מהפיכת עובדי הקבלן במפעלי כי''ל בנגב 278201
מהפיכת עובדי הקבלן במפעלי כי"ל בנגב

אדרי יצחק ג'קי

חברת GCS הינה חברת יעוץ בינלאומית בעלת מוניטין רב ברחבי העולם, חברת GCS יעצה לנשיא ארה"ב לשעבר ביל קלינטון ולרוה"מ בריטניה טוני בלייר ולעוד רבים מהצמרת העולמית בפוליטיקה ובתאגידים בינלאומיים, נציגה בארץ של החברה טל זילברשטיין סיים לא מכבר מסע בכירות מתוקשר היטב ברומניה.

החברה לישראל בחרה בחברת GCS כחברה שתבדוק את יחסי העבודה בשטחי כימיקלים לישראל בעקבות סרט התעודה "זהב לבן עבודה שחורה" שהוקרן בתוכנית "עובדה" בערוץ 2 ואשר עורר תהודה רבה ברחבי הארץ.

הדו"ח המלא 45 עמ’ הוכן ונכתב ע" ח"כ לשעבר אלי גולדשמידט ואסף איזין הגיע לידיי וכאן אני מפרסם לראשונה את עיקרי הדו"ח כפי שהוגש לחברה לישראל ולכימיקלים לישראל.

דו"ח הבדיקה במפעלי כי"ל 2004

אלי גולדשמידט ואסף ריזין

כללי:

בעקבות התחקיר בתוכנית "עובדה" ששודר במהל יוני 2004 שנושאו היה מצבם של "עובדי הקבלן" בחלק ממפעלי כי"ל בנגב, התבקשנו ע"י דירקטוריון כי"ל לבדוק את הטענות שהושמעו בתוכנית ולהציע לחברה הצעות לתיקון המצב ככל שהדבר הדרש.

אומר כאן במפורש: מנהלי כי"ל הדגישו חזור והדגש בפנינו כי הם רוצים בתיקונים לא בכדי "להיראות יפה" בעיני התקשורת אלא בכדי לטפל במהות, המוטיבציה של כי"ל לתיקון צומחת בראש ובראשונה מתרבות ארגונית בחברה שבכפוף לאילוצים הכלכליים הטבעיים רואה חשיבות רבה שיעשה כל שניתן שכל מי שימצא בחצר מפעליה ייהנה ממה שבאופן נורמטיבי נחשב להוגן ולראוי בתחום זכויות העובדים.

תקשורת אקטיבית: "עובדה" כמו גם תוכניות אחרות בטלוויזיה ומדורים בעיתונות הכתובה אינה מהווה במה לכתבות תדמית חיוביות, זה אינו תפקידה, תקשורת בעידן שלנו היא לעיתים תקשורת נושכת ומכאיבה ואין בכל פסול כל עוד עבודתה נעשית תוך יושרה מקצועית וראייה כוללת מקיפה, אם לשפוט על פי תוצאתה המעשית של התוכנית היא השיגה את מטרתה, כי"ל לקחה את הדברים ברצינות ופעלה בנמרצות ובמיידיות כדי לתקן את הנדרש, בכך השיגה "עובדה" את מטרתה העיתונאית והציבורית, לעומת זאת אם לשפוט עפ"י התוצאה התדמיתית של התוכנית מבחינת כי"ל הרי אין ספק על רקע הבדיקות שעשינו שנגרם עוול לחברה, הליקויים שנימצאו הם משמעותיים ודורשים תיקון אולם היחס בין חומרתם לבין "העונש" התדמיתי שהוטל על כי"ל בעייתי למדי.

אישור הבדיקה: כתב המינוי של צוות הבדיקה החיצונית אושר בתאריך 29 ביולי 2004 מאז קיים הצוות פגישות עם אנשי הנהלת כי"ל מנהלים עובדים קבלנים ועובדי קבלן, במסגרת הפגישות נפגש הצוות עם מר עקיבא מוזס מנכ"ל כי"ל, סמנכ"ל בכיר למשאבי אנוש מר עמירם בן חיים, מנכ"ל מפעלי ים המלח מר אשר גרינבאום, סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל מר מוסא חסון, מנהל החטיבה הכימית מר יוסי סלונים, יו"ר וועד העובדים מי"ה מר ארמונד לנקרי וכן קבלנים המועסקים בחצרות חברת כי"ל ועובדי קבלן, במסגרת ניהול הוועדה נערכו 4 סיורים במפעלי כי"ל בנגב והתקיימו מעל 28 פגישות במהלך החודשיים של הבדיקות.

תהליך הבדיקה: בדקנו את נושא תנאי העבודה של עובדי הקבלנים והיחס אליהם במפעלי כי"ל בנגב, לא התיימרנו לבדוק כל קבלן וקבלן (יש עשרות קבלנים ועובדים רבים) אלא לקיים בדיקה רוחבית שמקיפה את עיקרי סוגי הקבלנים השונים ובמיוחד אלה שמספר עובדיהם רב באופן יחסי, התמקדנו בעבודתנו בפגישות עם שלושה גורמים עיקריים אנשי הנהלות המפעלים קבלנים והעובדים, עם העובדים דיברנו ביחידות לא הייתה נוכחות בשעת השיחה של הקבלן המעסיק או מישהו מהנהלת המפעלים וזאת בכדי להבטיח תחושה נוחה לעובד וגילוי לב מקסימאלי.

עיקרי ההמלצות לחברה לישראל ולכימיקלים לישראל כפי שהוגשו בדו"ח הבדיקה

1. א' – (עמ’ 18)

"אנו ממליצים שכל עובדי הקבלנים בכי"ל יקבלו מהקבלן שכר הגבוה משכר המינימום בשיעור של 5% לפחות, עניין האמור להיות מוסדר במסגרת ההסכמים הקיבוציים שהקבלנים יחויבו לנהוג על פיהם"

ב' – תשלום עבור שעות נוספות כנהוג בהסכמים הקיבוציים 125% ו 150% בהתאם.

2. – (עמ’ 18)

"המלצתנו היא לחייב את כל הקבלנים לחתום או לאמץ מסגרת העסקה של הסכם קיבוצי עם עובדיהם בו יכללו ההפרשות לפנסיה או ביטוח מנהלים עם מסלול פנסיוני (לפי בחירת העובד) והפרשות לקופת פצויי פיטורין ע"ש העובד בתנאי עבודתם".

3. – (עמ’ 19)

"המלצתנו היא לחייב את כל הקבלנים לשלם לעובדיהם פעמיים בשנה שי לחג בצורת תלושים או כסף בשיעור מינימלי שייקבע על פי המקובל בהסכמים קיבוציים ענפיים רלוונטים" (א.י.ג' נקבע ע"ס 500 ₪ לעובד).

4. – (עמ’ 21)

"המלצתנו היא לחייב את הקבלנים לספק ארוחה חמה אחת לפחות במימון מלא של הקבלן לכל מי שעובד עד שמונה שעות, מי שעובד מעבר לשמונה שעות יקבל ארוחה נוספת ע"ח הקבלן בוקר או ערב על פי העניין"

5. – (עמ’ 22-21)

"המלצתנו לחייב הקבלנים בתשלום דמי הבראה עפ"י סטנדרט המוכר ע"י ההסתדרות"

6. - (עמ’ 29)

"אנו ממליצים כחלק מפעילויות מחלקת כ"א בכל מפעל תוכן תוכנית שמטרתה להטמיע בקרב העובדים הקבועים את החשיבות של שמירה על סביבת עבודה נאותה מבחינה חברתית"

7. – (עמ’ 29)

א. "מעבר להכנסת דרישה להחלתו של הסכם קיבוצי שיעגן זכויות בנושא שכר ותנאים נלווים התוך הסכמי ההתקשרות עם הקבלנים השונים יש לדרוש כי הקבלן עצמו יגיש כל חצי שנה דו"ח מפורט ובו אישור רו"ח מטעמו כי כל התשלומים שווי ערך התשלומים שקבועים בהתקשרות עם הקבלן לרבות אלו שהיו מגיעים לכל עובד במסגרת ההסכם הקיבוצי אכן שולמו ע" הקבלן לעובדים."

ב. "אנו ממליצים כי חלק מחוזי העסקה של קבלנים תיקבע סנקציה משמעותית ואפקטיבית וזאת במידה ויתברר כי הקבלן לא מילא אחר התחייבותיו כלפי העובדים הבאים בשערי המפעל"

8. – (עמ’ 29-30)

"בנוסף לכך אנו ממליצים כי תוכן ע"י מחלקת משאבי אנוש בכל מפעל תוכנית שנתית לביצוע בדיקות מדגמיות בקרב הקבלנים השונים".

9. – (עמ’ 28)

א. "הקפדה על כך שתנאי הכניסה למפעלים יהיו שווים עד כמה שאפשר לכל העובדים"

ב. "שיפוץ חצרות הקבלנים והעלאתם לרמה התואמת את רמת התשתיות בשאר המפעל"

ג. "יש לשים לב כי ערכות השי אותם מקבלים עובדי המפעל הקבועים לא יהיו צורמות ביחס לשי אותו מקבלים עובדי הקבלן מהקבלן".

ד. "הקפדה כי הקבלנים דואגים לכך שכל עובדיהם הבאים בשערי המפעל העוסקים בעבודה פיסית יחויבו ללבוש ביגוד נאות ומכובד"

ה. "מידי שנה יום משפחה מפעלי אחד יהיה פתוח כך שגם "עובדי קבלן" יוכלו להשתתף על פי רצונם"

10. – הערה מיוחדת של ח"כ לשעבר אלי גולדשמידט מחבר הדו"ח (עמ’ 32)

"רוב העובדים בעבודות כפיים הם ישראלים ויש לברך את כי"ל על מדיניותו זו, בחלק מהעבודות מצאנו עובדים יהודים ובדואים עובדים בכפיפה אחת, מצאנו מנהלי עבודה בדואים וצ'רקסים וחשנו שהיחסים בין העובדים על דתותיהם השונות טובים וחבריים, זהו דבר הראוי לציון דווקא על רקע התקופה בה אנו חיים".

אלה עיקרי הדו"ח וההמלצות שהוכנו והוגשו לחברת כימיקלים לישראל .

לפני מספר ימים ערכה חברת כי"ל בבאר שבע כנס מרשים בהשתתפות כל הקבלנים המועסקים בשטח מפעלי כי"ל, חברת כי"ל הציגה בפני הקבלנים את עיקרי המלצות הדו"ח, כן נודע שבמהלך השבועות הקרובים יוזמנו הקבלנים למחלקת התקשרויות לקדם את נושא ההמלצות במסגרת הסכמי המכרזים וחוזי העבודה עם הקבלנים השונים.

אני מאמין שהנהלת כי"ל אשר אימצה את עיקרי ההמלצות תוביל את המהפכה בכל נושאי ההתנהגות כלפי "עובדי הקבלן" מבחינה כלכלית וחברתית ברחבי הארץ.

מהפיכת עובדי הקבלן במפעלי כי''ל בנגב 278218
לאחר הסרט והפיטורים שלך אין ספק שעובדי הקבלן יהנו מההקרבה שלך אבל מה אתך גקי? עדיין מובטל?
מהפיכת עובדי הקבלן במפעלי כי''ל בנגב 279667
אני מקווה שכל המסקנות ייושמו במפעלי כי''ל, תמשיך במאבק שלך אדרי נראה שהתודעה אליך הולכת וגדלה

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים