על מי מגנה הרשות להגנת עדים? 3017
אנו חונכים מחדש את מדור "כנסת האייל", בו יוצגו ויידונו הצעות חוק המונחות על שולחן הכנסת. והפעם, הצעת חוק להגנה על עדים, התשס"ח-‏2008.

בימים אלו מתחילה לדון ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת בהצעת חוק להגנה על עדים. הצעת החוק גובשה בעקבות המלצות שהגיש צוות שהוקם בנושא בראשות משה לדור (אז פרקליט מחוז ירושלים, היום פרקליט המדינה). הצוות הוקם ב-‏2002, והגיש את המלצותיו ב-‏2004. החידוש העיקרי בחוק, בשונה מהצעות קודמות שהוגשו בנושא, הוא ההצעה להקים רשות להגנה על עדים. הרשות, שתהיה נפרדת מהמשטרה, תגן על מספר מצומצם של עדים (כ-‏20 עדים בשנה) שהסכנה הנשקפת להם היא גבוהה מאוד, ושהעידו בעיקר בעבירות של פשיעה חמורה ומאורגנת או בתיקים שהאינטרס הציבורי בהם גבוה במיוחד. כל שאר העדים ימשיכו להיות מוגנים על ידי המשטרה. במסגרת תוכנית ההגנה מוסמכת הרשות לפעול במישורים שונים לשינוי זהותו של העד לשם הגנה עליו. הצורך להגן על עדים הוא בוודאי אינטרס חשוב לשמירה על שלטון החוק. יחד עם זאת, רציתי להפנות את תשומת הלב למספר סוגיות מרכזיות בהצעת החוק.

המאפיין הראשון שעולה מההצעה, הוא שיותר משהיא מוטרדת ממצבם של העדים, היא מוטרדת מהקשיים שהאיומים הללו יוצרים למערכת אכיפת החוק. זה עולה באופן ברור מדברי ההסבר להצעה, וגם מסעיף 16(ב)(2) להצעה, שקובע שמנהל הרשות צריך לשקול את "האינטרס הציבורי שבניהול ההליך הפלילי". ניתן, כמובן, להסכים עם תפישה זו, אבל חשוב לשים לב להשלכות שלה. ההבחנה הזו תגרום לכך, למשל, שרוב העדים המוגנים יהיו יותר עבריינים במדרג נמוך ש"ימכרו" את הבוס שלהם, מאשר נשים מוכות שהעידו נגד בעליהן האלימים. בנוסף, בהתחשב בכך שהרשות מגנה בעיקר על מי שמעיד בתיקים מרכזיים, אפשר להניח שליותר עדים יהיה תמריץ "לנפח" את התיק שלהם, כדי לזכות בהגנה הנכספת. אלמנט נוסף הוא שעד שמאוים בהקשרים אחרים, שאינם קשורים לעדות שלו, לא יהיה זכאי להגנה (כי ההגדרה של "עד מאוים" מצומצמת רק למי שנתון לאיום "בקשר עם היותו עד"). למשל – האם בחורה בדואית, שמשפחתה מעוניינת להרוג אותה על רקע כבוד המשפחה, לאחר ששכבה עם גבר מחוץ לנישואין, והיא מבקשת להעיד כנגד אחד מאחיה בחקירת רצח בת־דודתה, שנרצחה על רקע דומה, היא "עדה מאוימת" או לא?

נקודה מרכזית שנייה שכדאי לשים אליה לב היא הסמכות שמעניקה ההצעה לרשות להגנת עדים להעסיק מאבטחים ולקבל שירותי אבטחה להגנת עדים. בעוד עובדי הרשות הם עובדי המדינה (סעיף 10), הרשות רשאית להעסיק גם מאבטחים שאינם עובדי המדינה (סעיף 12). הרבה דיו נשפך על הסוגיה המרתקת של הפרטת בתי הסוהר והקמת בית הסוהר הפרטי, והרשות להגנת עדים היא נדבך נוסף בדיון על הפרטת מערכת האכיפה בישראל. החשש מניצול כלכלי של מערכת האכיפה, בעיקר כשרוב העדים יהיו מעורבים בפרשות פשע מאורגן חובקות־עולם, הוא ממשי ומטריד במיוחד. בנוסף, ההעדפה להשתמש במאבטחים פרטיים ולא בשוטרים אומרת משהו על האמון שיש לממשלה בכישוריה של המשטרה. אולי עדיף היה להשקיע את המשאבים אשר יוקצו למימוש החוק בשיפור איכות השיטור הכללית, ולא ביצירת "יחידת עילית" שנועדה לעזור בחקירת מקרים גדולים במיוחד. מעניין יהיה, אגב, לראות עד כמה יהיו מעורבים גופים כלכליים בתהליכי החקיקה של הצעת החוק. ההפרטה של סמכויות האכיפה מטרידה במיוחד, לאור הסמכויות שמוענקות למאבטחים בסעיף 13. בנסיבות מסוימות, המאבטח יכול לערוך חיפוש בלא צו של שופט, לתפוס חפצים, או לעכב אנשים.

סוגיה שלישית היא הסודיות של נוהלי הרשות. סעיף 2(ג)(3) להצעה קובע ש"נוהלי הרשות אינם טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר". פרק ד' (סעיפים 29-28) קובע סודיות לגבי התחקירים של הרשות ומידע אחר. סעיף 43 קובע שחוק חופש המידע לא יחול על הרשות. קשה להכחיש שיש הצדקה לשמירה על סודיות לגבי חלק מהנהלים, ובטח לגבי אמצעי הגנה של עדים במקרים ספציפיים. אבל אין זה אומר שלא ניתן לפרסם דבר. במיוחד בהתחשב בסלקטיביות של הבחירה על מי להגן ועל מי לא, נראה שמן הראוי היה שלפחות הקריטריונים הבסיסיים יהיו פתוחים לציבור. פרסום כזה יאפשר, למשל, לעדים בלתי־מוגנים לנסות ולפנות לבית המשפט כדי להשפיע על החלטת הרשות, אם זו הייתה בלתי סבירה, מפלה או שרירותית. בנוסף, הפרסום, גם החלקי, יאפשר כמובן לציבור לשפוט האם הרשות עושה את תפקידה נאמנה.

הנקודה המעניינת הרביעית שארצה להתייחס אליה נוגעת ל"שינוי הזהות" שבחוק. סעיף 23 מאפשר לשנות את כל מאפייני הזהות של העד על ידי הנפקת תעודות פיקטיביות, אך אוסר על יצירת זהות שהיא פיקטיבית בכל הנוגע ל"כישורים, כשרות משפטית, מצב אישי (נישואין וכו'), דת, מצב בריאותי, השכלה, הסמכה או מסמכים המעניקים לעד הטבות שהוא לא זכאי להן לפי דין". הבחירה במאפיינים הללו מוסברת בדברי ההסבר בכך שהמטרה היא למנוע שימוש לרעה בהחלפת הזהות. אך מדוע התחזות לפרופסור (השכלה) היא שימוש לרעה יותר מאשר התחזות לטייס (מקצוע)? איזה שימוש לרעה ראו לנגד עיניהם המציעים בהתחזות למוסלמי (דת) או לגרוש (מצב אישי), שאין בהתחזות לתושב סקנדינביה או לבן 40? אין לי תשובה לכך, אבל אקדמאים שמתעסקים בהגדרות זהות בוודאי יוכלו לעשות מכך מטעמים. בנוסף, כדאי לציין שהחוק לא רק מרשה לעד להזדהות בזהות החדשה, הוא גם אוסר עליו לעשות שימוש בזהות הישנה (סעיף 23(ד)(2)). עד שנמאס לו להסתתר, עדיין חייב לחיות בזהות השאולה עד שהמדינה מתירה לו לחזור להיות מי שהוא (לעומת זאת, הרשות יכולה לחשוף את המידע, אם זה נדרש לניהול חקירה או משפט אחר). הדרך היחידה שלו לחזור לעצמו היא על ידי ביטול תוכנית ההגנה (סעיף 27(א)(1)(4)).

הדיון בקריאה שנייה ושלישית בהצעת החוק בועדת החוקה, חוק ומשפט החל ב-‏8 לספטמבר 2008. אתם מוזמנים לעקוב אחר דיוני החקיקה בפורטל ועדת חוקה.
קישורים
הצעת החוק הממשלתית (מסמך PDF)
פורטל ועדת חוקה
פרסום תגובה למאמר

פרסומים אחרונים במדור "כנסת האייל"


הצג את כל התגובות | הסתר את כל התגובות

ברכות 491813
ברכות לחידוש המדור "כנסת האייל". גם החוק שנבחר הוא מעניין וגם הכתבה של איילת עוז המתארת אותו טובה מאד, תמציתית ולעניין. יש לי כמה הערות:

א. קרוב לודאי שכמו בכל חוק יש בו פינות ראויות לעיון ואולי אפילו לתיקון, אבל החוק המוצע בכללותו נראה לי טוב וראוי.

ב. הטענה העיקרית נדמה לי היתה שהחוק מכוונן כנגד עבריינים בכירים ומשפחות הפשע ולא כנגד בעלים מכים או משפחות פרימיטיביות. לטעמי אין בכך פגם משני הכיוונים.

ג. להבנתי אין בעית חקיקה בתחומי אלימות משפחתית, הטרדות על רקע מיני וכיוב'. הבעיה כאן היא במגרשה של האכיפה (משטרה קודם כל ואח"כ מערכת התביעה והשפיטה). חוק להגנת עדים אינו אמור לפתור בעיה של הכאת נשים ורצח ילדים. מה שדרוש כאן הוא שיפור וייעול הטיפול המשטרתי והמשפטי. בכלל, התופעה בה המדיה למיניה מושכת כל עניין לכיוונים החביבים עליה (אונס קבוצתי, הכאת נשים ורצח ילדים) נראה לי שחרגה מזמן אל התחום המזיק. נראה שהנזק הראשון הוא בכך שההדגשה הזו מטשטשת את העובדה שההתגברות של הפשיעה הזו אינה ספציפית אלא חלק מהחלשות של שלטון החוק בכלל. העלייה באלימות כלפי נשים אינה בולטת יותר מהעלייה בגניבות הרכב או הרכוש החקלאי. אני חושב שלהיפך.

ד. רבים בודאי יטענו שההשוואה בין אלימות כלפי נשים לבין גניבות רכב היא בלתי ראוייה (ההשוואה שלי התיחסה לשאלת הכמות בלבד). אני רואה זו בצורה שונה. ראש לכל, החוק נועד להיות גורם כח חברתי המאפשר את קיומה ברווחה של חברה לא פלילית. כאשר מצב החברה טוב, החוק הוא גם כלי של עקרונות צדק חברתיים מופשטים המנסים להגן החלש מפני החזק יותר. אין בכך משום הצדקה לגרור את שלטון החוק למצב בו מטרתו להגן על ה"אזרחים מפני עצמם". החברה האנושית מקפחת ומדכאת את החלשים באלף דרכים. אם החוק יקח על עצמו להלחם בכל העוולות המוסריות האלו סופו שהוא יחסל את עצמו. איני מכיר חקיקה אשר תצטיין בהגנה על נשים מפני בעליהן ועל ילדים מפני הוריהם. מה שיכול לעשות זאת הוא בניית בתי סוהר ומוסדות לילדים נטושים. מי שמטיל פסול בחוקים נגד פשיעה משום שהם לא יעילים כלפי בעלים מכים או אמהות עם דכאון שלאחר לידה, יכול לפגוע ביציבותו של שלטון החוק שהוא חשוב לא פחות (ולדעתי יותר) מן המסע למען נשים מוכות.

ה. נדמה לי שעל הנזק שגורמת פריחת משפחות הפשע לשלטון החוק אין צורך להרחיב את הדברים. שני המגמות של הפחד מפני הפושעים הגובר על הפחד מפני שלטון החוק (ע"ע רצח הנער במועדון בשפיים) והמעמד וההצלחה הכלכלית של משפחות הפשע הבכירות הם בבחינת שני כידונים הננעצים בגופתו של שלטון החוק. אם חוק מסויים מכוון כנגד משפחות אלו ולא כנגד בעלים אלימים יש לשבחו ולא לגנותו על כך.

ו. בסופו של דבר רוב מוחלט של הנשים המוכות אינן צריכות מעמד של עד מוגן ואף אינן רוצות בו. הן זקוקות למשטרה ולתביעה יעילה שיפעלו מהר ובתוקף כנגד בעל המפר את פסיקות החוק. מספר הנשים המוכות גדול בהרבה ממספר העבריינים הבכירים וכיוון המחשבה כאילו צריך לסדר לחלק משמעותי מתוכן זהות וסביבת חיים חדשה היא בלתי ריאלית ולא קונסטרוקטיבית.

ז. אני ממליץ שמלבד שמם של הגורמים המשפטיים המעורבים בחקיקה המוצגת (כמו משה לדור במקרה זה) כדאי לציין ולהדגיש גם את שמותיהם של הח"כים המעורבים בחקיקה. זה דרוש כדי שנוכל לחבר בין שמותיהם ומפלגותיהם של הח"כים לבין פעולותיהם בתחום החקיקה.
ברכות 491815
גם אני מסכימה שככלל, הרעיון להגן על עדים הוא טוב. השאלה היא הדרך.

הטענה העיקרית שניסיתי לטעון לא הייתה דווקא שעל נשים מוכות צריך להגן ומפני משפחות פשע לא. הנקודה היא לשים לב לניגוד העניינים הפוטנציאלי שיוצר החוק - שמעניק את ההגנה לעדים על פי צרכי התביעה, ולא לפי צרכי העדים. הנשים המוכות, לעניין זה, הן רק דוגמא.
מה שניסיתי לומר הוא שאם כבר מחליטים להגן על עדים, השיקולים צריכים להיות רחבים יותר, ולהגן על מגוון רחב יותר של עדים. השימוש בהגנה בעיקר לצרכים תביעתיים יוצר, כפי שהראיתי, פוטנציאל לאי-שיוויון ולחוסר-צדק.
המבחן הראוי, לטעמי, הוא האם העד זקוק להגנה מסוג זה.
(ואם, כמו שאתה טוען, רוב הנשים המוכות אינן זקוקות לכך, אז לא יזכו להגנה).

ולגבי שמות המחוקקים - זו הצעת חוק ממשלתית. היא מוגשת בשם הממשלה. רק הצעת חוק פרטית מוגשת בשם ח''כים ספציפיים.
יחד עם זאת - מי שיקרא את פרוטוקולי הועדה יוכל לראות מי מהח''כים פעיל יותר בוועדה, ומי נעדר מרוב ישיבותיה.

(מנסיוני בועדה, אני יכולה למשל לציין, באופן כללי, את הרב יצחק לוי מהמפד''ל. הוא פשוט מחוקק נפלא, ואני אומרת זאת למרות חילוקי הדעות הפוליטיים בינינו).
ברכות 491820
יש מספר מוגבל של עדים אשר עליהם אפשר להגן. מהו משך ההליך המשפטי שאת מציעה להקצאת אחד המקומות הללו?
מאמר מעניין 491885
"השימוש בהגנה בעיקר לצרכים תביעתיים יוצר, כפי שהראיתי, פוטנציאל לאי-שיוויון ולחוסר-צדק.
המבחן הראוי, לטעמי, הוא האם העד זקוק להגנה מסוג זה".
לא ראיתי בדברייך שום פוטנציאל לאי שוויון ולחוסר צדק, ואף לא לניגוד עניינים כלשהו. אם אשה דרוזית/בדואית/ערבייה זקוקה להגנה מפני קרובי משפחתה הדואגים ל"כבוד המשפחה" בעייתה זו אינה נובעת דווקא מכך שעליהה להעיד בעניין בת דודתה שנרצחה על אותו רקע. דווקא אם תתני הגנה לאשה כזאת משום שהיא עדה, יהיה בזה פוטנציאל לאי שוויון ולאפליית אותן נשים מאוימות שאינן צריכות להעיד בשום עניין. גם נשים שמעידות נגד בעליהן המכים אינן מאוימות דווקא על רקע עדותן, ומעבר לזה אופן ההגנה המוצע בתוכנית להגנת עדים עלול לפגוע בהן קשות: זו לא זכות גדולה לשנות זהות, בפרט אם מדובר בשינוי מקום עם ילדים קנים לפעמים, שסובלים מספיק ממצבם בבית גם בלי זה. בנוגע לנשים מוכות אכן מה שנדרש הוא אכיפה חזקה בהרבה של החוקים הקיימים.
האם יש מקום בעולם, 491832
שבו הרשות להגנת עדים מתמקדת בה יותר, אם לקחת את הדוגמה שלך, בהגנה על נשים מוכות מפני בעלים אלימים מאשר בהגנה על מאפיונרים שמכרו את הבוס?
ובפשטות: האם יש רשות להגנת עדים איפהשהו בעולם, שהקריטריונים שלה להגנת עדים מבוססת על האינטרס של העד ולא על זה של הרשות?
כן. 492004
זה תפקידה של המשטרה. איני יודע ממקור ראשון, אבל אני מניח שבמקומות אחרים בעולם המשטרה מתפקדת. בארץ, גם אם נשאיר את השחיתות במשטרה בצד (ואיך נדע מה היקפה? מי חוקר אותם?), אין להם שום אינטרס לפעול. איזה שוטר יפוטר כי היתה עוד פריצה איפושהו? איזה מפכ"ל יבעט מתפקידו אם רמת הפשיעה לא תרד? ומאחר ואין להם יעדים ברורים (ואמיתיים) לעמוד בהם, הם פשוט לא.

וזאת הבעיה העקרית שלי עם הצעת החוק הזאת. אם המשטרה לא מתפקדת, הפתרון הראוי הוא לא להקים בירוקרטיות נוספות. הפתרון הנכון הוא הוא למשטרה כן למלא את תפקידה.
לא הבנתי. 492010
דיברנו כרגע על הרשות להגנת עדים, שקיימת בכמה מקומות בעולם. אתה מחזיר לי ב'המשטרה'. אבל גם במקומות בהן המשטרה מתפקדת יש רשות להגנת עדים, ותפקידיה שונים מאלה של המשטרה, מן הסתם גם מתוך הנחה שתפקידה של המשטרה לא כולל אבטחת אישים והחלפת זהויות לעדי מפתח. אז אני לא מבין מה הקשר. הגנה על נשים מוכות היא מתפקידיה של המשטרה, אכן, אבל מה לזה ולרשות להגנת עדים?
כן. 492046
הצעת החוק לא באה לענות על שחיתות במשטרה. אם יש שחיתות במשטרה, יכולה להיות באותה מידה גם שחיתות בפרקליטות וברשות להגנה על עדים.

אנא תן דוגמה למקום שבו המשטרה מתפקדת.
ואם אין לי דוגמא כזאת? 492501
המסקנה המתבקשת, לשיטתך, היא שאין טעם לנסות אפילו לגרום למשטרה למלא את תפקידיה, הכוללים הגנה על חיי אדם.
ואם אין לי דוגמא כזאת? 492506
משטרה היא לא חברת אבטחה. התפקיד שלה כולל שמירה על הסדר הציבורי, לא על אנשים ספציפיים.
מצד שני ... 492084
===> "...שרוב העדים המוגנים יהיו יותר עבריינים במדרג נמוך ש"ימכרו" את הבוס שלהם, מאשר נשים מוכות שהעידו נגד בעליהן האלימים".
אסור לשכוח שעל נשים מוכות, כמו על סתם אזרחים שגנבו להם את המכונית, המשטרה צריכה להגן בין שהם מעידים/ות או לא.
היחידה להגנת עדים לא נועדה להגן על קורבנות הפשע אלא בדיוק על העדים שבעדותם משרתים את האינטרס הציבורי במלחמתו בפשיעה. אם רוצים להגן (יותר) על קורבנות הפשע (נשים, גברים וטף) צריך פשוט להגדיל את המשטרה.

===>"...שמעניקה ההצעה לרשות להגנת עדים להעסיק מאבטחים ולקבל שירותי אבטחה להגנת עדים."
אני חושב שזה עניין של מידור. מקובל לא להשתמש במשטרה המקומית - שמשפחות הפשע מכירות כבר שנים את אנשיה ומנסות לגייס אותם כל הזמן. אם הייתי שוקל להעיד נגד אבוטבול והיו מציבים את שוטרי נתניה לשמור עלי, לא הייתי ישן בלילה. במקרה כזה עדיף להביא שומרים כמה שיותר מרחוק ומבחוץ - עדיף אפילו מחוץ לארץ.

===>" אך מדוע התחזות לפרופסור (השכלה) היא שימוש לרעה יותר מאשר התחזות לטייס (מקצוע)? "
אני חושב שגם טייס לא ירשו לו להיות - תחת "כישורים... הסמכה וכו"'. הרעיון הוא שגנגסטר מהשכונה שמחליט להעיד יקבל הגנה אבל לא יקבל "פרופסורה" שתאפשר לו לקבל קתדרה באוניברסיטה או רשיון להטיס בואינג עם 500 נוסעים. אבל אני מנחש שטייס או פרופסר בדימוס ירשו לו להיות. ואם זה טייס בדימוס שבא מסקנדינביה והפך לבלונדיני, מה טוב.
מצד שני ... 492139
מידור זה אחלה, אבל זה לא מבטיח לך כלום. קודם כל, אנחנו חוזרים לשאלת האיכות של אנשינו. שוב מניחים מראש את אוזלת היד של המשטרה. שנית, ברגע שאתה מפריט את הנושא של שמירה על ראשים, איך אתה מבטיח שלא יווצר ניגוד עניינים? איך אתה מבטיח שלא יווצר מצב שבו משפחת אבוטבול והרשות להגנה על עדים בוחרים את הגורילות מאותו מאגר, מרגע שהוא פתוח לשוק הרחב?
מן הסתם, באותן שיטות 492147
שבהן האמריקאים בוחרים את אנשיהם, בהצלחה לא רעה כלל עד כה.
מצד שני ... 492148
===>"מידור זה אחלה, אבל זה לא מבטיח לך כלום"
*להבטיח* ממש, יכול רק כדור בראש, אחרי שאבוטבול יתפוס אותי.
עד אז מדובר בסיכויים. ואלו גדלים אם יביאו לי שומרים מטימבקטו.
מצד שני ... 492177
כן... לא יודע. עושה רושם שקל יותר לעמוד על טיבו ועל עברו של אחד שצמח בקרבנו מאשר על אלה של שומר עלום שגדל בערבות טימבוקטו. אם שוטרים מקומיים מועדים לזלוג לצד השני של שלטון החוק, מה תגיד על גורילות להשכרה? למה עליהם אתה נוטה לסמוך יותר?
מצד שני ... 492182
יותר קשה להגיע אליו, לתקשר איתו, לשכנע את בני משפחתו...
מצד שני ... 492183
יש כאן איזו אי הבנה של הלו''ז.
זה לא שהשוטרים הישראלים פחות ישרים מהגורילות של טימבוקטו. הנקודה היא שמשטרת נתניה היא יעד מודיעיני של אבוטבול מזה שנים, מסיבות שאין להן קשר לעדותי. סביר להניח שהרבה לפני שהחלטתי להעיד היו בתחנה הזאת מספר מצומצם של שתולים שלו. לא כל כך סביר להניח שהוא השקיע מאמץ בגיוס שתולים בין הגורילות של טימבוקטו - פשוט מפני שגם המשאבים שלו מוגבלים. הגישה שלו אל אנשים כאלו - שהוא אפילו לא ידע את זהותם - תהיה קשה ואיטית.

אבל אתה צודק שלא לעולם חוסן. עם הזמן כדאי להחליף את הגורילות מטימבוקטו בשימפנזים מקניה... וכן הלאה.
מצד שני ... 492202
הבעיה עם הגורילות של טימבוקטו היא שעיקר עבודתה של רשות כזאת איננה בהגנה ''גורילית'' עד כמה שהבנתי, אלא במציאת מקום וזהות חילופיים לעד המוגן, מה שקשה מאוד לעשות בארץ אגב (מקום כל כך קטן וצפוף שהסיכוי שלך להיעלם לחלוטין בו הוא כמעט אפסי). וזה אומר שצריך להכיר היטב את המקום הזה ואת האפשרויות הפתוחות בו, מה שהרבה פחות נגיש לטימבוקטויאנים.
מצד שני ... 492289
זה נכון. אני מניח שאת מציאת המקום והזהות יעשו אנשי היחידה (המצומצמת והממודרת) הארצית להגנת עדים. אבל כשצריך שמירה - עד למשפט או לתקופת ביניים - הם יוכלו לשכור כוח אדם חיצוני.

טימבוקטו=רחוק ככל האפשר מהמערכת הסדירה של המשטרה, שאותה מכירים גם העבריינים.
מצד שני ... 492294
זהו, שאם אינני טועה עניין השמירה איננו שייך לרשות הזאת (לפחות בארה"ב), אלא למשטרה עצמה.
ו... הטמת, לא ידעתי שטיבוקטו הוא שם צופן כזה. לתומי סברתי שאתה מתכוון פ\וט למקום הידוע בהגינותם היתרה של תושביו...
מצד שני ... 492297
תושבי טימבוקטו ידועים במזגם הטוב ובהגינותם היתרה, הם מסבירי פנים ואוהבים מוסיקה עממית וארוחות חגיגיות.
מצד שני ... 492305
אה, אז הבנתי נכון בסך הכל. אשמח אם תשלח לי אחד כזה.
מצד שני ... 492307
היישר. סוף.
מצד שני ... 492298
אולי. אם הם לא צריכים שומרים, אז לא צריך גורילות ואין בעיה.

לא ידוע לי דבר על הגינותם. שמעתי שהחומוס שם מצוין.
מצד שני ... 492304
מה זאת אומרת "אז לא צריך גורילות ואין בעיה"? אם לא צריך גורילות יש בעיה גדולה של אבטלה בקרב הגורילות, ואם בגורילות תיפול שלהבת, מה יגידו בבוני היער?
מצד שני ... 492302
כשהחברה שבה אני עובד רוצה למכור מוצרים באירופה, ארה''ב, או מזרח אסיה, היא לא פועלת בעצמה אלא מחפשת נציגים מקומיים.

לכן אני מניח שכשהאחים אברג'ל יחפשו מישהו בטימבוקטו הם לא יפעלו בעצמם אלא ישכרו נציגים מקומיים.
מצד שני ... 492360
הבוס שלך ישמח על ההשוואה המרנינה?
מצד שני ... 492423
לא הבנתי.

מה האחים אברג'ל מחפשים בטימבוקטו?
מצד שני ... 492486
''קשרים'' לגורילות, כמובן.
מצד שני ... 492193
יש כאן הנחה שהפשע לא מספיק מאורגן, ולכן לא יכול להשפיע על אילו ששוכרים את אותם שומרים. או לשלם לאותם שומרים. הנחה מעניינת.
מצד שני ... 492682
לא בהכרח ''לא יכול'', רק יותר קשה. נראה לי סביר מאוד.
מצד שני ... 492159
זה מזכיר לי משהו שרציתי לשאול מלכתחילה - מה קורה בכלל עם עדים מוגנים שיש להם ילדים קטנים? אני יודעת שהם מחליפים זהות עם כל המשפחה, אבל איך שומרים שהילדים לא יפלטו פרטים מזהים? מישהו יודע?
מישהו מכיר מודל לא-אמריקאי? 492220
כולנו "מכירים" את המודל האמריקאי מסרטים/ספרים/כתבות בעיתון, אבל יש הבדל איכותי בין האפשרות לשנות זהות במדינה של 300 מליון למדינה של 7 מליון.
ראה הבעיות של המשת"פים מהשטחים, שהשב"כ לא מצליח להטמיע אותם כל כך טוב בין מיליון-ומשהו האזרחים הערבים.
מעניין לדעת אם יש מודל ממדינה כמו יוון או פורטוגל - מדינות בסדר גודל דומה לשלנו.
מישהו מכיר מודל לא-אמריקאי? 492303
אני יכולה לחשוב על מודל רוסי, סיני, הודי, ברזילאי, ובקיצור - של מדינות גדולות בשטח ואוכלוסייה. ישראל קטנה מדי. במיוחד שכולם מכירים את כולם מהתיכון, הצבא, האוניברסיטה, העבודה.

לא מדויק. אם יש נחישות וכורח פרטיים - זה אפשרי. לא במסגרת תוכנית להגנת עדים ממלכתית.

לפני כמה שנים אבא נצרך להעתיק עצמו ממקום מגוריו במסגרת מאבק קשה וממושך. לנתק כל קשר להרגלי חיים של עשרות שנים ולהעלם מתמונת הרדאר של היריבים. הוא שכר דירה בעיר גדולה מספיק לבלוע אותו אבל מרוחקת מהמרכז (חוזה ע"ש חבר). חשבון בנק וכרטיס אשראי (ע"ש חבר אחר). תשלומים במזומן עבור כל השירותים (כדי למנוע איתור דרך הרגלים קבועים). הימנעות ממסדי נתונים המאפשרים גישה לזדים - למשל, אם נזקק לרופא מקופ"ח, הוא היה קובע תור בטלפון ציבורי לד"ר במרפאה המקורית בת"א. אם רשויות המס רצו להתדיין איתו בקשר לדוחו"ת השנתיים הוא היה שולח נציג מטעמו, רו"ח או עו"ד. העיקר שאי אפשר יהיה לשלם איזה 500 ש"ח לפקיד מושחת כדי שיחשוף את מקומו וזהותו העכשווית.

זה עבד.
מישהו מכיר מודל לא-אמריקאי? 492441
וואו, וכל זה עוד כשמכירת אלכוהול היא חוקית. שלא נדע.
מישהו מכיר מודל לא-אמריקאי? 492332
זה בדיוק מה שנראה גם לי בעייתי במיוחד, ועוד יותר - כאשר יש ילדים, שזו הסיבה ששאלתי עליהם קודם. באמת כולם מכירים את כולם. אני תוהה אם הרעיון הוא שהרשות להגנה תעביר אותם למדינה אחרת.
מישהו מכיר מודל לא-אמריקאי? 492337
העדה שהיתה בכותרות לאחרונה, הועברה לארץ אחרת. אם הייתי בסיטואציה דומה הייתי דורש להעלם לארץ אחרת.
מישהו מכיר מודל לא-אמריקאי? 492349
ה בכותרות? אנא הזכר.
מישהו מכיר מודל לא-אמריקאי? 492376
חיפוש בגוגל:
פרנסואה אבוטבול, רעות רובין.
מישהו מכיר מודל לא-אמריקאי? 492378
תודה, נזכרתי.
מישהו מכיר מודל לא-אמריקאי? 492931
נראה לי שהמודלים בכל המדינות הם די דומים. ובכל המודלים נראה לי שקיימת אופציה, בנוסף לזהות חדשה, גם לניתוח פלסטי לעד ולבן/בת הזוג (בלי בדיחות בבקשה).
מישהו מכיר מודל לא-אמריקאי? 492932
כן, ייתכן שהמודלים הקיימים הם אכן דומים, אבל מה שמתאים בארה''ב, למשל, שם אפשר להעביר עד מאריזונה לפלורידה, למשל, בלי שאיש יחשוב למוזר שאין להם מכרים משותפים - לא בדיוק מתאים לישראל. כאן קשה מאוד להסתיר את ההיסטוריה הישראלית שלך בלי שתיחשב מוזר, אנטיפט, וחשוב במידה מסוימת.
מישהו מכיר מודל לא-אמריקאי? 493127
תמיד קיימת האפשרות להעביר אדם לחו''ל. אבל גם בתוך המדינה לא לכל אחד יש מכרים משותפים עם כל שכן חדש או עמית חדש לעבודה.
מישהו מכיר מודל לא-אמריקאי? 493129
לא בטוח שתמיד אפשר להעביר לחו"ל. בעיקר בהתחשב בעובדה שרצוי שהעד יוכל לעבוד שם, כלומר יידע את השפה, שיוכל איכשהו לחיות חיים נורמליים וכו'.
ואולי לא לכל אחד יש מכרים משותפים עם *כל* שכן או עמית לעבודה, אבל כמעט לכל אחד יש לפחות שכן/עמית אחד שחולק איתו מכרים.
והסיכוי שתהיה לו היסטוריה ישראלית חליפית כולל דירה קודמת, אולי לימודים במקום מוגדר, אולי צבא, שאיש לא יוכל להתקיל אותו לגביהם הוא כמעט אפסי.
כן.. זה באמת מגוחך 494523
במדינה צפופה ומיוזעת כמו שלנו ''להעלים'' בן אדם, או לעשות לו עיצוב מחדש..
נשמע הזוי ומופרך

הדרך היחידה להגן על עד היא או להגלות אותו לחו''ל, או להציב לו טבעת אבטחה הדוקה נוסח היחידה לאבטחת אישים
משטרת ישראל 494522
באמת בעייתית מאד. השוטר הטיפוסי הוא סוג של נאדרטל שמנמן או צעירונת מחומצנת ממוצא מזרחי או רוסי, לא משכיל (לרוב 12 שנות לימוד), עם מוסר עבודה נמוך והכשרה קרבית עלובה (ראה מקרים אחרונים של פיגועי טרקטורים בירושלים ופיגוע גילה בשבוע שעבר).
משטרת ישראל לא זמינה לציבור בשעת מצוקה (תנסו פעם לתפוס את מוקד 100 כשבאת צריך.. לרוב כדאי לבקש ממד"א או שירותי כיבוי שיעבירו אליהם הודעה על אירוע עם נפגעים)
מטרידה לא פחות היא הבורות בחוק, או למצער הבורות בחקיקה הרלוונטית לפעילויות היומיומית של אותם לובשי מדים. הרבה אנשי חוק בטוחים שהם עצמם המחוקק או לכל הפחות שופטים שמוסמכים לתת פרשנות משלהם ללשון החוק.

כך שאין כל פלא שהגורמים הממונים מעדיפים להפריט שירותים קריטיים ולהפוך אותם ל'יחידות עילית' בחסות חברות קבלן.

עד שלא יעבירו מועמדים למשטרה מיונים וסינונים מחמירים, ישוו תנאי סף לקבלה לעבודה למשרות אחרות במערכת הציבורית (או כמו בבנקים למשל) - תואר ראשון ממוסד מוכר, ויתנו לשוטרים הטריים הכשרה רצינית ומקיפה (כולל כושר קרבי ויכולת לתפעל אירועים) וכן השכלה משפטית בסיסית, ימשיך ביטחון הפנים להיות הפקר. ואין לנו על מי לסמוך אלא על העננים שבשמיים
ומשכורת איומה. 494565
מה שבין השאר מסביר חלק מהנ''ל.

חזרה לעמוד הראשי פרסום תגובה למאמר

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים