חבל הטבור של הגלובוס 2211
תפיסת האלוהות הבסיסית והקדומה ביותר נולדה מתוך דמות האם - ובהתאם, תרבויות שונות רואות באלה-האם את הדמות המזינה, המטפחת והאחראית על היקום כולו. לטוב ולרע.
"המדונה ובנה", מאת מריוטו אלברטינלי (1509)
האדם בורא את האלוהות על בסיס התנסותו והדרך בה הוא חווה את מקומו בעולם. כך כותב עגנון בספרו 'שירה': "אף על פי שהילד כבר נפרד מבטן אמו... קשור הוא באמו ואמו קשורה בו, קשר אמיץ, קשר גשמי, קשר ממש ולא קשר רוחני בלבד, וכל מי שבקי במסתרי הבריאה ויודע לידה מה היא הוא יודע אותו הקשר שבין אם ופרי בטנה מהו". ההערצה כלפי האם היא טבעית ומובנת מאליה לכל מי שחווה טיפול אימהי בסיסי; זהו הניסיון וההתנסות הראשונית של האדם בחיים, ומאחר שהתנסותו הראשונית של כל אדם היא היחס עם אמו, סביר להניח שתפיסת האלוהות הראשונית והבסיסית ביותר נבעה מתפיסת האם.

אבל הערצה זו הופנתה לכיוונים שונים עם התפתחות האנושות. למרות שילדים רבים יודעים להפיק טובה מהשפעת אמם על חייהם, הם עשויים גם לבחור באחת משתי עמדות שליליות, המנוגדות זו לזו, כלפי אימותיהם: יש אנשים הנכנעים לכל ימי חייהם לפקודתה של אמם, מושפעים מעמדתה ולא זזים מקו החיים שהיא בוחרת; ויש כאלה שהשפעה חזקה זו גורמת להם להתנגדות מוגזמת, עד כדי ניכור גמור ואפילו איבה כלפי האם. מכאן נובע שקיימים שני כיווני הערצה כלפי האלה־האם: הכיוון החיובי, הרואה אותה כאם טובה ומטפחת, והכיוון השלילי, הרואה אותה כאם מרשעת ואפילו כרוצחת.

אלות־אם כוללות נפוצות בכל העולם וידועות בשמותיהן - החל ביוון (הרה) ועד צפון אירופה (מודיר), מאיזור הנילוס (טאורט), דרך טורקיה (אקה) ואפריקה (אהובה), ועד הודו (בהאוואני) ואוסטרליה, שם ניתן תפקיד האם לשתי אחיות בפולחן "אמא קונאפיפי", המקביל למיתוסים אירופיים רבים. במקומות רבים בעולם ניתן עד היום כבוד רב למעמד האם, כולל בדתות מונותאיסטיות כמו היהדות, למשל, המעריצה את מושג "האם היהודייה".

דמות האם הראשונית היא זו של היולדת, ובספר Goddessשל אדל גטי (Adele Getty) נכתב: "טקס המעבר הראשון של כל יצורי אנוש מתחיל ברחם ונגמר בין ירכיה של האם הגדולה". אצל עמים רבים היתה תעלת הלידה עצמה מקודשת, ונחשבה ל"שער של מקדש הרחם השומר על הנקביות האלוהית". בתרבויות רבות בעולם נוצרו דמויות מוחשיות המבטאות את האלוהות הזאת. בגלל קשיי הלידה אצל המין האנושי, מונו אלות מיוחדות כדי להשגיח על הלידה ולהגן על האם ועל הילד.

מעבר לתפקידה בלידה, על האם גם לספק לילדיה את מזונם הראשיתי; ומכיוון שלמטרה זו רצוי שהחלב הנובע משדיה יהיה שופע במידה מספקת, נעשתה האם המיניקה סמל לדמות אלוהית המעניקה שפע ופריון. דמויות שכפי הנראה התמחו בהיבט זה של "האם" מופיעות בפסלונים קדומים ביותר בתולדות 'האדם הנבון' מהתקופות הפלאוליתית והניאוליתית, כמה מהם בני עשרות אלפי שנים. כזו היא, למשל, הדמות החצובה בסלע מהתקופה הפליאוליתית ממערת לוסל, של אישה שופעת אברים ונושאת בידה מה שאפשר לכנות בשם "קרן השפע". פסלונים רבים של דמויות המכונות "ונוס", בגלל הרמז הבולט למיניות ופריון, הופיעו במקומות שונים באירופה ובאגן הים התיכון. ישנן אלות פריון נוספות הידועות מפנתיאונים כתובים שונים, כמו ארמאתר מאיסלנד, מא מאסיה הקטנה ואריאדני מכרתים.

נראה שכבר מתקופה קדומה ביותר היתה האנושות מודעת לחשיבותה של האדמה לקיומה, עד כדי כך שהשוותה אותה לדמות האם הבסיסית, המזינה והמטפחת, וראתה בה מקור לכל החיים. דמותה של האם ההרה מתבטאת בהרים המתבלטים על פני האדמה, ובהודו היתה זו נאנדה דווי שנחשבה ל"אם ההרים" ומקרבה נולד נהר הגנגס הקדוש. ספר המיתולוגיה של לארוס מציין כי במיתוס פיני ידועות אלוהוית האדמה בכינוי "אימהות", ואמהות־אדמה נפוצות בכל העולם. אלתם של האיכרים הסלביים היתה מאטי־סירה־זמליה, כלומר "אמא האדמה הרטובה", זו הנוחה לעיבוד; דמטר היתה אם־אדמה ממיקני, בעוד שבתה קורה נחשבה ל"נשמת האדמה"; אמהות־אדמה אחרות היו ברות מפיניקיה, קסאיר (או קאסארה) האירית, כון־מה מטיבט, אל־לאט הערבית, ואלה של האיבו מניגריה. ביוון היתה זו גאיה, שבשמה העלו הניאו־פגאניים המודרניים את כדור הארץ לדרגת אותה אלוהות נקבית שפעם היתה אמא־אדמה ואמם של האלים הקדמונים.

לעתים קיימת התייחסות כללית אל אמא־אדמה כאל "אם העולם", כפי שכונתה האלה נאמו השומרית; גם קאלי־מה ההודית נחשבה ל"אם העולם". אומפאלי מלידיה היתה טבור העולם, ושמה של האלה הטיבטית צ'ומו־לונג־מה, "האלה האם של התבל", היה לפנים שמו של הר האוורסט. אבל האדמה היא ישות הכוללת לא רק את פני הקרקע - היא "אמא טבע", אם ההרים, המעיינות והנחלים, הים והרוחות. אלות־אם רבות היו גם אלות מים, ואחת מאלה היתה תיאמת/תהום, אלת המים הבבלית ואם האלים; אחרת היא וה־קול, אם המים של זיריה. תחת חסותה של אמא־אדמה היו גם כל הצומח והחי המצויים על פני כדור הארץ, ועליהם היתה אחראית האלה האם הגדולה, גם בצורתם הפראית וגם כשהם מטופחים ומבוייתים בידי האדם. אלת האדמה היתה אחראית גם על עונות השנה המשתנות חליפות, והאלה הסינית צ'אנג־שי היתה אמם של שנים־עשר ירחי השנה.

אלות רבות היו אחראיות על בעלי החיים. כך היתה חוה "אם כל חי" (אף כי בהתאם לדת המאוחרת היא נבראה אחרונה, וברור שכותבי התנ"ך לא ראו את הסתירה שיצרו בכתביהם); 'המיתולוגיה העולמית' מזהה את חוה עם ארורו/אישתר השומרית/בבלית. התואר הזה ניתן גם לאלה הכרתית האחראית על בעלי החיים, וכזאת היתה גם מארי, אם כל החיים המזרח־תיכונית. אלוהויות מסוימות היו קשורות בבעלי־חיים באופן כללי, כמו ארטמיס היוונית, דיאנה הרומית וסאראניו ההודית. אלות־אם אחרות היו קשורות בבעלי חיים מיוחדים כמו פירוניה של הסבינים, שהיתה אם־זאבה; בוגאדו הסיבירית שהופיעה בדמות אייל הצפון; ודרקטו הבבלית־סורית שהיתה אם חיות הים. בספרד הניאוליתית שלפני 7000 שנה היתה ידועה גם הדבורה, אם הכוורת הפוריה.

אלות האחראיות על צמחי מאכל משתנות בהתאם לאזורי גידוליהם על פני כדור הארץ. סוג הצמחים החשוב ביותר לאדם הניאוליתי היו הדגנים, ובכל מקום שגידלו דגן היתה גם אלה־אם הקשורה באותו צמח ולעתים גם כונתה בשמו; כזאת, למשל, היתה דמטר היוונייה, ששמה מציין אותה כ"אם־שעורה". פרייזר מציין את אם־הדגן (חיטה, כפי הנראה) בסוריה, ואם־הדגן (שיפון) ברוסיה; באמריקה היתה זו אם התירס, ובמזרח אסיה אם־האורז. לעומת זאת, בגאבון שבאפריקה הנמצאת בלב הג'ונגל, היתה אימאמה (ששמה מזכיר את המלה אם), אלת הגידול באופן כללי.

לעתים ממלאת "סבתא" את תפקיד האם בהיעדרה. הסבתא, המבוגרת מגילה של האם הטבעית, עשויה גם לגלם את דמותה של הורה קדמונית של השבט המזדהה עם אמא־אדמה. כאלו הן האלה המצרית או־סט, המכונה איזיס או "הקדומה מכולם"; האלה אמה שהיתה ההורה הקדמונית והאחראית על הלידה של גזע העמים הצפוניים החופשיים; האלה האמריקאית צ'יקומקואטל שנחשבה ללב האדמה ויולדת העמים; האלה ההודית פריוויתי שהיתה אמא־אדמה הקדומה ביותר, וסאוויטרי שנחשבה לאם הציביליזציה; פוג'י היפנית שהיתה אם ההרים, ואלות רבות אחרות באמריקה ובצפון אירופה.

הקשר שבין האדמה והשאול מראה כי היחס האמביוולנטי של הילד/ה לאם מבטא בעצם את היחס האמביוולנטי שלה עצמה כלפי ילדיה: במו אוזניי שמעתי אם אומרת, "אני נתתי לך חיים, ואני יכולה גם לקחת אותם". התחושה הזאת, כדרכן של תחושות קדומות, הועברה גם למיתולוגיה, ולא פלא שלעתים מצוירת האם בדמות מפלצת מאיימת. אלות־אם רבות הן למעשה אלות הגורל, הקובעות את מהלך חייו ואת שעת מותו של אדם. כאלו היו אורידיקי במערכת האורפית, יונו הרומית וגולה הבבלית. אלה אחרת המסוגלת להשפיע על גורלו של האדם מכונה בשם "אם הקסמים", והיא מתגלמת בדמויותיהן של האלה קאר ההודו־אירופית, מאיה היוונית ומיטי של הצ'וקצ'ים מסיביר.

הקשר של האלה־האם עם המוות חזק במיוחד במערכת שבה היה האל־הבן מועלה קורבן עונתי לשמה של אמו, אלת האדמה, להגברת פריונה. הקשר הזה גרם לה להיחשב ל"אם הנשמות", או לפי פרייזר, "סבת הרוחות"; לעתים היו מקריבים לאלה מסוג זה פסלונים כתחליף לקורבן אדם במקומות שונים בעולם. גם נגאמי של שבט טאקאן בגאנה, וגם עשתורת הבבלית/פיניקית היו מכונות "אם הנשמות".

היבט אחר של אלת המוות הוא זה של אם האלמוות, מאחר שהיא ממונה לא רק על נשמתו בת־האלמוות של הקורבן, אלא גם על התחייה והלידה מחדש. אותו קורבן שהיה לבן־אלמוות היה לרוב אל או מלך, ודמויות נשיות רבות היו אמותיהם של אלים ומלכים שונים. במיתוסים שהגיעו אלינו בכתב – גורם המצביע על כך שהם עברו שינויים רבים מאז התקופות הפרהיסטוריות בהן נוצרו – מסתבר שלא תמיד נחשבת אם האל או המלך לאלה; אבל התעמקות קלה במיתוסים יכולה להעלות מנבכיהם את תולדותיהן האלוהיות של אמהות אלו. אחת האלות־אם המובהקות ביותר, המכונה לא אחת "אם האלים", היא קיבלי מפריגיה, אמו של האל שמת ושב לתחייה אטיס. גם על תיאמת, האלה הבבלית הקדומה ביותר, נאמר שהיתה "אם האלים" וכן גם על אשרה השמית. בליט־אילאני, גם היא מבבל, היתה מכונה "גבירת האלים", ואכאמות היתה "אם האלים הבוראים" של הגנוסטים. ריאה, בתה של אלת האדמה גאיה שהיתה אם הטיטאנים, היתה אמם של ששת אלי האולימפוס העיקריים, ובהודו היתה האלה אדיטי, אמו של האל וישנו, מכונה "האם הגדולה של האלים". אצל האצטקים היתה זו אלת האדמה, "אם החיים, המוות והאלים", שילדה את התאומים ילדי הכוכבים במערה הקוסמית. הטיטאנית היוונית לאטו היתה אמם של אפולו אל השמש וארטמיס אלת הלבנה, אמאטראסו היפאנית היתה אם המשפחה המלכותית ואילו קדרו האסייאתית היתה אמם של נחשי הנאגה.

לעומת אמות האלים, היו אלות שתפקדו כאמהות לארצות, לשבטים או לעמים אנושיים, ולעתים גם העניקו להם את שמותיהם. בולטות במיוחד הן אכה אם האכאדים; מדיאה אמם של עמי מדי; אירופה, אם היבשת בשם זה, ואיו, אם כל היוונים; ברשימה נכללות גם דאנה הקלטית, אמם של הטואטה דה־דנאאן; אתנה, אם העיר אתונה; לאט, אם הלאטינים; ואסאסי יאה, אמם של האשאנטי מאפריקה. אחת האלות שנחשבה ל"אם העמים" אף כי לא נקראו בשמה היתה ענת מאוגרית, וכמוה עוד אלות רבות, מאירופה דרך אסיה ועד אמריקה. נזכיר עוד רק את ארבע האמהות של עם ישראל: שרה, "המלכה", אם האומה; רבקה, אם בית יעקב; לאה ורחל, אמות שבטי ישראל השונים.

הספר 'אנציקלופדיה של סמלים' מסכם את סמליותה הכללית והפרטית של "האם". שם נאמר כי המושג הזה מתייחס קודם כל לקוסמוס, לטבע בכללו, שהוא מקור כל היסודות הפיזיים – אדמה, אש, מים, אוויר – וכל היסודות הרוחניים המתבטאים ביצירה ובחוכמה. האמהות הכוללת בעולם נחשבת ל"אם כל האלים, האדם והחיות, ארכיטיפ נקבי, מקור הפריון, שער הלידה, החיים והמוות, היצירה וההרס. האם מייצגת את כל האלוהויות, את כל בעלי־החיים, הצמחים ומקורות המים; אבל בעיקר היא מתבטאת בכל העצמים והמקומות שיש להם צורה של מיכל, כמו מערה, מחסה, מקלט, מקדש, עיר, בית".

בקיצור, האם היא העולם – לפחות העולם שלנו. ומשום כך, ההתמרדות נגדה היא מרידה נגד העולם כפי שאנו מכירים אותו. ייתכן שמרידה כזאת היא חלק אינטגרלי מאופי האדם, הנישא דווקא לשחקים ולא מוכן להיות שבוי בכבלי "האדמה". אבל מרידה אינה חייבת לכלול הרס, בייחוד לא את הרס בית הגידול היחידי שיש לנו עד כה, כי זהו הרס עצמי מהסוג הגרוע ביותר שאין ממנו חזרה.
קישורים
כל אלות העולם
אלות אם שונות
קאלי - שליחי האלה קאלי, מאמרו של אלי אשד באייל הקורא
פרסום תגובה למאמר

פרסומים אחרונים במדור "דת והעידן החדש"


הצג את כל התגובות | הסתר את כל התגובות

האמנם מרידה 274948
אני דווקא מכיר הרבה אנשים שלא מרדו באמאותיהם. למשל נפוליון, הבחור לא רק לא מרד באמא, אלא הקשיב לה קשב רב. גם המאמר מציג את אלות האדמה, הפריון ושאר כוחות הטבע כתופעה שמקורה בפולקלור לא מדבר על מרידה, אלא מסביר את תופעת הופעת האלות אצל האנושות. על, מוזר סיכום המאמר:

"בקיצור, האם היא העולם – לפחות העולם שלנו. ומשום כך, ההתמרדות נגדה היא מרידה נגד העולם כפי שאנו מכירים אותו. ייתכן שמרידה כזאת היא חלק אינטגרלי מאופי האדם, הנישא דווקא לשחקים ולא מוכן להיות שבוי בכבלי "האדמה". אבל מרידה אינה חייבת לכלול הרס, בייחוד לא את הרס בית הגידול היחידי שיש לנו עד כה, כי זהו הרס עצמי מהסוג הגרוע ביותר שאין ממנו חזרה."

כאילו ואין דרך אחרת לחיות עם האם, פרט למרידה בה.
האמנם מרידה 275077
יש כל מיני צורות של מרידה ולא כולן ברורות לעין, כמו שלא כולן חייבות להתבטא באלימות. אצל נפוליון, לפחות לפי מה שקראתי, הוא אמנם השאיר את אמו צמודה לו, אבל התנהג בכל דרך אפשרית הפוכה ממה שהיא ביקשה ממנו. אני לא מומחית, אבל זה מה שקראתי.
המרידה היא הכרחית כדי להשתחרר מהחיבוק של האם ולהיות עצמאיים, לפחות זה כך אצל האדם. הצורך בעצמאות הוא אחת התכונות המובהקות שלנו, ולדעתי זו אחת הסיבות של התפשטות האדם על פני כל כדור הארץ, בניגוד לרוב סוגי היונקים המשתייכים בעיקר לאזור זה או אחר. השאיפה להמריא ולטוס לכוכבים גם היא אחת הצורות של המרידה הזאת.
האמנם מרידה 275317
בתרבות האנושית יש לסבתא תפקיד חשוב בגידול הנכדים, אני לא חושב שהסיבה להתפשטות היא נסיון בריחה מהאמא/סבתא. סביר יותר שהאדם התפשט לנחלות חדשות פשוט בגלל שהיה לו צפוף והתנאים לא הספיקו לו למחיה.
האמנם מרידה 275124
אגב, האם סיכום המאמר מביע את דעתה האישית של כותבת המאמר, או שמא מדובר בטענה אינפורמטיבית אודות אמונתם של תרבויות קדומות?

אם ההאפשרות הראשונה היא נכונה - הרי שמדובר במסקנה תמוהה במקצת. הדבר נראה מעט מרחיק לכת בהתחשב בעובדה שאין הוא מבוסס על דבר מלבד אסוציאציה חסרת כל ביסוס ממשי.
האמנם מרידה 275167
המאמר הוא קודם כול אינפורמטיבי - כל המובאות מהעמים השונים מתבססות על חומר עובדתי (אף על פי שאין לי הוכחה עצמאית לנכונותו של החומר). המסקנות הן בדרך כלל אישיות, אבל לעולם אינן מנותקות מאותו חומר עובדתי.
האמנם מרידה 275175
אם זהו המצב, האין זה מעט מרחיק לכת לאמר כי כל צעד המביע עצמאות מקורו במרידה באם? כלומר, באותה מידה ניתן לאמר כי פחד מפינגווינים (או משהו בסגנון) הוא הגורם לפעולות אלו, ולדבר יהיה בערך אותו ביסוס מדעי.

רוצה לומר, למסקנתך אופי ספרותי ואישי מדי, וכזה האינו מבוסס על שום עובדה פסיכולוגית או מדעית.
האמנם מרידה 275256
אני לא ''מדענית'' ולא פסיכולוגית, אף על פי שיש לי שנתיים לימודי בלשנות ותואר מאסטר בספרות. אבל כמוני הם בדרך כלל הפילוסופים, שאף אחד לא שואל על כישוריהם המדעניים. אתה לא חייב להסכים עם דעותיי אבל אתה לא יכול לפסול אותן בנימוקים שהבאת.
האמנם מרידה 275285
כמובן, אך מסקנתך אינה שייכת לתחום הפילוסופיה. טענות העוסקות במניעים התנהגותיים הינן חלק מפסיכולוגיה. מאחר ובניגוד לגישות פסיכולוגיות אחרות - מסקנתך אינה מבוססת על שום מחקר או תצפית מדעית, הרי שניתן, בקלות יחסית, לאמר כי מסקנתך שגויה, או לפחות אינה נכונה כל עוד לא מסופקות ההוכחות המתאימות.
האמנם מרידה 275487
מבחינה פילוסופית אין הבדל בין טענות הקשורות למדע הפיסיקה (התנהגות העולם), הקשורות למוסר (התנהגות חברתית), או הקשורות לפסיכולוגיה (התנהגות אישית) - פילוסופיה זו צורת טיעון שאינה מבוססת על המדע אלא על מחשבות והסקה מסקנות הגיוניות מתוך החשיבה ולא בהתאם לנתונים מדעיים אלה או אחרים.
האמנם מרידה 275522
את צודקת, אך פספסת מעט את כוונת דברי.
אין באפשרותך להכריע ע"י פילוסופיה בלבד בנושאים מדעיים מטבעם. כך לדוגמה - יהיה זה מטופש להציג מסקנה פילוסופית (כזו האינה קשורה למדע) אודות התנהגות כוח המשיכה - כאשר מדובר בדבר מה *קבוע*, וכזה הניתן לבירור ע"י ניסוי או תצפית. כלומר, יהיה זה חסר משמעות לפתח דיון פילוסופי בדבר קיומן או אי קיומן של עובדות מוכחות או כאלו הניתנות להוכחה ובדיקה מדעית, וזהו בדיוק הדבר אותו את עושה.
גם לרון בן יעקב 275732
מה שעשיתי בתשובתי הוא להבדיל בין גישה פילוסופית לגישה מדעית. ודאי שכל חשיבה חייבת להתבסס על עובדות מקובלות פחות או יותר, שהוכחו בשיטה מדעית זו או אחרת. הטיעונים שלי מתבססים על כתבים מיתולוגיים מכל העולם, כלומר על מה שידוע כמיתוסים שהתפרסמו בכתב, המבוססים מצדם על כתובים מקוריים, או על סיפורים שסופרו לאנתרופולוגים בעל פה. את אף אחד מהמיתוסים שהבאתי במאמר לא המצאתי בעצמי. אני רק מסיקה מסקנות מסויימות, שנראות, אולי, למי מן הקוראים כמרחיקות לכת. המסקנות היא פרי הסתכלות וחשיבה שעליהן אני אחראית בעצמי (ואולי גם בהשפעת חשיבתם של אנשים אחרים שאני מסכימה אתם).
האמנם מרידה 275566
פילוסופיה זה לא בדיוק ''צורת טיעון שאינה מבוססת על המדע אלא על מחשבות והסקה מסקנות הגיוניות מתוך החשיבה'' אלא אם את עומדת לטעון שהחשיבה מתנהלת באיזה מדיום נפרד ומנותק מהעולם הממשי.
נקמתה של גאיה 275122
אני ממליצה לך על הספר "קללת אדם" של בריאן סייקס.
מסתבר שגאיה כבר רוקמת את הנקמה שלה והמין הגברי נמצא
בסכנה ממשית של הכחדה. כרומוזום Y הולך ומידרדר במהירות.
אחוז הזרע התקין ירד פי שלוש מאז שנות ה-‏1940. כרומוזום Y
נתון לקצב מוטציות גבוה ביותר - בגלל קצב החלוקה הרצחני שהוא מחוייב בו,
בגלל תנאי הסביבה הקשים שהוא נמצא בהם, בגלל שהוא מנוע
מאפשרויות ההחלמה שקיימות אצל כרומוזומים אחרים - ומעל
הכל בגלל מזהמים ורעלנים שאנחנו הכנסנו לפלנטה.
גאיה פוגעת בגברים איפה שהכי כואב להם - בפוריות. בסופו
של דבר העתיד עשוי להיות עתיד ללא גברים.
(לא לכעוס עלי - אני רק מצטטת).

(דרך אגב, הציור השני קצת פיכסי)
נקמתה של גאיה 275149
ואיך הוא מתכוון שהנשים ישרדו ללא גברים? אולי הוא מתכוון לשיבוט , אבל אז כמובן אפשר לשבט גם גברים וגם נשים.
נקמתה של גאיה 275171
לכמה גברים, לדעתך, זקוקות הנשים כדי להיכנס להריון?
וזה לא שאני תומכת בצמצום מספר הגברים בעולם - לדעתי יש יותר מדי משני המינים, והפחתה לעשירית של תושבי העולם כיום לא היתה מזיקה.
נקמתה של גאיה 275173
ההפחתה היתה מזיקה למרבית תושבי כדור הארץ, שכן רובם היו מתים או מאבדים את חבריהם/קרובי משפחה.
275181
טליה לא התכוונה להפחתה חסרת רחמים של אוכלוסין העולם, אלא, לעצם העובדה שכיום נמצאים יותר מדי אנשים כאן. מספר גדול של אנשים המשתמשים במשאבי כדור הארץ המוגבלים.
משאבים מוגבלים? 275299
''מספר גדול של אנשים המשתמשים במשאבי כדור הארץ המוגבלים.''
אבל נראה לי שחלק קטן יחסית מאוכלוסיית העולם אחראי לחלק גדול מהמשאבים המנוצלים. אז אין פה באמת בעיה של עודף אנשים, או הרבה אנשים מיותרים או משהו כזה. נראה לי שהבעיה נעוצה באורח חיים.
משאבים מוגבלים? 275488
גם חלוקה צודקת של כל המשאבים שאפשר לנצל לא תספק את כל התושבים האנושיים של העולם להגיע לאיכות חיים סבירה (לפחות, נדמה לי, לא בהתאם לדרישותינו היום). וניצול כל המשאבים בהחלט עלול לרוקן את כדור הארץ מאיכות החיים של היצורים הלא אנושיים שעל פניו.
משאבים מוגבלים? 275657
את טוענת: "גם חלוקה צודקת של משאבים...לא תספק את כל התושבים...(ב)איכות חיים סבירה...בהתאם לדרישותינו היום"
ואת מסיקה: יש יותר מדי אנשים בעולם.

ואני תוהה: אולי יש משהו אחר במשוואה הזאת שדורש שינוי...
משאבים מוגבלים? 275729
למשל?
משאבים מוגבלים? 275832
למשל הדרישות שלנו בנוגע ל"איכות חיים".
נראה לי יותר מעשי (שלא לדבר על יותר נחמד) לייחל לירידה בתלות שלנו באורח חיים ראוותני ובזבזני מאשר לחשוב על ביטול המוני של אוכלוסיות.
לא?
משאבים מוגבלים? 275922
מעניין ממי אתה דורש את זה. אני מכירה מעט מאוד אנשים שחיים באורח חיים ראוותני ובזבזני - אבל אולי אני לא מסתובבת באותם חוגים שבהם אתה נמצא. ואיך אורח החיים שלך, למשל?
משאבים מוגבלים? 276045
אני לא מתכוון באופן אישי.
אבל אם נשווה את אורח החיים של אדם מערבי (כמה כאלה יש?) לאורח חיים של הודי או סיני (כמה כאלה יש?), אני חושב שהפרופורציה בין גודל האוכלוסיה לבין צריכת המשאבים בשני המקרים תהיה שונה.
משאבים מוגבלים? 276110
מה שעוצר את ההודים או האפריקאים (הסינים הם מקרה מיוחד - שנים רבות הם לא רצו לקדם את הטכנולוגיה - אל תשכח שהם המציאו את חומר הנפץ ועוד דברים רבים אחרים שרק השתעשעו בהם) הוא בהחלט עודף הילודה, שהוא תוצאה מהשקפת חיים ודתות שונות. אם היו משקיעים פחות בכוח אדם ויותר בשיפורו לא היתה להם בעיה להשתמש במשאבים המצויים.
משאבים מוגבלים? 276255
"מה שעוצר את ההודים או האפריקאים..."
מה שעוצר אותם בדרך למה?

"אם היו משקיעים פחות בכוח אדם ויותר בשיפורו..."
שיפורו על איזו סקאלה?

האם ההנחה המובלעת כאן היא שאורח חיים מערבי הוא הדבר לשאוף אליו? ושהילודה המוגברת במדינות לא מערביות היא שמונעת מהם להגיע לשם?
משאבים מוגבלים? 276421
בדרך להעלאת איכות החיים. אכן, הילודה המוגברת במדינות לא מערביות היא שמונעת מהעלאת איכות החיים אצלם - ואולי אתה מתייחס לשעבוד ילדים, להמתת אלמנות, לחיים על סף רעב ומחלות, מלחמות אפריקאיות בלתי פוסקות ועוד כהנה וכהנה איכות חיים שכדאי לשאוף אליה? בעיקרון, התרופה לרוב אלה היא השכלה ועוד השכלה, אבל גם במערב יש עוד מקום לשנות הרבה כמו שאיפה לצדק חברתי והשקעת יותר משאבים באיכות הסביבה. אלו כבר בעיות השונות מריבוי האוכלוסיה, לכן לא הזכרתי אותן (התרופה להן היא יתר כבוד לכדור הארץ, ועל זה כבר דיברתי הרבה).
משאבים מוגבלים? 276552
א. מהי איכות חיים בעינייך?

ב. את מתייחסת לתופעות שליליות בתרבויות אחרות. האם זו הוכחה לטענה שתרבותנו עדיפה על שלהם? (או האם זו הצדקה לרעיון שלך ממקודם שמחצית מהאנשים האלו מיותרים?)

ג. כבוד לכדור הארץ, פירושו השקעת יותר משאבים באיכות הסביבה? אבל כל הפואנטה הייתה דלדולם של המשאבים, לא? לא יותר פשוט להשקיע פחות משאבים בדברים לא מהותיים?
משאבים מוגבלים? 276616
איכות חיים היא כזו המאפשרת אספקה סדירה של מזון בריא, מגורים סבירים ואפשרות לילדים ללמוד מגיל צעיר עד שהם מתבגרים. זה הבסיס שבלעדיו לא יכולים להתקיים חיים אנושיים ראויים לשמם - כאלה שבהחלט חסרים למספר עצום של בני אדם באפריקה ובאסיה.
הדבר היחיד שאותו אני מבקרת בתרבויות השונות הוא שימת הדגש על ריבוי ילדים. אין לי שום ביקורת על החיים הרוחניים שתרבות כלשהי מקיימת.
שיפור איכות הסביבה תלוי בעיקר בהשקעות כספיות של בעלי בתי החרושת, המשליכים עשן מזהם לאוויר ומים מזוהמים למקורות השתייה ולאדמה. זה העיקר והדבר צריך להיעשות בידי אלה המנצלים את כדור הארץ ביותר ובידם נמצאים רוב המשאבים של כדור הארץ.
משאבים מוגבלים? 276638
אני חושב שהדיון בינינו התפצל לשני ערוצים.

1. הדיון באיכות חיים. את מונה שלושה מרכיבים: מזון סדיר, מגורים סבירים, חינוך.
שאלות:
א. מה משמע מגורים סבירים? את בטוחה שהסטנדרט שאת מציבה אינו תלוי תרבות?
ב. האם האפשרות ללמוד היא מספיקה? זה לא משנה מה לומדים?
ג. לגבי מזון סדיר, כמה אנשים באסיה גוועים ברעב, להערכתך? לדעתי הרבה פחות ממה שנדמה לנו...

2. הדיון האמיתי הוא בעצם בתרבות שלנו. את טוענת, כך אני מבין, שבעלי בתי חרושת צריכים להשקיע יותר כסף בשיפור איכות הסביבה.
א. איך למשל? אני תוהה כמה ניתן לצמצם את הנזק.
ב. את לא חושבת שרוב השימוש במשאבים אצלנו נעשה שלא על מנת לקיים את שלושת מרכיבי איכות החיים שהזכרת? המספר העצום של מכוניות שמיוצרות כל שנה, שלא לדבר על מוצרי פלסטיק, בגדים, וכמות האנרגיה העצומה שנדרשת כדי להפעיל מכונות כביסה, מייבשי שיער, מיקרוגלים ועוד דברים שאני לא רואה איך הם קשורים לאיכות חיים ע"פ הגדרתך.
משאבים מוגבלים? 276644
איכות הסביבה - (נדמה לי שאתה לא קיים בעולם של חדשות בימינו) ניקוי העשן היוצא מארובות המפיקות פלסטיק, והשקעה במיחזור פסולת. אי הזרמת שפכים לנהרות, נחלים ולים אלא, שוב, ניקוי וטיהור המים והחזרתם לשימוש, לפחות בחקלאות. והשקעה בפיתוח מכוניות שלא צורכות דלק ממאובנים אלא חשמל (גם כן ממקורות נקיים), גזים נקיים (מימן למשל) או שמש.
מגורים סבירים הם כאלה המגנים משמש וגשם ואין צורך לתקן אותם כל יום. ולימודים - לא, לא חשוב מה לומדים העיקר להרחיב את עולמו הרוחני של הילד שלא יסתפק בעבודה הבסיסית בחקלאות ובמלאכה שבה הסתפקו הוריו - והעיקר, שלא יחנכו לריבוי הילודה.
זה מספיק לך?
משאבים מוגבלים? 276655
הטענה המקורית שלך הייתה שיהיה טוב יותר אם אוכלוסיית העולם תהיה חצי ממה שהיא היום. וזאת בגלל שאין כאן מספיק משאבים כדי לספק איכות חיים סבירה לכ"ך הרבה אנשים.
לי נראה שהרבה מהמשאבים שמשתמשים בהם בעולם המערבי מנוצלים לצורך דברים שאינם מהותיים לאיכות חיים סבירה (גם לפי ההגדרה שלך). ונראה לי שלפני שנחשוב על היעלמות מחצית מאוכלוסיית העולם, כדאי לראות אם באמת יש בעיה של משאבים כשמה שמנחה אותנו זו איכות חיים *סבירה*. לא התייחסת עדיין לשאלה הזו שלי.

רק להבהיר: הפתרונות שהזכרת הם בעיניי יפים וחשובים. אבל הדרך הכי טובה לנקות היא לא ללכלך.
משאבים מוגבלים? 276890
לא מדויק. אחת הסיבות העיקריות שלי לשאיפה להפחתת כמות האוכלוסיה בעולם היא הרצון להשאיר מקום מספיק גם ליצורים שאינם אנושיים. אפילו אם תגיע לאיכות חיים סבירה לבני האדם על ידי חלוקה צודקת של המשאבים, הם פשוט תופשים יותר מדי מקום ולא מתחשבים בשאר החיים, וזה חשוב בעיניי.
משאבים מוגבלים? 276980
אני מסכים איתך בנוגע לחשיבות של העניין. ותסלחי לי אם אני מנדנד. אבל שוב נראה לי שמרבית הנזק שתיארת עכשיו נגרם ע''י חלק קטן מאוכלוסיית העולם, קרי, שוב, העולם המערבי. שהוא הרבה פחות צפוף מחד וחי בהרמוניה פחותה עם הטבע מאידך.
משאבים מוגבלים? 276987
''חי בהרמוניה פחותה עם הטבע'' - היה ראוי שהמיתוס של הפרא האצילי ששומר על הסביבה ייכחד יחד עם אחרונת הממותות.
משאבים מוגבלים? 276994
זה לא נימוק משכנע, מה שאמרת כאן.
משאבים מוגבלים? 276996
כשאגמור לקרוא את השימפנזה השלישית (השפלה!) אולי אסכים איתך, אבל בינתיים האם אינך מסכים שהאדם המערבי צורך יותר אנרגיה-משאבים ומייצר יותר פסולת-זיהום מעמיתו מהעולם השלישי?
משאבים מוגבלים? 277040
לא לעולם חוסן, סין והודו בדרך.
משאבים מוגבלים? 277110
אני יודע. קראתי פעם כתבה על איך שכולם בפאניקה מהיום שסין תתחיל להשתמש בחשמל כמו בעולם המערבי, הזיהום מתחנות הכוח ( הפחמיות) הולך להיות משהו נורא.
למשל
משאבים מוגבלים? 277326
ודאי שאני מסכים. אלא שגם אותו עמית מהעולם השלישי עושה כמיטב יכולתו להרוס את מה שניתן להריסה, רק שאמצעיו פחותים. אותה ''הרמוניה עם הטבע'' היא מיתוס שאיו לו שום ביסוס, ודוגמאות שמפריכות אותו יש בשפע.
משאבים מוגבלים? 277368
השאלה היא למה אתה קורא "הרמוניה עם הטבע". אני אגיד לך למה אני התכוונתי. הניסיון היחיד שלי עם מדינות לא מערביות (בחו"ל, לפחות) הוא בתת-יבשת ההודית, ולכן אדבר עליה.

א. במערב אוהבים לשלוט ולבקר כמה שיותר. יש לך עצים בעציץ, גנים ציבוריים מכוסחי דשא ופארקים לאומיים מגודרים ומתוחזקים ע"י המדינה. חיות תמצא בגן חיות או בחוות מתועשות. אם יש לך נמר איפשהו אז יש לו שם, שם משפחה ותכנית קבועה בערוץ 1.
ב. בהודו גדלים לך עצים ושיחים ועשבים איפה שהם יכולים. בגינות ציבוריות, בחצרות אחוריות, ברחוב, על הקיר, על הגג. ברחוב מסתובבות פרות, עיזים, תרנגולות, כלבים, חזירים, נחשים, קופים, ופעם ראיתי חיה שלא הצלחתי לזהות מלחכת קליפות תפוז בהנאה ליד דוכן מיצים. אם יש נחש מסוכן אז הורגים אותו או מסלקים אותו או מתעלמים ממנו. אם עץ חוסם את הדרך אז סוללים מסביבו. בעיניי זו הכוונה בהרמוניה עם הטבע.
ג. זה נכון שעמיתינו במזרח הולכים ונהיים כמונו ביחס שלהם לטבע (יש להם עוד דרך ארוכה). אבל זאת השפעה מערבית מובהקת. אפשר להתווכח על אם זה חיובי או לא, אבל זה נראה שבכל מקרה חוסר הרמוניה עם הטבע (לפי ההגדרה שלעיל) היא אופיינית למערב.

לא?
(אני מצטער שאני כותב מגילה בדיון שעד עכשיו התנהל בתגובות קצרות ואלגנטיות. אני אשתדל שזה לא יישנה :)
משאבים מוגבלים? 277392
ב. התאור שלך נשמע לי יותר כמו הזנחה ולכלוך מאשר הרמוניה. כמה טיגריסים עוד חיים בהודו?
משאבים מוגבלים? 277538
כמובן שכאן זה היה נתפס כלכלוך והזנחה. אבל מהו לכלוך, בעצם?

אני לא יודע על טיגריסים, אבל חיות אחרות יש הרבה יותר מאשר במערב, ולא בכלובים או מכלאות.

לא הבעתי שיפוט ערכי, רק נראה לי שזה עונה יפה על ההגדרה של הרמוניה עם הטבע כאשר טבע = מחוץ לשליטת האדם.
משאבים מוגבלים? 277381
נכון, וגם הסנאים עושים כמיטב יכולתם להרוס וכולי רק שאמצעיהם פחותים. זאת בדיוק המשמעות ( לדעתי) של ''הרמוניה עם הטבע'' - שאתה לא הורס בקצב גבוה ממש שניתן לשחזר.
משאבים מוגבלים? 277389
הפרא האציל הרס לא פעם ולא פעמיים דברים שאינם ניתנים לשחזור. לפני שהאדם המערבי השמיד את הדודו במאוריציוס, עשו את זה המאורים למואה בניו-זילנד (החשבון יושב עימם, כשהלבנים עשו את זה *להם*, כנראה באותה מידה של התלהבות). "הרמוניה" היא מושג עם קונוטציות ברורות, ובמקרה שלנו היא מבטאת מיתוס לא מבוסס. אתה מכיר את הסיפור על הצ'יף האינדיאני סיאטל והמכתב שהוא כתב (כביכול) לנשיא פרנקלין פירס? נדמה לי שהוא מוזכר גם אי שם ב"שימפנזה השלישית", לא?

הנה לינק בעניינו של הצ'יף שוחר הסביבה: http://www.wildsnow.com/articles/chief_seattle/chief...
יאפים עם ג'יפים 277404
מכיוון שעוד לא היגעתי לפרק ההוא אני לא מתרגש לא מנאום הצ'יפ ולא מהאיקונוקלסטים. אם המילה ''הרמוניה'' מעצבנת אותך, אתה מוזמן להחליף אותה במשהו אחר. אני חושב שכלל אצבע פשוט הוא יותר טכנולוגיה-טביעת רגל אקולוגית גדולה יותר. מכיוון שהיו פחות מאורים ולא היו להם ג'יפים, יכולת ההרס שלהם היתה מוגבלת, לפחות גיאוגרפית. ההשמדה של הדודו היא אולי אסון אקולוגי, אבל הוא קטן יותר ומוגבל לעומת אסונות אקולוגיים אחרים. אנחנו לא יכולים להתנחם ב ''אבל תמיד היינו כאלה אבל עד היום זה לא היה מורגש''.
יאפים עם ג'יפים 277509
אני מסכים עם כל מה שאמרת בנושא זה. מה משפריע לי (אבל לא ממש מעצבן אותי) הוא התפיסה הרומנטית שיש לאחדים מאיתנו בקשר לחיים האידיליים של האדם הפרימיטיבי.
יאפים עם ג'יפים 277545
למי?
משאבים מוגבלים? 278031
הנזק שנגרם ע"י חלק קטן מהאוכלוסיה מתפשט על פני העולם כולו - כריתת יערות, זיהום המים והאדמה והאוויר - תראה את שליחת פסולת גרעינית לאפריקה, שלא היא שמפיקה ממנה תועלת! חשיבה גלובלית חייבת לכלול את טובתם של כל בני האדם, לא רק אלה המסוגלים לשלם עבור המשאבים.
משאבים מוגבלים? 278335
אז אנחנו מסכימים.
משאבים מוגבלים? 615854
כן, החיים האלה מיותרים. למשל מוסלמים שמטרתם להביא כמה שיותר ילדים ואז לסקול נשים. הם מביאים מספיק ילדות וילדים, כדי שהמצב הזה יתאפשר והזלזול בחיי האישה יהיה קליל יותר.
חייהם בהחלט מיותרים, כי הם גורמים לסבל רב. כך בכל תרבות המדכאת נשים. אלה חיים מיותרים שאסור לחיות אותם.

אולי לך זה מביא עונג כלשהו, מי יודעת.
נקמתה של גאיה 275494
המוות הוא גורל כולנו, מי מוקדם ומי מאוחר, וזה לא שאני לא מתאבלת על מי שמת. אבל לא יזיק לאף אחד לראות את התמונה הכוללת, ואת האסון שהאנושות ממיטה על כדור הארץ, שהוא ביתנו היחיד של כולנו.
נקמתה של גאיה 615861
זה לא תמיד נזק.
נקמתה של גאיה 275224
למיטב ידיעתי, בטכניקות השיבוט היום אין אפשרות לשבט גברים ללא תרומה נשית. ההיפך אינו נכון.
נקמתה של גאיה 275262
"איך *הוא* מתכוון"? בדיוק בגלל עשבים שוטים כמוך גאיה נגדנו!
נקמתה של גאיה 275272
כן, ברור, כאשר ייעלם הגבר האחרון קרוב לוודאי שתיעלם אתו כל האנושות. אבל תיאורטית אפשר להתרבות ללא גברים על ידי הפרייה של ביצית עם ביצית.
זה לא שיבוט. היום אפשר להפרות ביצית על ידי הזרקת גרעין של זרע ישירות לתוכה, ונולדים מזה תינוקות בריאים. תיאורטית אפשר לעשות אותו דבר עם שתי ביציות אבל זה לא עובד, בגלל איזה שלב של ''מחיקת גנים'' שמתרחש בתאי נבט. הכרומוזומים הנקביים והזכריים מוחקים בתוך עצמם כחמישים גנים, אבל בגלל שאלה גנים שונים בכרומוזומים שבאים מהזכר ומהנקבה, אין בכך בעיה. כאשר שני הכרומוזומים באים שניהם מן הנקבה הגנים מחוקים בשני הכרומוזומים ולכן לא נמצאים בכלל בגנום של התינוק. (אבל הוא אומר שיש אפשרות תיאורטית להתגבר על זה ולכן זה רק בגדר קושי).
נקמתה של גאיה 275170
לידה - אם ראית פעם - היא קצת פיכסית. הציור, האמור לתאר על לידתו של העולם, מבוסס על תנוחה של אלה הודית, בתוספת ראיית הקוסמוס הנולד ממנה והאדם הזרוק בתוכו.
נקמתה של גאיה 275176
אני לא מכיר את המחקר הנ''ל, אך אם זה היה נכון אחוז הגברים היה הולך וקטן, דבר שלא קרה. בקשר לנפוליון, אז הוא דווקא כן הלך ברב המקרים, לפחות בהחלטות החשובות לפי הנחיות אמו. ולא, נשואין לז'וזפין אינם החלטה חשובה. הוא החליף נשים כמו גרביים
נקמתה של גאיה 275254
בכל ימי חייו נפוליון נשא רק שתי נשים, ז'וזפין והנסיכה האוסטרית, אז החלפת נשים איננה רלוונטית כאן - הוא נשא את ז'וזפין כדי לעזור לו להיכנס לחברה הצרפתית של אותו הזמן ואת הנסיכה כדי להיכנס לחברה המלכותית של אירופה, אז קשה לומר שהחלטות כאלה היו קלות ערך.
נקמתה של גאיה 275273
כן, זה נכון באופן כללי, אך אין לשכוח את כל המאהבות שהיו לו, והיו לו לא מעט. כעקרון הוא לא שמר אמונים לנשים שאיתן בילה
נקמתה של גאיה 275279
הערתך המקורית היתה עד כמה קבעה אמו של נפוליון בנישואיו, שהיו חשובים מאוד (בלי קשר למאהבותיו השונות) ותשובתי היא שהיא לא קבעה כלום בנושאים שהיו בעלי חשיבות ממעלה ראשונה, אף כי אפשר לשער שהיתה לה דעה בנושא הזה.
נקמתה של גאיה 275280
כן, בטח שהייתה לה דעה, היא התנגדה לנישאוין לז'וזפין.
נקמתה של גאיה 275489
בדיוק - זה מה שאמרתי, שהוא נהג בניגוד לדעתה של אמו בעניין נישואיו. אני מתארת לי שגם את נישואיו עם האוסטרית היא לא אהבה יותר מדי.
נקמתה של גאיה 275492
לגבי האוסטרית אני לא יודע. לגבי השעפתה של אמו, הרי שהייתה רבה. למשל - כשהיה קצין צעיר ועני הוא נהג לקפל את חשבון ארוחותיו על מנת שלא ידעו שהוא עני. תמיד הקפיד להוציא את המקסימום שהיה יכול להרשות לעצמו על ביגוד, תוך כדי שהוא חוסך בדברים אחרים כמו אוכל. זה למשל מראה שלאמו דווקא כן הייתה השפעה רבה עליו כי זה החינוך שהוא קיבל בבית. אני לא מאמין בד''כ לתיאוריות כוללניות מדי, המנסות לתאר דברים מסובכים כמו יחסי אנוש בעזרת כמה תבניות. בד''כ אפשר למצוא הרבה סתירות בתיאוריות מהסוג הזה.
נקמתה של גאיה 275504
יש רושם שמה שאתה מתאר הוא מהתקופה שלפני שנעשה ל"נפוליון", כשהיה עדיין קצין עני. אתה בטוח שגם לאחר שנעשה למושל צרפת וחי בארמון המלך הוא התנהג ככה? זה לא ממש מראה על השפעת אמו אלא יותר על רגישות חברתית חזקה מאוד. (הסיבה שגרמה לו לשאת את ז'וזפין ואת הנסיכה לנשים...)
נדמה לי שגם אתה מציג כאן תיאוריה כללית ולא נכנס לפרטי הדיון עצמו, לבדוק אם הטענות הפרטניות נכונות או לא.
נקמתה של גאיה 275505
כמובן שהצגתי כאן את התקופה בה היה קצין עני. כשהיה קיסר צרפת היו לו שעשועים אחרים כמו הנטיה לצעוק על אישים רמי מעלה, לשבור כלי אוכל יקרים ולהשפיל בני משפחות המלוכה ע''י הדרישה לנשק את הטבעת אשר על אצבעו כששיחק קלפים. ושוב, זה לא מראה על שפלות הרוח או קטנוניות, אלא על כושר משחק מעולה וראיתו את עצמו בתור האדם העליון ואת כל השאר כנחותים לו מבחינה השכלית (השקפה נכונה ברב המקרים). אני מנסה להפריך את הטענה, שכביבול הייתה או לא הייתה לאמו השפעה מכרעת על אישיותו. לדעתי השעפתה על אישיותו של נפוליון היתה רגילה, ולא חרגה מהשפעה הרגילה שיש לכל אם על בניה.
נקמתה של גאיה 275734
אני בכלל לא דיברתי על השפעת האם, אלא על התמרדות הצאצא נגד כוחה של האם עליו/ה - ועל תגיד לי שאם שמיניקה, מאכילה, מנקה ומדריכה אין לה כוח לגבי צאצאיה (כוח פיזי, לאו דווקא תמיד השפעה רוחנית) .
נקמתה של גאיה 275745
כן, זה בדיוק מה שהתכוונת להגיד. אני מוצא שהרב המוחלט של האנשים אינם מתמרדים כנגד אמם כי השפעתה עליהם איננה מכרעת עד כדי כך. ניסיתי לשלול את הטענה הזאת בעזרת הדוגמא של נפוליון
נקמתה של גאיה 275923
ההתמרדות מתחילה ברגע שאמא שלך אומרת ''תבוא בשעה אחת עשרה'' ואתה בא בשתים עשרה. או כשהיא שואלת אם אכלת כבר ואתה משקר לה שכן.
נקמתה של גאיה 275939
את בהחלט מותחת את גבולות המרד. אם כך נראה לי שאין בן אדם אחד שלא מורד, פרט למקרים פתולוגיים של תלות יתר באם. אני לא חושב שההגדרה שלך נכונה כל כך. ומה אם באתי בשתיים עשרה כי שכחתי לבוא ב11 ? אני לא חושב שדברים קטנים כל כך יכולים להחשב למרד
נקמתה של גאיה 275952
אתה צודק מאוד במסקנתך, וכך אני באמת חושבת. בני האדם הם מרדנים מטיבם - זו דעתי. הם מנסים בכל מיני דרכים למרוד בגבולות שמושמים להם, אלא אם הם משוכנעים שהגבולות האלה הם לטובתם. וגם אז הם מתנהגים בניגוד למה שעשוי להיחשב לטובתם ומורדים אף על פי כן. אתה מבין, אם באת ב12 כי שכחת לבוא ב11 זה אומר שלא רצית לבוא ב11 אלא רצית למרוד בגבול שהושם לפניך. זו פסיכולוגיה בסיסית שלא צריך ללמוד אותה באוניברסיטה. הדברים הקטנים הם שמגדירים את אופיינו - לא האידיאולוגיות הגדולות, העשויות לשמש כיסוי בלבד למה שאנחנו באמת.
נקמתה של גאיה 275953
תחת ההגדרה הרחבה הזאת, תספרי אותי בין המורדים. את יודעת כמה פעמים אחרתי לבוא לארוחות צהרים?
נקמתה של גאיה 276111
אם כך זה כנראה עניין של אופי - יש המאחרים ויש המקדימים וזו תכונה שכמעט שאי אפשר לשנות אותה.
נקמתה של גאיה 276803
ומה עם הדודה?
נקמתה של גאיה 276888
כל אחד יכול לבוא כתחליף אם, מלבד ההנקה עצמה.
נקמתה של גאיה 277042
_לא_ כל אחד יכול לבוא כתחליף אם, מלבד ההנקה עצמה. לאם יש אנטרס גנטי.
נקמתה של גאיה 277369
מה יש לאם?
נקמתה של גאיה 278033
האינטרסט הגנטי לא יכול לבוא במקום האכלה, טיפול וטיפוח. תראה את האימהות הגנטיות שמזניחות את ילדיהן! אימהות (אפילו מצד האב) היא עניין של גישה, לא גנטיקה.
נקמתה של גאיה 615860
לפי כתבה שראיתי רק אתמול בטלביזיה, הסיבה (או אחת מהן) לירידת כמות ואיכות הזרע של גברים נובעת מכמות רבה ביותר של תרופות שנזרקו למקורות מים לשתיה - ובעיקר בגלל כמות רבה של אסטרוגן שם.
נקמתה של גאיה 615865
אסטרוגן ממקור אנושי, ונגזרותיו ידועים כמשפיעים על קביעת מין והרגלי רביה וחיים באופן כללי, באוכלוסיות הביוטיות העצומות של האוקינוסים.‏1

שינוי מסוים במיניות האדם אינו בשמיים, אני חייב להודות שאני לא מרגיש בדיוק כפי שהרגשתי כשעוד נלחמתי פנים-אל-פנים על הנשים שלי, מול זכרי בטא נלהבים.

אולי העתיד של ג'ון וארלי, הכולל מספר החלפות מין של הדמויות שלו במהלך חייהם, הוא העתיד המתגבש ונסגר.
בתיבול עוברים מתוגברים, וודאי שגם מינית, ופשוטי עם שאינם דווקא גבריים יותר במובן ההורמונלי.

1 מושג על כמויות האסטרוגן על מדף היבשת של אוסטרליה. הרבה מאוד עד כמעט כל החיים באוקיאנוסים, מעורבבים בחיים שנפלטים ממדפי היבשות.
נקמתה של גאיה 615866
אגב.
טתיס (הטיטנית) ניראית לי גם היא מועמדת ראויה למעמד 'האלה הלבנה'. היא יולדת את כל הימים והאוקיינוסים על תפם, בעוד שאוקיינוס הטיטן עצמו הוא רק מעיין נהר פאלי.
החבל והבריאה 277821
את מקומן של האלות והאימהות בין האלים, תארת במפורט ובפירוט. מה שחסר במאמר הוא שאלות אלה לא היו לבד, היו גם אלים זכרים בפנתיאון.
הערצה, שסגדו בתרבויות שונות את האימהות, ואת הסמל לפוריות בדמות האלה האם זו עובדה. על רקע הערצה הזו איך ניתן להסביר את היחס המשפיל לנשים, את ראיית האישה כנחותה ואברי המין שלה טמאים, ערווה נחשבת לסוג של קללה עד כי קול באישה ערווה.
המציאות היא יותר מדי מורכבת שאפשר יהיה להסביר אמונות של בני אדם מתוך פרט אחד ולו גם בעל חשיבות רבה.
החבל והבריאה 278221
תגיד לי כמה גברים רואים את אמם בתור "אישה"? הערצת דמות האם, האם כאלה או האלה כאם, היא עובדה המשתמעת מרוב המיתוסים בעולם. היחס המשפיל מצד הגבר נובע, לדעתי (ואולי גם לדעת אנשים רבים אחרים - אני לא ערבה להם), מהרצון לקחת לידיו את הכוח הנובע מכך שהאישה היא אמו, וכשהוא ילד חסר אונים היא זו שבידה הכוח להפעיל אותו. כשאדם משפיל מישהו, הוא בהכרח מעצים את כוחו שלו. הגישה אל אברי המין כטמאים נובעת מהכוח שיש גם בהם להפעיל את הגבר, לעורר את יצרו וכך לעשותו לאחר המשגל חסר אונים. האונס הוא אחת הדרכים להתגבר על כוחה המיני של האישה להפעיל את הגבר. היהודים הכירו בכוחה זה של האישה, וזו הסיבה המרכזית להפרדה בבית הכנסת בין גברים לנשים - פן יעוררו הנשים את יצר הגברים ויסיח את דעתם מהתפילה. גם גילוח שער האישה בנישואיה אמור להפחית את כוחה על הגבר. (ידוע שאצל המכשפות מצוי כוח רב בשערה של האישה). אותו הדבר אמור לגבי קולה של האישה, העשוי לעורר את היצר המיני אצל הגבר.
החבל והבריאה 278347
תגידי לי כמה נשים רואות את אביהן בתור ''גבר''. נראה לי כי את מערבבת יחס של ילדים להוריהם, לאפליה של נשים בחברה, בעבודה, ובמעמד.
מערכות יחסים בין גברים לנשים אינם מסבירים אפליה בחוק הדתי, ובודאי לא מצדיקים אפליה חברתית לנשים בעולם המודרני.
החבל והבריאה 278382
כל יחסי אנוש תלויים זה בזה ואי אפשר להפריד ביניהם כפי שאתה מנסה לעשות.
החבל והבריאה 278411
נכון שתיאורטית לכל דבר יש השפעה, אבל האם אפשר להטיל ממעשים של פרטים פרוורטים על החברה כולה ולהוציא מסקנות.
האם מעשי אונס בתוך המשפחה, פדופילים וסתם אנסים, צריכים להכתיב הפרדה בין גברים ונשים בבית הכנסת.
הגישה אל אברי המין כאל דבר טמא, מיוחדת לתרבות הנוצרית יהודית. יש חברות ותרבויות, בעבר, וגם היום, בהן הגישה לאברי המין ויחסי מין אינה סובלת מתרבות אשמת החטא הקדמון.
החבל והבריאה 278714
שום דבר אינו מצדיק הפרדת גברים ונשים בבית הכנסת, ואין לכך שום קשר לאונס, אלא להנחה שהגברים לא מסוגלים להתאפק בנוכחות נשים (לא מהתנפלות עליהן, אלא ממחשבות שנחשבות ל''לא טהורות'', זו הכוונה. מהסחת הדעת, לא ממעשי פשע). היהדות לא ממש מתייחסת לאברי המין כטמאים, אלא היא מכירה בכוחו של המין להשפיע על טהרת חייו של האדם.
החבל והבריאה 278725
את הקשר בין הפרדת גברים נשים בבית הכנסת, לבין האונס וכוחה המיני של האישה עשית בתגובה (278221)
אולי צריך להבהיר כמה מושגים אלמנטריים.
האם לפי דעתך גברים ונשים ככלל אינם מסוגלים להתאפק בנוכחות המין השני? ומהן מחשבות לא טהורות בקשר לכך.
היהדות בהחלט מתייחסת לאברי המין של האישה כדבר טמא, ראי מסכתות שלמות העוסקות בהיטהרות אחרי יחסי מין, או עיסוק במחזור של האישה, והאמירה ערווה, כדבר טמא כאשר נאמר קול באישה ערווה. או החיוב של האישה במקווה לפני ואחרי יחסי מין.
וכשאת טוענת לכוחו של המין להשפיע על טהרת חייו של אדם, מה את מבינה במושג חיים טהורים.
החבל והבריאה 278774
תוכל להפנות למקורות ההלכתיים של "החיוב של האישה במקווה אחרי יחסי מין"?
החבל והבריאה 278809
כל מה שאמרת לא הוכיח שהיהדות מתייחסת לאברי מין כטמאים אלא בדיוק שבכוחו של המין להשפיע על טהרת חייו של אדם.
החבל והבריאה 278830
מה כוונתך בטהרת חייו של האדם.
האם 'ערווה' מופיעה בתנ"ך כמושג גנאי כן או לא?
החבל והבריאה 278837
טהרת חייו של האדם לפי האמונה היהודית? מדובר בקדושה. ישנן הוויות במציאות שאנחנו חיים בה שמקרבות אותך לאור, לתכלית, לקדושה, ויש כאלו שמרחיקות אותך כי הן קושרות אותך לבשר.

היכן מופיע המושג כגנאי?
האם אתה יכול באמת להסיק מזה שביהדות באופן כללי מתייחסים אל אברי המין כדבר טמא?
החבל והבריאה 278850
לא שאלתי אותך על האמונה היהודית. שאלתי הייתה מהי טהרה? ואתה עונה במושגים אחרים שאינם ברורים. למה אתה מתכוון הוויות במציאות? מהו האור האם אור השמש, או החשמל, מהי תכלית לחייו של אדם, ומי אתה אם לא בשר ועצמות.
במקום לענות לשאלתי העלית שאלות חדשות.

איני טוען למה היהדות מתיחסת באופן כללי, כתוב בספר בראשית על אדם וחוה לפני אכילת פרי עץ הדעת "ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא התבוששו". לאחר אכילת הפרי מיהרו לכסות את מבושיהם, איזו מילה?
אדרבא ספר אתה מהם חוקי הטומאה בסדר השישי במשנה, ומדוע אין ללחוץ לשלום ידה של אישה, ומדוע אשה בנידתה היא טמאה.
ומדוע אישה פסולה לעדות, ולמה קולה של אישה הוא ערווה.
החבל והבריאה 278958
אני לא מבין למה אתה מסיק מכל זה שאיברי מין הם טמאים ביהדות. הטענה היותר חלשה, שלי נראית הנכונה, היא שלמין יש השפעה חזקה מאוד על טהרה בחיי האדם. ולכן אי אפשר להתייחס אליו בקלות-ראש.
הזימה (היבט טמא במין, אתה מסכים?) היא כוח מאוד גדול בעולמנו, אתה רואה את זה לפי העובדה שהפורנו היה הרבה שנים העסק הרווחי היחיד באינטרנט, אתה מבין את זה מהביטוי שהזנות היא המקצוע העתיק בעולם, ומהעיסוק בתקיפות והטרדות מיניות שהן למצער רבות ומכוערות.
אבל מין כשלעצמו אינו טמא. הוא דבר עוצמתי מאין כמוהו וכל ביצוע שלו בשינוי מהצורה הטבעית שלו (מונח בעייתי) גורם לעוצמה הזאת לזלוג לכיוונים לא טהורים. שינוי לדוגמה הוא הגבלה של היבט מסויים שלו, למשל הפוטנציאל ההפרייתי, שהוא חלק מהותי בו (יש שיגידו *ה*מהות שלו). ובגלל שילדים הם בעצם היבט של מין, גם נישואין הופכים להיות היבט של מין, בגלל הקדושה שביחידת ההורות.
החבל והבריאה 279000
אני לא יודע למה נדבקת לאברי מין, אבל מהי זימה ואם אלה יחסי מין למה זה חטא. שני בוגרים מקיימים יחסי מין מרצונם החופשי זה חטא או פורנוגרפיה, ומה עניין טהרה.
החבל והבריאה 279010
ב-תגובה 278411 כתבת ש"הגישה אל אברי המין כאל דבר טמא, מיוחדת לתרבות הנוצרית יהודית". רציתי רק להאיר את עיניך שלפחות בתרבות היהודית זה לא כך. בתרבות הנוצרית הגישה למין היא באמת יותר קיצונית.

אתה באמת לא רואה את ההבדל בין זימה לבין מין? אתה לא רואה איך מין יכול להיות דבר טהור ויפה במצבים מסויימים וטמא ומכוער באחרים (הגדרת המצבים תהיה אולי שונה בין אדם לאדם)?
החבל והבריאה 279025
האם זימה היא לא יחסי מין, והאם טמא זהה למכוער, ומתי טהור ויפה הוא גם קדוש.
החבל והבריאה 279038
זימה היא אופן מסויים של יחסי מין, וודאי. אופן מכוער. טמא אינו זהה למכוער אבל יש קשר גדול ביניהם, וגם בין טהור ויפה לבין קדוש.
אבל לא ייתכן דיון על הדברים האלה מבלי להבין את המושגים. בתור הצעה אני אביא כמה הגדרות מילוניות (אנחנו לא חייבים לקבל אותן). ובכן, לפי מילון ספיר:

זימה: 1. פריצות, ניאוף, תועבה; 2. מזימה, כוונה רעה; שטוף בזימה: להוט אחרי מעשי זנות וניאוף.

טמא: 1. שיש בו טומאה, לא טהור מבחינה דתית; 3. מושחת, רשע.

טהור: 1. שנקי מטומאה, נקי מבחינה פולחנית-דתית; 2. צח, נקי, זך

קדוש: 1. שהקדושה שורה בו; 2. שמייחד את עצמו לעבודת האלוהים; 3. צדיק גדול, שלם וטהור במידותיו.
החבל והבריאה 279042
לאיזו הגדרה מילונית היית מכניס, יחסי מין שאינם מקובלים עליך. יחסים בין שני בני אדם בוגרים מרצונם החופשי, יחסים הנעשים בצנעה, בדלת אמות של פרטיותם.
החבל והבריאה 279049
גבר, אל תתעצבן. אף אחד לא דיבר על מה שמקובל עלי ומה שלא. דיברנו על ההתייחסות למין ולאיברי מין במסורת היהודית, בהמשך לתגובה שלך בנידון. דעותיי האישיות לא ממש הועלו כאן, חוץ מבמסגרת אינטרפרטציה לתפיסת העולם המסורתית יהודית. אם יש לך בעיה עם התפיסה הזאת זה משהו אישי שלך.
החבל והבריאה 615858
אולי אצלך, למנוע הריון זה חוסר הנאה מיחסי מין.

אבל ברגע שאתה מוחוייבת ''לסיים'' באיסר מין האישה, בשל אמונתך - זהו אונס של האישה והכנסתה להריון באונס. אנסת אותה להכנס להריון רק בגלל שאמונתך טוענת שזה חייב להיות חלק ממין.
החבל והבריאה 279067
קודם כול, אצל היהודים המין במסגרת חיי הנישואין היו לא רק הכרחי להביא ילדים - כמו אצל הנוצרים - אלא יפה ומענג. החובה לבני הזוג להתעלס דווקא בערב שבת, היא אחד הדברים היפים ביותר במסגרת הנישואין היהודיים - הקשר בין ''עונג שבת'' לבין ההתענגות על המעשה המיני. הזימה קשורה לא במין כשלעצמו אלא במין שבחטא, כלומר בדרך כלל בין אישה נשואה לבן זוג שאיננו בעלה - זהו החטא המיני העיקרי הנמנה ביהדות, וקשור להיותה של האישה רכושו של בעלה, ואם היא בוגדת בו, היא מועלת ברכושו. זו הבעיה שבזימה. בבית הכנסת הגבר היהודי חייב להקדיש את כל מחשבותיו לתפילות לאלוהים, ואם הוא רואה אישה יפה או שומע את קולה כשהיא שרה, מחשבותיו עשויות לסטות לכיוון שניגוד לכיוון הרצוי מבחינת הדת. זוהי סיבת ההפרדה העיקרית ואין כאן עניין של טומאה אלא, כמו שאמרתי, של הסחת הדעת מהכוונה הדתית העיקרית.
החבל והבריאה 279081
ההתענגות על המעשה המיני ''בעונג שבת'' היא רק של הגבר היהודי ולא של אישה, אם בכלל העונג כמצווה איננו אלא חטא דתי בעיני האלוהים.
החבל והבריאה 279083
לא ממש. הגבר מצווה הרי על ''עונתה''. והיהדות, בניגוד לנצרות, לא רואה בהתנזרות ובהמנעות מעונג ערך ראוי.
החבל והבריאה 279084
ההתענגות על המעשה המיני "בעונג שבת" היא רק של הגבר היהודי ולא של אישה, אם בכלל העונג כמצווה איננו אלא חטא דתי בעיני האלוהים <> מצווה הרי על "עונתה."
החבל והבריאה 279149
אפשר לקבל קצת מקורות לקביעות הללו?
''קדש עצמך במותר לך'' 279091
החבל והבריאה 279794
מעניין איך אנשים מסויימים גרמו לאנשים אחרים לשנוא את הדת. הם הצליחו כל כך, שאלה האחרונים פתאום נמצאים אומרים דברים לא מבוססים ולא רציונליים בגנותה. גם אם בד''ך דיבורם צלול ושקול. חבל, כי הדת, פנים רבים לה, וניתן לפרשה במגוון דרכים. חבל לבחור לפרשה בדרך מכוערת.
החבל והבריאה 615859
איך אפשר לא לשנוא את הדת היהודית? זוהי דת המיוחדת לפולחן הגבר והשמדת האישה (לא פיזית בהכרח).

הכל שם מבחיל, מתחילתה ועד סופה. הכל, כולל הכל. גם מה שמנסה להשמע פחות מבחיל.

אין ספונטניות, אין רומנטיקה, אין יופי אלא רק התנגדות ליופי ולטבעה של האישה. האישה לא יכולה להיות בעלת מס' בני זוג וחייבת להכנע לגבר אחד ומבחיל.

דת מצחינה ודוחה. איך אפשר למצוא שם יופי? הכל מגעיל, הכל מעוות, הכל הפוך מהמציאות.

רק אנשים שמעולם לא חיו במציאות, מסוגלים להאמין לשטויות הכתובות שם על נשים.

רק המושג "עונג שבת" כבר עושה חלחלה ובחילה. הכל נגד האישה וטבעה.
החבל והבריאה 279082
יפה
החבל והבריאה 280185
רגע, אין איזה כד מים ליד המיטה שעל האדם ליטול את ידיו בעזרתו מיד כשהתעורר, שמא נגע תוך שינה באותו האיבר? (נדמה לי שלמדתי את זה מ"מיי פירסט סוני" שאינו ממש כתבי קודש, אז אולי אני מדבר שטויות).
החבל והבריאה 615857
טלה, היהדות כן מתייחסת לאיבר מין האישה כטמאים. ע''פ הדת היהודית, האישה יכולה לרדת לגבר אך לגבר אסור לרדת לאישה, כיוון שזה נחשב לשיקוץ ומפתאת ''בל תשקצו''. אומנם יש עוד דעות (שגם בהן האישה מוצגת באופן מבזה), אך הדעה הזו התקבלה לשולחן ערוך.

בנוסף, האגדה אומרת שהאישה מתבשמת כי היא מסריחה והגבר לא, כי הוא טהור.
זה ההיפך מהמציאות, הגברים ממש מסריחים ומעולם לא הרחתי סרחון מנשים. אפילו אצל החרדים, הנשים מריחות טוב והגברים מסריחים (ואי אפשר להגיד שהן לבושות באופן מאוורר).

מי שיצא לה לעבוד בעבודה שכולל מגע עם הגוף הגברי והנשי, יודעת על איזה פער עצום אני מדבר. הריח הזוועתי ביותר מגיע מהאשכים ומדובר בריח ששורד על רהיטים וקשה להסירו.
החבל והבריאה 615856
נכון, זה כמו שהתפתחה תרבות של בדיחות על בלונדיניות. למה? כי הבלונדינית נחשבת כמושא התשוקה של הגבר.
יכול להיות שבפועל הם בכלל מעדיפים שיער כהה (אני מעדיפה), אבל הבלונד הוא סבל לנשיות ונשיות היא תשוקת הגבר הנצחית. יש להשפיל אותי וכדי להשפיל אותה בנוחות, יש להשפיל את הסמל.

הם רוצים להשפיל את מה שיש לו הכי הרבה כוח עליהם.

היהודים כתבו "אישה חמת מלא צואה ופיה מלא דם", כדי להשפיל את האישה הנעלה מהם וזו שהם רודפים אחריה ואותה.

לאישה לעומת זאת, אין אינטרס לכתוב שהגבר הוא מבחיל, כי אין לו כזאת השפעה עליה. למרות שהרבה נשים חושבות בפועל ומילדות שגוף הגבר הוא באמת ובתמים דבר מבחיל ומצחין. הן לא רואות צורך בהשפלתנו ורמיסתו.
החבל והבריאה 615855
בפועל, הגברים לא רואים באיברי המין של האישה כטמאים (המסרים שהם רוצים לשדר כלפי חוץ הם כאלה, כדי להחש עליונים). היהדות רואה באישה כטמאה, מזוהמת ומסריחה - אבל אלו השלכות מהגוף הגברי. אין בכלל מה להשוות בין הגוף הנשי לגברי. הגוף הנשי נקי ואסתטי לאין שיעור, מריח הרבה יותר טוב, טהור ורענן (וגם קריר יותר). הגוף הגברי נוטה להזעה, איבר המין שלו נחשב בפ]ועל (למרות שתרבותךית לא) לטמא ומרתיע, מסריח ובעל ריח חריף ומזוהם ביותר (תשאל זונות). כשאישה עומדת ליד גבר זה כמו לעמוד ליד גוש חרא. היהודים עיוותו הכל, אבל היו גם לפניהם ואחריהם שהשלךיכו מגוף הגבר על האישה.

עובדה שהם אלה החושקים בנו, מטורפים על ריח הישבן שלנו וטעם הפות.
מוכנים לשלם המון כדי ללקק לנו ולא להיפך.

גוף הגבר גם מייצר הרבה יותר שומן (ולכן על גב הגבר יש הרבה יותר בליטות ושומנים מגעילים, לעומת גבה החלק של האישה), גם הקרקפת הגברית שומנית יותר ומפיצה ריח פטריה.
סביבת עבודה גברית, מלאה ביותר בקטריות מסביבת עבודה נשית (זה כן נחקר) וגם זיעת הגבר מפיצה ריח מסריחה בהרבה מזיעת האישה (נחקר)..
וזה עוד בלי קשר לכמות השיער.
אפילו טראנסג'נדריות אמרו שהתחילו לאהוב את ריח גופן, רק לאחר לקיחת אסטרוגן.
הכסילות 283836
קם אדם בבוקר אחד כשהוא עדיין בגלופין מליל אמש ומחליט לשתף את כ.ו.ל.ם בהזיותיו\תובנותיו על אלוהים "ולהסביר" כיצד המפגרים הללו בני האדם היסברו לעצמם וברוב טפשותם גם צירו ציורים על מר אלוהים.כתבה זו באה ללמד עד כמה חייו משעממים שהוא ממש מרגיש חובה לכתוב, ובתשוקתו החולנית שבה לוקים כל בעלי החשיבות העצמית ולפרסם את למדנותו הרבה ולבקש תמיכה ותגובה מלמדנים דומים לו,

"עבד מיסכן, האלוהות נמצאת בתוכך ולא מחוצה לך" אפיקטטוס
"על האדם לעבוד עבודה מודעת על עצמו דרך סבל מרצון"גורדייף
אכן כן, בזאת אתה צודק 289976
אבל למה לשייך אותה רק לאדמה 615851
היו גם אלות שמיים. מלכת השמיים נזכרת אפילו בתנ''ך המתעב נשים וכל סמבול נקבי (הסיפורים הקדומים ביותךר שלו מכילים קצת יותר נשים, אבל עדיין מדובר בדבר בטקסטים מתעבים ומתועבים).

היו גם אלות של נערות נצחיות, אשר לעולם אינן גדלות. גם הבת הנצחית (שלעולם אינה מושגת ואינה יולדת) היא אלה.
אבל למה לשייך אותה רק לאדמה 615862
התנך הוא מקור מאוחר מאוד יחסית לראשית האמונה באלוהות. אני מדברת על תקופות פרהיסטוריות, טרום-כתב, והתיאוריה שלי מבוססת על שאריות של אמונות קדומות מהתקופות האלו. למשל, בדת ההינדית המצויה, קיימים שלושה אלים ראשיים והראשי ביניהם הוא בראמה. אבל קיימת גם אלה מיסתורית שמלפני ההינדו, שאקטי, שהייתה אם העולם לפני שהיה קיים בראמה ואחיו לשלישיית האלים הראשיים. אלות שמים, לדעתי, הן מאוחרות מאלות האדמה המספקת את צרכי האדם, וזה מה שעושה אותה לאלה-האם הקדומה ביותר. היא בת-בלי-גיל, ואם מזכירים גם אלות-נערות חסרות מין - הן נפרדו מדמותה הכוללת של אלת-האדמה בתקופות מאוחרות יותר.
ובנוסף 615852
ובנוסף, "המראה לשחקים" היא אינה מרידה באם, אלא קוראת בזכותה.
בלעדיה, לא רק שלא היו יכולים להמריא, אלא גם תפקוד מנטאלי בסיסי היה נמנע מא/נשים.

המרידה באם ובאישה, היא ע"י הרצון לשים את הנשים במקום נחות, כגון "כלי קיבול", כמו השכינה ביהדות, שאין לה כלום מעצמה והיא כבר אינה אלה כלל.

חזרה לעמוד הראשי פרסום תגובה למאמר

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים