בתשובה לג. שמעון, 22/04/03 14:40
חיפצון הפוליטיקאים 142527
אתה צודק שהתגובה שכתבתי נכתבה בדרך לא מספיק ברורה, וכן שהמילה לפיכך לא היתה במקומה. לפיכך אני אנסה להרחיב ולסביר.

נסיון להבין מעשי בני אדם מניח שיש כללים מסויימים (גם אם הם אינטואיטיביים ואין להם הגדרות מדוייקות) של התנהגות שמאפשרים לאדם אחד להבין למה ומה עשה האחר. התנהגות אקראית ללא שום כלל, לא יכולה היתה להיות מובנת לנו, כי על אף שגם אנו בני אדם, אין אפשרות להבין או לנתח התנהגות אקראית אמיתית.
בגדול,יש שתי דרכים להתייחס לקשר בין האדם לפעולותיו: האחד הוא קשר סיבתי: הילד רעב אז הוא בוכה, הבעל מכה כי אבא שלו הכה אותו, המחבל מתפוצץ באוטובוס כי הוא מיואש.
הדרך השניה היא קשר מטרתי: הילד בוכה כדי להשיג אוכל, הבעל מכה כדי להרגיש חזק, המחבל מתפוצץ כדי לייאש אותנו.
אלו שתי גישות סותרות.
הגישה הסיבתית היא זו שמחפצנת אנשים. היא מעריכה שהאדם הוא תוצאה של הנתונים שבהם צמח ולכן פעילותו בעצם מוכרחת, (לא משנה אם הנתונים שמדובר בהם הם גנטיים או סביבתיים, תרבותיים וכו'). אם הגישה היא שכל אדם עם נתונים זהים מכל הבחינות, היה עושה אותו דבר, הרי זה חיפצון.
הגישה המטרתית לעומת זאת עושה את ההיפך. בחירת המטרה תלויה ברצונו החופשי של האדם (GEG, איפה אתה?), לפיכך גם אם יהיו שני בני אדם עם נתונים זהים מכל הבחינות, עדיין לא ניתן יהיה לנחש מה הם יעשו, כי יתכן ומטרותיהם אינן זהות. רק בדיעבד, אחרי שנדע מה הם השיגו, נוכל לדעת מה היו מטרותיהם וכיצד הם הגיעו אליהן.

הגישה הזאת מניחה שלאדם יש יכולת רבה, רציונלית ואינטואיטיבית, לצפות את תוצאות מעשיו. דבר זה נכון לגבי כל אדם, וכך גם לגבי הפוליטיקאי. ככל שהפוליטיקאי בכיר יותר ושורדני יותר, יש סיכוי טוב יותר שההנחה הזאת נכונה. לפי גישה זאת, התוצאה של המעשים היא הקירוב הטוב ביותר שיכול להיות לנו לגבי הכוונות של האדם העושה, ולא ההצהרות שלו וכו'.
אני לא מכירה את בלבן, אולם נראה לי שהאמירה שלו ש"הפוליטיקאי אינו טועה" אינה אמירה שכוונתה לתת לפוליטיקאי "כוחות על", אלא להניח שכיון שזה הקירוב הטוב ביותר שיש לנו, אנו לוקחים את זה כנתון, ואז ניגשים להבין את המצב. מכל מקום ודאי שזו ההנחה הסבירה ביותר אלא אם מוכח אחרת (שבאמת לא היו בפניו כל הנתונים וכו').

קל יותר לקבל את הגישה הזאת בהתנהגות של בני אדם רגילים, שכמות הנתונים אתה הם צריכים להתמודד קטנה יותר. למשל: אדם רודף שלום באופיו והצהרותיו, גורם לסכסוך בין חבריו לעבודה על ידי "קצר" בהעברת אינפורמציה רגישה. אם סיטואציה כזאת חוזרת ונשנית, הרי המסקנה לפי גישה זו שסכסוך בין החברים היא כנראה מטרתו של האיש הזה. על אף הצהרותיו החבריות.
אין ספק שמעשי הפוליטיקאי יכולים להיות הטעיה. לכן צריך להסתכל על *תוצאות* מעשיו, ולהתייחס אליהן כאל המטרה שלו (ואפילו כאל מטרת ביניים בדרך למטרה חשובה יותר).

קראתי(שוב) את המאמרים על ויקו, ולמען האמת אינני רואה סתירה בין שתי הגישות. העובדה שאתה יכול להסתכל על ההיסטוריה מ"בפנים" על ידי חיבור האינטואיציה האנושית הקיימת בך, עם הנתונים הסביבתיים שאתה יכול ללמוד עליהם, ובכך לדמיין את הסיטואציה ההיסטורית בצורה "תלת מימדית" גם ללא פירוט רציונלי של כל פרט, אינה מתנגשת עם המחשבה שהאנשים הם מטרתיים בדרך בה הם פועלים. זה אפילו יכול לעזור לך להכנס לראש שלהם כיון שבניגוד לבן התקופה, לך יש את הפרספקטיבה של התוצאות של המעשים.
חיפצון הפוליטיקאים 142588
אכן הבהרת את עצמך טוב יותר, ומתברר שאת מגדירה "חיפצון" באופן שונה מזה שאני השתמשתי במונח בהודעותיי לעיל. אפשר שאינך רואה סתירה בין שתי הגישות - גישתו של בלבן מול התפיסה של ויקו - בגלל ההגדרה השונה אצלך של המושג "חיפצון". אך אין צורך לדון כאן כרגע בהגדרת מילה זו. אם תניחי לרגע בצד את הגדרתך (רק לרגע, אח"כ את יכולה לשוב ולאמץ אותה בלי שייגרע דבר), אני מעריך שתוכלי לראות את ההבדל הבסיסי בין שתי המתודות.

אני מצטט מהמאמר על ויקו:
ויקו טען ששלושה שערים מובילים אל העבר: הלשון, המיתוסים [ובימינו נוסיף, למשל, אידיאולוגיות ונארטיבים היסטוריים] והפולחנים, כלומר, מוסדות חברתיים. בעיקרו של דבר המתודה של ויקו דומה לזו שמשתמשים בה אנתרופולוגים מודרניים בבקשם להבין חברות פרימיטיביות. הם אינם מבטלים את עולם הדימויים של הפרימיטיבים - ובכלל זה מיתוסים, מטאפורות, ציורי לשון ואלגוריות... [כפי שביטלום] בני המאה ה-‏18".

די בהבדל זה כדי להבין איזה פער יש בין הגישה של בלבן והגישה של ויקו המהווה מסד למתודות של היסטוריונים בימינו.
חיפצון הפוליטיקאים 142700
אני לא מכירה את הגישה של בלבן מעבר למאמר הנ''ל. לכן אולי אני לא מבינה את הסתירה. זה מאד יעזור לי אם תנסה להגדיר מה בגישה של בלבן סותר את הפיסקה שציטטת למעלה.
חיפצון הפוליטיקאים 142748
ניצה,

כאמור, די במאמר של גלעד ובפסקה לעיל מהמאמר על ויקו כדי למצוא הבדל יסודי בין 2 הגישות.

בתיאור הדגם של בלבן מסביר גלעד מדוע כשאנו באים לבחון פוליטיקאים אל לנו להתייחס לדבריהם ולאידיאולוגיה שלהם (ואין זה משנה לצורך הבהרת שאלתך הספציפית אם נימוקיו משכנעים או אם לאו). ויקו, בניגוד מוחלט לכך, טוען (ראי הפסקה המצוטטת) שהשער להבנת תרבות בכלל (ותרבות פוליטית בכלל זה) הוא חקירת המיתוסים, האידיאולוגיות, לשון הדיבור, הדימויים שמשתמשים בהם אנשי ציבור וכו', דברים שבלבן שולל מפוליטיקאיו. יש אפוא ניגוד מהותי בין שתי הגישות.
חיפצון הפוליטיקאים 142796
תודה, עכשיו זה מובן לי יותר.
בניתוח פוליטיקאים של ימינו, אין צורך בחקירת המיתוסים האידאולוגיות וכו', כיון שאנו כולם חשופים לאותה סביבה. על גבי זה לתאוריה הבלבנית יש מקום נרחב.
גם בחקר ההסטוריה. אחרי שאתה מכניס את עצמך ל''ראש'' של התקופה על ידי הבנת האידאולוגיות המיתוסים וכו', את הניתוח של הכוונות והדרך בה הדמויות ההיסטוריות יישמו את מטרותיהם, אתה יכול לנתח בדרך הבלבנית. כלומר עדיין נראה לי שאין סתירה ממשית בין שתי הגישות.
חיפצון הפוליטיקאים 142799
ניצה,

לא. אי אפשר לגשר בין שתי הגישות. כבר ציטטתי בתגובה קודמת שהופנתה אליך דוגמה שהעלה ערן בנוגע לאמריקה וקובה בתקופת המלחמה הקרה תגובה 142145. דוגמה זו ממחישה את המסקנות הקיצוניות אליהן יכולה להוביל התיאוריה הבלבנית והעומדות בניגוד לראיות שנשענות על חקר האידיאולוגיה, הלך הרוח, ודבריו של קנדי בתקופת המלחמה הקרה.

מובן מאליו שהיסטוריונים מקצועיים מביאים בחשבון לא רק את האידיאולוגיות וההצהרות אלא גם את המעשים, אבל על כל זאת כבר עמדתי בתגובותיי הקודמות, ואיני רוצה עוד לחזור ולדוש בדברים.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים