בתשובה לטווידלדי, 07/03/10 11:25
הבדלים בין המינים? 537539
אמנם לא קראתי את ההצעה והמאמר לאחרונה (כשנה-שנתיים), אבל אאז"נ היא אמרה די במפורש: או שיש הסכמה מפורשת, או שיש אכפתיות והתחשבות ברצון האשה מצד הגבר‏1. ההתנגדות שלה היתה לצורך להוכיח שלא היתה הסכמה _לא_מפורשת_. הסכמה מפורשת (שיכולה גם להיות לא מילולית) עדיין שוללת אונס.

זאת-אומרת: "חשבתי שהיא רוצה את זה" לא תופס אף פעם במשחקי BDSM. "חשבתי שהיא רוצה את זה" יכול לתפס ביחסים רגילים, אבל לא אם אפשר להראות שלנאשם לא היה אכפת בכלל מה היא רוצה ומה לא, בלי קשר למה הוא חושב. אם אפשר להראות את זה, ולא היתה הסכמה מפורשת, זה אונס.

ואני גם לא חושב שצריך להתרגש יותר מדי מהניסוח "טענת ההגנה". מטבע הדברים הדין הפלילי מדבר על מה קורה כשאדם נאשם, אז אם יש לו הגנה מאונס הכוונה שזה לא אונס. מן הסתם, מי שיש לו הגנה ברורה ומובנת מאליה, לא צריך לעצור אותו ולהאשימו מלכתחילה (שזה כבר עניין של המשטרה והפרקליטות(, ונראה לי שהסכמה מפורשת נופלת בקטגוריה הזו בקלות רבה.

1 מגדרים כאן בתפקידים סטראוטיפיים לפי קמיר. לא אוהב את זה אבל עקבי עם המקור.
הבדלים בין המינים? 537545
עד כמה שאני מבין, וזה לא המקום היחיד שזה בא לידי ביטוי, קמיר מתרגזת משני דברים:
1. הדרישה להוכחת 'יסוד נפשי' (במילים אחרות, 'הייתה כוונה לאנוס', או 'התעלמות בזדון משאלת רצונה של הקורבן'),
2. הדרישה להוכחת אי-הסכמה (במילים אחרות, טענת 'היא רצתה' ואפילו 'היא הסכימה במפורש').
אין לי כח לדיון בכל הנחות היסוד שלה (נניח, הטענה המוזרה לפיה המתלוננת היא בחזקת אשמה, תוך התעלמות כמובן מזה שהיא לא נמצאת בסכנת עונש אם גרסתה לא מאושרת במאה אחוז, ולא עומדת לדין), או בנטיה שלה לבנות בניין על סמך 'מה שהוכחנו בשאלה א'; אבל הדבר המעניין הוא שהמשפט הפלילי היום מאפשר להעמיד לדין מישהו שהתעלם משאלת רצונה של הקורבן, גם אם לא הייתה לו *מטרה* לפגוע (אגב, אמנם לא אונס, אבל ראה לעניין כוונה וחוסר אכפתיות הכרעת הדין במשפט רמון); כמו-כן, גם אי-הסכמה לא חייבת להיות הצהרה מפורשת, ויתרה מזו - כבר היה פס"ד בימ"ש שהרשיע באונס אדם שלא הפסיק משגל שהחל בהסכמה כאשר בת זוגו דרשה ממנו להפסיק.

קמיר רוצה ללכת הרבה יותר רחוק מזה. היא רוצה, למעשה, לבטל את חזקת החפות של נאשמים, ולהעביר את נטל ההוכחה מהתובעים לנאשם - דבר שאני חושב שאין לו אח ורע במדינות דמוקרטיות. כמו-כן, בפסקה השניה שלך, אם ננסח אותה לפי קמיר, זה יהיה "בלי קשר למה שהיא חושבת". כלומר, אם אפשר להראות שלנאשם לא היה אכפת, גם אם הגברת הביעה הסכמה (מהסוג שביהמ"ש קבע לא פעם שאיננה חייבת להיות מילולית), אז לשיטת קמיר זה יהיה אונס. יותר מזה: לשיטתה, גם אם *הוא לא רצה לאנוס והיה אכפת לו מהשאלה הזו*, לפי קמיר הוא יכול עדיין להיות מורשע באונס - אם 'התנהגותו' לטעמה מבטאת 'התנהגות של אונס'. ככה למשל היא מביאה את הדוגמה של מישהי שתספר על מישהו אחרי מין, "הוא ניקב אותי" כראיה לאונס, כי זה לא ביטוי שמשמש ביחסים רגילים (לדעתי בכלל). אבל נו באמת. לא עשיתי מדגם, אבל אם ניקח ביטויים שקולים - נניח, "הוא דפק אותי" או גם יותר מפורשים מזה, לשיטתה תוכל להוכיח מכאן אונס; כלומר, מלבד זה שהיא מנסה להפוך את האונס לעברה חד-צדדית, עד שתוכל להגדיר 'אונס הוא כל מין הפוגע בדיעבד בכבור האדם של המעורבת בו', מבחינתה, כשהיא מנסה לייחס לאונס 'מהות' שונה משל כל פשע אחר, היא נכנסת מיד לשדה שבו היא שוללת את שאלות ההסכמה והכוונה, כי שתיהן לטענתה מבטאות ראיית הנאנסת כנאשמת.
הבדלים בין המינים? 537551
אונס לפי קמיר לא כל-כך שונה מפשעים אחרים כמו שאתה מתאר. למשל, אתה יכול להיות מורשע בהריגה אם עשית מעשה שיש בו סיכון לחיי אדם ושגרם למוות בפועל גם אם התכוונת לגרום למוות, וגם אם לא דווקא התכוונת אלא שפשוט לא היה אכפת לך. קל לחשוב על דוגמאות קונקרטיות. אותו הדבר גם לגבי אונס, לשיטתה.

אגב, קמיר מבדילה בין הסכמה או אי-הסכמה מפורשת למשתמעת, שזה לא אותו דבר כמו הסכמה מילולית ולא-מילולית.
הבדלים בין המינים? 537552
לא בדיוק. לשיטת קמיר, תורשע ברצח. הרי היא משתדלת מאוד לנסות לכונן את מהות האונס כלא תלויה בהסכמה (ולא לחינם היא די מעורפלת בהסבר). הגם שנורא קל להראות שבניגוד לטענותיה יש עוד כמה פשעים שבהם הסכמה מהווה את המפריד היחיד (נסה למשל גניבה מחשבון בנק. הפעולה אותה פעולה, ההבדל הוא רק האם אני מסכים שתיקח X כסף מחשבון הבנק שלי לשלך, או לא). ויתרה מזו: כפי שציינתי, גם כיום אפשר להרשיע אדם על בסיס Reckless disregard. אין שום צורך במאמר הארוך הזה בשביל להשיג אפשרות להרשיע מישהו שלא מעניין אותו אם הגברת מסכימה או לא; זה קיים כבר כיום. היא מנסה ללכת הרבה יותר רחוק מזה.
הבדלים בין המינים? 537553
בנוסף, לפחות לדעתי היא מנסה לשלול את אפשרות ההגנה "חשבתי שהיא מסכימה", גם ממי *שבאמת* מחפש את ההסכמה, אם התוצאה הסופית איננה לרצון הגברת.
הבדלים בין המינים? 537556
אני מצטער על שלוש התגובות הרצופות, אבל משהו נוסף ששכחתי: אם תסתכל בטיוטת החוק שלה 'למניעת כפייה מינית' (שלא הולכת כל-כך רחוק כמו המאמר, אבל אפשר לזהות בקלות את האסכולה שלה), תמצא את הסעיפים הבאים. אחד מגדיר העדר הסכמה חופשית, שלא מתקיימת אם "האישה חסרת ישע, או שהיא שרויה בעילפון, שכרות, סימום, חוסר הכרה, או כל מצב גופני, שכלי או נפשי שאינו מאפשר מודעות מלאה לשימוש המיני המבוצע בה או בנוכחותה, או הבעת הסכמה חופשית.".
עד כאן בסדר. עד שמגיעים לסעיף המעניין הבא:
"נאשם על פי חוק זה לא יוכל להתגונן בטענה כי האמין שהאשה הביעה הסכמה חופשית לפעילות המינית הנדונה, אם אמונתו של הנאשם צמחה:
(1) מתוך כך שהנאשם הכניס את עצמו למצב של טשטוש חושים, למשל עקב צריכת סמים או אלכוהול".

כלומר, אם יש מצב, בו גבר ואשה שתו שניהם, השתכרו ונכנסו למיטה: הוא אנס, והיא נאנסת. למה? כי הוא 'הכניס את עצמו' למצב של טשטוש חושים, אבל היא לא 'הכניסה את עצמה'. היא 'שרויה בשכרות'. אני חושב שגם זה אומר משהו על יחסה של הד"ר קמיר לשיקול הדעת של בנות ישראל.
הבדלים בין המינים? 537557
לא רואה איך רצון הגברת בדיעבד רלבנטי. רלבנטי רק מה שקרה בזמן הארוע.
הבדלים בין המינים? 537559
גם אני לא רואה, אבל ממה שקמיר כותבת בהחלט משתמע ככה.
הבדלים בין המינים? 537555
הסכמה *מפורשת*. נסה למשוך כסף מחשבון הבנק של מישהו, ולהתגונן אח"כ "חשבתי שהוא בסבבה עם זה" ותראה מה יקרה.

יותר טוב, גש לאשה בודדה ברחוב חשוך, אחוז בתיקה, חכה שתרפה ממנו ולך משם עם השלל. היא לא אמרה מילה, האם זו הסכמה לתרומה?
הבדלים בין המינים? 537558
קח את כרטיס הכספומט של חבר או מכר. הוא לידך. אל תפעיל אלימות, איומים, או שום דבר אחר. הכנס את הכרטיס למכונה, הקש את הקוד (לצורך העניין, אתה יודע אותו). החזר לו את הכרטיס וקח את הכסף.
*עכשיו* תן לאותו מישהו לתבוע אותך על שוד בטענת "לא הבעתי הסכמה מפורשת", ותראה מה יקרה.
אישה לרבות גבר 537563
אם הכל קורה כשעדי וחברו\מכרו שיכורים, והחבר\מכר בוחר להתלונן עליו למחרת במשטרה, אתה מאמין שלא יהיה צל של חשד? שום בעיה לרשויות החוק עם המקרה?

ואם כבר הזכרנו שיכורים, המאבטח ההוא על הירקון לא היה צריך להעצר בחשד לאונס? זה סותר באיזשהו אופן את העובדה שזה *לא* חוקי לתת למישהו סם אונס ואז לקיים איתו יחסים?

כל הדיון כאן הזכיר לי מקרה שהייתי עדה לו (משמיעה).
חברה שלי הגיעה אל אהובה הטרי, מתוך כוונה מלאה לתנות איתו אהבים. במהלך העניינים, הוא נהיה אגרסיבי, וכל החוויה נהיית משפילה עבורה. בזאת הסתיימו יחסיהם. היא הרגישה שהוא עשה משהו לא בסדר. הוא הרגיש זאת גם (אחרת לא ניתן להסביר את ההתנצלות המלודרמטית שבאה יום יומיים לאחר מכן).
בזמנו כשדיברנו על זה היא התייחסה לזאת כאונס, ואני שללתי זאת. אבל בבקשה טווידלדי. הוא והיא ידעו שהיא באה לשם עניין אחד, הוא בחר מראש לעשות דבר אחר ששניהם ידעו שלא לשמו היא באה.
זה בסדר גמור? שתבוא בטענות רק לעצמה?
אישה לרבות גבר 537566
מה שאני מאמין לא רלוונטי. מה שקמיר מנסה לכתוב בהצעת החוק, בהחלט כן. ויש די נסיון כדי לדעת שלחוקק חוק על סמך 'תאמינו לי, אפ'חד לא יעשה בזה שימוש' זה רע. זה כמו להאמין שבחוק ההגירה לא יעשו שימוש נגד פליטים, כי היי, הממשלה הבטיחה, למרות שבחוק אין מילה על פליטים.

וגם המאבטח ההוא לא רלוונטי. למה? מסיבה נורא פשוטה. הוא ניסה לבצע אונס. אבל אין שום הגיון שבמצב בו שני המעורבים נמצאים בסטטוס שווה, ואין הפעלת אלימות, אנחנו מניחים שאחד אנס משום שהוא שיכור, ואחת נאנסה משום שהיא שיכורה.

והמקרה הסופי (אם הבנתי אותו נכון, ואני לא בטוח שכך) הוא דוגמה מצויינת לכך שהחיים הם לא שחור לבן. בין 'בסדר גמור' לבין 'אונס' יש קצת מרווח, הלא כן גברת היא?
אישה לרבות גבר 537570
ונזכרתי בעוד משהו. קמיר עצמה מתנגדת לתיקון בחוק שיאפשר להאשים אשה באונס. והנימוק: התיקון יאפשר לאנס להתלונן נגד הנאנסת כאילו היא אנסה אותו. למרות שזה חשש מאוד לא סביר, ולמרות שהשופטים לאו-דווקא טיפשים מדופלמים, ולמרות שגם המשטרה לא בהכרח תאמין לכך, ולמרות שזה חשש מאוד דחוק בלשון החוק - קמיר טוענת שצריך לחשוש לו.
אני לא רואה סיבה שאת הצעת החוק שלה יש לבחון בכלים יותר מקילים ממה שהיא בוחנת הצעות אחרות.
אישה לרבות גבר 537573
כל השרשור הזה הוא נותן את התחושה כאילו קמיר מחמירה, כמובן שבמובן מסוים זה נכון אבל במובן אחר (ולדעתי הרבה יותר חשוב) היא מקלה. קמיר נותנת בסוף דבריה הצעת חוק אלטרנטיבית כדלהלן
"כפיה מינית
א. שימוש בגופה של אישה או בנוכחותה לשם סיפוק מיני של המבצע או אדם אחר, או לשם ביזוי מיני של
האישה או אדם אחר , כאשר השימוש האמור מביע התייחסות אל האישה כאל אמצעי בלבד לסיפוקו
המיני של אדם או לשאיפתו לבזות אחר , והוא מבוצע ללא התחשבות ותוך חוסר אכפתיות כלפי
רצונותיה, תחושותיה, כבודה או חירותה , או תוך מודעות לפגיעה באחד מאלה או כוונה לפגוע באחד
מאלה . כפיה מינית יכולה להתקיים גם מקום בו המבצע פועל תוך תקווה או אמונה כי המגע המיני ישפיע
על יחסה של האישה למעשה החדירה ויגרום לה להענות למבצע. או
ב. שימוש בגופה של אישה או בנוכחותה לשם סיפוק מיני של המבצע או אדם אחר, או לשם ביזויה המיני,
אם לא מלאו לה 14 שנים, או אם היא שרויה בעילפון, שכרות, סימום, חוסר הכרה או כל מצב שכלי או נפשי
שאינו מאפשר מודעות מלאה למעשה המבוצע בה או מתן הסכמה חופשית. לא תהיה זו כפיה מינית על פי
הוראת סעיף קטן זה אם האישה היא מעל גיל 14 ומתחת לגיל 16 והמבצע בא במגע עם גופה או השתמש
בנוכחותה לשם סיפוק מיני והוא מבוגר ממנה בלא יותר מ – 4 שנים ומקיים עמה קשר חברתי קרוב, כמקובל
בקרב קבוצתה החברתית של האישה, מרצונה החופשי, ולא בהשפעת איום, הפחדה, תרמית או כוח מכל
סוג שהם."
כל העבירות האחרות הם כפיה מינית עם תוספות.
הבעיתיות היא בהיגד "והוא מבוצע ללא התחשבות ותוך חוסר אכפתיות כלפי
רצונותיה, תחושותיה, כבודה או חירותה , או תוך מודעות לפגיעה באחד מאלה או כוונה לפגוע באחד
מאלה"

נתאר לנו את הסיטואציה הבאה ג'ון יושב בדירתו מהורהר, לדירה נכנסת לינדה. דבר מוביל לדבר והם מקיימים יחסים כאשר ג'ון ג'נטלמן לחלוטין. מה שג'ון לא יודע הוא שסטיב איים על לינדה שאם היא לא תפתה את ג'ון הוא ירצח אותה.
אם מסתכלים על החוק רואים שאין כאן אונס שזה לדעתי מגוחך.

המקרה שתיארתי אמנם קיצוני (לשתי הצדדים) אבל מה שניתן לכנות "אונס על ידי שליח" הוא דבר מאוד נפוץ. ההעברה של העבירה מהאלימות אל האקט המיני היא היוצרת את האבסורד.
אישה לרבות גבר 537580
קמיר לא מעוניינת שגברים ישכבו עם נשים, בגלל זה כל הטררם.
אישה לרבות גבר 537582
למה?
אישה לרבות גבר 537583
קמיר במאמרה טורחת מאוד שלנשים יהיה חופש מיני לשכב עם גברים כרצונם. בסופו של דבר מה שהיא אומרת הוא :אם המעשה חריג קבל הסכמה חריגה, שזה אם להודות על האמת די הגיוני.
אישה לרבות גבר 537589
קמיר שונאת גברים ונגעלת מהמחשבה על יחסי מין בין גבר לאישה. לדידה, יחסי מין שכאלה מבוססים בהכרח על יחסי כוח וניצול.
אישה לרבות גבר 537592
קמיר אומרת במפורש את ההפך הגמור של הטענה שלך, כך שחובת ההוכחה עליך.
אישה לרבות גבר 537642
ודאי שיש כאן אונס, השאלה מצד מי - ג'ון או סטיב?
אישה לרבות גבר 537647
האונס הוא מצד סטיב. והלוואי שזה היה כל כך ברור, היה הרבה פחות לגיטימציה לסרסורים והם גם לא היו רואים אור יום.
אישה לרבות גבר 537676
ואלאק, על זה לא חשבתי.
אישה לרבות גבר 537658
"אבל מה שניתן לכנות "אונס על ידי שליח" הוא דבר מאוד נפוץ."

אני מכירה טענה זו ממקורות שמתייחסים לתעשיית המין כמשווקת של אונס.
האם זאת היתה כוונתך?

במקרי תקיפה מינית, האקט המיני הוא שנחווה כ"מרכיב" הקשה ביותר בסיפור, לכן קשה להעלות על הדעת שיש להפרידו מכלל מעשה האלימות.
אישה לרבות גבר 537664
1) כוונתי היא שחלק נכבד מתעשיית המין הוא שיווק של אונס.
2) אונס לדעתי זה מין בכפיה לכן אם היה מין והיה כפיה זה אונס.כל הדברים האחרים (אלימות, חוסר התחשבות) שייכים לדיני הראיות. הניסיון להכניס אותם לתוך ההגדרה מפספסים את כל הנקודה.
וחוץ מזה הם מסבכים דבר פשוט.
אישה לרבות גבר 537663
למה מגוחך?

נתאר לנו את הסיטואציה הבאה ג'ון יושב בדירתו מהורהר, לדירה נכנסת לינדה. הם מתחילים לדבר. מה שג'ון לא יודע הוא שסטיב איים על לינדה שאם היא לא תדבר את ג'ון הוא ירצח אותה.
אישה לרבות גבר 537665
מכיוון שלהכריח אנשים לדבר זה (עדיין?) לא עבירה פלילית קשה לי להבין מהי הנקודה שלך.
אישה לרבות גבר 537668
לאיים ברצח אם מעשה מסויים לא יבוצע זו עברה פלילית.
אישה לרבות גבר 537670
אז בשתי המקרים סטיב יואשם באיום לרצח אולם במקרה שלי הוא גם אמור להיות מואשם באונס, אני עדיין חושב שמגוחך לפטור את סטיב מאונס.
אישה לרבות גבר 537641
"מתוך כוונה מלאה לתנות איתו אהבים". אז מה פירוש ש"שניהם ידעו שחא לשמו היא באה"?
This is a little unexpected 537646
שניהם, הבחורה וגם הבחור, התכוונו לתינוי אהבים. הנה, גם בסרט הזה מתכוונות הספרנית והסבתא שלה לתינוי אהבים - אבל הבחור לא העלה על דל חלומותיו שמדובר בסוג ה*זה* של תינוי אהבים. הכל עניין של סגנון ושל העדפות, ונראה שגם הבחורה המדוברת נאלצה להתמודד עם כמה דברים בלתי צפויים.

This is a little unexpected 537649
אה, עד כדי כך???
This is a little unexpected 537650
אין לי מושג, אבל בתגובה של "היא" מוזכרת אגרסיביות. אולי תבקש/י ממנה לפרט..
This is a little unexpected 537657
אני לא מרגישה שיש צורך לפרט יותר ממה שכבר נכתב.
אישה לרבות גבר 537913
מה היית אומרת אם היא הייתה מספרת לך על מצב הפוך, שבו הוא לא נהנה? האם לדעתך היא הייתה טורחת להתנצל בכלל? האם מישהו היה מדבר על אונס? ולמה היא לא הפסיקה אם היא סבלה כל כך?

דעתי (הלא כל כך פופולרית) בנושא היא שהסרת כל אחריות מהאשה, ועוד במצב שבו היא יוזמת ומסכימה, היא ביטוי לשוביניזם השורר בקרב נשים בחברה שלנו. במקום לתבוע מהגבר להבין את הקונפליקטים הפנימיים, וההשלכות העתידיות על האשה על פי תרחישים שונים, בהתחשב באישיות וסיפור החיים הייחודי שלה (ואגב כך לומר לשניהם שהמדינה רואה רק בו ייצור חזק, בוגר, מוסרי, ואחראי) עדיף לחנך נשים לאסרטיביות ובחירה חופשית, ולהבהיר להן שמותר להן, בכל שלב, ועם כל אחד, לומר 'לא', ובמצבים מסויימים זה אפילו כדאי.
אישה לרבות גבר 538021
כלומר, אם חברה שלי היתה באה אלי ואומרת שהיא השפילה בחור שהתכוון לקיים איתה יחסים בהפעלת אלימות נגדו, אז אני וכל העולם היו חושבים שזה אחלה?

אנחנו תובעים מגבר להבין את הקונפליקטים הפנימיים וההשלכות העתידיות על האישה?
לא. אבל הבנת הקונפליקטים הפנימיים שלו אולי תעזור לו להתמודד עם האגרסיות שלו, להתגבר עליהן ולחשוב על ההשלכות המיידיות והעתידיות לסביבתו.
גם חינוך סביבתי שיראה לכל אדם שיבולע לו אם הוא יפגע באנשים עם האגרסיות שלו יכול לחולל פלאים, ולצמצם את כמות הפעילויות הפוגעניות בכללן.

מעט מודעות עצמית עשויה גם לסייע לכותב התגובה מעלי להבין מדוע "החוויה נהייתה משפילה עבורה" הפך אצלו ל"לא נהנתה", שלא לדבר על עוד מני תוספות שצורפו לסיפור מדמיונו החופשי
אישה לרבות גבר 538805
נראה לי שאולי לא הבנתי את הסיפור שלך ולכן ההודעה שלי יכולה ליצור רושם כאילו אני מחזיק בדעות שאני לא באמת מחזיק בהן. כתבת "הוא והיא ידעו שהיא באה לשם עניין אחד, הוא בחר מראש לעשות דבר אחר ששניהם ידעו שלא לשמו היא באה." לשם מה היא באה, ומה הוא בחר לעשות? ושוב, למה היא לא ביקשה שיפסיק?

ואגב, התשובה לשאלה הראשונה היא כן. צריך לקרות מקרה מאד קיצוני כדי שאישה תואשם בתקיפה מינית של גבר (אם הוא לא קטין או תחת מרותה), ואין ספק שגבר שיגיש תביעה כזאת יראה כבכיין ולא גברי.

מתוך היותי פמיניסט ומתוך דאגה לנשים ולרגשותיהן, אני שב ואומר - התפישה שמסירה כל אחריות מהאישה, מצפה לרמה מוסרית גבוהה יותר מגברים, ובאופן כללי שופטת אותם בצורה שונה על אותם מעשים, מנציחה את השוביניזם ותחושת החולשה של נשים. ובלי קשר לאיך צריך החוק לטפל בזה, אין ספק שהעובדה שנשים לא מעזות לסרב במצב שבדיעבד פוגע בהן היא בעייה חברתית בעלת שורשים עמוקים.
הבדלים בין המינים? 537565
הסיבה שאולי לא יעשו עם זה כלום היא שמקרה כזה עדיף לסגור בתביעה אזרחית, אבל בהחלט מדובר בגניבה.
הבדלים בין המינים? 537567
בנוכחות הנגנב כביכול?
אלא אם תהיה סיבה להניח שהוא לא התנגד בגלל סיבות חיצוניות, הרי שנוכחותו בסביבה בזמן הוצאת הכסף ואי-השמעת כל מחאה תיתפס כהוכחה להסכמה, גם אם לא אמר מילה מפורשת.
הבדלים בין המינים? 537607
אני לא חושב שאלה סיבות רלבנטיות, שלא לומר מכריעות.

מכיוון שאנחנו חולקים זה על זה, וללא טיעונים תומכים, נאלץ פשוט לבצע את הניסוי ולראות (או לשאול את העפרונית).
הבדלים בין המינים? 537609
ולא זו בלבד, אלא שאנחנו נגררים פה לויכוח שמחמיץ את הנקודה שלי מלכתחילה: שהטענה של קמיר שאונס הוא המעשה היחיד שבו 'אותו מעשה' יכול להיות פשע או לא והמבדיל בין האסור למותר הוא הסכמה, לא מחזיקה מים.
הבדלים בין המינים? 537629
אני רואה שאתה מסתובב סביב עניין ההסכמה עוד מהדיונים על קצב.
ההנחה הבסיסית השגויה אצלך היא שבכל מקרה יש כאן עניין עם שני אנשים שווים, עצמאיים, בעלי עוצמה שווה ויכולת שווה לעמוד על שלהם. אתה ממש אינך יורד למורכבויות במצבים הללו שמציגה קמיר.
הבדלים בין המינים? 537631
ואני רואה שאתה מתעקש להחמיץ את הפואנטה ולהתעלם מהתוכן עוד הרבה לפני זה.

(ובניגוד אליך, כנראה, אני אשכרה קראתי את הספרים והמאמרים של קמיר.)
הבדלים בין המינים? 537632
לא קראתי את הספרים של קמיר אלא שלושה מאמרים.
הבדלים בין המינים? 537659
אבל בתוך כך עמדתך נהיית יותר ברורה עבורי.

אני לא מסכימה עם עמדתה של קמיר בקשר לתיקון בחוק.
אם רואים את התגובות במאמרה בynet ניתן להבין שיש לא מעט מגיבים שהלכו שולל אחרי הסבריה ומאמינים שמדובר באמת ב"חוק הגנת האנס כביכול" שבו הם מבקשים לתמוך.

נראה אבל שאמונך באותם שופטים שידעו היכן מונחים הסייגים של המושג "גרמה" נעלם כאשר מדובר בחוק הקובע שהעובדה שהוא שיכור והיא שיכורה לא מתרצים דבר.
הבדלים בין המינים? 537671
ראשית, כפי שציינתי, מוצדק לבקש מקמיר לעמוד בסטנדרטים שלה עצמה. ולפי סטנדרטים אלו, הניסוח הוא הכל. כלומר, לדעתי הניסוחים שלה אינם טעות או חוסר-תשומת לב, אלא היא מתכוונת *בדיוק* למה שמשתמע מהם.
שנית, ציינתי כבר קודם שהניסוח של אותו חוק אינו מוצלח בעיני, כך שטענתך השניה נופלת.
ושלישית, נקודה נוספת שאני מנסה להבהיר פה, היא שבחוק *הקיים היום* יש די מענה לרוב הטענות שמעלים פה כדי להצדיק את עמדתה של קמיר *שצריך להחליף את החוק במשהו שונה לגמרי*. החלפת החוק שקמיר רוצה בה לא נובעת מנסיון לפתור איזו בעיה שיש בחוק, אלא מתפיסת עולם מאוד דבורקינית (והיא לא במיוחד מסתירה את ההשפעות של מקינון ודבורקין עליה, כפי שאפשר לראות היטב בכתביה), תפיסת עולם שאני, אפעס, מתנגד לה.
הבדלים בין המינים? 537686
זה כבר יותר מעניין. למה אתה מתנגד אצל דבורקין ומקינון?

אני שואל כי גם אני לא אהבתי את הגישה של קמיר ואת טיעוני התמיכה שלה בחוק שהיא מציעה, אבל כן אהבתי את הדיון התיאורטי שלה.
הבדלים בין המינים? 537699
המממ... בוא נתחיל.
מקינון:
בעד: הצלחה מרשימה להכניס את עברות ההטרדה המינית ומניעתן למסגרת החוקים נגד אפליה.
נגד: נטיה לראות את כל העולם כמלחמת מעמדות ו\או מינים, נטייה לשימוש בטיעונים לא נכונים עובדתית (הדוגמה הבולטת: פורנוגרפיה ו'סרטי סנאף') כדי לקדם את טענותיה, והתעלמות מהפרט לטובת המעמד: בעיניה הכל הוא יחסי כח קבוצתיים, והאדם בעצמו הוא די פרט חסר חשיבות בתוך המעמד שלו. וזה לא במקרה שהיא מתייחסת לגברים בתור כאלה שניחנו בטבע גברי מדכא.
דבורקין: בעד - כמעט כלום.
נגד: הנטיה שלה לראות את הכל כמאבקי כח חד-חד ערכיים, עד לדוגמה המפורסמת ב'משגל', שם היא בעצם מסבירה איךיחסי מין הטרוסקסואליים מרצון אינם אלא סוג של אונס הנועד "להפוך את האשה לנחותה פיזית: לשדר לה תא אחר תא את מעמדה הנחות"(אגב, קמיר שואלת ממנה די הרבה טרמינולוגיה), עד כדי כך שכשהיא החליטה לחיות עם גבר היא נאלצה להסביר שכיוון שהוא הומו והיא לסבית, אז אין ביניהם את מימד הדיכוי והשליטה שיש לזוגות הטרוסקסואליים.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים