב-ל"ט)
הולך על קרח דק 83742
אז מה יהיה בענייני יהדות‏1, נבואות ומשיחים? הסכיתו, רבותי: יפורסמו באתר רק ידיעות שונות, הגיגים וחילוקי דעות על העולם. זה אינו תלמוד תורה והמערכת גם לא התכוונה לכך.

אנחנו יודעים, הרי, שיש דברים יותר מעניינים.

---------------------------------------------

1 דת ומסורת. בשמה יוצאים קנאים, נביאים, נערים "גדושי ידע", סתם רשעים, צבועים ("נאורים") – והמון נודניקים.
מציאות וסמלים 82596
מה שלא הביאו בחשבון גם ממציאי תיאוריות החייזרים וגם נותני התשובות באתר הזה הוא שהתנך, כמו רובם של הספרים מאותה תקופה, נכתב בסמלים - רוב התיאוריות הדתיות, הסיפורים העממיים והאגדות עשויות להתפרש בצורה ברורה ומציאותית אם רק אפשר יהיה לנתח לפרש ולהבין את הסמליות שבהן.על האופן שבו הדבר נעשה ועשוי להיעשות אפשר לקרוא בספרו של רוברט גרייבס, האלה הלבנה (בו הוא גם מפרש בצורה סמלית חלק מהסיפורים הנחשבים ל''חייזריים''.)
הנה הוכחה שאלוהים הוא חיזר 112992
נכון שכתוב בתורה :בספר בראשית פרק טו' פסוק ה'
ויוצא אותו החוצה, ויאמר הבט נא השמיימה וספור הכוכבים--אם תוכל, לספור אותם; ויאמר לו, כה יהיה זרעך
אז? 113012
הנה הוכחה שאלוהים הוא חיזר 113064
תגובת "לחיות מהתנ"ך":

"ויוצא אותו החוצה ויאמר: הבא נא השמימה וספור הכוכבים"
אברהם: 1, 2, 3... 706936, 706937, 706938... 14555320, 1455321..."
ה': עכשיו, קח את מה שיצא לך. חלק ב-‏70013, תוסיף 0. תוריד 12, תחבר את שורש סכום הספרות. כמה יצא לך?
אברהם: 1
"ויאמר לו: כה יהיה זרעך. ביי-דה-וויי אנחנו עושים בר-בי-קיו במוצ"ש כל אחד מביא משהו, תקפצו".
תורת-האמת 171949
כל הדתות דורשות מאנשיהן אמונה המבוססת על אמונה. (ישו דרש מכולם: האמינו לתפקידי שהרי אלוקים דיבר איתי" נקודת התורפה הגדולה שכאן היא העובדה הפשוטה שאיש לא ראה שאלקים מדבר איתך! ואם כן אולי הוא משקר?? אולי מחלת נפש מסוימת גרמה לו לשמוע קולות והוא דמיין שהיה זה אלוקים שדיבר?? (בבתי החולים לחולי-נפש יש הרבה כאלה).

ואכן מסיבה זו כאשר בא אדם אחר בשם מוחמד והכריז על עצמו כשליח האל, רדפו אותו בני שבטו שבט כורייש בטענה: 'אם כדבריך מדוע אינו מראה לנו ולו פעם אחת שהוא מדבר איתך?' עד שנאלץ נביא השקר לברוח עם קומץ מאמיניו הפתיים ממכה למדינה, ומשם יצא להשליט את דתו-דעתו בכח הזרוע, כידוע.

לעומת זאת, היהדות היא היחידה הטוענת שכל העם היו עדים למעמד ההתגלות בעת מתן-התורה. ועדות זו נמסרה מאב לבן ברצף במשך כל הדורות עד דורנו אנו. ובפרט שגם רשימת מקבלי ומוסרי התורה נמצאת בידינו עם תאריכי לידתם ופטירתם, מקום חייהם, הספרים שכתבו, וכל שאר הפרטים ההיסטוריים כאשר גם הממצאים הארכיאולוגיים החדשים מאשרים ומאששים את הדברים. ועדיין לא נגענו במנגנוני ההוכחה הקיימים בתורה כגון מנגנון צפיית העתיד בדיוק מדהים, מנגנון ידיעת סודות הבריאה הכמוסים ביותר ועוד, המוכיחים את עובדת היותה כתובה ביד הכח העליון, שליט ומחולל הבריאה, קורא הדורות מראש. אמונה כזו אינה מבוססת כשאר הדתות על אמונה (-בדבריו של אדם יחיד המספר על התגלות), אלא על ידיעה (כל העם ראו את ההתגלות!).

ואכן, על ההבדל החד והברור שבין תורתנו תורת-האמת, לבין תורות החיקוי, מעמידתנו התורה עצמה. וכך נאמר:
"כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו? השמע עם קול אלוקים חיים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי?? "אתה הראית לאדם לדעת כי ה' הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. מן השמים השמיעך את קולו וכו' ואת דבריו שמעת מתוך האש וכו'. וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים". (דברים ד, ל"ב-ל"ט)
אני מראה לך עכשיו שלא יכול להיות שהתורה נכתבה על ידי אדם. כתוב בתורה בספר דברים פרק ד´ פסוק לב': כי שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים, ועד קצה השמים: הנהיה, כדבר הגדול הזה, או, הנשמע כמהו. השמע עם קול אלוקים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה--ויחי. או הנסה אלוקים, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסת באתות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמוראים גדלים: ככל אשר עשה לכם ה' אלוקכם, במצרים--לעיניך. לה אתה הראת לדעת, כי ה' הוא האלוקים: אין עוד, מלבדו. מן השמים השמיעך את קלו, ליסרך; ועל הארץ, הראך את אשו הגדולה, ודבריו שמעת, מתוך האש. ותחת, כי אהב את אבתיך, ויבחר בזרעו, אחריו; ויוצאך בפניו בכחו הגדל, ממצרים. להוריש, גוים גדלים ועצמים ממך--מפניך; להביאך, לתת לך את ארצם נחלה--כיום הזה. וידעת היום, והשבת אל לבבך, כי ה' הוא האלוקים, בשמים ממעל ועל הארץ מתחת: אין, עוד. ושמרת את חקיו ואת מצותיו, אשר אנכי מצוך היום, אשר ייטב לך, ולבניך אחריך--ולמען תאריך ימים על האדמה, אשר ה' אלהיך נתן לך כל הימים. עד כאן דברי התורה.
נותן התורה מנבא שלא היה ולא יהיה לעולם סיפור כפי שמתואר בעשרת המכות וביציאת מצרים ובמעמד הר סיני.
אם אתה אומר שאדם כתב את ספר התורה, איך זה שלא החדירו עוד סיפור דומה לכתוב בתורה? האיסלם והנצרות לא הביאו סיפור דומה אלא לקחו את הסיפור של העם היהודי.
אין אף אדם בעולם בכל הזמנים ובכל המקומות לא תמצא ספר שכתוב שישות פונה לעם ואומרת לו אני בורא העולם שעשיתי לכם ניסים כמו מכת חושך ומכת בכורות ולאחר מכן הסכמה של העם שהם מסכימים שמי שמדבר אתם הוא בורא העולם.
כלומר אם אתה חושב שקל לעבוד על האנשים ולהחדיר להיסטוריה סיפור יציאת מצרים . איך זה שלא היו עוד סיפורים דומים בכל העולם בכל הזמנים.

התשובה לשאלה האחרונה : כי לא עשה זאת יצור גשמי אלא בורא העולם. .ומאחר שיש רק בורא אחד, אין עוד בעולם מישהו שהחדיר להיסטוריה סיפור דומה.

איך ידע כותב התורה שלא היה בעבר סיפור דומה ? למרות שלא היה אז רדיו ואמצעי תקשורת כמו שיש היום?
תשובה כי לא אדם כתב את ספר התורה.

התורה אומרת שלא תיתן לאף אחד להצליח להכניס ספר דומה להיסטוריה. שיש בו סיפור שמופיע מישהו שאומר אני בורא העולם וכו'. אני פרסמי את הראיה הזאת בהרבה אתרים ואף אחד לא הביא לי ספור שדומה לספור התורה.

אם כותב התורה אמר שלא יוכל אף אחד להכניס ספר דומה ומה שהוא אמר מתקיים , זה ראיה מוחצת לאמיתות התורה.

כלומר זה מראה שמי נתן נותן לכל אחד אפשרות להפריך את הספר ואף אחד לא הפריך את הספר.
אני יסביר את עצמי במשל: אם מישהו מפיץ ספר שכתוב בו שהוא הכי חזק בעולם ומי שרוצה יכול לבוא ולהתמודד אתו , אם אף אחד לא בא זה מראה שהוא הכי חזק. במיוחד שהוא מראה בספר שמישהו ניסה להתמודד איתו והוא פרעה (הוא אמר שהוא ברא את היאור ואת עצמו) הוא עשה לו עשר מכות נפלאות. אתה יכול לא להאמין לזה שפרסם את הספר שהוא הכי חזק בעולם, אבל בכדי להוכיח שהוא לא כך אתה צריך להתמודד איתו , אם את לא התמודדת לא הוכחת שהוא לא צודק.
הנמשל: בתורה כתוב שלא יהיה מישהו שיוכל לפרסם ספר שכתוב בו אני בורא העולם. אם כופרים במשך הדורות שניסו להפסיק את קיום תורה ומצוות ליהודים לא פרסמו ספר דומה, זה מראה שמי שכתב את הספר לא מאפשר זאת.
בברית החדשה אין ספור שבו מופיע מישהו שאומר אני בורא העולם.
מי כתב את הספר מונע כל מי שירצה להפריך את הספר. והוא נותן לכל אחד אפשרות להפריך ואף אחד לא הפריך.
להלן דברי הרב דב שטיין.
לדת היהודית בעת הופעתה לא היתה שום הכחשה משום עם. כלומר איש לא טען שלא היה מעמד הר סיני וכיו"ב. לעומת זאת בדת הנוצרית ואסלאמית אמרו כל בני העם היהודי לא היה ולא נברא. הם הכחישו את הטענות הפותחות של שתי הדתות הללו.
בנסיבות אלו כשיש מסורת מאששת ומסורת מקעקעת הרי אנו נוהגים כמו בכל משפט. היינו לא ניתן לקבל את העדות המוכחשת. עד כאן.
מכאן אתה רואה שלא יתכן שהתורה ניתנה על ידי חייזר. כי אם היה זה חייזר שנתן את התורה היה צריך שיהיה עוד חייזר שיתן תורה דומה. כי אם חייזרים יכולים לעשות נסים ברמה שהיו ביציאת מצרים היה צריך שיהיה עוד אחד שיעשה זאת.

חזרה בתשובה, או פשוט חזרה על עצמך? 171967
ספק אם תמצא כאן מי שישתכנע מן ההודעות השבלוניות שלך, שאתה חוזר עליהן שוב ושוב, בוריאציות קטנות:

תגובה 166671 ותגובה 171538, בה אתה מגדיל לעשות, כאשר אתה חוזר עליה כמעט מלה במלה (תגובה 171955) בזמן שאתה עונה על תגובתי אליך!
תורת-האמת 171998
מה עשיתי לך רע?

לא, לא קראתי את ההודעה המשמימה והמועתקת הזאת, וגם לא אקרא אותה. יש לי חיים. או לפחות, אני זוכר שהיו לי.
תורת-האמת 172004
עכשיו באים?! הוא מתעלל בנו כבר כמה ימים! תעשה משהו!
תורת-האמת 172014
מגיע לכם. אם לא הייתם נותנים לסמילי ללכת הוא היה קורע לו את הצורה בסעיפים.
תחשבו קצת, אדמיים 113184
למשל, על העובדה שאמריקה לא נתגלתה עד שהיא נתגלתה.
ומדוע, באמת, ביקש האב לעקוד את הבן שנולד לאחר ביקורינו?
ובמה אנחנו, אחרי שנות שיטוט רבות בחלל שומם (לפני שפיתחנו את האמצעים המהירים שיש לנו כיום, עליהם לא נספר לכם) מאמינים
וכיצד משפיע הדבר על היצורים שאנו באים איתם במגע?
אז..... 113185
1. חשבתי (במשך 3 דקות).

2. מדוע?

3. במה?

4. כיצד?
תשובות אין פה אבל..... 113192
1. איזורים אסורים (אולי אנחנו עוד פה, אבל שיטות החסימה שלנו מגוונות)
2. "ילד כוכבים" גורלו קשה מגורלם של אדמיים רגילים/קופים משודרגים וכו'.
3. אין לנו עונות השנה ואלים של טבע הפלנטה.
זה לא אומר שאין לנו אלים משלנו.
4. "בצלמנו כדמותנו", הא?
שום איזורים אסורים 113435
האדם הגיע לאמריקה בשחר ימיו וצאצאיו הם האסקימואים והאינדיאנים.
לאחר מכן הגיעו והתישבו שם לזמן מה גם הויקינגים.
יתכן שגם הסינים הגיעו לשם בשלב מסוים.
בסופו של דבר הגיע גם קולומבוס והשאר ידוע.
אבל מה קרה באמצע? 113696
בין הויקינגים לבין התקופה שבה "גילה" קולומבוס את אמריקה?
אבל מה קרה באמצע? 113707
האינדיאנים המשיכו לחיות שם בלי לבוא במגע עם האדם הלבן.
כך פשוט? 113725
באושר ובעושר. ללא ספק.
וזה לא עונה על השאלה איך הוא לא בא כל השנים האלה.
פשוט מאוד 113726
א. הוא עדיין לא נולד אז.
ב. לביאתו אין שום משמעות מיסטית. הוא הגיע לשם בטעות בחושבו שהגיע לאסיה.
ג. מה אתה רוצה ממנו?
מי לא נולד עד אז? 116541
מי לא נולד עד אז? 116563
לא נולד אז, לא לא נולד עד אז. (אני מקווה שאני ברור.)

הכוונה היא לקולומבוס כמובן שעדיין לא נולד בתקופת הויקינגים ובכמה מאות שנים שעברו מתקופתם.
מצטערים, אי אפשר לאמריקה 116573
כי קולומבוס עוד לא גילה אותה. חכו עד שיוולד, אנשים לבנים שכמותכם.
בינתיים תנו לאינדיאנים ליהנות מגן העדן בחסות האלים, שעדיין לא עוזבים את המקום. כשאתם תבואו יתחיל הגיהנום.
תחשבו קצת, אדמיים 113280
אני מבין שהיינו צריכים לצפות לכך שאמריקה תתגלה לפני שהיא מתגלה, אבל זה מוליך אותי יותר לכיוון של מכונת זמן מאשר של חייזרים.
תחשבו קצת, אדמיים 113333
אמריקה התגלתה לפני עשרות אלפי שנים. כמה זמן קודם לכן היא הייתה אמורה להתגלות?
תחשבו קצת, אדמיים 113342
את השאלה הזאת יש להפנות לחייזר, לא אלי. אני חי בשלום עם תאריך הגילוי.
השאלה לא מתי אמריקה התגלתה 113700
אלא מתי אנחנו/אתם ידענו/תם עליה שזה קרה הרבה אחרי שהבני אדם שאינם קולומבוס גילו אותה.
השאלה לא מתי אמריקה התגלתה 113817
מי זה "אנחנו/אתם?" האמרינדים ידעו על קיומה וחיו בה עשרות אלפי שנים. לקח הרבה זמן עד שהתרבות האירופאית גילתה אותה בגלל הקשיים שבשיט לטווח-ארוך במרחק רב מן החוף, קשיים שנפתרו רק כאשר הם שאלו מן הערבים את המצפן. האמרינדים הגיעו לשם על ידי גשר איים שנוצר בסוף אחת מתקופות הקרח.
השאלה לא מתי אמריקה התגלתה 113908
אנחנו ידענו עליה מספר שנים אחרי שנולדנו. אתה מתכוון ''הם'', כלומר - האירופאים של לפני כמה מאות שנים.
אסף 145621
חבר"ה הנסיון שלנו לנחש את משמעות התנ"ך הוא לא אלא התהוות של חטא העורמה שמתואר היטב בסיפור גן-עדן.השורש נ.ח.ש מעיד על הכל.ההתהוות של חטא הנחש הוא העורמה שניתנה לנו למרוד במלכות שמיים במחשבה.במקום לנסות ולנחש מה,מי,למה,איך ולהעיק על עצמנו עלינו פשוט לחפש את הפשטות בכל דבר בחיים ואיך אומרים:"מה שבא ברוך הבא".
המוסר של ישויות על 146916
יש רק מעט מאוד סידרות טלוויזיה שמנסות לעסוק "ברצינות " בניתוח מפורט ומתמשך של ישויות "כמו אלוהיות ".
הסדרות השונות של "סטאר טראק " הן בין יוצאות הדופן לכך .
ראו :
מוסר של ישויות על
מי היה יהוה ? 150495
האל שבסופו של דבר נהפך לאלוהות היחידה של התנ"ך לאביו של ישו בברית החדשה ל"אללה " של המוסלמים וכו' ?
רוב החוקרים חושבים היום שהיה זה אל שאותו עבדו תחילה תושבי מדין בחצי האי ערב שבטי הקינים שהיו מעין בדואים נודדים ולאחר מכן האדומים שגבלו בהם . למה חושבים כך ? גם מאיזכורים שונים קדומים במיוחד בתנ"ך מהם ברור ש"יהוה " נחשב כמי שבא "מאדום " וממדבר פאראן . מלבד זאת האיזכורים הקדומים ביותר ( והיחידים ) של "יהוה " במקורות מצריים, מהמאות השלוש עשרה והשתים עשרה לפני הספירה ( זמנה המשוער של יציאת מצרים) הם של "מחוז יהוה " שנמצא ככל הנראה באיזורי אדום או מדין.
ההנחה המקובלת היא אם כך שהיה זה אל שאותו עבדו תחילה בני עמים אחרים ומהם הוא עבר לאבות הישראלים.
אחת ההנחות היא שבתחילה "יהוה " נחשב לאל לוחם כמו האל הכנעני המקומי "בעל " ואולי נחשב לזהה עם "בעל " שהיה אל הגשמים והסופות ושכן בהר צפון בלבנון .ו"יהוה -בעל " נחשב לבנו של האל הכנעני הראשי "אל" שהיה כנראה אלוהי האבות.
לאחר מי יודע כמה שנים מיזגו אותו עם "אל", שכבר נחשב כנראה לישות חלושה מדי בפני עצמו , הבן הפך לאב והם הפכו לישות אחת "יהוה -אל" בעלה של האלה "אשרה ".
ולאחר מכן בתקופות המוכרות לנו כבר של הנביאים מיזגו בו גם את אשרה והוא הפך לישות אחת מקיפת כל .

המאבק בין הנביאים תומכי "יהוה " ובין המלכה איזבל תומכת "בעל " כמאה התשיעית לפני הספירה היה אכזרי כל כך גם משום ששני הצדדים תמכו כל אחד באל שהיה זר למקומיים . אליהו תמך ביהוה שהיגיע לארץ כנען רק 300 -400 שנים קודם לכן מאדום ואיזבל תמכה באל "בעל " שלא היה "בעל המקומי" אלא אל צורי בשם מלקרת או "בעל שמם".
אלא שמאות שנים לאחר מכן כל התהליך החל שוב מחדש בואריאציות כאשר הופיע ישו הנוצרי שנחשב בידי הנוצרים ל"בנו היחיד " של "יהוה " ביחד עם השכינה שמקבילה כנראה לאלה אשרה אישתו של יהוה -אל בדורות הקדומים. וכך זה חוזר . כנראה שאנשים אינם מסוגלים לחדש יותר מדי לאורך הדורות. מה שלא השתנה גם הייתה השינאה העזה שהתומכים בגירסה החדשה לדמותו של האלה התייחסו בה אל התומכים בגירסה הישנה , השינאה שלה נוצרים אל היהודים שהיא מקבילה המקורית אל השנאה של היהודים אל האדומים שכנראה החזיקו באמונה ב"יהוה" עוד לפניהם ואחר כך ( אולי , ואולי לא ) נטשו אותה בעוד שבני יהודה פיתחו והרחיבו אותה.
בתור תודה על ראשוניותם האדומים הפכו מאז לנציגי הרשע במסורת היהודית ומזוהים עם הנוצרים , זאת אם כי ברור שהם התמזגו כנראה בקרב היהודים בימי בית שני.
מי היה יהוה ? 150854
בהתיחסויות הקדומות ביותר לאל בתנ"ך ( למשל שירת דבורה ) תמיד נאמר שהוא "בא " מאזור אדום ולכן בין השאר חושבים שהוא בא לראשונה משם .
אדום כמובן נחשב בתנ"ך לאח התאום והגדול יותר של יעקב ( בניגוד למשל למואב ועמון ) . למה דווקא אדום ?אולי משום שזכרו היטב שהוא האמין ביהוה עוד לפני בני ישראל ?
ועובדה היא שבניגוד לשאר העמים שמוזכרים בתנ"ך שכני בני ישראל השונים ( למשל מילקון שיקוץ עמון וכל השאר ) אלוהי אדום לעולם אינם מותקפים משום מה. למרות שהאדומים בהחלט ובהחלט מותקפים על כל דבר אחר .
למה דווקא האדומים הם יוצאי הדופן שלעולם אינם מותקפים על רקע דתי?הרי היה כל כך קל לנביאים להוסיף קללות גם נגד האלילים שלהם אז למה הם לא עשו את זה?
ידוע לנו שהיה להם בזמנים מאוחרים אל בשם "קוץ" אבל ההנחה היא שבזמנים המוקדמים יותר האל שלהם היה "יהוה " וייתכן שהשינוי היה חלק מהמאבק שלהם בממלכת יהודה , ניסיון להצהיר על זהות נפרדת מזאת של בני יהודה ששלטו באיזוריהם ובהם מרדו האדומים והקימו ממלכה נפרדת משלהם . זאת כבר ספקולציה שלי . אין לזה שום מקור.
אבל בספר החדש של פינקלשטין וסילברמן "ראשית ישראל " יש את ההערה המעניינת שבני יהודה היו קרובים יותר בתרבותם לאדום מאשר לממלכת ישראל אשר איתה נוהגים בדרך כלל לזהות אותם ....אחת הסיבות שעורכי התנ"ך העדיפו לזהות את יהודה עם ישראל ( היום כבר ברור שהמדובר היה בשני עמים שונים ) ולא עם אדום היתה כנראה שהיה יותר פרסטיז'ה ושטחים בממלכת ישראל לשעבר בהשוואה לממלכת אדום העניה והמדברית, הרבה יותר עניה והרבה פחות מפותחת מיהודה. .
בני יהודה מצידם הרחיבו את משמעות האל "יהוה " מעל ומעבר לכל מה שהיה בו בגירסה האדומית -מידינית -קינית המקורית .ואחר כך כפו גיור על האדומים בימי יוחנן הורקנוס בבחינת "השבת עטרה ליושנה".
במקורות היהודיים יש שנאת נצח כלפי "אדום " לא כל כך כלפי העם המקורי המסכן שנעלם לאחר שעזר ליהודים במרד הגדול נגד הרומאים( הם נעלמו כי הם התמזגו בתוך היהודים אלא מה ) כמו כסמל לכל מה שרע . אירוניה היסטורית אכזרית מעין כמוה אם הם היו מבין הראשונים שהאמינו ביהוה .
אבל כמובן היהודים סבלו אחר כך מאותו הדבר בדיוק מידי הנוצרים וכל צד האשים את השני שהוא "אדום האמיתי ".וכך זה נמשך גם היום.
מי היה יהוה ? 150862
וצריך להזכיר שמקרב האדומים קם אחד המנהיגים הפראגמטיים והנבונים שהיו לנו מעולם - המלך הורדוס, שהיהדות והנצרות העדיפו לתאר אותו כשליט אכזר ויוספוס הסתייג ממנו מכיוון שלא היה אציל כחשמונאים.
אם אתה כבר מדבר על זה, 150924
תוסיף את http://www.danibook.com/daniheb/view_selected_book.a... לרשימת הספרים שאתה מתכוון לקרוא.
שמעו..... 167171
אף פעם לא ידענו באמת איך נראו המלאכים ואלוקים..אנחנו רק מטהרים לכן, יכול להיות באמת שהם נראו כמו מה שהיום אנחנו קורים אותם חייזרים. אולי בתקופת העבר חיזר נקרא מלאך?. האם אלוקים הוא בעצם גם האלוקים של החייזרים והוא שלח אותם להקים את בני האדם?. האם אדם הוא פירוש הוא מהמילה מאדים? ואנחנו ילידי הכוכב כמו שנטען?. תשובות כאלה לעולם לא נדע
צ'מע..... 167175
האם הייתי יכול לאכול עכשיו במיה במיץ עגבניות? לעולם לא תדע.
צ'מע..... 167215
שמע..יכול להיות שה' הוא אל\חייזר(אולי חייזר נקרא אל בתקופת העבר) אבל האמונה היא שהוא אל. תשאירו את זה ככה חבל בעצם לחשוב שה' הוא בעצם משהו אחר בכלל מה שחשבנו 2000 שנה. עכשיו...מה זה נותן לנו לדעת מה הוא? אנחנו 2000 שנה האמנו שהוא אל. אז זהו.. חוץ מזה יכול להיות שהוא חייזר תראו היו יותר מדיי תאורים מדהימים בתנ"ך.
דיונים תיאולוגיים בסדרת נוער 170289
הם כידוע בגדר דבר שלא יעלה על הדעת, שהרי מי בקרב הנוער הריקני שלנו יתעניין בדברים מעין אלה. אבל הפלא ופלא באחת מסדרות הטלוויזיה המקוריות שהוקדשו לבני הנוער היה פרק שלם שהוקדש לדיון תאולוגי בשאלה אמיהו ואיפה הוא הבורא ומה הוא רוצה מאיתנו .
זה היה בסדרת הטלוויזיה "זבנג" על פי סדרת הקומיקס של אורי פינק. שם הוקרן פרק בשם "גל מחפש את האלוהים " אחד הפרקים הטובים ויוצאי הדופםן ביותר בסדרה שתיאר את מסע החיפוש של גיבור הסדרה אחרי בוראו בזמן שתלמידי בית הספר השונים עוברים מוטציה למאמיני דתות שונות. והפלא ופלא גל וידידו ג"נג'י מוצאים לבסוף את בוראם במימד אחר..ולבסוף ניתנה תשובה מספקת מיהו אחרי הכל הבורא ומדוע הוא מתנהג לברואיו כפי שהוא מתנהג. ולעניות דעתי התשובה שניתנה שם לשאלה זאת היא ככל הנראה התשובה המדויקת ביותר בנושא שניתנה אי פעם בכל הצגה של השאלה במדיה כלשהיא .
עוד על זבנג יש כאן :
דיונים תיאולוגיים בסדרת נוער 170298
הנוער שלנו לא ריקני.
דיונים תיאולוגיים בסדרת נוער 170361
זה בכל אופן מה שחושבים בערוצי הטלוויזיה שלנו שבהם 99% מכלל תוכניות הנוער מוקדשים לנושא אחד ויחיד שאין בלתו , זוגיות ומין.
כנ"ל במגזינים לנוער "מעריב לנוער" ו"ראש 1" ששם יש שני נושאים :דיון בכוכבי בידור וסלבריטאים מהארץ וחו"ל ,ונושאי זוגיות ומין.
אגב רק בימים האחרונים פורסמה כתבה שלמה בנושא הזה של עיתוני הנוער בכתב עת לתקשורת ,ששםפ בוצע ניתוח תוכן של גליונות ":מעריב לנוע" עם תוצאות מזעזעות ממש אבל לא בלתי צפויות. העורכים הסבירו שהם לא מחנכים וכי הם מסתמכים בתכנים שלהם על סקרים שהם מבצעים בקרב בני נוער לדעת מה הם רוצים לקרוא וזה מה שהם רוצים לקרוא. .
תשובה מפגרת לעניות דעתי, אני אם הייתי עורך "מעריב לנוער" הייתי פועל בצורה שונה לחלוטין אבל זה מה שיש.
דיונים תיאולוגיים בסדרת נוער 170363
אולי זה לא מקרה שאתה לא עורך את מעריב לנוער.
דיונים תיאולוגיים בסדרת נוער 170423
ואולי זה גם לא מקרה שהמכירות של מעריב לנוער גם הולכות ויורדות בקצב תלול מידי שנה בשנה עם כל הסקרים האלה ועם כל ההסתמכות על הטעם הירוד של קבוצה זעירה של בני נוער.
אם אני הייתי העורך לא הייתי נותן לבני הנוער להכתיב לי מה צריך להיות בכל גליון.זה יכול היה להוריד את הרייטינג עוד יותר, ואולי לא.
זוגיות ומין 170410
זה שני נושאים.
דיונים תיאולוגיים בסדרת נוער 170593
אז זהו, שזה לא תמיד מה שהם רוצים לקרוא. אבל זה מה יש.
דיונים תיאולוגיים בסדרת נוער 170711
"רק בימים האחרונים פורסמה כתבה שלמה בנושא הזה" – הכוונה היא כנראה למאמר "הארץ שלנו" של רן בנימיני שפורסם ב"העין השביעית":
(קצת קשה לקריאה מכיוון שרוב הפסקאות מאוחות לפסקה אחת).
האם ישד להיסטוריה חוקים כלליים 325988
שמהם אפשר להסיק את קיומו של אל ?
ההיסטוריון והסופר ישראל רינג חושב שכן אבל הוא גם חושב שהאל שמסתבר מתוכם אינו אל כל יכול אלאט אלהוים שאינו מסוגל לחזורת את העתיד .
ראו :[
יש אלוהים -הישות העליונה על פי ישראל רינג

חזרה לעמוד הראשי פרסום תגובה למאמר

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים