בתשובה ליוסי גורביץ, 22/05/00 11:02
אדרבא-יתלבנו ויתבררו הדברים 5092
על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון.
א. התשובה מקיפה כמה נקודות חשובות
מהי הגות? עבורי, כל מי שיש לו אפשרות לבנות יסודות בריאים
על השקפת העולם, שאלות בריאת העולם, שאלות שכר ועונש,
עולם הזה ועולם הבא, ראוי לו להקרא איש הגות.
איני חושב שדווקא פילוסוף הוא איש הגות, רק מי שמדבר על הבורא
הוא איש הגות?? או שאולי דעתך היא אחרת, תגלה לי.
שאלות ההגות לא תלויות במדע ולא בידע של הפיסיקה
נכון שיש מה שנקרא "הפילוסופיה של הפיסיקה" אבל זה לא נוגע
לפילוסופיה של בורא העולם ושל יצירת העולם.
לכן מה שיש היום יותר חוכמה אינו פוגם ואינו מוסיף לשאלות.
מה שכן, הידע הנרכש נותן לך אפשרות לטעות יותר. אילו לא היתה
תאורית ה"מפץ הגדול", מה אז יכלת לחשוב, העולם נברא יש מאין
ואז יש בורא לעולם, וזה אתה לא מוכן, זה מחייב בורא ...
עוד שאלה ידועה מני רבות, ואתם ודאי עסקתם בשאלה זו,
מי יותר חכם ? הקדמונים או היום. נכון שיש היום יותר ידע
אך האם יותר חכמים, חכמה היא כח של יצירת יש מאין,
והיום אינך יוצר יש מאין, אלא על יסוד תאוריות קודמות, על יסוד כלים
שיצרו הקדמונים. המצאת הגלגל היא המצאה גדולה מאד.
לכן השאלה העומדת בפתח מהו חכם?

ברשותך לא אתייחס לציונים שחילקת לגדולי ומאורי האומה
שלא רק אתה אלא, רבים מגדולי האומות שיבחו את חוכמת
אלו שהזכרתי, לכן רק אומר שידע יותר גדול לא מביא חוכמה
יותר גדולה, וחלק מהתרבות של כל אלו שאתה קורא את סיפריהם
בעברית בנוי על פרש"י. כך שלציונים לא אתייחס. מה שכן אומר
שלא למדת ואינך יודע גם היום את כל מה שרש"י,הרמב"ם והגר"א
ואני מתכווין אפילו שאתה תגיע ל-‏120 לא תגיע להיקף ידיעתם בגיל 40.
וכיצד אתה יכול לשפוט את היקף ידיעתם אם לא למדת או
לומד את חוכמתם??
אתה מתכוון לברר את הדברים ולא לגופם של אנשים, אז מנין לך
כמה ידע הגאון מוילנה? מנין לך מה ידע הרמב"ם והיקף ידיעותיו
אם לא למדת את פירשו למשנה ולא את חלק מהיד החזקה ולא
את תשובותיו, אולי גמרת את מורה נבוכים.
ומה שכתבת לגבי קמצא ובר קמצא בנתיים אחריש וטובה לי השתיקה
מכיוון שבעתיד תוכל לראות שלא עמדת בזה על דברי חכמים.

ב. לגבי המספר המדויק הרי הוא כתוב בתורה, נכון. אתה צודק.
אבל יש גם מדרשים ודברים הנמסרים מדור לדור, ומה תגיד עליהם?
נכון הם מביאים פסוקים מהתורה, אבל מה תאמר על עצם העובדה
שהיו שם כל כך הרבה אנשים. אתה מה, לא אכנס לנכונות התורה,
היו שם עשרות אלפי איש, נמסר מדור לדור, למה שיהיה מישהו
שישקר לך על המעמד ההוא. עם ישראל גם אז היה לו נוח עם הנשים
שנשאו במצרים , וכאשר היו צריכים להפרד אחד מהשני
זה לא היה קל.

ג. ביקורת המקרא היא לא דבר חדש , יכול להיות שהלבוש שלה חדש,
אבל כבר בימים קדמונים תקפו את התורה, כל אחד מנקודת מבטו,
אז מה?
אני התכוונתי לומר שכל אלא שתקפו או ניסו להפריך את התורה
נעלמו, ורק שומרי התורה נשארו. זו עובדה!!
אדרבא-יתלבנו ויתבררו הדברים 5094
לפי הסדר:
א. אתה מגדיר אנשי הגות לפי "שאלות שכר ועונש, עולם הזה ועולם הבא". ומה על אנשי הגות ששוללים מראש את הרעיון של "עולם הבא"? האם ניטשה אינו הוגה דעות? האם כלל האתאיסטים בעולם אינם יכולים להיות הוגי דעות?
הידע הנרכש מאפשר יותר טעויות? אתה מניח, כמובן, שתאורית המפץ הגדול בטעות יסודה. אבל מה אתה יודע על המפץ הגדול? על העדויות שהובילו לתאוריה הזאת, ולהוכחות שאיששו אותה מאז הועלתה לראשונה? אתה מדבר על חכמי היהדות ועל אי היכולת של יוסי להבין את דבריהם או לדעת רבות כמוהם, אך אינך מנסה כהוא זה ללמוד את התורה שאתה דוחה כך על הסף.
הראה לי חכם יהודי אחד שיצר "יש מאין". אתה בעצמך אומר שהכל נסמך על מיני פרשנויות ומדרשים שנמסרו, לכאורה, מדור לדור. לי נראה שבגילוי תורת היחסות יש הרבה יותר "יצירת יש מאין" מאשר בכל "גילויי" מורה נבוכים. (גילוי נאות - אין לי מושג מה כתוב במורה נבוכים. מכיוון שאתה אינך יודע מה יש בתורת היחסות, אנחנו שווים).
ב. כלומר - לא רק שאתה מצפה שנאמין לתורה כעדות לעצמה, אתה גם רוצה שנקבל אגדות עם יהודיות כהוכחה? ידידי, גם על פי החוק העברי עצמו התורה לא תוכל להוכיח עצמה בבית המשפט. שני עדים - עדי ראייה, לא עדי שמיעה, נדרשים. לך אין אפילו עד אחד. יש רק את הנתבעת (התורה). איה העדים בני זמן קבלת תורה ויציאת מצרים? האם לא צויינה הגירה מאסיבית כזו בשום מקום?
ג. אלו שתקפו את התורה לא נעלמו. הם לא מתו - הם התבוללו. אין להם עניין להתבלט, שכן הם אינם מגדירים עצמם כ"אלו שתקפו את התורה". אז על מי אתה מאיים כאן, בעצם?
תורה ופיסיקה 5120
למר דובי הנכבד
א. חשבתי על דבריך, אני מקווה שתוכל לפתוח נושא חדש,
מכוון שאולי דברים אלו אינם מעשיים לשם הפתיח.
אבל אתייחס לשאלתך הראשונה. אני לא יודע למה אתה ומר יוסי
קוראים אנשי הגות. באתר האינטרנט של עיתון מעריב ב-סופשבוע
מהשבת האחרונה, שמכנים אותה"פילוסופית לענייני פורנו" מה אתה
אומר? אתה תגיד מה אני חייב לכתב בעיתון מעריב וכו'. אבל - עדיין
אנו בשאלה מהם אנשי הגות. האם סארטר היה איש הגות?
דיבר ודיבר ולא הפסיק, האם זה הפך אותו לאיש הגות?
טולסטוי היה איש הגות? המנגווי, במיוחד לאחר הצורה שבה סיים
את חייו, היה איש הגות?אני שואל בקול, איני מנסה להרוס תזה
של מישהו אחר.
דרך אגב, לגבי תרבות איני זוכר בדיוק מי, דיברנו על התרבות הרוסית,
אתה זוכר? האם היום העליה מרוסיה מתערה בתוך התרבות הישראלית
או יוצרת לעצמה תרבות נפרדת המיובאת מרוסיה, יש במוסף סופשבוע
כתבה על עיתונאי רוסי בשם אלכסנדר סטופניקוב, ושם הוא אומר,
לפני 10 שנים הרוסים שהיו מיעוט ניסו להתערות בתרבות הארץ, כיום
המצב שונה, הם הרוסים , רוצים בתרבות שהביאו אותה מרוסיה, וזה פורח.

ב. לגבי תיאורית המפץ הגדול, אתה צודק מבחינה אחת, איני יודע את המשוואות
של תורת המפץ!! אתה יודע את כל המשוואות והנוסחאות המתמטיקאיות
של התורה הזאת? ובכלל לגבי הכרת תורת לצורך תקפותן, אתה מכי את
"אלגברת המטריצות" ואת "מכניקת המטריצות" שהמציא ורנר הייזנברג?
ואת ארווין שרדינגר ואת המשוואה על שמו אתה יודע?
לא מפריע לי שאיני יודע, ולא מפריע שאתה אולי לא יודע,
זה לא אומר שהפצצה האטומית לא תתפוצץ. ואז צריך לדעת כיצד להתגונן
מפניה, ומה הסכנות שלה. ואפילו אם איני יודע את המשוואות
של פיצוץ גרעיני , לא אתקרב לצ'רנוביל. וגם אתה לא תלך לשם.
מספיק לדעת את הסכנות שיש בזה. הוא הדין לגבי תורת "המפץ"
ועוד דבר קטן, אני יודע שאיני יודע, ולכן אני מוכן לשמוע ולהקשיב,אם כי
הזמן תמיד מצומצם. מה שנראה לי שתורת המפץ מסתמכת הרבה על
תורת המינים של דארווין, נכון? אני פשוט לא מבין למה שאאמין
לתורה שהיום היא עדיין נלמדת, אך יש בה הרבה חורים, ומדענים
מוכנים להטיל בה פצצות ולדחות אותה.
צריך לכתוב את כל הסיבות למה איני מקבל אותה??

אתה שואל מה היהודים המציאו, האם להביא תורה חיים , כיצד
להתייחס לחיים זה לא דבר חדש? כל שנה ממציאים ספרים חדשים
לאנשי שיווק,מכירות, הנדסת יצור וכדומה, האם להמציא
תורות נפש חדשות, כיצד להניח מבט וזוית שונה על הנפש
זו לא המצאה חדשה?או כיצד להתייחס למאורעות העולם
אין בזה המצאה? הרי כל תורת הקומוניזם, כבר הופרכה על ידי
גדולי תורה בשנות העשרים בתחילת פריחת המדינה הסובייטית החדשה
ולא היו צריכים לחכות עד היום.
אתה חושב שמה שעשו אותם פרשנים היה, להעתיק את התורה
מה ששמעו מרבותיהם אמרו לתלמידיהם ממשה רבינו עד היום
ללא שינוי??

דרך אגב , אתה מכיר היטב את מכניקת הקוואנטים??

ג. אגדות - אגדות חז"ל אינם אגדות אנדרסן,פיות וגמדים.
אגדות מסוג זה לא יכירם מקומם בתוך דברי תורה.
מדובר בדבר שהם ראו או הרב ראה והעבירו את לימודם או
בני ישראל את מה שראו מדור לדור.. אתה החושב שזה לא מקובל?
למה ומדוע, ראה את מתביעות נגד בנקים וחברות הביטוח,מזמן
השואה, והאנשים עצמם אינם בחיים ויש כאלה ללא מסמכים אלא רישומים
בבנק, ממה שסיפרו ואין חשבון מדויק, ואף על פי כן מפצים אותם. למה?
הזכרת לי משפט מפוסם הנאמר על חיילים אבל אומרים
אותו גם על פריירים" פריירים לא מתים, תמיד באים אחרים במקומם"
אני מתכוון לומר זאת על אלו שהתבוללו. תמיד יבואו אחרים
שמרגישים שהתורה קיפחה אותם ואין להם מספיק חופש מחיה,
וללא נסיון מיד יבואו וימחקו את התורה.

ד. הדבר האחרון רציתי לפתוח בו ראשונה, אבל הלכתי בעקבותיך,
-אין רצוני לאיים, ולמה אתה חושב שאני מאיים???
תורה, פיסיקה, הוגי דעות ומחשבה 5121
אני מוכרח לומר שאני פשוט המום מהמתקפה רבתי זו (ולא, דובי לא משלם לי בשביל זה) אבל, מה ?!

א. המונח "איש הגות" מפריע לך? בעיה שלך! האם אתה מוכן לקבל את ברקלי כאיש הגות (אע"פ שהיה כומר) - אני כן
האם אתה מוכן לקבל את דקארט כאיש הגות? מה עם אריסטו? ואפלטון? ואפילו ישעיהו ברלין וכן, גם סארטר, וראסל וכל מיני אנשים אחרים שאתה אולי לא מחבב (ויש לי תחושה שזה רק בגלל תוכן הדעות שלהם). אצטט מאמיל זולה (עוד איש הגות?) אני מאשים!
אינך מסוגל להפריד בין מעשיו של אדם לבין תוכן דבריו. האם העובדה שרומן פולנסקי אוהב "נשים צעירות" הופכת את סרטיו לטובים פחות? מה עניין שמיטה להר-סיני?
אני גם רוצה להפנות את תשומת ליבך לציטוט שהבאת מדבריו של מקיאוולי (עוד הוגה דעות) שדרך פירושך אותו מזכיר את ההימור של פאסקל (הוגה דעות נוסף) על קיום האל.
לא, מקיאוולי *התכוון* שחיילים יראי שמים מפחדים לברוח בקרב - מחשבה לא הומניסטית אלא *ראלית* כפי שתצפה לשמוע מ-Good old ניקולו.
אתה גם שואל במה האמונה של דובי טובה מאמונתך. ובכן, היא לא טובה יותר, אך היא אינה עיוורת. במדע אין "נעשה ונשמע" ואין "דאוס-אקס-מכינה". המחקר המדעי חשוף לביקורת פנימית וחיצונית ומנסה להתמודד איתה. הפילוסופיה של המדע היא ענף פורח - צא וראה כמה ספרים יצאו בנושא בשנים האחרונות.

ב. לעניין ההוכחות, אתה נאחז (בקרנות המזבח) במעמד הר-סיני כדוגמא. האם אתה מוכן בכלל לדון באפשרות שמקור התורה אינו אלוהי אלא אולי, הס מלהזכיר, ירחם השם, רחמנא-ליצלן, אנושי - ליתר דיוק כוהני? ביקורת המקרא טוענת כבר כ-‏400 שנה (ותקנו אותי אם אני טועה) שהתורה נכתבה בידי אדם והראיה היא הבדלי הניסוח והפניה לאל בחלקים שונים. עד לשנות החמישים של המאה הקודמת (ה - 20) הבחינו בארבעה כותבים שונים. האם אתה במסגרת הפתיחות הדתית שלך מוכן לחקור את הטענה הזו? כן ? כי במדע מוכנים לעשות דברים כאלו. בייקון העלה את מושג החוק ובכך סיים 1500 שנה של טקסונומיה אריסטוטלית (לקח קצת זמן אבל זה הגיע). גלילאו הבין שהשמש לא נעה סביב כדור הארץ. התגלו כל מני עצמות של חיות שלא קייימות (אני *מאד* מחבב את תיאוריית הקונספירציה החביבה על מחזירים בתשובה שאומרים שהמדענים הטמינו/יצרו את המאובנים כדי להצדיק את קיומם. רק חבל שכבר מוצאים מאובנים במשך יותר מ-‏150 שנה...) שבעקבותיהן יש תיאוריה מקובלת שפעם היו זוחלים ענקיים על הארץ.

המדע, בניגוד לתיאולוגיה, מוכן להטיל ספק בעצם קיומו (עושים זאת ע"י הפילוסופיה) התיאולוגיה לא.

בהמשך אתה מצליח ליצור את הנפלא מכולם, קשר בין המפץ הגדול לתיאורית מוצא המינים של דארווין. אם מישהו חוץ ממך קורא את זה אז בבקשה להסביר לי מה הקשר? חוזרת גם הטענה הידועה שמדענים מוכנים לדחות אותה. נכון, קיימים כל אותם בעלי תאורייות "היקום הצעיר" , ניאו-למארקיסטים ובופוניסטים (הוגי דעות צרפתיים מהמאה ה-‏18-19) ואני יכול לשלוח לך כמה כתובות של אתרים שלהם. באופן עקרוני, מה שהם עושים זה לגיטימי - הם מטילים ספק בתיאוריה מדעית. אולם, עדיין לא ראיתי את ההפרכה המוחלטת של הברירה הטבעית אליבא דדארווין למשל. אדרבא, התורה הדארווניסטית מתיישבת היטב עם ממצאי המאובנים וממצאים אחרים. במקום זה לקבל כ"נשמע ונעשה" תיאוריה של בריאה אלוהית? - איפה הטלת הספק? איפה המחקר. לא שמעתי על מחקרי השדה של הגאון מווילנה באיי הפסחא או של רש"י באפריקה - מזכיר לי את המונח ששמעתי בקורס לאנתרופולוגיה שדיבר על האנתרופולוגים של סוף המאה ה-‏19 - אנתרופולגי הכורסה (בועז למשל). וכן, בבקשה *תכתוב* למה אתה לא מקבל את תיאוריות המפץ הגדול והברירה הטבעית, שאיני טוען שהן "האמת" כיון שכל מדע הוא צורה של הסתכלות על הטבע דרך מערכת חוקים אבל בינתיים היא מתיישבת עם הממצאים (תומס קון - המבנה של המהפכות המדעיות - עוד הוגה דעות).

אתה מבלבל גם בין המצאה, שהיא מונח מדעי-טכנולוגי לבין רעיון או תורת מוסר שהם מונחים מתחום הרוח. ברור שיש גם יהודים בין האחרונים אולם לא בהכרח יהדותם היא זו שהובילה אותם לאותה תיאוריה. אני בטוח שפרנקל לא "המציא" את הלוגותרפיה תוך כדי עיון בספרי קודש בזמן שהיתו באושוויץ. אבל זו דוגמא קיצונית, אני מוכן להתפשר על ליבוביץ (הוגה דעות?) וישעיהו ברלין (אופס, עוד פעם)

שוב חוזר הטיעון (שזנחת לשווא לה לה לה...) על גדולי התורה מפריכים/מאשרים תאוריות מדעיות ואחרות במחי יד. נמאס לי כבר לשמוע סיפורים על גדולתו של מהנדס האוניות, הרב שניאורסון ז"ל a.k.a. הרבי מלובאביטש שישב עם פיסיקאים ודן במכניקת הקוואנטים. *הוכחות* בבקשה. עכשיו אתה מבין למה כולם כאן חושדים במעמד הר סיני...

ג. הרמב"ם והרב קוק כבר אמרו שתורה אינה ספר מדע *אלא* ספר מוסר שמטרתו לחנך לאורח חיים מסויים. בין אם יהיה זה כדי לקבל את מרות הכהנים (כפי שיוסי גורביץ' יטען) או כדי לחנך להערצת האל (כפי שליבוביץ' טען) או לכל מטרה אחרת אבל זה לא סירס-זימנסקי (ספר לימוד פיזקה תיכונית למי שלא יודע. "אדם פלאי קופץ וגו'..."). מטרידה במיוחד ה"ג'מפולוגיה" - תורת הקפיצות של מייקל דרזנין (לשימחתי אבי הוא סטטיסטיקאי וקרא את הספר וקרא מאמרים אחרים והבהיר לי שאין יותר מסרים חבויים בתנ"ך מאשר ב"מלחמה ושלום של אותו הוגה דעות שאתה חלוק עליו - לב טולסטוי, בוא נקרא לו רק "הוגה" בלי דעות) ושאר מרעין-בישין של חביב הקהל, הרטוריקן אמנון יצחק.
נראה לי שהטיעון המדעי שהצד ה"תיאולוגי" נאחז בו נועד בעיקר כדי לשכנע את ה"אתאיסטים" בשפה שהם מבינים - המדע והרציונליות. חבל רק שאותם אלו שמשתכנעים הופכים בדרך כלל להיות הקיצוניים באי-רציונליות, ויש רציונליות מסויימת גם בתיאולוגיה אבל בד"ך החוזרים בתשובה חשים צורך להיות "קדושים יותר מהאדמו"ר"

ד. ה"איום" המרומז מדבריך הוא "שמרו את התורה ותשרדו" מבלי לגלוש לפרובוקציות בנוסח "ובשואה לא נספו יהודים שומרי תורה וממצוות" כי גם אני לא מקבל את הטיעון השחוק שכל אתאיסט זב חוטם פולט בלי לחשוב. אומר רק שהנוצרים שורדים יופי כבר 2000 שנה עם ישוע. הובדהיסטים כבר יותר מ-‏4000 ועוד...ועוד...

אתה מרבה להשתמש בטיעון התועלת האפשרית - שוב ההימור של פאסקל. בקצרה, למי שלא מכיר: בלייז פאסקל, מתמטיקאי צרפתי טען "יתכן שיש אלוהים ויתכן שלא (נגיד 50:50) כדאי לי בכל אופן לעבוד את האל כיוון שבמקרה הטוב (יש אל) אזכה בעולם הבא, ובמקרה הרע (אין אל) אזי לא הפסדתי יותר מדי". אענה לך בשאלה "ואם אותו אל שבשמים מעדיף דווקא את אלו המטילים ספק ולא מקבלים דברים כפשוטם. האם גם אז היית מייעץ לי לקיים תורה ומצוות?"

מה שאני מבקש ממך הוא לבחון את האופציה השניה, להטיל ספק, לבחון את ההנחות המוקדמות שלך. זה לא אומר שאתה צריך לזנוח כל דבר המקובל עליך, אתה רק צריך לשמור על מחשבה פתוחה ולא לקבל את התשובה "ככה" או גרוע יותר "אסור לשאול" כי אם תהיה מוכן לקבל אותן ולטעון כי "הזמן הוא מצומצם" ודאי ובודאי שלא תוכל כלל להתקדם.
תורה ופיסיקה 5123
א. לא הבנתי את בקשתך, אבל ניחא.
"פילוסופית לענייני פורנו" אינה דבר שאינו מתקבל על הדעת. לא שאני אתעניין במיוחד במה שיש לה להגיד, אבל זכותה לנסות להגיד זאת לכל מי שמעוניין לשמוע, והיא זכאית לתואר "הוגת דעות" היא גם מוזמנת לרחת את התואר הזה ולבצע איתו מעשים שלא יאמרו כאן בחדר חשוך, כי זה כל מה שהיא תוכל לעשות איתו, בערך.
מדוע מעשיו של המינגווי שוללים ממנו את היותו הוגה דעות? הוגה דעות הוא בדיוק מה שזה נשמע - אדם שהוגה דעות. על כן, כל האנשים הללו שנקבת בשמם הם הוגי דעות, כן. אינני מבין את סלידתך מסארטר (מצד שני, עבר זמן רב מאז שלמדתי חלקים מהגותו, ועל כן אני מתקשה לזכור פרטים ספציפיים, אז לא נכנס לזה).
"הם", כלומר, העולים מרוסיה, רוצים את התרבות שהם התרגלו אליה, שזה הגיוני לגמרי, בדיוק כמו שהגיוני לגמרי שיוצאי עדות המזרח מעדיפים לשמוע אום כולתום על פני יוני רכטר. השאלה היא אם מעבר לשימור התרבות האישית שלהם, הם מוסיפים לה גם את התרבות הישראלית שסביבם, ואני מאמין שכאן - יש ויש. יש כאלו שמתערים היטב, ויש כאלו שמסרבים להתערות. ככה זה. בסוף זה יבוא. אבל אני לא מבין מה הקשר.

ב. לא, אני לא מכיר את המשוואות המתמטיות של התאוריה המסבירה את המפץ הגדול, משום שאינני מתמטיקאי. אני מכיר את הנושא מצד המדע הפופולארי שלו. אבל לפחות אני יודע *בערך* מה נאמר שם, ובמה עוסקות התורות הללו. תאוריית המפץ הגדול אינה מפוצצת פצצות אטום. יכול בהחלט להתקיים יקום שבו פצצות אטום מתפוצצות על כל שעל, מבלי שיתחיל במפץ גדול. מה, בדיוק, הסכנות של תורת המצץ הגדול שבגינן אני אמור להזהר ממנה כאילו הייתה צ'רנוביל?
נדמה לי שאתה שרוי בבלבול עצום לגבי המדע. בליל של תורות מדעיות שכל מה שאתה יודע עליהן זה שאתה אמור להתנגד להן. לא, עזר, אין שום קשר, ולו הקלוש ביותר, בין המפץ הגדול לבין תורת האבולוציה. המפץ הגדול מדבר על התרחשות חד פעמית שיצרה את היקום, כלומר - את החומר ואת המרחב ואת קו הזמן בו אנו חיים, שהתרחשה לפני 15-20 מיליארדי שנים. תורת האבולוציה של דארווין (עם שינויים מסויימים והתאמות לגילויים מאוחרים יותר, כמו ה-דנ"א) עוסקת בתהליך מתמשך שתחילתו עם יצירת החיים על פני כדור הארץ, לפני כ-‏3.5 מיליארד שנה. אין קשר ביניהן. המפץ הגדול היא תאוריה פיזיקלית, בעוד האבולוציה היא תאוריה ביולוגית. רק להבהרה - בחלוקה הסטנדרטית, הפיזיקה התיאורטית (יחד עם המתמטיקה) והביולוגיה נמצאות בשני הקצוות המרוחקים של קשת המדעים. קשה לחשוב על שתי תורות מוכרות שהן יותר מרוחקות זו מזו מאשר המפץ הגדול והאבולוציה. אבל כשאתה ניזון משרלטנים כמו אמנון יצחק, שמדברים בבטחון מלא שטויות גמורות, אתה מגיע למסקנה המוזרה שהמפץ הגדול מסתמך על תורת האבולוציה... אללי. אני מת לדעת מה אתה חושב הקשר בין שתי התורות.
עוד יותר אני מת לדעת מה אתה חושב שהם כל אותם ביטויים מפוצצים ("מכניקת מטריצות") שהטלת לעברי, אם אינך מבין את הדבר הבסיסי ביותר בתאוריה הזו...
ולכל זאת אוסיף רק שתאורית האבולוציה אינה נשללת על ידי ביולוגים כיום. היא נשללת על ידי קבוצות דתיות ("בריאתנים", קוראים להם בארה"ב), בעיקר נוצריות, אבל גם יהודיות, שטענותיהן הן לרוב אוויליות, ובמקרה הטוב בסך הכל מציגה שאלות למחקרים, שבסוף משיגים להן, לרוב, תשובות מספקות. אולי הגיע הזמן שתתחיל לקרוא ספרים בנושא, לפני שתדבר עליו? אני ממליץ על ספריו של סטיבן ג'יי גולד כהתחלה מוצלחת (אין מידה לאדם, הידד לברונטוסאורוס, שמונה חזירונים קטנים, מאז היות דארווין - אלו הספרים שאני קראתי פרי עטו, ואני יכול להמליץ על כל אחד מהם).

את הקומוניזם, כדאי לציין, הפריכו הוגי דעות ליברלים מיד עם העלאת הרעיון. זה פשוט מאוד - הקומוניזם מנוגד ליהדות (ובלי קשר - מנוגד לקפיטליזם), ועל כן אנשים משתי הקבוצות שללו אותו מהרגע הראשון. אין בזה כל דבר מפתיע במיוחד או מעניין במיוחד. כל הדברים הללו שדיברת עליהם בנויים על יסודות שהתקיימו לפני זה, איש מהם לא המציא שום דבר (אפילו המצאת הגלגל התבססה על המצאות קודמות, או עד דברים שנראו בטבע, מן הסתם). ככה זה בני אדם, ככה אנחנו עובדים. לאט ובזהירות.

אני מכיר את תורת הקוונטים בכלליות. כפי שאמר נילס בוהר, אחד מגדולי הפיזיקאים, מי שטוען שהוא מבין את מכניקת הקוונטים, כנראה לא יודע עליה כלום. למה אתה שואל?

ג. מכיר "אגדות אורבניות"? מדובר על סיפורים שעוברים מפה לאוזן, תמיד מדובר ב"חבר של חבר שלי מכיר מישהו ש...", הסיפורים מועברים בשינויים מינימליים, והם מצליחים לשכנע כמויות אדירות של אנשים בדברים מטומטמים לחלוטין. אגדה אורבנית יבשושית למדי שנתקלתי בה, למשל, לפני מספר ימים - הביטוי "rule of thumb", שמשמעותו "כלל לנתינת הערכות גסות", על פי האגדה, מקורו בחוק שקבע כי לגבר מותר להכות את אשתו בשוט שעוביו אינו גדול מעובי האגודל שלו. לא תאמין כמה אנשים (ובעיקר נשים) מאמינים לשטות הזאת, ומפיצים אותה הלאה. המקור של האגדה אינו ברור, אבל היא מאוד נפוצה, וכולם, איכשהו, יודעים זאת בבטחון מלא, כאילו הם עצמם ראו את ספר החוקים שכולל את החוק הזה. באותו אופן בו עוברות אגדות אורבניות שכאלה, יכולות לגדול ולצמוח אגדות יהודיות - אין בהן ממש, אבל קל לזכור אותן ויש להן מסר, ולכן מעבירים אותן הלאה. זה לא משנה את היותן הבלים.
מפצים אנשים מכיוון שיש רישומים של הבנק, ויש עדויות, והבנקים מעדיפים לשלם מאשר שיטענו כנגדם שהם מונעים מניצולי שואה כסף שנגנב מהם ע"י הנאצים. זה למה.

ד. איום. העולם הבא הוא איום על החיים. הוא איום שמשמש את הממסד הדתי. הוא אבסורדי במיוחד ביהדות, שבה, במקור, כלל אין עולם הבא. איוב, סתם כדוגמא, אינו מקבל את התגמול שלו בחיי עולם הבא כצדיק, אלא בבנים ובנות ועושר ואושר חלופיים. השטן אינו ראש הגהינום שבו נצלות נשמותיהם של החוטאים, אלא סתם מלאך נרגן שמסתובב על פני הארץ ומתעצבן על זה שטוב לאנשים. איפה ביום כיפור, היום הקדוש ביותר ליהדות, מדברים על העולם הבא? אין עולם הבא ביהדות. זה רעיון שהומצא ע"י הנצרות מאותה הסיבה שהמוסלמים מבטיחים לשאהידים חיי אושר בעולם הבא - כי אין לדת מה להציע בעולם הזה. ראו היהודים כי טוב - ואימצו לעצמם את המושג הקלוקל הזה. הרי לך עוד הזדמנות בה הדת היהודית מסתמכת על דתות אחרות - ועוד מאוחרות יותר!
תורה ופיסיקה 5131
א. אין אלוהים ולא היה אלוהים. האלוהים הוא המצאה של אנשים בדיוק כמו שהאלילים הם מעשה ידי אדם. אם בימי קדם המונותיאיזם היה יכול להיחשב פריצת דרך בחשיבה המדעית (בזמנו שמעתי הרצאה של פרופסור איליה ליבוביץ בנושא "היהדות כמבשרת החשיבה המדעית" שהתבססה על האגדה על אברהם שניתץ את הפסלים במקדש של תרח) משום שהוא הניח שהעולם לא מנוהל ע"י אלים דמויי אדם ופסלים אלא על ידי גורם מורכב אחר הסמוי מן העיין, האתאיזם הוא השלב הבא בתפיסה המדעית, החלפת הגורם הלא ברור הזה במסגרת כללים מוגדרת היטב, ובכך הוצאת אלמנט הרצון החופשי ממערכת הסיבות לתהליכים השונים.
יוצא מכך שלתפיסתך איש הגות הוא אדם העוסק בסוג מסוים של שטויות חסרות בסיס.
ב. אני מכיר את תיאורית המפץ הגדול (לא לעומק, רק בקווים כללים). כדי להבין אותה בקווים כלליים אין צורך בידע רב. המתמטיקה שלה אינה מסובכת ממתמטיקה של 4 יחידות, יש צורך בהבנה כללית באופטיקה וגלים ומעט מאוד מכניקת קוונטים. ישנם כמה ספרים בעברית שיכולים לתת לך את הרקע הדרוש ולהסביר את התורה בעומק מספיק כדי לספק את הסקרנות הבסיסית שלך (אם היא קיימת ). אני מקווה שתקרא אחד מהם בעתיד הקרוב ותוכח עד כמה התורה הזו הגיונית. זה לא ייקח יותר מכמה שעות וסביר להניח שיתן לך יותר מהויכוחים בשאלה מי היה יותר חכם, הרמב"ם או אינשטיין.
ג,ד. הם צודקים אתה טועה.
אדרבא-יתלבנו ויתבררו הדברים 5097
אני לא אתן תשובה מלאה להערה שלך, אני אחכה לתגובתו של יוסי שאני בטוח שתהיה מקיפה ומעניינת יותר משלי מכיוון שאם הוא אינו חכם ממני הרי שהוא לפחות בקי בענייני דת יותר ממני.
אני אתייחס לנקודה אחת שהעלית והיא עניין המפץ הגדול.
לטענתך אם לא הייתה תיאורית המפץ הגדול קיימת הרי שהיה חייב להיות בורא עולם. זוהי שטות מוחלטת.
א. מכיוון שתיאורית המפץ הגדול קיימת וגם אם תתברר כשגויה היא תוחלף ע''י תיאוריה מתקנת.
ב. מאז ומעולם ניסו בני האדם להסביר את כל הדברים שלא הבינו ע''י רצון חופשי של דברים. החל מאריסטו שטען שאבן נופלת מטה מכיוון שהיא רוצה לחזור לכור מחצבתה ועד לקבוצת אסטרופיזיקאים שניסו בשנות ארבעים להסביר סוג של פולסים מדויקים שנקלטו במכשיר רדיו על רקטה שנשלחה לחלל כתשדורות של חי זרים (בסופו של דבר התברר שמדובר בגרם שמימי שנקרא פולסר). הטענה שהעולם נוצר מכיוון שמישהו רצה שיווצר תיעלם כמו כל הטענות מהסוג הזה. גם אם תיאורית המפץ הגדול תתגלה כשגויה, אין זה אומר שאלוהים ברא את העולם מכיוון שתיאורית האלוהים לא עומדת בהרבה מבחנים פיזיקאליים ולוגיים פילוסופיים.
אדרבא-יתלבנו ויתבררו הדברים 5119
א. "איש הגות" - אדם המשקיע זמן, ובכן, בהגות. אסטרטגיה איננה "הגות", וגם לא הנדסה או תכנות מחשבים. הגות, מבחינתי, היא הדיון בשאלה "כיצד צריך האדם לחיות\החברה להתנהל". קלאוזוביץ לא עוסק בכך. הוא עוסק בשאלה רדודה הרבה יותר, "כיצד לנצח במלחמה, משהחלה".

ב. קראתי את פירוש רש"י לתנ"ך, פחות או יותר במלואו. קראתי את "מורה נבוכים" וחלקים מיד החזקה של הרמב"ם, וכן את ספר הקצרת ואגרת השמד שלו. וצר לי: אני יודע יותר מהם בכל מה שקשור לפילוסופיה, ובודאי להסטוריה - ובמיוחד בהסטוריה של מה שמכונה עם ישראל. הספריה שלי גדולה עשרות מונים מזו של הרמב"ם; אני יכול לומר שקראתי יותר מ90%- ממנה; ולכן אני מסיק שאני יודע הרבה יותר ממנו. לא דיברתי על חכמה, אלא על ידע. מה לעשות, בוגר תיכון ממוצע יודע יותר ממה שידע גדול הגאונים של ימי הביניים - והוא, לרוב, חושב בצורה נכונה יותר. בקצרה, טיעון מתוך סמכות אינו טיעון תקף; וטיעון מתוך סמכות שאבד עליה הכלח תקף עוד פחות.

ג. "קמצא ובר קמצא" - אם בכוונתך לרמוז שכותבי התלמוד - השם "חכמים" לא הולם אותם ולו במעט - רמזו בכך למלחמת האזרחים שהשתוללה במקביל למלחמה ברומאים, אני אטען כנגדך שהסיפור הזה מעיד רק על חוסר ידיעתם. אילו ידעו מה קרה, היו מספרים זאת. משלא ידעו, הם נשענו על הדים רחוקים, וכהרגלם של סופרי המזרח, הפריזו. התלמוד נחתם בסביבות שנת 500; נקל להווכח שכותביו כבר לא ידעו כיצד חרב הבית השני, ונשארו להן מסורות קלושות בלבד.

ד. וזו התשובה לשאר שאלותיך: אי אפשר להשען על מסורת בע"פ. אפילו רבי יהודה הנשיא הבין את זה. סיפור מהמחקר האנתרופולוגי: באחד האזורים באפריקה, בשנות השלושים, חיו להם שבעה שבטים. על פי המיתולוגיה המקומית, שבעת השבטים מוצאם משבעה אבות קדומים. כעבור כמה עשרות שנים, עקב מלחמות ורעב, נכחדו שנים מן השבטים. האנתרופולוגים מצאו שהמיתולוגיה שונתה, *וכעת היו רק חמישה אבות קדומים*. מסורת בעל פה יכולה לדווח על אווירה, על תחושה כללית, על אירוע בקווים כלליים ביותר - ולא על יותר מכך.

ה. אני לא יודע למי אתה מתייחס, כשאתה אומר ש"כל מי שניסו להפריך את התורה נעלמו". במי מדובר, במחילה? מעולם לא היה, עד המאה ה-‏18, נסיון שיטתי להפריך את הכתוב בתנ"ך. אם אתה מתייחס לאנטישמיות הקדומה, הרי שהיא התמקדה בהפיכת המיתולוגיה העברית לגנאי, היא לא נאבקה בה טקסטואלית. ב-‏150 השנים האחרונות קיים מדע, חקר המקרא שמו, והוא, מה לעשות, מפריך את רוב מה שאמרה המסורת בנושא (ראה הסעיף הקודם לעניין אמינותן של מסורות). רק מי שמתעקש שהגרסה שלו היא, אפריורי, האמת, יסרב להתייחס לעובדות אלו.
סוף. 5143
אני מקווה שהדברים הבאים לא יגררו עוד תגובות כי הויכוח כבר הופך למגוחך ("מי יותר חכם?").

בשלוש השניות הראשונות להווצרותו של היקום, אנרגיה הפכה לפלסמה שהפכה לכוכב עצום והלאה למפץ הגדול. זוהי אחת התאוריות.
מה גרם לאנרגיה להפוך לפלסמה? מה היה לפני האנרגיה?
לא ידוע / בלתי נתפס.
הפלא ופלא גם הגדרתו של אלוקים היא בלתי נתפס.
אם כן, מה גורם להעדיף ב"נ אחד על משנהו? גימטריא, אני מניח.

לטעון שבבוא הזמן נבין את מה שכיום בלתי נתפס? הנה התרבות שמביאה לגישה הזו: אנחנו כל כך מפותחים - אנחנו יודעים או נדע הכל.

לפני זמן לא רב הועלה מאמר בנושא מעבר בזמן. כולו כמובן מבוסס על תאוריות והשערות אך הוא עטוף באיצטלא מדעית (יש נוסחאות!) , מה שהופך אותו להגיוני ולגיטימי. כאן בה משל הגלימה.

שאר הטענות מבוססות על שהצד הנגדי אינו יכול להוכיח את טענותיו...
גם הצד הטוען אינו יכול להוכיח טענותיו.

אסיים בזאת שאפשר להבין כל טקסט כיצד שרוצים. שינאה תהומית לדת ובורות (ידע תיכוני לא מספיק) גורמים להבלים לצאת כאמת.
סוף. 5149
ישנם מספר הבדלים תהומיים בין מדע לדת:
1. המדע לא טוען שידועה לו האמת המוחלטת, הוא מספק מודל אמין ככל האפשר שמאפשר תחזיות של מהלך העניינים בהינתן תנאי ההתחלה שלהם. או תאור אמין ככל שמתאפשר לו על מהלך האירועים בעבר. תיאורית המפץ הגדול נותנת הסבר למספר תופעות מוכרות מתחום הקוסמולוגיה כמו התנפחות היקום וקרינת הרקע בחלל. משמעות נוספת של תיאורית המפץ הגדול היא שהיא מתאימה לתיאוריות קוונטיות ובכך נותנת תמונה שלמה יותר של המציאות. אף אחד לא באמת יודע מה היה באותו מפץ גדול אנחנו יכולים רק לנסות להבין על סמך הידוע לנו כיום את האירועים אז. ההבדל הוא שהמדע חוקר ומחפש את התשובה ולא מסתפק בהסברים סתומים. בעוד שהדת נותנת הסבר מורכב יותר מהבעיה המקורית ואוסרת מחקר נוסף של אותו הסבר.
2. המדע אינו מייחס רצון חופשי למערכות בטבע (אני מדבר על מדעים כמו הפיזיקה והכימיה ולא מדעים כמו פסיכולוגיה) בעוד שהדת מתבססת כולה על ישות בעלת רצון חופשי.

המדע דוחק את רגלי הדת בתיאור העולם. אם פעם אלוהים היה הסיבה לכך שהשמש עולה השמיימה בכל יום, היום זה סיבוב כדור הארץ. אם פעם אלוהים היה הסיבה שבקיץ חם ויבש ובחורף קר וגשום, היום ההסבר טמון במדעי האטמוספירה. בספר איוב, אלוהים עונה לאיש שמאשים אותו בחסר צדק, ע"י חידון בנושא מדעי הטבע. החידון הזה משמש בתור סתימת פה לאיוב האומלל "אתה לא יודע כלום אז תשתוק". התשובות לרוב השאלות שמועלות בחידון הזה ידועות כיום למדענים בתחומים השונים (ואפילו לסתם אנשים בעלי השכלה כללית רחבה).
סוף. 5150
הפסיקה השניה של תגובתך מסבירה את הראשונה - אינך יודע דבר וחצי דבר על הגישה היהודית.

מכיוון שכבר הבעתי דעתי על הויכוח הזה אומר רק זאת: אלוקים נמצא מאוחרי הקלעים, תמיד יש לו תפקיד, בלי קשר לכמות האור שנשפך על הבמה. מהו התפקיד ומהותו אינם משנים דבר.
סוף. 5151
וכמובן שתוכל להסביר איך הגעת למסקנה הזאת.
ולהביא לנו פה הוכחות.

ואם תפקידו של ה' זה להיות השטן?

והתפקיד והמהות משנים המון
סוף. 5161
סביר להניח שאני לא רואה נכון את תפקיד האל בדת היהודית מכאן נובע בינינו הויכוח אודה לך אם תוכל להפנות אותי למקום שבו התיחסת לנקודה הזו.
סוף. 5152
אנרגיה לא הפכה לפלסמה, אלא אנרגיה היא בעצמה חומר, ובריכוזים כאלה, נוצר מצב צבירה המכונה פלסמה (להבדיל, נגיד, מפלסמת דם. בכלל - המדענים לא טורחים להמציא מילים חדשות, אלא שואלים מילים לא קשורות מתחומים אחרים. מאוד מציק). מאיפה הגיעה האנרגיה הזאת? יש תאוריות מסויימות. אחת מהן מסבירה כי זוגות של חומר ואנטי-חומר נוצרים כל הזמן, ומשמידים זה את זה מיידית. על פי התאוריה הזו, נוצר גוש עצום של זוגות כאלו בו זמנית, ובגלל המסה הגדולה (משהו כמו פי מליון מכלל החומר ביקום הנוכחי, אם זכרוני אינו מטעני), נוצרה אנומליה וחלק מחלקיקי החומר שרדו את ההשמדה ההדדית.
מה היה לפני? אי אפשר לדעת, כי למה שהיה לפני המפץ הגדול לא יכולה להיות שום השפעה על היקום הנוכחי, ועל כן אין למדע כלים לחקור אותו. תרצה? היה אלוהים. אבל אין לו משמעות.
הבעיה עם אלוהים הוא שהוא יצור מורכב מכדי להוות הסבר. לא מדובר פה על 6 חלקיקים בסיסיים שיוצרים יקום - אתה מדבר על ישות מורכבת עם רצון משלה ויכולת לעשות כל מה שבא לה. זה לא הסבר לבעיה - זה יצירת בעיה חדשה (או, בגרסא הקטנונית של השאלה - אם כל דבר שקיים צריך שיהיה לו בורא - מי ברא את אלוהים? אם אלוהים לא צריך בורא, למה להניח שכל שאר הדברים ביקום, שהם פשוטים ממנו בהרבה, כן זקוקים לבורא?).
סוף. 5154
ברצוני להתייחס למהותו של האל ולהשפעתו על יקומנו הקט.
לפני כשנה וחצי נזדמן לי לראות את התכנית "חלומות בהקיציס" בערוץ 2 (בתקופה שהם עדיין הביאו לתכנית סתם ווירדואים- לא חולי נפש) ובה התארח אדם שהביא תאוריה מעניינת למדי לגבי טיבו של האלוקים:
בתקופה העתיקה, כאשר בני האדם היו עדיין פרימיטיביים-, באו אל כדור הארץ אנשים מהחלל החיצון (לא ירוקים וקטנים אלא בצורת בני אדם) ובדרכים שונות כנראה עזרו למקומיים להתפתח וגרמו להם להעריץ ולעבוד אותם. הארציים (תושבי כדוה"א-לא שלמה ומשפחתו) קראו להם כנראה אלוהים, או ביחיד משבו כמו אלוה.
תאורייה זו יכולה להסביר הרבה ציטוטים ותופעות המובאות בתנ"כ כמו למשל בריאת האדם בצלם האל, עלייתו של אליהו במרכבות אש השמיימה, עמוד האש ועמוד העשן, המן שאכלו בני ישראל במדבר ועוד ועוד.

על אף שתאורייה זו הוצגה במושב לצים שכזה, נסו להתייחס אליה ברצינות.

נ.ב. מצד שני, ישנה האפשרות היותר סבירה לדעתי שבני האדם פשוט חיפשו משהו להאמין ולהיאחז בו.
סוף. 5158
לארס פון-דניקן, שרלטן ידוע ששקריו הופרכו כבר מזמן, הוא שכתב את הספר "מרכבות האלים" שהציע את התאוריה אותה הצגת כאן. ממילות הפתיחה שלי, אתה יכול להסיק מה אני חושב על התאוריה הזאת. נכון שכפי שאמר ארתור ס. קלארק - "כל טכנולוגיה מתוחכמת מספיק אינה ניתנת להבדלה מקסם", אך עדיין ההסבר הפון-דניקני הוא מעט מורכב מידי מכדי להיות סביר במיוחד. המטיבציה של אותם החוצנים אינה ברורה מטענותיו, ועוד יותר חשוב - איפה כל אותם חייזרים היום?
סוף. 5163
אריק (או אריך?) פון-דניקן (ולא לארס), למיטב זכרוני.
סוף. 5167
וואללה צודק. התבלבל לי איכשהו עם הבמאי לארס וון-טרייר או איך שלא קוראים לו. מה, אין מספיק שמות בעברית שהם צריכים להמציא לעצמם מילים כאלה?! (:
סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר 5429
במסגרת תיאוריות החוצנים, יש תיאוריה של אחד ממגלי הסליל הכפול של ה D.N.A. (או ווטסון או קריק, אני חושב שווטסון) שאומרת שהחיים לא נוצרו על כדור הארץ אלא שתרבות רחוקה שלחה ספינות קטנות עם מטען ביולוגי לחלל מתוך מטרה שכל ספינה שכזו תתרסק על פלנטה ותתחיל תהליך אבולוציוני.

אני ואחרים חושבים שהוא רק התבדח.

כמובן שהתיאוריה הזו לא פותרת את שאלת מוצא החיים אלא רק מעבירה אותה למקום אחר.
סוף. 5159
הטענה שאלוהים הוא חיזר היא אחת הטענות המטומטמות ביותר שקיימות. אין לה שום סימוכים משמעותיים בשום מיתולוגיה ושום עדות משמעותית בארכיאולוגיה.
סוף. 5169
לא משנה מה בדיוק היה, הנקודה היא שבסופו של דבר יש גבול לידע שלנו ותמיד מגיעים למשהו בלתי נתפס.

בדברי לא ניסיתי להביא את מציאות האל כפתרון לבעיה אלא כביקורת על רוב האתאיסטים המחשיבים את אמונתם כנגזרת מהשכלה.

ד''א, דבריך על 'יצור כל יכול' ו'ישות תבונית' מראים שלא הפנמת את היותו ב''נ.
סוף. 5170
האם בתפיסה שלך אלוהים הוא אינו ישות תבונית כל יכולה?
המדע אף פעם לא מגיע לדברים בלתי נתפסים. לפעמיים הוא מגיע למסקנות קשות להבנה הדורשות התעמקות ולימודים של שנים רבות. ישנם נושאים בהם הידע אינו מספיק או אינו קיים והמדע לא מסוגל להבין תהליכים מסוימים. אבל אין שום דבר במדע שהוא בהגדרה בלתי ניתן לתפיסה. התשובה לשאלה מה קרה לפני המפץ הגדול היא "אנחנו לא יודעים, ועל סמך הידע הנוכחי אנחנו לא יכולים לדעת ויתכן שלעולם לא נדע" ולא "אי אפשר להבין את התשובה לשאלה הזו לך תניח תפילין"

האם תפיסת האלוהים ביהדות היא "אלוהים הוא דבר בלתי נתפס" ?
סוף. 5190
הבדל בין ''בלתי נתפס'' (מה שאינו ניתן לתפיסה מחמת חוסר מידע מספיק) לבין ''בלתי ניתן לתפיסה'' (דבר שאפריורי אי אפשר לתפוס אותו, ולא משנה כמה מידע יש לך). אני לא מאמין שה''בלתי ניתן לתפיסה'' קיים.
תשובה לשורות האחרונות 83259
ההנחה שכל דבר מלבד הבורא צריך שיהיה לו בורא היא עצמה האמונה באלוהים.
תשובה לשורות האחרונות 83285
זהו בדיוק: *ההנחה* ו*אמונה*.
לא *ידיעה* ולא *הוכחה*.
סוף. 5189
מי קבע שדמות האלוהים ביהדות, או בכל הדתות המונותאיסטיות, לצורך העניין, היא "הבלתי ידוע"? כל אחת מן הדתות מייחסת לאל תכונות מסוימות, כך שהוא לא לחלוטין בלתי ידוע. יתר על כן, כל אחת מהדתות מאמינה ב"הסטוריה" של האל, מעשיו בעבר, ומאמינה שיש לו קוד מוסרי מסוים. מבחינה זו, האל הוא "ידוע". הטענה שלך נופלת.

העובדה שדבר מסוים אינו ידוע היום, אין פירושה שהוא לא יהיה ידוע בעתיד. מכאן המילה "מדע", אגב: השאיפה לדעת - ומה אתה שואף לדעת, אם לא את הבלתי ידוע?
אין סוף לאין סוף 5192
איני מבין את כל הלוגיקה שלך.
אני חושב שאתה חייב למסור לי קורס פרטי בלוקיגה, אבל רק שלך!
ולמה?
בגליון של "גלילאו" מספר 39 (מרץ-אפריל) כתוב שם שיש השערות
יסוד שאי אפשר להוכיח אותן,ואין אפשרות, עקרונית לאוששן או להפריכן.
שם המאמר "פיסיקה מראש" אני משער שאתה יכול להשיג את הגליון.
אז לגבי היסודות שלך..אני מבקש הסבר!
אני רוצה להסביר לך את מה שנראה לי לגבי כוח האלוקים,
יכול להיות שיבוא כאן יהודי שלמד אחרת את הדברים!

את עצמות האלוקים הוא הקדוש ברוך הוא, אין לנו כוח לתפוס כלל.
כל מה שדיבר אחד מחכמי ישראל על האלוקים, אלו כוחות האלוקים
כפי שנראים לנו,כך שאין לי אפשרות תפיסה בעצם ומהו ה"כוח עליון"
הבורא את כל העולמות ומחיה אותם כל רגע.

גם פרעה אמר איני מכיר את האלקות של משה ואהרון. אני מכיר
רק מה שבמוחש מה שאני יכול לתפוש בשכל שלי, מה שאיני יכול
לתפוש בשכל אינו קיים. אבל פרעה ראה והבין שיש אלוקים בקריעת
ים סוף. (לא אכנס לכל מה שהיה שם)

את מה שאנו מכנים תכונות או מידותיו של האלוקים, אין זה כלל
עצמות ה' אלא מה שאנו רואים מהנהגה של האלוקים בבריאה.
השאלה היא אם אתה מוכן להבין את החלוקה הזאת, ולא האם
קיימת חלוקה זאת??
ומה שאתה לא מוכן להניח לוגיקה שונה ממה שאתה רגיל
זה אומר "דרשני".אתה מייחס לאלוקים של היהדות מה שפרעה ייחס
לבעל או לעשתורת, שאלו הן חלק מחלקי הטבע, אבל לא יוצרי הטבע
עצמו. ואולי קצת תשנה את ראיית הדברים.

אתה מבקש או דורש שנסביר לך כיצד האלוקים ברא את עצמו,
וזה אי אפשר כלל! ושוב אתה טוען שמה שלא נתפס בשכל אינו קיים,
או מה שלא יוכל להתפס בעתיד אינו קיים, למה הנחת יסוד זאת??
מנין לך?
אני קצת קורא פה ושם מאמרים על המפץ, אבל עדין לא גיבשתי
את הסתירות או את חוסר ה"עניין המדעי" בתאוריות כאלו!
לכן "נעלמתי" מכאן .אבל אני משתדל לקרוא את הדברים
אין סוף לאין סוף 5194
השערות יסוד בלתי ניתנות להוכחה נחקרות גם הן לדוגמא:
בגאומטירה האוקלאידית (זו שלומדים בבתי הספר) ישנן הנחות יסוד או אקסיומות. אחת מהן היא שדרך נקודה הנמצאת מחוץ לישר עובר רק מקביל אחד לאותו ישר. הנחה זו אינה ניתנת להוכחה בכלים מתמטיים ועל בסיס ההנחות ההפוכות לה, (דרך נקודה כזו יכולים לעבור אינסוף קוים מקבילים או לא יכולים לעבור קוים מקבילים כלל) צצו במהלך המאות האחרונות שתי תורות גיאומטריות שנראות תיאורטיות לחלוטין (שכחתי את שמותיהן) ברור לחלוטין שאף מהנדס רציני לא ינסה להתבסס על התורות הללו כשהוא מתכנן בניין או מכונה אבל קוסמולוגים העלו ראיות מתחום תורת היחסות (עקמומיות המרחב) לכך שהיקום דווקא מקיים את התיאוריה השניה (אינסוף קוים). על פי התיאוריה הזו סכום הזויות במשולש אמור לשאוף ל 180 (ולגדול עם ממדי המשולש) לפני כמה שנים נערך ניסוי שבו יצרו משולש ענק בעזרת קרני לייזר וניסו למדוד את סכום זוויותיו. אבל לא הצליחו להגיע לרמת דיוק מספקת בשביל לתת מסקנה מוחלטת. כפי הנראה,בשנים הקרובות ינוצלו תחנות חלל לניסוי דומה (בחלל ניתן ליצר קרני לייזר ישרות יותר מפני שאין הפרעות של האטמוספירה) בקנה מידה גדול יותר שאולי ייתן תובנה חדשה בקשר למבנה היקום.

תורת היחסות הפרטית הביטלה הנחת יסוד לא מנומקת בדבר מוחלטות הזמן ותורת היחסות הכללית מנסה להסביר הנחת יסוד לא מנומקת בדבר הקשר בין מאסה אינרציאלית ומסה גרביטציונית. היזנברג בעיקרון אי הודאות ביטל את אחת מהנחות היסוד הבסיסיות ביותר של דטרמיניזם בטבע.
הנחות יסוד, בבוא תורן נחקרות ומעורערות עד כדי ביטולן וקבלת אחרות על פניהן או הסברתן ע"י תיאוריה וניסוי. האם אתה יכול לומר את אותו הדבר לגבי אלוהים בחקר הדת?
אין סוף לאין סוף 5207
יש הנחות יסוד מדעיות שאינם מועמדות להפרכה. לדוגמא, יש לי תאוריה מדעית מבריקה שמסבירה הכל בחיים, יתירה על זאת באה לידי ביטוי במשפט אחד ועל כן היא אלגנטית להפליא. אתה בוודאי סקרן אז זה הולך ככה: "כל גורם עושה מה שבא לו" או במילים אחרות כל דבר הוא בעל תכונות מסויימות מכיוון שכזה הוא". סתם טיעון מעגלי? ובכן באופן מהותי הטיעון לא שונה בכלום מטיעון מדעי - שכן מה אכפת לי אם הכסא נמשך לקרקע בגלל שהוא מורכב מכך וכך גורמים שעל כל אחד ואחד מופעלים כך וכך חוקים, כל עוד לא אמרתי למה מופעלים אותם חוקים על אותם פריטים. נדגים זאת: להגיד שחשמל זורם בגלל משיכה בין אלקטרונים לפרוטונים (או יונים לאןיונים באמת לא התעמקתי) בעל משמעות בדיוק כמו האמירה "החשמל זורם כי הוא כזה" כל עוד לא טרחתי להסביר מדוע לעזאזל נמשך בעל מטען שלילי לחיובי ומיהו בכלל אותו "מטען".
למה בכל זאת לא תקבל את ההסבר המוצלח שלי? מכיוון שאתה מחפש חוק אחד או לכל הפחות מספר סופי של כאלו, השולטים בכל המציאות ואתה אפילו לא מוכן לחשוב על הנחת יסוד הפוכה. בלתי מדעי בעליל? לא בפירוש לא. המדע הנחת היסוד שלו היא 'אנטי אלילית במובהק' הוא שואף לגלות את המקור האחד של המציאות.
לא כתבתי את כל זה רק כדי לציין שישנם הנחות יסוד שאתה לא מוכן להתנער מהם, אלא על מנת להצביע על הקשר הישיר בין תפיסת עולם דתית שמכירה באל אחד לבין התפיסה המדעית שאתה אמון עליה.
אין סוף לאין סוף 5210
1. בקשר לתיאוריה המופלאה שלך להכל, הזכרתי כבר באחת התגובות שיחוס רצון חופשי הוא סממן של חשיבה מדעית מפגרת. אריסטו בזמנו טען שהאבן הנופלת מטה עושה זאת משום שהיא רוצה לחזור לכור מחצבתה. ניוטון מצא דרך אלגנטית יותר לתאר את הנפילה של האבן בלי להזדקק לייחוס רצון חופשי לאותה אבן אלא הסתפק ברעיון פשוט יותר של משיכה גרביטציונית. כך לא היה צורך ליחס אישיות לכל גרגר חול בעולם אלא מספיק היה ליחס עיקרון אחד משותף לכל החלקיקים. אינשטיין הוסיף לתיאוריה של ניוטון הסבר לאותה משיכה גרביטציונית ע"י תיאור המאסה כעיוות במרחב (תיאור מורכב מבחינת התפיסה האנושית אבל חד משמעי יותר ושאינו נסמך על כוחות בלתי מוסברים).

2. השיטה המדעית פועלת בשני כיוונים האחד הוא הבנה תיאורטית והשני הוא תיאור אמפירי ולכן להסבר שלך בדבר החשק של המטענים החשמליים התשובה תהיה
א. מה בדיוק מתחשק להם ובאיזו צורה הרצון שלהם מושפע מגורמים חיצוניים כמו שדות חשמליים וכו'?
ב. האם ניתן למצוא הסבר פשוט יותר לחוקיות שעלתה מהניסויים שבאו לענות על א.?
והתשובה היא משואות מקסוול.
הטענה שלך שלא משנה אם הכיסא נופל בגלל גרביטציה או בגלל שפשוט בא לו ליפול יש משמעות עצומה. יתכן שיהיה כיסא שיחליט שלא בא לו ליפול ארצה. יכול להיות שהיום הכיסא שלי נמרץ והוא נופל במהירות אבל מחר הוא יסבול מחוסר מוטיבציה וייפול יותר לאט. מחרתיים בשביל לעצבן הוא יחליט שהוא אינו מעוניין ליפול אלא לנוע במהירות שמאלה. מעבר לזה אם הנפילה לכיוון הארץ היא דבר רצוני, אולי נוכל למצוא דרך לבטל את הרצון הזה ואז נוכל כולנו לעוף.

3. אין הנחות יסוד מדעיות מוחלטות. כל הנחת יסוד חסרת בסיס תיאורטי עלולה למצוא את עצמה עומדת במתקפה מדעית וכתוצאה ממנה מקבלת בסיס תיאורטי או מוחלפת או משונה(וגורמת בכך לשינוי תובנות רבות אחרות). הבאתי מספר דוגמאות למקרים כאילו בפיזיקה (עקרון אי הודאות, תורת היחסות וכו').

4. יש הבדל עקרוני מאד בין דת ומדע באספקט שהזכרת. המדע מנסה לתת מודל אמין של המציאות, שבעזרתו ניתן יהיה לחזות התפתחויות של מערכות על פי תנאי התחלה, ובחישוב אחורה ניתן יהיה להבין את המקור של המצב הנוכחי. לא יותר מזה. מודל כזה ראוי שיהיה פשוט ככל האפשר (ולכן אם אוכל לתאר זרם חשמלי הצורה אמינה בלי להיכנס לניתוח הפסיכולוגי של כל אלקטרון, המודל שלי עדיף על שלך).
הדת לעומת זאת מנסה לטעון שיש אמת מוחלטת בלתי ניתנת לערעור. כדי שלא ניתן יהיה לערער על האמת הזו היא בלתי ניתנת להבנה by definition. ולכן היא
א. לא רלוונטית להבנת העולם.
ב. לא מעניינת מבחינה לוגית ופילוסופית מכיוון שהיא לא מאפשרת תהיה על קנקנו של האלמנט הכי מעניין בה.
הסבר לשם 5211
אופציונאלי זה המודאג, לאור האופטימיות הזהירה שלי בעניין הנסיגה מלבנון אני מחפש שם חילופי והשם אופציונאלי מתאים לי הרבה יותר מדורון.
הקרדיט על השם החדש מגיע לדף נע שהפנתה את תשומת לבי לכתובת ''שם אופציונאלי'' בדף התשובה.
תודה 5259
על הקרדיט!
ומה פירוש "השם יותר מתאים מדורון"?
תודה 5263
דורון הוא השם שבו קוראים לי חברי הלא וירטואליים.
אין סוף לאין סוף 5214
המדע אינו מחפש ערכיות. הוא לא שואל למה. אין סיבה לכך שחשמל מתנהג כפי שהוא מתנהג. מה שהמדע מחפש זה לתאר את המציאות - למצוא את החוקים הבסיסיים שקובעים את התנהגות העולם.
דברים באמת קורים כי ככה הם. אבל המדענים לא שואלים למה - הם שואלים איך.
אין סוף לאין סוף 5220
גם ככשואלים איך, התשובה תהייה תלויה במספר הנחות יסוד או לפעמים תהיה אפילו תלויה בשאלה עצמה.
לדוגמא אם אשאל: מה גורם לאלקטרון לנוע במסלול כלשהוא סביב לגרעין האטום, (או בניסוח מדעי שיתאים לך, איזה מחנה משותף ניתן ליחס לכל האלקטרונים) התשובה *לשאלה* בהכרח תכלול את ההנחה שמשהו אכן גורם זאת לאלקטרון (שיש מחנה משותף).

כלומר אם נחזור לנושא, תיאור המציאות המדעי שלך הוא תוצא של של הנחות יסוד בלתי מועמדות להפרכה.
אין סוף לאין סוף 5221
לא נכון. כדי להפריך את הטענה שיש חוק קבוע, כל שעליך לעשות הוא להראות אלקטרון שלא נוהג כך. גילוי החוק מסתמך על כך שבתצפיות, אכן יש חוקיות מסויימת לתנועת האלקטרון. המדענים מנסים למצוא אותה. אם אין חוקיות - הם לא ימצאו אותה.
אין סוף לאין סוף 5225
זה שיהיה קשה מאוד למישהו לשלול את צורת ההסתכלות שלך על החוקים, עדיין לא אומר שלך יהיה יותר קל להפריך את שיטת הסתכלותו הלא מדעית. אבל בכל זאת יחוס רצון (כח) לפריטים נשמע לך פרימיטיבי להחריד (אגב במה זה שונה מהותית מיחוס מטען שלילי לאלקטרון? האם מטען שלילי אין פרושו "רצון לחיובי"?)

למה זה ככה?
אופציונאלי (מודאג ז"ל) טוען שזה בגלל התועלת שיוצאת לך מצורת חשיבה כזו, המאפשרת לך צפי של מה שיקרה פחות או יותר. לדעתי יש פה משהו יותר משמעותי.
אין סוף לאין סוף 5256
יש כאן טעות תפיסתית חמורה שנובעת מהסדר שבו מלמדים את יסודות הטבע בבית הספר.
בשלב הראשון התגלה המטען החשמלי ובאפן שרירותי לחלוטין הוא חולק לחיובי ושלילי. זה קרה הרבה לפני גילוי החלקיקים הבסיסיים יותר של האטום.
לאחר שהתפתחה תורת החשמל, והתגלתה תופעה שנקראת קרני קתודה, (בתקופה ההיא המודל השליט היה המודל הגלי, קרני הקתודה נתפסו כסוג של גל אתר, כמו אור או גלי רדיו). מאוחר יותר התגלה שקרני הקתודה הם חלקיקים ורק אחר כך התגלה שהם חלק מהאטום.
בסדר האירועים הזה, אין קונפליקטים תפיסתיים כדוגמת למה לאלקטרון יש מטען שלילי, האלקטרון מוגדר כחלקיק הבסיסי עם מטען שלילי.
בעניין ההשוואה שלך בין מטען לרצון, יש בעיה אחת. עם ההגדרה שלך של רצון דומה להגדרה של רצון אנושי, אז רצון יכול להשתנות, וזה כבר דבר שצריך להוכיח. מעבר לכך רצון נובע מתודעה, וליחס לאלקטרונים תודעה זה דבר מאוד גדול שדורש הרבה יותר מסתם אמירה.
אם ההגדרה של רצון קשורה בתופעה המדעית שדובי התלונן עליה קודם (מחזור מילים במשמעויות שונות) ולהגדרתך רצון הוא הקטנת אנרגיה פוטנציאלית או כוח משיכה, אז הרעיון נכון, אבל הוא לו תואם את הטרמינולוגיה המקובלת. זה בעייתי, אבל הרבה פחות.
אין סוף לאין סוף 5320
אכן מחזרתי מילים - אם כי נזהרתי תמיד לרשום בסוגריים את צורת הניסוח הקלאסית של המשפט.

סוג הטעות התפיסתית שאתה מייחס לי מקורו באי הבנה. לא הצעתי תאוריה שונה מהו האטום (אטום- לצורך הדיון במשמעות של הבלתי ניתן לחלוקה) רק הצבעתי על שני אפשרויות להסתכל על *תיאור* התופעות. האחת היא המדעית המחפשת חוק - כלומר דרך נוחה לתיאור המצב, ולעומת זאת דרך חשיבה לא מדעית שמייחסת רצון - כלומר לא מתיימרת למצוא חוק שנאכף על הכל. תפיסה לא מדעית זו, חסרונה היחיד הוא בחוסר היכולת שלה לצפות דברים אולם לכאורה אין היא נחותה נכונותית, מהתפיסה המדעית.

עכשיו נעשה קפיצה מחשבתית קלילה, ונבצע המרה משדה הנחות היסוד המדעיות, לשדה תפיסות העולם הדתיות, ונראה שקיימת התאמה די מוצלחת בין דת מונותאיסטית מקורית (כפי שניחשתם ישנה רק אחת כזו) לבין תפיסת העולם המדעית, לעומת התאמה בין שיטה אלילית מחד ופוסטמודרניסטית מאידך, לבין תפיסת עולם לא-מדעית.

זהו זה הכל.
אין סוף לאין סוף 5411
תיאוריה דתית אינה ניתנת לחיזוק או הפרכה ע''י ניסוי מכיוון שאינה מתימרת לצפות דברים. היא לא נותנת אינפורמציה על דרך פעולתו של הטבע אלא מנסה לומר מה הסיבה לכך שהטבע פועל בצורה שהוא פועל (כל צורה שלא תהיה).
אין פה ויכוח על מי יותר נכון או צודק משום ששני התחומים עובדים במישורים שונים. העימות בין המדע לדת מתעורר רק בנקודות מפגש כמו מחזירים בתשובה שמנסים לתת חיזוקים ''מדעיים'' לדת או ארכיאולוגיה שלעיתים חוקרת אירועים בעלי חשיבות דתית בכלים מדעיים.
ישנם מדענים דתיים רבים ותפיסת העולם שלהם (לפחות אילו שזכיתי לשוחח עימם על הנושא) לא מתייחסת לדת כעניין מדעי מוסמך ולא מעמתת כל גילוי מדעי עם הידע הדתי.
הקפיצה המחשבתית שביצעת אינה קלילה. הנחות היסוד המדעיות שונות מהותית מאילו הדתיות בכך שהן ניתנות לעדכון, פירוש וערעור בעוד שאילו הדתיות אינן ניתנות לערעור ואינן ניתנות לפירוש מעצם הגדרתן.
לתפיסתי אין הבדל בין הדת המונוטאיסטית המקורית (והאחרות) לתפיסות פוסט מודרניסטיות ואליליות אחרות. על התפיסות הללו מבוססות על אמונה טהורה שאינני מוצא שום צידוק לקיומה.

נ.ב
סליחה על העיכוב בתגובה ועל קצב תחלופת השמות הגבוה, פשוט עשו לי אאוטינג.
אין סוף לאין סוף 5255
אני רוצה לתקן טעות שחוזרת בתגובות. התיאוריה שאלקטרון מסתובב סביב גרעין האטום (מודל האטום של בוהר) נדחתה ע''י המדע. התיאוריה המקובלת כיום היא שהאלקטרון יושב בתוך ''ענן אי ודאות'' שמורכב מכל הפתרונות של משואת שרדינגר.
השאלה למה דבר קורה נובעת מהידיעה שהוא אכן קורה. כאשר הפיזיקאי מנסה לחקור מהו הגורם לאלקטרון להסתובב סביב גרעין האטום ההנחה היחידה שהוא מניח היא שהאלקטרון אכן מסתובב סביב אותו גרעין. אותו מדען מניח לצורך הניסוי שהסיבוב אכן מתקיים, והוא לא יוכל לבצע מחקר בלי הנחת יסוד כזו.
המדע כממסד וכתפיסה, לא מקבל אף הנחה כבלתי ניתנת לערעור וההוכחה היא שאף על פי שמדענים רבים ביצעו מחקרים מתוך הנחת יסוד שהאלקטרון אכן מסתובב סביב גרעין האטום, באו מדענים אחרים והראו שלמקם את האלקטרון במסלול זו תפיסה פיזיקאלית קלאסית והנחת היסוד היא שגויה.
גם התפיסה שכל דבר יש גורם אינה תפיסת יסוד בלתי ניתנת לערעור, במכניקת הקוונטים ישנו עקרון יסוד לפיו מצבים נקבעים ללא גורם יסוד שקובע אותם אלא באופן מקרי לחלוטין. במקרה הזה הפיזיקה עוסקת בניתוח הסטטיסטיקה של המצבים הללו.
סופרפוזיציה 5260
האם אתה מתכוון למושג "סופרפוזיציה"
שנתן הפיזקאי יו אברט ותלמידו דיוויד דיטש??
שתיאור האמת ומה שאנו רואים במציאות איננו מתאים??

אנו רק צריכים להחליט מהו ההסתברות המועדפת עלינו!!
סופרפוזיציה 5262
פירושו המתמטי של המושג סופרפוזיציה הוא סכום של גורמים שכל אחד מייצג מימד במרחב כלשהו, כאשר כל אחד מהם מוכפל בפקטור מסוים. האלקטרון בקליפת האטום מתואר בתורת הקוונטים ע''י סופרפוזיציה של המצבים הקוונטיים המהווים את פתרון משואת שרדינגר המתארת את האטום (פונקצית גל).
אני לא מכיר את התיאוריה של אברט שציינת אבל עקרון אי הודאות אומר משהו דומה, המצב האמיתי של חלקיק אינו מוחלט עד לרגע שבו הוא נבחן. כלומר עצם ההסתכלות של קובעת שהחלקיק יהיה במצב מסוים (קריסת פונקצית הגל מסופר פוזיציה של מצבים אפשריים למצב מסוים אחד). לפני שהבטנו, החלקיק היה בכל המצבים ביחד.
אם נערוך מספר גדול של ניסויים, נקבל התפלגות מצבים. תורת הקוונטים חוקרת את התפלגות המצבים הללו. החוקר לא קובע מה תהיה התוצאה אבל הוא בהחלט קובע שתהיה תוצאה מסוימת שלא התקיימה קודם לכן.
העניין הזה קשה קצת לתפיסה אבל החיים קשים.
סוף. 5213
בעניין הבלתי ניתן לתפיסה - נסה להבין את גודלו של כדה''א. אף אדם אינו יכול לעשות זאת.

ואשר לדבריך לגבי אי ידיעתו - מעולם לא השתמשתי במונח 'בלתי ידוע'.
סוף. 5215
מה זה אומר שאנשים לא יכולים לתפוס את גודלו של כדה"א? אנשים תופסים אותו טוב מאוד - "גדול למדי".
אתה יכול לתפוס כמה זה גוגלפלקס? לתפיסה הזאת אין משמעות. השאלה היא אם הוא ניתן לחישוב.
סוף. 5218
על כל דבר גדול אפשר להגיד "גדול למדי", אז מה?
יוסי אמר שידע מספיק לתפיסה והראתי שלא - כדה"א הוא גוף גדול מדי לתפיסה ע"י המוח האנושי.
הערך המספרי הוא, כמו שאמרת, רק לצורך חישובים.
סוף. 5434
גבולות התפיסה של המוח האנושי אינם מוגדרים ואינם מוגבלים. ניתן לבנות תפיסה כמותית על גבי תפיסה כמותית קיימת. האם אתה מסוגל לתפוס את גודלה של משאית? מטוס ג'מבו? נושאת מטוסים? גוש דן? קפריסין? גרמניה? יבשת אירופה? האוקיינוס האטלנטי? שינוי בסדר גודל אחד הוא ניתפס. כדי לקבל תחושה של ממדים גדולים מאוד (או קטנים מאוד) ניתן להיעזר בדברים קצת יותר קטנים ולעלות בהדרגה.
ניתן גם להיעזר בממדים אחרים. האם אתה מסוגל לתפוס את מהירות של מטוס נוסעים? האם פרק זמן של 40 שעות אומר לך משהו? צירוף התפיסות הללו יתן לך סדר גודל של היקף כדור הארץ (זה דורש חשיבה קצת מופשטת אבל זה אפשרי).
בקיצור המרחק בין קשה לתפיסה לבלתי ניתן לתפיסה הוא גדול מאוד.
מעשה בשש מאות אלף גברים וכ''ו 5288
רבים וטובים ממני כבר הגיבו כאן לפני, אך משום מה נמנעו מהעלאת נקודה די בנאלית בנוגע לסוגיית השש מאות אלף. במקום להתוכח, הרשה לי לספר לך סיפור קצר, בתקווה שתבין את המשל:

שמעון ויוסף יצאו לטיול בחיק הטבע. לפתע שמעון מבחין בכחלילי מצויץ בצבע סגול. שמעון מרים את קולו לקרוא ליוסף, אך מקול הצעקה הכחלילי מתעופף לו בבהלה מן המקום. שמעון המאוכזב מספר ליוסף, המאוכזב לא פחות, על הציפור המדהימה שזכה לראות, והם ממשיכים בטיולם. כאשר הם מגיעים חזרה לביתם, יוסף מספר לאישתו על האירוע, שבו שמעון חזה בציפור דרור סגולה-מבהיקה. למחרת יוספה (אישתו של יוסף) מספרת לחברתה על העיט הסגול שנצפה כאשר הוא מותיר אחריו שובל של זוהר סגלגל במעופו. במהלך השנים, אנשים מספרים זה לזה על המיתוס על העוף הענק והניאוני שמטיל את חיתתו על תושבי האיזור. מתחילות להופיע עדויות נוספות, מאנשים שבאמת בטוחים שהם ראו אותו לאחר שהלעיטו אותם בסיפורים על קיומו מגיל אפס. עכשיו זה כבר לא מיתוס, אלא עובדה ידועה.

אפילו אם שש מאות האלף הנ"ל היו באמת קיימים (ולא מיתוס בפני עצמם), העדות שלהם לא הייתה אומרת הרבה בלי ממצאים ארכיאולוגים שיתמכו בטענתם. אלה, כאמור, מעולם לא נמצאו.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים