בחדר העבודה של זיגמונד פרויד – חלק ה': מ''טוטם וטאבו'' ל''תרבות בלא נחת'' 2019
בספרו ''טוטם וטאבו'' ניסה פרויד לקבוע מהו הרגע שבו זינק האדם-הפרא אל התרבות, ובמאמרו הנודע ''תרבות בלא נחת'' צידד בביצור תרבות ''הנאורות'' האירופית אף שטען כי לעולם יתקשה האדם למצוא אושר בתרבות זו שיצר לעצמו.
שולחן הכתיבה של פרויד בחדר-העבודה. תצלום מאת אנגלמן
חדר־הטיפול של פרויד ומשרדו היו גדושים בפסלונים עתיקים מתרבויות שונות. פרויד לא ראה בצלמים הפרימיטיביים והדתיים שבאוספו קישוטים נאים כי אם כלים שמגולמים בהם תשוקות ומיתוסים אנושיים אוניברסאליים, המרמזים על טבעו הבסיסי ביותר של האדם, על מוסרו ומיניותו, על הציוויליזציה ועל צורות החיים שקדמו לה. הוא טען כי חפצי הדת העתיקים והסיפורים המיתולוגיים הכרוכים בהם מתארים באופן סמלי מציאות חברתית עתיקה, בדומה לאופן שבו תוכנו הגלוי של חלום מסמל בדרך פתלתולה את מחשבת החלום החבויה בלא־מודע. כשהוא מוקף בפסלונים אלה, שחלקם הצטופפו על מכתבתו, החל פרויד באמצע שנות החמישים לחייו להגות באופן שיטתי בדרמת התפתחות התרבות, וב-‏1913 פרסם את הספר "טוטם וטאבו", שבו העלה השערות מרחיקות לכת בניסיון לקבוע מהו הרגע שבו זינק האדם־הפרא אל התרבות.

הספר, שואב מתחומי האנתרופולוגיה, האתנוגרפיה, הביולוגיה וההיסטוריה של הדת, ומסתמך על עבודותיהם של חוקרים ידועי שם, מג'יימס פרייזר, אספן המיתולוגיות, ועד צ'רלס דרווין, שממנו נטל פרויד את השערותיו על המבנה החברתי של משפחת האדם הקדמון. אך פרויד לא ביסס את טיעוניו רק על ממצאיהם של החוקרים השונים כי אם גם יישם את תגליותיו מתחום הפסיכואנליזה על סינתזה ייחודית שיצר באופן בררני מעבודותיהם, והתוצאה הייתה מקורית ונועזת, ואפשר אף נועזת מדי.
פרויד בחן בספרו את "המערכת־הטוטמית", הנהוגה בקרב שבטים באוסטרליה, באפריקה ובאמריקה, משום שבשעתו נתפסה תרבותם כקרובה ביותר לזו של החברות הפרימיטיביות משחר ההיסטוריה. טוטם הוא בעל חיים – ולעיתים נדירות תופעת טבע או צמח – שעומד ביחס מיוחד לקלאן (שבט); כל המשתייכים לקלאן־הטוטם נתפסים כקבוצה אחת הפועלת על פי כללים ידועים. טאבו הוא איסור. שני טאבואים מרכזיים מאפיינים חברות הסוגדות לטוטם כמעט בכל מקום בו הן נמצאות: הראשון, איסור על נישואים או קיום יחסים מיניים בין בני אותו קלאן־טוטם. גילוי עריות נאסר על היחיד לא רק עם אמו ואחיותיו אלא עם כל נשות קלאן־הטוטם, הנתפסות כשארות־בשרו. הטאבו השני הוא האיסור להרוג את חיית־הטוטם אלא בסעודת הקורבן, טקס הנערך אחת לשנה. לסעודת הקורבן פנים כפולות: הורגים את חיית־הטוטם, מתעצבים ומתאבלים עליה, אולם אחרי כן מתמלאים שמחה, והחג שלאחר ההרג הוא הילולה חסרת עכבות עד אובדן חושים. פרויד שאל מה מקור המבנה החברתי־דתי הזה על טקסיו ואיסוריו?

כדי להשיב על כך הניח פרויד כי יש דמיון בין דרכי המחשבה הפרימיטיביות לנוירוטיות, והתייחס לעובדות הידועות על הטקסים והטאבואים הפרימיטיביים כאילו היו חלק ממערך סימפטומים של נוירוזה. לא בכדי כותרת המשנה של "טוטם וטאבו" היא "כמה דוגמאות לחפיפה בין חיי הנפש של הפראים לאלו של הנוירוטים". מתוך השוואה בין הפרימיטיבים לילדים נוירוטיים הסיק פרויד כי חיית־הטוטם מייצגת את אב השבט הקדמון. כשחקר נירוזות בקרב ילדים גילה אצל אחדים מהם נטייה להעתיק את פחדם מהאב לבעל־חיים. תופעה זו נדונה באחד מתיאורי המקרים המפורסמים ביותר של פרויד, "הנס הקטן". הילד הנס פיתח לפתע בגיל חמש פחד לא מוסבר מסוסים, ובחקירת המקרה קבע פרויד כי במסגרת התהליכים של תסביך אדיפוס החליף הנס את פחדו מאביו בפחד מסוסים. פרויד צירף לכך מקרים דומים נוספים והגיע להכללה כי חיית־הטוטם מייצגת את האב הקדמון.ארון זכוכית עם עתיקות ליד דלת חדר־העבודה. תצלום מאת אנגלמןבמסגרת הניתוח שלו גייס פרויד את השערתו של דרווין על מצבה של החברה האנושית בראשיתה. דרווין בחן את התחרות בין זכרים בקבוצה של גורילות שנועדה להבטיח להם גישה לנקבות, והעלה השערה כי המבנה החברתי שלהם דומה לזה של משפחת האדם הקדמון: זכר אחד שולט על קבוצת נקבות, וכאשר גדל אחד הצאצאים הזכרים שבקבוצה הוא מנסה להשתלט עליה. אם נכשל – הוא מגורש, אם הוא מצליח – הוא תופס את מקומו של האב. פרויד ציין כי בשום מקום לא נצפתה חברה אנושית המתנהלת לפי הדפוס שתיאר דרווין, כזו שבראשה עומד "אב קנאי, אלים, השומר לעצמו את כל הנקבות ומגרש את בניו המתבגרים." נשאלת אפוא השאלה כיצד חל המעבר מהחברה הקמאית של דרווין לחברה המתנהלת על פי מערכת טוטמית? מהו האירוע שכונן אותה? מובן מאליו שלעולם לא יהיה ניתן לצפות בו ישירות, אולם אפשר לנסות לשחזרו על פי הסימנים שהותיר במערכת הטוטמית, טען פרויד, והציע בספרו השערה המשחזרת את החוליה החסרה. "ההשערה עלולה להיראות לנו דמיונית," כתב, אך יתרונה בכך שהיא קושרת בין תופעות במערכת הטוטמית, שעד כה נתפסו כנפרדות זו מזו, ומספקת להן הסבר כולל:

"יום אחד התאגדו האחים המגורשים, הרגו את אביהם ואכלו אותו וכך שמו קץ ללהקת־האב. בהתאגדותם יחד העזו והצליחו לפעול מה שנבצר מן היחיד... דבר מובן הוא מאליו לפרא הקניבאלי, שהיו גם אוכלים את בשרו של ההרוג. האב הקדמון, האלים, ודאי היה דמות־מופת מעוררת קנאה ופחד בעיני כל אחד ואחד מחבורת האחים. במעשה האכילה הגיעו עכשיו לידי הזדהות עמו, וכל אחד ואחד סיגל לעצמו חלק מעוז־גבורתו. מכאן שסעודת־הטוטם, שהיתה אולי החג הראשון של האנושות, היא מהדורה חדשה וחגיגת זיכרון לאותו מעשה נפשע ראוי־לציון."

התיאור של רצח האב ואכילתו יכול אמנם להסביר את מקור סעודת־הטוטם, אך מה מקור האיסורים על גילוי עריות ועל אכילת חיית הטוטם במשך שאר ימות השנה? בקרב חבורת האחים שהתגודדו על האב שלטו רגשות סותרים כלפיו, הסביר פרויד, שנאה ואהבה שמשו אצלם בערבוביה. דו־ערכיות זו של תסביך־האב היא תופעה מוכרת היטב לפסיכואנליטיקנים. האחים אמנם שנאו את אביהם, שהיה מכשול בדרך למילוי תשוקתם לשליטה בשבט ולמאווייהם המיניים כלפי נשותיו, אבל הם גם אהבו אותו והעריצו אותו. "משסילקוהו והשביעו את שנאתם ומלאו את משאלתם להזדהות עמו, בהכרח פרצו ועלו רגשות־החיבה שנכבשו בשעת מעשה. קמה תודעת־אשמה, שנפגשה כאן עם החרטה שחבורת הבנים חשה בה במשותף. המת היה עתה במיתתו חזק יותר משהיה בחייו." (על התעצמות סמכותם של אבות השבט או האומה אחרי מותם ראו במאמר "הדוברים של המתים"). מתוך החרטה ותודעת־האשמה אסרו כעת האחים על עצמם את מה שמנע מהם האב קודם לכן בעצם קיומו וקיבלו את מרותו בדיעבד.

"הם ביטלו את המעשה שעשו, בהכריזם על הריגת תחליף־האב, הוא הטוטם, כעל מעשה אסור, וויתרו על פירותיו של המעשה, על־ידי שאסרו על עצמם את הנשים שנתפנו. מתוך תודעת־האשמה של הבן יצרו את שני הטאבואים היסודיים של הטוטמיזם, שהקבילו לשתי המשאלות המודחקות של תסביך־אדיפוס." אנחנו רואים אפוא כי גרעין השערותיו של פרויד על מקורותיה של התרבות האנושית הוא תסביך־אדיפוס המיושם על החברה בכללותה. ההזדהות עם סמכות האב היא כה גדולה שגם אחרי רציחתו, הבנים ממשיכים לציית לחוקיו, ואף ממסדים אותם.

תחילתה של התרבות אפוא, לפי פרויד, ברצח האב הקדמון. בטוטמיזם נטועה ראשיתם של המוסדות החברתיים והצווים המוסריים והוא גם יכול להיחשב לניסיון הראשון ליצירת דת. התנהגותם של הבנים כלפי חיית־הטוטם, תחליף האב, היא ניסיון לשכך את הרגשת האשם הצורבת, ביטוי לרצונם להגיע להתפייסות עם האב. כלומר, השיטה הטוטמית היא כביכול חוזה עם האב, "ובו הבטיח לבניו כל מה שמותר היה לדמיון־הילד לייחל לו מן האב – מחסה, סעד וחמלה – וכנגד זה התחייבו הבנים לכבד את חייו, כלומר: לא לחזור ולעשות בו אותו מעשה, שהעביר את האב האמיתי מן העולם." ככלל טען פרויד, בכל הדתות, גם המאוחרות שבהן, האדם עושה את אביו לאל, וכולן אינן אלא ניסיון לפתור את אותה בעיה עצמה – לפייס את האב הנעלם על־ידי קבלת מרותו בדיעבד. האב לובש בכל דת ודת צורה שונה של אלוהות, אולם כל התגובות השונות אינן אלא תגובות על המאורע הגדול שבו החלה התרבות – רציחתו. קווים ישירים נמתחים בין חיית־הטוטם לבין בעלי־החיים שהוקרבו בטקסי קודש של דתות עתיקות, ושרידים טקסיים לסעודת־הטוטם ניתן למצוא בתרבויות שונות, ובהם הסקרמנט הנוצרי של אכילת בשרו ודמו של ישו.שולחן עם עתיקות בחדר־הטיפול. מהיעדר מקום נאלץ פרויד להניח חלק מפסלוניו על הרצפה. תצלום מאת אנגלמןבחלוף השנים, ככל שהתפתחו המחקר האנתרופולוגי ומחקרים בתחומים אחרים, נחשפו ליקויים שערערו את הטיעונים של "טוטם וטאבו". כך, לדוגמה, התברר כי בקרב רוב השבטים הטוטמיים לא נהוגה סעודת־קורבן, אין היא תמצית הטוטמיזם כפי שחשב רוברטסון סמית, שעליו הסתמך פרויד. השערותיו של דרווין על הזכר הפוליגמי והעריץ השולט במשפחה הפרהיסטורית, אף הם לא עמדו במבחן המחקר, במיוחד מחקרים על פרימאטים מפותחים יותר. התיאור הציורי של מרד האחים נגד האב נראה אפוא פחות ופחות מתקבל על הדעת (פיטר גיי, פרויד, ע' 271).

ביקורת נמתחה על "טוטם וטאבו" גם מצד חוקרים השוללים את מסורת ייצוגו של "האחר" בתרבות המערב (בנוסח ביקורת "האוריינטליזם" של אדוארד סעיד). אחת הטענות המועלות היא כי עצם העובדה שפרויד בחן את החברה הפרימיטיבית במונחי התיאוריה הפסיכואנליטית הביאה להצגתה כנוירוטית. כלומר, החפיפה שמצא פרויד בין חיי הנפש של הפראים לאלה של נוירוטיים כפייתיים נובעת מכך שפרויד שיעבד את העובדות הידועות על הטאבואים הפרימיטיביים לפסיכואנליזה כאילו היו חלק ממערך סימפטומים של נוירוזה. זאת שיטת חקירה המניחה את המבוקש, קובעת הביקורת.

הניגוד הקוטבי בין התרבותי לפרימיטיבי בחשיבתו של פרויד, טוענת חוקרת ייצוג "הפרימיטיבי" בתרבות המערב, מריאנה טורגובניק, בא לידי ביטוי גם במערך התמונות ופריטים אחרים שבפינת הישיבה שלו בחדר־הטיפול: מעל כיסאו של פרויד היו תלויים ציורים ותחריטים של יצורים מיתולוגיים; ביניהם היו קריקטורות מאת וילהלם בוש (מחבר "מקס ומוריץ"), שאחת מהן תיארה קרנף תוקף אפריקני מבוהל. תמונות אלה הקיפו פסל דיוקן של אזרח רומי. "פרויד ישב היישר מתחת לפסל הרומי, ראשו מתחת לראש המפוסל." הסימבוליזם בפינתו של פרויד מבטא ניגוד בין "התרבותי" (האזרח הרומי, הגבר, התבוני), שאיתו הזדהה פרויד, ובין "הפרימיטיבי" (יצורים מיתולוגיים, חיות ו"ילידים"), שממנו רצה להיבדל, מדגישה טורגובניק (Marianna Torgovnick, Gone Primitive, P. 196).פינתו של פרויד בחדר־הטיפול. פרויד ישב בכיסא למראשות הספה האנאליטית מתחת לפסל דיוקן של אזרח רומי. תצלום מאת אנגלמןבסימבוליזם זה הבחינה גם ריטה רנסהוף שחיברה את הכיתובים לספר תצלומיו של אנגלמן "ברגגאסה 19": "מעל הכיסא שבו ישב פרויד בהאזינו למטופליו היו תלויים שני פרגמנטים ממוסגרים בסגנון ציורי הקיר של פומפיי, שנשלטו על־ידי שתי דמויות: קנטאור (חצי אדם־חצי סוס) ופאן (חצי אדם־חצי תיש). הם מייצגים את ההיבטים הפרימיטיביים, הפאליים ורודפי העונג שבטבע האדם... מתחתיהם ניצב פסל דיוקן רומי... 'האזרח הרומי' הוא סמל האומה המחויבת לשלטון החוק...הדמויות המיתולוגיות וראשו של האזרח הרומי שופכים אור על היבטים מנוגדים באדם: טבעו האימפולסיבי והחייתי והשפעתם התרבותית של המצפון והחוק. הדימויים הללו מרמזים על הסתם (איד) ועל האני־העליון, שני היבטים בהיפותזה של פרויד על מבנה הנפש."

פרויד אכן ראה בחברה הפרימיטיבית קוטב מנוגד לתרבות "הנאורות" האירופית שדגל בה, אולם, הוא לא גרס שהנוירוטיות ייחודית לתרבויות פרימיטיביות. ב"טוטם וטאבו" הוא ניסה לגלות כיצד הנפש הפרימיטיבית יכולה להאיר כל חשיבה שהיא, כולל חשיבה "נורמלית", והנחתו היתה כי הנפש הפראית יכולה לחשוף בקווים גסים יותר מה שפסיכואנליטיקן מגלה בעמל רב אצל מטופליו מתחת למעטה התרבות המודרנית. ככלל, קובעת תיאוריית התרבות של פרויד, המתוארת במאמרו הנודע "תרבות בלא נחת" (1930), כל תרבות יוצרת בהכרח מצוקות נוירוטיות, והתרבות המודרנית איננה יוצאת מכלל זה.

המונח "תרבות" אצל פרויד מציין את "סכום כל ההישגים והמוסדות, שמכוחם התרחק האדם מחיי בעלי החיים שהוא צאצא־צאצאיהם." הישגים ומוסדות אלה משרתים שתי מטרות: הגנה על האדם מפני הטבע, וארגון יחסי בני האדם בינם לבין עצמם. התרבות המודרנית היא שיאו המוצלח של מאמץ אדיר להכניע את כוחות הטבע. אולם, למרות השיפור ברווחתו הפיזית של האדם אין הוא מאושר, שכן, התרבות, בהסדירה את היחסים בין הפרטים בחברה, שוללת במידה רבה את חירותם. חיי התרבות כרוכים בהתערבות קיצונית ביותר בתשוקותיו של הפרט ובדיכוי צרכיו ויצריו האינסטינקטיביים. האדם החי בתרבות נרדף תמיד על ידי אהבות ושנאות פרימיטיביות שהוא נאלץ להדחיק אל הלא־מודע בשל האיסורים והמגבלות שמטילה עליו החברה, ומכאן אי־הנחת בחיי התרבות.

אם החיים בכל חברה כרוכים במצוקה שאין ממנה מפלט, אילו כוחות עוררו בכל זאת את ההתלכדות החברתית שביסוד התרבות? אנאנקי וארוס, השיב פרויד. אנאנקי, משמע כורח. הכורח מביא ליצירת בריתות, לדוגמה, ברית האחים שהייתה הכרחית להתגברות על האב הקדמון העריץ או שותפות־העבודה הנחוצה להתמודדות עם איתני הטבע המאיימים. ארוס, משמע אהבה, ובכוחה להביא להתלכדות חברתית בצורה אינטנסיבית עוד יותר משמצליח לעשות זאת אינטרס שותפות־העבודה. יסודה של כל אהבה באהבה המינית, והיא המעניקה לאדם את חוויות־הסיפוק החזקות ביותר. עם זאת, האנרגיה המינית (ליבידו) יכולה להתגלגל בצורות אהבה נוספות כגון חיבה או ידידות, אהבת־אם או אהבת־האל. האהבה החושנית והאהבות האחרות למיניהן חורגות אל מחוץ למשפחה ויוצרות זיקות חדשות אל אנשים שהיו קודם זרים. לארוס, על צורותיו השונות, יש אפוא חשיבות עליונה מבחינה תרבותית, זה הכוח המאפשר התפתחות תצורות חדשות של התלכדות אנושית, זהו הדבק החברתי היוצר את המשפחה, את השבט, את האומה וגם את תחושות האחווה האוניברסלית המתגלות מעת לעת בקרב המין האנושי.

אולם, למרבה הצער, ארוס אינו הכוח היחיד השולט בחיי הנפש של האדם, מולו מתייצב כוח נגדי, רב־עוצמה כמותו, תאנטוס, יצר־ההרס או יצר־המוות. התוקפנות, טען פרויד, אף היא מקור עונג, שככל עונג אחר בני האדם לא ממהרים לוותר עליו מרגע שנהנו מפרותיו. הזולת משמש לאדם לא רק בגדר שותף לעבודה או מושא־מין, "אלא גם בחזקת מי שמעורר אותו לידי כך, שירצה לספק בו את יצר תוקפנותו, לנצל ללא־תגמול את כוח־העבודה שבו, להשתמש בו בלא הסכמתו לסיפוק מיני, לגזול ממנו את נכסיו, להשפיל אותו, להביא עליו ייסורים, לענותו, להרגו. Homo homini lupus (אדם לאדם זאב). לאחר כל ניסיונות החיים וההיסטוריה, מי עוד ימצא לבו לחלוק על כלל זה?"

נטייתו המולדת של האדם לתוקפנות היא אפוא הגורם המשבש את היחסים בין אדם לחברו, והיא האוכפת על התרבות את מאמציה להסדיר יחסים אלה. מכאן ברור מדוע בני האדם מתקשים למצוא אושר בתרבות: היא מגבילה לא רק את מיניותם אלא גם את נטיותיהם התוקפניות. אולם ויתור זה הוא הכרחי, שכן, התרבות היא המחסום בפני נטיות ההרס, האונס והרצח הטבועות באדם. פרויד סבר אפוא שיש לבצר את התרבות, למרות אי־הנחת שבה, שכן אם במאבק הגורלי בין ארוס לתאנטוס תהיה ידה של התוקפנות על העליונה, עלול להקיץ הקץ על האנושות כפי שאנו מכירים אותה, בפרט לנוכח כוחם ההרסני של כלי הנשק המודרניים.שער החוברת "מלחמה למה?" ובה תכתובת בין פרויד לאיינשטיין, שפרסמה ב-‏1933 הוועדה לענייני ספרות ואמנות שליד חבר־הלאומים."כל שיש בו מן המקדם את התפתחותה של התרבות יש בו גם מן הפועל נגד המלחמה," כתב פרויד לאלברט איינשטיין בחליפת מכתבים ביניהם שעסקה בשאלה: "האם יש דרך לשחרר את בני האדם מפורענות המלחמה?" השנה בה התכתבו שני המדענים היהודיים היתה 1932, והנאצים כבר הלמו בשער. כשחיבר פרויד את "טוטם וטאבו" (1913), היה משוכנע כי אירופאים כמו הגרמנים והאוסטרים הם תרבותיים ואילו הפרימיטיבים שייכים לעבר שלא ישוב עוד. אולם כעת הכיר בכך שהמאבק בין ארוס לתאנטוס נצחי, שהתרבות איננה מצב יציב, ותחת לחצים שונים, כגון מלחמה, עלול האדם התרבותי להפוך רצחני ולגלות אכזריות עוד גדולה מזו של האדם הפרימיטיבי. את "תרבות בלא נחת" סיים פרויד בשורות הבאות: "עתה השעה לחכות ולראות, אם יעלה ארוס בן־הנצח, האחד משני 'כוחות השמים', ויצליח בהתמודדותו עם יריבו בן־האלמוות כמוהו. אבל מי יכול להגיד, מה יילד המאבק הזה ומה תהיה אחריתו?"

בחלק ו': על יחסו של פרויד ליהדותו ועל ספרו "משה והמונותיאיזם".
קישורים
טוטם וטאבו – מאת זיגמונד פרויד
תסביך אדיפוס – חלק ג' של מאמר זה
הדוברים של המתים – מאמרו של שמעון גלבץ ב"האייל הקורא"
פיטר גיי – "פרויד: פרשת חיים לזמננו", ביוגרפיה מאת פיטר גיי
Gone Primitive – מאת מריאנה טורגובניק
תרבות בלא נחת – מאת זיגמונד פרויד
חליפת מכתבים בין פרויד לאיינשטיין בשאלה "מלחמה למה?"
חלק א' של הסדרה
בחלק ו' של הסדרה
פרסום תגובה למאמר

פרסומים אחרונים במדור "תרבות והיסטוריה"


הצג את כל התגובות | הסתר את כל התגובות

? 234093
"ככלל טען פרויד, בכל הדתות, גם המאוחרות שבהן, האדם עושה את אביו לאל, וכולן אינן אלא ניסיון לפתור את אותה בעיה עצמה – לפייס את האב הנעלם על-ידי קבלת מרותו בדיעבד. האב לובש בכל דת ודת צורה שונה של אלוהות, אולם כל התגובות השונות אינן אלא תגובות על המאורע הגדול שבו החלה התרבות – רציחתו"

כיצד בדיוק ביסס פרויד טענה זו ?
האדם עושה את אביו לאל 234097
המאמר מתאר די בפירוט ביחס לחברות הטוטמיות את הלך החשיבה של פרויד לפיו האדם עושה את אביו לאל. הוא הניח כי המערכת-הטוטמית מייצגת את הדגם העתיק ביותר של תרבות אנושית, מעין שער לתחילתה של כל תרבות אנושית, ולמעשה הכליל והניח כי ראשיתה של כל תרבות ברצח האב הקדמון או המייסד של השבט, והדבר הוביל אותו למסקנה שהערת לגביה. בחלק ו' תהיה התייחסות רחבה למדי לרעיון רצח האב הקדמון כפי שהוא מתואר אצל פרויד ביחס ליהדות ולנצרות (חלק ו' דן בספר ''משה והמונותיאיזם'' שהוא במידה רבה המשך פיתוח רעיונות מרכזיים שהעלה פרויד ב''טוטם וטאבו'').

אם אתה שואל אם פרויד עשה מחקר משווה של כל דתות בעולם בשביל להגיע למסקנה הזאת, התשובה היא לא. הוא העלה
השערה מקיפה זו לגבי כלל הדתות בלי לבדוק תחילה את כולן אחת לאחת באופן פרטני. כפי שצויין במאמר, אפילו לגבי החברות הטוטמיות שבן עוסק ''טוטם וטאבו'' גילה המחקר המודרני כי השערתו בעייתית.

פרויד התייחס לעניין שהאדם עושה את אביו לאל גם ברמת הפסיכולוגיה של היחיד. טענתו בתמצית היא, שהצורך באלוהים נובע מרגשות הילד הרך הזקוק לאב מגונן כי הוא חסר אונים. אולם היות שהמציאות אף פעם לא קלה - בפרט כפי שהיה בתקופות קדומות, שכשהאדם היה חשוף מאוד לאיתני הטבע - גם האדם הבוגר ממשיך לחוש בצורך באב מגונן, ולפיכך הוא ממיר את אביו מולידו באב שבשמים. ממשאלתו זו של הילד מתפתחת אפוא, לפי פרויד, הדבקות של האדם הדתי ברעיון של אלוהים כל יכול השוכן במרומים (עוד על כך בחלק ו').
האדם המתבונן 234101
למיעוט ידיעתי, פרויד יצא מתוך התבוננות והאזנה, מתוך הנתונים, לשיטתו. הוא לא פיתח תאוריה "מכורסת הפילוסוף" אלא אסף נותנים ולאחר מכך (טוב, פחות או יותר...) הוא ניסה להבין מה הנתונים אומרים. פרויד המשיך במסורת הפסיכולוגית שהחלה מאה ה19 שמטרתה, בין השאר, היתה להפוך את הפסיכולוגיה לענף מדעי הנשען על נתונים ולא על השערות.
האדם המתבונן 234105
אכן זה בדיוק מה שהוא עשה. גם היה לו כושר פנטנסטי לסכם חלק נכבד מהספרות המקצועית שעוסקת בכל נושא שהוא טיפל בו. קראתי במקום כלשהו, שרק סיכום הספרות הנוגעת לחלומות בחלקו הראשון של "פשר החלומות" זאת עבודה שראויה להערכה בפני עצמה. כנ"ל לגבי "טוטם וטאבו" וספרים אחרים. כשקוראים את כתביו נדהמים מכמויות הספרים והמאמרים שקרא. וכל זאת כשבמשך כל ימות השבוע עבד עם מטופלים והקשיב להם כ-‏8 שעות ביום, זאת היתה המעבדה העיקרית שלו שעל ממצאיה ביסס את השערותיו.

עם זאת, הוא לא היסס להעלות השערות מרחיקות לכת בעזרת דילוגים מחשבתיים, שהביאו אותו לגילויים מפתיעים ומקוריים ביותר, אך לעיתים גם לא מעוגנים באופן מוצק דיו בבסיס הידע הרב שעליו הסתמך.
האדם המתבונן 234161
השאלה היא גם מה טיב הספרות שהוא קרא ולא רק משקל הכרכים. ג'יימס פרייזר, למשל, שמוזכר במאמר כאחד המקורות של פרויד - ידוע באג'נדות האנטי-דתיות שלו. הוא כתב המון על מיתולוגיות ודתות שונות במטרה להוכיח שהנצרות היא אווילית. לכל אורך הספרים שלו אפשר למצוא את הטענה שכל הדתות שבעולם משתמשות באותם סמלים מטופשים, והנצרות לא שונה מכולם, כך שאין הבדל בין נוצרים נאורים לכאורה לבין אחרון הפגנים הברברים. אם זה סוג הספרות שפרויד מסתמך עליו, אין פלא שהוא משווה את ההתנהגות של חברות טוטמיות לנוירוטיות.
מקורות המידע של פרויד ל''טוטם וטאבו'' 234167
גם אם יש לך ביקורת על פרייזר, בשעתו של פרויד הוא נחשב לבר-סמכא גדול בגלל העבודה הראשונית רבת ההיקף שביצע בליקוט ובמיון פורה של דתות פרימיטיביות ואקזוטיות. כמו כן הסתמך פרויד על וילהם וונדט בנושא של פסיכולוגיה עממית; הוא ניזון מן הכתבים הפסיכואנליטיים של אסכולת ציריך של יונג, ריקלין ואחרים (אם כי ציין בגאווה שהוא חולק על שניהם למרות שיצא נשכר מהם) ובנושא מרכזי בספר, סעודת-הטוטם, הסתמך על רוברטסון סמית; כמו כן הסתמך על האנתרופולוג אדוארד בורנט טיילור, שיש הרואים בו את אבי האנתרופולוגיה המודרנית, ראי, למשל:
מקורות המידע של פרויד ל''טוטם וטאבו'' 234188
אני לא טוענת שפרויד הסתמך על מקור בעייתי ביודעין, והלוא פרייזר ממשיך להיות בר סמכא עד היום, לפחות בנושאים מסוימים. מה שאני טוענת זה שהתוצאה של הסתמכות על מקור בעייתי, גם אם בתום לב ובלי לדעת שהוא בעייתי, היא עדיין מסקנות לא מדויקות.

(הביקורת ''שלי'' על פרייזר, אגב, היא לא כל כך שלי אלא של אנשים כמו ויטגנשטיין, קית' תומס ורונלד האטון. אני קטונתי).

תודה על ציון המקורות הנוספים והקישור. אני קוראת עכשיו את ''טוטם וטאבו'' בעקבות סדרת המאמרים שלך, ונראה לי שהם יעזרו לי להשלים את התמונה.
האדם עושה את אביו לאל 234185
את הרעיון הכללי של הטענה הבנתי מן המאמר. טענת הפיוס היא ברורה, למרות שאני לא מבין למה "בדיעבד" - הדרישה לקבלת מרות האל גלויה וברורה ביהדות, בנצרות ובאיסלם‏1.

אבל לא הצלחתי לחשוב על דוגמא לטענה ש"האדם עושה את אביו לאל" או רמזים לרצח האב הקדמון, בדת היהודית למשל, או הנוצרית. אני כמובן מבין קטן מאוד בשתיהן, ולכן תהיתי כיצד ביסס פרויד טענות אלו.

אני מבין מתגובתך, שהוא פשוט לא ביסס אותן, אלה שיער והמשיך הלאה.

___________
1 לפי המעט שאני יודע על הדתות האלו.
האדם עושה את אביו לאל 234193
בפירוש לא אמרתי שפרויד טען טענות שאין להן בסיס עובדתי, או שאינן מנומקות, בשום אופן לא!

הסברתי את הלך החשיבה שלו די בפירוט במאמר (אולי כדאי שתקרא שוב), וציינתי גם חלק ממקורות הידע שעליו התבסס גם בתגובה 234167. אולם, היות שהבנת אותי באופן שאליו כלל לא התכוונתי אנסח זאת בצורה אחרת:

להבדיל, למשל, מדרווין, שדגר במשך שנים ארוכות על התזה שלו, כדי לאשש כל פרט ופרט, פרויד, לא בחן השערתו כי הדתות כולן מבוססות על רצח האב הקדמון ע"י בחינה של כל דת ודת בנפרד (הוא גם לא נסע לאוסטרליה לחקור את המערכת הטוטמית של האבוריג'ינים בעצמו אלא הסתמך על ספרות), זה גם מפעל שנבצר מאדם אחד.

החשיבות של תזות מכלילות כמו זו שהעלה פרויד ב"טוטם וטאבו" היא שהן יוצרות פרדיגמה מחקרית חדשה, היוצרת כר פורה ביותר לעבודתם חוקרים נוספים גם אם מסתבר בדיעבד כי יש בעיות כאלה ואחרות בתזה הראשונית שהועלתה.

אצטט בהקשר זה את דבריו של ההיסטוריון הגרמני פרידריך הר על פרויד: "את פרויד, כמו את ענקי רוח עולמיים אחרים, אפשר להשוות גם למחצבה וגם להר געש; מחצבה שממנה נוטלים הבנאים אבנים לבנות את ביתם הצנוע, דהיינו את השיטות והתורות של עצמם; ולהר געש מפני שרעיונותיו עדיין פורצים, באופן פתאומי, כלבה רותחת מתוך לוע שכבר נחשב לכבוי.
האדם עושה את אביו לאל 234199
שמתי לב שלא עניתי לך על כל שאלתך בתגובה 234193. באשר לדתות היהודית והנוצרית כפי שציינתי הדבר יידון בפרק ו'. אולם לגבי הנצרות יש דוגמה גם במאמר לעיל. מוזכרת דוגמת הסקרמנט הנוצרי של אכילת בשרו ודמו של ישו. הכומר מגיש למאמינים בכנסייה רקיק קטן אותו הוא מניח על לשונם והם גם שותים מעט יין, ההנחה היא שהרקיק והיין הופכים כשבולעים אותם לבשרו ודמו של ישו. פרויד טוען שהטקס הזה הוא שריד לסעודת הטוטם. כמו דברים רבים אחרים אצל פרויד, הסקרמנט הנוצרי הזה, הוא סימפטום גלוי למשהו שקבור עמוק בלא-מודע ועבר שיבוש או סילוף מסוים, כלומר, יש חוט מקשר לפי פרויד, בין סעודת-הטוטם לסקרמנט הנוצרי של אכילת בשרו ודמו של ישו.
האדם עושה את אביו לאל 234765
דמות האל כאב די בולטת ביהדות ובנצרות. האל כדמות אב, בנצרות, ואילו בתנך מיוחסות לו התנהגויות אבהיות. בכל אופן, אנשים רבים פונים אל האל בלשון ''אבא'' (אב הרחמן, אבינו מלכנו, האב וכו').
האדם עושה את אביו לאל 234822
אם להאמין לסטיקרים, ''אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים''.
האדם עושה את אביו לאל 234823
ושכחתי לציין שבחלק הראשון של המשפט אני מאמין.
האדם עושה את אביו לאל 234834
אז בסה''כ מבדילות ארבע מילים קטנות בן מנטליות אורי פזית לבין נטליות של שוטה כפר גלובלי.
האדם עושה את אביו לאל 234987
לא הייתי נסחף להגדיר את ההבדל הענק כ''מנטליות'', אלא הבדל בין השקפות עולם שונות וקוטביות.
האדם עושה את אביו לאל 235002
עזוב אותך מקטבים, אורי, דיכוטומיות פסה, בעולם הפוסט מודרני תפיסת הזמן והמרחב חדשנית יותר.
דרך אגב, התפיסה היהודית לאו דווקא רואה השקפות כיחידות נפרדות שאין בינהן יחסי גומלין, ודיפוזיה תרבותית בין ה''קודש'' לחול'' ניכרת (ואף מוצהרת) בדברי חכמים.
השונות, לא בהכרח קיטוב, היא בהנחת בורא ממשי ובר התייחסות לעולם, שאפשר לסמוך עליו (מארגן את תהליכי העולם). אם לא הופכים את העיסוק בו לאובססיבי, הוא לא בהכרח יוצר הבדל וקיטוב בל יגושר בין בני אדם, בשר ודם, שהנם מאמינים או שאינם מאמינים. הפרשנות שלנו תלויה באופן בו אנו רואים את הדברים, כמצויים במצב של ניגוד, קונפליקט וסתירה, או מתקיימים זה לצד זה תוך יחסי גומלין ומשוב מתמיד.
האדם עושה את אביו לאל 234831
או, אני שמח שאת כאן.

דמות האל כאב - זה ברור. אבל כאן מדובר בקשר הפוך - האב כאל, או שהאל הוא גלגול מאוחר של האב. לי לפחות זה לא בדיוק ברור. כלומר ברור לי איך יכולה להתפתח דמות האל בתודעה הקולקטיבית של האדם, ואז טבעי שייוחסו לה תכונות אבהיות, אבל לא ברור לי איפה ניתן למצוא רמזים לכך שדמות זו התפתחה מדמות *אנושית* של אב כלשהו, שעלה לדרגת אל (אולי בדתות הפגניות ? הפרעונים נניח, ואז היהדות "שיפרה" את הרעיון, והקשר נעלם ?)

מעבר לזה, אולי תוכלי את לשפוך אור על התעלומה איפה ניתן למצוא רמזים ל "האב לובש בכל דת ודת צורה שונה של אלוהות, אולם כל התגובות השונות אינן אלא תגובות על המאורע הגדול שבו החלה התרבות – רציחתו".
האדם עושה את אביו לאל 234986
אני מבין שכובד המשקל שמיוחס בציטטה במונח "רציחתו" כמאורע הגדול בו חלה התרבות, מקורו ברצח א-לוהים בדם קר של פרידריך ניטשה בספרו "המדע העליז"; כאילו שהתרבות האנושית לא מעוגנת עמוקות בדת המקורית.
וגם אני לא מצליח להבין כיצד יכול הא-ל להיות גלגול מאוחר של האב, בשעה שהא-ל קדם לכל הגזע האנושי. מה גם שבדתות המונותאיסטיות אין כל דמות אנושית של אבהות שהפכה לא-ל. יש כמובן את ישו משיחם-אלוהיהם של חלק מהנוצרים, אבל אף הוא דמות שרחוקה מ"אבהות שהפכה לא-ל", ומיוצגת בעיקר כדמות "הבן הקדוש-המעונה".
האדם עושה את אביו לאל 235003
לעניין רציחת האב-האל, נראה לי שהמידע נשאב ממיתוסים, הקיימים עדיין, למעשי רצח אב-בין אלים.
ניסוחיו של פרויד תואמים מאוד את סיפור עליתו של זאוס, כפטריאך, אחד משלושה אחים, שכלל מלחמה באבותיהם הטיטאנים. מאבקי אב-בן, על שליטה, לאו דווקא בנקבות הרמון, היו קיימים, לפחות כעולה מההיסטוריה לגבי התנהגות בנים של בעלי עוצמה. למשל, הסיפור הקדום על דוד ובנו החפץ במלוכה, וידוע היה העניין שבהשפלה שבמשכב בן המלך עם פלגשי אביו.
ישנם סיפורים נוספים דומים, אבל אני סבורה שאפשר לראות אותם גם דרך משקפת כוללת של התבגרות (דבר לגביו בקהילות רבות קיימת טקסיות) וכניסה לחברה, אל מול הכוח הדומיננטי בחברה מהדור הקודם - ההורים.
אינני יודעת אם פרויד מתייחס לכך, אך חברות רבות מקיימות פולחן אבות. בפולחן זה, האבות שאינם עוד, ממשיכים לחיות בזכרון בניהם כדמויות בלתי מוחשיות אך בעלות השפעה, ואף מתן בטחון ועזרה.
על אף כל מידע זה, אין בכך לומר דבר לגבי קיומו של האל, שבאופן די פופוליסטי מתקשר להגיגים על התפתחות התפיסה האנושית (אולי מאז שוולטר אמר שהאדם ברא את האל...). האופן בו אנשים תופסים דברים, אומר מעט מאוד על הקיים. שאלת קיום האל לא תוכרע מתוך התבוננות בתפיסה האנושית, ממנה נבין רק מה סבור או איך תופס אדם את המצב.
מתח זה קיים בין תפיסת האל כישות על-יודעת אינסופית ולעד מתקיימת, ומגבלות גופו ותפיסתו של האדם.
האדם עושה את אביו לאל 235006
שמחה להיות פה.

האמת, אני לא יודעת כמה סביר לשער דפוס של רצח ממשי של אב בחברה ספציפית. אולי פרויד הניח שהקדמונים היו אגרסיביים ובעלי נטיות קניבליות, ומהיות והם בשלו אותו ואכלו את העצמות, גם לארכיאולוגיה לא פשוט לבדוק שרידים של רצח מבוגרים :). דרך אגב, צר לי לבשר (מלשון בשר) לחברי האתר, אבל קניבליות לא ממש נעלמה מהאופק האנושי. החל מסיפורים על אכילת תנוקות בעת רעב, בתנ"ך, דרך צורות שונות של קניבליות שבטית, עבור קניבליזם המקושר למופרעות נפשית וכלה בסיפורים בעת האחרונה על קניבליות ומכירת בשר אדם בבריה"מ לשעבר, או אכילה טקסית של בשר אדם במלחמות שבטים דהיום באפריקה. בני משפחתנו הפרימאטים, לא חובבי פגרים אך טועמי בשר, אוכלים בשר מינים דומים להם (קופים פחות חזקים) ומסוגלים לביצוע ג'נוסייד במי שעד לאחרונה היו בני משפחה, והפכו לקבוצה נפרדת. אינני יודעת על תיעוד של קניבליות.
האדם עושה את אביו לאל 693779
אפשר להציע כדוגמא לכך שהיהדות "משווה" בין הורים לבין אלוקים את מאמר החכמים בגמרא בבלי במסכת קידושין דף ל עמוד ב', בה הם משווים את כבוד ההורים והיראה מהם לכבוד אלוקים ויראתו. ( אלוקים מכונה בתואר "המקום") וכן רואים ההורים ןבאלוקים שותפים באדם:
ניתן לעיין בקישור הבא:http://www.daat.ac.il/daat/toshba/ishut/ishut9.htm
החולי שבתרבות 234222
בהקדמה למהדורה האנגלית התקנית לספר (שקיבלה את אישורו של פרויד), כותב העורך והמתרגם שהשם המקורי של הספר היה "האומללות שבתרבות" Das Ungluck in der Kultur. פרויד שינה אחר כך את "אומללות" למילה הגרמנית Das Unbehagen in der Kultur, שקשה לתרגם אותה לאנגלית (ולעברית?), ושאולי רק המילה הצרפתית malaise יכולה להעביר את משמעותה (שזה יותר מסתם מחלה). פרויד הציע בתור שם אנגלי Man's Discomfort in Civilization, במובן של אי-נחת, לעומת השם שנבחר בסוף, Discontent, שמביע יותר אי שביעות רצון. נראה אם כן שהשם העברי שנבחר הולך בעקבות התרגום האנגלי.

אשר למשפט האחרון מהספר: במהדורה הנ"ל, ישנה הערה האומרת שאת המשפט הזה הוא הוסיף בשנת 1931, כשהסכנה הרעה של היטלר התחילה להיות גלויה לעין כל. פיטר גיי אומר במשפט הזה פרויד תוהה באם במאבק הגדול בין חיים ומוות, החיים יצליחו לנצח. חבר המושבעים עדיין שוקל בדעתו.

חזרה לעמוד הראשי פרסום תגובה למאמר

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים